Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020 №7/58-1301

м. Соледар

 

Про розроблення містобудівної документації: Генерального плану міста Соледар Бахмутського району Донецької області

 

         Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва щодо необхідності оновлення та розроблення містобудівної документації, з метою актуалізації картографо-геодезичної основи населеного пункту м.Соледара та приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності,у відповідності до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, відповідно до статей 8,10,16,17,21  Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI"Про регулювання містобудівної діяльності" із  змінами,   відповідно до Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 "Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації", до Постанови кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», до статей 12,92,123,125 Земельного кодексу Українивід 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ із внесеними змінами,   статтею  12 ЗаконуУкраїни від 16 листопада 1992 року № 2780-ХП “Про основи містобудування” із  змінами, керуючись статтею26 Закона Украинивід21травня 1997року  №280/97-ВР «Про місцевесамоврядування  в Україні»  із змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

        

         1. Розробитимістобудівну документацію:Генеральний  план міста Соледар Бахмутського району Донецької області за рахунок інших, незаборонених законом коштів.        

         2. Визнати наявну містобудівну документацію актуальною до моменту затвердження нового генерального плану м.Соледара.

        

         3. Визначити  розробника містобудівної документації відповідно до  діючого законодавства.

 

         4. Відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради /Соколенко/:

         1)  Підготувати та надати завдання на проектування, вимоги, вихідні дані на розробку Генерального плану міста Соледар;

         2) Оприлюднити прийняте рішення щодо розроблення Генерального плану відповідно до чинного законодавства;

         3) Забезпечити оприлюднення проекту Генерального плану  та доступність громадськості до матеріалів містобудівної документації відповідно до чинного законодавства.;

         4) Організувати та провести процедуру громадських слухань щодо розгляду та врахування громадських інтересів при обговоренні проекту Генерального плану;

         5) Подати проект Генерального плану на затвердження до Соледарської міської ради в установленому законодавству порядку.

         6) Надати пропозиції щодо фінансування заходів з розроблення містобудівної документації: Генерального плану міста Соледар Бахмутського району Донецької області у бюджеті об'єднаної територіальної громади на 2021 рік.

        

         5.При розробленніГенерального плану населеного пунктуврахувати матеріали наявної містобудівної документації: актуалізованих, оновлених генеральних планів м.Соледара, зонального плану території, детальнихпланівтериторій міста Соледар.

        

         6. Організаційне виконання рішення покласти на  відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради (Соколенко).

        

         7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Соледарської міської ради з питань:  економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

Міський голова                                                                     О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020 № 7/58- 1268

м Соледар

 

Про призначення перших виборів

старост

 

Розглянувши службову записку від 26.05.2020 року №1497/18-26 секретаря міської ради Редченко С.М., відповідно до статті 195 Виборчого Кодексу України від 19.12.2019 року №396-ІХ, розділу IV Прикінцеві положення Закону України від 05.02.2015 №157 – VІІІ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» із змінами, статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВРвід 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Призначити перші вибори старост в старостинських округах №1.Бахмутський  (до складу входять населені пункти: село Бахмутське, селище Підгородне);

№2.Берестівський  (до складу входять населені пункти: село Берестове, селища Виїмка, Нагірне, Спірне);

№3.Васюківський  (до складу входять населені пункти:  села Бондарне, Васюківка, Пазено, Сакко і Ванцетті, Федорівка, Хромівка);

№4.Володимирівський (до складу входять населені пункти: села Володимирівка, Пилипчатине, Стряпівка, Трипілля);

№5.Міньківський  (до складу входять населені пункти: села Голубівка, Дубово-Василівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля);

№6.Никифорівський  (до складу входять населені пункти: села Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга);

№7.Парсковіївський  (до складу входять населені пункти: села Благодатне, Залізнянське, Парасковіївка);

№8.Роздолівський   (до складу входять населені пункти:  села Краснополівка, Миколаївка, Роздолівка);

№9.Яковлівський (до складу входять населені пункти: села Білогорівка, Василівка, Веселе, Липове, Яковлівка), що входять до Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, одночасно з черговими виборами депутатів міської ради і міського голови 25 жовтня 2020 року.

 

2. Фінансовому управлінню (Глущенко) та відділу бухгалтерського обліку та звітності (Єрмакова) передбачити видатки на проведення перших виборів старост старостинських округів Соледарської міської об’єднаної  територіальної громади в  бюджеті міської об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік.

 

3. Надіслати дане рішення Соледарській міській та Бахмутській районній територіальній виборчим комісіям для організації виборчого процесу згідно чинного законодавства.

 

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Редченко С.М., постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики (Біленко).

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020 №7/58-1272

м. Соледар

 

Про  перенесення питання

 

         Розглянувши службову записку від 05.06.2020 року №1632/18-26 начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І., керуючись пунктом 7 статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні »  з внесеними до нього змінами , міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Перенести розгляд питання «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року на чергове засідання міської ради в липні 2020 року.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Редченко С.М., постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики (Біленко).

 

 

 

Міський голова                                                                       О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

18.06.2020 № 7/58-12751014

м.Соледар

 

Про організацію харчування у 2020-2021 навчальному році учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради       

 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 19.12.2019 №7/50-1168, на виконання статей 5, 19 Закону України від 26 квітня 2001 року №2402-III «Про охорону дитинства» із внесеними до нього змінами, Закону України від 05 вересня 2017 року  №2145-VІІІ «Про освіту», Закону України від 16 січня  2020 року №463-IX «Про повну загальну середню освіту»,  Закону України від 16 січня 2020 року №474-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» із внесеними до неї змінами та від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» із внесеними до неї змінами, відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329, відповідно до рішення Соледарської міської ради від 19.12.2019 №7/50-1175 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Організувати харчування у 2020-2021 навчальному році учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради та встановити, що:

1)  Учні загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", із сімей загиблих учасників АТО, дітей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, дітей, які постраждали внаслідок воєнних і збройних конфліктів та учні 1-4 класів отримують безкоштовне харчування за рахунок бюджетних коштів.

          2) Вартість харчування для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів в 2020-2021 навчальному році становить 22,00 грн. в день на одну дитину.

3) Вартість пільгового харчування для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з числа  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім'ям", дітей із сімей загиблих учасників АТО, дітей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, дітей, які постраждали внаслідок воєнних і збройних конфліктів в 2019-2020 навчальному році становить 24,00 грн. в день на одну дитину.

 

 2. Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєва) забезпечити в установленому законодавством порядку укладання з суб’єктами господарювання договорів на організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Соледарської міської ради на 2020-2021 навчальний рік за бюджетні кошти.

3. Підприємствам або фізичним особам - підприємцям, з якими буде укладено договори на організацію харчування учнів в 2020-2021 навчальному році за бюджетні кошти:

1) Організувати повноцінне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій: учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів із сімей загиблих учасників АТО, дітей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, дітей, які постраждали внаслідок воєнних і збройних конфліктів.

2) Забезпечити своєчасне постачання у шкільну мережу продуктів харчування в повному обсязі, асортименті та належної якості.

 

4. З метою здешевлення послуги з харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів дозволити Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєва) надавати суб’єктам господарювання, в межах діючого законодавства, безкоштовно виробничі, адміністративно-побутові приміщення  та обладнання шкільних їдалень (з освітленням, опаленням, холодною і гарячою водою, технологічним і холодильним устаткуванням) для приготування та зберігання продуктів і видачі страв на підставі договорів між закладами загальної середньої освіти і суб’єктами господарювання.

 

5. Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко), Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєва) забезпечити у повному обсязі фінансування видатків на харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у загальноосвітніх навчальних закладах Соледарської міської ради у 2020-2021 навчальному році згідно з розрахунком (додаток).

 

  6. Здійснювати вітамінізацію в загальноосвітніх навчальних закладах у 2020-2021 навчальному році в межах наявного фінансового ресурсу за рахунок економії в межах бюджетних коштів виділених на харчування.

 

          7. Організаційне виконання цього рішення покласти на Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва) та фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

 

           8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), на постійну комісію з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Дергачова), заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О. О.

 

 

Міський голова                                                                         О.М.Степаненко

 

Додаток

 

рішення міської ради

18.06.2020 № 7/58-12751014

РОЗРАХУНОК

видатків на харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у загальноосвітніх навчальних закладів Соледарської міської ради  

у 2020-2021 навчальному році

№ з/п

Категорія учнів, які потребують харчування

Кількість учнів (осіб)

Кількість днів харчування в місяць на 1 учня

Вартість   харчування в день (грн.)

на 1 учня

Сума харчування на місяць (грн.)

1

Учні 1-4 класів

651

19

22,00

272118,00

2

Учні 1-4 класів з числа:

2.1.дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

2.2.дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім'ям",

2.3.дітей із сімей загиблих учасників АТО,

2.4. дітей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб,

2.5. дітей, які постраждали внаслідок воєнних і збройних конфліктів

 

8

 

15

 

 

 

0

24

 

1

 

19

 

19

 

 

 

19

19

 

19

 

24,00

 

24,00

 

 

 

24,00

24,00

 

24,00

 

3648,00

 

6840,00

 

 

 

0,00

10944,00

 

456,00

Разом

48

19

24,00

21888,00

3

Учні 5-11 класів з числа:

3.1. дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

3.2.дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім'ям",

3.3.дітей із сімей загиблих учасників АТО,

3.4. дітей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб,

3.5. дітей, які постраждали внаслідок воєнних і збройних конфліктів

 

16

 

19

 

 

 

0

28

 

1

 

19

 

19

 

 

 

19

19

 

19

 

24,00

 

24,00

 

 

 

24,00

24,00

 

24,00

 

7296,00

 

8664,00

 

 

 

0,00

12768,00

 

456,00

Разом

64

19

24,00

29184,00

Всього

763

 

 

323190,00

Розрахунок видатків на харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Соледарської міської ради у 2020-2021 навчальному році складено Управлінням освіти Соледарської  міської ради.

 

Начальник Управління  освіти

Соледарської  міської ради                                                    Т.О.Замараєва

 

Секретар міської ради                                                                 С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

18.06.2020  №7/58 - 1276

м.Соледар

 

 

Про роботу Управління освіти  Соледарської міської ради за період з 01.05.2019по 30.04.2020рр

 

          Заслухавши звіт начальника Управління освіти Замараєвої Т.О. щодо роботи Управління освіти Соледарської міської ради по управлінню закладами освіти, які перебувають у комунальній власності міської ради, організації  їх матеріально-технічного забезпечення, з метою підвищення ефективності функціонування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності міської  ради, на виконання рішення Соледарської міської ради від 19.04.2018 №7/24-591 «Про затвердження графіку звітів про роботу управлінь, відділів, служб, спеціалістів Соледарської  міської ради», керуючись статтею 26  Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами, міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.                Звіт начальника Управління освіти Замараєвої  Т.О. щодо роботи Управління освіти за період з 01.05.2019по 30.04.2020рр. прийняти до відома.

 

2.                Роботу Управлінняосвіти Соледарської міської ради (Замараєва) за період з 01.05.2019по 30.04.2020рр. визнати задовільною.

 

3. Начальнику Управління освіти Замараєвій Т.О.:

1) здійснювати управління закладами освіти, які перебувають у комунальній власності міської ради відповідно до чинного законодавства;

2) своєчасно подавати пропозиції міській раді щодо організації матеріально-технічного забезпечення закладів, які підпорядковані  Управлінню освіти;

3) забезпечити неухильне виконання рішень міської ради, розпоряджень міського голови щодо здійснення повноважень по управлінню закладами, які перебувають у комунальній власності міської ради.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва), заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики  Рагозу О.О.

 

4.       Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко), з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Дергачова).  

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020 № 7/58- 1277

м Соледар

 

Про виконання Програми «місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки за 2019 рік

 

Заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І. «Про виконання Програми«місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки за 2019 рік, затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 18.05.2017 № 7/9 - 213, із внесеними до нього змінами, відповідно до Закону України від 19 листопада 1992 року № 2801-Х11 «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до них змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І. «Про виконання Програми«місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки за 2019 рік, взяти до відома.

 

2. Відділу охорони здоров’я (Безкровний) посилити профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, щодо направлення їх до вищих медичних закладів України. Провести роботу з випускниками Донецького, Харківського, Дніпровського медичних університетів, інтернами, з метою заохочення їх для роботи у комунальних закладах охорони здоров’я Соледарської міської ради.

 

3. Фінансовому управлінню (Глущенко), відділу з управління комунальною власністю (Чуйко), відділу охорони здоров’я (Безкровний) забезпечити в 2020 році матеріальні заохочення, відшкодування вартості комунальних послуг, ремонт та надання житла медичним працівникам (лікарям), які згодились працювати в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я Соледарської міської ради.

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціального захисту Рагозу О.О.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради  з питань  економічної політики, бюджету і фінансів  (Боровик),   соціального захисту та охорони здоров'я (Горбань), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                          О.М.Степаненко

 

 

Інформація

Про виконання Програми «місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки за 2019 рік

 

Програма «місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади прийнята Соледарською міською радою 18 травня 2017 року № 7/9-213,рішенням від 22.03.2018 № 7/23- 559 внесені зміни «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.05.2017 №7/9-213 «Про затвердження Програми «місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки».

 Основним завданням Програми є забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я фаховими спеціалістами, забезпечення їх житлом, проведення підготовки та перепідготовки лікарів і середніх медичних працівників, ефективне використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, спрямоване на підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

Мета Програми - забезпечення належного рівня надання медичної допомоги на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг, підвищення рівня укомплектованості медичними спеціалістами, престижу та соціального статусу медичних працівників.

Для реалізації цієї мети проводиться наступна робота: рішення міської ради (зі змінами та доповненнями) розміщені на сайті міської ради передані до закладів освіти громади, проводиться робота з випускниками шкіл, про що відділ охорони здоров'я неодноразово звітував.

У лютому та жовтні 2019 та на початку 2020 року підготовлені листи та направлені до Департаменту охорони здоров’я (відділу кадрової роботи) та Донецького медичного університету, з метою направлення інтернів та випускників для роботи в медичних закладах громади. На 2019 рік один із випускників школи виявив бажання навчатися в вищому медичному закладі за кошти громади але не здав ЗНО.

 Другий напрямок роботи - приведення у відповідність встановленим санітарним та технічним вимогам  жилих приміщень. Для проживання лікарів визначені 3 квартири (службові). На сьогодні одна  квартира відремонтована і в ній проживає лікар, який виявив бажання у нас працювати. У двох інших проживання неможливе – складені кошториси на їх ремонт.

Третій напрямок роботи – підготовка та перепідготовка кадрів. 

Так по КНП «ЦПМСД СМР» прийнято на роботу 3 лікаря,які прийняті на роботу за «Програмою» – педіатр (Музильов), 2 лікаря загальної практики сімейної медицини (Сайчук, Афонін – звільнений ). Підвищили кваліфікацію 2 лікаря, атестувалось 2 лікаря; підвищили кваліфікацію 8 середніх м/п, 4-отримано категорію.

Виконання положень Програми дало можливість заохочення лікарів для роботи в громаді, повністю забезпечити первинну ланку лікарями., нагальним , на даний час, стоїть питання про залучення лікарів в КНП Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради».

По КНП Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»  прийнято на роботу 3 лікаря, 1 лікар-ендокринолог (Тарановська), 2 лікаря – терапевта (Ткаченко, Осіпцов), пройшли курси 6 лікарів, із них 1- спеціалізація, 5- удосконалення, атестувалось на вищу категорію 2 лікаря; підвищили кваліфікацію 8 середніх медичних працівників та отримали категорію 3 середніх медичних працівників. В 2020    пройшли навчання та отримали дозвіл на проведення медичних оглядів 5 лікарів    КНП Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради.»  

Для виконання «Програми» заплановано в 2019 році було заплановано 575 тис.грн. місцевого бюджету по відшкодуванню плати комунальних послуг, виплати доплат та премій  лікарям, що погодились працювати в медичних закладах громади – витрачено 499,2 тис.грн., в 2020 році – 1 000 163 тис. грн. По КНП «ЦПМСД СМР» виділено 535 101 грн., використано за 5 міс. 178 829 грн., КНП Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»  виділено 628 330 грн., використано 246 088 грн.

Реалізація заходів, передбачених Програмою, надала змогу своєчасно надавати якісну медичну допомогу населенню в закладах охорони здоров,я громади та доказала необхідність продовження її реалізації у цьому році.

 

 

Начальник відділу охорони здоров’я                                                                                                                                                              В.І. Безкровний

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020 № 7/58- 1278

м Соледар

 

Про затвердження Комплексної програми інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» на 2020-2024 роки

 

Розглянувши службову записку від 09.06.2020 № 1640/18 – 26 начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І., щодо запровадження заходів зі зниження рівня інфекційних захворювань, пов’язаних з наданням медичної допомоги населенню громади, забезпечення медичних послуг, що надаються шляхом дотримання санітарно-епідеміологічних вимог в КНП «ЦПМСД Соледарської міської ради», на виконання стратегічних завдань медичної реформи, керуючись статтею 43 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в  Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Комплексну програму інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» на 2020-2024 роки (Додається).

 

2. Фінансовому управлінню (Глущенко) передбачити кошти на виконання заходів Програми.                                                                           

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на головного лікаря КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» Світличну С.І. .

 

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на відділ охорони здоров’я (Безкровний) та заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Соледарської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Горбань).

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                  О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020№7/58-1287

м. Соледар

 

Про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги Соледарської міської ради» на баланс комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» автомобіля УАЗ

 

Розглянувши службову записку від 14.04.2020 №1049/18-26 начальника відділу охорони здоров'я Безкровного В.І. щодо безоплатної передачі з балансу комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги Соледарської міської ради» на баланс комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» автомобіля УАЗ, керуючись Законом України від 03 березня 1998 року №147/98 – ВР «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 з внесеними до нього змінами, статтями 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати безоплатно з балансу комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» на баланс комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» автомобіля УАЗ, модель 3962, державний номер АН 0306 НХ, 2004 року випуску у кількості 1 од., інвентарний номер 105040001, первісна балансова вартість 38 904,00 грн., сума зносу 38 904,00 грн.

 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» (Світлична), комунальному некомерційному підприємству «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» (Мартиненко) оформити акти приймання–передачі комунального майна, визначеного в п.1 даного рішення, згідно з діючим законодавством.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на начальника відділу охорони здоров'я Безкровного В.І., в.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» Світличну С.І., в.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» Мартиненка О.І.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), з питань економічної політики, бюджету та фінансів(Боровик), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 
 
Міський голова                                                                                                                                                                                          О. М. Степаненко
 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020№7/58-1288

м. Соледар

 

Про  безоплатну   передачу  з балансу

Соледарської міської ради піску

 

Розглянувши  службову записку від 29.05.2020 №1548/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О. щодо необхідності  передачі  з балансу Соледарської міської ради на баланси комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади піску, керуючись Законом України від 3 березня 1998 року №147/98 – ВР “Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності”, Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 з внесеними до нього змінами, статтями 26, 60  Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу Соледарської міської ради пісок  на баланс:

1) Соледарського комунального підприємства «Комунальник» у кількості 294 куб. м. на суму 113 190,00 грн..

2)  Комунального підприємства «Яковлівське»   у кількості 80 куб. м. на суму 30 800,00 грн..

3) Відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради   у кількості 26 куб. м. на суму 10 010,00 грн..

   

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Єрмакова), Соледарському комунальному підприємству «Комунальник» (Агумава), комунальному  підприємству «Яковлівське» (Московка), Відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради (Назаренко) оформити акти приймання–передачі піску, визначеного в п.1 даного рішення, згідно з діючим законодавством.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на в.о.начальника відділу  бухгалтерського обліку та звітності Єрмакову О.Л., директора Соледарського комунального підприємства «Комунальник» Агумаву Н.В., директора комунального підприємства «Яковлівське» Московку Р.В., начальника відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради Назаренка М.С..

 

4. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань   комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку  (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 
 
Міський голова                                                                                                                                                                                          О. М. Степаненко
 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020№7/58-1289

м. Соледар

 

Про безоплатну передачу багаторічних насаджень

з балансу  Соледарської  міської  ради  на  баланс

комунальних підприємств та установ

 

Розглянувши службову записку від 29.05.2020 №1548/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.щодо передачі з балансу Соледарської міської ради на баланс комунальних підприємств та установ багаторічних насаджень, керуючись Законом України від 3 березня 1998 року №147/98 – ВР «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 з внесеними до нього змінами, статтями 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати безоплатно багаторічні насадження з балансу Соледарської міської ради на баланс:

1) Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» згідно з переліком (додаток 1).

2) Соледарськогокомунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник»згідно з переліком (додаток 2).

3) Комунального підприємства «Яковлівське»згідно з переліком (додаток 3).

4) Управління освіти Соледарської міської ради згідно з переліком (додаток 4).

5) Соледарського комунального підприємства «Комунальник» згідно з переліком (додаток 5).

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Єрмакова), Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» (Світлична), Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєва), Соледатському комунальному підприємству «Комунальник» (Агумава), Соледарському комунальному виробничому ремонтно-житловому підприємству «Ремонтник» (Гутковська), комунальному підприємству «Яковлівське» (Московка) оформити акти приймання–передачі майна, визначеного в п.1 даного рішення, згідно з діючим законодавством.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Єрмакову О.Л., в.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» Світличну С.І., начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєву Т.О., директора Соледарського комунального підприємства «Комунальник» Агумаву Н.В., в.о. директора Соледарськогокомунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» Гутковську Г.О., директора комунального підприємства «Яковлівське» Московку Р.В.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                                   О.М. Степаненко

 

Додаток 1

 

до рішення  міської ради

 

18.06.2020 №7/58 – 1289

 

ПЕРЕЛІК

багаторічних насаджень, що безоплатно передаються з балансу Соледарської міської ради на баланс Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»

(висаджені с.Никифорівка, вул. Тімірязєва, 1)

 

з/п

Найменування

Кількість, од.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Сума з ПДВ, грн.

1

Туя "Smaragd"(140-160)

10

975,45

9 754,50

 

2

Ялівець "Blue end Gold" (60-80)

7

790,87

5 536,10

 

3

Ялівець "BlueCarpet" (110-130)

5

3 840,43

19 202,15

 

4

Ялівець "Grey Owl" (80-100)

15

959,19

14 387,85

 

5

Ялівець "Old Gold" (40-60)

10

453,61

4 536,10

 

6

Ялівець "Mint Julep" (60-80)

25

723,98

18 099,50

 

7

Ялівець "Pfitheriana Aurea" (80-100)

10

954,80

9 548,00

 

8

Берези (150-180)

13

320,00

4 160,00

 

9

Гинкго (150-170)

4

814,45

3 257,80

 

10

Ялівець Skyrocket (200-240)

15

1 894,18

28 412,63

 

11

Сосна кримська (110-150)

10

670,65

6 706,50

 

12

Бирючини (30-40)

472

167,29

78 960,88

 
 

 

       
 

РАЗОМ, грн.

596

 

202 562,01

 
 

 

 

Начальник відділу з управління комунальною власністю

 

 

О.Г.Чуйко

 

 

 

Секретар  міської ради

 

С.М.Редченко

 

Додаток 2

 

до рішення  міської ради

 

18.06.2020 №7/58 – 1289

 

ПЕРЕЛІК

багаторічних насаджень, що безоплатно передаються з балансу Соледарської міської ради на баланс Соледарськогокомунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» (висаджені м.Соледар, вул. Носова, 2)

 

з/п

Найменування

Кількість, од.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Сума з ПДВ, грн.

1

Карагани деревоподібної Pendula St 151-200; 8-12 RB

31

350,00

10 850,00

 
 

 

       
 

РАЗОМ, грн.

31

 

10 850,00

 


 

Начальник відділу з управління комунальною власністю

 

 

О.Г.Чуйко

 

 

 

Секретар  міської ради

 

С.М.Редченко

 

Додаток 3

 

до рішення  міської ради

 

18.06.2020 №7/58 – 1289

 

ПЕРЕЛІК

багаторічних насаджень, що безоплатно передаються з балансу Соледарської міської ради на баланс комунального підприємства «Яковлівське»

(висаджені с.Никифорівка)

 

з/п

Найменування

Кількість, од.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Сума з ПДВ, грн.

1

Ялівець "Grey Owl" (80-100)

16

959,19

15 347,04

 

2

Ялівець "Mint Julep" (60-80)

9

2 134,65

19 211,85

 

3

Ялівець Skyrocket (200-240)

7

1 894,18

13 259,23

 
 

 

       
 

РАЗОМ, грн.

32

 

47 818,12

 

 

Начальник відділу з управління комунальною власністю

 

 

О.Г.Чуйко

 

 

 

Секретар  міської ради

 

С.М.Редченко

 

Додаток 4

 

до рішення  міської ради

 

18.06.2020 №7/58 – 1289

 

ПЕРЕЛІК

багаторічних насаджень, що безоплатно передаються з балансу Соледарської міської ради на баланс Управління освіти Соледарської міської ради

(висаджені с.Никифорівка, вул.Тімірязєва, 43А)

 

з/п

Найменування

Кількість, од.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Сума з ПДВ, грн.

1

Ялівець "Blue Carpet" (60-80)

10

650,70

6 507,00

 

2

Ялівець "Blue end Gold" (60-80)

3

790,87

2 372,61

 

3

Ялівець "Grey Owl" (80-100)

9

959,19

8 632,72

 

4

Ялівець "Mint Julep" (60-80)

1

2 134,65

2 134,65

 

5

Береза (150-180)

7

320,00

2 240,00

 

6

Горобина (130-150)

20

250,14

5 002,80

 

7

Ялівець Skyrocket (200-240)

12

1 894,18

22 730,11

 
 

 

       
 

РАЗОМ, грн.

62

 

49 619,89

 

 

Начальник відділу з управління комунальною власністю

 

 

О.Г.Чуйко

 

 

 

Секретар міської ради

 

С.М.Редченко

 

 

Додаток 5

 

до рішення  міської ради

 

18.06.2020 №7/58 – 1289

 

ПЕРЕЛІК

багаторічних насаджень, що безоплатно передаються з балансу Соледарської міської ради на баланс Соледарського комунального підприємства «Комунальник»

 

з/п

Найменування

Кількість, од.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Сума з ПДВ, грн.

1

Караган деревоподібних Pendula St 101-150; ⥀6-10 RB (м.Соледар, вул.Паркова, 1А)

1

250,00

250,00

 

2

Караган деревоподібних Pendula St 101-150; ⥀6-10 RB (м.Соледар, вул.Преображенська, біля міського ринку)

8

250,00

2 000,00

 

3

Ялівець козацький

49

272,45

13 350,00

 

4

Ялівець віргінський

27

214,81

5 800,00

 
 

 

 

 

 

 
 

РАЗОМ, грн.

85

 

21 400,00

 

 

Начальник відділу з управління комунальною власністю

 

 

О.Г.Чуйко

 

 

 

Секретар міської ради

 

С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020№7/58-1290

м. Соледар

 

Про безоплатну передачу з балансу  Соледарської міської ради на баланс Управління освіти Соледарської міської ради майна комунальної власності

 

Розглянувши  службову записку від 10.06.2020 № 1684/18-26 начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О. щодо передачі  з балансу Соледарської міської ради на баланс Управління освіти Соледарської міської ради майна комунальної власності (котельні з тепловими мережами), керуючись Законом України від 3 березня 1998 року № 147/98 – ВР “Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності”, Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 з внесеними до нього змінами, статтями 26, 60  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами,  міська рада :

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу Соледарської міської ради  на баланс Управління освіти Соледарської міської ради майна комунальної власності згідно з переліком (додається).

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Єрмакова), Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєва) оформити акти приймання–передачі  майна, визначеного в п.1 даного рішення, згідно з діючим законодавством.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на в.о. начальника відділу  бухгалтерського обліку та звітності Єрмакову О.Л., начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєву Т.О..

 

4. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань   комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку  (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                          О. М. Степаненко

 

 

Додаток 

до рішення  міської ради

18.06.2020 № 7/58 - 1290

                                                                                     

ПЕРЕЛІК

майна, що безоплатно передається з балансу Соледарської міської ради на баланс Управління освіти Соледарської міської ради та знаходиться в с. Міньківка по вул. Центральний, 3

 

№ з/п

Найменування майна

Інвентарний номер

Рік випуску чи дата придбання

Первісна балансова вартість станом на 01.06.2020, грн

Залишкова балансова вартість станом на 01.06.2020,грн 

1.

Газова котельня з тепловими мережами

10301015

1985

158 379,00

110 865,00

2.

 

Насос 4SR 1026

10402057

2016

32916,00

25 235,00

3.

Газовий котел КС-Г-100 DS

10410048

2016

35 000.00

22 168.00

4.

Газовий котел КС-Г-100 DS

10410051

2016

17283,00

11 809,00

5.

Газовий котел КС-Г-100 DS

10410052

2016

17283,00

11 809,00

6.

Котел Ретра 150-314

10149019

2017

98 700,00

78 960,00

 

7.

Газовий котел «Житомир-3»

10410043

2011

3 200,00

589,00

8.

Пульт управління «Каскад-К»

10402058

2016

4 328,00

2 885,00

Всього:

 

 

 

367 089,00

264 320,00

 
 
 
 

Начальник відділу з управління комунальною власністю

 

 

О.Г.Чуйко

 

 

 

Секретар міської ради

 

С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

18.06.2020  № 7/58-1313

м. Соледар

 

Про дачу згоди Управлінню освіти Соледарської міської ради на проведення будівельних робіт по проєкту: «Реконструкція Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м. Соледар Донецької області» (коригування)          

 

          Розглянувши службову записку від 18.06.2020 №1782/18-26 начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О.  щодо надання згоди  Управлінню освіти Соледарської міської ради на проведення будівельних робіт по проєкту: «Реконструкція Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м. Соледар Донецької області» (коригування), з метою створення належних умов для навчання дітей та отримання освіти, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Надати згоду Управлінню освіти Соледарської міської ради на проведення будівельних робіт по проєкту: «Реконструкція Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м. Соледар Донецької області» (коригування).         

 

2. Управлінню освіти (Замараєва)  отримати дозвіл на початок виконання будівельних робіт для реконструкції Соледарської   загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови Соледарської міської ради Донецької області.

3.  Координаційне виконання цього рішення покласти заступника міського голови з гуманітарних питань  та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), на постійну комісію з питань молодіжної політики, освіти, секретаря міської ради Редченко С.М..

 

 

Міський голова                                                                          О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020№7/58-1312

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019року № 7/50-1162 «Про затвердження Програми забезпечення питною водою мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

 

Розглянувши службову записку від 10.06.2020 року № 1672/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О., з метою безперебійного забезпечення питною водою населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до статей 89, 91 Бюджетного Кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-УІ, із внесеними до нього змінами, Закону України від 6 вересня 2005 року № 2807-ІУ «Про благоустрій населених пунктів», керуючись статтями 26, 59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2019року № 7/50-1162               «Про затвердження Програми забезпечення питною водою мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»:

 

1)  додатки 1,2 рішення викласти у новій редакції,(додається). 

 

2. Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) передбачити кошти на фінансування заходів, зазначених у Програмі забезпечення питною водою мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради (Рудченко), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняева А. О

 

 

Міський голова                                                                                     О. М. Степаненко

 

Додаток 1

 

рішення міської ради

                                                                                           18.06.2020№7/58-1312

 

                                                                                     

Ресурсне забезпечення

Програми забезпечення питною водою мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Строки виконання програми

Усього витрат на виконання програми

1

2

3

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

 

5478 ,00 тис.грн.

Бюджет об’єднаноїтериторіальної громади

2020 рік

5478 ,00 тис.грн.

 

Заступник міського голови з питань

житлово-комунальногогосподарства                                                   А. О.Черняєв

 

Секретар міської ради                                                                     С. М. Редченко

 

Додаток 2

 

рішення міської ради

                                                                                           18.06.2020№7/58-1312

 

 

Перелік завдань і заходів, напрями діяльності Програми та результативні показники

п/

п

      Назва

напрямку

діяльності

Перелік заходів Програми

Строк

виконання

заході

в

Виконавці

Джерела

фінансу

вання

Обсяг фінансування (вартість).тис. грн.

Очікуваний

результат

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Фінансування заходів по підвозу питної води в населені пункти Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

2020

рік

Соледарська

міськарада

Бюджет об’єднаноїтериторіальної громади

198, 00

 

2

Реструктуризація боргу СКП «Водоканал» за водопостачання

2020 рік

Соледарська

міськарада

Бюджет об’єднаноїтериторіальної громади

1 030, 00

 

3

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (покриття збитків під час транспортування води «Оплата покупної води»)

2020 рік

Соледарська

міськарада

Бюджет об’єднаноїтериторіальної громади

3150, 00

 

4

Придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідних та каналізаційних мереж, у тому числі 600,0 тис. грн. на заміну аварійних ділянок водоводу d=500

2020 рік

Соледарська

міськарада

Бюджет об’єднаноїтериторіальної громади

1 100, 00

 

 

Всього по Програмі

 

 

 

5478,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово – комунального господарства                                               А. О. Черняєв

                                                                                                                                                               

Секретар міської ради                                                                    С. М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

18.06.2020 № 7/58-1300

м. Соледар

 

Про роботу виконавчих органів міської ради з державної реєстрації актів цивільного стану Соледарської міської ради за період з травня 2019 року по травень 2020 року

 

Заслухавши звіт провідного спеціаліста з державної реєстрації актів цивільного стану Соледарської міської ради Толстих Л.Є. про роботу, за період з травня 2019 року по травень 2020 року на виконання рішення Соледарської міської ради від 19 квітня 2018 року  №7/24-591 «Про затвердження графіку звітів про роботу управлінь, відділів, служб, спеціалістів Соледарської міської ради», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997року №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Звіт про роботу провідного спеціаліста з державної реєстрації актів цивільного стану Соледарської міської ради за період з травня 2019 року по травень 2020 року  прийняти до відома.

 

2. Визнати стан роботи провідного спеціаліста з державної реєстрації актів цивільного стану Соледарської міської ради за період з травня 2019 року по травень 2020 року задовільним.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

                                                                      

 

Міський голова                                                                       О.М.Степаненко

Звіт

про роботу виконавчих органів міської ради з державної реєстрації актів цивільного стану Соледарської міської ради за період з травня 2019 року по травень 2020 року

 

Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»,Правил державної реєстрації актів громадянського стану в                     Україні, затверджених  наказом Міністерства юстиції України                                      від 18 жовтня 2000 року № 52/5.

Державна реєстрація актів цивільного стану (далі - ДРАЦС)  здійснюється провідним спеціалістом з ДРАЦС, який забезпечує задоволення потреб територіальної громади через надання якісних і доступних послуг громадянам у межах наданих повноважень :

1)    реєстрація народження, смерті, шлюбу та видача відповідних свідоцтв;

2)       видача довідок  на отримання допомоги на поховання та про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті  135 Сімейного кодексу України;

3)       урочиста реєстрація шлюбу;

4)        надання правової допомоги з питань шлюбно-сімейного законодавства;

5)       встановлення батьківства.

У межах наданих повноважень спеціалістом ведеться належне зберігання та оформлення книг з державної реєстрації актів цивільного стану та іншої документації, вивчається  та узагальнюється практика застосування чинного законодавства. Складаються щомісячні та щоквартальні звіти за витрати гербових свідоцтв, що направляються до Бахмутського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області. Відповідно до номенклатури справ ведуться записи в алфавітні книги реєстрації актів цивільного стану, підшиваються заяви громадян, формуються книги записів актів, вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану.

Робота з державної реєстрації актів цивільного стану міської ради тісно пов’язана зі службами, які здійснюють облік у Державному реєстрі фізичних осіб - платників та іншими обов’язковими платежами. У зв’язку з цим, щомісяця складаються повідомлення про померлих громадян та направляються до Бахмутської ОДПІ, Бахмутського об’єднаного управління  Пенсійного Фонду України Донецької області, до Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської РДА. Паспорти померлих громадян та реєстри до них передаються до Бахмутського міського відділу ГУ ДМС України у Донецькій області, а військово-облікові документи померлих військовозобов’язаних громадян – до Бахмутського міськоговійськового комісаріату.

Згідно з ст. 144 Сімейного кодексу України батьки повинні зареєструвати новонароджену дитину в державному органі ДРАЦСу не пізніше одного місяця від дня її народження. Невиконання цього обов’язку є підставою для притягнення батьків до адміністративної відповідальності, встановленої ст. 212-1 КУпАП. У разі виявлення відповідних порушень органом державної реєстрації актів цивільного стану складаються протоколи про адміністративні правопорушення, які надсилаються на розгляд до адміністративної комісії.

За державну реєстрацію шлюбу справляється державне мито у сумі 0,85 копійок.

З питань державної реєстрації актів цивільного стану ведеться постійно статистична звітність:

 

№ з/п

Зареєстровано

з травня 2019 року

по

травень 2020 року

1

Народження

91

2

Смертей

287

3

Шлюбів

40

4

Одиноких матерів

12

5

Визнання батьківства

10

6

Прийнято заяв на реєстрацію шлюбу

44

7

Проведено урочистих реєстрацій

32

 

Провідний спеціаліст з ДРАЦС під час виконання своїх функціональних обов’язків використовує процесний підхід та вживає заходів щодо активізації участі громадян у проце­сах, пов'язаних з послугами, шляхом забезпечення прозорості та публічної підзвітності.

 

Провідний спеціаліст з державної

реєстрації актів цивільного стану

 

Соледарської міської ради                                                                Л.Є. Толстих

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

18.06.2020 № 7/58-1298

м. Соледар

 

Про роботу фінансового управління за період з червня 2019 року по травень 2020 року

 

Заслухавши звіт виконуючого обов’язки начальника фінансового управління Соледарської міської ради Глущенко Т.І. про роботу фінансового управління за період з червня 2019 року по травень 2020 року, на виконання рішення Соледарської міської ради від 19 квітня 2018 року № 7/24-591 «Про затвердження графіку звітів про роботу управлінь, відділів, служб, спеціалістів Соледарської міської ради», керуючись статтею 26 міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Звіт про роботу фінансового управління за період з червня 2019 року по травень 2020 року прийняти до відома.

 

2. Визнати стан роботи фінансового управління Соледарської міської ради (Глущенко) за період з червня 2019 року по травень 2020 року задовільним.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Редченко С.М., постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко).

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

ЗВІТ

про роботу фінансового управління

за період з червня 2019 року по травень 2020 року

 

Фінансове управління Соледарської міської ради (далі - фінансове управління) утворюється Соледарською міською радою та є її виконавчим органом, їй підконтрольне і підзвітне.

Фінансове управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи та відповідні бланки із своїм найменуванням.

У своїй діяльності фінансове управління керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, рішеннями Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Соледарського міського голови, Положенням про фінансове управління Соледарської міської ради та іншими нормативно-правовими актами. Фінансове управління створено та здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота фінансового управління ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей випадків.

 

Аналітична робота

 

За період роботи з червня 2019 року по травень 2020 року відповідно до Бюджетного кодексу України та Положення про фінансове управління Соледарської міської ради в межах визначених функцій і завдань фінансовим управлінням здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

стану виконання доходної та видаткової частин бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (далі – бюджет ОТГ) в цілому та в розрізі доходної та видаткової частин бюджету ОТГ;

очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету ОТГ за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом минулого року,

податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі дохідних джерел;

стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

стану надходжень до бюджету ОТГ коштів місцевих податків в розрізі платежів;

організація, проведення і координація роботи, пов’язаної iз складанням проєкту бюджету ОТГ та формуванням постійного розпису доходiв iвидаткiв  бюджету, забезпечення його виконання;

забезпечення протягом бюджетного перiоду вiдповiдності розпису  бюджету затвердженим призначенням та фінансування видатків бюджету згідно із затвердженими кошторисами;

підготовка пропозицiй щодо внесення змiн до розпису бюджету, ведення обліку цих змiн;

здiйсненняконтролюза дотриманням установами, органiзацiями і пiдприємствамибюджетного законодавствапри використання ними бюджетних коштiв, контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів;

споживання енергоносіїв бюджетними установами та інформування з цього питання Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації;

виконання видаткової частини бюджету ОТГ по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат;

здійснення аналізу економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення та житлово-комунальної сфери;

здійснення аналізу зареєстрованих фінансових зобов’язань в ДКСУ          м. Бахмут Донецької області, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів бюджету ОТГ, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів та на рахунках бюджету ОТГ;

здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до бюджетуОТГта фінансування бюджетних установ;

проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей;

цільове і оперативне використання субвенцій з державного бюджету;

постійно обробляються, реєструються та відправляються до ДКСУ у        м. Бахмуті Донецької області висновки Бахмутської ОДПІ по поверненню доходів бюджету ОТГ;

розгляд у межах своєї компетенцiї зверненьгромадян, пiдприємств, установ i органiзацiй;

здiйснення iншихфункцiй, пов’язанихз виконанням покладених на управліннязавдань;

розроблена і доведена до розпорядників коштів Інструкція з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

проводяться наради з міським головою, працівниками бюджетних установ з питань складання, уточнення та виконання кошторисів видатків, постійно надається практична та методична допомога.

Працівниками фінансового управління постійно опрацьовується  кореспонденція, що надходить з виконкому, від громадян, з Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації, рішення Соледарської міської ради, виконкому та розпорядження міського голови. Наказами начальника фінансового управління було затверджено ряд внутрішніх нормативно-правових актів. Ведуться журнали реєстрації наказів та кореспонденції, затверджено номенклатуру справ фінансового управління на 2020 рік.

Виконувались контрольні завдання Департаменту фінансів, Східного офісу Держаудитслужби, узагальнювалась інформація головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до завдань Міністерства фінансів України, розпоряджень та доручень облдержадміністрації, в межах компетенції фінансового управління, у тому числі згідно з резолюціями міського голови, секретаря міської ради, у визначені терміни та у повному обсязі.

Заключили 9 договорів на передачу міжбюджетних трансфертів з Бахмутською міською радою, Бахмутською районною радою та Департаментом фінансів облдержадміністрації.

Опрацьовано та підготовлено 637 листів (вхідні і вихідні) до Соледарської міської ради та виконкому, облдержадміністрації, облради, Департаменту фінансів облдержадміністрації тощо, у тому числі відповіді на запити, листи бюджетних установ, підприємств, організацій з питань, що належать до компетенції фінансового управління.

Підготовлено 26 рішень сесій міської ради з питань затвердження та виконання бюджету, внесення змін до його показників, по місцевих податках і зборах, 5 рішень виконавчого комітету міської ради, 65 розпоряджень міського голови.

Протягом звітного періоду на офіційному вебсайті Соледарської міської ради оприлюднювалися у рубриці «Головна» інформації, що стосуються діяльності фінансового управління Соледарської міської ради, статті щодо зміни реквізитів для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів (за стандартами IBAN), щодо участі представників Соледарської громади у семінарах-тренінгах та круглих столах з оцінки стану фінансової діяльності та існуючих систем управління в громаді, громадських обговорень бюджету громади на 2020 рік, також публікації в редакції газети «Вперед» про оприлюднення проєкту регуляторного акту, про проведення громадських слухань, звітування щодо виконання бюджету та про оприлюднення рішень Соледарської міської ради тощо.

 

Організаційна робота

 

Упродовж звітного періоду здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету ОТГ, а саме: з головними розпорядниками бюджетних коштів, Державної казначейської служби у м.Бахмуті Донецької області (далі – ДКСУ у м. Бахмуті), ГУ ДПС у Донецькій області, підприємствами та установами ОТГ в напрямку наповнення дохідної частини бюджету.

Проводиться робота по формуванню показників проєкту бюджету ОТГ по доходах і видатках на 2020 рік на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України.

Опрацьовано лист Міністерства фінансів України в частині формування місцевих бюджетів на 2020 рік та враховано його положення при формуванні прогнозу по доходах і видатках загального, спеціального фондів та бюджету розвитку на наступний рік.

Протягом звітного періоду проводилась певна робота щодо правильності зарахування належних бюджету ОТГ податків і зборів.

Для стабільності надходжень до бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади фінансовим управлінням розроблено рішення «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», в якому встановлено максимальний розмір ставок по єдиному податку для Iта IIгрупи платників податків, встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у розмірі 0,6 % розміру мінімальної заробітної плати в місті Соледар громаді та у розмірі 0,4% розміру мінімальної заробітної плати для об’єктів, які розташовані в старостинських округах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

Соледарською міською радою затверджені всі місцеві податки і збори, визначені Податковим кодексом України.

Бахмутським управлінням ГУ ДПС у Донецькій області постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання щодо вимог чинного законодавства, інформується населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують зарплату неофіційно.

З метою ефективного та раціонального використання коштів місцевого бюджету щоквартально за результатами проведеної роботи Бахмутським управлінням ГУ ДПС у Донецькій області, а також відповідно до рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради від 05 березня 2020 року № 50 «Про затвердження заходів щодо наповнення бюджету Соледарської об’єднаної територіальної громади у 2020 році, ефективного та раціонального використання коштів Соледарської об’єднаної територіальної громади» надається інформація до Департаменту фінансів про результати проведеної роботи з реалізації заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетного коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни до бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

Готувались інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському голові, Департаменту фінансів. Готувались в межах повноважень зауваження та пропозиції до проєктів рішень, які надходили на погодження від інших структурних підрозділів Соледарської міської ради.

Для недопущення виникнення кредиторської заборгованості по захищених статтях бюджету та для забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків бюджетних установ за енергоносії та комунальні послуги протягом періоду з червня 2019 року по травень 2020 року рішеннями сесій збільшені планові призначення за рахунок внесення змін до доходної частини бюджету, а також за рахунок вільних залишків коштів, на початок року проводиться аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин виникнення, зростання та стану погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, щомісячно подається інформація у Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації.

Здійснювався поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, їх реєстрації в ДКСУ у м. Бахмуті Донецької області та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

Розроблений кошторис на утримання апарату фінансового управління та штатного розпису, забезпечено своєчасне нарахування та виплату заробітної плати, інших соціальних виплат та відряджень працівникам, своєчасно та у повному обсязі перераховано податки та збори до відповідних бюджетів, здійснюється систематичний контроль та проводиться перевірка правильності ведення та нарахування заробітної плати у бюджетних установах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, також затверджений бюджет Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

Забезпечено дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; достовірність даних підтверджуючих документів, правильність оформлення платіжних доручень, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

Забезпечено дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, документів, розрахунків та інших статей балансу.

На виконання листа Міністерства фінансів України надано до Департаменту фінансів інформацію щодо потреби в коштах освітньої субвенції та місцевого бюджету на 2020 рік на оплату праці педагогічних працівників згідно з постановою Кабінету Міністрів Україні.

Відповідно до щомісячного звіту ДКСУ у м. Бахмуті щодо виконання доходної та видаткової частин бюджету ОТГ здійснювався аналіз виконання бюджету ОТГ за відповідний період, готувалися відповідні аналітичні матеріали.

Щомісячно готується детальна інформація щодо стану виконання та фінансування об’єктів за рахунок коштів бюджету розвитку.

Відповідно до бюджетного законодавства вносились зміни до річного, помісячного розпису доходів та видатків бюджету ОТГ загального і спеціального фондів, складались довідки про уточнення показників та надавались ДКСУ у м. Бахмуті. Щомісячно здійснювалось звіряння показників доходів, видатків, фінансування з ДКСУ у м. Бахмуті.

Щомісячно приймались, перевірялись, узагальнювались звіти головних розпорядників щодо споживання комунальних послуг та енергоносіїв та надавались Департаменту фінансів.

Щоденно згідно з затвердженими призначеннями, на підставі заявок головних розпорядників, здійснювалось фінансування видатків з бюджету ОТГ: складались розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку подавались до ДКСУ у м. Бахмуті, у тому числі здійснювалось фінансування міжбюджетних трансфертів місту Бахмут та Бахмутському району, обласному бюджету, в системі «АІС-Бюджет», а подання юридичних, фінансових або платіжних доручень здійснюється через СДО «Клієнт-Казначейство-Клієнт».

До Східного офісу Держаудитслужби протягом звітного періоду щомісячно направлялась узагальнена інформація про реалізацію матеріалів аудиту бюджету ОТГ.

Відповідно до прийнятих рішень Соледарської міської ради про внесення змін до рішення «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та розпоряджень Департаменту фінансів вносились зміни до автоматизованої програми «АІС-Бюджет», готувались і надавались довідки про зміни помісячного розпису бюджету ОТГ до ДКСУ у м. Бахмуті для виконання.

З метою недопущення виникнення тимчасових касових розривів, здійснювались прогнозні розрахунки потреби бюджету ОТГ в коштах для забезпечення в повному обсязі захищених видатків з урахуванням наявного фінансового ресурсу, формування касового плану по доходах і видатках бюджету ОТГ.

Перевірялись та погоджувались висновки ГУ ДПС у Донецькій області щодо повернення коштів надміру сплачених до бюджету ОТГ.

Фінансове управління працює в єдиній для всієї фінансової системи України автоматизованій системі «АІС-Бюджет».

Здійснювався супровід та внесення змін до програмних засобів: «АІС-Бюджет», програми подання електронної звітності «M.E.Doc», «Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів», програми введення платіжних доручень «MeregaM».

Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до ДКСУ у м. Бахмуті, ГУ ДПС у Донецькій області, управління статистики та до інших державних соціальних фондів, організацій установ.

Готувались накази з особового складу та з основної діяльності фінансового управління.

Працівники фінансового управління кожного року проходять щорічне оцінювання щодо виконання своїх посадових обов’язків і завдань.

В 2019 році з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб фінансового управління, було проведено атестацію, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками фінансового управління при виконанні обов’язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях.

Двічі на місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам управління. Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань до ДКСУ у м. Бахмуті на отримання заробітної плати, поточних видатків на утримання фінансового управління. Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань фінансового управління.

Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з рознесенням даних по обліку матеріальних цінностей. Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей.

З липня по вересень 2019 року управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю Аудиторської служби України (в частині державних фінансових аудитів) в фінансовому управлінні Соледарської міської ради та інших головних розпорядників бюджетних коштів, підприємств, установ, організацій, які фінансуються та одержують кошти з бюджету ОТГ, розпоряджаються комунальним майном, проводилася аудиторська перевірка та аналіз фактичного виконання бюджету ОТГ, ефективності використання комунальних коштів, майна та інших активів, достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю, доцільність використання коштів бюджету територіальної громади, комунальне майно, ресурсна база, повноваження і функції головних розпорядників та одержувачів коштів.

Ведеться облік доходів і видатків кошторису на утримання апарату фінансового управління відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності «М.Е.Д.О.К», інформаційно-обчислюваної системи ДКСУ «Мережа установ, підприємств та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету», «АІС-Бюджет», казначейська програма «ВДК».

Були проведені громадські слухання «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».

Ведеться облік реверсної дотації, медичної та освітньої субвенцій одержаних з державного бюджету місцевому бюджету та подаються у встановлені терміни звіти до Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації та Донецької облдержадміністрації про їх надходження та використання.

Своєчасно складається та подається на підставі даних бухгалтерського обліку та відповідно до чинного законодавства:

- фінансова та бюджетна звітність в ДКСУ у м. Бахмуті Донецької області та Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації;

- звітність у фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- податкова звітність.

Забезпечено користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан управління, результати його діяльності та рух бюджетних коштів шляхом оприлюднення інформації на єдиному вебпорталі використання публічних коштів про обсяги проведених видатків та укладені угоди, здані звіти і здійснені відрядження відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Розроблено на основі проєктних показників відділів фінансового управління зведені показники діяльності апарату для формування бюджетних запитів.

 

Методична робота

 

Сформовано план роботи працівників фінансового управління на 2020 рік.

Здійснювалась передплата періодичних видань для фінансового управління.

Опрацьовувались законопроєкти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо з питань бюджету.

Систематично надавалась інформаційно-консультаційна та практична допомога розпорядникам та одержувачамбюджетних коштів з питання організації та виконання бюджету.

Проводилися оперативні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів з приводу нагальних питань: про подання заявок на відкриття нових рахунків відповідно до наказу УДКСУ від 04.12.2019 року № 341 «Про затвердження Змін до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України»; про необхідність розробки по відділах та управліннях Соледарської міської ради Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти узв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та затвердженням нової постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»; про заміну бланків паспортів бюджетної програми бюджету на 2020 рік, які потрібно здати до 15.02.2020 року; про своєчасність виконання відновлення касових видатків.

Відбулася нарада при міському голові щодорезультатів аудиторського дослідження ефективності виконання бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

Проведена нарада з начальником відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради Безкровним В.І. щодо роз’яснювальної бесіди щодо запобігання ГРВІ, спричиненої коронавірусом в Україні. Про проведення протиепідемічних заходів з недопущення занесення і поширення випадків ГРВІ, спричиненої коронавірусом COVID-19.

З червня 2019 року по травень 2020 року працівники фінансового управління постійно вивчають законодавчу базу України, підвищують свій професійний рівень, приймають участь у семінарах, тренінгах, а саме:

- семінару-тренінгу на тему: «Запровадження середньострокового планування на основі модельних підходів фінансової діяльності органів місцевого самоврядування ОТГ»;

- тренінгу «Ефективна координація та організаційний менеджмент»;

- засіданнях робочої групи з розробки практичного посібника з організації ефективної фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації;

- дводенному заході : «Ефективна фінансова діяльність органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад»;

- триденному тренінгу на тему : «інструменти публічного представлення фінансової діяльності органів місцевого самоврядування»;

- заході на тему: «Обговорення експертних звітів з оцінки стану фінансової діяльності та існуючих систем управління в громаді»;

- семінарі тренінгу: « Створення та діяльність у громаді консультативно-дорадчого органу з питань гендерної рівності»;

- робочій зустрічі з питань гендерно орієнтованого бюджетування;

- дводенному навчанні в рамках проєкту «Децентралізація приносить прозорість та ефективність в освіті та медицині»;

- проєкті громадської організації «Асоціація «Відродження та Розвиток» «Майстерня доброго врядування – прозорість та відкритість. Електронне врядування для контролю бюджету громади – це можливо»;

- семінарі «Бюджетні процеси, моніторинг та громадський контроль»;

- семінарі-тренінгу «Запровадження середньострокового планування на основі модельних підходів фінансової діяльності органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад»;

- семінарі-тренінгу «Потенціал громади для створення бренду та маркетингової стратегії»;

- проєкті Спільно «Соціальні послуги для сімей у громаді»;

- тренінгу «Планування, бюджетування та організація надання послуг в об’єднаній територіальній громаді».

 

Інформація щодо виконання бюджету ОТГ

 

Бюджет об’єднаної територіальної громади сформовано на основі положень Бюджетного кодексу України та чинного законодавства. Особливою відзнакою його формування є розрахунок Міністерством фінансів показників надходження доходів за формулою, з застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

Інформація щодо виконання бюджету ОТГ звітується щоквартально.

За І квартал 2020 року в бюджет ОТГ надійшло 51 026,58 тис. грн. доходів з урахуванням трансфертів, одержаних з бюджету вищого рівня, що складає 23,02 відсотків до річних призначень за І квартал 2020 року.

Дохідна частина бюджету ОТГ без врахування вищевказаних трансфертів, тобто власні доходи загального та спеціального фондів за І квартал 2020 року виконані в обсязі 37 482,34 тис. грн., або 23,83 відсотків до річних призначень на І квартал 2020 року. При цьому доходи загального фонду склали 34 370,87 тис. грн.. або 22,50 відсотків до річних призначень. Доходи спеціального фонду за І квартал 2020 року склали 3 111,47 тис. грн., або 68,48 відсотків до річних призначень.

 

 

Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік, тис.грн

Фактичні надходження, тис.грн

Виконання, %

Відхилення, тис.грн

Всього доходів

221 623,89

51026,58

23,02

-170 597,31

Загальний фонд

152 762,92

34 370,87

22,50

-118 392,05

Субвенції

64 317,07

13 544,24

21,05

-50 772,83

Спеціальний фонд

4 543,90

3 111,47

68,48

-1 432,43

 

У структурі доходів бюджету ОТГ доходи загального фонду складають 68,92 відсотки, субвенції – 29,02 відсотки, доходи спеціального фонду – 2,05 відсотків.

Видаткова частина загального і спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року складає 51 344,90 тис.грн або 22,29 відсотків до річних бюджетних призначень.

 

 

Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік, тис.грн

Фактичні надходження, тис.грн

Виконання, %

Загальний фонд

194 501,34

50 278,03

25,85

Спеціальний фонд

35 810,53

1 066,86

2,98

Всього видатків

230 311,87

51 344,90

22,29

 

На видатки загального фонду спрямовано 50 278,03 тис.грн, відсоток виконання складає 25,85, на видатки спеціального фонду спрямовано 1 066,86 тис.грн або 2,98% до річних бюджетних призначень 2020 року.

Основну питому вагу обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів у системі освіти, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                               Т.І. Глущенко

 

 

Секретар міської ради                                                                    С.М. Редченко

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

18.06.2020  №7/58- 1297

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019       №7/50-1175 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

 

Розглянувши службові записки від 26.05.2020 №1502/18-26 секретаря міської ради Редченко С.М.,від 09.06.2020 №1659/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О., від 26.05.2020 №1492/18-26,від 26.05.2020 №1504/18-26,від 28.05.2020 №1534/18-26,від 01.06.2020 №1568/18-26начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І.,від 10.06.2020 №1679/18-26 начальника Управління освіти Замараєвої Т.О.,від 21.05.2020 №197/18-38 виконуючого обов’язки головного лікаря Мартиненка О.І.,лист від 09.06.2020 №03-01/16/613/0/30-20 Донецької обласної державної адміністрації, департаменту фінансів  відповіднодо статті 52, статті 72, пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із внесеними до нього змінами, статті 26 Закону  України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/50-1175 „ Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”

 

1)    в підпункті  пункту 1 рішення замінити відповідно:

цифри 208 106,76393 на цифри  208 571,92649;

          цифри 19 330,84000  на цифри 19 338,41500;

          цифри 227 437,60393 на цифри  227 910,34149;

          цифри 191 187,66393 на цифри  192 616,89749;

          цифри 45 147,46910 на цифри  46 589,53810;

            цифри 236 335,13303 на цифри 239 206,43559.

 

2)    внести наступні зміни в додаток 3 до рішення:

Зменьшити планові призначення загальногофонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  3 698,181тис. грн. по кодам  програмної класифікації видатків:

 

Соледарська міська рада:

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на суму 2 440,0 тис. грн.(заробітна плата – 2 000,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 440,0 тис. грн.).

 

Управління освіти Соледарської міської ради:

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 73,20 тис. грн.( заробітна плата – 60,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 13,2 тис. грн.);

0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» на суму 30,5 тис. грн.( заробітна плата – 25,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 5,5 тис. грн.);

0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму 166,0 тис. грн.( заробітна плата – 136,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 30,0 тис. грн.).

 

Відділ охорони здоров’я Соледарської міської ради:

0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 88,0 тис. грн.( заробітна плата – 72,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 16,0 тис. грн.).

 

Відділ  з питань соціального захисту  населення Соледарської міської ради:

0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 184,0 тис. грн.( заробітна плата – 150,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 34,0 тис. грн.).

 

Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради:

1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 61,0 тис. грн.( заробітна плата – 50,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 11,0 тис. грн.);

1014060 «Забезпечення діяльності палаців iбудинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»на суму 265,081 тис. грн.( заробітна плата – 235,451 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 29,63 тис. грн.);

 

 

Відділ молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради:

1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 61,0 тис. грн.( заробітна плата – 50,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 11,0 тис. грн.);

1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» на суму 85,4 тис. грн.( заробітна плата – 70,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 15,4 тис. грн.).

 

Фінансове управління:

3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 244,0 тис. грн.( заробітна плата – 200,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 44,0 тис. грн.).

 

Збільшити планові призначення загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  5 324,739тис. грн. по кодам  програмної класифікації видатків:

 

Соледарська міська рада:

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 2 480,000 тис. грн.(фінансування громадських проектів – переможців для реалізації міської цільової програми Громадський бюджет в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді -300,000 тис. грн., послуги з благоустрою – 1 880,000 тис. грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення -300,000 тис. грн.).

 

Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громадиКНП «Соледарська міська лікарня» Соледарської міської ради по коду програмної класифікації видатків:

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 386,039 тис. грн.(придбання тест смужок для дорослих, дітей та вагітних, хворих на цукровий діабет – 157,000 тис. грн., поточний ремонт та пусконалагоджувальні роботи лікарняного ліфта – 99,039 тис. грн., проведення робіт, щодо обладнання приміщень системою протипожежного захисту - 130,000 тис. грн.).

 

Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громадиКНП «ЦПМСД» Соледарської міської ради по коду програмної класифікації видатків:

0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 90,700 тис. грн.(а саме придбання доз туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики дітям 4-14 років – 65,700 тис. грн. та придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту Роздолівського ФП – 25,000 тис. грн. ).

 

Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному
підприємству „ Водоканал ” (Чуйко) по кодам програмної класифікації видатків:

 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на суму 1 050,000 тис. грн.(поточні трансферти);

 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво» на суму 280,000 тис. грн.(поточні трансферти).

 

Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному підприємству «Яковлівське» (Московка) по кодам програмної класифікації видатків:

 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво» на суму 75,000 тис. грн.(поточні трансферти).

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 135,0 тис. грн.(фінансова підтримка на вивчення попиту населення на пасажирські перевезення).

 

Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади СКВРЖП «Ремонтник» (Гутковська) по коду програмної класифікації видатків 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво» на суму 828,000 тис. грн.(поточні трансферти).

 

Збільшити планові призначення спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  1 061,618 тис. грн. по кодам  програмної класифікації видатків:

 

Управління освіти Соледарської міської ради:

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 635,353 тис. грн. (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за  рахунок відповідної субвенції з державного бюджету).

0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 426,265 тис. грн.

(для здійснення авторського нагляду на об’єкті «Реконструкція Соледарської ЗОШ №13 І-ІІІ ступенів по вул. 60 років Жовтня, 10 м.Соледар Донецької області»).

 

     2. Додаток 1-5 до рішення від 19.12.2019 № 7/50-1175 „ Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік ” викласти в новій редакції (додається). 

 

     3.Організаційне забезпечення виконання цього рішення покласти на виконуючого обов’язки  начальника фінансового управління ГлущенкоТ.І.

 

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020 №7/58-1295

м.Соледар

 

Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

 

Розглянувши службову записку від 27.05.2020 №1514/18-26 в.о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І., відповідно до  Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року  № 2456-VIіз внесеними до нього змінами,  Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VIіз внесеними до нього змінами, керуючись частиною 8 статті 8 Закону України від   05 лютого 2015 року №157-VIII«Про добровільне об’єднання територіальних громад», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» №483  від 24.05.2017р., статтями 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

 1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1, додатком 2;

               пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за переліком згідно з додатком 3.     

2)  ставки транспортного податку - з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

 

3) ставки земельного податку згідно з  додатком 4;

     пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 5;

4) ставки єдиного податку згідно з додатками 6 та 7;

 

5) ставка збору за місця для паркування транспортних засобів –за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня  податкового (звітного) року.

 

6)  ставка туристичного збору - встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5  статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

2. Інші елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельноїділянки (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податку визначаються виключно пунктами 266.1-266.3, 266.6-266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

Інші елементи транспортного податку (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податку визначаються виключно пунктами 267.1-267.3, 267.5-267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

Інші елементи земельного податку (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податку визначаються виключно статтями 269-271, 285-287  Податкового кодексу України.

Інші елементи єдиного податку (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податку визначаються виключно статтями 291, 292, 294-297  Податкового кодексу України.

Інші елементи збору за місця для паркування транспортних засобів (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння збору визначаються виключно пунктами 268-1.1, 268-1.2, 268-1.4, 268-1.5 статті 268-1 Податкового кодексу України.

Інші елементи туристичного збору (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння збору визначаються виключно пунктами 268.2, 268.4-268.7 статті  268  Податкового кодексу України.

 

3.Фінансовому управлінню міської ради (Глущенко) забезпечити в установленому порядку оприлюднення даного рішення.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансове управління міської ради (Глущенко), постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко).

 

5. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає чинність рішення Соледарської міської ради від 18.06.2019 №7/42-1005 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».

 

6. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

 

 

 

Міський голова                                                                                      О.М.Степаненко

 

                                                                                          Додаток 1

 

                                                                                           рішення міської ради

                                                                                           18.06.2020  №7/58-1295

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2021 рік  та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

05

        52

1420910800

 

м.Соледар

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку3 за 1кв.метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,600

 

 

0,600

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,600

 

 

0,600

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,600

 

 

0,600

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,600

 

 

0,600

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,600

 

 

0,600

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,600

 

 

0,600

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирати5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,600

 

 

0,600

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,600

 

 

0,600

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,600

 

 

0,600

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,600

 

 

0,600

 

 

12

Будівлі житлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,600

 

 

0,600

 

 

1211.2

Мотелі

0,600

 

 

0,600

 

 

1211.3

Кемпінги

0,600

 

 

0,600

 

 

1211.4

Пансіонати

0,600

 

 

0,600

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,600

 

 

0,600

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,600

 

 

0,600

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,600

 

 

0,600

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,600

 

 

0,600

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,600

 

 

0,600

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,600

 

 

0,600

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,600

 

 

0,600

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,600

 

 

0,600

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,600

 

 

0,600

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,600

 

 

0,600

 

 

1230.9

Будівлі торгівельні інші

0,600

 

 

0,600

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,600

 

 

0,600

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,600

 

 

0,600

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,600

 

 

0,600

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,600

 

 

0,600

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,600

 

 

0,600

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,600

 

 

0,600

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,000

 

 

0,000

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.6

Холодильники

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,600

 

 

0,600

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,600

 

 

0,600

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,600

 

 

0,600

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,600

 

 

0,600

 

 

1261.3

Цирки

0,600

 

 

0,600

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,600

 

 

0,600

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,600

 

 

0,600

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,600

 

 

0,600

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

0,600

 

 

0,600

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0,600

 

 

0,600

 

 

1262.3

Технічні центри

0,600

 

 

0,600

 

 

1262.4

Планетарії5

0,600

 

 

0,600

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,600

 

 

0,600

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій,обсерваторій5

0,600

 

 

0,600

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,600

 

 

0,600

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладв5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,600

 

 

0,600

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,600

 

 

0,600

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,600

 

 

0,600

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,600

 

 

0,600

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,600

 

 

0,600

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,600

 

 

0,600

 

 

1265.5

Тири

0,600

 

 

0,600

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,600

 

 

0,600

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,600

 

 

0,600

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,600

 

 

0,600

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274

Будівлі інші, не кваліфіковані раніше5

1274.1

Казарми збройних Сил5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,600

 

 

0,600

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,600

 

 

0,600

 

 

Примітка:

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2  Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000р. №507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3  статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зон. Без урахування зони ставки зазначаються у графі «1 зона».

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

Для будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 встановлюється ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1кв.метр у розмірі 0,600 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, якщо вони здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку,

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                               Т.І. Глущенко

 

Секретар міської ради                                                                               С.М.Редченко  

                                                                                   

                                                                                           Додаток 2

 

                                                                                           рішення міської ради

                                                                                           18.06.2020  №7/58-1295

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2021 рік  та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

05

        52

1420910800

 

Бахмутський старостинський округ №1 (до складу входять населені пункти село Бахмутське, селище Підгородне),Берестівський старостинський округ №2 (до складу входять населені пункти село Берестове, селище Виїмка, Нагірне, Спірне), Васюківський старостинський округ №3 (до складу входять населені пункти села Васюківка, Пазено, Сакко і Ванцетті, Федорівка, Хромівка), Володимирівський старостинський округ №4 (до складу входять населені пункти села Володимирівка, Пилипчатине, Стряпівка, Трипілля), Міньківський старостинський округ №5(до складу входять населені пункти села Голубівка, Дубово-Василівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля), Никифорівський старостинський округ №6 (до складу входять населені пункти села Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга), Парасковіївський старостинський округ №7(до складу входять населені пункти Благодатне, Залізнянське, Парасковіївка), Роздолівський старостинський округ №8 (до складу входять населені пункти Краснополівка, Миколаївка, Роздолівка), Яковлівський старостинський округ №9 (до складу входять населені пункти Білогорівка, Василівка, Веселе, Липове, Яковлівка).

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку3 за 1кв.метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,400

 

 

0,400

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,400

 

 

0,400

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,400

 

 

0,400

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,400

 

 

0,400

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,400

 

 

0,400

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,400

 

 

0,400

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирати5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,400

 

 

0,400

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,400

 

 

0,400

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,400

 

 

0,400

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,400

 

 

0,400

 

 

12

Будівлі житлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,400

 

 

0,400

 

 

1211.2

Мотелі

0,400

 

 

0,400

 

 

1211.3

Кемпінги

0,400

 

 

0,400

 

 

1211.4

Пансіонати

0,400

 

 

0,400

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,400

 

 

0,400

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,400

 

 

0,400

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,400

 

 

0,400

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,400

 

 

0,400

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,400

 

 

0,400

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,400

 

 

0,400

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,400

 

 

0,400

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,400

 

 

0,400

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,400

 

 

0,400

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,400

 

 

0,400

 

 

1230.9

Будівлі торгівельні інші

0,400

 

 

0,400

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,400

 

 

0,400

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,400

 

 

0,400

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,400

 

 

0,400

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,400

 

 

0,400

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,400

 

 

0,400

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,400

 

 

0,400

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,000

 

 

0,000

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.6

Холодильники

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,400

 

 

0,400

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,400

 

 

0,400

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,400

 

 

0,400

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,400

 

 

0,400

 

 

1261.3

Цирки

0,400

 

 

0,400

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,400

 

 

0,400

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,400

 

 

0,400

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,400

 

 

0,400

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

0,400

 

 

0,400

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0,400

 

 

0,400

 

 

1262.3

Технічні центри

0,400

 

 

0,400

 

 

1262.4

Планетарії5

0,400

 

 

0,400

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,400

 

 

0,400

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій,обсерваторій5

0,400

 

 

0,400

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,400

 

 

0,400

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладв5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,400

 

 

0,400

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,400

 

 

0,400

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,400

 

 

0,400

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,400

 

 

0,400

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,400

 

 

0,400

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,400

 

 

0,400

 

 

1265.5

Тири

0,400

 

 

0,400

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,400

 

 

0,400

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,400

 

 

0,400

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,400

 

 

0,400

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274

Будівлі інші, не кваліфіковані раніше5

1274.1

Казарми збройних Сил5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,400

 

 

0,400

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,400

 

 

0,400

 

 

Примітка:

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2  Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000р. №507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3  статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зон. Без урахування зони ставки зазначаються у графі «1 зона».

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

Для будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 встановлюється ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1кв.метр у розмірі 0,400 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, якщо вони здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку,

 

В.о. начальника фінансового управління                                               Т.І. Глущенко

 

Секретар міської ради                                                                               С.М.Редченко  

 

                                                                                                 Додаток 3

 

                                                                                                 рішення міської ради

                                                                                                 18.06.2020№7/58-1295

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2  пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2021 рік  та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

05

        52

1420910800

 

Соледарська міська об’єднана територіальна громада

 

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

 

Об’єкти житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, які належать до пільгових категорій2:

а) особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

б) особи, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту»;

в) особи, на яких відповідно до статті 10 поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

г) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

ґ) особи, які мають особливі трудові заслуги перед Україною відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

д) члени сімей померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та/або мають особливі трудові заслуги перед Україною;

е) особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 згідно пункту 1 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

є) особи, які під час базового податкового періоду були учасниками Антитерористичної операції;

ж) інвалідам першої і другої групи;

з) фізичним особам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

и) пенсіонерам (за віком).

 

 

100

Об’єкт нежитлової нерухомості – господарських (присадибних) будівель, що розміщені на прибудинкових територіях житлових, садових та дачних будинків, котеджів та знаходяться у власності фізичних осіб3.

 

100

Громадські об’єднання (організації, спілки), які засновані згідно Закону України «Про громадські об’єднання» з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких громадських об’єднань (організацій , спілок) та знаходяться на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади4.

 

100

Благодійні організації України, статути (положення)яких зареєстровані у встановленому законом порядку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких організацій та знаходяться на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади4.

 

100

Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які надаються для розміщення військових підрозділів Збройних Сил України.

 

100

Примітка:

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

2 Пільга застосовується  лише для одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або житлового будинку).

Відповідно до підпункту 266.4.1 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкті/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60кв.метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв.метрів.

3 У разі якщо у власності фізичної особи є декілька будинків та, відповідно, прибудинкових територій така пільга застосовується лише для об’єктів нежитлової нерухомості, які розміщені на одній прибудинковій території, що знаходяться у власності фізичної особи.

4 Пільги не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницької діяльності).

 

В.о. начальника фінансового управління                                        Т.І. Глущенко

 

Секретар міської ради                                                                          С.М.Редченко  

 

Додаток 4

 

                                                                                                 рішення міської ради

                                                                                                 18.06.2020 №7/58-1295

 

Ставки

земельного податку1

Ставки встановлюються на 2021 рік  та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

05

        52

1420910800

 

Соледарська міська об’єднана територіальна громада

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.04

Для ведення підсобного сільськогогосподарства4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.06

Для колективного садівництва4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.07

Для городництва4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

5,000

5,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,300

0,300

5,000

5,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,300

0,300

5,000

5,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0,300

0,300

5,000

5,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0,300

0,300

5,000

5,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,300

0,300

5,000

5,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,300

0,300

5,000

5,000

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,300

0,300

5,000

5,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,300

0,300

5,000

5,000

02.04

Для будівництва і обслуговування земель тимчасового проживання

0,300

0,300

5,000

5,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,300

0,300

5,000

5,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,300

0,300

5,000

5,000

02.07

Для іншої житлової забудови

0,300

0,300

5,000

5,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,500

1,500

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

2,000

2,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,000

3,000

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,500

1,500

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000

1,000

5,000

5,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,200

1,200

5,000

5,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1,200

1,200

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1,000

1,000

5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,300

0,300

5,000

5,000

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

0,300

0,300

5,000

5,000

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

0,300

0,300

5,000

5,000

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

0,300

0,300

5,000

5,000

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,300

0,300

5,000

5,000

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,300

0,300

5,000

5,000

04.07

Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

0,300

0,300

5,000

5,000

04.08

Для збереження та використання заказників

0,300

0,300

5,000

5,000

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,300

0,300

5,000

5,000

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0,300

0,300

5,000

5,000

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,300

0,300

5,000

5,000

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01

Для будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

0,300

0,300

5,000

5,000

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

0,300

0,300

5,000

5,000

06.03

Для інших оздоровчих цілей

0,300

0,300

5,000

5,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,000

1,000

5,000

5,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1,000

1,000

5,000

5,000

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,300

0,300

5,000

5,000

07.04

Для колективного дачного будівництва

0,300

0,300

5,000

5,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

0,300

0,300

5,000

5,000

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,300

0,300

5,000

5,000

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,300

0,300

5,000

5,000

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

0,100

0,100

0,100

0,100

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

0,300

0,300

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0,300

0,300

5,000

5,00

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

0,300

0,300

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,300

0,300

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0,300

0,300

5,000

5,000

10.06

Для сінокосіння

0,300

0,300

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

0,750

0,750

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0,300

0,300

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0,300

0,300

5,000

5,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,300

0,300

5,000

5,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

0,300

0,300

5,000

5,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

3,000

3,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,500

1,500

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,500

1,500

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,500

1,500

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

0,300

0,300

5,000

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

0,300

0,300

5,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1,000

1,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

0,300

0,300

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

0,300

0,300

5,000

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операції

0,300

0,300

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,000

1,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

5,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження  та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

1,000

1,000

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1,000

1,000

5,000

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

0,300

0,300

5,000

5,000

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

0,300

0,300

5,000

5,000

17

Землі резервного фонду

0,300

0,300

5,000

5,000

18

Землі загального користування4

1,000

1,000

5,000

5,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

Примітка:

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2  Вид цільового призначення згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Держкомзему від 23 липня 2010р. №548.

Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                               Т.І. Глущенко

 

Секретар міської ради                                                                              С.М.Редченко  

 

 

                                                                                                 Додаток 5

 

                                                                                                 рішення міської ради

                                                                                                 18.06.2020 №7/58-1295

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2021 рік  та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

05

        52

1420910800

 

Соледарська міська об’єднана територіальна громада

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Від сплати податку звільняються2:

-           інваліди першої і другої групи;

-           фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-           пенсіонери (за віком);

-           ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

-           фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

100%

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

100%

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці

100%

Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України

100%

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100%

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

100%

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

100%

 

 

Примітка:

1Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб цим пунктом, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

-для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в місті Соледар- не більш як 0,10 гектара;

-для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

-. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

-для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                               Т.І. Глущенко

 

Секретар міської ради                                                                              С.М.Редченко  

 

 

Додаток 6

 

рішення міської ради

18.06.2020 №7/58-1295

 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої групи платників єдиного податку

№ з/п

Код

КВЕД

Назва

Фіксована ставка єдиного податку у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

1.

 

Роздрібна торгівля:

 

1.1.

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

10

1.2.

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

10

1.3.

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

10

2.

 

Побутові послуги населенню:

 

2.1.

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

10

2.2.

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

10

2.3.

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

10

2.4.

14.20

Виготовлення виробів із хутра 

10

2.5.

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

10

2.6.

16.29

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

10

2.7.

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 

10

2.8.

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

10

2.9.

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

10

2.10.

77.21 

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

10

2.11.

77.29 

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10

2.12.

81.21 

Загальне прибирання будинків 

10

2.13.

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

10

2.14.

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

10

2.15.

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

10

2.16.

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

10

2.17.

95.25 

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

10

2.18.

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10

2.19.

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

10

2.20.

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

10

2.21.

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

10

2.22.

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

10

Інші види господарської діяльності, які не ввійшли до переліку, крім тих, здійснення яких заборонено спрощеною системою

10

Примітка: у разі внесення змін або доповнень до Податкового кодексу України або Класифікації видів економічної діяльності - зміни до кодів та найменування зазначеного переліку застосовуються відповідно.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                               Т.І. Глущенко

 

Секретар міської ради                                                                              С.М.Редченко  

 

 

Додаток 7

 

рішення міської ради

18.06.2020 №7/58-1295

 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців другої групи платників єдиного податку

Код

КВЕД

Назва

Фіксована ставка єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

20

01.47

Розведення свійської птиці 

20

01.50

Змішане сільське господарство 

20

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

20

03.22 

Прісноводне рибництво (аквакультура) 

20

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

20

10.85 

Виробництво готової їжі та страв 

20

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

20

13.30 

Оздоблення текстильних виробів 

20

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

20

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

20

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

20

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

20

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

20

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

20

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20

18.12 

Друкування іншої продукції 

20

18.13 

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 

20

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

20

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

20

25.61 

Оброблення металів та нанесення покриття на метали 

20

25.62 

Механічне оброблення металевих виробів 

20

28.12 

Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування 

20

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

20

31.02 

Виробництво кухонних меблів 

20

31.09 

Виробництво інших меблів 

20

32.12 

Виробництво ювелірних і подібних виробів 

20

32.13 

Виробництво біжутерії та подібних виробів 

20

33.11 

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 

20

33.12 

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 

20

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 

20

33.19 

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 

20

33.20 

Установлення та монтаж машин і устаткування 

20

37.00 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод 

20

41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

20

42.21 

Будівництво трубопроводів 

20

43.12 

Підготовчі роботи на будівельному майданчику 

20

43.21 

Електромонтажні роботи 

20

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

20

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

20

43.31 

Штукатурні роботи 

20

43.32 

Установлення столярних виробів 

20

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

20

43.34 

Малярні роботи та скління 

20

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

20

43.91 

Покрівельні роботи 

20

43.99 

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 

20

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

20

45.32 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

20

46.13 

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 

20

46.14 

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 

20

46.18 

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 

20

46.19 

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

20

46.23 

Оптова торгівля живими тваринами 

20

46.31 

Оптова торгівля фруктами й овочами 

20

46.33 

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 

20

46.34 

Оптова торгівля напоями 

20

46.42 

Оптова торгівля одягом і взуттям 

20

46.49 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 

20

46.51 

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 

20

46.52 

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього 

20

46.62 

Оптова торгівля верстатами 

20

46.63 

Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 

20

46.66 

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням 

20

46.69 

Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 

20

46.73 

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 

20

46.74 

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 

20

46.90 

Неспеціалізована оптова торгівля 

20

47.19 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 

20

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

20

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

20

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

20

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

20

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

20

47.41 

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

20

47.42 

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах 

20

47.43 

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

20

47.53 

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 

20

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

20

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

20

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

20

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

20

47.63 

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 

20

47.64 

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 

20

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

20

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

20

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

20

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

47.74 

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

20

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

20

47.78 

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 

20

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

20

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

20

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

20

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

20

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 

20

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

20

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

20

49.32 

Надання послуг таксі 

20

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

20

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

20

49.42 

Надання послуг перевезення речей (переїзду) 

20

52.21 

Допоміжне обслуговування наземного транспорту 

20

52.24 

Транспортне оброблення вантажів 

20

52.29 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

20

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

20

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

20

56.21 

Постачання готових страв для подій 

20

56.29 

Постачання інших готових страв 

20

58.19 

Інші види видавничої діяльності 

20

58.21 

Видання комп'ютерних ігор 

20

58.29 

Видання іншого програмного забезпечення 

20

59.14 

Демонстрація кінофільмів 

20

62.01 

Комп'ютерне програмування 

20

62.02 

Консультування з питань інформатизації 

20

62.03 

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням 

20

62.09 

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 

20

63.11 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 

20

63.99 

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 

20

66.22 

Діяльність страхових агентів і брокерів 

20

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

20

69.10 

Діяльність у сфері права 

20

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 

20

70.21 

Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 

20

73.11 

Рекламні агентства 

20

73.12 

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 

20

74.10 

Спеціалізована діяльність із дизайну 

20

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

20

74.90 

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

20

75.00 

Ветеринарна діяльність 

20

77.11 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

20

77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів 

20

77.21 

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

20

77.29 

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20

77.32 

Надання в оренду будівельних машин і устаткування 

20

77.33 

Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів 

20

77.39 

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 

20

78.10 

Діяльність агентств працевлаштування 

20

78.20 

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 

20

78.30 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

20

79.11 

Діяльність туристичних агентств 

20

79.90 

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 

20

81.21 

Загальне прибирання будинків 

20

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

20

81.29 

Інші види діяльності із прибирання 

20

81.30 

Надання ландшафтних послуг 

20

82.19 

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 

20

82.30 

Організування конгресів і торговельних виставок 

20

85.52 

Освіта у сфері культури 

20

85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. 

20

85.60 

Допоміжна діяльність у сфері освіти 

20

86.23 

Стоматологічна практика 

20

88.91 

Денний догляд за дітьми 

20

90.01 

Театральна та концертна діяльність 

20

93.11 

Функціонування спортивних споруд 

20

93.13 

Діяльність фітнес-центрів 

20

93.19 

Інша діяльність у сфері спорту 

20

93.21 

Функціонування атракціонів і тематичних парків 

20

93.29 

Організування інших видів відпочинку та розваг 

20

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 

20

95.12 

Ремонт обладнання зв'язку 

20

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

20

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

20

95.25 

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

20

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

20

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

20

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

20

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

20

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

20

Інші види господарської діяльності, які не ввійшли до переліку, крім тих, здійснення яких заборонено спрощеною системою

20

Примітка: у разі внесення змін або доповнень до Податкового кодексу України або Класифікації видів економічної діяльності - зміни до кодів та найменування зазначеного переліку застосовуються відповідно.

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                               Т.І. Глущенко

 

Секретар міської ради                                                                              С.М.Редченко 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 18.06.2020  № 7/58-1293

м. Соледар

 

Про затвердження    звіту    про 

використання коштів цільового

фонду   Соледарської      міської

ради   за І квартал 2020 року


         Заслухавши звіт про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради за І квартал 2020 року в.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Єрмакової О.Л., відповідно до рішення Соледарської міської ради від 13.07.2006 №5/4-33 „Про створення цільового фонду Соледарської міської ради та затвердження Положення про цільовий фонд Соледарської міської ради”, з метою здійснення контролю за витрачанням коштів цільового фонду Соледарської міської ради, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VІ із внесеними до нього змінами, статтями 26,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,  виконком міської  ради

 

ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити звіт про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради за І квартал 2020 року  (додається).

 

        2.Організаційне виконання рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  міської ради Єрмакову О.Л.

 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на  міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                      О.М.Степаненко

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Рішення міської ради

                                                                                     18.06.2020  № 7/58-1293

                                                                             

Звіт про використання коштів цільового фонду

Соледарської  міської ради за І квартал 2020 року

 

№ з/п

 

Найменування

 

Виконано

(грн.)

1

 

Залишок коштів на початок року

 

107689,63

 

2

 

Надійшло коштів

2299525,0

3

 

Використано коштів цільового фонду

 

       -

4

Залишок коштів на 01 квітня 2020 року

2407214,63

 

 

 

 

 

В.о.начальника відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                                    О.Л.Єрмакова

 

                                                                                                                     

Секретар міської ради                                                              С.М.Редченко   

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020 №7/58-1292

м. Соледар

 

Про затвердження рішення вико-

навчого  комітету  міської   ради

з питань  використання   коштів,

прийнятих за 05.03.2020

 

 

          Заслухавши інформацію  в.о.начальника відділу бухгалтерського  обліку та звітності Єрмакової О.Л., керуючись статтею 26  Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі  змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердитирішення виконавчого комітетуміської радиз питань використання коштів, прийнятих за 05.03.2020/додається/.

 

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко    

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                    рішенняміської ради

 

                                                                                    18.06. 2020  № 7/58-1292  

 

ПЕРЕЛІК

 

рішень виконавчогокомітетуміської ради з питань використання коштів, прийнятих за 05.03.2020

 

 

1.     Рішення від 05.03.2020 №64  «Про надання матеріальної допомоги».

 

 

В.о.начальника  відділу

бухгалтерського обліку та звітності                                              О.Л.Єрмакова

 

 

Секретар міської ради                                                                     С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 18.06.2020  № 7/58-1293

м. Соледар

 

Про  затвердження    звіту    про 

використання коштів цільового

фонду   Соледарської      міської

ради   за І квартал 2020 року


         Заслухавши звіт про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради за І квартал 2020 року в.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Єрмакової О.Л., відповідно до рішення Соледарської міської ради від 13.07.2006 №5/4-33 „Про створення цільового фонду Соледарської міської ради та затвердження Положення про цільовий фонд Соледарської міської ради”, з метою здійснення контролю за витрачанням коштів цільового фонду Соледарської міської ради, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VІ із внесеними до нього змінами, статтями 26,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,  виконком міської  ради

 

ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити звіт про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради за І квартал 2020 року  (додається).

 

        2.Організаційне виконання рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  міської ради Єрмакову О.Л.

 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на  міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                      О.М.Степаненко

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Рішення міської ради

                                                                                     18.06.2020  № 7/58-1293

                                                                             

Звіт про використання коштів цільового фонду

Соледарської  міської ради за І квартал 2020 року

 

№ з/п

 

Найменування

 

Виконано

(грн.)

1

 

Залишок коштів на початок року

 

107689,63

 

2

 

Надійшло коштів

2299525,0

3

 

Використано коштів цільового фонду

 

       -

4

Залишок коштів на 01 квітня 2020 року

2407214,63

 

 

 

 

 

В.о.начальника відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                                    О.Л.Єрмакова

 

                                                                                                                     

Секретар міської ради                                                              С.М.Редченко 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

 

18.06.2020 № 7/58-1291    

м. Соледар

 

Про  затвердження  розпоряджень

міського    голови    з   фінансових

питання з 07.02.2020 по 12.03.2020

 

         Заслухавши  інформацію в.о.начальника відділу бухгалтерського  обліку та звітності Єрмакової О.Л., керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          Затвердити розпорядження міського голови з фінансових питань з 07.02.2020 по 12.03.2020 (додаються).

 

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     

                                                                                      рішення міської ради

 

                                                                                      18.06.2020 № 7/58-1291

 

 

ПЕРЕЛІК

розпоряджень міського голови з фінансових питань з 07.02.2020 по  12.03.2020

 

 

1.  Від 07.02.2020 №26р «Про надання матеріальної допомоги»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.  Від 12.03.2020 №55р  «Про здійснення попередньої оплати за договором №50220991 від 11 березня 2020 року на приєднання електроустановок та підключення до електричних мереж системи розподілу об’єкта “Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади” (нежитлове приміщення – І поверх), розташованого за адресою: м.Соледар, вул.Паркова ,буд.5”.

 

 В.о.начальника відділу

 бухгалтерського обліку та звітності                                                 О.Л.Єрмакова

 

 Секретар міської ради                                                                       С.М.Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

18.06.2020 № 7/58-1282

м. Соледар  

 

Про прийняття пропозиції ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» щодо надання в пожертву грошових коштів Соледарській міській раді для придбання одягу та взуття 15–ти дітям - сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування, шляхом укладення договору пожертви

 

              Розглянувши службову записку від 03.04.2020 №127 начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. про прийняття пропозиції ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» щодо надання в пожертву грошових коштів Соледарській міській раді для придбання одягу та взуття 15-ти дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, шляхом укладення договору пожертви, відповідно до Закону України від 05 липня 2012 року №5073 - VI«Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року  № 435-1Y,Закону України від 13 січня 2005 року  №2342 - ІV«Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись статями 26, 60 Закону України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до них змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Прийняти пропозицію ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» щодо надання в пожертву грошових коштів для  придбання одягу та взуття 15-ти дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, шляхом укладення договору пожертви згідно з додатком.

 

2.       Доручити міському голові Степаненку О.М. підписати в установле-ному законодавством порядку:

 

1)      з ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» договір пожертви та пов’язані з ним документи згідно з п.1 цього рішення;

2)      з суб’єктами підприємницької діяльності договори  поставки одягу та взуття 15-ти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

 

3. Організаційне виконання цього розпорядження покласти на в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Єрмакову О.Л. та начальника служби у справах дітей Вілкову О.О.

       

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик),з питань молодіжної  політики, освіти, культури та спорту (Дергачова); заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                       О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

18.06.2020№7/58-1281

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019року №7/50-1163   «Про затвердження Програми про відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

 

Розглянувши службову записку від 10.06.2020 року №1673/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О., з метою забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств, прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для відшкодування різниці в діючих тарифах та економічно обґрунтованих витратах, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг  для населення, збереження кількості і якості надання житлово-комунальних послуг, відповідно до статтей 7, 91 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, із змінами, Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-ІУ, статті 9 Закону України від 21 червня 2012 року № 5007- VI «Про ціни і ціноутворення», із внесеними до нього змінами, керуючись статтями 26, 59 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2019року №7/50-1163   «Про зетвердження Програми про відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік »:

1) «Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування» Додатку до Програми відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  викласти в новій редакції (додається)

 

2. Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) передбачити кошти на фінансування заходів, зазначених у Програмі про відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради (Рудченко), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                          О. М. Степаненко

 

Додаток

до Програми відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

18.06.2020№7/58-1281

 

Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела

фінансування

 

з/п

Заходи Програми

Орієнтовни й обсяг фінансових ресурсів на 2020 рік, (тис.грн)

Джерела

фінансув

ання

Очікуваний результат

1

2

 

3

8

1

Відшкодування різниці в тарифах СКВРЖП «Ремонтник»

2728,0

 

 

Бюджет об’єднаної територіальної громади

 

-   забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання  житлово-комунальних послуг для населення обслуговування будинків і споруд та прибудинкової території;

-   дотримання вимог діючого законодавства;

-   отримання стабільних та якісних житлово - комунальних послуг

2

Відшкодування різниці в тарифах

СКП «Водоканал»

840,0

Бюджет об’єднаної територіальної громади

 

-   забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання  житлово-комунальних послуг для населення з водопостачання, водовідведення;

-   дотримання вимог діючого законодавства;

-   отримання стабільних та якісних житлово - комунальних послуг

3

Відшкодування різниці в тарифах КП «Яковлівське»

150,0

Бюджет об’єднаної територіальної громади

 

-   забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання  житлово-комунальних послуг для населення;

-   дотримання вимог діючого законодавства;

-   отримання стабільних та якісних житлово - комунальних послуг

 

 

Заступник міського голови з питань

 житлово-комунального господарства                                                  А. О. Черняєв

 

 

Секретар міської ради                                                                          С. М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020№7/58-1280

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2020року №7/53-1197«Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020 рік»

 

Розглянувши службову записку від 10.06.2020 року №1674/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Чєрняєва А. О. про необхідність внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020 рік, з метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до їх функціональних призначень, враховуючи складний їх фінансовий стан, керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року №2456-УІ, статтею 144 Конституції України, 26, 59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами, міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Соледарської міської ради від 20.02.2020року № 7/53-1197 «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020 рік»:

 

1) пункт 5 «Перелік заходів і завдань до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» додатка рішення викласти в новій редакції (додається).

 

2. Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) передбачити кошти на фінансування заходів, зазначених у Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Рудченко), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                                О. М. Степаненко

 

Додаток 1

до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Солгдарської міської об’єднаної територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2020 рік

18.06.2020№7/58-1280

 

5. Перелік заходів і завдань до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

 

п

/

п

Назва

напрямку

діяльності

Перелік заходів Програми

Строк

викона

ння

заходів

Виконавці

Джерела

фінансув

ання

Обсяг фінансування (вартість), тис.грн.

Очікуваний результат

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Покриття витрат з надання комунальних послуг населення сільської місцевості Соледарської ОТГ по вивезенню ТПВ

2020

рік

Соледарська міська рада

Бюджет об’єднаної громади

439,2

Зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ

2

Покриття витрат з надання послуг на пасажирські перевезення по  автобусному маршруту загального користування с. Берестове - м. Соледар, що планується до відкриття, для вивчення попиту населення

2020 рік

Соледарська міська рада

Бюджет об’єднаної громади

135,0

Вивчення попиту населення для можливості проведення конкурсуз визначення автомобільного перевізника на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

Всього

 

 

 

574,2

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово-комунального господарству                                                                                                            А. О. Черняєв

 

Секретар міської ради                                                                                                                                     С. М. Редченко

 

 

Додаток 2

до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2020 рік                              18.06.2020№7/58-1280

Обсяги фінансування Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2020 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Строки виконання програми

Усього витрат на виконання програми

1

2

3

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

 

 

Бюджет об’єднаної територіальної громади

2020 рік

574,2 тис. грн.

 

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово-комунального господарству                                                                                                            А. О. Черняєв

Секретар міської ради                                                                                                                                     С. М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020№7/58-1279

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 19.12.2019 року №7/50-1161 «Про затвердження Програми благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади на 2020 рік

 

Розглянувши службову записку від 09.06.2020 року №1658/18-26 заступника міського голови з  питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О., з метою забезпечення утримання в належному санітарному стані території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах), очищення та озеленення територій, санітарної очистки, раціонального використання та охорона  об’єктів благоустрою створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля на території Соледарської міської об’єднаної громади, відповідно Закону України від 06 вересня 2005 № 2807-IV«Про благоустрій населених пунктів», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

           

1. Внести зміни до рішення Соледарської міської ради від 19.12.2019року№7/50-1161«Про затвердження Програми благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади на 2020 рік»:

 

1)пункт 5 «Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» додатка рішення викласти в новій редакції (додається).

 

2. Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) передбачити кошти на фінансування заходів, зазначених у Програмі благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади на 2020 рік.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Рудченко), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                          О. М. Степаненко

 

Додаток

до Програми

благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

18.06.2020№7/58-1279

 

5. Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою Соледарської міської ОТГ на 2020 рік

 

з/п

Назва заходу найменування показника

Усього

Фактичне фінансування заходів, тис. грн.

В тому числі

м. Соледар (крім прибудинкової території Соледарської міської ОТГ)

Старостинські округи

Прибудинкова територія Соледарської міської ОТГ

Міньківський,

Васюківський,

Бахмутський,

Парасковіївський;

Берестівський,

Володимирівський

Никифорівський,

Роздолівський, Яковлівський;

1

2

3

4

5

6

7

1.

Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (утримання зелених насаджень загального користування, поточний ремонт об'єктів зеленого господарства, видалення та винищування бур’янів)

1572,0

374,0

300,0

400,0

498,0

2.

Підрізання дерев і живих огорож (видалення аварійних дерев)

248,9

79,9

24,0

25,0

120,0

 

Утилізація сміття та поводження зі сміттям та відходами (ліквідація стихійних звалищ)

199,0

100,0

49,0

50,0

 

3.

Руйнування та знесення будівель і земляні роботиБлагоустрій парків, меморіалів, пам’ятників, скверів, озеленених територій, зон відпочинку (утримання та ремонт)

635,0

235,0

75,0

175,0

150,0

4.

Послуги з відкачування стічних вод (Послуги АС  машини)

30,0

10,0

10,0

10,0

 

5.

Послуги з прибирання та підмітання вулиць (побілка бордюр, прибирання та підмітання вулиць, утримання доріг в літній період)

906,0

326,0

130,0

200,0

250,0

6.

Послуги з прибирання снігу (утримання доріг в зимовий період)

 

450,0

199,0

 

101,0

150,0

1

2

3

4

5

6

7

7.

Малярні роботи (фарбування конструкцій і нанесення на них захисного покриття, видалення лакофарбового покриття) МАФ

 

 

 

 

 

8.

Поховальні та супутні послуги (поховання безродніх, послуги з обслуговування кладовищ)

300,0

150,0

75,0

75,0

 

9.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків ( утримання та ремонт дитячих та спортивних майданчиків)

200,0

50,0

25,0

75,0

50,0

10.

Фарбування та скління (малярні роботи, фарбування конструкцій, видалення лакофарбового покриття)

 

 

 

 

 

11.

Послуги з організація свят (встановлення та демонтаж символіки Соледарської міської ОТГ, прапорів, банерів, плакатів, електро -  прикрас)

230,0

230,0

 

 

 

12.

Поточний ремонт автобусних зупинок (інші будівельні роботи)

 

 

 

 

 

13.

Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (транспортні послуги)

50,0

10,0

15,0

15,0

10,0

14.

Влаштування пандусів (інженерні та будівельні роботи)

 

 

 

 

 

15.

Облаштування контейнерних майданчиків для сміття

 

 

 

 

 

16.

Придбання спецтехніки (косарка роторна до трактора/мотоблок з косаркою/оприскувач/апарат безповітряного фарбування)

 

 

 

 

 

17.

Поточний ремонт електроопалення  

38,7

 

38,7

 

 

18.

Утримання та ремонт автомобільної техніки (придбання необхідних запчастин та розхідних матеріалів для автотранспорту)

100,0

 

 

100,0

 

19.

Придбання пальника для котла № 4

62,8

 

 

62,8

 

20.

Придбання та висадження зелених насаджень

96,1

85,25

 

 

10,85

21.

Пісок будівельний для благоустрою

154,0

38,5

77,0

30,8

7,7

22.

Транспортні послуги

94,9

74,9

 

20,0

 

23.

Вапно для благоустрою

35,6

15,6    

5

5

10

24.  

Придбання лавочок

12,0

12,0

 

 

 

 

ВСЬОГО:

5415,00

1990,15

823,7

1344,6

1256,55

 

Заступник міського голови з питань

житлово – комунального господарства                                                                                                             А. О. Черняєв

 

Секретар міської ради                                                                                                                                               С. М. Редченко

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020  № 7/58 - 1274

м. Соледар

 

Про припинення дошкільного навчального закладу дитячого садка № 3 "Барвінок"Соледарської міської ради Донецької області шляхом приєднання до Васюківської гімназії  Соледарської міської ради Донецької області

 

Розглянувши службову записку від 28.05.2020 №  1529/18-26               начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О. щодо  припинення  дошкільного навчального закладу дитячого садка № 3 "Барвінок" Соледарської міської ради Донецької області шляхом приєднання до Васюківської гімназії  Соледарської міської ради Донецької області, в рамках  оптимізації навчальних закладів, з метою ефективного використання коштів,  відповідно до статей 104, 105 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-ІVіз внесеними до нього змінами, Законів України  від 05 вересня 2017 року №2145-VІІІ «Про освіту»,  від 16 січня 2020 року  № 463-ІХ «Про повну загальну середню освіту»,  від 11 липня 2001 року  №49 «Про дошкільну освіту» із внесеними до нього змінами, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в редакції від  14 січня 2020 року №440-ІХ, статей 17, 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Припинити  дошкільний навчальний заклад дитячий садок № 3 "Барвінок" Соледарської міської ради Донецької області, юридична адреса:84530, Донецька область, Бахмутський район, село Васюківка, вулиця Миру, будинок 54, ЄДРПОУ 36834678  шляхом приєднання до Васюківської гімназії Соледарської міської ради Донецької області ЄДРПОУ 25708303.

 

2.  Визначити Васюківську гімназію Соледарської міської ради Донецької області  правонаступником майна та усіх прав та обов’язків дошкільного навчального закладу  дитячого садка № 3 "Барвінок" Соледарської міської ради Донецької області.

 

3.  Управлінню освіти Соледарської міської ради   (Замараєва Т.О.):

 

1).  Провести процедуру припинення дошкільного навчального закладу дитячого садка   № 3 "Барвінок" Соледарської міської ради Донецької області шляхом приєднання до Васюківської гімназії Соледарської міської ради Донецької області відповідно до вимог чинного законодавства.

2).  Вжити заходів для відображення в балансі Управління освіти змін у складі рухомого і нерухомого майна, що передається від юридичної особи, що припиняється до юридичної особи – правонаступника.

 

4. Для здійснення процедури припинення  дошкільного навчального  дитячого садка № 3 "Барвінок" Соледарської міської ради Донецької області, юридична адреса: 84530, Донецька область, Бахмутський район, село Васюківка, вулиця Миру, будинок 54, ЄДРПОУ 36834678  шляхом приєднання до Васюківської гімназії Соледарської міської ради Донецької області ЄДРПОУ 25708303 створити комісію у наступному складі:

- Замараєва Тетяна Олександрівна – начальник Управління освіти Соледарської міської ради , голова комісії, паспорт ХХ ХХХХ, виданий Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області ХХХХХХХХХХХХ, ідентифікаційний код ХХХХХХХХХХ;

- Данилова Тетяна Олександрівна – головний бухгалтер Управління освіти, член комісії, ідентифікаційний код ХХХХХХХХХХ;

- Дергачова Ірина Анатоліївна – депутат Соледарської міської ради, член комісії, ідентифікаційний код ХХХХХХХХХХ;

- Опришкова Світлана Геннадіївна - депутат Соледарської міської ради, член комісії, ідентифікаційний код ХХХХХХХХХХ;

          - Нікітіна Марина Сергіївна - начальник відділу з питань правового забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління, член комісії, ідентифікаційний код ХХХХХХХХХХ.

Визначити, що комісія діє на безоплатній основі.

 

5. Комісії з припинення юридичної особи дошкільного навчального закладу  дитячого садка  № 3 "Барвінок" Соледарської міської ради Донецької області, юридична адреса: 84530, Донецька область, Бахмутський район, село Васюківка, вулиця Миру, будинок 54, ЄДРПОУ 36834678  шляхом приєднання до Васюківської гімназії Соледарської міської ради Донецької області ЄДРПОУ 25708303 (далі - Комісія з припинення) забезпечити в установленому порядку :

1). Проведення повної інвентаризації  майна  дошкільного навчального закладу дитячого садка   № 3 "Барвінок" Соледарської міської ради Донецької області, основних засобів,  документів, що нагромадилися під час діяльності(в т.ч. не завершених в діловодстві та архівних)   з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 01.09.2020 року у порядку, передбаченому законодавством, з подальшою їх передачею за належністю.

2). Скласти передавальний акт та  інші акти приймання-передачі, та надати їх на затвердження до   Соледарської міської ради  в установленому законодавством порядку в термін  до 01.09.2020 року.

3). Попередити працівників дошкільного навчального закладу дитячого садка  № 3 "Барвінок" Соледарської міської ради Донецької області щодо припинення дошкільного навчального закладу  дитячого садка   № 3 "Барвінок" Соледарської міської ради Донецької області та можливе вивільнення.

4). Письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про припинення юридичної особи у порядку встановленому чинним законодавством.

 

6. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва), заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко), з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Дергачова), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

18.06.2020 №7/58-1273

м. Соледар

 

Про дачу згоди на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гірників в с. Парасковіївка Бахмутського району Донецької області»

 

Розглянувши службову записку від 05.06.2020 №1627/18-26 в.о. старости Парасковіївського старастинського округу №7 Заікіної І.Л. та від 12.06.2020 №1699/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О. щодо необхідності розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гірників в с. Парасковіївка Бахмутського району Донецької області», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

         1. Дати згоду на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гірників в с. Парасковіївка Бахмутського району Донецької області».

 

2. Координаційне забезпечення цього рішення покласти на відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва (Соколенко).

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, комунального господарства, екології, транспорту  і зв’язку (Ляшенко) та заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

18.06.2020  №7/58-1271

м. Соледар

 

Про внесення змін до Стратегії розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на період 2018-2025 роки, затвердженої  рішенням  міської ради від 24.07.2018 №7/27-723

 

Розглянувши службову записку від 03.06.2020 №1599/18-26 начальника відділу з питань соціального захисту населення Матченова А.В. щодо внесення змін до Стратегії розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на період 2018-2025 роки, затвердженої  рішенням  міської ради від 24.07.2018 №7/27-723, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997  року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Стратегії розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на період 2018-2025 роки, затвердженої  рішенням  міської ради від 24.07.2018 №7/27-723згідно з додатком.

 

2. Організаційне виконання покласти на начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (Рудченко), заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О..

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійні комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Горбань), секретаря міської ради Редченко С.М..

 

 

Міський голова                                                                       О.М.Степаненко

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

  18.06.2020 № 7/58 -1271

 

Додаток

 

Стратегічна ціль. 2«Інфраструктурно-комфортна громада з якісними послугами»

Операційні цілі: 2.5. «Підвищення якості послуг у сфері соціального захисту населення та розвиток сфери соціального захисту населення».

 

Жити краще в безпечному, заможному та стабільному світі – мрія кожної людини. Саме тому наша країна, незважаючи на труднощі розвитку – нестабільну економіку, складну політичну ситуацію та військову агресію – впевнено крокує шляхом реформ. Соледарська міська об'єднана територіальна громада, яка завжди була в авангарді суспільно-корисних та прогресивних змін, також робить свій внесок у розвиток нових форм суспільного життя та впроваджує інноваційні підходи до створення комфортного соціального середовища. Соціальне обслуговування найбільш складна, але безумовно найлюдяніша, система соціальної сфери, бо базується на принципі гуманізму та стосується кожного члена громади. Саме тому в період реформування системи соціальних послуг, проведення структурних реформ та децентралізації фінансування установ та закладів соціальної сфери важливо не залишити без допомоги жодної людини, яка потребує соціальної підтримки. Це є найважливіший показник спроможності влади. Стратегія розвитку системи надання соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на період 2018–2025 рр. (далі – Стратегія) визначає цілі та пріоритетні напрями розвитку системи надання соціальних послуг у Соледарській ОТГ, передбачає заходи щодо розширення доступу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, до соціальних послуг, забезпечення їх якості та ефективності.

Стратегія відповідає пріоритетам розвитку держави, що визначені у Законі України “Про соціальні послуги” та Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 556-р. Сьогодні Стратегія розвитку системи надання соціальних послуг набуває особливого значення, оскільки в умовах децентралізації влади органам місцевого самоврядування передані повноваження щодо планування, фінансування та організації надання соціальних послуг. Середньостроковий план реалізації стратегії, що є її невід’ємною частиною, містить основні заходи, механізми та індикатори змін, що відбуватимуться в соціальній сфері. Створення конкурентного середовища та активізація ринку соціальних послуг сприятиме розробці інноваційних моделей соціального обслуговування за місцем проживання та підвищенню якості послуг.

Оптимізація існуючої мережі закладів та установ соціальної сфери, поява нових провайдерів соціальних послуг підвищить рівень задоволення потреб вразливих категорій населення та дозволить раціональніше використовувати бюджетні кошти на соціальне обслуговування. Запровадження ефективної системи моніторингу та контролю за якістю надання соціальних послуг, вивчення потреб мешканців міста за участі представників громадських об`єднань та споживачів послуг забезпечить зростання соціальної активності та відповідальності громади. Виконання цієї Стратегії сприятиме реалізації єдиної державної політики у сфері реформування системи надання соціальних послуг, що дасть змогу:

−     створити ефективну систему надання соціальних послуг у Соледарській міській раді, підвищити їх якість та рівень задоволення потреб отримувача таких послуг;

−     оптимізувати роботу діючої мережі установ та закладів комунальної власності, що надають соціальні послуги;

−     запровадити надання інноваційних соціальних послуг, що сприятиме доступності та задоволенню у повному обсязі потреб осіб у соціальних послугах;

−     підвищити ефективність використання бюджетних коштів.

−     Також реалізація Стратегії дасть змогу забезпечити широкий доступ мешканців міста до якісних та ефективних соціальних послуг.

 

 

Завдання 2.5.1Удосконалення комунікації у сфері соціального захисту

Завдання 2.5.2 Організація визначення потреб населення в соціальних послугах та моніторинг якості їх надання.

Завдання 2.5.3Розвиток інфраструктури надання соціальних послуг.

Завдання 2.5.4Організація придбання соціальних послуг в недержавних надавачів.

Завдання 2.5.5 Перевезення населення пільгових категорій.

Завдання 2.5.6Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в громаді.

Завдання 2.5.7Надання допомоги малозабезпеченим верствам населення та іншим пільговим категоріям

 

 

Завдання 2.5.1Удосконалення комунікації у сфері соціального захисту

Налагодження системи суспільної комунікації (постійний діалог з Громадою для формування роботи місцевих органів і отримання зворотного посилу від мешканців громади з питання нагальних проблем через інтерактивний сайт, місцеву сторінку в соціальних мережах, газети і радіо.

Покращення механізму інформування громадськості про соціальні послуги

Завдання 2.5.2 Організація визначення потреб населення в соціальних послугах та моніторинг якості їх надання

Організація визначення потреб населення в соціальних послугах

Організація моніторингу якості надання соціальних послуг

Завдання 2.5.3Розвиток інфраструктури надання соціальних послуг

Створення Управління праці та соціального захисту населення Соледарської міської ради; Створення міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Організувати роботу через ЦІСП для надання якісних соціальних послуг за принципом “єдиного вікна”.

Налагодження роботи КУ «Центр соціальних послуг».

Організація соціального супроводу осіб/сім’ям СЖО.

Створення міждисциплінарної команди.

Налагодження системної роботи служби перевезень осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату.

Розвиток сімейних форм виховання.

Створення системи надання якісних соціальних послуг людям похилого віку.

Завдання 2.5.4Організація придбання соціальних послуг в недержавних надавачів.

залучення до надання соціальних послуг суб’єктів, що надають такі послуги та належать до недержавного сектору. Правовою формою реалізації соціального замовлення є укладення з такими суб’єктами договорів, що передбачають надання соціальних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету

Завдання 2.5.5Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в громаді

Розвиток цілісної системи відносин, взаємозв’язків і спільних узгоджених активних дій, серед яких домінує позитивна соціальна позиція кожного представника місцевого соціуму громади, представників влади і господарюючих суб’єктів, ідентифікація їх поведінки до збагачення спільних соціальних цінностей, здатність до підвищення соціального внеску в суспільно значущу діяльність, готовність до відповідальності за власні і спільні вчинки перед суспільством

Завдання 2.5.6Надання допомоги малозабезпеченим верствам населення та іншим пільговим категоріям

Розробка програм для підтримки малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій

 

 

Начальник відділу з питань

соціального захисту населення                                                          А.В. Матченов

 

Секретар міської ради                                                                         С.М. Редченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

 

18.06.2020 №7/58-1270

м. Соледар

 

Про  затвердження  плану  роботи

Соледарської міської ради з липня

по жовтень 2020 року

 

         Керуючись пунктом 7 статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні »  з внесеними до нього змінами , міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити план роботи Соледарської міської ради з липня по жовтень 2020 року (додається)

 

2.Контроль за виконанням плану роботи міської ради покласти на голів постійних комісій Соледарської  міської  ради  Біленка С.М., Боровика В.І., Головач Л.О., Ляшенко В.В., Горбань Л.В.,  Дергачову І.А., секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                         О.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням міської ради

18.06.2020 №-7/58-1270

 

П Л А Н

Соледарської міської ради з липня по жовтень 2020 року

з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальний за виконання

  1. Питання, які розглядаються на сесії міської ради

1)

Питання відділу земельних ресурсів

липень

Худобець О. В. – начальник відділу земельних ресурсів

2)

Про хід виконання Програми забезпечення питною водою мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

серпень

Рудченко М.В. - начальник відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

3)

Про хід виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020 рік

серпень

Черняєв А.О. – заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства

4)

Про хід виконання Програми про відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Соледарської ради на 2020 рік

серпень

Рудченко М.В. - начальник відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

5)

Про виконання  бюджету об’єднаної територіальної громади за  І півріччя 2020 року

серпень

Глущенко Т.І. – в.о. начальника фінансового управління

 

6)

Про використання коштів цільового фонду за І півріччя 2020 року

серпень 

Глущенко Т.І. – в.о. начальника фінансового управління

7)

Про хід  виконання Комплексної програми соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік І півріччя 2020 року

серпень

Матченов А. В. - начальник відділу з питань соціального захисту населення

8)

Питання відділу земельних ресурсів

серпень 

Худобець О. В. – начальник відділу земельних ресурсів

9)

Про хід виконання Програми «Забезпечення житлом для дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади 2020-2021 роки» за І півріччя 2020 року

серпень

Вілкова О.О. – начальник служби у справах дітей

10)

Питання відділу земельних ресурсів

вересень

Худобець О. В. – начальник відділу земельних ресурсів

11)

Про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Соледарської міської об’єднаної

територіальної громади на 2019-2020 роки

вересень

Рудченко М.В. - начальник відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

12)

Про хід виконання Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

вересень

Рудченко М.В. - начальник відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

13)

Про хід  виконання Програми економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради об’єднаної територіальної  громади на 2020 рік за І півріччя 2020 року

вересень

Рудченко І.І. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

 

14)

Про хід виконання Програми відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2020 рік

вересень

Рагоза О.О. – заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики

15)

Про хід виконання Програми капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

вересень

Соколенко І.М. – начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва

16)

Про хід виконання Програми благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

вересень

Рудченко М.В. - начальник відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

17)

Про хід виконання цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 - 2021 роки

вересень

Назаренко М.С. – начальник відділу молоді, спорту  та туризму

18)

Про хід виконання Програми щодо забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки

вересень

Толстих А.В. – спеціаліст І категорії з питань соціального захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

 

19)

Про хід виконання Програми щодо сприяння розвитку об’єднання співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки

вересень

Рудченко М.В. - начальник відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

20)

Питання відділу земельних ресурсів

жовтень

Худобець О. В. – начальник відділу земельних ресурсів

21)

Про хід виконання Програми розвитку архівної справи в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки

жовтень

Прусаченко Н.В. – начальник архівного відділу

22)

Про хід виконання Програми розроблення та оновлення містобудівної документації  Соледарської міської ради на 2018-2020 роки

жовтень

Соколенко І.М. – начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва

23)

Про хід виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції членів сімей загиблих під час проведення АТО мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, на 2018 – 2020 роки

жовтень

Рагоза О.О. – заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики

24)

Про хід виконання Комплексної Програми «Охорона здоров’я населення Соледарської міської об’єднаної терто-ріальної громади, на 2018 – 2020 роки»

жовтень

Безкровний В.І. – начальник відділу охорони здоров’я

2. Засідання постійних комісій

 

Постійна комісія з питань

законності, депутатської діяльності і етики

1)

Про виконання Закону України «Про звернення громадян»

липень 

Біленко С.М. – голова  комісії

Черноусова Т.С. – начальник загального відділу 

2)

Про стан роботи по розгляду  звернень громадян  до комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

вересень

 Біленко С.М. – голова  комісії

Черноусова Т.С. – начальник загального відділу 

 

Постійна комісія з питань

 Економічної політики, бюджету і фінансів

1)

Про виконання  бюджету об’єднаної територіальної громади за  І півріччя 2020 року

серпень

Боровик В.І. – голова комісії

Глущенко Т.І. – в.о. начальника фінансового управління

2)

Про хід  виконання  Програми економічного та соціального розвитку  території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за І півріччя 2020 року

вересень

Боровик В.І. – голова комісії

Рудченко І.І. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

 

 

3)

Про використання коштів цільового фонду за І півріччя 2020 року

серпень  

Боровик В.І. – голова комісії

Глущенко Т.І. – в.о. начальника фінансового управління

 

Постійна комісія з питань

 комунальної власності, землі, приватизації,будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку

1)

Питання відділу земельних ресурсів

липень

Ляшенко В.В.. – голова комісії

Худобець О. В. – начальник відділу земельних ресурсів

2)

Про хід  виконання  Програми економічного та соціального розвитку  території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за І півріччя 2020 року

вересень

Ляшенко В.В.. – голова комісії

Рудченко І.І. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

3)

Питання відділу земельних ресурсів

серпень

Ляшенко В.В.. – голова комісії

Худобець О. В. – начальник відділу земельних ресурсів

4)

Про підготовку соціальної сфери та підприємств житлово-комунального господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 р.р. 

вересень

Ляшенко В.В.. – голова комісії

Черняєв А.О. –- заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства;

Рудченко М.В. - начальник відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

5)

Про стан роботи комунальних підприємств по благоустрою територій  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

вересень

Ляшенко В.В.. – голова комісії

Рудченко М.В. - начальник відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

6)

Питання відділу земельних ресурсів

вересень

Ляшенко В.В.. – голова комісії

Худобець О. В. – начальник відділу земельних ресурсів

7)

Про готовність комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  по забезпеченню  безперебійного руху автотранспорту в зимовий період 2020 - 2021 р.р. 

жовтень

Ляшенко В.В.. – голова комісії

Рудченко М.В. - начальник відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

8)

Питання відділу земельних ресурсів

жовтень  

Ляшенко В.В.. – голова комісії

Худобець О. В. – начальник відділу земельних ресурсів

 

Постійна комісія з питань

молодіжної політики, освіти, культури і спорту

1)

Про хід  виконання  Програми економічного та соціального розвитку  території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за І півріччя 2020 року

вересень

Дергачова І.А. – голова комісії

Рудченко І.І. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

2)

Про підсумки організації відпочинку дітей та учбової молоді літом  2020 року 

вересень

Дергачова І.А. – голова комісії

Вілкова О.О. – начальник служби у справах дітей

Назаренко М.С. – начальник відділу молоді, спорту  та туризму  

3)

Про роботу служби у справах дітей  Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади   с дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без опіки батьків

жовтень

Дергачова І.А. – голова комісії

Вілкова О.О. – начальник служби у справах дітей   

 

Постійна комісія з питань

інвестиційної політики, малого і середнього бізнесу

1)

Про хід  виконання  Програми економічного та соціального розвитку  території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за І півріччя 2020 року

вересень

Головач Л.О. – голова комісії

Рудченко І.І. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Постійна комісія з питань

 соціального захисту та охорони здоров’я 

1)

Про хід  виконання  Програми економічного та соціального розвитку  території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за І півріччя 2020 року

вересень

Горбань Л.В. – голова комісії

Рудченко І.І. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                                                                                                                                                                                                                                  

2)

Про стан  готовності соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 р.р.

вересень

Горбань Л.В. – голова комісії

Черняєв А.О. – заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства;

Рагоза О.О. – заступник міського голови  з гуманітарних питань та соціальної політики

3

Організаційно-масова робота

1)

Депутатські дні

по плану 

Редченко С.М. – секретар міської ради

Кононченко О.С. – начальник організаційного  відділу

2)

Зустрічі  міського голови

Степаненка О.М.

з мешканцями Соледарської міської  об’єднаної територіальної  громади  

по плану 

Редченко С.М. – секретар міської ради

Черняєв А.О. – заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства;

Рагоза О.О. – заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики

Іванушкіна М.С. - заступник міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій

Кононченко О.С. – начальник організаційного відділу;

Черноусова Т.С. – начальник загального відділу

3)

Інформаційні наради з керівниками підприємств, установ, організацій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

по  плану 

Редченко С.М. – секретар міської ради

Черняєв А.О. – заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства;

Рагоза О.О. – заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики

Іванушкіна М.С. - заступник міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій

Рогаченко Н.Л. –керуючий справами  виконкому

4)

Зустрічі міського голови з: 

- легалізованими громадськими об’єднаннями громадян;

- представниками засобів масової інформації; 

- представниками  органів самоорганізації населення 

на протязі півріччя

Кононченко О.С. – начальник організаційного  відділу

Борисенко Л.В. – спеціаліст І категорії з питань внутрішньої політики

4

Організація та проведення  святкових заходів громади, професійних свят

1)

Урочисті збори, присвячені Дню незалежності України

21.08.

2020

Рагоза О.О. – заступник міського голови  з гуманітарних питань та соціальної політики

Кучер О.О. – начальник відділу культури та з питань діяльності масової інформації

Кононченко О.С. – начальник організаційного  відділу

2)

Свято 1 вересня – Дня знань  

01.09.

2020

Рагоза О.О. – заступник міського голови  з гуманітарних питань та соціальної політики

Замараєва Т.О. – начальник Управління освіти

3)

 Мітинги, присвячені Дню визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників

04.09.

2020

Рагоза О.О. – заступник міського голови  з гуманітарних питань та соціальної політики

Кучер О.О. – начальник відділу культури та з питань діяльності масової інформації

Кононченко О.С. – начальник організаційного  відділу

4)

Мітинги, присвячені Днюзахисника України (День захисників Вітчизни), День Українського козацтва

 

 

13.10.

2020

Рагоза О.О. – заступник міського голови  з гуманітарних питань та соціальної політики

Кучер О.О. – начальник відділу культури та з питань діяльності масової інформації

Кононченко О.С. – начальник організаційного  відділу

5)

Мітинг, присвячений Дню визволення України від німецько-фашистських загарбників 

28.10.

2020

Рагоза О.О. – заступник міського голови  з гуманітарних питань та соціальної політики

Кучер О.О. – начальник відділу культури та з питань діяльності масової інформації

Кононченко О.С. – начальник організаційного  відділу

5

Навчання керівників  та посадових осіб

органів місцевого самоврядування

1)

Семінар-нарада  з головами та секретарями постійних комісій Соледарської  міської ради

28.09.

2020

Редченко С.М. – секретар міської ради

Кононченко О.С. – начальник організаційного  відділу

6

Забезпечення діяльності міської ради

та його  виконавчих органів

 

Організаційне забезпечення

1)

Підготовка засідань сесій Соледарської міської ради, засідань постійних комісій

На протязі планового періоду

Редченко С.М. – секретар міської ради

Кононченко О.С. – начальник організаційного відділу 

 

2)

Здійснення контролю за ходом виконання рішень міської ради та її виконавчих органів

На протязі планового періоду

Редченко С.М. – секретар міської ради

голови постійних комісій,

Кононченко О.С – начальник організаційного відділу,  

Черноусова Т.С. – начальник  загального  відділу

3)

Надання допомоги депутатам у розгляді листів, скарг та заяв громадян,  які надійшли до постійних комісій

На протязі планового періоду

керівники та спеціалісти відділів міської ради

4)

Інформування депутатів міської ради щодо основних положень ЗУ «Про запобігання проявам корупції»

На протязі планового періоду

Редченко С.М. – секретар міської ради

Нікітіна М.С. - начальник відділуз питань правового

забезпечення діяльності виконавчих

органів юридичного управління

Рогаченко Н.Л. –керуючий справами  виконкому

 

Правове забезпечення

1)

Організувати інформування депутатів міської ради  про нове законодавство

На протязі планового періоду

Нікітіна М.С. - начальник відділуз питань правового

забезпечення діяльності виконавчих

органів юридичного управління

2)

Надавати консультаційну допомогу депутатам міської ради

На протязі планового періоду

Кононченко О.С. – начальник організаційного відділу 

 

Інформаційне забезпечення

1)

Надавати інформаційне забезпечення

На протязі планового періоду

керівники, спеціалісти відділів міської ради

 

 

Начальник організаційного відділу

міської ради                                                                                       О.С.Кононченко

 

 

Секретар  міської ради                                                                       С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

18.06.2020 № 7/58-1269

м. Соледар  

 

Про  виконання  плану  роботи

Соледарської міської ради за I

півріччя 2020 року

 

          Розглянувши інформацію секретаря міської ради Редченко С.М. про виконання плану роботи Соледарської міської ради за І півріччя 2020 року, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:     

                                      

          1.Інформацію секретаря міської ради Редченко С.М. про виконання плану роботи Соледарської міської ради за Iпівріччя 2020 року взяти до відома.

 

         2.Зняти з контролю рішення міської ради від 19.12.2019 №7/50-1157 «Про затвердження плану роботи Соледарської міської ради на Iпівріччя 2020 року».

 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Соледарської міської ради з питань  законності і депутатської етики (Біленко).

 

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

                                                                          

 

 

 

Інформація

 

про виконання плану роботи Соледарскої міської ради

за І півріччя 2020 року

 

Відповідно до п. 7 Закону України від 21 травня 1977 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в України» план роботи Соледарскої міської ради на І півріччя 2020 року був затверджений рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/50-1157.

За І півріччя 2020 року  було проведено 7 сесій, 5 депутатських днів, 42 засідання постійних комісій.

Заплановано було розглянути – 21 питання, 20 запланованих питань розглянуто, 1 – перенесено на ІІ півріччя 2020 року.

Всього за звітний період розглянуто – 87 питань.

«Про виконання плану роботи Соледарської міської ради за ІІ півріччя 2019 року»;

«Про виконання Програми забезпечення житлом для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки за 2019 рік»;

«Про затвердження звіту про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 2019 рік»;

«Про  виконання Програми місцевих стимулів для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки за 2019 рік»;

«Про хід виконання Програми поводження з ТБВ на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки за 2019 рік»;

«Про затвердження Програми щодо сприяння розвитку об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної  територіальної громади на 2020-2022 роки»;

«Про затвердження  звіту виконання бюджету об’єднаної громади за  2019 рік»;

«Про затвердження звіту про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради за 2019 рік»;

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаноїтериторіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 рік»;

«Про затвердження плану роботи Соледарської міської ради на ІІ півріччя 2020 року»;

За звітній період проведено:

11 інформаційних нарад з керівниками підприємств, організацій та установ громади, також міський голова щоденно проводить оперативні наради з керівництвом міської ради.

Організовано та проведено у кожному закладі освіти «Новорічні свята».

Проведено мітинг з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

покладання квітів з нагоди 77 річниці визволення м .Соледара від німецько-фашистських загарбників;

з нагоди Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (вручення 192 ювілейних медалей та продуктових наборів).

До Дня захисту дітей представники міської ради, депутати, члени виконкому, в.о.старост відвідали 41дітей-сиріт та вручили подарунки.

В умовах заходів щодо запобігання COVID-19 216 малозабезпеченним особам були надані продуктові пакети у кількості 412 штук.

Проведені святкові концерти, присвячені Міжнародному Дню 8 березня,  Дню працівників житлово-комунального господарства.

Проведені міські акції, присвячені до Дня Масляниці, Дня Соборності України, Дня пам’яті Небесної сотні, Дня пам’яті Чорнобильської трагедії, Дня «Вишиванки».

Додатково плануються заходи до Дня медичного працівника, Дня Конституції, Дня молоді; покладання квітів до Дня скорботи, а також урочисте відкриття ЦБГ.

Всі заходи, проведені міською радою висвітлювалися  на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради та у газеті «Вперед». За І півріччя було розміщено 236 публікацій на головній сторінці сайту, створено 3 нові рубрики («Коронавірус:профілактика, інфікування і поширення», «Бюджет участі», «протидія домашньому насильству»).

На протязі Iпівріччя здійснювався контроль за виконанням рішень міської ради, надавалась консультативна допомога депутатам у розгляді листів, скарг та звернень громадян.

Усі заплановані заходи виконані, пропоную зняти з контролю рішення міської ради від19.12.2019 №7/50-1157 «Про затвердження плану роботи Соледарської міської ради на Iпівріччя 2020 року».

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                      С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020  № 7/58-1294

м. Соледар

 

Про затвердженнязвіту провиконання бюджету об’єднаної     територіальної громади за І квартал 2020 року

 

         Заслухавши звіт в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І. про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VIіз внесеними змінами, керуючись  статтями 26, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.Затвердити звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року (додається).

 

          2.Організаційне виконання рішення покласти на в. о. начальника фінансового управління міської ради Глущенко Т.І.

 

          3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                                О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

58 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

18.06.2020 № 7/58-1296

м. Соледар

 

Про затвердження розпоряджень міського голови з питань перерозподілу та виділення додаткових асигнувань за період з 11.12.2019 по 04.06.2020

 

      

          Розглянувши службову записку від 21.04.2020 №1097/18-26 в.о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І., керуючись статтями 26, 65 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

         Затвердити розпорядження міського голови з питань перерозподілу та виділення додаткових асигнувань за період з 11.12.2019 по 04.06.2020 (додається).

 

 

 

Міський голова                                                                               О.М. Степаненко        

 

                                                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

18.06.2020 №7/58-1296