Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   
 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

21.05.2020 №7/57-1265

м. Соледар

 

Про розробку детального плану території земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності (код КВЦПЗ 11.01) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, орієнтовною площею 0,5443 га та прилеглої території, розташованої за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Соледар вул.Першотравнева,1-3 (для розміщення технологічної дороги)

 

            Розглянувши клопотання від 15.04.2020 року №160/18-38 генерального директора ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» Бичкова О.М. про наміри  щодо розміщення технологічної дороги по вулиці Першотравневій, необхідної для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, орієнтовною площею 0,5443 га та прилеглої території, розташованої за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Соледар, вул. Першотравнева,1-3, відповідно до статей 10, 19, 24  Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI"Про регулювання містобудівної діяльності" із  змінами,  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», відповідно до Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 "Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації", до Постанови кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», до статей 12,92,123,125 Земельного кодексу Українивід 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ із внесеними змінами,   Законом України від 16 листопада 1992 року № 2780-ХП “Про основи містобудування” із  змінами, керуючись статтею 26 Закона Украинивід21травня 1997року  №280/97-ВР «Про місцевесамоврядування  в Україні»  із змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

           

            1. Розробити детальний план територіїземельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності (код КВЦПЗ 11.01) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, орієнтовною площею 0,5443 га та прилеглої території, розташованої за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Соледар вул.Першотравнева,1-3 (для розміщення технологічної дороги).

 

2. Виступити замовником розроблення детального плану території земельної ділянки  площею 0,5443 га, розташованої в адміністративних межах м.Соледара Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області.     

 

3. Фінансування робіт із розроблення містобудівної документації здійснити за рахунок коштів замовника будівництва (далі – Інвестор).

 

4. Відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради /Соколенко/:

1) Визначити, за погодженням з Інвестором, організацію – розробника детального плану території, з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розроблення містобудівної документації (далі - Розробник).

2) Підготувати та надати вихідні дані на розробку детального плану території.

3) У завданні на проектування передбачити вимогу щодо укладення  договору утримання об'єкту благоустрою з комунальними підприємствами Соледарської  міської об'єднаної територіальної громади.

 

5. Рекомендувати відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва  /Соколенко/ спільно з Інвестором:

            1) Оприлюднити прийняте рішення щодо розроблення детального плану території відповідно до чинного законодавства.

            2) Забезпечити оприлюднення проекту детального плану території та доступність громадськості до матеріалів містобудівної документації відповідно до чинного законодавства.

            3) Організувати та провести процедуру громадських слухань щодо розгляду та врахування громадських інтересів при обговоренні проекту детального плану території.

            4) Подати проект детального плану території на затвердження до Соледарської міської ради в установленому законодавству порядку.

           

            6. Укласти трьохсторонній договір між Замовником, Інвестором та Розробником щодо розроблення детального плану території, вказаного в пункті 1 цього рішення.

           

            7.При оновленнігенерального плану населеного пунктуврахувати матеріали детального плану території, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

           

            8. Організаційне виконання рішення покласти на  відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради (Соколенко).

           

            9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Соледарської міської ради з питань:  економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                               О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

21.05.2020 № 7/57- 1260

м. Соледар    

 

 

Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 27.11.2019 № 7/49-1135 «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради, затвердження положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради  та затвердження структури комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради»

 

Розглянувши службову записку від 19.05.2020 № 1429/18-20 начальника відділу з питань надання соціальних послуг Матченова А.В., відповідно до статті 23, переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2009 року № 1414 зметою якісного надання соціальних послуг населенню, в т.ч. громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги,відповідно до статті 78 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року№ 436-IV  зі внесеними змінами та керуючись пунктом 30 частини 1 статей 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Структури комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради, додаток 2 викласти у новій редакції.

2. Організаційне виконання рішення покласти на начальника відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради Матченова А.В..

 

3. Координаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О..

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради   з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Горбань), секретаря міської ради  Редченко С.М..

 

 

Міський голова                                                                                     О.М.Степаненко

 

Затверджено

 

рішення міської ради

 

21.05.2020 № 7/57-1260

 

Додаток  2

 

 

СТРУКТУРА

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради

 

 №п/п

Найменування   посад

 

Кількість штатних одиниць

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

5.

Директор

 

Відділення соціальної допомоги вдома

 

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома

 

Соціальний робітник

 

Відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

 

Завідувач відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

 

Фахівець з соціальної роботи

1

 

 

 

 

1

 

21

 

 

 

 

1

 

 

4

 

Разом:

28

 

Начальник відділу з питань

соціального захисту населення                                                   А.В. Матченов

 

 

Секретар міської ради                                                                 С.М. Редченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

21.05.2020 № 7/57- 1261

м. Соледар

 

Про безоплатну передачу з балансу Соледарської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» систему рентгенівську діагностичну ІМАХ 7600А

 

Розглянувши  службову записку від 01.04.2020 №963/18-26 начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю. щодо необхідності  передачі  з балансу Соледарської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської  міської ради» системи рентгенівську діагностичну ІМАХ 7600А, керуючись Законом України від 3 березня 1998 року №147/98 – ВР «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 з внесеними до нього змінами, статтями 26, 60  Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати безоплатно з балансу Соледарської міської ради  на баланс комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської  міської ради» систему рентгенівську діагностичну ІМАХ 7600А у кількості 1 од., інвентарний номер 101470127, первісною балансовою вартістю 3 954 377,60 грн.

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Жердій), комунальному некомерційному підприємству «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» (Мартиненко) оформити акти приймання–передачі комунального майна, визначеного в п.1 даного рішення, згідно з діючим законодавством.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на начальника відділу  бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю., в.о. головного лікаря комунального некомерційного  підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» Мартиненка О.І.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), з питань економічної політики, бюджету та фінансів(Боровик), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                         О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

21.05.2020  №7/57- 1262

м. Соледар

 

Про внесення змін до пункту 1 рішення міської ради від 31.03.2016 №6/83-1001 «Про надання в оренду об’єкта права комунальної власності територіальної громади м.Соледара»

 

Розглянувши службову записку від 15.04.2020 №1065/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г. щодо внесення змін до пункту 1 рішення міської ради від 31.03.2016 №6/83-1001 «Про надання в оренду об’єкта права комунальної власності територіальної громади м.Соледара», керуючись Законом України від 10 квітня 1992 року №2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» з внесеними змінами та доповненнями, Положенням про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Соледара, затвердженого рішенням міської ради від 25 вересня 2014 року №6/54-759, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 31.03.2016 №6/83-1001 «Про надання в оренду об’єкта права комунальної власності територіальної громади м.Соледара» у частині зменшення загальної площі на 59,6 кв.м, виклавши його у наступній редакції:

«1. Надати в оренду об’єкт права комунальної власності територіальної громади м.Соледара – нежитлове вбудоване приміщення (перший поверх двоповерхової будівлі) загальною площею 250,6 кв.м, розташоване за адресою: м. Соледар, вул. Цілинників, 27, - Головному управлінню Національної поліції в Донецькій області для розміщення Артемівського відділу поліції ГУНП в Донецькій області».

 

2. Відділу з управління комунальною власністю (Чуйко) укласти згідно з пунктом 1 цього рішення додаткову угоду.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ з управління комунальною власністю (Чуйко).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського головиз питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                         О.М. Степаненко

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

21.05.2020  № 7/57 - 1267

м. Соледар                                                              

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

Розглянувши клопотання від 13.03.2020 № 116/18-38 генерального директора ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» Бичкова О.М.  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись статтями 12, 122, 123, 134 Земельного кодексу України від                         25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» (ЄДРПОУ ХХХХ), загальною площею 1,3163 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами  (J11.01) - для розробки Західно-Михайлівського родовища, на території м. Соледара за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області, з метою  подальшої передачі в оренду відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 02.09.2004 № хххх та акту про надання гірничого відводу від 01.04.2019  № хххх.

2. Рекомендувати ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до  закону

 

             3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

21.05.2020 № 7/57- 1266

м. Соледар

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

             Розглянувши клопотання від 24.03.2020 № 127/18-38 генерального директора ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» Бичкова О.М., керуючись статтями 12, 122, абзацом 6 пункту 1 статті 123, пунктом 3 статті 124 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ,  Законом України «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 року № 3613-VI, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати дозвіл на виготовлення   технічної   документації   із   землеустрою   щодо   встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки що знаходиться в оренді ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» (ЄДРПОУ ХХХХ) згідно з договором оренди земельної ділянки укладеного 14.12.2004 року (зареєстрованого за № 040514700003 від 03.02.2005 Артемівським міським відділом ДРФ ДП «Центр ДЗК»), площею 32,1431 га (кадастровий номер 1410370300:00:003:0007), у м. Соледар на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області для обслуговування об’єктів промисловості, з метою виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру щодо фактичних меж земельної ділянки.

  

             2. Рекомендувати ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас»  замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

               3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

 21.05. 2020 №7/57- 1264

м.Соледар

 

Про встановлення для комунальних унітарних підприємств частини чистого прибутку (доходу), що підлягає зарахуванню до бюджету Соледарської міської об`єднаної територіальної громади на 2021 рік

 

Розглянувши службову записку від 18.05.2020 року № ­­­­1361/18-26 виконуючого обов’язки начальника фінансового управління Глущенко Т.І., відповідно до Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-IVіз внесеними до нього змінами, Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VIвнесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VIіз внесеними до нього змінами, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити для комунальних унітарних підприємств частини чистого прибутку (доходу), що підлягає зарахуванню до бюджету Соледарської міської об`єднаної територіальної громади у розмірі 15 відсотків від чистого прибутку.

2.  Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

 

Міський голова                                                                    О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

21.05.2020  №7/57- 1263

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019       №7/50-1175 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

 

Розглянувши від 13.05.2020 №1303/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.,від 10.04.2020 №1036/18-26, від 05.05.2020 №1250/18-26,від 12.05.2020 №1301/18-26 начальника Управління освіти Замараєвої Т.О.,від 14.04.2020 №1048/18-26,від 04.05.2020 №1235/18-26 начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І.,від 12.03.2020 №740/18-26 начальника відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Кучера О.О.,від 13.05.2020 №1306/18-26, від 14.05.2020 №1332/18-26 начальника служби у справах дітей Вілкової О.О.,лист від 06.05.2020 №03-01/16/475/0/30-20, від 18.05.2020 №508/0/30-20 Донецької обласної державної адміністрації, департаменту фінансів   відповіднодо статті 52, статті 72, пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із внесеними до нього змінами, статті 26 Закону  України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/50-1175 „ Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”

 

1)    в підпункті  пункту 1 рішення замінити відповідно:

 цифри 207 295,06393 на цифри  208 106,76393;

          цифри 18 812,40200 на цифри 19 330,84000;

          цифри 226 107,46593 на цифри  227 437,60393;         

          цифри 194 679,71993 на цифри  191 187,66393;

          цифри 40 113,98810 на цифри  45 147,46910;

            цифри 234 793,70803 на цифри 236 335,13303.

 

2)    внести наступні зміни в додаток 3 до рішення:

Зменьшити планові призначення загальногофонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  2 676,007тис. грн. по кодам  програмної класифікації видатків:

 

Управління освіти Соледарської міської ради:

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 43,562 тис. грн.( заробітна плата – 35,707 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 7,855 тис. грн.);

0611010   «Надання дошкільної освіти» на суму 500,029 тис. грн.( продукти харчування – 135,029 тис. грн., оплата теплопостачання – 244,800 тис. грн., оплата природного газу – 120,200 тис. грн.);

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 1 500,000 тис. грн.( продукти харчування – 450,000 тис. грн., оплата теплопостачання – 1 003,500 тис. грн., оплата природного газу – 46,500 тис. грн.);

0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» на суму 30,725 тис. грн.( заробітна плата – 25,179 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 5,546 тис. грн.);

0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму 164,345 тис. грн.( заробітна плата – 134,709 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 29,636 тис. грн.).

 

Відділ охорони здоров’я Соледарської міської ради:

0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 89,450 тис. грн.( заробітна плата – 73,320 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 16,130 тис. грн.).

 

Відділ  з питань соціального захисту  населення Соледарської міської ради:

0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 122,772 тис. грн.( заробітна плата – 100,770 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 22,002 тис. грн.).

 

Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради:

1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 56,647 тис. грн.( заробітна плата – 46,432 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 10,215 тис. грн.).

 

Відділ молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради:

1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 26,765 тис. грн.( заробітна плата – 21,938 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 4,827 тис. грн.).

 

Фінансове управління:

3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на суму 141,712 тис. грн.( заробітна плата – 116,347 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 25,365 тис. грн.).

 

Збільшити планові призначення загальногофонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  383,384тис. грн. по кодам  програмної класифікації видатків:

 

Управління освіти Соледарської міської ради:

0611010   «Надання дошкільної освіти» на суму 43,000 тис. грн.( на розроблення ПКД на проведення робіт щодо обладнання приміщень навчальних закладів системою протипожежного захисту);

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 257,000 тис. грн. (на розроблення ПКД на проведення робіт щодо обладнання приміщень навчальних закладів системою протипожежного захисту);

 

Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради:

1014060 «Забезпечення діяльності палаців iбудинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на суму 0,984 тис. грн.(придбання обладнання).

 

Фінансове управління:

3719770 ««Інші субвенції з місцевого бюджету»  на суму 57,400 тис. грн.(фінансування медичних закладів під час перебуванні дітей в стаціонарних приміщеннях).

 

Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громадиКНП «Соледарська міська лікарня» Соледарської міської ради по коду програмної класифікації видатків:

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 25,000 тис. грн.(придбання комплектів постільної білизни).

 

Збільшити планові призначення спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  2 755,160 тис. грн. по кодам  програмної класифікації видатків:

 

 Соледарська міська рада:

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 1 065,623 тис. грн. на фінансування робіт за робочим проектом «Благоустрій території Центру безпеки громадян Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по вул. Соледарська, 5-Б в м.Соледар Донецької області»(коригування);

0116082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» на суму 200,000 тис. грн. (придбання на вторинному ринку 2-х однокімнатних квартир (співфінансування)).

 

Фінансове управління:

3719770 ««Інші субвенції з місцевого бюджету»  на суму 1 000,000 тис. грн. (субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами).

 

Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради:

1014060 «Забезпечення діяльності палаців iбудинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на суму 17,537 тис. грн.(придбання телевізора та ноутбука для Міньківського сільського будинку культури).

 

Управління освіти Соледарської міської ради:

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 309,000 тис. грн.( за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 278,000 тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету – 31,000 тис. грн. на придбання обладнання для їдальні (харчоблоку) для Парасковіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради).

 

Збільшити планові призначення спеціального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громадиКНП «Соледарська міська лікарня» Соледарської міської ради по коду програмної класифікації видатків:

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 163,000 тис. грн.(придбання комп’ютерної техніки для оснащення робочих місць лікарів та медичних сестер).

 

     2. Додатки 1-5 до рішення від 19.12.2019 № 7/50-1175 „ Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік ” викласти в новій редакції (додається).  

 

     3.Організаційне забезпечення виконання цього рішення покласти на виконуючого обов’язки  начальника фінансового управління ГлущенкоТ.І.

 

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ СЕСІЇ №7/57-1263

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

21.05.2020 № 7/57-1259      

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 19.12.2019  № 7/50-1173 «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання з 01 січня 2020 року»    

 

Розглянувши службову записку від 19.05.2020 № 1427/18-26 керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л. та службову записку від 19.05.2020 № 1428/18-26 начальника відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради Матченова А.В. щодо внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/50-1173 «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання з 01 січня 2020 року», керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року                    № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:   

 

        1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2020  № 7/50-1173 «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання з 01 січня 2020 року»:

        1)скоротити одну штатну одиницю спеціаліста І категорії архівного відділу (додаток 1);

        2) ввести до відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради одну штатну одиницю спеціаліста-бухгалтера І категорії відділу     з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради (додаток 2).

 

2. Затвердити структуру апарату та виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів з 01 червня 2020 року у кількості 95,5 шт. одиниць (додаток 1).

 

3. Затвердити структуру виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади (самостійні управління, відділи), загальної чисельності виконавчих органів з 01 червня 2020 року у кількості 46 шт. одиниць (додаток 2).

 

         4. Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) забез-печити фінансування витрат апарату та виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, затверджених цим рішенням, в межах коштів, передбачених у бюджеті об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

 

         5. Організаційне виконання цього рішення покласти на фінансове управ-ління Соледарської міської ради (Глущенко), керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л., в.о. головного спеціаліста з кадрової роботи Пилипенко Г.С.  

 

6. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                                  О.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради

21.05.2020 № 7/57-.1259.     

(додаток 1)

 

Додаток 1

                                                                           до рішення

                                                                           19.12.2019 № 7/50-1173 

 

СТРУКТУРА

апарату та виконавчих органів

Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади

з 01 червня 2020 року у кількості 95,5 штатних одиниць

 

з/п

Назва виконавчих органів та посад

Чисельність

Апарат міської ради

1.

Міський голова

1

2.

Секретар міської ради

1

3.

Заступник міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій

1

4.

Заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики

1

5.

Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства

1

6.

Керуючий справами виконавчого комітету

1

7.

Староста

9

8.

Головний спеціаліст з кадрової роботи

1

9.

Спеціаліст І категорії з кадрової роботи

1

10.

Спеціаліст І категорії з загальних питань

8

11.

Спеціаліст І категорії з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

1

12.

Спеціаліст І категорії з питань внутрішньої політики

1

13.

Провідний спеціаліст з державної реєстрації актів цивільного стану

1

14.

Діловод

5,5

15.

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

1

16.

Водій автотранспортного засобу

3,5

17.

Прибиральник службових приміщень

4,5

18.

Опалювач (сезонно)

0,5

Виконавчі органи міської ради

19.

Загальний відділ

9,5

 

Начальник

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст І категорії з протокольної роботи

1

 

Спеціаліст І категорії по роботі зі зверненнями громадян

1

 

Секретар керівника

1

 

Завідувач господарства  

1

 

Кур’єр

1

 

Водій автотранспортного засобу

1

 

Прибиральник службових приміщень

1,5

20.

Організаційний відділ

2

 

Начальник

1

 

Спеціаліст І категорії

1

21.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

4

 

Начальник

1

 

Спеціаліст-економіст І категорії

1

 

Спеціаліст-бухгалтер І категорії

2

22.

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

3

 

Начальник

1

 

Головний спеціаліст 

1

 

Провідний спеціаліст 

1

23.

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

4

 

Начальник

1

 

Спеціаліст І категорії

1

 

Спеціаліст І категорії з питань екології та природних ресурсів

 

1

 

Спеціаліст ІІ категорії

1

24.

Юридичне управління  

4

 

Начальник управління

1

 

Спеціаліст І категорії з публічних закупівель

1

1)

Відділ з питань правового забезпечення діяльності виконавчих органів

2

 

Начальник

1

 

Спеціаліст І категорії 

1

25.

Відділ земельних ресурсів 

4

 

Начальник

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст І категорії

1

 

Спеціаліст ІІ категорії

1

26.

Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва

3

 

Начальник

1

 

Головний спеціаліст 

1

 

Провідний спеціаліст 

1

27.

Відділ з управління комунальною власністю

3

 

Начальник

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст І категорії

1

28.

Відділ з реєстрації місця проживання фізичних осіб 

2

 

Начальник

1

 

Спеціаліст І категорії

1

29.

Архівний відділ

1

 

Начальник

1

30.

Відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій

2

 

Начальник

1

 

Головний спеціаліст

1

31.

Відділ надання адміністративних послуг 

6

 

Начальник

1

 

Адміністратор

5

32.

Служба у справах дітей(юридична особа)

3

 

Начальник

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Провідний спеціаліст

1

33.

Військово-облікове бюро

2

 

Завідувач

1

 

Діловод

1

 

Всього:

95,5

       

 

 

В.о. головного спеціаліста з кадрової роботи

 

Г.С.Пилипенко

 

Секретар міської ради

 

 

С.М.Редченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради

21.05.2020 № 7/57- 1259       

(додаток 2)

 

Додаток 2

                                                                           до рішення

                                                                           19.12.2019 № 7/50-1173 

                                                 

СТРУКТУРА

виконавчих органів Соледарської міської ради

об’єднаної територіальної громади (самостійні управління, відділи)

з 01 червня 2020 року у кількості 46 штатних одиниць  

 

з/п

Назва виконавчих органів та посад

Чисельність

1.

Фінансове управління(юридична особа)

10

 

Начальник фінансового управління

1

1)

Бюджетний відділ

3

 

Заступник начальника фінансового управління – начальник бюджетного відділу

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст І категорії

1

2)

Відділ доходів

3

 

Начальник відділу

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст І категорії

1

3)

Відділ обліку і звітності

3

 

Начальник відділу  обліку і звітності – головний бухгалтер  

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст І категорії

1

2.

Управління освіти(юридична особа)

20  

1)

Апарат Управління освіти

3

 

Начальник Управління освіти

1

 

Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти

1

 

Головний спеціаліст з питань дошкільної освіти

1

2)

Міський методичний кабінет

2

 

Завідувач міського методичного кабінету

1

 

Методист

1

3)

Централізована бухгалтерія

10

 

Головний бухгалтер

1

 

Заступник головного бухгалтера

1

 

Бухгалтер-економіст

1

 

Бухгалтер-матеріаліст

2

 

Бухгалтер-рахівник

3

 

Бухгалтер

1

 

Фахівець з публічних закупівель

1

4)

Група з централізованого господарчого обслуговування

5

 

Інженер

1

 

Електрозварник

1

 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

1

 

Слюсар-сантехнік

2

3.

Відділ молоді, спорту та туризму(юридична особа)

2

 

Начальник відділу

1

 

Спеціаліст-бухгалтер І категорії

1

4.

Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації(юридична особа)

3

 

Начальник відділу

1

 

Спеціаліст-бухгалтер І категорії

2

5.

Відділ охорони здоров’я (юридична особа)

3

 

Начальник відділу

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст-бухгалтер І категорії

1

6.

Відділ з питань соціального захисту населення(юридична особа)

8

 

Начальник

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст-бухгалтер І категорії 

2

 

Спеціаліст ІІ категорії

1

 

Водій автотранспортного засобу

1

1)

Служба з перевезень  осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

2

 

Диспетчер

1

 

Водій автотранспортного засобу

1

 

Всього:

46

 

 

 

В.о. головного спеціаліста з кадрової роботи

 

Г.С.Пилипенко

 

Секретар міської ради

 

 

С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

21.05.2020  № 7/57-1258   

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 17.08.2017 №7/14-309 «Про ліквідацію Бухгалтерії дошкільних закладів установ освіти при дошкільному закладі №17 м.Соледара» 

 

Розглянувши службову записку від 22.04.2020 №1116/18-26 голови ліквідаційної комісії з припинення діяльності Бухгалтерії дошкільних закладів установ освіти при дошкільному закладі №17 м.Соледара  Рогаченко Н.Л. про необхідність внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 17.08.2017 №7/14-309 «Про ліквідацію Бухгалтерії дошкільних закладів установ освіти  при дошкільному закладі №17 м.Соледара», керуючись  статтею 143 Конституції України, статтями 104, 105, 110-112 Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІV, статтями  26, 59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:   

 

1.  Внести зміни до рішення Соледарської міської ради від 17.08.2017 №7/14-309 «Про ліквідацію Бухгалтерії дошкільних закладів установ освіти при дошкільному закладі №17 м.Соледара», а саме:

 

             викласти пункт 4 в наступній редакції:

 

«Визначити строк для заяви претензій кредиторами – два місяця з дати оголошення про ліквідацію та правонаступником активів та пасивів, майна, прав та обов’язків Бухгалтерії дошкільних закладів установ освіти при дошкільному закладі №17 м.Соледара Управління освіти Соледарської міської ради».

 

         2. Організаційне виконання рішення покласти на голову ліквідаційної комісії з припинення діяльності Бухгалтерії дошкільних закладів установ освіти при дошкільному закладі №17 м.Соледара  Рогаченко Н.Л., начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєву Т.О.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), постійну комісію з питань законності, депутатської діяльності та етики (Біленко).

 

 

 

Міський голова                                                                                    О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

21.05.2020  №7/57-1257

м.Соледар

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 19.12.2019 №7/50-1168

 

         Розглянувши службові записки від 18.05.2020  № 1343/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О. та від 19.05.2020 1375/18-26 начальника служби у справах дітей Вілкової О.О., керуючисьЗаконом України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести та затвердити наступні зміни до Програми:

 

1)таблицю 2.15 «Захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування» розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 1.

 

2)таблицю 3.13. «Соціальний захист населення» розділу 3. «Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується у 2020 році» викласти у новій редакції згідно з додатком 2.

 

3)таблицю 2.23 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади» Програми  викласти у новій редакції згідно з додатком 3.

 

4)таблицю 4.1 «Фінансове забезпечення заходів Програми» розділу 4 «Джерела та обсяги фінансування заходів та проєктів Програми у 2020 році» викласти у новій редакції згідно з додатком 4.

 

5)таблицю 4.2 «Фінансове забезпечення інвестиційних проектів Програми» розділу 4 «Джерела та обсяги фінансування заходів та проєктів Програми у 2020 році»Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 5.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ економічного розвитку торгівлі та інвестицій (Рудченко) та фінансове управління (Глущенко).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                       О.М. Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                      рішення міської ради

                                                                                                                                                      21.05.2020 №7/57-1257

                                                                                                                                                      (додаток 1)

 

Зміни до таблиці 2.15 «Захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування» розділу 2 «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади» Програми

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Державного
бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших
джерел

найменування показника

значення показника

обласного
бюджету

бюджет

ОТГ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.15.  Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.4.1. Надання житла для ВПО, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1

Придбання на вторинному ринку впорядкованого  житладля дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов ( за умов  співфінансування)

2020

Служба у справах дітей

400,0

 

 

400,0

 

 

 однокімнатна квартира

2

 

Популяризація влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання

2

Придбання одягу та взуття, подарункових наборів дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

2020

Служба у справах дітей

37,6

 

 

3,6

 

34,0

Кількість дітей

40

 

3

Перебування в стаціонарних відділеннях медичних закладів дітей за соціальними показниками (знайдених, залишених, відібраних та вилучених з неблагополучного середовища)

2020

Служба у справах дітей

57,4

 

 

57,4

 

 

2 дитини перебувають у медичному закладі по 2 місяці кожна. Вартість ліжко-дня у педіатричному відділенні КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» складає 460грн., обстеження 1 дитини під час перебування у стаціонарному відділенні 1100грн.

за потребою

 

   

ВСЬОГО захист дітей-сиріт

   

495,0

 

 

461,0

 

34,0

   

 

                                         

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                                                     І.І. Рудченко

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                          С.М. Редченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                      рішення міської ради

                                                                                                                                                      21.05.2020 №7/57-1257

                                                                                                                                                      (додаток 2)

 

Зміни до таблиці 3.13. «Соціальний захист населення»розділу 3. «Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується у 2020 році»  Програми

№ з/п

Назва проєкту

Термін
реалізації проєкту

Виконавець

Кошторисна вартість проєкту, тис.грн.

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність відповідних об'єктів)

Відповідність Плану заходів з реалізації  у 2018-

2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період

до 2020 року **  (номер та назва технічного завдання) або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)

Примітка

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела фінансування *

Державний фонд регіонального розвитку

інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій*

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку

обласний бюджет

районний (міський, селищний, сільський) бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.13. Соціальний захист населення

1

Створення центру інтегрованих соціальних послуг

2020

Відділ з питань соціального захисту населення

1398,0

1398,0

 

 

 

 

139,8

1258,2

1 Центр

2.5.3 Створення

прозорого офісу у приміщенні ЦНАП.

 

2

Створення закладу соціальної служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб громади

2020

Відділ з питань соціального захисту населення

600,0

600,0

 

 

 

 

600,0

 

1 центр

2.5.3 Створення

прозорого офісу у приміщенні ЦНАП.

 

3

Реконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

2017-2020

Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва

27718,617

8000,0

 

 

 

5000,0

3000,0

 

Завершення робіт по створенню ЦНАПу

2.5.3 Створення

ЦНАП

 

4

Будівництво Центру безпеки громадян Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по вул. Соледарська, 5-Б в м.Соледар в т.ч. благоустрій території Центру безпеки громадян

2018-2020

Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва

11319,206

3352,01

 

 

 

2286,387

1065,623

 

Завершення робіт по створенню Центру безпеки громадян

2.5.5 Створення Центру безпеки громадян

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

41035,823

13350,01

 

 

 

7286,387

4805,423

1258,2

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                                                     І.І. Рудченко

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                          С.М. Редченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                      рішення міської ради

                                                                                                                                                      21.05.2020 №7/57-1257

                                                                                                                                                      (додаток 3)

 

 

Зміни до таблиці 2.23 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» розділу 2 «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади» Програми

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державного
бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших
джерел

найменування показника

значення показника

обласного
бюджету

бюджет

ОТГ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2.23. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

4.1.3.Підвищувати рівень готовності відділів обласних і місцевих органів влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації та розвивати їхню інфраструктуру з реагування на надзвичайні ситуації

1

Навчання керівників відділів, управлінь, підприємств та організацій, що належать до сфери управління Соледарської міської ради та спеціалістів з цивільного захисту на курсах по цивільному захисту. Навчання добровольців – вогнеборців за затвердженими програмами ДСНС

2020

Спеціаліст з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Соледарської міської ради

20,0

 

 

20,0

 

 

Пройшло навчання, осіб

40

4.2.4. Приводити наявні захисні споруди цивільного захисту у готовність до використання за призначенням

2

Утримання,  ремонт та модернізація  захисних споруд цивільного захисту (ЦО) усіх форм  власності

2020

Спеціаліст з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Соледарської міської ради, балансоутримувач

80,0

 

 

80,0

 

 

Відремонтовано об'єктів, одиниць

2

2.9.1. Створення безпечного середовища

3

Утворення місцевого матеріального резерву на випадок виникнення надзвичайної ситуації:
- паливно-мастильні матеріали;
- будматеріали;
- засоби забезпечення аварійно-рятівних робіт;
- речове майно;
- лікувальні засоби та препарати;

- засоби для виконання санітарно-гігієнічної обробки вулиць,   приміщень, тощо в період карантину.

Виконання санітарно-гігієнічної обробки вулиць,   приміщень, тощо в період карантину

2020

Спеціаліст з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Соледарської міської ради, відділ охорони здоров'я, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області

1284,225

 

 

335,0

 

949,225

Паливно-мастильні матеріали: бензин, дизельне паливо, т

 

 

 

1

Будматеріали, одиниць

80

Засоби забезпечення аварійно-рятівних робіт, одиниць

20

Речове майно, одиниць

40

Лікувальні засоби, одиниць

200

4.4.2. Удосконалювати систему реагування на надзвичайні ситуації шляхом проведення закладки матеріально-технічних засобів в регіональний резерв для  попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення у відповідності до затвердженої номенклатури

4

Розроблення  та здійснення  комплексу протипожежних заходів,  закупівля спорядження рятувальників; закупівля аварійно-рятувального, пожежно-технічного обладнання та пожежних рукавів, укладення договорів з підприємцями на техніку з цистернами для підвозу води; для місцевих добровольців – вогнеборців. Організація і забезпечення роботи пунктів обігріву та харчування населення. Виготовлення інформаційних табличок із вказівками ПО

2020

Спеціаліст з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Соледарської міської ради, відділ охорони здоров'я, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області

100,0

 

 

100,0

 

 

Закупівля спорядження рятувальників, одиниць

50

Закупівля аварійно-рятувального пожежно-технічного обладнання, одиниць

10

Пожежних рукавів

За необхідністю

4.4.3. Сприяти   забезпеченню   пожежно-   та   аварійно-рятувальних  підрозділів  необхідною спецтехнікою
та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню  нормативної  кількості пожежно-рятувальних
підрозділів у населених пунктах області

5

Ремонт та заміна пожежних гідрантів, обслуговування  пожежних водоймищ

2020

Спеціаліст з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Соледарської міської ради, відділ з управління комунальною власністю

50,0

 

 

50,0

 

 

заміна пожежних гідрантів, одиниць

 6

Інші

6

 Забезпечення виготовлення та розміщення соціальної реклами, створення тематичних рубрик (сторінок) у газетах та на місцевому каналі телебачення з основних напрямків безпеки життєдіяльності, у тому числі: - розміщення  матеріалу в ЗМІ;  - придбання  постерів, плакатів ; - придбання стендів   (куточок цивільного захисту).

2020

 

25,0

 

 

25,0

 

 

Придбання плакатів, од.

стендів, од.

пам’яток, од.

 

10

5

100 

2.9.1 Створення

безпечного

середовища.

7

Впровадження місцевої системи централізованого оповіщення населення про надзвичайні ситуації

 

Спеціаліст з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Соледарської міської ради

180,0

 

 

180,0

 

 

Придбання обладнання, одиниць

10

 

 

ВСЬОГО Захист населення від  надзвичайних ситуацій

1739,225

 

 

 

790,0

 

949,225

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                                                     І.І. Рудченко

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                          С.М. Редченко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                      рішення міської ради

                                                                                                                                                      21.05.2020 №7/57-1257

                                                                                                                                                      (додаток 4)

 

Зміни до таблиці 4.1 «Фінансове забезпечення заходів Програми» розділу 4 «Джерела та обсяги фінансування заходів та проєктів Програми у 2020 році»Програми

             

тис.грн.

Напрями реалізації заходів

Кількість заходів

Витрати на реалізацію у 2020 році

всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

Інших джерел

обласного бюджету

районний (міський, селищний, сільський) бюджет

Агропромисловий комплекс

7

13642,0

 

 

500,0

13142,0

 

Енергозабезпечення та енергоефективність

1

8000,0

 

 

 

8000,0

 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

4

10,0

 

 

10,0

 

 

Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

3

100,0

 

 

100,0

 

 

Житлове господарство та комунальна інфраструктура

58

48619,066

 

 

42684,066

4650,0

1285,0

Розвиток підприємницького середовища

6

500,0

 

 

500,0

 

 

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів

6

550,0

 

 

 

550,0

 

Ринок праці. Зайнятість населення

6

880,0

 

 

440,0

 

440,0

Формування спроможних територіальних громад

3

2811,0

 

 

 

 

2811,0

Впровадження заходів територіального планування

7

45643,82

44693,82

 

950,0

 

 

Розвиток земельних відносин

11

8146,5

2358,7

 

5457,8

160,0

170,0

Розвиток громадянського суспільства

6

5,0

 

 

5,0

 

 

Соціальний захист населення

15

6171,8

 

 

6171,8

 

 

Підтримка сім'ї, дітей та молоді та впровадження гендерної рівності

16

329,0

 

 

297,0

 

32,0

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3

495,0

 

 

461,0

 

34,0

Освіта

24

25993,3

 

 

25993,3

 

 

Охорона здоров'я

29

16079,0

 

 

15881,0

 

198,0

Фізичне виховання та спорт

6

1340,0

 

 

1340,0

 

 

Культура і туризм

11

703,0

 

 

703,0

 

 

Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

1

24,0

 

 

24,0

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

9

4018,0

 

 

1418,0

2600,0

 

Захист прав і свобод громадян

8

144,0

 

 

144,0

 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

7

1739,225

 

 

 

790,0

 

949,225

Розвиток інформаційного розвитку. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації

6

237,0

 

 

237,0

 

 

Розвиток громади

 

1

1800,0

 

 

 

 

1800,0

ВСЬОГО:

254

187 980,711

47 052,52

 

104 106,966

29 102,0

7 719,225

 

 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                                          І.І. Рудченко

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                С.М. Редченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                      рішення міської ради

                                                                                                                                                      21.05.2020 №7/57-1257

                                                                                                                                                      (додаток 5)

 

Зміни до таблиці 4.2 «Фінансове забезпечення інвестиційних проектів Програми» розділу 4 «Джерела та обсяги фінансування заходів та проєктів Програми у 2020 році»Програми

Назва розділу

Кіль-

кість проек-

тів

Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн. 

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела фінансування

Державний фонд регіонального розвитку

Інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку

обласний бюджет

районний (міський, селищний, сільський) бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Житлове господарство та комунальна інфраструктура

1

5 504,1

 

 

 

 

550,5

4 953,6

Соціальний захист населення

2

13350,01

 

 

 

7286,387

4805,423

1258,2

Освіта

3

154 314,1

 

 

147 849,2

 

6 464,9

 

Охорона здоров'я

1

48 063,813

 

 

 

 

5 761,0

42 302,813

Фізичне виховання та спорт

4

25 989,7

 

 

 

 

5 210,2

20 779,5

Культура і туризм

3

4 128,4

 

 

 

 

4 128,4

 

Охорона навколишнього природного середовища

3

168 183,258

 

 

 

 

300,0

167 883,258

ВСЬОГО:

17

419 533,381

 

 

147 849,2

7286,387

27 220,423

237 177,371

 

 Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                                                     І.І. Рудченко

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                           С.М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 21.05.2020  №7/57 - 1256

м.Соледар

 

 

Про перейменування Васюківської загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області та затвердження її Статуту  в новій редакції

   

 Розглянувши службову записку від 05.05.2020 №1251/18-26 начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О. щодо перейменування Васюківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області та затвердження її Статуту в новій редакції,  відповідно до Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-ІVіз внесеними до нього змінами,Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІVіз внесеними до нього змінами, Законів України: від 05 вересня 2017 року №2145-VІІІ «Про освіту»,від 16 січня 2020 року  №463-IХ «Про повну загальну середню освіту»,від 15 травня 2003 року №755-ІV«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»(в редакції від 28 квітня 2020 року), наказу Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року №368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки» із внесеними до нього змінами,листа Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року №1/9-269 «Щодо розроблення статуту  закладу загальної середньої освіти», керуючись статтями 17, 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада        

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Перейменувати Васюківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області у Васюківську гімназію Соледарської міської ради Донецької області.

 

3. Затвердити Статут Васюківської гімназії Соледарської міської ради Донецької області в новій редакції (додається).

 

3. Директору Васюківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області Кобцовій Т.Г. надати Статут Васюківської гімназії Соледарської  міської ради Донецької області, затверджений в новій редакції цим рішенням, на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на директора  Васюківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області Кобцову Т.Г., Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва), заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.                           

 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко), з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Дергачова), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

21.05.2020  № 7/57 - 1255

м. Соледар

 

Про припинення  дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області шляхом приєднання до Никифорівської гімназії  Соледарської міської ради Донецької області

 

Розглянувши службову записку від 06.05.2020 № 1263/18-26               начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О. щодо  припинення  дошкільного навчального закладу ясел-садку комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області шляхом приєднання до Никифорівської гімназії  Соледарської міської ради Донецької області, в рамках  оптимізації навчальних закладів, з метою ефективного використання коштів,  відповідно до статей 104, 105 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-ІVіз внесеними до нього змінами, Законів України  від 05 вересня 2017 року №2145-VІІІ «Про освіту»,  від 16 січня 2020 року  № 463-ІХ «Про повну загальну середню освіту»,  від 11 липня 2001 року  №49 «Про дошкільну освіту» із внесеними до нього змінами, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в редакції від  14 січня 2020 року №440-ІХ, статей 17, 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Припинити  дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області, юридична адреса:84531, Донецька область, Бахмутський район, село Никифорівка, вулиця Тімірязєва, будинок 43-А, ЄДРПОУ 36091912 шляхом приєднання до Никифорівської гімназії Соледарської міської ради Донецької області ЄДРПОУ 25708237.

 

2.  Визначити Никифорівську гімназію Соледарської міської ради Донецької області  правонаступником майна та усіх прав та обов’язків дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області.

 

3.  Управлінню освіти Соледарської міської ради   (Замараєва Т.О.):

 

1).  Провести процедуру припинення дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області шляхом приєднання до Никифорівської гімназії Соледарської міської ради Донецької області відповідно до вимог чинного законодавства.

2).  Вжити заходів для відображення в балансі Управління освіти змін у складі рухомого і нерухомого майна, що передається від юридичної особи, що припиняється до юридичної особи – правонаступника.

 

4. Для здійснення процедури припинення  дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області, юридична адреса: 84531, Донецька область, Бахмутський район, село Никифорівка, вулиця Тімірязєва, будинок 43-А, ЄДРПОУ 36091912 шляхом приєднання до Никифорівської гімназії Соледарської міської ради Донецької області створити комісію у наступному складі:

- Замараєва Тетяна Олександрівна – начальник Управління освіти Соледарської міської ради , голова комісії, паспорт ХХХХХХХ, ідентифікаційний код ХХХХХХХХХХ;

- Данилова Тетяна Олександрівна – головний бухгалтер Управління освіти, член комісії, ідентифікаційний код ХХХХХХХХХХ;

- Дергачова Ірина Анатоліївна – депутат Соледарської міської ради, член комісії, ідентифікаційний код ХХХХХХХХХХ;

- Опришкова Світлана Геннадіївна - депутат Соледарської міської ради, член комісії, ідентифікаційний код ХХХХХХХХХХ;

          - Нікітіна Марина Сергіївна - начальник відділу з питань правового забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління, член комісії, ідентифікаційний код ХХХХХХХХХХ.

Визначити, що комісія діє на безоплатній основі.

 

5. Комісії з припинення юридичної особи дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області, юридична адреса: 84531, Донецька область, Бахмутський район, село Никифорівка, вулиця Тімірязєва, будинок 43-А, ЄДРПОУ 36091912 шляхом приєднання до Никифорівської гімназії Соледарської міської ради Донецької області  (далі - Комісія з припинення) забезпечити в установленому порядку :

1) Проведення повної інвентаризації  майна  дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області, основних засобів,  документів, що нагромадилися під час діяльності(в т.ч. не завершених в діловодстві та архівних)   з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 01.08.2020 року у порядку, передбаченому законодавством, з подальшою їх передачею за належністю.

2) Скласти передавальний акт та  інші акти приймання-передачі , та надати їх на затвердження до   Соледарської міської ради  в установленому законодавством порядку в термін  до 01.08.2020 року.

3) Попередити працівників дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області щодо припинення дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області та можливе вивільнення.

4) Письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про припинення юридичної особи у порядку встановленому чинним законодавством.

 

6. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва), заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко), з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Дергачова), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

21.05.2020 №7/57- 1254

м.Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради «Про організацію харчування у 2019-2020 навчальному році учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради» від 15.07.2019 №7/43-1014 зі змінами

 

       Розглянувши службову записку від 08.04.2020 №1009/18-26 начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О. щодо внесення змін до рішення міської ради від 15.07.2019 №7/43-1014 «Про організацію харчування у 2019-2020 навчальному році учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради» зі змінами, на виконання Закону України від 16 січня 2020 року №474-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», який набуває чинності 20.05.2020 року, керуючись  статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 15.07.2019 №7/43-1014 «Про організацію харчування у 2019-2020 навчальному році учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради» зі змінами, а саме:

  

          п.1 підпункт 1)  викласти в такій редакції: «Учні загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", із сімей загиблих учасників АТО, дітей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, дітей, які постраждали внаслідок воєнних і збройних конфліктів та учні 1-4 класів отримують безкоштовне харчування за рахунок бюджетних коштів»;

 

         п.1 підпункт 3) викласти в такій редакції: «Вартість пільгового харчування для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з числа  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім'ям", дітей із сімей загиблих учасників АТО,дітей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, дітей, які постраждали внаслідок воєнних і збройних конфліктів в 2019-2020 навчальному роцістановить 22,00 грн. в день на одну дитину»;

 

        п.3 підпункт 1) викласти в такій редакції: «Організувати повноцінне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій: учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів із сімей загиблих учасників АТО, учнів, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, учнів, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів»;

 

       додаток до рішення міської ради від 15.07.2019 №7/43-1014 «Про організацію харчування у 2019-2020 навчальному році учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради» (зі змінами) викласти в новій редакції (додається).

 

         2.Визначити, що дане рішення набирає чинності з 20.05.2020 року.

 

         3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко), заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), постійну комісію міської ради з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Дергачова),  секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

21.05.2020№ 7/57-1254

 

РОЗРАХУНОК

видатків на харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій узагальноосвітніх навчальних закладів Соледарської міської ради  у 2019-2020 навчальному році

№ з/п

Категорія учнів, які потребують харчування

Кількість учнів (осіб)

Кількість днів харчування в місяць на 1 учня

Вартість   харчування в день (грн.)

на 1 учня

Сума харчування на місяць (грн.)

1

Учні1-4 класів

677

19

20,00

257260,00

2

Учні 1-4 класів з числа:

2.1.дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

2.2.дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім'ям",

2.3.дітей із сімей загиблих учасників АТО,

2.4. дітей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб,

2.5. дітей, які постраждали внаслідок воєнних і збройних конфліктів

 

11

 

21

 

 

 

0

30

 

1

 

19

 

19

 

 

 

19

19

 

19

 

22,00

 

22,00

 

 

 

22,00

22,00

 

22,00

 

4598,00

 

8778,00

 

 

 

0,00

12540,00

 

418,00

Разом

63

19

22,00

26334,00

3

Учні 5-11 класів з числа:

3.1. дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

3.2.дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім'ям",

3.3.дітей із сімей загиблих учасників АТО,

3.4. дітей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб,

3.5. дітей, які постраждали внаслідок воєнних і збройних конфліктів

 

15

 

33

 

 

 

0

20

 

1

 

19

 

19

 

 

 

19

19

 

19

 

22,00

 

22,00

 

 

 

22,00

22,00

 

22,00

 

6270,00

 

13794,00

 

 

 

0,00

8360,00

 

418,00

Разом

69

19

22,00

28842,00

Всього

809

 

 

312436,00

Розрахунок видатків на харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Соледарської міської ради у 2019-2020 навчальному роціскладено Управлінням освіти Соледарської  міської ради.

 

Начальник Управління  освіти

Соледарської  міської ради                                                           Т.О.Замараєва

 

Секретар міської ради                                                                           С.М.Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

21.05.2020  № 7/57-1253

м. Соледар

Про  внесення змін до рішення  Соледарської міської ради від 19.12.2019   № 7/50-1158 «Про організацію харчування вихованців та дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради у 2020 році»

        

           Розглянувши службову записку від 07.04.2020 №995/18-26   від начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О. щодо необхідності внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 19.12.2019 № № 7/50-1158 «Про організацію харчування вихованців та дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради у 2020 році», на виконання Закону України від 16.01.2020 №474-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.       Внести зміни у рішенні  Соледарської міської ради від 19.12.2019 № № 7/50-1158 «Про організацію харчування вихованців та дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради у 2020 році», а саме:

Додати пункт 3.5):

          Встановити, що: діти, які мають  статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із числа внутрішньо-переміщених осіб забезпечуються безкоштовним харчуванням за рахунок бюджетних коштів з 20.05.2020 року.

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на Управління освіти (Замараєва).

3. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики  Рагозу О.О.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджет у і фінансів (Боровик), постійну комісію з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Дергачова).

 

Міський голова                                                                                 О.М. Степаненко

 
   

Яндекс.Метрика