Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

Оголошення

про проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель

 

1.Замовник:

1.1. Найменування: Соледарська міська рада

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04052873

1.3. Місце знаходження: 84545, Донецька обл., м.Соледар, вул. Паркова, 3-А

1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені  здійснювати  звя’зок  з учасниками: спеціаліст загального відділу – Щемельова Тетяна Миколаївна,

моб.тел. 0508253301

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факс (0627) 44-20-65

 

2. Очікувана вартість закупівлі:

           37316,04 грн. ( тридцять сім тисяч  триста шістнадцять гривен чотири коп.) без ПДВ;

44779,25 грн. (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят дев'ять гривень 25 коп.) з урахуванням ПДВ.

2.1. Крок зниження ставки аукціону, 1%, грн.: 448 грн.

2.2. Забезпечення виконання договору: не вимагається.

 

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Канцелярські товари (включно з доставкою) (перелік канцелярських товарів викладено в Додатку 1)

3.2. Код відповідно до класифікатора:  ДК 021:2015: 30192700-8 - Канцелярські товари;ДК 016:2010: 17.23.1 - Вироби канцелярські, паперові.

3.3. Кількість: 46  найменувань.

3.4. Місце поставки товарів: 84545, Донецька обл., м. Соледар, вул. Паркова, 3-А

3.5. Строк поставки товарів: листопад 2016 рік

 

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження – викладені в додатку 2 до оголошення.

 

5. Інша інформація: 

5.1. Розрахунки за товар проводяться, після його постачання, шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом десяти банківських днів після отримання товару на підставі накладних.

5.2. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються, або мають бути сплачені Учасником, а також витрат на транспортування, навантаження, розвантаження. До розрахунку ціни пропозиції не  включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

5.3. Учаснику пропонується проект договору, з метою досягнення згоди щодо істотних умов договору  - додаток 3 до оголошення.

 

6. Замовник залишає за собою право запросити від учасника інші документи, які можуть бути необхідними для уточнення/підтвердження кваліфікаційних вимог до учасника.

 

7. Комерційна пропозиція подається у форматі PDF, або іншому електронному форматі, за формою, що викладена в додатку 4 до оголошення і підписується керівником (або уповноваженою особою).

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та копія статуту (іншого установчого документу, а також іншого документу (за наявності), що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю), в паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника, надаються Покупцю переможцем під час укладання договору про закупівлю.

 

Додатки до оголошення:

Додаток 1– Технічні (якісні) вимоги.

Додаток 2– Вимоги до кваліфікації учасника.

Додаток 3– Проект договору

Додаток 4– Форма «Комерційна пропозиція».

 

Оголошення

про проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель

 

1.Замовник:

1.1. Найменування Соледарська міська рада

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04052873

1.3. Місце знаходження: 84545, Донецька обл., м.Соледар, вул. Паркова, 3А

1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені  здійснювати  звя’зок  з учасниками: перший заступник міського голови – Рагоза Ольга Олександрівна,

моб.тел. 0506275450

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факс (0627) 44-20-65

 

2. Очікувана вартість закупівлі:

256017, 60грн (двісті п’ятдесят шість   тисяч  сімнадцять  гривень   60 коп.) з урахуванням ПДВ.,

213348,00грн. (двісті тринадцять тисяч триста сорок вісім гривень  00коп.) без ПДВ.

2.1. Крок зниження ставки аукціону, 1%, грн.: 2561,0.

2.2. Забезпечення виконання договору: не вимагається.

 

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Поточний   ремонт  доріг  по    м. Соледару

3.2. Код відповідно до класифікатора: ДК 016:2010 – 42.11.20-00.00 Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг, злітно – посадкових смуг летовищ;

 ДК 021:2015 45233142-6 Ремонт доріг

3.3. Обсяг робіт:  1 об’єкт  згідно з Додатком 1  

3.4. Місце виконання робіт: 84545, Донецька обл., м.Соледар, вул.Носова, Карпинського, Паркова, Гоголя, Преображенська, Комарова

3.5. Строк виконання робіт: до 20 листопада  2016 року.

3.6. Технічні ( якісні ) вимоги до предмета закупівлі:

 

Виконавець виконує роботу відповідно до кошторисної документації, графіку виконання робіт,  будівельних норм та правил, із застосуванням   машин, механізмів  та матеріалів, що відповідають державним стандартам України.

Виконавець  гарантує  надійність і якість виконаних, закінчених  робіт і   досягнення показників, визначених умовами  Договору, та можливість їх експлуатації протягом  гарантійного строку.

Виконавець гарантує  високу якість матеріалів, використаних для виконання робіт .

Під час виконання робіт  Виконавець  зобов’язаний надати замовнику копії документів, що підтверджують  якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація   тощо.),

Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».  Виконані роботи повинні відповідати вимогам пожежної безпеки, екології  та передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

Усі витрати, що Виконавець передбачає нести, виконуючи усі умови закупівлі, враховані в договірній ціні пропозиції,  у тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, вартість машин, механізмів,  матеріалів, усі податки та збори.

При складанні ціни пропозиції на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів та машино-годин приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України з урахуванням їх якісних характеристик, термінів  та обсягів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не   всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з технічними вимогами Замовника, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації  та відхиляється замовником.

 

 4. Вимоги до кваліфікації  учасників та спосіб  їх  підтвердження:

4.1.Учасник  повинен надати у складі своєї  цінової пропозиції наступні документи в електронному вигляді (сканованому в форматі Portable Document Format, далі – pdf) :

- цінову пропозицію відповідно до п.5 в електронному  вигляді (сканованому в форматі pdf)  ;    

- копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців з відміткою, що дані є актуальними на дату подання пропозиції (довідка ЄДРПОУ);

- копія Статуту з останніми змінами або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- копія паспорту (для фізичних осіб);

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо учасник не є платником ПДВ, про це ним надається відповідний лист;

 - інформацію про Учасника (з зазначенням реквізитів: назви, коду,ЄРДПОУ, місцезнаходження, поштова адреса), відомості про контактну особу  представника учасника ( прізвище, ім'я, по – батькові, посада, контактний телефон);

- оригінал довідки з банку про відкриття поточного рахунку (із зазначенням усіх банківських реквізитів) та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами (виданої не раніше ніж за 10 днів до дати закінчення подання пропозиції);

-  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

 - оригінал довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) що контролюються відповідними компетентним органом згідно чинного законодавства (чинна на момент подання).

Замовник не заперечує щодо надання Учасником, за його бажанням, будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо предмета закупівлі.

4.2. Кваліфікаційні критерії:

- довідка про наявність обладнання та матеріально - технічної  бази (зазначається необхідне для виконання робіт);

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні  знання та досвід в довільній формі ( копії  посвідчень, свідоцтв, дипломів, тощо);

- довідка, що підтверджує наявність досвіду виконання аналогічних робіт в довільній формі;

- копію ліцензії на провадження господарської діяльності пов’язаної із створенням Об'єктів архітектури, що видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України з   переліком відповідних робіт;

- лист щодо гарантійних зобов’язань Учасника за якість та строки виконання робіт;

- у разі залучення до виконання робіт третіх осіб, надається повний пакет документів, що підтверджує кваліфікацію субпідрядної організації.

Перелічені документи мають бути завірені  «мокрою» печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника. 

4.3. Кошторисна  документація повинна бути підписана та завірена «мокрими» печатками Учасника:

 - договірна ціна (тверда) на будівельні роботи, з пояснювальною запискою;

- зведений кошторисний розрахунок вартості робіт   з пояснювальною запискою;

 - локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів з обґрунтуванням та посиланням на постачальника (сертифікати якості на всі матеріальні ресурси);

- календарний  графік проведення робіт.

 

 5. Пропозиція:

Учасник, який має намір брати участь в електронному реверсивному аукціоні, подає  згідно технічних вимог предмета закупівлі  ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ,  завірену підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно діючого законодавства), з обов’язковим зазначенням ціни на виконання робіт в гривнях без ПДВ, та з урахуванням ПДВ у відповідності до вартості предмету закупівлі, запропонованої учасником в результаті електронного реверсивного аукціону,  оформленому на фірмовому бланку учасника відповідно до вимог додатка 2 до оголошення.

В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ  (стартова сума аукціону), а також загальна вартість предмета закупівлі з ПДВ.

Пропозиція повинна містити загальну вартість предмета закупівлі, що відповідає стартовій сумі      аукціону.

Стартова сума аукціону зазначається  з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, відповідно до вимог цієї документації.

У разі пониження ціни під час аукціону,  Учасник, який став переможцем має надати оновлену цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону) у день проведення аукціону.

Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, повинен протягом трьох робочих днів після аукціону  надати для ознайомлення та розгляду  Замовнику   в паперовому вигляді копії за підписом та печаткою учасника (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) і оригінали всіх перелічених документів.

Цінова пропозиція, завірена підписом та печаткою,  надається Замовнику Учасником  переможцем під час укладання договору про закупівлю.

 

Додаток 1 – дефектний акт.

Додаток 2 – форма пропозиції.

Додаток 3 – проект договору.

 

Оголошення

про проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель

 

1.Замовник:

1.1. Найменування Соледарська міська рада

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04052873

1.3. Місце знаходження : 84545,Донецька обл., м.Соледар, вул. Паркова,3-А

1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені  здійснювати  звя’зок  з учасниками: перший заступник міського голови – Рагоза Ольга Олександрівна ,

моб.тел. 0506275450

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факс (0627) 44-20-65

 

2. Очікувана вартість закупівлі:

21 140,40грн (двадцять одна   тисяча  сто сорок   гривень  40 коп.) з урахуванням ПДВ.,

17 617,00грн. (сімнадцять    тисяч шістсот сімнадцять  гривень  00коп.) без ПДВ.

2.1. Крок зниження ставки аукціону, 1%, грн.: 211,0 грн.

2.2. Забезпечення виконання договору: не вимагається.

 

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Технічний нагляд за капітальним ремонтом  дороги по вул. Паркова  м. Соледар.

3.2. Код відповідно до класифікатора:  ДК 016:2010-  71.12.19-00.00- послуги інженерні щодо інших проектів; ДК 021:2015 - 45233142-6 - Ремонт доріг

3.3. Обсяг робіт:  1 об’єкт  згідно з Додатком 1  

3.4. Місце виконання робіт: 84545, Донецька обл., м.Соледар, вул. Паркова.

3.5. Строк виконання робіт: до 30 вересня  2016 року.

3.6. Технічні ( якісні ) вимоги до предмета закупівлі:

 

Виконавець здійснює технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту відповідно до  кошторисної документації,  будівельних норм, правил та технічних умов на виробництво.

Виконавець несе відповідальність за якість виконаних підрядником робіт та здійснює  приймання робіт відповідно до нормативних документів щодо порядку виконання і приймання робіт.

 Виконавець   зобов’язаний здійснювати контроль за встановленою документацією технологією будівельного процесу, вимагати від підрядника робіт з капітального ремонту дороги по вул..Паркова наявність сертифікатів якості на матеріали, використані для виконання робіт, паспорти та інші документи на машини та механізми.

Під час виконання робіт  Виконавець  зобов’язаний  вимагати від підрядника виконання конкретних вказівок, спрямованих на усунення виявлених дефектів, відступів і порушень, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», вимог пожежної безпеки, екології.

Виконавець зобов’язаний погоджувати акти виконаних робіт у терміни обумовлені умовами договору на технічний нагляд.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника не відповідає технічним вимогами Замовника, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації  та відхиляється замовником.

 

 4. Вимоги до кваліфікації  учасників та спосіб  їх  підтвердження:

4.1.Учасник  повинен надати у складі своєї  цінової пропозиції наступні документи в електронному вигляді (сканованому в форматі Portable Document Format, далі – pdf) :

- цінову пропозицію відповідно до п.5 в електронному  вигляді (сканованому в форматі pdf)  ;    

- копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців з відміткою, що дані є актуальними на дату подання пропозиції (довідка ЄДРПОУ);

- копія Статуту з останніми змінами або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- копія паспорту (для фізичних осіб);

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо учасник не є платником ПДВ, про це ним надається відповідний лист;

 - інформацію про Учасника (з зазначенням реквізитів: назви, коду,ЄРДПОУ, місцезнаходження, поштова адреса), відомості про контактну особу  представника учасника ( прізвище, ім'я, по – батькові, посада, контактний телефон);

- оригінал довідки з банку про відкриття поточного рахунку (із зазначенням усіх банківських реквізитів) та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами (виданої не раніше ніж за 10 днів до дати закінчення подання пропозиції);

  -  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

 - оригінал довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) що контролюються відповідними компетентним органом згідно чинного законодавства (чинна на момент подання).

Замовник не заперечує щодо надання Учасником, за його бажанням, будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо предмета закупівлі.

4.2. Кваліфікаційні критерії:

-   довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні  знання та досвід ( копії  сертифікатів, посвідчень, свідоцтв, дипломів, тощо);

- довідка, що підтверджує наявність досвіду виконання аналогічних робіт в довільній формі;

- копію ліцензії на провадження господарської діяльності пов’язаної  з  виконанням робіт щодо технічного нагляду  (у разі наявності).

Перелічені документи мають бути завірені  «мокрою» печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника. 

 

 

 5. Пропозиція:

Учасник, який має намір брати участь в електронному реверсивному аукціоні, подає  згідно технічних вимог предмета закупівлі  ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ,  завірену підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно діючого законодавства), з обов’язковим зазначенням ціни на виконання робіт в гривнях без ПДВ, та з урахуванням ПДВ у відповідності до вартості предмету закупівлі, запропонованої учасником в результаті електронного реверсивного аукціону,  оформленому на фірмовому бланку учасника відповідно до вимог додатка 2 до оголошення.

В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ  (стартова сума аукціону), а також загальна вартість предмета закупівлі з ПДВ.

Пропозиція повинна містити загальну вартість предмета закупівлі, що відповідає стартовій сумі аукціону.

Стартова сума аукціону зазначається  з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, відповідно до вимог цієї документації.

У разі пониження ціни під час аукціону,  Учасник, який став переможцем має надати оновлену цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону) у день проведення аукціону.

Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, повинен протягом двох  робочих днів після аукціону  надати для ознайомлення та розгляду  Замовнику   в паперовому вигляді копії за підписом та печаткою учасника (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) і оригінали всіх перелічених документів.

Цінова пропозиція, завірена підписом та печаткою,  надається Замовнику Учасником  переможцем під час укладання договору про закупівлю.

 

Додаток 1 – технічне завдання на виконання робіт з технічного нагляду.

Додаток 2 – форма пропозицій.

Додаток 3 – проект договору.

 

 

 

Оголошення

про проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель

 

1.Замовник:

1.1. Найменування Соледарська міська рада

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04052873

1.3. Місце знаходження: 84545, Донецька обл., м.Соледар, вул. Паркова, 3А

1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені  здійснювати  звя’зок  з учасниками: перший заступник міського голови – Рагоза Ольга Олександрівна,

моб.тел. 0506275450

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факс (0627) 44-20-65

 

2. Очікувана вартість закупівлі:

1009372,60грн (один мільйон  дев’ять  тисяч  триста сімдесят дві  гривні  60 коп.) з урахуванням ПДВ.,

841143,87грн. (вісімсот сорок одна    тисяча сто сорок три гривні  87коп.) без ПДВ.

2.1. Крок зниження ставки аукціону, 1%, грн.: 10094,0 грн.

2.2. Забезпечення виконання договору: не вимагається.

 

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Капітальний  ремонт  дороги по вул.Паркова  м. Соледар

3.2. Код відповідно до класифікатора:  ДК 016:2010 - 42.11.20-00.00 Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг, злітно - посадкових смуг летовищ;

 ДК 021:2015 45233142-6 Ремонт доріг

3.3. Обсяг робіт:  1 об’єкт  згідно з Додатком 1  

3.4. Місце виконання робіт: 84545, Донецька обл., м.Соледар, вул. Паркова.

3.5. Строк виконання робіт: до 30 вересня  2016 року.

3.6. Технічні ( якісні ) вимоги до предмета закупівлі:

 

Виконавець виконує роботу відповідно до кошторисної документації, графіку виконання робіт,  будівельних норм та правил, із застосуванням   машин, механізмів  та матеріалів, що відповідають державним стандартам України.

Виконавець  гарантує  надійність і якість виконаних, закінчених  робіт і   досягнення показників, визначених умовами  Договору, та можливість їх експлуатації протягом  гарантійного строку.

Виконавець гарантує  високу якість матеріалів, використаних для виконання робіт .

Під час виконання робіт  Виконавець  зобов’язаний надати замовнику копії документів, що підтверджують  якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація   тощо.),

Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».  Виконані роботи повинні відповідати вимогам пожежної безпеки, екології  та передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

Усі витрати, що Виконавець передбачає нести, виконуючи усі умови закупівлі, враховані в договірній ціні пропозиції,  у тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, вартість машин, механізмів,  матеріалів, усі податки та збори.

При складанні ціни пропозиції на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів та машино-годин приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України з урахуванням їх якісних характеристик, термінів  та обсягів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не   всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з технічними вимогами Замовника, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації  та відхиляється замовником.

 

 4. Вимоги до кваліфікації  учасників та спосіб  їх  підтвердження:

4.1.Учасник  повинен надати у складі своєї  цінової пропозиції наступні документи в електронному вигляді (сканованому в форматі Portable Document Format, далі – pdf) :

- цінову пропозицію відповідно до п.5 в електронному  вигляді (сканованому в форматі pdf)  ;    

- копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців з відміткою, що дані є актуальними на дату подання пропозиції (довідка ЄДРПОУ);

- копія Статуту з останніми змінами або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- копія паспорту (для фізичних осіб);

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо учасник не є платником ПДВ, про це ним надається відповідний лист;

 - інформацію про Учасника (з зазначенням реквізитів: назви, коду,ЄРДПОУ, місцезнаходження, поштова адреса), відомості про контактну особу  представника учасника ( прізвище, ім'я, по – батькові, посада, контактний телефон);

- оригінал довідки з банку про відкриття поточного рахунку (із зазначенням усіх банківських реквізитів) та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами (виданої не раніше ніж за 10 днів до дати закінчення подання пропозиції);

-  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

 - оригінал довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) що контролюються відповідними компетентним органом згідно чинного законодавства (чинна на момент подання).

Замовник не заперечує щодо надання Учасником, за його бажанням, будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо предмета закупівлі.

4.2. Кваліфікаційні критерії:

- довідка про наявність обладнання та матеріально - технічної  бази (зазначається необхідне для виконання робіт);

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні  знання та досвід в довільній формі ( копії  посвідчень, свідоцтв, дипломів, тощо);

- довідка, що підтверджує наявність досвіду виконання аналогічних робіт в довільній формі;

- копію ліцензії на провадження господарської діяльності пов’язаної із створенням Об'єктів архітектури, що видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України з   переліком відповідних робіт;

- лист щодо гарантійних зобов’язань Учасника за якість та строки виконання робіт;

- у разі залучення до виконання робіт третіх осіб, надається повний пакет документів, що підтверджує кваліфікацію субпідрядної організації.

Перелічені документи мають бути завірені  «мокрою» печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника. 

4.3. Кошторисна  документація повинна бути підписана та завірена «мокрими» печатками Учасника:

 - договірна ціна (тверда) на будівельні роботи, з пояснювальною запискою;

- зведений кошторисний розрахунок вартості робіт   з пояснювальною запискою;

 - локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів з обґрунтуванням та посиланням на постачальника (сертифікати якості на всі матеріальні ресурси);

- календарний  графік проведення робіт.

 

 5. Пропозиція:

Учасник, який має намір брати участь в електронному реверсивному аукціоні, подає  згідно технічних вимог предмета закупівлі  ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ,  завірену підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно діючого законодавства), з обов’язковим зазначенням ціни на виконання робіт в гривнях без ПДВ, та з урахуванням ПДВ у відповідності до вартості предмету закупівлі, запропонованої учасником в результаті електронного реверсивного аукціону,  оформленому на фірмовому бланку учасника відповідно до вимог додатка 2 до оголошення.

В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ  (стартова сума аукціону), а також загальна вартість предмета закупівлі з ПДВ.

Пропозиція повинна містити загальну вартість предмета закупівлі, що відповідає стартовій сумі аукціону.

Стартова сума аукціону зазначається  з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, відповідно до вимог цієї документації.

У разі пониження ціни під час аукціону,  Учасник, який став переможцем має надати оновлену цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону) у день проведення аукціону.

Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, повинен протягом одного робочого дня після аукціону  надати для ознайомлення та розгляду  Замовнику   в паперовому вигляді копії за підписом та печаткою учасника (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) і оригінали всіх перелічених документів.

Цінова пропозиція, завірена підписом та печаткою,  надається Замовнику Учасником  переможцем під час укладання договору про закупівлю.

 

Додаток 1 – дефектний акт.

Додаток 2 – форма пропозиції.

Додаток 3 – проект договору.

 

 

    Оголошення

про проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель

 

1.Замовник:

1.1. Найменування Соледарська міська рада

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04052873

1.3. Місце знаходження: 84545, Донецька обл., м.Соледар, вул. Паркова, 3А

1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені  здійснювати звя’зок  з учасниками: перший заступник міського голови – Рагоза Ольга Олександрівна,

моб.тел. 0506275450

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факс (0627) 44-20-65

 

2. Очікувана вартість закупівлі:

13160,48 грн (тринадцять  тисяч сто шістдесят гривень 48 коп.) з урахуванням ПДВ.,

10968,07 грн. (десять  тисяч дев’ятсот  шістдесят вісім гривень 07 коп.) без ПДВ.

2.1. Крок зниження ставки аукціону, %, грн.: 1%, 132,0 грн.

2.2. Забезпечення виконання договору: не вимагається.

 

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Капітальний  ремонт системи електропостачання  будинку №1А по вул.Франка в  м. Соледарі.

3.2. Код відповідно до класифікатора: ДК 021:2015- 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація; ДК 016:2010 - 33.14.19 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування професійної призначеності.

3.3. Обсяг робіт:  згідно з Додатком 1.

3.4. Місце виконання робіт: 84545, Донецька обл., м.Соледар, вул. Франко, 1А.

3.5. Строк виконання робіт: до 20 вересня  2016 року.

3.6. Технічні (якісні) вимоги до предмета закупівлі:

Виконавець виконує роботу відповідно до кошторисної документації, графіку виконання робіт,  будівельних норм та правил, із застосуванням  виробів та матеріалів, що відповідають державним стандартам України.

Виконавець  гарантує  надійність і якість виконаних, закінчених  робіт, визначених умовами  Договору, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Виконавець гарантує  високу якість матеріалів, використаних для виконання робіт.

Під час виконання робіт  Виконавець  зобов’язаний надати замовнику копії документів, що підтверджують  якість використаних матеріалів (сертифікат тощо).

Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».  Виконані роботи повинні відповідати вимогам пожежної безпеки, екології  та передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

Усі витрати, що Виконавець передбачає нести, виконуючи усі умови закупівлі, враховані в договірній ціні пропозиції,  у тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, вартість матеріалів, усі податки та збори.

При складанні ціни пропозиції на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України з урахуванням їх якісних характеристик, термінів  та обсягів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не   всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з технічними вимогами Замовника, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації  та відхиляється замовником.

 

4. Вимоги до кваліфікації  учасників та спосіб  їх  підтвердження:

4.1.Учасник  повинен надати у складі своєї  цінової пропозиції наступні документи в електронному вигляді (сканованому в форматі Portable Document Format, далі – pdf):

- цінову пропозицію відповідно до п.5 в електронному  вигляді (сканованому в форматі pdf);    

- копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців з відміткою, що дані є актуальними на дату подання пропозиції (довідка ЄДРПОУ);

- копія Статуту з останніми змінами або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- копія паспорту (для фізичних осіб);

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо учасник не є платником ПДВ, про це ним надається відповідний лист;

 - інформацію про Учасника (з зазначенням реквізитів: назви, коду,ЄРДПОУ, місцезнаходження, поштова адреса), відомості про контактну особу  представника учасника ( прізвище, ім'я, по – батькові, посада, контактний телефон);

- оригінал довідки з банку про відкриття поточного рахунку (із зазначенням усіх банківських реквізитів) та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами (виданої не раніше ніж за 10 днів до дати закінчення подання пропозиції);

-  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

 - оригінал довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) що контролюються відповідними компетентним органом згідно чинного законодавства (чинна на момент подання).

Замовник не заперечує щодо надання Учасником, за його бажанням, будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо предмета закупівлі.

4.2. Кваліфікаційні критерії:

- довідка про наявність обладнання та матеріально - технічної  бази (зазначається необхідне для виконання робіт);

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні  знання та досвід ( копії  посвідчень, свідоцтв, дипломів, тощо);

- довідка, що підтверджує наявність досвіду виконання аналогічних робіт в довільній формі;

- копію ліцензії на провадження господарської діяльності пов’язаної із створенням Об'єктів архітектури, що видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України з   переліком відповідних робіт;

- лист щодо гарантійних зобов’язань Учасника за якість та строки виконання робіт;

- у разі залучення до виконання робіт третіх осіб, надається повний пакет документів, що підтверджує кваліфікацію субпідрядної організації.

Перелічені документи мають бути завірені  «мокрою» печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника. 

4.3. Кошторисна  документація повинна бути підписана та завірена «мокрими» печатками Учасника:

 - договірна ціна (тверда) на будівельні роботи, з пояснювальною запискою;

- зведений кошторисний розрахунок вартості робіт   з пояснювальною запискою;

 - локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів з обґрунтуванням та посиланням на постачальника (сертифікати якості на всі матеріальні ресурси);

- календарний  графік проведення робіт.

 

 5. Пропозиція:

Учасник, який має намір брати участь в електронному реверсивному аукціоні, подає  згідно технічних вимог предмета закупівлі  ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ,  завірену підписом уповноваженої особи та печаткою (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно діючого законодавства), з обов’язковим зазначенням ціни на виконання робіт в гривнях без ПДВ, та з урахуванням ПДВ у відповідності до вартості предмету закупівлі, запропонованої учасником в результаті електронного реверсивного аукціону,  оформленому на фірмовому бланку учасника відповідно до вимог додатка 2 до оголошення.

В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ  (стартова сума аукціону), а також загальна вартість предмета закупівлі з ПДВ.

Пропозиція повинна містити загальну вартість предмета закупівлі, що відповідає стартовій сумі аукціону.

Стартова сума аукціону зазначається  з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, відповідно до вимог цієї документації.

У разі пониження ціни під час аукціону,  Учасник, який став переможцем має надати оновлену цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону) у день проведення аукціону.

Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, протягом одного робочого дня після аукціону  повинен надати для ознайомлення та розгляду  Замовнику   в паперовому вигляді копії за підписом та печаткою учасника (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) і оригінали всіх перелічених документів.

Цінова пропозиція, завірена підписом та печаткою,  надається Замовнику Учасником  переможцем під час укладання договору про закупівлю.

 

Додаток 1 – дефектний акт.

Додаток 2 – форма пропозицій

Додаток 3 – проект договору.

 

Оголошення

про проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель

 

1.Замовник:

1.1. Найменування: Соледарська міська рада

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04052873

1.3. Місце знаходження : 84545,Донецька обл., м.Соледар, вул. Паркова, 3-А

1.4. Посадові особи  Замовника, уповноважені  здійснювати звя’зок  з учасниками: начальник відділу комунального господарства  – Оголіхіна Ганна Олегівна,

моб.тел. 0506347445

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факс (0627) 44-20-65

 

2. Очікувана вартість закупівлі:

165833,0 грн. (сто шістдесят п»ять тисяч  вісімсот тридцять три гривні  00коп.) без ПДВ.,

199000,0 грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч  гривень 00коп.) з урахуванням ПДВ.

2.1. Крок зниження ставки аукціону, %, грн.: 1%,1990 грн.

2.2. Забезпечення виконання договору: не вимагається.

 

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Обладнання для ігрових  майданчиків  для дітей включно з доставкою та встановленням

Найменування: гойдалка - балансир  мала, карусель,  гойдалка підвісна на металевих стойках подвійна, стіл тенісний всепогодний, ігровий комплекс з трьома баштами

Ввартості предмета закупівлі враховані  витрати на їх транспортування та встановлення.

3.2. Код відповідно до класифікатора :

ДК 021:2015:37535200-9 – Обладнання для ігрового майданчика

ДК 016:2010:32.30.15.-90.00 – Інвентар і устаткування, інше для занять спортом та ігор просто неба, н.в.і.у.

3.3. Обсяг закупівлі :  згідно з Додатком  №1 до оголошення 

3.4. Місце поставки товара : 84545,Донецька обл., м.Соледар, вул. Широка, вул..Ломоносова, вул.Горького

3.5. Строк поставки товару: після підписання договору в термін  20 календарних днів   

3.6. Технічні ( якісні ) та кількісні вимоги  до товару та спосіб їх підтвердження - викладені в додатку № 1 до оголошення

 

 

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження – викладені в додатку № 2 до оголошення.

 

5. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель: 11.07.2016 р. (дата) 10:00 (час).

 

6. Дата, час початку подання пропозицій:  14.07.2016 р. (дата) 10:00 (час).

 

7. Дата, час закінчення подання пропозицій: 18.07. 2016 р. (дата) 10:00 (час).

 

8. Інша інформація: 

8.1. Розрахунки за товар проводяться, після його постачання, шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом десяти банківських днів після отримання товару на підставі накладних.

8.2. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються, або мають бути сплачені Учасником, а також витрат на транспортування, навантаження, розвантаження та встановлення. До розрахунку ціни пропозиції не  включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

8.3. За результатами здійснення закупівлі Замовник та Продавець укладають договір не пізніше ніж через 2 робочих дні  з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

8.4. Учаснику пропонується проект договору, з метою досягнення згоди щодо істотних умов договору  - додаток № 3 до оголошення.

 

9. Замовник залишає за собою право запросити від учасника інші документи, які можуть бути необхідними для уточнення/підтвердження кваліфікаційних вимог до учасника.

 

10. Комерційна пропозиція подається у форматі PDF, або іншому електронному форматі, за формою, що викладена в додатку № 4 до оголошення і підписується керівником (або уповноваженою особою).

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та копія статуту (іншого установчого документу, а також іншого документу (за наявності), що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю), в паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника, надаються Покупцю переможцем під час укладання договору про закупівлю.

 

Додатки до оголошення:

Додаток № 1– Технічні (якісні) вимоги до товару

Додаток № 2– Вимоги до кваліфікації учасника

Додаток № 3– Проект договору про закупівлю

Додаток № 4– Форма «Комерційна пропозиція»

 

 

  Оголошення

про проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель

 

1.Замовник:

1.1. Найменування: Соледарська міська рада

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04052873

1.3. Місце знаходження: 84545,Донецька обл., м.Соледар, вул. Паркова, 3А

1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені  здійснювати зв'язок з учасниками: перший заступник міського голови – Рагоза Ольга Олександрівна, моб.тел. 0506275450

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факс: (0627) 44-20-65

 

2. Очікувана вартість закупівлі:

176 860,77 грн. (сто сімдесят шість тисяч вісімсот шістдесят гривень 77 коп.) без ПДВ.,

221 075,96 грн. (двісті двадцять одна тисяча сімдесят п’ять  гривень 96 коп.) з урахуванням ПДВ.

2.1. Крок зниження ставки аукціону, %, грн.: 1%, 2211 грн.

2.2. Забезпечення виконання договору: не вимагається.

 

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт частини каналізаційної мережі за адресою: м. Соледар, вул. Паризької Комуни.

3.2. Код відповідно до класифікатора: ДК 021:2015- 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт частини каналізаційної мережі за адресою: м. Соледар, вул. Паризької Комуни); ДК 016:2010- 42.21.22 Будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи

3.3. Обсяг робіт:  згідно з додатком 1.

3.4. Місце виконання робіт: 84545, Донецька обл., м.Соледар, вул. Паризької Комуни.

3.5. Строк виконання робіт: до 30 серпня 2016 року.

3.6. Технічні ( якісні ) вимоги до предмета закупівлі:

Виконавець виконує роботу відповідно до кошторисної документації, графіку виконання робіт,  будівельних норм та правил, із застосуванням  виробів та матеріалів, що відповідають державним стандартам України.

Виконавець  гарантує  надійність і якість виконаних, закінчених  робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених умовами  Договору, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Виконавець гарантує  високу якість матеріалів, використаних для виконання робіт .

Під час виконання робіт  Виконавець  зобов’язаний надати замовнику копії документів, що підтверджують  якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт,  посвідчення тощо.)

Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».  Виконані роботи повинні відповідати вимогам пожежної безпеки, екології  та передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

Усі витрати, що Виконавець передбачає нести, виконуючи усі умови закупівлі, враховані в договірній ціні пропозиції,  у тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, вартість матеріалів, усі податки та збори.

При складанні ціни пропозиції на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів та машино-годин приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України з урахуванням їх якісних характеристик, термінів  та обсягів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не   всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з технічними вимогами Замовника, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації  та відхиляється замовником.

 

 4. Вимоги до кваліфікації  учасників та спосіб  їх  підтвердження:

4.1.Учасник  повинен надати у складі своєї  цінової пропозиції наступні документи в електронному вигляді (сканованому в форматі Portable Document Format, далі – pdf) :

- цінову пропозицію відповідно до п.5 в електронному  вигляді (сканованому в форматі pdf)  ;    

- копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців з відміткою, що дані є актуальними на дату подання пропозиції (довідка ЄДРПОУ);

- копія Статуту з останніми змінами або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- копія паспорту (для фізичних осіб);

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо учасник не є платником ПДВ, про це ним надається відповідний лист;

 - інформацію про Учасника (з зазначенням реквізитів: назви, коду,ЄРДПОУ, місцезнаходження, поштова адреса), відомості про контактну особу  представника учасника ( прізвище, ім'я, по – батькові, посада, контактний телефон);

- оригінал довідки з банку про відкриття поточного рахунку (із зазначенням усіх банківських реквізитів) та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами (виданої не раніше ніж за 10 днів до дати закінчення подання пропозиції);

- нотаріально завірений зразок підпису фізичної особи – підприємця (якщо підприємець здійснює діяльність без печатки);

 -  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

 - оригінал довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) що контролюються відповідними компетентним органом згідно чинного законодавства (чинна на момент подання).

Замовник не заперечує щодо надання Учасником, за його бажанням, будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо предмета закупівлі.

4.2. Кваліфікаційні критерії:

- довідка про наявність обладнання та матеріально - технічної  бази (зазначається необхідне для виконання робіт);

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні  знання та досвід ( копії  посвідчень, свідоцтв, дипломів, тощо);

- довідка, що підтверджує наявність досвіду виконання аналогічних робіт в довільній формі;

- копію ліцензії на провадження господарської діяльності пов’язаної із створенням Об'єктів архітектури, що видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України з наступним переліком робіт: монтаж зовнішніх інженерних мереж – водовідведення;

- лист щодо гарантійних зобов’язань Учасника за якість та строки виконання робіт;

- у разі залучення до виконання робіт третіх осіб, надається повний пакет документів, що підтверджує кваліфікацію субпідрядної організації.

Перелічені документи мають бути завірені  «мокрою» печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника. 

4.3. Кошторисна  документація повинна бути підписана та завірена «мокрими» печатками Учасника:

 - договірна ціна (тверда) на будівельні роботи, з пояснювальною запискою;

- зведений кошторисний розрахунок вартості робіт   з пояснювальною запискою;

 - локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів з обґрунтуванням та посиланням на постачальника (сертифікати якості на всі матеріальні ресурси);

- календарний  графік проведення робіт.

 

 5. Пропозиція:

Учасник, який має намір брати участь в електронному реверсивному аукціоні, подає  згідно технічних вимог предмета закупівлі  ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ,  завірену підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно діючого законодавства), з обов’язковим зазначенням ціни на виконання робіт в гривнях без ПДВ, та з урахуванням ПДВ у відповідності до вартості предмету закупівлі, запропонованої учасником в результаті електронного реверсивного аукціону,  оформленому на фірмовому бланку учасника відповідно до вимог додатка 2 до оголошення.

В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ  (стартова сума аукціону), а також загальна вартість предмета закупівлі з ПДВ.

Пропозиція повинна містити загальну вартість предмета закупівлі, що відповідає стартовій сумі аукціону.

Стартова сума аукціону зазначається  з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, відповідно до вимог цієї документації.

У разі пониження ціни під час аукціону,  Учасник, який став переможцем має надати оновлену цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону) у день проведення аукціону.

Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, протягом одного робочого дня після аукціону  надати для ознайомлення та розгляду  Замовнику   в паперовому вигляді копії за підписом та печаткою учасника (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством) і оригінали всі перелічені документи.

Цінова пропозиція, завірена підписом та печаткою,  надається Замовнику Учасником  переможцем під час укладання договору про закупівлю.

 

   Інформація

                про застосування переговорної процедури закупівлі

1.Замовник:

1.1 Соледарська міська рада

1.2 Код ЄДРПОУ  04052873

1.3 Місцезнаходження :Донецька обл.,м. Соледар, вул. Леніна, 3а, 84545

1.4 Реєстраційний  рахунок замовника : 35414001034599, 35413002034599, 35412003034599 в ГУ ДКСУ у м. Артемівську в Донецькій області

1.5  Головний розпорядник коштів ( повне найменування та ідентифікаційний код за ЕДРПОУ)

 Соледарська міська рада , 04052873

2. Джерело фінансування закупівлі - місцевий бюджет.

3.Адреса веб-порталу Міністерства економіки України , на якому розміщується інформація про закупівлю   www.tender.me.gov.ua

4 . Адреса веб - сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю ( при наявності) – solerada.gov.ua.

5.Інформація про предмет закупівлі :

5.1 Найменування предмета закупівлі : ДК 016-2010, код - 35.30.1.: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води;  ДК 021-2015, код – 09320000-8: пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії) .

5.2 Кількість товару, вид робіт або послуг – постачання пари та гарячої води(пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) в обсязі  254,75Г/кал

5.3 Місце поставки товарів, виконання робіт , надання послуг:  бюджетні установи   м. Соледара Донецької обл..

5.4 Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг :  січень – грудень 2016 року.

6.Найменування  місцезнаходження та контактні телефони учасника , з яким проведено переговори: ТОВ «Артемівськ-Енергія», вул. Зелена, 41, м. Артемівськ, Донецька обл.. 84400, (06274) 3-10-17, 3-12-74.

7.Ціна пропозиції  404 242,40 грн. (чотириста чотири  тисячі двісті сорок дві грн. 40 коп.).

  8.Додаткова інформація за тел.: (06274)  43006, факс 42065.

 

                                                       Інформація

                про застосування переговорної процедури закупівлі

1.Замовник:

1.1 Соледарська міська рада

1.2 Код ЄДРПОУ  04052873

1.3 Місцезнаходження :Донецька обл.,м. Соледар, вул. Леніна, 3а, 84545

1.4 Реєстраційний  рахунок замовника : 35414001034599, 35419006034599, 35413002034599, 35412003034599 в ГУ ДКСУ у м. Артемівську в Донецькій області

1.5  Головний розпорядник коштів ( повне найменування та ідентифікаційний код за ЕДРПОУ)

 Соледарська міська рада , 04052873

2. Джерело фінансування закупівлі - місцевий бюджет.

3.Адреса веб-порталу Міністерства економіки України , на якому розміщується інформація про закупівлю   www.tender.me.gov.ua

4 . Адреса веб - сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю ( при наявності) – solerada.gov.ua.

5.Інформація про предмет закупівлі :

5.1 Найменування предмета закупівлі : ДК 016-2010, код - 35.11.1: енергія електрична; ДК 021-2015, код  - 09310000-5: електрична енергія.  

5.2 Кількість товару, вид робіт або послуг – електрична енергія в обсязі  613426 кВт/год.

5.3 Місце поставки товарів, виконання робіт , надання послуг:  за місцем розміщення   м. Соледар.

5.4 Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг :  лютий  – грудень 2016 року

6.Найменування  місцезнаходження та контактні телефони учасника , з яким проведено переговори: публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго», вул. Островського, 8, м. Краматорськ, Донецька обл.. 847302, (0626)412481, 411444.

7.Ціна пропозиції  685062,98 грн. (шістсот  вісімдесят  п»ять тисяч шістдесят дві  грн. 98 коп. ).

 

  8.Додаткова інформація за тел.: (06274) 43006, факс 42065.

 

   

                                                       Інформація

                про застосування переговорної процедури закупівлі

1.Замовник:

1.1 Соледарська міська рада

1.2 Код ЄДРПОУ  04052873

1.3 Місцезнаходження :Донецька обл.,м. Соледар, вул. Леніна, 3а, 84545

1.4 Реєстраційний  рахунок замовника : 35414001034599, 35419006034599, 35413002034599, 35412003034599, 35417008034599  в ГУ ДКСУ у м. Артемівську в Донецькій області

1.5  Головний розпорядник коштів ( повне найменування та ідентифікаційний код за ЕДРПОУ)

 Соледарська міська рада , 04052873

2. Джерело фінансування закупівлі - місцевий бюджет.

3.Адреса веб-порталу Міністерства економіки України , на якому розміщується інформація про закупівлю   www.tender.me.gov.ua

4 . Адреса веб - сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю ( при наявності) – solerada.gov.ua.

5.Інформація про предмет закупівлі :

5.1 Найменування предмета закупівлі : пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води; код за  Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010- 35.30.1.

5.2 Кількість товару, вид робіт або послуг – постачання пари та гарячої води(пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) в обсязі  245,76Г/кал

5.3 Місце поставки товарів, виконання робіт , надання послуг:  бюджетні установи   м. Соледара Донецької обл..

5.4 Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг :  січень – грудень 2015 року

6.Найменування  місцезнаходження та контактні телефони учасника , з яким проведено переговори: ТОВ «Артемівськ-Енергія», вул. Зелена, 41, м. Артемівськ, Донецька обл.. 84400, (06274) 3-10-17, 3-12-74.

7.Ціна пропозиції  346 170,16 грн. (триста сорок шість  тисяч сто сімдесят грн. 16 коп.).

  8.Додаткова інформація за тел.: (06274)42073, 43006, факс 42065.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Інформація

                про застосування переговорної процедури закупівлі

1.Замовник:

1.1 Соледарська міська рада

1.2 Код ЄДРПОУ  04052873

1.3 Місцезнаходження :Донецька обл.,м. Соледар, вул. Леніна, 3а, 84545

1.4 Реєстраційний  рахунок замовника : 35414001034599, 35419006034599, 35413002034599, 35412003034599, 35417008034599  в ГУ ДКСУ у м. Артемівську в Донецькій області

1.5  Головний розпорядник коштів ( повне найменування та ідентифікаційний код за ЕДРПОУ)

 Соледарська міська рада , 04052873

2. Джерело фінансування закупівлі - місцевий бюджет.

3.Адреса веб-порталу Міністерства економіки України , на якому розміщується інформація про закупівлю   www.tender.me.gov.ua

4 . Адреса веб - сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю ( при наявності) – solerada.gov.ua.

5.Інформація про предмет закупівлі :

5.1 Найменування предмета закупівлі : енергія електрична, код за  Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010- 35.11.1.

5.2 Кількість товару, вид робіт або послуг – електрична енергія в обсязі  654210 кВт

5.3 Місце поставки товарів, виконання робіт , надання послуг:  за місцем розміщення   м. Соледар.

5.4 Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг :  лютий  – грудень 2015 року

6.Найменування  місцезнаходження та контактні телефони учасника , з яким проведено переговори: публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго», просп. Леніна, 11, м. Горлівка, Донецька обл.. 84601, (0624)57-81-15, 57-81-14.

7.Ціна пропозиції  671555,00 грн. (шістсот  сімдесят одна  тисяча п’ятсот п’ятдесят п’ять  грн.).

  8.Додаткова інформація за тел.: (06274)42073, 43006, факс 42065.

                                    

 

 

Інформація

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1.Замовник:

1.1 Соледарська міська рада

1.2 Код ЄДРПОУ  04052873

1.3 Місцезнаходження :Донецька обл.,м. Соледар, вул. Леніна, 3а, 84545

1.4 Реєстраційний  рахунок замовника : 35414001034599, 35419006034599, 35413002034599, 35412003034599, 35417008034599  в ГУ ДКСУ у м. Артемівську в Донецькій області

1.5  Головний розпорядник коштів ( повне найменування та ідентифікаційний код за ЕДРПОУ)

 Соледарська міська рада , 04052873

2. Джерело фінансування закупівлі - місцевий бюджет.

3.Адреса веб-порталу Міністерства економіки України , на якому розміщується інформація про закупівлю   www.tender.me.gov.ua

4 . Адреса веб - сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю ( при наявності) – solerada.gov.ua.

5.Інформація про предмет закупівлі :

5.1 Найменування предмета закупівлі : енергія електрична, код за  Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010- 35.11.1.

5.2 Кількість товару, вид робіт або послуг – електрична енергія в обсязі  653849 кВт

5.3 Місце поставки товарів, виконання робіт , надання послуг:  за місцем розміщення   м. Соледар.

5.4 Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг :  березень – грудень 2014 року

6.Найменування  місцезнаходження та контактні телефони учасника , з яким проведено переговори: публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго», просп. Леніна, 11, м. Горлівка, Донецька обл.. 84601, (0624)57-81-15, 57-81-14.

7.Ціна пропозиції  513 400 грн. (п’ятсот тринадцять  тисяч чотириста грн.).

8.Додаткова інформація за тел.: (06274)42073, 43006, факс 42065.

 

 

 

 

   

Яндекс.Метрика