Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

Соледарска міська рада оголошує конкурси на право оренди об’єктів централізованого теплопостачання та водопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та розташовані в с.Міньківка

 

Об’єкт, що пропонується до оренди чи концесію:об’єкти централізованого водопостачання: газова котельня з тепловими мережами, артезіанська свердловина, мережі водопостачання та водовідведення, башта Рожновського, розташовані за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с.Міньківка, вул. Центральна, 3.

Котельня з тепловими мережами, – одноповерхова цегляна будівля, загальною внутрішньою площею 223,9 кв.м.

Рік побудови будівлі – 1964-1974.

Теплові мережі: труби ПВХ, діаметром 40 мм – довжина 200 м; труби ПВХ, діаметром 60 мм – довжина 140 м.

Артезіанська свердловина – глибиною 77,72 м, робочим діаметром 168/152, дебет свердловини 16,1 куб.м/год, виконана із сталевих труб та бетонних кілець. Рік прийняття до експлуатації – 2004.

Мережі водопостачання та водовідведення:

- водопровідні мережі, прийняті в експлуатацію 1987 р.:

колодязі оглядові,з/б кільця, діаметром 1 м, у кількості 13 од.;

ділянка нагнітання, труби діаметром 100 мм ПВХ, довжиною 2400 м;

ділянка вул. Широка, труби діаметром 100 мм ПВХ, довжиною 500 м, труби діаметром 40 мм ПВХ довжиною 300 м;

ділянка вул. Ягідна,труби діаметром 100 мм ПВХ, довжиною 400 м, труби діаметром 40 мм ПВХ довжиною 400 м;

ділянка вул. Широка, труби діаметром 40 м ПВХ довжиною 500 м;

ділянка вул. Центральна, труби діаметром 100 мм ПВХ довжиною 600м, діаметром 40 мм ПВХ довжиною 400 мм;

ділянка вул. Молодіжна. труби діаметром 50 мм, металеві, довжиною 300 м (знаходяться в незадовільному стані, потребують заміни).

Мережі водопостачання, прийняті в експлуатацію у 2008 р.: труби ПВХ діаметром 50 мм. довжиною 80 м, кількість оглядових колодязів – 2 од.

Башта Рожновського, прийнята в експлуатацію 2006 р. – металева, висота 15м, об’єм – 25 куб.м, діаметр нижньої частини – 1 м, діаметр верхньої частини – 2,5 м.

Орган, який передає в оренду:Соледарська міська рада.

Строк, на який об'єкт передається в оренду: 3 роки з можливістю пролонгації.

Строк подання заявок на участь у конкурсі: протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу.

Розмір реєстраційного внеску:10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу: наступного дня після прийняття рішення про переможця конкурсу.

Вимоги до оформлення заявок на участь в конкурсі:

З дня оголошення конкурсу будь-яка юридична або фізична особа, що має бажання взяти участь у конкурсі, може подати відповідну заявку до конкурсної комісії.

Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також – «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

Заявки подаються конкурсній комісії за наступною адресу: 84545, вул. Паркова, 3-А, м.Соледар Бахмутського району Донецької області.

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

У заявці претендентів зазначаються: повне найменування претендента (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи – підприємця); місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур'єрською поштою і т. ін); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

Перелік додатків, які необхідно надати разом із заявкою на участь у конкурсі:

- завірену копію розширеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- завірену копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- завірену копію установчих документів;

- завірену копію довідки про реєстрацію особи як платника податків;

- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності;

- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату;

-  інформацію щодо платіжних реквізитів та про наявні відкриті рахунки в банківських установах;

- довідку від кандидата про те, що він не є банкрутом.

- документи на підтвердження повноважень керівника підприємства, установи, організації;

- документи, що містять відомості про наявність у заявника або його власників чи афілійованих осіб досвіду обслуговування об'єктів в сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності. На підтвердження наявності в штатному розписі працівників, які мають досвід обслуговування об'єктів у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення, заявник подає відповідні документи. Форма, зміст та кількість зазначених документів визначаються заявником самостійно.

Заявка та додатки до неї складаються українською мовою. У разі подання документів іншою мовою заявник разом з ними надає їх переклад на українську мову, засвідчений нотаріально.

Заявка та додатки, що складені заявником, повинні бути підписані заявником/уповноваженим представником заявника та засвідчені печаткою заявника.

Копії документів, що додаються до заявки та щодо яких ця Інструкція не вимагає нотаріального посвідчення, мають містити на кожному аркуші з текстом напис «Згідно з оригіналом» із зазначенням посади, прізвища, ім'я, по батькові заявника/уповноваженого представника заявника, що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника.

Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень.

У випадку необхідності внесення виправлень у текст документів (при неможливості виготовлення нового документу) виправлення здійснюються шляхом перекреслення помилкової частини тексту, написання правильної частини тексту та здійснення напису «Виправленому на «     » вірити», який засвідчується підписом уповноваженої особи заявника та печаткою заявника. При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати.

Заявка та додані до неї документи мають бути зшиті разом однією ниткою (стрічкою), пронумеровані наскрізь з першого по останній аркуш та містити на останньому аркуші (на місці зшивання) напис «Прошито та пронумеровано на _____аркушах», що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника.

Заявки та додані до неї документи подаються заявником особисто або уповноваженим представником заявника, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії, підлягають реєстрації в порядку, визначеному Порядком роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу з оренди об’єктів централізованого теплопостачання/ водопостачання та водовідведення.

Неподання у заявці та доданих до неї документів необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення до участі у конкурсі).

Заявник, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать умови здійснення діяльності централізованого теплопостачання/ водопостачання та водовідведення.

Наявність в штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об'єктів централізованого теплопостачання/ водопостачання та водовідведення не менш, ніж 3 (три) роки.

Наявність можливості технологічного та організаційного забезпечення у сфері надання послуг з централізованого теплопостачання/ водопостачання та водовідведення.

Інформація щодо умов конкурсу, порядку проведення конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі надається конкурсною комісію за наступною адресою: 84545, м. Соледар, вул. Паркова, 3-А, каб.14, номери телефонів: (0627) 44-20-65, 44-20-68.

   

Яндекс.Метрика