Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

29.07.2020 №7/59 - 1321

м. Соледар

 

Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів, підприємств (некомерційних медичного характеру), закладів та установ Соледарської міської ради, підрозділів Національної поліції в Донецькій області під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю

 

Розглянувши службову записку від 04.06.2020 № 1598/18-26  начальника відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради Матченова А.В., з метою забезпечення виконання норм Сімейного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальні послуги», «Про  захист суспільної моралі», «Про протидію торгівлі людьми», «Про національну поліцію», відповідних підзаконних нормативно-правових актів та забезпечення дій в найкращих інтересах кожної дитини, керуючись статтею 26 ЗаконуУкраїни від 21 травня 1997 року №280/97 - ВР «Про місцевесамоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок взаємодії структурних підрозділів, підприємств (некомерційних медичного характеру), закладів та установ Соледарської міської ради, підрозділів Національної поліції в Донецькій області під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, згідно з додатком.

 

 1. Організаційне виконання рішення покласти на начальника відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради Матченова А.В., начальника управління освіти Замараєву Т.А., начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І., начальника служби у справах дітей Вілкову О.О..

 

 1. Координаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О..

 

         4.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради   з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик),   з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Горбань), секретаря міської ради  Редченко С.М..

 

 

Міський голова                                                                                  О.М. Степаненко

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    

Рішення міської ради

29.07.2020 № 7/59- 1321

      

  Додаток 1

 

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ

 

         структурних підрозділів, підприємств (некомерційних медичного характеру), закладів та установ Соледарської міської ради, підрозділів Національної поліції в Донецькій області під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю

 

Цей Порядок взаємодії суб’єктів виявлення та\або організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання норм Сімейного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальні послуги», «Про  захист суспільної моралі», «Про протидію торгівлі людьми», «Про національну поліцію», відповідних підзаконних нормативно-правових актів та забезпечення дій в найкращих інтересах кожної дитини.

 

Загальні положення

 

1. Цей Порядок застосовується структурними підрозділами з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, службою у справах дітей Соледарської міської ради, установами та закладами  системи освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, підрозділами ювенальної превенції і Національної поліції, іншими закладами, установами та організаціями, які можуть бути залученими до процесу захисту прав та інтересів дитини (надалі – суб’єкти соціальної роботи).

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 800.

3. Порядок застосовується у випадках виявлення дітей та сімей, які перебувають або мають ризик потрапити у складні життєві обставини, у тому числі таких, що можуть загрожувати їхньому життю та здоров'ю, та потребують втручання спеціалістів і організації комплексу заходів щодо захисту прав та інтересів дитини.

4. Координація суб’єктів соціальної роботи та забезпечення їх взаємодії здійснюється заступником міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Соледарскої міської ради.

5. Служба у справах дітей Соледарської міської ради (далі – Служба у справах дітей) готує, оприлюднює, у тому числі в старостинських округах,  та постійно оновлює інформацію про структурні підрозділи, заклади та установи, їх адреси та номери телефонів спеціалістів, до яких необхідно звернутися у разі виявлення дитини без батьківської опіки, дитини у складних життєвих обставинах, випадків жорстокого поводження з дітьми, дитини, життю чи здоров’ю якої загрожує небезпека.

6. Керівники суб’єктів соціальної роботи зобов’язані

 • ознайомити працівників з цим Порядком;
 • ознайомити працівників з цілодобовим контактним телефоном номером (066) 960-15-59 Служби у справах дітей, за яким можна повідомити про дитину, яка зазнала жорстокого поводження, дитину, життю чи здоров’ю якої загрожує небезпека, дитину, залишену без батьківської опіки;
 • забезпечувати доступ працівників та відвідувачів організації, закладу, установи до довідково-інформаційних матеріалів щодо попередження жорстокого поводження з дітьми та попередження насильства в сім'ї.

7. Старости старостинських округів, визначені за рішенням міської ради разом із міським головою несуть персональну відповідальність за виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, випадків жорстокого поводження з дітьми, безпосередньої загрози їх життю та здоров’ю, повідомлення про таких дітей Службу у справах дітей чи фахівця із соціальної роботи, організації надання таким дітям допомоги та вжиття заходів з безпеки дитини, усунення чи мінімізації виявлених фактів та ризиків їх подальшого виникнення тощо.

8. З метою забезпечення своєчасного надання повного спектру необхідних послуг дитині, яка постраждала від жорстокого поводження або життю чи здоров’ю якої загрожує небезпека,та її сім’ї (за наявності сім’ї) відповідно до їхніх потреб, рішенням виконавчого комітету Соледарської міської ради  утворюється Міждисциплінарна команда з числа працівників суб’єктів виявлення та/або забезпечення соціального захисту дітей, до повноважень яких належить надання послуг дітям і їхнім сім’ям, організація соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, і надання підтримки її сім’ї (у разі наявності сім’ї) діє під координацією Служби у справах дітей відповідно до затвердженого положення про діяльність міждисциплінарної команди.

 

 

Виявлення дітей, які перебувають к складних життєвих обставинах,

та прийняття рішення про надання соціальних послуг дитині та її сімї

 

9. До основних критеріїв визначення складних життєвих обставин можуть відноситись:

відсутність умов для виховання дітей (відсутність місця проживання, незадовільні житлово-побутові умови, відсутність роботи у батьків, схильність/залежність батьків до вживання  алкогольних та/або психотропних речовин тощо);

неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють, своїх батьківських обов’язків, відсутність уваги батьків до навчання дитини в школі, проведення позашкільного часу;

недоглянутість дитини (брудний одяг, тіло та волосся, одяг не по сезону, агресивна поведінка, замкнутість);

інвалідність у дитини, у батьків або одного з них;

постійні конфлікти в сім’ї (між батьками, між батьками і дітьми, між родичами), розлучення батьків;

заробітчанство батьків або одного з них;

жорстоке поводження з дитиною, насильство в сім’ї, повернення батьків, родичів з місць позбавлення волі;

вчинення дітьми чи батьками кримінальних злочинів;

проживання в одному помешканні кількох сімей, інші обставини, що негативно впливають на виконання батьківських обов’язків та призводять до неналежного догляду за дитиною. 

10. Виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, або мають ознаки складних життєвих обставини, здійснюють фахівці із соціальної роботи, центр надання соціальних послуг, Служба у справах дітей, структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, органи Національної поліції, ювенальної превенції, установи та заклади освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, старости старостинських округів, інші підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання та релігійні організації, фізичні особи.

11. Виявлення дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, має ознаки складних життєвих обставин або має ризик потрапити у складні життєві обставини, може бути здійснено шляхом повідомлення (усного чи письмового, телефонного) громадян, родичів, службових осіб, працівників дитячих закладів та установ, отримання інформації із засобів масової інформації або самозвернення дитини.

12. Особи, яким стало відомо про дитину, яка перебуває в складних життєвих обставинах, має ознаки складних життєвих обставин або має ризик потрапити у складні життєві обставини, повинні невідкладно повідомити про це  за телефоном № 066-806-97-19. Отримане повідомлення має бути негайно в режимі онлайн переадресоване структурному підрозділу відповідно до компетенції.

Якщо стало відомо про жорстоке поводження з дітьми, безпосередню загрозу їх життю та здоров’ю, залишення дитини без батьківського піклування, необхідно негайно повідомити в Службу у справах дітей за телефоном (066) 960-15-59.1

Повідомлення може бути надано письмово чи усно, телефоном безпосередньо до Служби у справах дітей, комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»/фахівцю із соціальної роботи, листом через поштове відділення, листом на електронну адресу Центр надання соціальних послуг(Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)та Служби у справах дітей(Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).2

Суб’єкт соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, суб’єкт, що надає соціальні послуги, якому в результаті його діяльності стало відомо про сім’ю з дітьми, у якої є ризик потрапити у складні життєві обставини, або сім’ю, яка перебуває у складних життєвих обставинах, протягом трьох робочих днів повинен надіслати повідомлення Центру надання соціальних послуг за формою, встановленою наказом Мінсоцполітики від 13.07.2018 №1005 (додаток 1).

13. Наявність у дитини/сім’ї складних життєвих обставин встановлюється фахівцем із соціальної роботи шляхом розгляду і аналізу поданої/отриманої інформації/заяви, відвідування сім’ї, бесіди з батьками, з дитиною, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може висловити свою думку, бесіди з сусідами, родичами, спостереження, обстеження житлово-побутових умов (за згоди сім’ї). 

14. Спеціаліст Служби у справах дітей, який отримав повідомлення, щодо дитини, яка постраждала від жорстокого поводження, або життю, чи здоров’ю якої загрожує небезпека, зобов’язаний невідкладно, протягом однієї години після отримання повідомлення, зареєструвати його у Журналі обліку звернень і повідомлень стосовно дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженому постановою КМУ від 03.10.2018 №800, а у випадку залишення дитини  без батьківського піклування - в Журналі обліку повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 №866, та передати інформацію Центру надання соціальних послуг. Спеціаліст, який прийняв інформацію в Центрі надання соціальних послуг (фахівець із соціальної роботи), зобов’язаний невідкладно зареєструвати інформацію у спеціальному Журналі реєстрації повідомлень, актів здійснення оцінок потреб та соціальних карток сім’ї/особи та передати повідомлення своєму керівнику.

У журналі реєстрації вказується засіб отримання повідомлення та джерело.

15. Керівник Центру надання соціальних послуг, отримавши інформацію про дитину/сім’ю, яка перебуває у складних життєвих обставинах, протягом одного робочого дня дає доручення фахівцю із соціальної роботи, який обслуговує дільницю/населений пункт, де проживає дитина/сім’я, здійснити оцінку потреб дитини та її сім’ї. 

16. Отримавши доручення, фахівець із соціальної роботи, протягом семи робочих днів повинен здійснити оцінку потреб дитини та її сім’ї, здійснити обстеження житлово-побутових умов (за згодою сім’ї), скласти відповідний акт за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 13 липня 2018 р. №  1005 (Додаток 2) та заповнити соціальну картку сім’ї/особи (Додаток 3).

Оцінка потреб дитини та її сім’ї здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених Мінсоцполітики.

17. У випадку не підтвердження інформації про складні життєві обставини дитини та її сім’ї, фахівець із соціальної роботи, який здійснював оцінку потреб дитини та її сім’ї, складає відповідний акт та робить відмітку про не підтвердження інформації про складні життєві обставини дитини/сім’ї у реєстрі (журналі), в якому було зареєстроване повідомлення, та заповнює соціальну картку сім’ї/особи. Акт і соціальну картку сім’ї/особи передає в архів, а висновок про результати оцінки потреб дитини та її сім’ї розміщує в онлайн-реєстрі, утвореному спеціально для обміну інформацією, до якого мають доступ лише уповноважені фахівці Центру надання соціальних послуг і Служби у справах дітей.

18. У випадку підтвердження складних життєвих обставин, оригінали акту та соціальної картки сім’ї/особи передаються до начальника Відділу з питань соціального захисту населення для прийняття рішення про надання соціальних послуг. Висновки оцінки потреб сім’ї передаються Службі у справах дітей для постановки на первинний облік дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

19. Служба у справах дітей після отримання від Центру надання соціальних послуг повідомлення щодо підтвердження інформації про складні життєві обставини, в яких перебуває дитина та її сім’я (у разі наявності), та висновку з оцінки потреб дитини та її сім’ї, протягом одного місяця приймає рішення про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та видає відповідний наказ, складає  індивідуальний план соціального захисту дитини та подає його на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі Соледарської міської ради (далі – Комісія з питань захисту прав дитини). Якщо є необхідність, до складання індивідуального плану соціального захисту дитини залучається міждисциплінарна команда.  Індивідуальний план соціального захисту дитини залишається в Службі у справах дітей для моніторингу та контролю, а його  копії передаються суб’єктам соціально роботи з  даною дитиною для його виконання..

20. Інформація про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, вноситься до відповідного журналу обліку та Банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів шляхом заповнення електронної обліково-статистичної картки дитини, що ведеться за формою, встановленою Мінсоцполітики.

21.  Начальник Відділу з питань соціального захисту населення приймає рішення про надання соціальних послуг та взяття сім’ї під соціальний супровід (за потреби). Копія відповідного рішення передається до Центру надання соціальних послуг.

У Центрі надання соціальних послуг відкривається особова справа сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах.  Директор Центру надання соціальних послуг видає наказ про здійснення соціального супроводу сім’ї, призначає фахівця, відповідального за його здійснення та, з метою надання підтримки у подоланні складних життєвих обставин, протягом п’яти робочих днів укладає з сім’єю договір про соціальний супровід сім’ї.

22. Протягом п’яти робочих днів після підписання договору про соціальний супровід, фахівець із соціальної роботи складає план соціального супроводу сім’ї (додаток 4). До складання плану залучається сім’я та суб’єкти надання соціальних послуг (за потреби). План складається у двох примірниках, узгоджується із суб’єктами надання послуг та сім’єю, підписується уповноваженим членом сім’ї, затверджується наказом керівника Центру надання соціальних послуг.

Один примірник плану соціального супроводу залишається в Центрі надання соціальних послуг в особовій справі, другий примірник передається сім’ї для ознайомлення та виконання.

Суб’єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю та суб’єкти надання соціальних послуг, які залучені до плану соціального супроводу сім’ї фахівцем із соціальної роботи, який     здійснює супровід сім’ї, ознайомлюються із планом соціального супроводу та забезпечують виконання плану супроводу у частині, яка їх стосується, із залученням установ і організацій, що належать до сфери їх управління.

23. У випадку, коли соціального супроводу потребує дитина, яка проживає в сім’ї, в якій порушуються її права, дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування, фахівець із соціальної роботи протягом одного робочого дня передає інформацію до Служби у справах дітей. Служба у справах дітей приймає рішення про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та видає відповідний наказ, складає  індивідуальний план соціального захисту дитини та подає його на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини. Якщо є необхідність, до складання індивідуального плану соціального захисту дитини залучається міждисциплінарна команда. Індивідуальний план соціального захисту дитини залишається в Службі у справах дітей для моніторингу та контролю, а його  копії передається суб’єктам соціально роботи з  даної дитини для його виконання.

24. Щокварталу Центр надання соціальних послуг надсилає  інформацію відділу з питань соціального захисту населення та Службі у справах дітей про стан виконання плану соціального супроводу сім’ї для аналізу та корегування заходів щодо соціального захисту дитини.

25. У разі завершення або припинення плану соціального супроводу, Центр надання соціальних послуг надсилає Відділу з питань соціального захисту населення та Службі у справах дітей повідомлення про завершення плану супроводу або причини припинення його виконання. Особова справа передається в архів.

 

Виявлення дітей, які постраждали від жорстокого поводження, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека,

та прийняття рішення про надання соціальних послуг дитині та її сім’ї

 

26. Юридичні та фізичні особи, яким стало відомо про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або життю чи здоров’ю якої загрожує небезпека, та у разі виявлення будь яких фактів, які містять інформацію про загрозу життю і здоров’ю дитини, вчинення насильства або його загрози, жорстоке поводження з дитиною зобов’язані невідкладно повідомити Службі у справах дітей за телефоном (066) 960-15-59, органам Національної поліції за телефоном 102 або підпорядкованому підрозділу територіального органу Державної служби надзвичайних ситуацій за номером телефону 101 та забезпечити надання екстреної медичної допомоги, якщо дитина її потребує, шляхом виклику бригади швидкої медичної допомоги за номером телефону 103 чи медичного працівника будь якого медичного закладу за місцем виявлення дитини.

Органи Національної поліції зобов’язані протягом доби офіційно поінформувати Службу у справах дітей про виявлену дитину для організації її соціального захисту.

27. Служба у справах дітей, отримавши повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження, або життю, чи здоров’ю якої загрожує небезпека та її сім’ї, реєструє його у Журналі обліку звернення і повідомлень, стосовно, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, о тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженому постановою КМУ від 03.10.2018 №800, а у випадку залишення дитини  без батьківського піклування- в журналі обліку повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 №866, з’ясовує  місце знаходження дитини та отримує іншу інформацію, що має істотне значення.

         Спеціаліст Служби у справах дітей, який отримав повідомлення та зареєстрував його, невідкладно повідомляє про це начальника Служби у справах дітей. Начальник  Служби у справах дітей або уповноважений ним спеціаліст, негайно повідомляє про отриману інформацію уповноважений підрозділ органу Національної поліції, та фахівця із соціальної роботи членів міждисциплінарної команди та організовує їх невідкладний виїзд за місцем перебування дитини, де  невідкладно проводять оцінку рівня безпеки дитини відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866. У разі необхідності до проведення оцінки додатково залучаються фахівці закладів освіти, Інклюзивно-ресурсного центру, відділу з питань соціального захисту населення та інші спеціалісти за потребою.

Проведення оцінки рівня безпеки дитини є обов’язковиму випадках незабезпечення дитини батьками чи особами, які їх замінюють, належним харчуванням, необхідною медичною допомогою, відповідним для віку доглядом, залишення дитини віком до семи років або дитини у безпорадному стані (хворої, з обмеженням життєдіяльності тощо) в приміщенні, громадському або іншому місці без нагляду осіб, які досягли 14 років,  залишення дитини віком до десяти років більше ніж на півгодини на вулиці без відповідного для природно-кліматичних умов одягу або без дотримання відповідного для віку температурного режиму, залишення дитини під наглядом осіб з наявними ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння, перебування під дією психоактивних речовин, вираженого психічного розладу, неадекватним станом батьків дитини, що є прямою загрозою її життю та здоров’ю або її оточенню, обставинами стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій, збройних конфліктів тощо.

28. За результатами проведення оцінки рівня безпеки дитини складається відповідний акт (додаток 10 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866).

29. Якщо в результаті оцінки рівня безпеки дитини буде виявлено чи підтверджено факти загрози її життю чи здоров’ю, дитина має бути негайно оглянута сімейним лікарем, направлена до закладу охорони здоров’я для обстеження та надання необхідної медичної допомоги, в тому числі лікування в стаціонарних умовах, та документування факту жорстокого поводження з нею або може бути тимчасово влаштована, зокрема у сім’ю родичів або знайомих, сім’ю патронатного вихователя, до центру соціальної підтримки дітей та сімей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, для забезпечення отримання нею послуги із соціально-психологічної реабілітації згідно з програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

30. У разі потреби Служба у справах дітей в той же день подає виконавчому комітету міської ради клопотання про невідкладене відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють.

Після вирішення питання про тимчасове влаштування дитини фахівець із соціальної роботи протягом семи робочих днів проводить оцінку потреб дитини та її сім’ї та складає відповідний акт.Оригінал акту в день його складання передається до Відділу з питань соціального захисту населення для прийняття рішення про надання соціальних послуг, а його копія передається Службі у справах дітей для постановки на первинний облік дитини та складання індивідуального плану соціального захисту дитини. 

31. Начальник Відділу з питань соціального захисту населення  протягом трьох робочих днів приймає рішення про надання соціальних послуг та взяття сім’ї під соціальний супровід та вносить інформацію в Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Копія відповідного рішення не пізніше наступного дня після його прийняття передається до Центру надання соціальних послуг.

У Центрі надання соціальних послуг відкривається особова справа сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Директор Центру надання соціальних послуг видає наказ про здійснення соціального супроводу сім’ї, призначає фахівця, відповідального за його здійснення, який з метою надання підтримки у подоланні складних життєвих обставин, готує та протягом п’яти робочих днів укладає з сім’єю договір про соціальний супровід сім’ї.

32. Служба у справах дітей після отримання від Центру надання соціальних послуг копії акту оцінки потреб дитини та її сім’ї, протягом п’яти робочих днів приймає рішення про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та видає відповідний наказ.

33. Інформація про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, вноситься Службою у справах дітей до відповідного журналу обліку та Банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів шляхом заповнення електронної обліково-статистичної картки дитини, що ведеться за формою, встановленою Мінсоцполітики.

34. Начальник служби у справах дітей збирає міждисциплінарну команду, яка протягом п’яти робочих днів після взяття дитини на облік, на основі результатів проведеної оцінки потреб дитини та її сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, розробляє індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах (далі - індивідуальний план), який відповідає її найкращим інтересам,  та подає на затвердження Комісії з питань захисту прав дитини. План соціального супроводу сім’ї дитини складає фахівець з соціальної роботи, який обслуговує територію де мешкає сім’я дитини..

В процесі виконання планів Служба у справах дітей та Відділ з питань соціального захисту населення здійснюють моніторинг їх виконання, систематично (щоквартально) переглядаючи і коригуючи ці плани.

          У разі виникнення потреби індивідуальний план може переглядатися раніше встановленого терміну.

У разі потреби, в залежності від складності випадку, міждисциплінарна команда може ініціювати розгляд питання щодо соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини.

35. Функції з координації діяльності щодо виконання індивідуального плану соціального захисту дитини виконує Служба у справах дітей, а саме відповідальний спеціаліст згідно з покладеними на нього посадовими обов’язками.

36. План соціального супроводу сім’ї дитини, розроблений фахівцем із соціальної роботи узгоджується міждисциплінарною командою та передається до Центру надання соціальних послуг для здійснення соціального супроводу сім’ї, відповідно до укладеного договору про соціальний супровід.

         37. У разі зміни місця проживання (перебування) дитини, взятої на облік, її батьків або одного з них, з ким проживає дитина, Служба у справах дітей у п’ятиденний строк після отримання інформації про зміну місця проживання надсилає до Служби у справах дітей за новим місцем проживання (перебування) дитини повідомлення, до якого додається копія індивідуального плану соціального захисту дитини для врахування потреб дитини під час складання нового індивідуального плану соціального захисту дитини.

         38. У випадку отримання повідомлення про переміщення на територію Соледарської ОТГ дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, Служба у справах дітей ставить дитину на облік, залучає міждисциплінарну команду, яка здійснює оцінку потреб дитини,  розробляє індивідуальний план соціального захисту дитини та план соціального супроводу її сім’ї, здійснює моніторинг їх виконання та систематично переглядає і коригує зазначені плани.


Виявлення дітей з ознаками порушення здоров’я та/або обмеженням життєдіяльності

 

         39. Основними видами порушень функцій організму у дітей, що можуть бути підставою для встановлення їм інвалідності, та на які потрібно звертати увагу фахівцям із соціальної роботи є:

      - порушення психічних функцій (сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, інтелекту, емоцій, волі, свідомості, поведінки, психомоторних функцій);

      - порушення мови і мовних функцій (усної та письмової, вербальної і невербальної мови, порушення голосоутворення та інше);

      - порушення сенсорних функцій (зору, слуху, нюху, дотику, тактильної, больової, температурної та інших видів чутливості);

      - порушення статодинамічної функції (рухових функцій голови, тулуба, кінцівок, статики, координації рухів);

      -  порушення функцій кровообігу, дихання, травлення, виділення, кровотворення, обміну речовин і енергії, внутрішньої секреції, імунітету;

      - порушення, зумовлені фізичним каліцтвом (деформація обличчя, голови, тулуба, кінцівок, що призводить до зовнішньої потворності, аномальні отвори шлунково-кишкового, сечовидільного, дихального трактів, порушення розмірів тіла).

         При виявленні у дитини хоч одного, з вищеперерахованих, порушення функцій організму фахівець із соціальної роботи (далі – ФСР) повинен звернути на це увагу батьків дитини/її законних представників та запропонувати їм звернутися до сімейного лікаря (лікаря-педіатра), з яким у них підписана декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу або до закладу охорони здоров’я, за яким вони закріплені територіально, для проведення медичного обстеження дитини.

         Порекомендувати батькам дітей (від 0 до 4 років) звернутись до команди послуги раннього втручання, а при намірі батьків направити дитину (2-18 років) в заклад освіти -  звернутися до Інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини та розроблення рекомендацій щодо освітньої програми.

         40. Відповідно о Порядкувстановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 21.11.2013 №917 «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям» першим лікарем, до якого мають звернутися батьки/законні представники дитини або сама дитина, у випадку  виповнення їй 14 років, є лікар, який надає первинну медичну допомогу (сімейний лікар, лікар-педіатр).

         Лікар первинної медичної допомоги повинен організувати повне медичне обстеження дитини, в межах своєї компетенції, направити для подальшого консультування до профільного спеціаліста  вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги для підтвердження діагнозу та проведення лікування, необхідних досліджень, оцінки соціальних потреб дитини, визначити клініко-функціональний діагноз з подальшим направленням на лікарсько-консультативну комісію (далі – ЛКК).

         У разі отримання результатів, що підтверджують стійкий розлад функцій організму дитини, зумовлений захворюваннями, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що призводять до обмеження життєдіяльності дитини, лікар надає визначений законодавством перелік документів та направлення на ЛКК з метою встановлення дитині категорії «дитина з інвалідністю» або «дитина з інвалідністю підгрупи А». При цьому зазначений лікар повинен бути присутнім під час проведення засідання ЛКК для інформування про стан дитини.

41. Медико-соціальна експертиза проводиться ЛКК, що  функціонує у закладі охорони здоров’я - КНП «Центр первинної-медико-санітарної допомоги Соледарської ОТГ».

У разі встановлення дитині інвалідності ЛКК готує за формою, затвердженою МОЗ України,   відповідний медичний висновок та складає індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю, в якій визначаються реабілітаційні заходи, їх обсяги, строки проведення та виконавці. Батьки/законні представники дитини залучаються ЛЛК до складання індивідуальної програми реабілітації дитини, вони можуть надавати свої рекомендації та підписують її.

         Медичний висновок у триденний строк надсилається до Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської районної державної адміністрації (далі – Управління праці). Оригінал індивідуальної програми реабілітації дитини надається батькам/законним представникам дитини, її копія надсилається також сімейному лікарю (до закладу охорони здоров’я, за яким вони закріплені територіально) і Управління праці.

         Спеціалісти Управління праці повинні повідомити батьків дитини/законних представників дитини, які документи їм необхідно подати для призначення державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю. Також, відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини Управління праці видає направлення до реабілітаційної установи, забезпечує технічними та іншими засобами реабілітації (ставить на облік для забезпечення засобами реабілітації) та направляє відповідне повідомлення і копію індивідуальної програми реабілітації відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради для організації надання базових соціальних послуг. 

 

Інші випадки виявлення дитини та повідомлення для організації її соціального захисту

 

42. У разі виявлення дитини, яка постраждала від торгівлі людьми, необхідно невідкладно повідомити Службу у справах дітей за номером телефону (066) 960-15-59, та органам Національної поліції за номером телефону 102.

Служба у справах дітей протягом доби зобов’язана повідомити про виявлену дитину, яка постраждала від торгівлі людьми, відділ з питань соціального захисту населення.

Повідомлення про виявлену дитину, яка постраждала від торгівлі людьми, може бути надано письмово чи усно, телефоном безпосередньо до Служби у справах дітей, фахівцю із соціальної роботи, листом на електронну адресу Служби у справах дітей або відділу з питань соціального захисту населення

43. Центр надання соціальних послуг складає оцінку потреб дитини та її сім’ї, далі акт оцінки потреб  передає у відділ  з питань соціального захисту населення  для постановки на облік дитини, яка постраждала від торгівлі людьми. Відділ видає рішення про надання дитині соціальних послуг, вносить інформацію в Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Рішення  про надання соціальних послуг наступного дня після прийняття рішення передається службі у справах дітей для складання індивідуального плану соціального захисту дитини та Центру надання соціальних послуг для  організації соціального супроводу її сім’ї, надання їм соціальних послуг. 

44. Служба у справах дітей та Центр надання соціальних послуг, отримавши наказ відділу з питань соціального захисту населення діють відповідно до пунктів  35-39 цього Порядку.

45. Коли у зверненні стосовно дитини вбачається склад адміністративного правопорушення чи кримінального правопорушення необхідно невідкладно, у строк, що не перевищує однієї доби, повідомити Службу у справах дітей за телефоном (066) 960-15-59 та органи Національної поліції за телефоном 102.

Служба у справах дітей діє відповідно до пунктів  35-39 цього Порядку.

46. У разі, коли загроза життю або здоров’ю дитини пов’язана з обставинами стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф необхідно невідкладно повідомити підпорядкованому підрозділу територіального органу Державної служби надзвичайних ситуацій за номером телефону «101» та Службу у справах дітей за номером телефону (066) 960-15-59.

Служба у справах дітей діє відповідно до пунктів  35-39 цього Порядку.

47. У разі, коли без завчасного попередження дитина з невідомих причин не з’явилася в закладі освіти, до якого вона зарахована для здобуття дошкільної, початкової, базової середньої або профільної середньої освіти, адміністрація закладу протягом 1 (одного) робочого дня з’ясовує причини відсутності дитини на заняттях/уроках шляхом телефонної розмови з батьками дитини чи особами, які їх замінюють, відвідання дитини вдома, спілкування з друзями, родичами дитини. Якщо адміністрація закладу має підстави вважати, що життю або здоров’ю дитини може загрожувати небезпека, адміністрація зобов’язана невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомити, зокрема за телефоном, про таку дитину Службу у справах дітей та органи Національної поліції. Служба у справах дітей разом з підрозділом органу Національної поліції повинна з’ясувати причини не відвідання дитиною закладу освіти та встановити чи потрібна допомога дитині та її сім’ї.

Служба у справах дітей діє відповідно до пунктів  35-39 цього Порядку.

48. У разі, коли працівники закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту дітей та інших закладів та установ у взаємодії з дитиною виявляють у неї видимі тілесні ушкодження, пригнічений психоемоційний стан, інші ознаки, що можуть свідчити про жорстоке поводження з дитиною, вони повинні невідкладно звернутися до Служби у справах дітей та органів Національної поліції для організації заходів невідкладного реагування (огляду дитини сімейним лікарем, направлення дитини до медичного закладу для обстеження та документування ознак насилля, лікування у разі потреби, роботи з дитиною психолога, вилучення дитини з сім’ї (за потребою) та тимчасового її влаштування тощо),  у тому числі проведення оцінки рівня безпеки дитини.

Служба у справах дітей діє відповідно до пунктів  35-39 цього Порядку.

49. В усіх випадках виявлення дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах або такої, у якої може існувати загроза життю і здоров’ю, якщо немає можливості повідомити працівника Служби у справах дітей чи поліцію, необхідно невідкладно звернутися до старости або фахівця із соціальної роботи, який зобов’язаний негайно вжити заходів для забезпечення безпеки дитини (забезпечення їжею і теплом, тимчасове влаштування під нагляд родичів, знайомих, огляд сімейним лікарем, фельдшером, іншим медичним працівником та надання медичної допомоги за потреби),  та протягом доби повідомити про дитину Службу у справах дітей за телефоном № (066) 960-15-59 та органи Національної поліції- 102.

Якщо дитина потребує медичної допомоги, староста або фахівець із соціальної роботи зобов’язаний негайно організувати забезпечення надання екстреної медичної допомоги дитині шляхом виклику екстреної медичної допомоги або сімейного лікаря, медичного працівника медичного закладу, та  доставку дитини до медичного закладу.

50. Усі повідомлення здійснюються з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом.

 

Завдання суб’єктів, що здійснюють заходи із виявлення та/або соціального захисту  дитини

в організації допомоги дітям, які постраждали від жорстокого поводження, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека

 

51. Керівник кожного суб’єкту, що здійснює заходи з виявлення та/або забезпечення соціального захисту дитини зобов’язаний забезпечувати ефективну взаємодію своїх працівників з іншими суб’єктами та фахівцями у разі необхідності надання допомоги дитині та її сім’ї.

52. Кожен суб’єкт,що здійснює заходи з виявлення та/або забезпечення соціального захисту дитини, веде облік виявлених дітей, які постраждали від жорстокого поводження або життю чи здоров’ю яких загрожує небезпека. Своєчасно вносить відомості про виявлені факти у спеціальний журнал (програму, якщо вона є), дату, час і прізвище, ім’я по батькові спеціаліста Служби у справах дітей, якому повідомлено про виявлені факти.

53. Кожному спеціалісту, який працює з дітьми, видається спеціальна пам’ятка з ознаками, що можуть вказувати на складні життєві обставини та ризики, що можуть їх викликати, а також з номерами телефонів, за якими необхідно передати інформацію про виявлену дитину із зазначеними ознаками. 

54. Орган Національної поліції зобов’язаний:

         цілодобово приймати інформацію, в тому числі усну, про дітей, яким загрожує небезпека, працівниками усіх підрозділів і вживати невідкладних заходів реагування (виїзд на місце перебування дитини, повідомлення Служби у справах дітей, виклик екстреної медичної допомоги, розшук батьків дитини, проникнення до житла, де знаходиться дитина тощо);

         у невідкладних випадках, пов’язаних з виникненням безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини, або за наявності підстав вважати, що така загроза існує, забезпечити проникнення до житла чи іншого приміщення (володіння) особи без її згоди або вмотивованого рішення суду;

         за наявності ознак кримінального правопорушення - внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв’язку з чим вживаються подальші слідчі (розшукові) дії;

         здійснювати заходи профілактичного характеру з метою попередження випадків жорстокого поводження з дітьми та насилля.

55. Служба у справах дітей:

Служба у справах дітей є основним координаційним органом щодо організації соціального захисту дитини, залишеної без піклування батьків, дитини, життю і здоров’ю якої загрожує небезпека. У разі отримання повідомлення про дитину, залишену без батьківського піклування, або виявлення фактів, які вказують на загрозу життю і здоров’ю дитини, Служба у справах дітей зобов’язана:

         вжити  заходів для безпеки дитини, спільно із спеціалістами медичного закладу, органів Національної поліції, фахівцем із соціальної роботи оцінити рівень безпеки дитини;

         за потреби вжити заходів тимчасового влаштування дитини в безпечне сімейне середовище;

         після вжиття невідкладних заходів до забезпечення безпеки дитини, у разі підтвердження загрози життю і здоров’ю дитини, в той же день подати міській раді клопотання про невідкладене відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють;

         підготувати письмову інформацію для органів прокуратури за місцем проживання дитини про відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, якщо орган опіки та піклування прийняв рішення про відібрання дитини у батьків;

         у семиденний строк після прийняття рішення про відібрання дитини у батьків звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав, про відібрання дитини в матері, батька без позбавлення батьківських прав;

         поставити дитину на облік  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

         зібрати, у разі потреби, та підготувати відповідні документи щодо надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського  піклування;

         передати інформацію про дитину до Центру надання соціальних послуг для організації визначення потреб дитини і її сім’ї (якщо вона є) та до Відділу  з питань соціального захисту населення  для організації надання необхідних соціальних послуг;

           організувати влаштування дитини в сімейні форми виховання;

           здійснити заходи щодо забезпечення збереження житла та майна для дитини;

           здійснювати контроль за умовами утримання, виховання та розвитку дитини у сім'ї опікунів, піклувальників, прийомній сім’ї, ДБСТ, сім’ї патронатного вихователя, в інституційному закладі.

56. Фахівець із соціальної роботи:

У разі отримання повідомлення про дитину, яка перебуває, або може потрапити у складні життєві обставини, фахівець із соціальної роботи зобов’язаний:

           відвідати сім’ю та здійснити оцінку потреб дитини та її сім’ї;

           у разі підтвердження складних життєвих обставин, передати копію акту про оцінку потреб дитини та її сім’ї до Служби у справах дітей для взяття дитини на облік, до Відділу  з питань соціального захисту населення для прийняття рішення про надання соціальних послуг;

           організувати надання необхідних соціальних послуг дитині та її сім’ї;

           активізувати  родинне та соціальне оточення дитини та громади;

           забезпечити соціальний супровід дитини та її сім’ї із застосуванням технології ведення випадку з метою подолання або мінімізації  складних життєвих обставин.

         57. Заклади освіти зобов’язані забезпечити

           організацію роботи психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу з дітьми та їх батьками;

           проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми, залишення дитини в небезпеці.

           у разі, якщо дитина не відвідує навчальний заклад більше двох днів без поважної причини, якщо батьки/особи, які їх замінюють, не з’являються у навчальному закладі, не відвідують батьківські збори та не відповідають на дзвінки або листи закладу освіти протягом чверті (семестру) керівник закладу зобов’язаний забезпечення :

           налагодження контакту з батьками та родичами дитини (у тому числі у телефонному режимі), з самою дитиною, проведення бесідь бесіду з батьками (особами, які їх замінюють), визначення сильні сторони та ресурси родини, які можуть бути спрямовані на вирішення проблеми, подолання складних життєвих обставин;

           складання плану роботи з дитиною та її батьками, залучння до його виконання вчителів, соціального педагога, медпрацівника, психолога та інших працівників закладу;

                      залучення до роботи з дитиною необхідних спеціалістів інших установ, закладів, організацій з метою забезпечення максимально необхідного пакету послуг відповідно до потреб дитини;

             інформування соціального педагога (а у випадку його відсутності – заступника директора школи з виховної роботи) про ознаки чи факти, що свідчать про небезпеку потрапляння дитини у складні життєві обставини, та про вжитті заходи;

             у разі ускладнення або виникнення нових обставин, які впливають на стан дитини, чи обставин, що загрожують життю і здоров’ю дитини, –  негайне інформування  Служби  у справах дітей, органу Національної поліції.

58. Заклади охорони здоров’я зобов’язані

             прийняти дітей, у тому числі на цілодобове перебування, яким загрожує небезпека, надати їм необхідну медичну, психологічну (за наявності в закладі охорони здоров’я психолога) допомогу та задокументувати  факти жорстокого поводження з дітьми;

             своєчасно виявляти сімейними лікарями, іншими працівниками закладу охорони здоров’я дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, чи мають їх ознаки;

             здійснювати роз’яснювальну роботу з батьками щодо захисту дітей, усунення ризиків, пов’язаних з недбалим ставленням до дитини;

             повідомляти Службу у справах дітей та орган Національної поліції про ознаки жорстокого поводження чи будь-якого виду насильства стосовно дитини або загрози їх вчинення, завдання шкоди життю та здоров’ю дитини;

             спрямовувати зусилля працівників закладів охорони здоров’я на виявлення на ранньому етапі ознак складних життєвих обставин, в яких перебуває дитина чи її сім’я, та швидкого реагування на виявлені факти.

59. У разі виявлення будь-яких фактів, які містять інформацію про загрозу життю і здоров’ю дитини через вчинення насильства або його реальної загрози, бездоглядність, нехтування першочерговими потребами дитини, залишення дитини без батьківського піклування тощо, будь-який працівник закладу охорони здоров’я має вжити заходів для безпеки дитини та невідкладно повідомити адміністрацію закладу охорони здоров’я.

         Адміністрація закладу охорони здоров’я протягом доби зобов’язана повідомити про виявлені факти Служби у справах дітей.

60. Якщо інформація про дитину, яка має ознаки складних життєвих обставин отримана у період вихідних (з вечора п’ятниці до ранку понеділка) або святкових днів, заклад має повідомити Службу у справах дітей протягом трьох діб або протягом дня, наступного після вихідних або святкових днів.

61. Якщо інформація про дитину, яка має ознаки, що свідчать про загрозу життю чи здоров’ю дитини отримана у період вихідних (з вечора п’ятниці до ранку понеділка) або святкових днів, заклад має повідомити Службу у справах дітей невідкладно.

62. Заклади соціального захисту населення зобов’язані

             організувати допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, які постраждали від жорстокого поводження або життю чи здоров’ю яких загрожує небезпека;

             надати соціальні послуги відповідно до індивідуального плану соціального захисту дитини;

             організувати надання дітям і їхнім сім’ям (у разі наявності) соціальних послуг, визначених за результатами оцінки потреб дитини та її сім’ї, у тому числі забезпечення їх соціального супроводу, послуг з кризового та екстреного втручання в ситуацію з метою негайного усунення або мінімізації її наслідків;

             забезпечити соціальний супровід дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть потрапити в такі обставини;

             направити в разі потреби сім’ю (або одного з членів сім’ї) з дитиною, життю або здоров’ю якої загрожує небезпека, до центру соціально-психологічної допомоги, спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства;

             забезпечити організацію проходження індивідуальних корекційних програм батьків, які не виконують батьківських обов’язків; осіб, які вчинили насильство за ознакою статі, домашнє насильство чи жорстоке поводження з дітьми; осіб, до яких застосовуються заходи пробації відповідно до закону; осіб, яких судом направлено на проходження програми для кривдників; в інших випадках, передбачених законом.

 

 

Начальник відділу з питань

соціального захисту населення                                                     А.В. Матченов   

 

Секретар міської ради                                                                    С.М. Редченко 

 

 

 

 

Додаток 1

до додатку 1

затвердженого рішенням міської ради

від 29.07.2020 №7/59-1321

 

 

Протокол міжвідомчої взаємодії

щодо випадків виявлення дітей з порушеннями розвитку або інвалідністю

для фахівців із соціальної сфери

 

Висловлюючи стурбованістьтим, що, незважаючи на діючі нормативно-правові акти та заходи на рівні держави, діти з порушенням розвитку або інвалідністю та їх сім’ї продовжують стикатися з бар'єрами на шляху їхньої участі в житті громади як повноправних членів, а права дітей порушуються, зокрема в частині доступу до послуг,

Прагнучизабезпечити захист прав та можливостей дітей з порушенням розвитку або інвалідністю на рівний доступ до послуг,

З метоюпідвищення ефективності міжвідомчої співпраці та стандартизації дій суб’єктів соціальної роботи на території громади, а саме органу місцевого самоврядування, закладів та установ, організацій з питань соціального захисту дітей та їхніх сімей, надавачів послуг та жителів громади, 

розроблено даний Протокол міжвідомчої взаємодії який стосується:

 1. Виключно випадків виявлення дітей з порушеннями розвитку або інвалідністю
 2. Процедур обміну інформацією та  перенаправлення виявлених випадків
 3. Опису процесів для подальшої організації послуг таким дітям і їхнім сім’ям.

У випадку виявлення дитини з ознаками порушення розвитку або інвалідністю фахівці із соціальної роботи (комунальних підприємств, установ та організацій Соледарської міської ради або залучених на договірних умовах)зобов’язані:

а) звернути увагу батьків/законних представників дитини на наявні ознаки порушення розвитку або інвалідності;

б) рекомендувати звернутись за допомогою до таких спеціалістів у громаді:

сімейного лікаря (лікаря-педіатра), з яким підписали декларацію про вибір лікаря, або до закладу охорони здоров’я, за яким вони закріплені територіально;

фахівця із соціальної роботи за місцем проживання (перебування) дитини;

Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ);

команди послуги раннього втручання (для дітей віком 0-4 роки).

в) пояснити їм, що відбудеться у випадку звернення до цих спеціалістів, таперенаправити до:

1. Фахівця із соціальної роботи за місцем проживання (перебування) дитини, невідкладно повідомивши про це КУ «Центр надання соціальних послуг» за телефоном № 066-806-97-19/

2. КУ «Центр надання соціальних послуг» отримавши повідомлення:

2.1 Невідкладно реєструє в журналі (реєстрі) обліку звернень і повідомлень стосовно дітей з ознаками СЖО та порушень розвитку, вказуючи місце перебування виявленої дитини та інформацію про особу, яка виявила дитину.

2.2.  Негайно переадресовує інформацію про виявлену дитину фахівцю із соціальної роботи за місцем проживання (перебування) дитини. Повідомлення може бути надано письмово засобом електронного зв’язку чи усно, телефоном, шляхом внесення інформації в онлайн реєстр випадків виявлення дітей, які мають ознаки складних життєвих обставин або мають ризик потрапити у складні життєві обставини (далі – онлайн реєстр).

2.3. Протягом одного робочого дня вносить відповідний запис у спільний із Службою в справах дітей онлайн реєстр. 

         3. Фахівець з соціальної роботи за місцем проживання (перебування) дитини (далі – ФСР):

3.1. Протягом семи робочих днів з моменту отримання інформації проводить оцінку потреб дитини та її сім’ї, здійснює обстеження житлово-побутових умов (за згодою батьків/законних представників), складає відповідний акт за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 13 липня 2018 р. №  1005 та заповнює соціальну картку сім’ї/особи.

3.2. При виявленні у дитини хоч однієї з ознак, яка може свідчити про порушення розвитку або інвалідність дитини (див. таблицю 1), ФСР повинен звернути на це увагу батьків дитини/її законних представників та запропонувати їм звернутися до сімейного лікаря (лікаря-педіатра), з яким вони підписали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або до закладу охорони здоров’я, за яким вони закріплені територіально, для проведення медичного обстеження дитини.

3.3. ФСР узгоджує оптимальний термін, протягом якого батьки дитини/законні представники мають/планують звернутись до сімейного лікаря (лікаря-педіатра).

Окрім того, ФСР рекомендує батькам дітей (від 0 до 4 років) звернутись до команди, яка надає послугу раннього втручання, а при намірі батьків направити дитину (2-18 років) до закладу освіти -  звернутися до Інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної оцінки з метою визначення наявності особливих освітніх потреб дитини та розроблення рекомендацій щодо освітньої програми.

3.4. При заповненні соціальної картки сім’ї/особи ФСР зобов’язаний зробити відмітку про рекомендацію/перенаправлення дитини до сімейного лікаря (лікаря-педіатра) та терміни, в які батьки/законні представники планують звернутись до медичного працівника/команди послуги раннього втручання/Інклюзивно-ресурсного центру.

3.5. Після спливу визначеного терміну ФСР проводить моніторинг ситуаціїщодо вжиття заходів батьками дитини/законними представниками. Якщо батьки/законні представники ігнорують рекомендацію ФСР без поважних причин, він негайно повідомляє про це Службу у справах дітей.

3.6. За запитом ФСР за місцем проживання (перебування) дитини сімейний лікар (лікар-педіатр) приймає участь в оцінці соціальних потреб дитини та її сім’ї, інформує про фактичне проходження медичного обстеження дитини і входить до міждисциплінарної команди при складанні індивідуального плану соціального захисту дитини та/або плану соціального супроводу сім’ї.

3.7. У випадку відсутності потреби у підтримці сім’ї, яка виховує дитину з порушеннями розвитку або інвалідністю, долучається разом з актом оцінки потреб сім’ї/особи до соціальної картки сім’ї та передається на зберігання з урахуванням потреби ведення моніторингу догляду дитини з порушеннями розвитку або інвалідністю.

3.8. У випадку встановлення потреби сім’ї у соціальних послугах, але без соціального супроводу:

3.8.1. фахівець із соціальної роботи роз’яснює батькам/законним представникам дитини, які документи необхідно разом із заявою подати до Відділу соціального захисту населення для прийняття рішення про надання соціальних послуг;

3.8.2. висновок про результати оцінки потреб та копію акту обстеження житлово-побутових умов сім’ї направляє до Відділу з питань соціального захисту населення для прийняття рішення про надання соціальних послуг;

3.8.3. формує особову справу сім’ї.

3.8.4. Протягом 10 робочих днів з дня одержання висновку про результати оцінки потреб та заяви про надання соціальних послуг на підставі результатів оцінки потреб дитини та її сім’ї, начальник Відділу з питань соціального захисту населення приймає рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг.

3.8.5. У випадку прийняття рішення про надання соціальних послуг у КУ «Центр надання соціальних послуг» копія рішення передається до КУ «Центр надання соціальних послуг» та долучається до особової справи сім’ї. У разі залучення до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо), що надаються за рахунок бюджетних коштів, у тому числі з установленням диференційованої плати, - до відповідного недержавного надавача соціальних послуг який укладає з батьками/законними представниками договір про надання соціальних послуг.

3.8.6. У випадку прийняття рішення про відмову у наданні соціальних послуг, рішення з обґрунтуванням причин відмови та рекомендаціями щодо подальших дій надсилається сім’ї дитини, а його копія передається до КУ «Центр надання соціальних послуг», долучається до особової справи сім’ї і архівується. Інформація вноситься у соціальну картку сім’ї.

3.8.7. У разі, якщо в результаті оцінки потреб дитини з порушеннями розвитку або інвалідністю встановлено потребу у соціальному супроводі сім’ї:

3.8.7.1. фахівець із соціальної роботи отримує згоду сім’ї на здійснення соціального супроводу;

3.8.7.2. висновок про результати оцінки потреб та копія акту обстеження житлово-побутових умов сім’ї направляється Відділу соціального захисту населення для прийняття рішення про надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу;

3.8.7.3. рішення про соціальний супровід, прийняте начальником Відділу соціального захисту населення, передається до КУ «Центр надання соціальних послуг»;

3.8.7.4. директор КУ «Центр надання соціальних послуг» видає наказ про соціальний супровід сім’ї і визначає фахівця, відповідального за його здійснення;

3.8.7.5. протягом семи робочих днів після видання наказу про соціальний супровід відповідальний фахівець за здійснення соціального супроводу готує договір про здійснення соціального супроводу сім’ї та подає на підпис керівнику;

3.8.7.6. перед підписанням договору фахівець із соціальної роботи повинен переконатися, що члени сім’ї усвідомлюють результат співпраці, призначення договору, права та обов’язки сторін, розуміють значення термінів, і у разі потреби роз’яснити їм положення договору;

3.8.7.7. протягом 10 робочих днів з дня проведення оцінки потреб, із залученням сім’ї фахівець із соціальної роботи складає план соціального супроводу, один примірник якого залишається в Центрі, а другий передається сім’ї для підписання.

4. У випадку, якщо при визначенні оцінки потреб дитини і її сім’ї будуть виявлені ознаки порушення прав дитини з порушеннями розвитку або інвалідністю, результати оцінки потреб передаються до Служби у справах дітей, яка поставить дитину на облік як таку, що перебуває у СЖО, та із залученням міждисциплінарної команди та відповідних спеціалістів складає індивідуальний план соціального захисту дитини та виносить його на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини.

 

Моніторинг стану догляду дитини з порушеннями розвитку  або інвалідністю

5.  ФСР, який працював із сім’єю, здійснює моніторинг стану догляду дитини з порушеннями розвитку або інвалідністю незалежно від того, чи надаються соціальні послуги дитині та її сім’ї в  КУ «Центр надання соціальних послуг».

 1. Щороку здійснюється оцінка потреб дитини з порушеннями розвитку або інвалідністю та її сім’ї.

7. У разі виявлення в процесі моніторингу порушення прав дитини, інформація невідкладно надсилається до Служби у справах дітей для організації захисту дитини.

 

Ознаки, які можуть свідчити

 про порушення розвитку або інвалідність:

Вік дитини

Сфера діяльності дитини

Ознаки

0 - 3 роки

Сон

Прокидається більше 10 раз за ніч;

Прокидається з різким криком

Споживання їжі

Має проблеми з смоктанням і ковтанням.

Після 6 міс. не може їсти густу їжу.

Після 1 року не може їсти тверду їжу.

Вранішня блювота.

Положення тіла

Неприроднє положення тіла.

Неприродній рух частина тіла.

Туалет

У 2 роки не користується горшком

Поведінка

Не може зосередити увагу на предметі, «блукаючий» погляд.

Після 1 року дитина не звертає увагу дорослого на власні дії (поведінку), не потребує схвалення чи заохочення, не звертається за допомогою.

4 - 18 років

Мовлення і комунікація

Незрозуміла для оточуючих мова.

Неосмислене спілкування.

Відсутність реакції під час звертання.

Поведінка і реакції

Нетипова поведінка, неадекватні реакції не характерні для віку дитини і небезпечні як для неї самої, так і для оточуючих.

Не вдається встановити зоровий контакт з дитиною.

Підвищена чутливість до шуму, музики, світла, одягу, запахів, купання.

Стереотипні рухи на зразок похитування чи махання руками.

Ігри на самоті.

Агресивна поведінка і прояви самоагресії.

Здатність до самостійного пересування

Потреба в постійній допомозі під час  переміщення у просторі, збереження рівноваги тіла під час пересування, під час зміни положення тіла.

Здатність до самообслуговування

Залежність від дорослого під час прийому їжі, відвідування туалету, ванної кімнати, збирання на прогулянку тощо.

Зовнішній вигляд

Неприродна постава або рух, інші фізичні обмеження (не закривається око, відсутність кінцівки (її частини), кульгавість, асиметрія обличчя, опущене віко тощо.

 

Начальник відділу з питань

соціального захисту населення                                                     А.В. Матченов   

Секретар міської ради                                                                    С.М. Редченко 

 

 

 

Додаток 2

до додатку 1

затвердженого рішенням міської ради

від 29.07.2020 №7/59-1321

 

 

Протокол міжвідомчої взаємодії

щодо випадків виявлення дітей з порушеннями розвитку  або інвалідністю

для працівників сфери охорони здоров’я

 

Висловлюючи стурбованістьтим, що, незважаючи на діючі нормативно-правові акти та заходи на рівні держави, діти з порушенням розвитку або інвалідністю та їх сім’ї продовжують стикатися з бар'єрами на шляху їхньої участі в житті громади як повноправних членів, а права дітей порушуються, зокрема в частині доступу до послуг,

Прагнучизабезпечити захист прав та можливостей дітей з порушенням розвитку або інвалідністю на рівний доступ до послуг,

З метоюпідвищення ефективності міжвідомчої співпраці та стандартизації дій суб’єктів соціальної роботи на території громади, а саме органу місцевого самоврядування, закладів та установ, організацій з питань соціального захисту дітей та їхніх сімей, надавачів послуг та жителів громади, 

розроблено даний Протокол міжвідомчої взаємодії який стосується:

 1. Виключно випадків виявлення дітей з порушеннями розвитку або інвалідністю;
 2. Процедур обміну інформацією та  перенаправлення виявлених випадків;
 3. Опису процесів для подальшої організації послуг таким дітям і їхнім сім’ям.

1. У випадку виявлення дитини з ознаками порушення розвитку або інвалідністю сімейний лікар (лікар-педіатр), інший медичний працівник повинен:

1.1 у спокійній, виваженій манері звернути увагу батьків/законних представників дитини на наявні ознаки порушення розвитку або інвалідності;

1.2. поцікавтесь у батьків/законних працівників, чи дитина має встановлений діагноз або інвалідність та чи отримує належну допомогу;

1.3 рекомендувати звернутись за допомогою до таких спеціалістів у громаді:

фахівця із соціальної роботи за місцем проживання/перебування дитини (до Центру надання соціальних послуг);

Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ);

реабілітаційного відділення/закладу;

команди послуги раннього втручання (для дітей віком 0-4 роки).

1.4. пояснити їм, що відбудеться у випадку звернення до цих спеціалістів у громаді:

1.4.1. Спеціалісти Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ):

а) проведуть комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

б) складуть висновок про комплексну оцінку, де буде зазначено наявність або відсутність особливих освітніх потреб дитини, а також рекомендації щодо освітньої програми для дитини;

в) організують психолого-педагогічний супровід та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами;

г) проконсультують батьків/законних представників щодо отримання освітніх послуг та нададуть їм психологічну допомогу.

         1.4.2. Фахівці реабілітаційного відділення/закладу:

а) забезпечить проведення комплексу реабілітаційних заходів, визначених ІПР для подолання фізичних, та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок відповідно до потреб дитини з порушенням або інвалідністю;

б) здійснюватимуть реабілітаційні заходи відповідно доіндивідуального плану, складеного з метою реалізації ІПР, із залученням батьків/законних представників

1.4.3. Фахівці команди раннього втручання:

а) забезпечать проведення комплексу заходів, спрямованих на передачу батькам/законним представникам вмінь та знань щодо догляду та розвитку дитини (від 0 до 4 років) з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень, створення для неї розвивального середовища,  покращення якості життя родини та участі дитини в щоденних активностях, підтримку батьків/законних представників;

б) здійснять оцінку потреб сім’ї щодо розвитку дитини та визначення міждисциплінарної складу команди для роботи з родиною;

в) складуть індивідуальний сімейний план раннього втручання (ІСП РВ);

г) забезпечать регулярні зустрічі в рамках реалізації ІСП РВ у природньому середовищі та організують передачу батькам знань та вмінь, навчання розвивальним стратегіям, їх застосуванню та вбудовуванню в щоденні активності сім’ї;

д) підберуть спеціальне обладнання та засоби альтернативної комунікації для дитини, навчать їх використовуванню в природньому середовищі для дитини та сім’ї;

є) консультуватимуть батьків/законних представників з питань розвитку дитини, оптимізації дитячо-батьківських відносин та організації розвивального для дитини середовища;

ж) у взаємодії з ІРЦ організують перехід дитини в дошкільний заклад або іншу програму та забезпечення наступності в цьому процесі;

з) включать батьків/законних представників дитини до батьківської групи взаємо підтримки «Батьки для батьків», а також інших членів сім’ї до програми для братів та сестер;

и) нададуть (за потреби) доступ до бібліотеки розвивальних іграшок та реабілітаційного обладнання;

і) забезпечать участь членів сім’ї в психотерапевтичній групі для батьків/законних представників дитини.

      1.4.4. Фахівець із соціальної роботи за місцем проживання (перебування) дитини:

а) проведе оцінку потреб дитини та її сім’ї. За потреби залучить необхідних спеціалістів; 

б) забезпечить (за потреби) представництво інтересів при оформленні інвалідності та соціальної допомоги;

в) забезпечить надання соціальних послуг згідно результатів оцінки потреб дитини/сім’ї; в тому числі асистента дитини для супроводу під час інклюзивного навчання, послуг соціального таксі;

г) здійснить (за потреби) соціальний супровід для отримання медичних та реабілітаційних послуг;

д) якщо батьки/законні представники ігноруватимуть отримані рекомендації, повідомить Службу у справах дітей.

1.5. Повідомити сімейного лікаря (лікаря-педіатра), з яким у батьків/законних представників дитини підписана декларація про вибір лікаря або уповноважену особу закладу охорони здоров’я, за яким вони закріплені територіально для встановлення діагнозу та лікування.

2. Сімейний лікар (лікар-педіатр) за згоди батьків/законних представників дитини з яким у них підписана декларація про вибір лікаря або заклад охорони здоров’я, за яким вони закріплені територіально, проведе повне медичне обстеження дитини/надасть первинну медичну допомогу, в межах своєї компетенції, а також:

      2.1. Направить дитину на консультування до профільного спеціаліста(-тів) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги для підтвердження діагнозу та проведення лікування, необхідних досліджень, визначення клініко-функціонального діагнозу.

2.2. У разі отримання результатів, що підтверджують стійкий розлад функцій організму дитини, зумовлений захворюваннями, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що призводять до обмеження життєдіяльності дитини оформлює відповідні документи на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) для оформлення інвалідності та сприяє  складанню індивідуального плану реабілітації дитини (ІПР). 

3. ЛКК підтверджує відсутність або наявність стійкого розладу функцій організму дитини та встановлює дитині категорію «дитина з інвалідністю» або «дитина з інвалідністю підгрупи А», у 3-денний строк надсилає медичний висновок про дитину з інвалідністю до Управління праці та соціального захисту населення (Управління) та складає ІПР дитини.

3.1. Примірник ІПР дитини ЛКК надає батькам/законним представникам дитини, копію - сімейному лікарю (лікарю-педіатру) дитини.

3.2. Управління не пізніше 10 днів з дати отримання від ЛКК медичного висновку направить батькам/законним представникам дитини за місцем проживання письмове повідомлення про право на державну соціальну допомогу, умови, розмір і порядок її призначення, консультує щодо вибору батьками реабілітаційної установи і відшкодовує вартість наданих дитині реабілітаційних заходів, забезпечує технічними та іншими засобами реабілітації згідно ІПР.

3.3. Сімейний лікар (лікар-педіатр) рекомендує батькам дитини з порушеннями розвитку або інвалідністю (від 0 до 4 років) звернутись до команди, яка надає послугу раннього втручання, а при намірі батьків/законних представників направити дитину старше 2 років до закладу освіти - звернутися до Інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини та розроблення рекомендацій щодо освітньої програми.

4. За запитом Служби у справах дітей сімейний лікар (лікар-педіатр) приймає участь в оцінці соціальних потреб дитини та її сім’ї, інформує про фактичне проходження медичного обстеження дитини і входить до міждисциплінарної команди при складенні індивідуального плану соціального захисту дитини та/або плану соціального супроводу сім’ї.

5. Якщо батьки/законний представник ігнорують рекомендації сімейного лікаря (лікаря-педіатра) і не виконують батьківські обов’язки, лікар зобов’язаний повідомити Службу у справах дітей або фахівця із соціальної роботи за місцем проживання (перебування) дитини з порушеннями розвитку або інвалідністю.

 

Начальник відділу з питань

соціального захисту населення                                                     А.В. Матченов   

Секретар міської ради                                                                    С.М. Редченко 

 

 

 

Додаток 3

до додатку 1

затвердженого рішенням міської ради

від 29.07.2020 №7/59-1321

 

Протокол міжвідомчої взаємодії

щодо випадків виявлення дітей з порушеннями розвитку або інвалідністю

для вчителів, вихователів та інших працівників освітньої сфери

 

Висловлюючи стурбованістьтим, що, незважаючи на діючі нормативно-правові акти та заходи на рівні держави, діти з порушенням розвитку або інвалідністю та їх сім’ї продовжують стикатися з бар'єрами на шляху їхньої участі в житті громади як повноправних членів, а права дітей іноді порушуються, зокрема в частині доступу до послуг, у тому числі освітніх,

Прагнучизабезпечити захист прав та можливостей дітей з порушенням розвитку або інвалідністю на рівний доступ до послуг,

З метоюпідвищення ефективності міжвідомчої співпраці та стандартизації дій суб’єктів соціальної роботи на території громади, а саме органу місцевого самоврядування, закладів та установ освіти, 

розроблено даний Протокол міжвідомчої взаємодії який стосується:

        1.   Виключно випадків виявлення дітей з порушеннями розвитку або інвалідністю;

 1. Процедур обміну інформацією та  перенаправлення виявлених випадків;
 2. Опису процесів для подальшої організації послуг таким дітям і їхнім сім’ям.

 

1. У випадку виявлення дитини з ознаками порушення розвитку або інвалідністю (таблиця 1) вчитель, класний керівник, вихователь, інший працівник закладу освіти повинен:

1.1. у спокійній, виваженій манері звернути увагу батьків/законних представників на ті ознаки, які викликали занепокоєння, а також поцікавитись чи зверталися вони до сімейного лікаря (лікар-педіатра) з приводу можливих порушень розвитку дитини;

1.2. порадитись з батьками/законними представниками, як краще налагодити контакт з дитиною – як вони справляються з аналогічними ситуаціями вдома, в побуті, під час прогулянок тощо;

1.3. рекомендувати звернутись за допомогою до таких спеціалістів у громаді:

команди психолого-педагогічного супроводу освітнього закладу, або до окремих її членів: психолога, логопеда, соціального педагога та інших;

сімейного лікаря (лікаря-педіатра) з яким підписали декларацію про вибір лікаря, або до закладу охорони здоров’я, за яким вони закріплені територіально;

Інклюзивно-ресурсного центру;

реабілітаційного відділення/закладу;

у випадку,якщо потрібна допомога, - до фахівця із соціальної роботи за місцем проживання/перебування дитини (до Центру надання соціальних послуг).

1.4. пояснити їм, що відбудеться у випадку звернення до цих спеціалістів у громаді:

    1.4.1. Сімейний лікар (лікар-педіатр), з яким підписана декларація про вибір лікаря або до закладу охорони здоров’я, за яким вони закріплені територіально:

а) за згоди батьків проведе медичне обстеження дитини і надасть первинну медичну допомогу;

б) направить дитину (за потреби) на консультування до профільного спеціаліста (-тів) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги для підтвердження діагнозу та проведення лікування, необхідних досліджень;

в) за необхідності долучиться до здійснення оцінки соціальних потреб дитини;

г) за необхідності встановлення інвалідності, сприятиме оформленню відповідних документів для ЛКК та складанню індивідуального плану реабілітації дитини (ІПР)в якомувизначаються необхідні реабілітаційні заходи;

 1. Спеціалісти Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ):

а) проведуть комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

б) складуть висновок про комплексну оцінку, де буде зазначено наявність або відсутність особливих освітніх потреб дитини, а також рекомендації щодо освітньої програми для дитини;

в) організують психолого-педагогічний супровід та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами в закладі освіти за місцем навчання дитини;

г) проконсультують батьків/законних представників щодо отримання освітніх послуг та нададуть їм психологічну допомогу.

 1. Фахівці реабілітаційного відділення/закладу:

а) забезпечить проведення комплексу реабілітаційних заходів, визначених ІПР для подолання фізичних, та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок відповідно до потреб дитини з порушенням або інвалідністю;

б) здійснюватимуть реабілітаційні заходи відповідно доіндивідуального плану, складеного з метою реалізації ІПР, із залученням батьків/законних представників

 1.  Фахівець із соціальної роботи за місцем проживання (перебування) дитини:

а) проведе оцінку потреб дитини та її сім’ї. За потреби залучить необхідних спеціалістів; 

б) забезпечить (за потреби) представництво інтересів при оформленні інвалідності та соціальної допомоги;

в) забезпечить надання соціальних послуг згідно результатів оцінки потреб дитини/сім’ї; в тому числі асистента дитини для супроводу під час інклюзивного навчання, соціального таксі;

г) здійснить (за потреби) соціальний супровід для отримання медичних та реабілітаційних послуг;

д) якщо батьки/законні представники ігноруватимуть отримані рекомендації, повідомить Службу у справах дітей.

1.5. Повідомити уповноважену особу закладу освіти, визначену директором закладу для здійснення невідкладних заходів реагування на випадки виявлення дитини з ознаками порушень розвитку або інвалідності, а у разі її відсутності – керівникові закладу чи його заступникові про виявлення дитини з порушеннями розвитку або інвалідністю.

1.6. Уповноважена особа (керівник закладу чи його заступник), отримавши повідомлення про виявлену дитину, яка має порушення розвитку або інвалідність, повинна невідкладно перенаправити батьків/законних представників до фахівця із соціальної роботи за місцем проживання (перебування) дитини, повідомивши про це КУ «Центр надання соціальних послуг» за телефоном № 066-806-97-19або  електронною поштою за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.7. Керівник КУ «Центр надання соціальних послуг» визначить відповідального фахівця із соціальної роботи, який спілкуватиметься з батьками/законними представниками і діятиме за встановленим Протоколом міжвідомчої взаємодії щодо випадків виявлення дітей з порушеннями розвитку чи  інвалідністю для фахівців із соціальної роботи.

 

У закладі освіти на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті розміщується контактна інформація уповноваженої особи закладу, КУ «Центр надання соціальних послуг», Служби у справах дітей, за якими можна отримати інформацію про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних послуг та захисту прав дитини, установ, організацій та закладів, які опікуються відповідними питаннями.

 

 

 

Ознаки, які можуть свідчити

про порушення розвитку або інвалідність:

Вік дитини

Сфера діяльності дитини

Ознаки

До 3 років

Сон

Прокидається більше 10 раз за ніч;

Прокидається з різким криком

Споживання їжі

Має проблеми з смоктанням і ковтанням.

Після 6 міс. не може їсти густу їжу.

Після 1 року не може їсти тверду їжу.

Вранішня блювота.

Положення тіла

Неприроднє положення тіла.

Неприродній рух частина тіла.

Туалет

У 2 роки не користується горшком

Поведінка

Не може зосередити увагу на предметі, «блукаючий» погляд.

Після 1 року дитина не звертає увагу дорослого на власні дії (поведінку), не потребує схвалення чи заохочення, не звертається за допомогою.

4 - 18 років

Мовлення і комунікація

Незрозуміла для оточуючих мова.

Неосмислене спілкування.

Відсутність реакції під час звертання.

Поведінка і реакції

Нетипова поведінка, неадекватні реакції не характерні для віку дитини і небезпечні як для неї самої, так і для оточуючих.

Не вдається встановити зоровий контакт з дитиною.

Підвищена чутливість до шуму, музики, світла, одягу, запахів, купання.

Стереотипні рухи на зразок похитування чи махання руками.

Ігри на самоті.

Агресивна поведінка і прояви самоагресії.

Здатність до самостійного пересування

Потреба в постійній допомозі під час  переміщення у просторі, збереження рівноваги тіла під час пересування, під час зміни положення тіла.

Здатність до самообслуговування

Залежність від дорослого під час прийому їжі, відвідування туалету, ванної кімнати, збирання на прогулянку тощо.

Зовнішній вигляд

Неприродна постава або рух, інші фізичні обмеження (не закривається око, відсутність кінцівки (її частини), кульгавість, асиметрія обличчя, опущене віко тощо.

 

 

Начальник відділу з питань

соціального захисту населення                                                     А.В. Матченов   

Секретар міської ради                                                                    С.М. Редченко 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020 № 7/59-1316

м.Соледар

Про запровадження закупівлі енергосервісу на об’єктах, що підпорядковані Управлінню освіти міської ради, та затвердження базових річних рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг для об’єктів енергосервісу

Розглянувши службову записку від 27.07.2020 №2357/18-26    начальника Управління освіти міської ради Замараєвої Т.О. щодо запровадження закупівлі енергосервісу та затвердження базових річних рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг для об’єктів енергосервісу, з метою підвищення енергетичної ефективності об’єктів комунальної власності, відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» із змінами, керуючись статтями 26, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Провести закупівлю енергосервісу на об’єктах,  що  підпорядковані Управлінню освіти Соледарської міської ради (додаток 1).

2.  Затвердити базові річні рівні споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг для об’єктів енергосервісу, щодо яких буде проведена закупівля енергосервісу (додаток 2).

3.  Управлінню освіти (Замараєва)забезпечити:

-     проведення закупівлі енергосервісу та визначення виконавця енергосервісу згідно із діючим законодавством;

-     своєчасне подання на розгляд та затвердження міською радою істотних умов енергосервісного договору з переможцем торгів по кожному з об’єктів енергосервісу;

-   контроль за належним виконанням зобов’язань відповідно до енергосервісних договорів.

4.  Відділу з управління комунальною власністю міської ради (Чуйко) забезпечити методично-консультаційне супроводження процедур закупівлі, необхідних для виконання пункту 3 цього рішення.

5.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.та  заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

 

29.07.2020  №7/59-1314

м.Соледар

 

Про затвердження Переліку громадських проектів-переможців, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі)  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році

 

         Розглянувши службову записку від 15.07.2020 № 2148/18-26 секретаря міської ради, голови Експертної групи з питань громадського бюджету (бюджету участі) Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Редченко С.М., на виконання  протоколу від 10.07.2020 року  Експертної групи з питань реалізації Бюджету участі Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Перелік громадських проектів-переможців, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі)  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році (додаток 1).

 

2. Затвердити Перелік головних розпорядників коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, які є відповідальними за виконання  проектів-переможців за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі)  (Додаток 2).

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності (Жердій), фінансове управління (Глущенко).

 

4. Координаційне забезпечення цього рішення покласти заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С., секретаря міської ради Редченко С.М..

 

5.Контроль покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічноїполітики, бюджету і фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                    О.М. Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                      рішення міської ради

                                                                                                                                                      29.07.2020 №7/59-1314

                                                                                                                                                      (додаток 1)

 

Перелік громадських проектів-переможців, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі)  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році

№ з/п,

реєстра-

ційний №

Назва проєкту, адреса

Назва громадської організації/ ПІБ автора проєкту

Вартість всього, тис.грн.

З Громадського  бюджету, тис.грн.

Співфінан-

сування, тис.грн.

Перелік заходів

Кількість голосів

Рейтинг

9

«Від дитячої площадки до олімпійської арени»

с.Берестове, вул.Симонова

Суворова Ірина Вікторівна

135,800

126,800

9,00

Встановлення:

-ігровий комплекс «Бурундучок» (1шт.);

-пісочниця з відкидною кришкою (1шт.);

- пісочниця дерев’яна з навісом (1шт.);

-карусель (1шт.);

-гойдалка двійна на ланцюгах (1шт.);

-тіньовий навіс (1шт.);

-диван парковий (2шт.);

-лавка паркова (2шт.)

762

1

16

«Сучасний майданчик для безпечного та цікавого дозвілля жителів громади та гостей»

с.Роздолівка,

вул. Грущинського, 2в

Прихідна Наталія Олександрівна

33,580

30,000

3,580

Придбання та встановлення 2-х тіньових альтанок.

724

2

14

«Дитяча мрія»

с.Привілля, вул.Вишнева, територія напроти будинків 46-49

Чеснок Ганна Вікторівна

65,010

58,160

6,850

Придбання та встановлення спортивно-ігрового дитячого майданчика (1шт.), дитячого столика з лавками 1шт.), гойдалки-балансира (1шт.), спорткомплексу Біцепс (1шт.)

617

3

12

«Дитячий майданчик «Веселка»

с.Міньківка, вул.Залісна

Бережна Ірина Михайлівна

28,625

15,850

12,775

Облаштування дитячого майданчику, встановлення 2-х гойдалок, 1 пісочниці, 1 гірки (в комплекті), 3-х паркових лавочок.

509

5

6

«Спортивний майданчик «З активним довголіттям- відсвяткуємо століття»

м.Соледар, мікрорайон Белокаменка, вул.Театральна,1-А (біля ДНЗ «Сонечко»)

Рашевська Ольга Сергіївна, член ініціативної групи

58,935

58,935

0,0

Встановлення:

- спортивні тренажери (3шт.);

- баскетбольний щит (1шт.);

- стіл для пінг-понгу (1шт.);

- гойдалка (1шт.);

- лавки для відпочинку (1шт.);

- розмітка фарбою на асфальті місць для інтерактивних ігор.

306

7

 

ВСЬОГО

 

321,950

289,745

12,775

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                      І.І. Рудченко

 

Секретар міської ради, голова Експертної групи

з питань громадського бюджету (бюджету участі)

Соледарської міської об’єднаної територіальної громади                                                                            С.М. Редченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                      рішення міської ради

                                                                                                                                                      29.07.2020 №7/59-1314

                                                                                                                                                      (додаток 2)

 

Перелік головних розпорядників коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, які є відповідальними за виконання  проектів-переможців за рахунок коштів Громадського бюджету

 

№ з/п

Головний розпорядник

Структурний підрозділ Соледарської міської ради

Назва проекту

Загальна вартість проекту, тис.грн.

1

Виконком Соледарської міської ради

Відділ  житлово-комунального господарства благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Соледарської міської ради

«Від дитячої площадки до олімпійської арени»

135,800

«Сучасний майданчик для безпечного та цікавого дозвілля жителів громади та гостей»

33,580

«Дитячий майданчик «Веселка»

28,625

2

Відділ молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради

Відділ, молоді спорту та туризму Соледарської міської ради

«Дитяча мрія»

65,010

«Спортивний майданчик «З активним довголіттям- відсвяткуємо століття»

58,935

 

 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                      І.І. Рудченко

 

Секретар міської ради, голова Експертної групи

з питань громадського бюджету (бюджету участі)

Соледарської міської об’єднаної територіальної громади                                                                            С.М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020 №7/59-1315

м. Соледар

 

Про дачу згоди на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво об’єктів комплексного благоустрою на території житлової та громадської забудови (зона відпочинку) біля будинку №3-А по вул. Театральна в м. Соледар»

 

Розглянувши службову записку від 27.07.2020 №2330/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О. щодо необхідності розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво об’єктів комплексного благоустрою на території житлової та громадської забудови (зона відпочинку) біля будинку №3-А по вул. Театральна в м. Соледар», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

         1. Дати згоду на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво об’єктів комплексного благоустрою на території житлової та громадської забудови (зона відпочинку) біля будинку №3-А по вул. Театральна в м. Соледар».

 

2. Координаційне забезпечення цього рішення покласти на відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва (Соколенко).

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, комунального господарства, екології, транспорту  і зв’язку (Ляшенко) та заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

29.07.2020 № 7/59-1316

м.Соледар

Про запровадження закупівлі енергосервісу на об’єктах, що підпорядковані Управлінню освіти міської ради, та затвердження базових річних рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг для об’єктів енергосервісу

Розглянувши службову записку від 27.07.2020 №2357/18-26    начальника Управління освіти міської ради Замараєвої Т.О. щодо запровадження закупівлі енергосервісу та затвердження базових річних рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг для об’єктів енергосервісу, з метою підвищення енергетичної ефективності об’єктів комунальної власності, відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» із змінами, керуючись статтями 26, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Провести закупівлю енергосервісу на об’єктах,  що  підпорядковані Управлінню освіти Соледарської міської ради (додаток 1).

2.  Затвердити базові річні рівні споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг для об’єктів енергосервісу, щодо яких буде проведена закупівля енергосервісу (додаток 2).

3.  Управлінню освіти (Замараєва)забезпечити:

-     проведення закупівлі енергосервісу та визначення виконавця енергосервісу згідно із діючим законодавством;

-     своєчасне подання на розгляд та затвердження міською радою істотних умов енергосервісного договору з переможцем торгів по кожному з об’єктів енергосервісу;

-   контроль за належним виконанням зобов’язань відповідно до енергосервісних договорів.

4.  Відділу з управління комунальною власністю міської ради (Чуйко) забезпечити методично-консультаційне супроводження процедур закупівлі, необхідних для виконання пункту 3 цього рішення.

5.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.та  заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

29.07.2020 №7/59-1317

м.Соледар

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 19.12.2019 №7/50-1168

 

         Розглянувши службові записки від 27.05.2020 №1511/18-26 секретаря міської ради, голови Експертної групи з питань громадського бюджету (бюджету участі) Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Редченко С.М.,   від 10.06.2020  № 1671/18-26, 10.06.2020 №1661/18-26, 15.06.2020 №1721/18-26, 17.06.2020 №1770/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.  та від 04.06.2020 1614/18-26 начальника відділу охорони здоров'я Безкровного В.І., враховуючи рішення комісії щодо визначення необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки для проєктів документів державного планування згідно з  Протоколом №1 від 17.06.2020 року, керуючисьЗаконом України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми:

 

     1)  таблицю 2.12. «Розвиток громадянського суспільства» розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 1.

 

     2) таблицю 2.5 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади» Програмивикласти у новій редакції згідно з додатком 2.

 

     3)  таблицю 2.17 «Охорона здоров'я »розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 3.

     4)  таблицю 4.1 «Фінансове забезпечення заходів Програми» розділу 4 «Джерела та обсяги фінансування заходів та проєктів Програми у 2020 році» викласти у новій редакції згідно з додатком 4.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ економічного розвитку торгівлі та інвестицій (Рудченко) та фінансове управління (Глущенко).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                        О.М. Степаненко

Додатки до рішення №7/59-1317

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

29.07.2020 №7/59-1318

м.Соледар

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року

 

         Заслухавши інформацію  начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року, керуючись Законом України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року взяти до відома.

 

2. Виконавчим органам міської ради вжити вичерпних заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми за напрямками.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (Рудченко), фінансове управління (Глущенко).

 

4. Координаційне забезпечення цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С., секретаря міської ради Редченко С.М..

 

 

Міський голова                                                                        О.М. Степаненко

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Соледарської міської об'єднаної територіальної громади

за І квартал 2020 року

Програма економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі Програма) була затверджена рішенням міської ради від 19 грудня 2019 року  №7/50-1168.

Витрати на реалізацію 270 заходів та проектів Програми передбачені у розмірі 604 446, 844 тис.грн. ( з державного бюджету –  194 901,720 тис.грн.,  бюджету громади – 129 949,366 тис.грн., а також за рахунок коштів підприємств – 29 102,000 тис.грн. та інших джерел – 250 493,758 тис.грн.).

Показник виконання Програми за звітний період становить 12 569,33тис.грн. (з обласного бюджету – 117,0 тис.грн., бюджету громади  – 3835,7 тис.грн., а також за рахунок коштів підприємств – 8266,13 тис.грн. та інших джерел – 350,5 тис.грн.).

На території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади знаходиться 2 крупних добувних промислових підприємства ДП «Артемсіль» та ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас», обсяг реалізованої продукції яких, станом на 01.04.2020 року, становить 611 933,23тис.грн. (13,5% від запланованого на 2020 рік).

По підприємству ДП «Артемсіль» показник обсягу реалізованої продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшився більш ніж у 2 рази. Підприємство працює за скороченим робочим графіком.

По підприємству ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» даний  показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року складає 99%. Реалізовуючи  антикризові заходи, економічно активне підприємство в поточному році продовжує використовувати у виробництві товарів для  будівництва деякі матеріали власного виробництва, що дає можливість бути незалежними від іноземних постачальників. Середньооблікова чисельність штатних робітників становить 404 особи (у порівнянні з показником І кварталу 2019 року збільшилась на 5 осіб). Відповідно до планів підприємства підвищується середньомісячна заробітна плата. Станом на 01.04.2020 року показник тримається на позначці 22 862,0грн., що перевищує показник І кварталу 2019 року на 14% та плановий показник на 4%. Заборгованість по виплаті заробітної плати та до бюджетів всіх рівнів  відсутня.

Не зважаючи на складну макроекономічну ситуацію в країні та не просту ситуацію в будівельній  галузі прибуткове підприємство стабільно працює та активно бере участь в соціальному житті громади.

За І квартал поточного року підприємством виділено 1350,3 тис.грн. на капітальний ремонт 984м2 покрівлі Соледарської загальноосвітньої школи №14.  Окрім цього виділено 949,2 тис.грн. на реалізацію заходів по боротьбі з COVID-19 та, як і щороку,  300,0 тис.грн. на будівництво Свято-Преображенського храму в м.Соледарі.    

Комфортне проживання населенню громади забезпечують 5 комунальних підприємств «Ремонтник», «Комунальник», «Ялинка», «Водоканал» та «Яковлівське», які за І квартал 2020 року надали послуг на 8709,0тис.грн.. Це послуги з поточного ремонту житла, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, послуги АС машини, вивозу ТПВ, вирощування багаторічних насаджень (реалізовано 739 дерев, 377 кущів).  Плановий показник виконано на 25,4%, у порівнянні з показником за аналогічний період 2019 року перевиконання становить майже 7%.

Фінансовим результатом роботи підприємств СКП «Комунальник», КП «Водоканал» та КП «Яковлівське» є прибуток.

Комунальні підприємства КПРДЛК «Ялинка» та СКВРЖП «Ремонтник» отримали збиток. 

Через сезонність виконуваних робіт (основна реалізація йде в жовтні - листопаді) підприємством КПРДЛК «Ялинка» фактичний прибуток розраховується тільки за підсумками роботи  за рік.

СКВРЖП «Ремонтник» отримало збиток, так як на підприємстві існує  дебіторська заборгованість, 84% якої складає заборгованість населення за надані послуги (2328,0тис.грн.), а діючі тарифи на послуги підприємства нижче ніж економічно обґрунтовані.

Новий економічно обґрунтований тариф на захоронення побутових відходів, затверджений рішенням виконкому Соледарської міської ради в березні 2020 року,  діє вже з 1 квітня поточного року. Витрати на послуги з утримання будинків та прибудинкової території планується скоротити за рахунок  введення режиму роботи підприємства за скороченим робочим графіком. З метою погашення дебіторської заборгованості підприємством вжито ряд заходів. Постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо добровільного погашення боргу. Укладено 3 договори реструктуризації на суму 5,716 тис.грн. На розгляді в суді знаходиться 3 заяви про видачу судового наказу про стягнення заборгованості на суму 19,272 тис.грн. На виконанні – 2 судових рішення на суму 9,919 тис.грн. Очікується, що вжиті заходи позитивно вплинуть на показник фінансового результату роботи підприємства найближчим часом. 

 За власні кошти підприємством СКВРЖП «Ремонтник»  виконано  поточний ремонт житла, а саме відремонтовано 28м2 твердої покрівлі, 10м2 м'якої покрівлі, примикань ДВК – 42 м.п., ДВК – 11 од., вхідних дверей до під’їздів – 2 од., входів до підвалу – 1 од.,  30,2м2 ґанків, 2 горищних  виходи,  замінено 249м.п. мереж системи водопостачання, 54м.п. мереж водовідведення, 34м.п. мереж системи опалення, виготовлено та встановлено 42 огороджувальні решітки на вікна під’їздів, 10 м.п. перил в під’їзди, в місцях загального користування проведено ревізію та заміну електричного обладнання.

За рахунок бюджету громади п’ятьма комунальними підприємствами виконано поточний ремонт та утримання 107км мереж зовнішнього освітлення, видалення 48 аварійних дерев, обрізка та кронування 260 дерев, висаджено 839 одиниць декоративних дерев та кущів, ( в т.ч. 690 одиниць за рахунок обласного бюджету), виконано земляні роботи, утримання понад 600тис.м2 доріг в зимовий період, прибирання 30 зупинок, ліквідовано стихійні звалища, прибрано 10 кладовищ, захоронено трьох безродніх громадян, встановлено 6 дорожніх знаків, виконано ремонт окремих елементів чотирьох дитячих та спортивних майданчиків, надано послуги з організації свят (встановлено 3 банери, 44 електроприкраси, 990 м.п. гірлянд), відремонтовано насосне обладнання КНС та ВНС м.Соледар в кількості 4 одиниць.

Показник кількості працівників в цілому по п’яти комунальним підприємствам становить 215 осіб.

Середньомісячна заробітна плата складає 7223,7 грн.

Окрім того, за рахунок бюджету громади:

-                     виконано поточний ремонт 342 м2 дорожнього покриття по громаді на суму 49,18тис.грн.;

-                     оплачено пільговий проїзд автобусом 7 особам на суму 12,3тис. грн.;

-                     надано пільгу з послуги зв'язку 2 особам на суму 0,64 тис.грн.;

-                     виплачена компенсація фізичним особам за нагляд за 25 особами з інвалідністю на загальну суму 9,4 тис.грн.;

-                     оплачено соціальний супровід 37 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на суму 147,3 тис.грн.;

-                     оплачено надання соціальних послуг 191 одиноким людям похилого віку, які потребують стороннього догляду та опинилися в складних життєвих обставинах на суму 636,1 тис.грн.;

-                     виплачена матеріальна допомога ветеранам та учасникам Другої світової війни на суму 2,0 тис.грн.;

-                     придбано  тверде паливо для опалювання Бахмутської ЗОШ на суму 198,0 тис.грн.;

-                     проведено технічне обслуговування, придбано запасні частини та паливо для 8 шкільних автобусів, які забезпечують підвіз 403 учнів та 29 вчителів  з 18 населених пунктів громади до 10 закладів загальної середньої освіти. Загальна сума витрат становить 165,0 тис.грн.;

-                     влаштовано безоплатне харчування 763 учнів 1-4 класів та пільгових категорій закладів загальної середньої освіти та 167 вихованців дошкільних навчальних закладів пільгових категорій на загальну суму 528,9 тис.грн.;

-                     оплачено підвищення кваліфікації 49 педагогів на суму 23,4тис.грн.;

-                     виконано капітальний ремонт палати інтенсивної терапії в терапевтичному відділенні КНП «Соледарська міська лікарня» на суму 261,2тис.грн.;

-                     в Соледарській міській лікарні впроваджено програму «МІС», яка дозволяє оформлення в електронному вигляді рецептів пацієнтам, медичних карток, листків непрацездатності, а також надання звітності. Вартість програми – 24,4тис.грн.;

-                     в рамках програми «Місцеві стимули для медичного персоналу», виплачено стимулюючі надбавки 7 лікарям на загальну суму 239,3 тис.грн.;

-                     забезпечено лікарськими засобами, медикаментами та виробами медичного призначення 22 хворих на цукровий та нецукровий діабет, 5 онкологічних хворих, 5 хворих на орфанні захворювання та 147 осіб пільгових категорій на загальну суму 71,20 тис.грн.;

-                     надано якісну стаціонарну допомогу 2 ветеранам Другої світової війни на суму 13,1 тис.грн.  

-                     Забезпечено участь спортсменів в 7 спортивних заходах обласного рівня (відрядження) – 43,0 тис.грн.;

-                     проведено виплати стипендій 25 провідним спортсменам громади на суму 45,0 тис.грн.;

-                     на честь відзначення 31-ї річниці виводу військ з Афганістану та з нагоди 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні  придбано на суму 70,5тис.грн. 47 костюмів воїнам-інтернаціоналістам громадської організації «Соледарська рада воїнів-інтернаціоналістів» для участі в урочистих заходах всіх рівнів.

Проведена інвентаризація земель комунальної власності сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, в результаті чого 135 осіб отримали у власність або користування земельні ділянки.

За рахунок коштів ПРООН на суму 150,0 тис.грн. придбано офісне обладнання двом місцевим громадським організаціям для реалізації міні ініціатив.

На території громади здійснюють свою діяльність 67 сільгосппідприємств різних форм власності, в користуванні яких знаходиться більше 24 тис. га. Крім рослинництва, де господарства спеціалізуються на  вирощуванні зернових та технічних культур, працюють два сільськогосподарських підприємства, які спеціалізуються на  вирощуванні свиней та одне – на вирощуванні птиці.    

Для підвищення рівня агротехніки, скорочення термінів проведення технологічних операцій у звітному періоді одним фермерським господарством громади придбано сучасний оприскувач самохідний Тecnoma Laser -4228/14.

На території громади працює 132 об'єкти роздрібної торгівлі (114 магазинів та 18 МАФів), 13 об'єктів ресторанного господарства, 27 об'єктів побутового обслуговування (5 аптек, 7 перукарень, 3 магазини ритуальних послуг, 1 лазня, 1 станція технічного обслуговування, 1 пошта «Інтайм», 1 «Нова Пошта», 2 автозаправні станції, 1 торговий комплекс «Міський ринок», 2 об’єкти побутового обслуговування з  ремонту взуття, 1 відділ з ремонту електропобутової техніки та комп’ютерів, 1відділ з ремонту телефонів, 1 відділ з індивідуального пошиву одягу).

 З метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 на території громади, як і на всій території України, встановлено карантин. У зв’язку з цим визначено низку обмежень та заборон, в т.ч. і  для підприємців. Це негативно вплинуло на їх режим роботи та рівень прибутків. Соледарська міська рада інформує про діючі державні програми, які спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу, надає методичну допомогу в участі у конкурсах та грантах з позабюджетних джерел, проводить роз’яснювальну роботу щодо необхідності сплати податків, дотримання Правил благоустрою та норм і правил в сфері торгівлі.

За звітний період Бахмутським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області зареєстровано 26 кримінальних правопорушень, скоєних на території нашої громади. Розкрито - 9 (розбійний напад, крадіжки з квартир та приватних будинків, незаконні операції з наркотичними речовинами). Протягом кварталу виявлено 1 факт  незаконного зберігання  вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки та 14 фактів займання особами незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків. До суду направлено три кримінальних провадження. Роз’яснювальна  робота проводиться в загальношкільних закладах, під час рейдів та в засобах масової інформації. За участі відділу молоді, спорту та туризму поліцією проведено робочу групу щодо посилення профілактичної роботи по запобіганню правопорушень серед дітей та молоді.  

Станом на 01.01.2020 року чисельність наявного населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  складає 20091 особа, в т.ч. міського населення – 10867  осіб, сільського населення – 9224 особи.

Протягом звітного періоду спеціалістом відділу реєстрації цивільного стану Соледарської міської ради зареєстровано народження 17 дітей та смерть 74 осіб.

Станом на 01.04.2020 року  кількість одержувачів пенсій становить 6407осіб, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість одержувачів зменшилася на 273 особи за рахунок скорочення кількості внутрішньо переміщених осіб. Середньомісячний розмір пенсії склав 4022,29грн., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – збільшився  на 664,19грн.   

Інформацію про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року підготовлено на підставі даних промислових та комунальних  підприємств, приватних підприємців, в.о. старост, структурних підрозділів Соледарської міської ради та державних установ.

 

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                        І.І. Рудченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

29.07.2020 №7/59-1319

м.Соледар

 

Про роботу загального відділу Соледарської міської ради  за період з червня 2019 року по червень 2020 року

 

         Заслухавши звіт начальника загального відділу Черноусової Т.С. про роботу загального відділу Соледарської міської ради   за період роботи з червня 2019 року по червень 2020 року, на виконання рішення Соледарської міської ради від 19 квітня 2018 року № 7/24-591 «Про затвердження графіку звітів про роботу управлінь, відділів, служб, спеціалістів Соледарської міської ради», керуючись статтею 26 Закону України від 21травня 1997року  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

         1. Звіт про роботу  загального відділу Соледарської міської ради за період  з червня 2019 року по червень  2020 року взяти до відома.

 

2. Визнати стан  роботи загального відділу  Соледарської міської ради за період з червня  2019 року по червень 2020 року задовільним.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Редченко С.М., постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко).

 

Міський голова                                                                    О.М.Степаненко

 

 

 

 

ЗВІТ

про роботу загального відділу Соледарської міської ради  за період

 з червня 2019 року по червень 2020 року

    Загальний відділ  Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно  до  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”. Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та безпосередньо за розподілом обов’язків керуючому справами виконкому

 Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади  через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  «Про звернення громадян», актами Президента України , Кабінету Міністрів України; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської міської ради  та розпорядженнями голови Донецької облдержадміістрації, розпорядженнями Соледарського міського голови та іншими нормативно - правовими актами , що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

Основними завдання відділу є:

1) надання адміністративних послуг населенню з видачі довідок про склад сім’ї громадян;

2)встановлення  єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами  із  застосуванням  сучасних  автоматизованих систем,   методичне   керівництво   і   контроль   за  дотриманням установленого  порядку  роботи   з   документами   у виконавчих органах міської ради;

3)здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів як вищих органів, так і власних рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, доручень керівництва;

4)організація роботи зі зверненнями;

5)здійснення моніторингу та оперативного контролю за станом вимог по роботі із зверненнями громадян та організації діловодної роботи у виконавчих органах міської ради, підприємствах комунальної власності.

Порядок підготовки проходження документів здійснюється відповідно до Регламенту роботи виконавчих органів Соледарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.04.2017 №63.

Для поліпшення стану виконавської дисципліни у відділах проводяться перевірки стану вимог інструкції з діловодства, в також своєчасності, якості та повноти, надання інформації до органів вищого рівня.  

Протягом звітного періоду  на розгляд до міської ради надійшло 485 звернень, з них 411 вирішені позитивно, 74 звернень знаходиться в стадії розгляду.

         Це питання екології та природних ресурсів, житлової політики, охорони здоров’я, праці і заробітної плати, соціального захисту  та комунального господарства.   

         Загальна кількість звернень громадян, які надійшли через органи вищого рівня  складає 184 звернень, з них  172 вирішені позитивно, 12 звернень знаходиться на контролі.

         Це питання безкоштовного забезпечення ліками, надання матеріальної допомоги на лікування, оформлення субсидії на тверде паливо, ремонту будинків, доріг та освітлення вулиць.  

За звітній період  було проведено  2   виїзних прийоми громадян з мешканцями громади та 34 особистих прийоми, на яких  разом з жителями  визначалися проблеми, невирішені питання, які хвилюють мешканців громади.

  Робота з розгляду письмових та усних звернень громадян здійснюється виключно відповідно до  Закону України «Про звернення громадян» та вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Також звертаємо Вашу увагу, що в Соледарської міської раді щомісячно проводився моніторинг, контроль і аналіз виконання завдань, визначених документами органів виконавчої влади вищого рівня, діяльності посадових осіб виконавчого комітету щодо роботи із документами та зверненнями громадян, про що начальником загального відділу міської ради інформувалось на щомісячних апаратних нарадах  міського голови, керуючого справами. Також здійснювався аналіз причин виникнення порушень термінів виконання окремих документів та звернень громадян.

Велика увага виконавській дисципліні приверталась на апаратних нарадах при міському голові. Питання виконавської дисципліни перебуває на постійному контролі у міського голови, його заступників, начальників відділів та управлінь Соледарської міської ради.

Відповідно до затвердженого графіка постійно проводиться особистий прийом громадян керівництвом міської ради.

Також повідомляємо, що за вказаний період було оформлено  19 протоколів засідань виконавчого комітету на яких було розглянуто та прийнято 275 рішень.

Зареєстровано:

11710документів  вхідноїкореспонденції;

4174 документа вихідної кореспонденції;

360розпоряджень міського голови з основної діяльності.

Проведено:

 12 засідань постійно діючої комісії з розгляду звернень громадян;

 12 «Дня контролю» результатів розгляду звернень громадян.

Надано 660 адміністративних послуг з видачі довідок про склад сім’ї громадян.

 

Начальник загального відділу                                                      Т.С .Черноусова

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

29.07.2020  № 7/59-1322

м.Соледар

 

Про створення Центру безпеки

громадян

 

Враховуючи нагальну потребу в першочерговому забезпеченні безпеки життя, здоров’я громадян та захисту їх приватної власності, а також вчасного реагування на відповідні потреби підприємств, установ, організацій комунальної власності, суб’єктів промисловості та сільського господарства, які розташовані та працюють на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, з метою забезпечення доступності для населення послуг у сфері захисту від пожеж та надзвичайних ситуацій, громадської безпеки, екстреної медичної допомоги, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Центр безпеки громадян, як єдиний безпековий організаційний робочий майданчик, заснований для здійснення функцій на засадах партнерства та взаємодії аварійно – рятувальних, правоохоронних та медико – санітарних служб, які діють на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

2. Місцем розміщення Центру безпеки громадян визначити вул. Соледарська, 5-Б, в м. Соледарі, Бахмутського району, Донецької області.

 

3. Встановити, що Центр безпеки громадян – це єдиний безпековий організаційний робочий майданчик, заснований для здійснення функцій на засадах партнерства та взаємодії аварійно – рятувальних, правоохоронних та медико – санітарних служб, інших муніципальних служб (підрозділів), котрі виконують функції у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності населення, охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями, які діють на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

4. Визначити, що в Центрі безпеки громадян на засадах партнерства та взаємодії розміщуються такі підрозділи:

1) пожежно-рятувальні підрозділи;

2) підрозділи Національної поліції;

3) бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

4) інші муніципальні служби (підрозділи), котрі виконують функції у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності населення, охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями.

 

5. Встановити, що нерухоме та інше індивідуально визначене майно, створеного на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Центру безпеки громадян, передається у користування відповідно до вимог чинного законодавства, виключно для підрозділів зазначених у п. 4 даного рішення для використання його за конкретним цільовим призначенням для здійснення функцій у сфері захисту від пожеж та надзвичайних ситуацій, громадської безпеки, екстреної медичної допомоги.

 

6. Організаційне виконання цього рішення покласти на спеціаліста І категорії з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Соледарської міської ради Толстих А.В.

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                      О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1323

м. Соледар

 

Про  безоплатну  передачу  з  балансу  Соледарської

міської ради на баланси комунальних підприємств

вапна

 

Розглянувши службову записку від 08.07.2020 №2064/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О. щодо необхідності передачі з балансу Соледарської міської ради на баланси комунальних підприємств Соледарської міської ради вапна, керуючись Законом України від 03 березня 1998 року №147/98 – ВР «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 з внесеними до нього змінами, статтями 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати безоплатно з балансу Соледарської міської ради вапно на баланс:

1) Соледарського комунального підприємства «Комунальник» у кількості 171 од. на суму 31 477,00 грн. (додаток 1);

2) Соледарського комунального підприємства «Водоканал» у кількості 11 од. на суму 2 123,00 грн. (додаток 2);

3) Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» у кількості 20 од. на суму 1 960,00 грн (додаток 3).

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Єрмакова), Соледарському комунальному виробничому ремонтно-житловому підприємству «Ремонтник» (Гутковська), Соледарському комунальному підприємству «Комунальник» (Агумава),Соледарському комунальному підприємству «Водоканал» (Чуйко) оформити акти приймання–передачі вапна, визначеного в пункті 1 даного рішення, згідно з діючим законодавством.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Єрмакову О.Л., в.о. директора Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» Гутковську Г.О., директора Соледарського комунального підприємства «Комунальник» Агумаву Н.В., директора Соледарського комунального підприємства «Водоканал» Чуйка К.В.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                              О.М. Степаненко

Додаток 1

 

до рішення міської ради

 

від 29.07.2020 №7/59 – 1323

 

 

Перелік

майна, яке передається з балансу Соледарської міської ради на баланс Соледарського комунального підприємства «Комунальник»

 

Найменування

Кількість,

од.

Вартість за од., грн..

Вартість, грн.

1

Вапно гашене пушонка (мішок 20 кг.)

10

98,00

980,00

2

Вапно гашене пушонка (мішок 10 кг.)

4

49,00

196,00

3

Вапно гашене пушонка1й сорт(мішок 25 кг)

157

193,00

30301,00

 

Всього

31 477,00

 

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю

 

 

О.Г. Чуйко

Секретар міської ради

 

С.М. Редченко


 

Додаток 2

 

до рішення міської ради

 

від 29.07.2020 №7/59 – 1323

 

Перелік

майна, яке передається з балансу Соледарської міської ради на баланс Соледарського комунального підприємства «Водоканал»

Найменування

Кількість,

од.

Вартість за од., грн..

Вартість, грн.

1

Вапно гашене пушонка1й сорт(мішок 25 кг)

11

193,00

2123,00

 

Всього

2123,00

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю

 

 

О.Г. Чуйко

Секретар міської ради

 

С.М. Редченко


 

Додаток 3

до рішення міської ради

від 29.07.2020 №7/59 – 1323

Перелік

майна, яке передається з балансу Соледарської міської ради на баланс Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник»

Найменування

Кількість,

од.

Вартість за од., грн..

Вартість, грн.

1

Вапно гашене пушонка (мішок 20 кг)

20

98,00

1960,00

 

Всього

1960,00

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю

 

 

О.Г. Чуйко

Секретар міської ради

 

С.М. Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1324

м. Соледар

 

Про безоплатну передачу з балансу Соледарської міської ради на баланс 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області речового майна

 

Розглянувши службову записку від 17.07.2020 №2183/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г. щодо необхідності передачі з балансу Соледарської міської ради на баланс 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області речового майна, керуючись Законом України від 03 березня 1998 року №147/98 – ВР «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 №1482 з внесеними до нього змінами, статтями 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати безоплатно з балансу Соледарської міської ради на баланс 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області речового майна згідно з переліком (додається).

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Єрмакова) оформити акти приймання–передачі речового майна, визначеного в п.1 даного рішення, згідно з діючим законодавством.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на в.о. начальника відділу  бухгалтерського обліку та звітності Єрмакову О.Л., начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                           О.М. Степаненко

 

 

Додаток  

 

до рішення міської ради

 

29.07.2019 № 7/59 – 1324

 

ПЕРЕЛІК

речового майна, що безоплатно передається з балансу Соледарської міської ради на баланс 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області

 

Найменування товару

Кількість

Ціна за одиницю

Загальна ціна

1

Літня робоча форма пожежного-рятувальника

34

компл.

630,00

21 420,00

2

Зимова робоча форма пожежного-рятувальника

34

компл.

1 342,00

45 628,00

3

Кепі літнє повсякденне робоче

34

шт.

90,00

3 060,00

4

Шапка-феска

34

шт.

170,00

5 780,00

5

Шолом захисний пожежний

25

шт.

2 750,00

68 750,00

6

Костюм спеціальний захисний

25

компл.

3 750,00

93 750,00

7

Рукавиці захисні

25

шт.

816,67

20 416,67

8

Ремінь пожежний рятувальний

25

шт.

742,50

18 562,50

9

Черевики з високими берцями

30

шт.

1 050,00

31 500,00

Всього з ПДВ:

349 163,00

 

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                                       О.Г.Чуйко

 

Секретар  міської ради                                                                          С.М.Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

29.07.2020 №7/59 – 1325

м.Соледар

 

Про затвердження Переліку першого типу об’єктів

комунальної власності Соледарської міської об'єд-

наної територіальної громади, що підлягають пере-

дачі в оренду на аукціоні

 

Розглянувши службову записку від 21.07.2020 №2275/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., з метою врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в комунальній власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом України від 03 жовтня 2019 року №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» зі змінами, Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483, пунктом 31 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Перелік першого типу об’єктів комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні (додається).

 

2. Відділу з управління комунальною власністю:

1) оприлюднити на офіційному вебсайті Соледарської міської ради затверджений Перелік відповідно до пункту 1 цього рішення;

2) після початку роботи електронної торгової системи, оприлюднити в системі, відповідно до вимог діючого законодавства, вищезазначений Перелік.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ з управління комунальною власністю (Чуйко).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                   О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

29.07.2020 №7/59 – 1326

м.Соледар

 

Про затвердження Переліку  другого  типу  об’єктів

комунальної      власності    Соледарської   міської

об'єднаної територіальної громади, що підлягають

передачі в оренду без проведення аукціону

 

Розглянувши службову записку від 21.07.2020 №2276/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи лист від 21.07.2020 №08/18/2891 начальника 8-го Державного пожежно-рятувального загону ГУДСНС України в Донецькій обл. Нікулеска Д.С., з метою врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в комунальній власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом України від 03 жовтня 2019 року №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» зі змінами, Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483, пунктом 31 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Перелік другого типу об’єктів комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення (додається).

 

2. Відділу з управління комунальною власністю (Чуйко):

1) оприлюднити на офіційному вебсайті Соледарської міської ради затверджений Перелік відповідно до пункту 1 цього рішення;

2) після початку роботи електронної торгової системи, оприлюднити в системі, відповідно до вимог діючого законодавства, вищезазначений Перелік.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ з управління комунальною власністю (Чуйко).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                              О.М. Степаненко

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1328

м. Соледар

 

Про безоплатну передачу з балансу Соледарської

міської ради на баланс комунального підприємст-

ва «Яковлівське» майна комунальної власності

 

Розглянувши службову записку від 23.07.2020 №2302/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О. щодо передачі з балансу Соледарської міської ради на баланс комунального підприємства «Яковлівське» майна, керуючись Законом України від 03 березня 1998 року №147/98 – ВР «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 з внесеними до нього змінами, статтями 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати безоплатно з балансу Соледарської міської ради на баланс комунального підприємства «Яковлівське»(Московка)майно комунальної власності згідно з переліком (додається).

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Єрмакова), комунальному підприємству «Яковлівське» (Московка) оформити акти приймання – передачі майна, визначеного в п.1 даного рішення, згідно з діючим законодавством.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на в.о.начальника відділу з управління комунальною власністю Єрмакову О.Л., директора комунального підприємства «Яковлівське» Московку Р.В.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                              О.М. Степаненко

 

Додаток

 

до рішення міської ради

 

29.07.2020 №7/59 – 1328

 

ПЕРЕЛІК

майна, що безоплатно передається з балансу Соледарської міської ради на баланс комунального підприємства «Яковлівське»

Найменування майна

Кількість, од.

Рік випуску

Інвентар-ний номер

Первісна балансова вартість, грн.

Залишкова балансова вартість, грн.

 

1.

Артезіанська свердловина

1

2007

101330014

6 900,00

6 900,00

 

2.

Водонапірна башта

1

2007

101330013

800,00

800,00

 

3.

Водопровід, потужністю 3,85 км

 

2007

101330012

35 000,00

35 000,00

 

Всього:

 

 

 

42 700,00

42 700,00

 

 

Начальник відділу з управління комунальною власністю

 

О.Г.Чуйко

 

 

 

Секретар міської ради

 

С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

29.07.2020 № 7/59-1329

м. Соледар

 

Про бюджетний регламент Соледарської міської ради

 

З метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між учасниками бюджетного процесу,відповідно до Бюджетного кодексу України, Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Бюджетний регламент Соледарської міської ради (додається).

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Додаток

рішення міської ради

29.07.2020 № 7/59-1329

 

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Соледарської міської ради

 

1. Загальна частина

1). Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання та погодження прогнозу та прийняття рішення щодо нього, складання і розгляду проєкту бюджету та прийняття рішення про бюджет Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (далі – бюджет ОТГ), виконання бюджету ОТГ (включаючи внесення змін до рішення про бюджет ОТГ та звітування про його виконання.

2). Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення виконання завдань і функцій, що здійснюються Соледарською міською радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду.

3). Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі – БКУ), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, стратегічних і нормативних документів органів місцевого самоврядування Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ).

4). Бюджетний регламент складається з таких розділів:

- складання та погодження виконавчим комітетом прогнозубюджету ОТГ на середньостроковий період і прийняття рішення щодо нього.

- складання проєкту бюджетуОТГта підготовка проєкту рішення про бюджет ОТГ;

- розгляд та погодження виконавчим комітетом проєкту рішення про бюджет ОТГ;

- подання та розгляд прогнозу бюджету ОТГ та проекту рішення про бюджет ОТГ на розгляд Соледарської міської ради.

- затвердження Соледарською міською радою рішення про бюджет ОТГ;

- організація та управління виконанням бюджету ОТГ (затвердження розпису бюджету та забезпечення його збалансування, координація роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та Казначейством);

- внесення змін до рішення про бюджет ОТГ;

- підготовка інформації про виконання бюджету ОТГ, подання квартальних і річного звітів до ради ОТГ й участь представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді;

- забезпечення доступності інформації про бюджет ОТГ (публікація рішень про бюджет, квартальних звітів про його виконання, публічне представлення інформації про виконання бюджету з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу).

5). Поетапний план заходів із забезпечення належного бюджетного планування в ОТГ в умовах цілісного середньострокового планування (з підготовки та погодження середньострокового прогнозу, формування, розгляду проєкту бюджету ОТГ та прийняття рішення про бюджет ОТГ) складається щороку, погоджується міським головоюта затверджується рішенням виконавчого комітету Соледарської міської ради не пізніше 15 травня поточного року

6). Для оперативного вирішення питань, пов’язаних із складанням середньострокового прогнозу бюджету ОТГ та проєкту бюджету ОТГ, створюється постійна Робоча група з підготовки прогнозу та проєкту бюджету ОТГ, склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

 

2. Складання та погодження виконавчим комітетомпрогнозубюджету ОТГна середньостроковий період і прийняття рішення щодо нього

7). ПрогнозбюджетуОТГ визначає показники бюджету на середньостроковий період (плановий та два наступні за плановим роки) і є основою для складання проєкту бюджету ОТГ.

Фінансове управління Соледарської міської ради (далі – фінансове управління)спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідальні за складання прогнозу.

Голова відповідальний за його погодження.

Показники прогнозу бюджету ОТГ визначаються відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у Стратегії розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Стратегія ОТГ) та з урахуванням положень і показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, прогнозом бюджету ОТГ, погодженим у попередньому бюджетному періоді, та аналізу виконання бюджету ОТГ у попередніх та поточному бюджетних періодах.

Показники прогнозу можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді у випадках, передбачених статтею 751 Бюджетного кодексу України.

8). Фінансове управлінняпрогнозує обсяги доходів бюджету ОТГ, визначає обсяги фінансування, повернення кредитів до бюджету ОТГ і орієнтовні граничні показники видатківта надання кредитів з бюджету ОТГ  на середньостроковий період.

9). З метою своєчасної та належної розробки показників бюджету ОТГ і забезпечення середньострокового планування фінансове управлінняготує інформацію щодо очікуваних та прогнозних на наступний середньостроковий період надходжень коштів до бюджету ОТГ.

Фінансове управління розраховує прогнозні показники доходів, справляння яких контролюють органи місцевого самоврядування, а для прогнозування інших певних податків та зборів, звертається за інформацією до органів, що контролюють справляння таких надходжень.

Після проведення розрахунків та отримання даних від відповідних органів фінансове управлінняготує інформацію щодо прогнозних показників доходів бюджету ОТГ на середньостроковий період та подає її за належністю.

10). Після погодження Бюджетної декларації фінансове управліннярозробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

- інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу видатків бюджету ОТГ;

- орієнтовні граничні показники видатків для головних розпорядників бюджетних коштів та надання кредитів з бюджету ОТГ на середньостроковий період.

11). Головні розпорядники бюджетних коштів розробляють пропозиції до прогнозу видатків бюджетуОТГ та подають до фінансового управління в установлений ним термін необхідну для аналізу показників прогнозу, згідно з вимогами фінансового управління.

Головні розпорядники бюджетних коштів відповідальні за своєчасність, достовірність і зміст поданих пропозицій до прогнозу бюджету ОТГ. Пропозиції мають містити всю інформацію.

12). Фінансове управлінняаналізує подані головними розпорядниками бюджетних коштів пропозиції до прогнозу бюджету ОТГ на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету ОТГ та надання кредитів з бюджету ОТГ і вимогам доведеної Інструкції.

На основі аналізу начальник фінансового управління приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу видатків бюджету ОТГ.

13). Фінансове управлінняформує прогноз бюджету ОТГ на три (плановий та два наступні за плановим) роки з урахуванням Типової форми прогнозу бюджету ОТГ, затвердженої наказом Мінфіну,ідо 15 серпняроку, що передує плановому, подає його на розгляд та погодження до виконавчого комітету Соледарської міської ради (далі – виконавчий комітет).

14). Виконавчий комітетне пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та погоджує прогноз бюджету ОТГ і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Соледарської міської ради для розгляду.

Прогноз бюджету містить:

- основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку ОТГ, враховані під час розроблення прогнозу бюджету ОТГ;

- загальні показники доходів і фінансування бюджету ОТГ, повернення кредитів до бюджету ОТГ, загальні граничні показники видатків бюджету ОТГ та надання кредитів з бюджету ОТГ (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

- показники за основними видами бюджетоутворюючих доходів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

- показники дефіциту (профіциту) бюджету ОТГ, показники за основними джерелами фінансування бюджету ОТГ (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), показники місцевого боргу, надання місцевих гарантій;

- граничні показники видатків бюджету ОТГ головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди, за галузевими напрямками, в розрізі економічної класифікації видатків, за захищеними видатками);

- обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету ОТГ;

- інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про місцевий бюджет ОТГ.

15). Соледарська міська рада до 10 вересняроку, що передує плановому,розглядає прогноз бюджету ОТГна середньостроковий періодта приймає рішення щодо нього.

16). Другий розділ вступає в дію з моменту набрання чинності статті 751 Бюджетного кодексу України.

 

3. Складання проєкту бюджету ОТГ та підготовка проєкту рішення про бюджет ОТГ

17). Складання проєкту бюджету ОТГ здійснюється з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку ОТГ, індикативних показників прогнозу бюджету ОТГ на середньостроковий період, який є основою для складання проєкту бюджету ОТГ.

18). Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проєктів бюджетів ОТГ на наступний бюджетний період та аналізу виконаннябюджету ОТГ у попередніх і поточному періодах фінансового управління.

Здійснює попередні розрахунки показників:

- дохідної частини бюджету ОТГ;

- видаткової частини бюджету ОТГ;

- кредитування бюджету ОТГ;

- фінансування бюджету ОТГ;

Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

- інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України;

- граничні показники видатків на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

19). Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання фінансового управління в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність і зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу згідно з вимогами фінансового управління.

20). Фінансове управлінняпроводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості й ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу начальник фінансового управління приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту бюджету ОТГ.

21). Фінансове управління готує проєкт рішення про бюджет ОТГ на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

22). Основними вимогами до проєкту бюджету ОТГ є:

- обґрунтування видатків (головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

- першочергове забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу;

- планування капітальних вкладень насамперед на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках.

 

4. Розгляд та погодження виконавчим комітетом проєкту рішення про бюджет ОТГ

23). Підготовлений фінансовим управлінням проєкт рішення про бюджет ОТГ подається на погодження до виконавчого комітету.

24). Разом з проєктом рішення про бюджет ОТГ подаються:

- пояснювальна записка до проєкту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан ОТГ і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту  бюджету ОТГ;

б) оцінку доходів бюджету ОТГ з урахуванням втрат внаслідок наданих Соледарською міською радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет ОТГ, зокрема аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків і кредитування бюджету ОТГ;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин і надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

- показники витрат бюджету ОТГ, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

- перелік інвестиційних проєктів;

- переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

- інформація про хід виконання бюджету ОТГ у поточному бюджетному періоді;

- пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту бюджету ОТГ.

 

5. Подання та розгляд прогнозу бюджету ОТГ та проєкту рішення про бюджет ОТГ Соледарською міською радою

25). Фінансове управління після погодження виконавчим комітетом Соледарської міської ради надає на розгляд постійної комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів Соледарської міської ради прогноз бюджету ОТГ та проєкт бюджету ОТГ з відповідними матеріалами.

26). Прогноз бюджету ОТГ містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Соледарської міської ради, враховані під час розроблення прогнозу;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету ОТГ, повернення кредитів до бюджету ОТГ, загальні граничні показники видатків бюджету ОТГ та надання кредитів з бюджету ОТГ (з розподілом на загальний і спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів бюджету ОТГ (з розподілом на загальний і спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету ОТГ, показники за основними джерелами фінансування (з розподілом на загальний і спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету ОТГ головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету ОТГ та надання кредитів з бюджету ОТГ;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет ОТГ.

27) Після погодження виконавчим комітетом проєкту рішення про бюджет ОТГ, міський голова забезпечує підготовку його подання на розгляд Соледарській міській раді.

28). Для дотримання принципу публічності та прозорості проєкт рішення про бюджет ОТГ та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті Соледарської міської ради.

29). Проєкт рішення про бюджет ОТГ з відповідними матеріалами в обов’язковому порядку виноситься на розгляд постійної депутатської комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів Соледарської міської ради.

30). Проєктом рішення про бюджет ОТГ визначаються:

- загальні суми доходів, видатків і кредитування бюджету ОТГ (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

- граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету ОТГ в наступному бюджетному періоді та місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17Бюджетного кодексу України;

- доходи бюджету ОТГ за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

- фінансування бюджету ОТГ за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

- бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

- бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

- розмір оборотного залишку коштів бюджету ОТГ;

- перелік захищених видатків бюджету ОТГ;

- додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету ОТГ.

 

 

6. Затвердження Соледарською міською радою рішення

про бюджет ОТГ.

31). Бюджет ОТГ затверджується рішенням Соледарської міської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Соледарська міська рада при затвердженні бюджету ОТГ враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (субвенції, базова або реверсна дотації), визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Соледарська міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

32). Соледарська міська рада, при затверджені бюджету ОТГ, враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

7. Організація та управління виконанням бюджету ОТГ,зокрема, в частині затвердження розпису бюджету ОТГ та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету ОТГ, Казначейством

33). Загальну організацію й управління виконанням бюджету ОТГ, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету ОТГ здійснює фінансове управління.

34). Бюджет ОТГ виконується за розписом, який затверджується міським головою.

35). При виконанні бюджету ОТГ застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

За рішенням Соледарської міської ради при виконанні бюджету ОТГ  обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами державних банків.

36). Фінансове управління бюджету ОТГ у процесі виконання бюджету за доходами здійснює аналіз доходів за участі органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету ОТГ.

37). Виконання бюджету ОТГ за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46-51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року        № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

38). Особливості виконання бюджету ОТГ в разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет ОТГ, витрати бюджету ОТГ здійснюються лише на цілі, визначені в рішенні про бюджет ОТГ на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті рішення про бюджет ОТГ на наступний бюджетний період, погодженому виконавчим комітетом Соледарської міської ради та поданому на розгляд Соледарської міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету ОТГ сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет ОТГ на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 БКУ, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків бюджету ОТГ).

До прийняття рішення про бюджет ОТГ на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету ОТГ (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету ОТГ та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

Бюджет ОТГ виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який затверджується начальником фінансового управління.

 

8. Внесення змін до рішення про бюджет ОТГ

39). Зміни до рішення про бюджет ОТГ можуть вноситись у разі:

- необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

- перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ (на підставі офіційного висновку фінансового управлінняпро перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду);

- розподілу вільного залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)

- перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

- внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

- внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

- в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

40). Рішення про внесення змін до бюджету ОТГ ухвалюється Соледарською міською радою.

Проєкти таких рішень готує фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів, погоджує постійна комісія з питань економічної політики, бюджету та фінансів Соледарської міської ради.

41). Соледарська міська рада в рішенні про бюджет ОТГ на відповідний рік надає право виконавчому комітету Соледарської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету ОТГ і надавати кредити з бюджету ОТГ за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету ОТГ, додаткові дотації та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету ОТГ) за рішенням виконавчого комітету або розпорядженням міського голови Соледарської міської ради.

9. Підготовка інформації про виконання бюджету ОТГ, подання квартальних і річного звітів до Соледарської міської ради й участь представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у Соледарській міській раді

42). Звітність про виконання бюджету ОТГ в визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61.

43). Фінансове управління отримує від територіального органу Казначейства звіти, складені за встановленими формами.

Квартальний та річний звіти про виконання бюджету ОТГ у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подаються до Соледарської міської ради.

Постійна комісія з питань економічної політики, бюджету та фінансів Соледарської міської ради перевіряє річний звіт, після чого Соледарська міська рада затверджує річний звіт про виконання бюджету ОТГ, або приймає інше рішення з цього приводу.

44). Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету ОТГ, подають Соледарській міській раді відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України.

 

10. Забезпечення доступності інформації про бюджет ОТГ та визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу

45). Вся інформація про бюджет ОТГ, у тому числі рішення щодо внесення змін, квартальні та річний звіти про виконання бюджету ОТГ, підлягають оприлюдненню на сайті Соледарської міської ради.

Інформація про бюджет ОТГ має містити показники по доходах (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів бюджету ОТГ) та видатках і кредитуванню (деталізовано за галузевою ознакою), показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

46). Інформація про бюджет ОТГ для громадян викладається у зрозумілій формі, доступною мовою і є повною і правдивою.

47). Головні розпорядники коштів бюджету ОТГ розміщують бюджетні запити на офіційному сайті або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочих дні після подання Соледарській міській раді проєкту рішення про бюджет ОТГ.

48). Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час і місце проведення публічного представлення такої інформації.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Соледарської міської ради:

Інформацію про цілі державної політики у відповідні сфері діяльності, формування або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період — до 15 березня року, що настає за звітним;

Паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності.

Звіти про хід реалізації державних інвестиційних проєктів – один раз на рік до 20 числа місяця наступного за звітним періодом;

Результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                               Т.І. Глущенко

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.М. Редченко

 

Додаток

до Бюджетного регламенту

Соледарської міської ради

 

 

БЮДЖЕТНИЙ КАЛЕНДАР

 

Стадії бюджетного процесу

Зміст заходів

Виконавці

Терміни виконання*

І. Складання та погодження прогнозу бюджету ОТГ і прийняття рішення щодо нього

1. Підготовка та затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету ОТГ, визначення пріоритетних напрямків фінансування у середньостроковому періоді

Постійна Робоча група

Не пізніше 15 травня

2. Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки пропозиції до прогнозу бюджету ОТГ

Фінансове управління

Травень - червень

3. Узгодження попереднього прогнозу доходів бюджету ОТГ з органами ДПС

Фінансове управління

Червень

4. Попередній розрахунок показників прогнозу бюджету ОТГ

Фінансове управління

Червень-липень

5. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів орієнтованих граничних показників видатків бюджету ОТГ на середньостроковий період

Фінансове управління

У визначений фінансовим управлінням строк

6. Надання пропозицій до прогнозу бюджету ОТГ головними розпорядниками коштів до фінансового управління

Головні розпорядники бюджетних коштів

У визначений фінансовим управлінням строк

7. Здійснення аналізу пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів прогнозу бюджету та у разі необхідності проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів

Фінансове управління,

головні розпорядники бюджетних коштів

У визначений фінансовим управлінням строк

8. Подання до виконавчого комітету Соледарської міської ради прогнозу бюджету ОТГ на розгляд і погодження

Фінансове управління

До 15 серпня

9. Розгляд та погодження виконавчим комітетом Соледарської міської радипрогнозу бюджету ОТГ

Виконавчий комітет, міський голова

До 01 вересня

10. Подання прогнозу бюджету ОТГвиконавчим комітетом до Соледарської міської ради

Виконавчий комітет, міський голова

У п’ятиденний строк після погодження

11. Розгляд Соледарською міською радою прогнозу бюджету ОТГ та прийняття рішення щодо нього

Постійні комісії Соледарської міської ради

До 10 вересня

ІI. Складання проєкту бюджету ОТГ

1. Підготовка та затвердження плану заходів щодо підготовки проєкту бюджету ОТГ

Постійна Робоча група, Соледарська міська рада

До 01 вересня

2. Початок роботи над складанням проєкту бюджету ОТГ:

1) Розпорядження голови;

2) Доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків;

2) Проведення звірки вихідних даних, що враховані при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів

Фінансове управління

Після отримання від МФУ особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів

3. Визначення розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку ОТГ

Фінансове управління

Вересень

4. Проведення попередніх розрахунків показників:

1) Дохідної частини бюджету ОТГ;

2) Видаткової частини бюджету ОТГ відповідно до потреби, визначеної головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням пріоритетів фінансування на середньострокову перспективу та погодженого трирічного  прогнозу бюджету ОТГ.

Розгляд показників міським головою, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету

Фінансове управління

Після отримання від МФУ особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів

У термін, узгоджений міськимголовою

5. Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Фінансове управління

До 1 жовтня року, що передує плановому

6. Проведення розрахунків показників надходжень податків і зборів бюджету ОТГ

Фінансове управління

Жовтень

7. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів граничних обсягів видатків/надання кредитів загального фонду бюджету ОТГ, індикативних прогнозних показників та термінів подання бюджетних запитів

Фінансове управління

До 1 жовтня року, що передує плановому

8. Розроблення бюджетних запитів, подання їх до фінансового управління

Головні розпорядники бюджетних коштів

До 1 листопада року, що передує плановому

9. Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів і включення їх до проєкту бюджету ОТГ

Фінансове управління

До 15 листопада року, що передує плановому

10. Формування проєкту бюджету ОТГ та розгляд його показників міськимголовою, заступниками голови та керуючим справами виконавчого комітету

Фінансове управління

До 1 грудня року, що передує плановому

11. Підготовка проєкту рішення про бюджет ОТГ і його подання до виконавчого комітету Соледарської міської ради для погодження

Фінансове управління

Не пізніше  15 грудня

IІI. Розгляд  проєкту та прийняття рішення про бюджет ОТГ

1. Подання проєкту рішення про бюджет ОТГ і матеріалів до нього на розгляд до постійних комісій Соледарської міської ради

Міський голова, фінансове управління

Грудень

2. Розгляд проєкту рішення про бюджет ОТГ, підготовка (у разі необхідності) збалансованих пропозицій про зміни та доповнення до проєкту бюджету ОТГ

Постійні комісії Соледарської міської ради

Грудень

3. Розгляд пропозицій постійних комісій Соледарської міської ради про зміни та доповнення до проєкту бюджету ОТГ та проєкту рішення про бюджет ОТГ

Постійна комісія з питань економічної політики, бюджету та фінансів

Грудень

4. Оприлюднення на офіційному сайті Соледарської міської ради проєкту рішення про бюджет ОТГ та матеріалів, що до нього додаються

Фінансове управління

Листопад- грудень

5. Розгляд проєкту рішення про бюджет ОТГ на пленарному засіданні Соледарської міської ради та затвердження бюджету ОТГ

Соледарська міська рада

До 25 грудня

6. Оприлюднення рішення пробюджет на офіційному сайті Соледарської міської ради

Фінансове управління

У десятиденний строк з дня прийняття рішення

IV. Виконання   бюджету ОТГ, включаючи внесення змін до рішення бюджет ОТГ

1. Доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування

Фінансове управління

У двотижневий строк з дня прийняття рішення про бюджет ОТГ

2. Надання фінансовому управлінню уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів

Головні розпорядники бюджетних коштів

У визначений фінансовим управлінням строк

3. Складання, затвердження розпису бюджету ОТГ та подання до органу казначейства (тимчасового розпису бюджету в разі несвоєчасного прийняття бюджету ОТГ)

Фінансове управління

У місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет ОТГ

4. Доведення до головних розпорядників коштів витягів з розпису бюджету ОТГ

Фінансове управління

У місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет ОТГ

5. Подання органу казначейства розподілу показників зведених кошторисів та інших бюджетних документів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі

Головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету ОТГ

6. Розроблення, затвердження паспортів бюджетних програм

Головні розпорядники бюджетних коштів

45 днів після набрання чинності рішення про бюджет ОТГ

7. Затвердження кошторисів, інших бюджетних документів та подання до органу казначейства

Головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом 30 календарних днів після затвердження розпису та п’яти робочих днів після затвердження кошторисів

8. Забезпечення виконання бюджету ОТГ

 

Виконавчі органи Соледарської міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом бюджетного періоду

9. Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету ОТГ, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету ОТГ.

Забезпечення відповідності розпису бюджету ОТГ встановленим бюджетним призначенням

Фінансове управління

Протягом бюджетного періоду

10. Виконання бюджету ОТГ за видатками та кредитуванням відповідно до статей 46 – 51 Бюджетного кодексу України

Розпорядники бюджетних коштів

Протягом бюджетного періоду

11. Підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету ОТГ (крім власних надходжень бюджетних установ)

Фінансове управління

У разі необхідності протягом бюджетного періоду

12. Підготовка проєктів рішень про внесення змін до бюджету ОТГ на розгляд і погодження виконавчим комітетом Соледарської міської ради

Фінансове управління

Протягом року

13. Підготовка проєктів рішень про внесення змін до бюджету ОТГ на розгляд до постійної комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів

Міський голова, фінансове управління

Протягом року

14. Оприлюднення на офіційному сайті Соледарської міської ради рішення про внесення змін до бюджету ОТГ

Фінансове управління

Протягом року

V. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

1. Подання річного звіту про виконання бюджету ОТГ на погодження до виконавчого комітету Соледарської міської ради

2. Подання звіту про виконання паспорта бюджетної програми з урахуванням всіх змін протягом року

3. Аналіз ефективності з урахуванням всіх змін протягом року

Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів

У двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду

2. Розгляд та прийняття рішення про виконання бюджету ОТГ та подання його на затвердження до Соледарської міської ради

Постійні комісії Соледарської міської ради

У двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду

3. Оприлюднення інформації про виконаннябюджету ОТГ на офіційному сайті Соледарської міської ради

Фінансове управління

Протягом року

4. Опублікування інформації:

1) Про виконання бюджету ОТГ за підсумками року;

2) Про час і місце публічного представлення такої інформації.

Фінансове управління

До 1 березня

5. Публічне представлення інформації про виконання бюджету ОТГ за підсумками року

Міський голова заступники, старости

До 20 березня

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                               Т.І. Глущенко

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

 

29.07.2020 №7/59-1330

м. Соледар

 

Про  затвердження договорів на передачу міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

 

 

         Розглянувши службову записку від 01.07.2020 № 1974/18-26 в.о. начальника фінансового управління Соледарської міської ради Глущенко Т.І., щодо реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів, відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із внесеними до нього змінами, Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003року №435-IV із внесеними до нього змінами,  керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

Вирішила:

 

1. Затвердити договори на передачу міжбюджетних трансфертів на 2021 рік для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів  між Соледарською міською радою та  Донецькою обласною державною адміністрацією, Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією (додаток 1).

 

2. Доручити міському голові  Степаненку О.М. підписати договори на передачу міжбюджетних трансфертів на 2021 рік.

        

         3. Організаційне виконання рішення покласти на фінансове управління міської ради (Глущенко).

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики бюджету та  фінансів (Боровик).

 

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко

 

  

Додаток 1

до рішення міської ради

29.07.2020 № 7/59-1330

 

Договір

на передачу міжбюджетних трансфертів

на 2021 рік

 

м. Соледар                                                                          «___»________2020 року

 

 

Соледарська міська рада, надалі іменується «Сторона 1», в особі міського голови  Степаненка О.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація, надалі іменується «Сторона 2», в особі голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації    Кириленка П.О., який діє на підставі Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2015 р. № 52 «Про здійснення Донецькою обласною державною адміністрацією функцій Донецької обласної ради в частині бюджетних повноважень» з іншої сторони (надалі разом – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

1.     Предмет Договору

         «Сторони» за цим Договором забезпечують передачу коштів між обласним бюджетом та бюджетом Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, їх використання на реалізацію і фінансування в 2021 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів України.

 

2. Права та обов’язки «Сторін»

2.1. «Сторона 1» зобов’язується при затвердженні бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та внесенні змін до нього відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України передбачити:

2.1.1. Передачу коштів у вигляді субвенцій з бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади обласному бюджету для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів України.

Забезпечити передачу та перерахування коштів субвенцій з бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади обласному бюджету згідно з помісячним розписом відповідного бюджету.

          2.1.2. Врахування в бюджеті Соледарської міської об’єднаної територіальної громади коштів субвенцій з обласного бюджету та видатків за рахунок коштів відповідних субвенцій в межах сум, передбачених «Стороною 2», для реалізації і фінансування місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів України.

Реалізацію заходів здійснюють відповідні структурні підрозділи Соледарської міської ради.

2.2. «Сторона 2» зобов’язується при затвердженні обласного бюджету на 2021 рік та внесенні змін до нього відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України передбачити:

2.2.1. Врахування в обласному бюджеті коштів субвенцій з бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та видатків за рахунок коштів відповідних субвенцій в межах сум, передбачених «Стороною 1», для реалізації і фінансування місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів України.

Реалізацію заходів здійснюють структурні підрозділи Донецької облдержадміністрації за напрямками діяльності або визначені ними виконавці.

2.2.2. Передачу коштів у вигляді субвенцій з обласного бюджету  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів України.

Забезпечити передачу та здійснювати перерахування коштів субвенцій з обласного бюджету бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у порядку, визначеному законодавством.

2.3. Кожна із «Сторін» має право вносити зміни до цього Договору у встановленому законодавством порядку.

 

3. Відповідальність «Сторін»

3.1. «Сторони» несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до норм чинного законодавства України.

 

4. Термін дії Договору та порядок вирішення спорів

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання,  враховується при виконанні місцевих бюджетів та діє протягом 2021 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим Договором, та відповідно до місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, державних програм і фінансових зобов’язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України.

4.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди, підписаної уповноваженими представниками сторін.

         4.3. Спори або розбіжності, що виникають між «Сторонами» при виконанні або розірванні цього Договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

         4.4. Цей Договір укладено і підписано у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, для кожної із «Сторін».

 

5. Місцезнаходження та підписи «Сторін».

 

       «Сторона 1»

    «Сторона 2»

Соледарська міська рада

 

м.Соледар, вул. Паркова, 3А

Бахмутський район

Донецької області, 84545

Тел./факс(0627) 44-20-65

 

 

Міський голова

 

 

 

  ______________  О.М. Степаненко

Донецька обласна державна адміністрація,

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6

тел./факс (06264) 6-03-30

 

Голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації

 

    _____________  П.О.Кириленко

 

 

В. о. начальника  фінансового управління

міської ради                                                                                       Т.І.Глущенко

 

 

Секретар міської ради                                                                           С.М.Редченко

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

29.07.2020  №7/59-1331

м. Соледар

 

Про передачу коштів на здійснення окремих видатків Соледарської міської ради Бахмутською районною радою в 2021 році

 

         Розглянувши службову записку від 22.06.2020№ 1861/18-26  в.о.начальника фінансового управління Соледарської міської ради                Глущенко Т.І., щодо реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів, відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із внесеними до нього змінами, Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV із внесеними до нього змінами,  керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року                 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

Вирішила:

 

1.Передати кошти на здійснення окремих видатків Соледарської міської ради Бахмутською районною радою, а саме :

для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, накопичених у процесі документування трудових правовідносин юридичних осіб на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

для соціальних послуг з реабілітації дітей з інвалідністю.

 

2. Затвердити договір на передачу міжбюджетних трансфертів на 2021 рік для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актівміж  Соледарською міською радою таБахмутською  районною  радою (додаток ).

 

2. Доручити міському голові  Степаненку О.М. підписати договір на передачу міжбюджетних трансфертів на 2021 рік.

        

         3. Організаційне виконання рішення покласти на фінансове управління  міської ради (Глущенко).

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики бюджету та  фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко

 

 

Додаток

до рішення міської ради

29.07.2020 № 7/59-1331

 

Договір

на передачу міжбюджетних трансфертів

на 2021 рік

 

м.Соледар                                                                             «__»________2020 року

 

 

Соледарська  міська рада, в особі міського голови Степаненка О.М.,що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,надалі іменується «Сторона 1», з однієї сторони, та Бахмутська районна рада, в особі голови Бахмутської районної ради Пластуна Є.Ю., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменується «Сторона 2», з другої сторони (надалі разом – «Сторони»), уклали даний Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

         «Сторони» за даним Договором забезпечують реалізацію і фінансування в 2021 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

 

 

2. Права та обов’язки «Сторін»

2.1. «Сторона 1» зобов’язується:

2.1.1. При затвердженні  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та внесенні змін до нього відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України передбачити передачу коштів у вигляді субвенції  бюджету Бахмутської районної ради для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

Забезпечити передачу коштів та здійснювати перерахування субвенції бюджету Бахмутської районної ради відповідно до помісячного розпису  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

2.1.2. Забезпечити реалізацію і фінансування в 2021 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм у межах сум, перерахованих «Стороною 2».

Безпосередню реалізацію заходів здійснюють відповідні структурні підрозділи Соледарської міської ради.

 

2.2. «Сторона 2» зобов’язується:

2.2.1. При затвердженні бюджету Бахмутської районної ради на 2021 рік та внесенні змін до нього відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України передбачити передачу коштів у вигляді субвенції  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів.

Забезпечити передачу коштів та здійснювати перерахування субвенції  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до помісячного розпису бюджету Бахмутської районної ради.

2.2.2. Забезпечити реалізацію і фінансування в 2021 році місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм у межах сум, перерахованих «Стороною 1».

Безпосередню реалізацію заходів здійснюють відповідні структурні підрозділи Бахмутської районної ради.

2.3. Кожна із «Сторін» має право вносити зміни до даного Договору у встановленому законодавством порядку, у тому числі після отримання з Міністерства фінансів України показників обсягів місцевих бюджетів і міжбюджетних трансфертів на наступний бюджетний період.

 

3. Відповідальність «Сторін»

3.1. «Сторона 1» несе відповідальність за виконання програм, передбачених даним Договором, в межах сум, фактично перерахованих «Стороною 2».

3.2. При недотриманні строків перерахування сум до  бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади «Стороною 2» зі «Сторони 1» знімаються всі зобов’язання по виконанню пункту 2.1.2 даного Договору.

3.3. «Сторона 2» несе відповідальність за виконання програм, передбачених даним Договором, в межах сум, фактично перерахованих «Стороною 1».

3.4. При недотриманні строків перерахування сум до міського бюджету Бахмутської міської ради «Стороною 1» зі «Сторони 2» знімаються всі зобов’язання по виконанню пункту 2.2.1 даного Договору.

 

4. Термін дії Договору та порядок вирішення спорів

4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання,  враховується при формуванні, затвердженні і виконанні місцевих бюджетів та діє протягом бюджетного 2021 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань, передбачених даним Договором, та відповідно до регіональних програм, спільних заходів і фінансових зобов’язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України.

4.2. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін на підставі додаткової угоди, підписаної уповноваженими представниками сторін.

4.3. Спори або розбіжності, що виникають між «Сторонами» при виконанні або розірванні даного Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

         4.4. Даний Договір укладено і підписано у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, для кожної із «Сторін».

 

 

5. Юридичні адреси «Сторін»

 

Сторона 1

 

Соледарська міська рада

вул.Паркова, буд. 3-а, м.Соледар

Бахмутський район

Донецька область, 84545

тел.(0627)442065

 

 

Міський голова

 

_______________О.М.Степаненко

 

Сторона 2

 

Бахмутська районна рада

м. Бахмут, вул. Сибірцева,33                    

Донецька область, 84500

тел. (0627)44-67-05          

                             

 

 

Голова Бахмутської районної

ради

______________Є.Ю.Пластун

 

 

        

В. о. начальника  фінансового управління

міської ради                                                                                       Т.І.Глущенко

 

 

Секретар міської ради                                                                           С.М.Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

29.07.2020  № 7/59 - 1332

м. Соледар

Про погодження документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки

 

          Розглянувши заяви від 11.06.2020 № 1691/18-26 гр. Браги В.Ю, від 15.06.2020 № 1711/18-30 гр. Савенко Н.О., від 15.06.2020 № 1712/18-26 гр. Шакуна В.Ю., від 15.06.2020 № 1713/18-26 гр. Павловой А.С., від 23.06.2020 № 1877/18-26 та від 23.06.2020 № 1878//18-26 гр. Бахурця А.І., від 23.06.2020 № 1879/18-26 гр. Волошинова В.В., від 26.06.2020 № 1931/18-26 гр. Целуйко А.В., від 26.06.2020 № 1936/18-26 гр. Гасинець Б.В., від 26.06.2020 № 1937/18-26 гр. Єрмакової О.Л., від 26.06.2020 № 1938/18-26 гр. Гафарова Ф.У., від 26.06.2020 № 1939/18-26 гр. Шаповалової І.В., від 26.06.2020 № 1940/18-26 гр. Гришаєва О.В.,  від 26.06.2020 № 1941/18-26 гр. Грунського М.В., від 26.06.2020 № 1942/18-26 гр. Пятаєвої М.В., від 01.07.2020 № 1964/18-26  гр. Косенкова В.О.,  від 01.07.2020 № 1971/18-26 гр. Жили  С.Ю., від 01.07.2020 № 1979/18-26 гр. Мусіяченка О.М., від 01.07.2020 № 1980/18-26 гр. Груненка М.О., від 01.07.2020 № 1981/18-26  гр. Лук’янець О.І., від 01.07.2020 № 1982 /18-26 гр. Судавцовой Л.І., від 13.07.2020 №2109/18-26 гр. Махника В.В., від 16.07.2020 № 2154/18-26 гр. Ткачової В.О., від 17.07.2020 №2180/18-26 гр. Борисенка В.М., технічні документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, керуючись статтями 12, 122, пунктом 12 статті 186  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтями 19, 25, 56 Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року № 858-IV, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території Васюківської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420981000:02:045:0010», замовником якої є гр. Брага Вікторія Юріївна (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420981000:02:045:0010) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на три  земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 1,2160 га; площею 13,2732 га.

2. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території Володимирівської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420982000:01:023:0006», замовником якої є гр. Савенко Наталя Олександрівна (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420982000:01:023:0006) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на чотири земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 60,1035 га.

3. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території Володимирівської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420982000:01:024:0031», замовником якої є гр. Шакун Владислав Юрійович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420982000:01:024:0031) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на дві  земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 4,1422 га; площею 55,8053 га.

4. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території Володимирівської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420982000:01:014:0002», замовником якої є гр. Павлова Анна Сергіївна (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420982000:01:014:0002) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на дев’ять  земельних ділянок комунальної власності, а саме: вісім ділянок площею 2,0000 га кожна; площею 113,5245 га.

5. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок № 1420980500:01:010:0020 за межами населених пунктів на території Берестівської сільської ради (колишня Берестівська сільська рада, що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області», замовником якої є гр. Бахурець Анатолій Іванович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420980500:01:010:0020) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на дві земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 7,6908 га; площею 6,8037 га.

6. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок № 1420980500:01:010:0019 за межами населених пунктів на території Берестівської сільської ради (колишня Берестівська сільська рада, що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області», замовником якої є гр. Бахурець Анатолій Іванович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420980500:01:010:0019) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на три земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 10,7188 га; площею 14,9259 га; площею 68,9625 га.

7. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок № 1420980500:01:047:0024 за межами населених пунктів на території Берестівської сільської ради (колишня Берестівська сільська рада, що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області», замовником якої є гр. Волошинов Валерій Володимирович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420980500:01:047:0024) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на десять земельних ділянок комунальної власності, а саме: вісім ділянок площею 1,4100 га кожна; площею 1,4229 га; площею 5,1347 га.

8. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за кадастровим номером № 1420982000:01:049:0019 комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на землях сільськогосподарського призначення на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (за межами населених пунктів) Бахмутського району Донецької області», замовником якої є гр. Целуйко Андрій Вікторович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420982000:01:049:0019) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на три  земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 7,6487 га.

9. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території Васюківської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420981000:02:044:0002», замовником якої є гр. Гасинець Богдан Васильович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420981000:02:044:0002) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на п’ять земельних ділянок комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 1,1435 га; площею 1,1435 га; площею 0,9028 га.

10. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території  Яковлівської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420989900:01:009:0031», замовником якої є гр. Єрмакова Ольга Леонідівна  (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420989900:01:009:0031) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на три земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 85,6137 га.

11. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території Васюківської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420981000:01:037:0005», замовником якої є гр. Гафаров Фарман Урманович  (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420981000:01:037:0005) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на дві земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 7,9244 га.

12. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території  Володимирівської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420982000:01:111:0004», замовником якої є гр. Шаповалова Ірина Василівна  (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420982000:01:111:0004) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на дві земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 100,6864 га.

13. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської ОТГ для обслуговування кафе у м. Соледар, вул. Конституції, 23-а Бахмутського району Донецької області. Кадастровий номер: № 1410370300:00:001:0285», замовником якої є гр.  Гришаєв Олександр Володимирович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1410370300:00:001:0285) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на дві земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 0,0246 га; площею 0,0789 га.

14. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території Васюківської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420981000:02:045:0009», замовником якої є гр. Грунський Микола Володимирович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420981000:02:045:0009) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на три земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 3,3753 га.

15. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок № 1420980500:01:019:0024 за межами населених пунктів на території Берестівської сільської ради (колишня Берестівська сільська рада, що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області», замовником якої є гр. Пятаєва Маргарита Віталіївна (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420980500:01:019:0024) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на три земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 19,6475 га.

16. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок № 1420989900:01:128:0009 за межами населених пунктів на території Яковлівської сільської ради (колишня Яковлівська сільська рада, що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області», замовником якої є гр. Косенков Вадим Олександрович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420989900:01:128:0009) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на шість земельних ділянок комунальної власності, а саме: дві ділянки площею 2,0000 га кожна ділянка; площею 1,7213 га; площею 1,3070 га; площею 1,9031 га; площею 15,4989 га.

17. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок № 1420989900:01:027:0002 за межами населених пунктів на території Яковлівської сільської ради (колишня Яковлівська сільська рада, що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області», замовником якої є гр. Жила Сергій Юрійович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420989900:01:027:0002) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на три земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 7,3357 га.

18.  Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території  Володимирівської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420982000:01:049:0025», замовником якої є гр. Мусіяченко Олексій Миколайович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420982000:01:049:0025) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на дві земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 1,9788 га та площею 1,9702 га.

19. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території Володимирівської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420982000:01:049:0022», замовником якої є гр. Груненко Микола Олександрович (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420982000:01:049:0022) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на три земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 0,8708 га; площею 2,0000 га; площею 0,3789 га.

20. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, розташованої за межами населених пунктів на території Володимирівської сільської ради Бахмутського району Донецької області. Кадастрові номери: 1420982000:01:119:0006», замовниками якої є гр. Лук'янець Оксана Іванівна  (ІПН 2943920447) та гр. Судавцова Любов Іванівна (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420982000:01:119:0006) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на чотири земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 7,5230 га; площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 116,8908 га.

21. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок № 1420980500:01:039:0147 за межами населених пунктів на території Берестівської сільської ради (колишня Берестівська сільська рада, що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області», замовником якої є гр. Махник Володимир Володимирович  (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420980500:01:039:0147) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на сім земельних ділянок комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 2,0000 га; площею 4,6068 га.

22. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської ОТГ (кадастровий номер 1420980500:01:017:0071) гр. Ткачовій Вікторії Олегівні на території Соледарської міської ОТГ (колишньої Берестівської сільської ради) Бахмутського району Донецької області», замовником якої є гр. Ткачова Вікторія Олегівна (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420980500:01:017:0071) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на три земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 2,0000 га;  площею 2,0000 га; площею 7,8722 га.

23. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок № 1420987000:01:030:0009 за межами населених пунктів на території Парасковіївської сільської ради (що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області», замовником якої є гр. Борисенко Владислав Миколайович  (ІПН ХХХХ) та поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1420987000:01:030:0009) комунальної власності Соледарської міської ОТГ на три земельні ділянки комунальної власності, а саме: площею 1,4234 га;  площею 1,8598 га; площею 7,4058 га.

             24. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1333

м. Соледар

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу у власність

 

          Розглянувши заяви від 15.06.2020 № 1717/18-26 гр. Соколенко К.В., від 26.06.2020 № 1934/18-26 гр. Чередниченко О.В., від 01.07.2020 № 1976/18-26 гр. Боровікова О.В., від 06.07.2020 № 2020/18-26 гр. Бастрікова О.І., від 06.07.2020 № 2021/18-26 гр. Костенка А.О., від 15.07.2020 № 2149/18-26 гр. Смаги Д.О., враховуючи позитивні матеріали погодження проектів, керуючись статтями 12, 118, 122, 125, 126, 186  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити:

              1) «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється кадастровий номер: 1420981000:01:019:0048 Соколенко Катерини Вікторівни для ведення особистого селянського господарства у межах населеного пункту с. Федорівка Васюківської сільської ради Бахмутського району (яка увійшла до складу Соледарської міської ОТГ) Донецької області» та передати у власність гр. Соколенко Катерині Вікторівні (ІПН ХХХХ) земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 1420981000:01:019:0048) в межах с. Федорівка за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03);

               2) «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється кадастровий номер:1420981000:01:019:0046 Чередниченко Олені Володимирівні для ведення особистого селянського господарства у межах населеного пункту с. Федорівка на території Васюківської сільської ради Бахмутського району (яка увійшла до складу Соледарської міської ОТГ) Донецької області» та передати у власність гр. Чередниченко Олені Володимирівні (ІПН ХХХХ) земельну ділянку площею 1,5000 га (кадастровий номер 1420981000:01:019:0046) в межах с. Федорівка за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03);

             3) «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється кадастровий номер:1420988000:01:002:0002 Боровікову Олександру Володимировичу для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Роздолівської сільської ради Бахмутського району (яка увійшла до складу Соледарської міської ОТГ) Донецької області» та передати у власність гр. Боровікову Олександру Володимировичу (ІПН ХХХХ) земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 1420988000:01:002:0002) за межами с. Миколаївка за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03);

4) «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам Костенку Андрію Олександровичу та Бастрікову Олександру Івановичу для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (запас) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади (за межами населених пунктів) Бахмутського району Донецької області кадастровий № 1420980500:01:046:0009 кадастровий № 1420980500:01:046:0010» та передати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за межами с. Берестове для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) наступним громадянам:

- Костенку Андрію Олександровичу  (ІПН ХХХХ) площею 2,0000 га (кадастровий номер 1420980500:01:046:0009);

- Бастрікову Олександру Івановичу (ІПН ХХХХ) площею 2,0000 га (кадастровий номер 1420980500:01:046:0010);

5) «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Смазі Данилу Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту м. Соледар Бахмутського району Донецької області» та передати у власність гр. Смазі Данилу Олексійовичу (ІПН ХХХХ) земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 1410370300:00:004:0569) в м. Соледар за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

              2. Громадянам, зазначеним у даному рішенні:

              1) зареєструвати право власності на землю згідно з чинним законодавством;

              2) дотримуватися обов’язків землевласника відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.

 

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                        О.М. Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1334

м. Соледар

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки

 

          Розглянувши лист від 16.06.2020 № 865 (вх. № 238/18-38 від 18.06.2020) генерального директора ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» Бичкова О.М., заяву від 26.06.2020 № 1935/18-26 гр. Безкровної О.М.,  технічні документації із землеустрою, керуючись статтями 12, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити:

1) «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають в оренді ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами на території м. Соледар Бахмутського району Донецької області. Кадастровий номер: 1410370300:00:003:0007»;

 

2) «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: м. Соледар, вул. Дружби, 2 Бахмутського району Донецької області» та передати у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) В 02.01 земельну ділянку загальною площею 0,0780 га (кадастровий номер 1410370300:00:001:0114) гр. Безкровній Олені Миколаївні у м. Соледарі по  вул. Дружби, 2 Бахмутського району Донецької області.

 

            2.  ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» та гр. Безкровній О.М.:

             

 1. зареєструвати право користування (власності) на землю згідно з  чинним законодавством;

            2) дотримуватися обов’язків землекористувача (землевласника) відповідно до статті 91, 92 Земельного кодексу України.

        

            3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                                О.М. Степаненко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1335

м. Соледар

Про надання в оренду земельної ділянки

 

              Розглянувши заяву  від 25.05.2020 № 1469/18-26 гр. Кожушко І.Р. про передачу в оренду земельної ділянки, керуючись статтями 12, 122, абзацом 5 пункту 1 статті 123, статтею 124 Земельного кодексу України, Законом України   від 06 жовтня 1998 року №161-ХІV «Про оренду землі» з внесеними змінами , статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

.              1. Надати гр. Кожушку Іллі Романовичу (ІПН ХХХХ) в оренду терміном на 10 років земельну ділянку загальною площею 0,0995 га (кадастровий номер 1410370300:00:001:0417)  по вул. Карпинського, 1-10 Г у м. Соледар Бахмутського району Донецької області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (J 11.03) – обслуговування нежитлової будівлі (колишньої котельні),  за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

         

              2. Встановити гр. Кожушку Іллі Романовичу орендну плату за користування земельною ділянкою загальною площею 0,0995 га  у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 13437,93 грн. (тринадцять тисяч чотириста тридцять сім грн. 93 коп.) за рік.

             

              3. Рекомендувати гр. Кожушку І.Р.:

1)       в місячний термін укласти  з  Соледарською  міською радою  в особі Соледарського міського голови Степаненка О.М. договір оренди земельної ділянки та зареєструвати його відповідно до чинного законодавства;

2)       в п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельних ділянок, надати копії договорів до Бахмутської ГУ ДПС у Донецькій області;

              3) дотримуватися обов’язків землекористувача відповідно до вимог статей  96, 103 Земельного кодексу України.

 

               4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради (Худобець).

 

               5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1336

м. Соледар

Про припинення дії договору оренди

 

              Розглянувши службову записку від 26.06.2020 № 1930/18-26 начальника відділу земельних ресурсів Худобець О.В. про припинення дії договору оренди, керуючись статтями 12, 122 Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України від 06 жовтня 1998 року №161-ХІV«Про оренду землі» з внесеними змінами , статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

              1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 5,10 га (кадастровий номер 1420980500:01:047:0004; цільове призначення – для сінокосіння та випасання худоби А 01.08) за межами населених пунктів колишньої Берестівської сільської ради Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області, укладеного між Артемівською районною державною адміністрацією Донецької області (ЄДРПОУ 39767332) та громадянином Бандалиєвим Фаталі Ісах Огли (ІПН ХХХХ) від 24.06.2005 № 040514800004 (зі змінами), зарахувати дану земельну ділянку до земель запасу комунальної власності.

            

             2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1337

м. Соледар

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

          Розглянувши заяву від 09.07.2020 р.  № 2076/18-26 гр. Василенка І.І., керуючись статтями 81, 118, 122 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 55 Закону України від 22 травня 2003 року № 858-IV«Про землеустрій», статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. Василенку Ігорю Іллічу (ІПН ХХХХ) загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420980500:01:017:0070) за межами с. Берестове, для подальшої передачі у власність.

 

      2. Рекомендувати гр. Василенку І.І. замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1338

м. Соледар

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 

Розглянувши заяви від 18.05.2020 № 1359/18-26 гр. Фоміна О.В., від 01.06.2020 № 1567/18-26 гр. Швачко Б.В.,   від 10.06.2020 № 1669/18-26 гр. Ткаченка І.М., від 10.06.2020 № 1670/18-26 гр. Сліпухіна М.М., від 11.06.2020 № 1092/18-26 гр. Літвінова М.І., від 26.06.2020 № 1925/18-26 гр. Богатовой Н.О., від 26.06.2020 № 1926/18-26 гр. Богатовой І.О., від 06.07.2020 № 2005/18-26 гр. Товстокоренко Г.Л., від 06.07.2020 № 2019/18-26 гр. Кашаєвой С.А., від 06.07.2020 № 2022/18-26 гр. Кальченко О.М., від 07.07.2020 № 2041/18-26 гр. Редіна Д.Ю., від 07.07.2020 № 2049/18-26 гр. Косенковой Л.В., від 07.07.2020 № 2050/18-26 гр. Косенкова О.В., від 07.07.2020 № 2051/18-26 гр. Кравченко О.Є., від 09.07.2020 № 2078/18-26 гр. Ковтун Д.Б., від 09.07.2020 № 2079/18-26 гр. Ковтун С.Д., від 09.07.2020 № 2085/18-26 гр. Рябцева ЄЛ., від 09.07.2020 № 2086 /18-26 гр. Гебель О.В., від 09.07.2020 № 2087/18-26 гр. Рябцевої Г.В., від 21.07.2020 № 2267/18-26 гр. Топузяна А.Р., від 21.07.2020 №2269/18-26 гр. Топузяна Р.Х., від 21.07.2020 № 2270/18-26 гр. Медінцева С.Л., від 21.07.2020 № 2271/18-26 гр. Медінцевої Н.М., про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , керуючись статтями 12, 34, 36, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.        Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

 

1)    гр. Фоміну Олегу Володимировичу (ІПН ХХХХ) - загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420989900:01:043:0014) за межами населеного пункту с. Яковлівка, для подальшої передачі у власність;

2)    гр. Швачку Богдану Володимировичу (ІПН ХХХХ), загальною площею до 0,0100 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у м. Соледарі, вул. ХХХХ;

3)    гр. Ткаченку Івану Миколайовичу (ІПН ХХХХ) та гр. Сліпухіну Миколі Миколайовичу (ІПН ХХХХ) – співвласникам нежитлового приміщення,  загальною площею  до 7,0000 га,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420981000:02:044:0003) за межами населеного пункту с. Бондарне, з метою надання у користування на умовах оренди;

4)    гр. Літвінову Миколі Івановичу (ІПН ХХХХ), загальною площею до 0,0100 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у  м. Соледарі, вул. ХХХХ;

5)    гр. Богатовій Наталі Олександрівні (ІПН ХХХХ) - загальною площею  до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420989900:01:009:0031) за межами населеного пункту с. Яковлівка, для подальшої передачі у власність;

6)    гр. Богатовій Ірині Олександрівні (ІПН ХХХХ) - загальною площею  до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420989900:01:009:0031) за межами населеного пункту с. Яковлівка, для подальшої передачі у власність;

7)    гр. Товстокоренко Ганні Леонідівні (ІПН ХХХХ) - загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області в межах  в межах  с. Краснополівка, для подальшої передачі у власність;

8)    гр. Кашаєвій Світлані Акопівні (ІПН ХХХХ) - загальною площею до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420980500:01:014:0042) за межами населеного пункту с. Берестове, для подальшої передачі у власність;

9)    гр. Кальченко Олександрі Миколаївні (ІПН ХХХХ), загальною площею до 0,0100 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у м. Соледарі, вул. ХХХХ;

10)                       гр. Редіну Дмитру Юрійовичу (ІПН ХХХХ) – учаснику бойових дій, загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03), формування якої відбуватиметься шляхом поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420989900:01:055:0004) за межами населеного пункту с. Білогорівка , для подальшої передачі у власність;

11)                       гр. Косенковій Ларисі Володимирівні (ІПН ХХХХ) –загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420989900:01:005:0041) за межами населеного пункту  с. Яковлівка, для подальшої передачі у власність;

12)                       гр. Косенкову Олександру Володимировичу (ІПН ХХХХ) –загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420989900:01:005:0041) за межами населеного пункту с. Яковлівка, для подальшої передачі у власність;

13)                      гр. Кравченку Олександру Євгеновичу (ІПН ХХХХ), загальною площею до 0,0100 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у  м. Соледарі, вул. ХХХХ;

14)                      гр. Ковтуну Дмитру Борисовичу (ІПН ХХХХ), загальною площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В.02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у  м. Соледарі, вул. ХХХХ, для подальшої передачі у власність;

15)   гр. Ковтуну Семену Дмитровичу (ІПН ХХХХ), загальною площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В.02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у  м. Соледарі, вул. ХХХХ, для подальшої передачі у власність;

16)   гр. Рябцеву Євгену Леонідовичу (ІПН ХХХХ) - загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420980500:01:014:0042) за межами населеного пункту с. Берестове, для подальшої передачі у власність;

17)   гр. Гебель Олександрі В`ячеславівні (ІПН ХХХХ) - загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420980500:01:014:0042) за межами населеного пункту с. Берестове, для подальшої передачі у власність;

18)  гр. Рябцевій Гюльнарі В`ячеславівні (ІПН ХХХХ) - загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства  (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420980500:01:014:0042) за межами населеного пункту  с. Берестове, для подальшої передачі у власність;

19)  гр. Медінцевій Ніні Михайлівні (ІПН ХХХХ) - загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420989900:01:043:0014) за межами населеного пункту с. Яковлівка, для подальшої передачі у власність;

           20) гр. Медінцеву Сергію Леонідовичу (ІПН ХХХХ) – учаснику бойових дій, загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420989900:01:043:0014) за межами населеного пункту с. Яковлівка, для подальшої передачі у власність;

           21) гр. Топузяну Артуру Робертовичу (ІПН ХХХХ) - загальною площею до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420989900:01:043:0014) за межами населеного пункту с. Яковлівка, для подальшої передачі у власність;

          22) гр. Топузяну Роберту Хореновичу (ІПН ХХХХ) –загальною площею  до 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420989900:01:043:0014) за межами населеного пункту с. Яковлівка, для подальшої передачі у власність.

   

2. Рекомендувати громадянам, зазначеним у даному рішенні,замовити розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону.
 

             3.  Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 
 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1339

м. Соледар

Про надання згоди на поділ земельних ділянок на території Соледарської міської ОТГ

 

          Розглянувши заяви від 10.06.2020 № 1668/18-26 гр. Ткаченка І.М., від 26.06.2020 № 1927/18-26 гр. Богатової Н.О., від 07.07.2020 № 2042/18-26 гр. Редіна Д.Ю., від 07.07.2020 № 2048/18-26 гр. Косенковой Л.В., від 10.07.2020 № 2090/18-26 гр. Рябцевої Г.В., від 21.07.2020  № 2268/18-26 гр. Топузяна Р.Х.,    керуючись  статтями 26, 56 Закону України від 22 травня 2003 року № 858-ІV «Про землеустрій», статтями 12, 79-1 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 
 1. Надати згоду на поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області та дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок:
 2. площею 11,8527 га (кадастровий номер 1420981000:02:044:0003), яка розташована  за межами населеного пункту с. Бондарне колишньої Васюківської сільської ради, гр. Ткаченку Івану Миколайовичу (ІПН ХХХХ);

           2)      площею 89,6137 га (кадастровий номер 1420989900:01:009:0031), яка розташована за межами населеного пункту с. Яковлівка колишньої Яковлівської сільської ради, гр. Богатовій Наталі Олександрівні (ІПН ХХХХ);

           3)      площею 74,0582 га (кадастровий номер 1420989900:01:055:0004), яка розташована за межами населеного пункту с. Яковлівка колишньої Яковлівської сільської ради, гр. Редіну Дмитру Юрійовичу (ІПН ХХХХ);

           4)     площею 59,7539 га (кадастровий номер 1420989900:01:005:0041), яка розташована за межами населеного пункту с. Яковлівка колишньої Яковлівської сільської ради, гр. Косенковій Ларисі Володимирівні (ІПН ХХХХ);

5)    площею 7,8423 га (кадастровий номер 1420980500:01:014:0042), яка розташована за межами населеного пункту с. Берестове  колишньої Берестівської сільської ради, гр. Рябцевій Гюльнарі В’ячеславівні (ІПН ХХХХ);

6)      площею 51,2661 га (кадастровий номер 1420989900:01:043:0014), яка розташована за межами населеного пункту с. Яковлівка колишньої Яковлівської сільської ради, гр. Топузяну Роберту Хореновичу (ІПН ХХХХ).

 

           2. Рекомендувати громадянам, зазначеним у даному рішенні, замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

           3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1340

м. Соледар

Про  відмову  у  наданні  згоди на
поділ   земельної   ділянки   та  на
надання дозволів на розроблення
проектів       землеустрою      щодо
відведення    земельних    ділянок

              Розглянувши заяви від 29.05.2020 № 1549/18-26 та №1550/18-26 Поліщука О.О., від 29.05.2020 №1551/18-26 гр. Кніпи М.В., від 29.05.2020 № 1552/18-26 гр. Галушки І.О. щодо надання згоди на поділ земельної ділянки та надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись статтями 12, 118  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 ВИРІШИЛА: 

             1. Відмовити у наданні згоди на поділ земельної ділянки (кадастровий номер № 1420981000:02:044:0003) та на надання дозволів на розроблення  проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

             1) гр. Поліщуку Олександру Олександровичу (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за межами населеного пункту с. Бондарне Васюківського старостинського округу №3, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам законів - на земельній ділянці (кадастровий номер № 1420981000:02:044:0003) знаходяться будівлі та споруди право власності на які зареєстровано відповідно до закону;

            2) гр. Кніпі Миколі Вікторовичу (ІПН ХХХХ) - загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за межами населеного пункту с.Бондарне Васюківського старостинського округу №3, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам законів - на земельній ділянці (кадастровий номер № 1420981000:02:044:0003) знаходяться будівлі та споруди право власності на які зареєстровано відповідно до закону;

          3) гр. Галушці Ірині Олександрівні (ІПН ХХХХ) - загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за межами населеного пункту с.Бондарне Васюківського старостинського округу №3, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам законів - на земельній ділянці (кадастровий номер № 1420981000:02:044:0003) знаходяться будівлі та споруди право власності на які зареєстровано відповідно до закону.

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

29.07.2020  № 7/59 - 1341

м. Соледар

Про      надання    дозволу  на
розроблення             технічної
документації із землеустрою
щодо обєднання  земельних
ділянок

 

             Розглянувшиклопотання від 22.07.2020 №2289/18-26 начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замораєвої Т.О.,витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, керуючись статтями 12, 79-1, 122, 123 Земельного Кодексу України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ, статтями 25, 56 Закону України від 22 травня 2003 року № 858-IV«Про землеустрій»,статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної власності площею 1,1321 га (кадастровий номер 1410370300:00:001:0057), площею 0,5491 га (кадастровий номер 1410370300:00:001:0058) та площею 0,5656 (кадастровий номер 1410370300:00:001:0381) із категорії земель житлової та громадської забудови,  цільове призначення «для обслуговування Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13» в м.Соледар Бахмутського району Донецької області в одну земельну ділянку загальною площею 2,2468 га  Управлінню освіти Соледарської міської ради.

 

2. Рекомендувати Управлінню освіти Соледарської міської ради замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

               3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

29.07.2020№7/59-1342

м. Соледар

 

Про розроблення детального плану території  земельної ділянки  орієнтовною площею 1,5000 га та прилеглої території, розташованої за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Соледар  район вулиць Франка - Мічуріна - Підгорна для будівництва відкритого складу тимчасового зберігання гіпсового щебеню та  під'їзної  дороги до нього в районі залізничної станції "Сіль" Донецької залізниці

         Розглянувши клопотання від 17.07.2020 №17/07-7,  вх. від 20.07.2020 року №607/18-37  директора ТОВ «Соколівські надра» Філяшкіна К.О. про наміри  щодо  будівництва  відкритого складу тимчасового зберігання гіпсового щебеню та під'їзної дороги до нього в районі залізничної станції "Соль" Донецької залізниці,  на земельній ділянці орієнтовною площею 1,5000 га, розташованій за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Соледар, в на перетині вулиць Соледарська та Франка, відповідно до статей 10, 19, 24  Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI"Про регулювання містобудівної діяльності" із  змінами,  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», відповідно до Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 №290 "Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації", до Постанови кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», до статей 12, 92, 123, 125 Земельного кодексу Українивід 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ із внесеними змінами,   Законом України від 16 листопада 1992 року № 2780-ХП “Про основи містобудування” із  змінами, керуючись статтею 26 Закона Украинивід21травня 1997року  №280/97-ВР «Про місцевесамоврядування  в Україні»  із змінами, міська рада

ВИРІШИЛА:

        

         1. Розробити детальний план територіїземельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га та прилеглої території, розташованої за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Соледар  район вулиць  Франка - Мічуріна - Підгорна для будівництва відкритого складу тимчасового зберігання гіпсового щебеню та  під'їзної  дороги до нього в районі залізничної станції "Сіль" Донецької залізниці.

 

 2.  Міській раді виступити замовником розроблення детального плану території земельної ділянки  орієнтовною площею 1,5000 га з оточенням, розташованої в адміністративних межах м.Соледара Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.      

 

3. Фінансування робіт із розроблення містобудівної документації здійснити за рахунок коштів замовника будівництва (далі – Інвестор).

 

4. Відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради /Соколенко/:

1) Визначити, за погодженням з Інвестором, організацію – розробника детального плану території, з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розроблення містобудівної документації (далі - Розробник).

2) Підготувати та надати вихідні дані на розробку детального плану території.

3) У завданні на проектування передбачити вимогу щодо укладення  договору утримання об'єкту благоустрою з комунальними підприємствами Соледарської  міської об'єднаної територіальної громади.

4) У завданні на проєктування передбачити вимогу щодо транспортування гіпсового щебеню від місця  видобутку до місця складування  за маршрутом від автодороги М 03  через село Благодатне, вулицю Підгорну, вулицю Мічуріна, вулицю Франка м.Соледара.

 

5. Відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва  /Соколенко/ спільно з Інвестором:

         1) Оприлюднити прийняте рішення щодо розроблення детального плану території відповідно до чинного законодавства.

         2) Забезпечити оприлюднення проекту детального плану території та доступність громадськості до матеріалів містобудівної документації відповідно до чинного законодавства.

         3) Організувати та провести процедуру громадських слухань щодо розгляду та врахування громадських інтересів при обговоренні проекту детального плану території.

         4) Подати проект детального плану території на затвердження до Соледарської міської ради в установленому законодавству порядку.

        

         6. Укласти трьохсторонній договір між Замовником, Інвестором та Розробником щодо розроблення детального плану території, вказаного в пункті 1 цього рішення.

        

         7.При оновленнігенерального плану населеного пунктуврахувати матеріали детального плану території, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

        

         8. Організаційне виконання рішення покласти на  відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради (Соколенко).

        

         9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Соледарської міської ради з питань:  економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

   

Яндекс.Метрика