Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.10.2019 № 199

м.Соледар

 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу «Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб – підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

         Розглянувши службову записку від 20.09.2019 року № 3813/18-26 та заслухавши інформацію начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасової О.О. про необхідність  затвердження Порядку проведення конкурсу «Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб – підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись  статтею 52 Закону України від                                   21 травня 1997 року  №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із  внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 Затвердити  Порядок проведення конкурсу «Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб – підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (додається).

 

 

Міський голова                                                                                   О.М. Степаненко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                         

 

Рішення виконавчого комітету 

від ________ № _______

 

                               

Порядок

проведення конкурсу «Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

І. Загальні положення

1.   Цей Порядок визначає механізм організації та проведення конкурсу «Агро – Олімп» серед  сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Конкурс).

2.   Мета конкурсу – популяризація досягнень в агропромисловому комплексі громади.

3.   Конкурс проводиться Соледарською міською радою, за участю громадської організації «Асоціація керівників підприємств, організацій, установ та фермерських господарств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» (за згодою).

4.   Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється з дотриманням вимог законодавства України.

 

ІІ. Організація та проведення Конкурсу

5.    Для організації, проведення, визначення переможців Конкурсу створюється Комісія з визначення переможців конкурсу «Агро – Олімп»  серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету Соледарської міської ради.

6.    До складу Комісії входять заступник міського голови з питань житлово – комунального господарства, посадові особи виконавчих органів міської ради представники громадських організацій.

 

ІІІ. Порядок подання та розгляд матеріалів на участь у Конкурсі

7.   У Конкурсі беруть участь сільськогосподарські підприємства всіх форм власності та фізичні особи – підприємці які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

8.    Для участі у Конкурсі претенденти до 20 жовтня місяця поточного року надають до відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Соледарської міської ради Заяву відповідного зразку, (додаток 1) та Матеріали, за визначеними формами.

9.   Матеріали, надані на Конкурс розглядаються за номінаціям:

1)«Модернізація виробництва» (додаток 2)

2)   «Соціальна відповідальність» (додаток 3)

3)   «Сімейна справа» (додаток 4)

4)  «Власна переробка» (додаток 5)

5)  «Технічне переозброєння» (додаток 6)

6)  «Екологічна відповідальність» (додаток 7)

10.    Зарахування учасників Конкурсу до відповідної номінації здійснюється на підставі їхніх заяв щодо участі у Конкурсі та наданих матеріалів.

11.   Учасники Конкурсу можуть подавати заяву на участь та бути визнані переможцями у декількох  різних номінаціях.

12.   Матеріали щодо участі у Конкурсі, не повертаються і повторно не розглядаються.

 

VІ. Порядок проведення Конкурсу

13.   Відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Соледарської міської ради передає подані учасниками заяви та матеріали на розгляд Комісії, засідання якої проводиться  не пізніше  01 листопада місяця поточного року.

14.   За результатами розгляду заяв та матеріалів Комісія не може прийняти рішення про зарахування учасника Конкурсу до номінації, іншої ніж указана його заяві щодо участі у Конкурсі.

15.   Комісія, шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів визначає переможців у кожній номінації окремо.

16.   Комісія  може визначити декілька переможців в кожній номінації.

17.   Результати Конкурсу оформлюються протоколом засідання Комісії.

 

V.  Нагородження переможців

18.   Визначені переможці Конкурсу кожної номінації оголошуються та відзначаються нагородами до Дня працівника сільського господарства.

 

      VI.  Фінансове забезпечення Конкурсу

19.   Фінансові витрати на підготовку, проведення Конкурсу та нагородження переможців здійснюється за рахунок коштів Соледарської міської ради та джерел  не заборонених законодавством.

 

Начальник відділу з питань агропромислового

комплексу та розвитку сільських територій                                       О.О. Гульбасова

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                             Н.Л.Рогаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішення виконавчого комітету

від_________№_______

 

Додаток 1 до п. 8 Порядку

 

Міському голові

Степаненку О.М.

 

 

Заява

щодо участі у конкурсі «Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році

 

Підприємство (ФОП) _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

 (повна назва юридичної особи або ФОП – учасника)

 

надає документи щодо участі в конкурсі  «Агро – Олімп»  у номінації (виберіть та відмітьте тільки одну номінацію):

 

Ø «Модернізація виробництва»

Ø«Власна переробка»

Ø «Соціальна відповідальність»

Ø«Сімейна справа»

Ø «Технічне переозброєння»

Ø«Екологічна відповідальність»,

а саме

№ з/п

Назва документа

Кількість сторінок

1

Заява

 

2

Копія свідоцтва про державну реєстрацію

 

3

Матеріали щодо участі у конкурсі «Агро – Олімп»

 

4

Додатково матеріали  в друкованому вигляді або відеоматеріали

 

 

З умовами організації та проведення конкурсу ознайомлений.

______________                 _____________                            ______________

(назва посади учасника –

для юридичних осіб)                                  (Підпис)                                                           (П.І.Б.)

Дата «_____»_______20___року

 

Начальник відділу з питань агропромислового

комплексу  та розвитку сільських територій                                 О.О.Гульбасова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішення виконавчого комітету

від_________№_______

 

Додаток 2 до п. 9 Порядку

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ

«Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

(номінація «Модернізація виробництва»)

 

1.   Претендент__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.   Адреса_______________________________________________________________

3.   Телефон______________________________________________________________

4.   Основні види економічної діяльності______________________________________

_______________________________________________________________________

5.   Дата реєстрації суб’єкта господарювання__________________________________

6.   Обсяг податків та зборів сплачених до бюджету громади  тис. грн.____________

_______________________________________________________________________

7.   Виробництво видів продукції рослинництва, тваринництва (перерахувати)

_______________________________________________________________________

8.       Площа сільськогосподарських угідь __________________________________га, в тому числі ріллі _____________________________________________________га

9.    Кількість  створених робочих місць _________од.,  у тому числі у 2019 році ____________________________од.

10.            Середня заробітна плата________ _________________________________ грн.

11.            Модернізація виробництва (навести окремі приклади):

1)    Ефективне і раціональне використання земельних ресурсів:

-         поліпшення якісних характеристик ґрунтів________________________

_________________________________________________________________га

-         додаткове залучення орендованих земель__________________________

_________________________________________________________________га

2)    Формування нового економічного механізму з ринковою орієнтацією:

-       розширення ринків збуту с/г продукції ( кількість  реалізованої продукції, тонн)______________________________________________________________

3)    Модернізація матеріально – технічної інфраструктури:

-         технічна модернізація с/г виробництва на основі ресурсозберігаючих технологій ______________________________________________________ одиниць

4)    Кадрове забезпечення:

-         залучення молодих кваліфікованих фахівців у 2019 році__________________

12. Додаткова інформація щодо інших досягнень в модернізації виробництва, які, на Вашу думку, є значущими:

 

 

 

 

Додаток: матеріали в друкованому вигляді або відеоматеріали.

 

Наведені в матеріалах дані є вірними і надані на добровільних засадах для участі в конкурсі.

 

_____________________        _________________        _________________

(посада)                                       (підпис)                                     (П.І.Б.)

М.П..

 

Дата «_____»____________20____року.

 

 

*Результати та показники надаються за 9 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом  2018 року.

 

 

 

Начальник відділу з питань агропромислового

комплексу  та розвитку сільських територій                                 О.О.Гульбасова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішення виконавчого комітету

від_________№_______

 

Додаток 3 до п. 9 Порядку

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ

«Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

(номінація «Соціальна відповідальність»)

 

 

1.   Претендент___________________________________________________________

2.   Адреса_______________________________________________________________

3.   Телефон______________________________________________________________

4.   Основні види економічної діяльності______________________________________

_______________________________________________________________________

5.   Дата реєстрації суб’єкта господарювання__________________________________

6.   Обсяг податків та зборів сплачених до бюджету громади  тис. грн.____________

_______________________________________________________________________

7.   Виробництво видів продукції рослинництва, тваринництва (перерахувати)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.       Площа сільськогосподарських угідь ___________________________________га, в тому числі ріллі _____________________________________________________га

9.    Кількість  створених робочих місць _________________од.,  у тому числі у 2019 році ____________________________од.

10.            Середня заробітна плата________ _________________________________ грн.

11.            Соціальна відповідальність :

1)    участь у соціальних заходах (перерахувати)__________________________

_______________________________________________________________________

 

2)    участь у культурних заходах (перерахувати) _________________________

3)    участь у благодійних заходах (перерахувати)_________________________

_______________________________________________________________________

12. Додаткова інформація щодо участі у заходах, які, на Вашу думку , є значущими_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додаток: матеріали в друкованому вигляді або відеоматеріали.

 

Наведені в матеріалах дані є вірними і надані на добровільних засадах для участі в конкурсі.

_____________________                   _________________   _________________

(посада)                                       (підпис)                                     (П.І.Б.)

М.П.

Дата «_____»____________20____року.

 

*Результати та показники надаються за 9 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом  2018 року.

 

 

Начальник відділу з питань агропромислового

комплексу  та розвитку сільських територій                                 О.О.Гульбасова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішення виконавчого комітету

від_________№_______

 

Додаток 4 до п. 9 Порядку

 

 

 

МАТЕРІАЛИ

«Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

(номінація «Сімейна справа»)

 

1.   Претендент__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.   Адреса_______________________________________________________________

3.   Телефон______________________________________________________________

4.   Основні види економічної діяльності______________________________________

_______________________________________________________________________

5.   Дата реєстрації суб’єкта господарювання__________________________________

6.   Обсяг податків та зборів сплачених до бюджету громади  тис. грн._____________

_______________________________________________________________________

7.   Виробництво видів продукції рослинництва, тваринництва (перерахувати)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.       Площа сільськогосподарських угідь _________________________________га, в тому числі ріллі _______________________________________________________га

9.    Кількість  створених робочих місць _______________________од.,  у тому числі у 2019 році ____________________________од.

10.            Середня заробітна плата_____________ ___________________________ грн.

11.            Представники родини, які задіяні у трудовій чи управлінський діяльності підприємства:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

12.             Додаткова інформація,  яка на Вашу думку є значуща до номінації

 

 

Додаток: матеріали в друкованому вигляді або відеоматеріали.

 

 

 

 

Наведені в матеріалах дані є вірними і надані на добровільних засадах для участі в конкурсі.

_____________                   _________________   _________________

(посада)                                       (підпис)                                     (П.І.Б.)

М.П.

Дата «_____»____________20____року.

 

*Результати та показники надаються за 9 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом  2018 року.

 

 

Начальник відділу з питань агропромислового

комплексу  та розвитку сільських територій                                 О.О.Гульбасова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішення виконавчого комітету

від_________№_______

 

Додаток  5 до п. 9 Порядку

 

 

 

МАТЕРІАЛИ

«Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

(номінація «Власна переробка»)

 

1.   Претендент__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.   Адреса_______________________________________________________________

3.   Телефон______________________________________________________________

4.   Основні види економічної діяльності_____________________________________

_______________________________________________________________________

5.   Дата реєстрації суб’єкта господарювання__________________________________

6.   Обсяг податків та зборів сплачених до бюджету громади  тис. грн.____________

_______________________________________________________________________

7.   Виробництво видів продукції :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.       Площа сільськогосподарських угідь _______________________га, в тому числі ріллі ________________________________________________________________га

9.       Кількість поголів’я ВРХ (свиней, овець)________________________________

10.    Кількість  створених робочих місць _______________________________од.,  у тому числі у 2019 році ____________________________од.

11.   Середня заробітна плата________ ___________________________________ грн.

12.   Обсяг власної переробки сировини   ________________________________ тонн

13. Обсяг виробленої продукції _______________________________________ тонн

14. Ринок збуту продуктів переробки______________________________________

15. Запровадження НАССР________________________________________________

16. Додаткова інформація,  яка, на Вашу думку, є значуща

 

 

Додаток: матеріали в друкованому вигляді або відеоматеріали.

 

Наведені в матеріалах дані є вірними і надані на добровільних засадах для участі в конкурсі.

_____________                   _________________   _________________

(посада)                                       (підпис)                                     (П.І.Б.)

М.П.

 

Дата «_____»____________20____року.

 

*Результати та показники надаються за 9 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом  2018 року.

 

Начальник відділу з питань агропромислового

комплексу  та розвитку сільських територій                                 О.О.Гульбасова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішення виконавчого комітету

від_________№_______

 

Додаток  6 до п. 9 Порядку

 

 

 

МАТЕРІАЛИ

«Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

(номінація «Технічне переозброєння»)

 

1.   Претендент__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.   Адреса_______________________________________________________________

3.   Телефон______________________________________________________________

4.   Основні види економічної діяльності______________________________________

_______________________________________________________________________

5.   Дата реєстрації суб’єкта господарювання__________________________________

6.   Обсяг податків та зборів сплачених до бюджету громади  тис. грн._____________

_______________________________________________________________________

7.   Виробництво видів продукції рослинництва, тваринництва (перерахувати)

______________________________________________________________________

8.       Площа сільськогосподарських угідь _______________________________га, в тому числі ріллі _____________________________________________________га

9.    Кількість  створених робочих місць _________од.,  у тому числі у 2019 році ____________________________од.

10.   Середня заробітна плата________ ___________________________ грн.

11.   Заходи щодо підвищення техніко – економічного рівня виробництва на основі впровадження передової техніки, модернізації та заміни застарілого устаткування новим (навести приклади) _____________________________________

_______________________________________________________________________

12.   Кількість придбанотехніки, устаткування _____________________од.

13.    Сума інвестицій в  «технічне переозброєння» __________________грн.

14.   Додаткова інформація щодо інших досягнень в технічному переозброєнні, які, на Вашу думку, є значущими:

 

 

 

 

Додаток: матеріали в друкованому вигляді або відеоматеріали.

 

Наведені в матеріалах дані є вірними і надані на добровільних засадах для участі в конкурсі.

 

____________________                   _________________   _________________

(посада)                                       (підпис)                                     (П.І.Б.)

М.П..

 

Дата «_____»____________20____року.

 

 

*Результати та показники надаються за 9 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом  2018 року.

 

 

Начальник відділу з питань агропромислового

комплексу  та розвитку сільських територій                                 О.О.Гульбасова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішення виконавчого комітету

від_________№_______

 

Додаток  7 до п. 9 Порядку

 

 

 

МАТЕРІАЛИ

«Агро – Олімп» серед сільськогосподарських підприємств всіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність в аграрній сфері на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

(номінація «Екологічна відповідальність»)

 

1.   Претендент__________________________________________________________________________________________________________________________________

2.   Адреса_______________________________________________________________

3.   Телефон______________________________________________________________

4.   Основні види економічної діяльності_____________________________________

_______________________________________________________________________

5.   Дата реєстрації суб’єкта господарювання__________________________________

6.   Обсяг податків та зборів сплачених до бюджету громади  тис. грн._____________

_______________________________________________________________________

7.   Виробництво видів продукції рослинництва, тваринництва (перерахувати)

_______________________________________________________________________

8.       Площа сільськогосподарських угідь _______________________________га, в тому числі ріллі _____________________________________________________га

9.    Кількість  створених робочих місць _____________од.,  у тому числі у 2019 році ____________________________од.

10.   Середня заробітна плата________ ___________________________ грн.

11.   Заходи щодо досягнення результатів у сфері забезпечення екологічної безпеки :

1)    впровадження енергозберігаючих технологій (навести приклади)___________

_______________________________________________________________________

2)     впровадження екологічно безпечних технологій (навести приклади)________

______________________________ _________________________________________

12.        Додаткова інформація щодо інших досягнень в сфері забезпечення екологічної безпеки, які, на Вашу думку, є значущими

 

Додаток: матеріали в друкованому вигляді або відеоматеріали.

 

 

Наведені в матеріалах дані є вірними і надані на добровільних засадах для участі в конкурсі.

 

____________________                   _________________   _________________

(посада)                                       (підпис)                                     (П.І.Б.)

М.П.

 

Дата «_____»____________20____року.

 

 

*Результати та показники надаються за 9 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом  2018 року.

 

 

 

Начальник відділу з питань агропромислового комплексу  та розвитку сільських територій                                 О.О.Гульбасова

   

Яндекс.Метрика