Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за 2019 рік

 

        Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 63 посадовими особами міської ради та 6 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради (з урахуванням, що одна посадова особа виконує обов’язки начальника самостійного управління).

        

         Посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

         Двом посадовим особам міської ради було оголошено догану за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а саме:

         у І кварталі 2019 року – спеціалісту І категорії відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Лебедь Ірині Вікторівні (розпорядження міського голови від 04.03.2019 № 89 ра);  

         у ІІ кварталі 2019 року – головному спеціалісту відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Тесленку Віктору Володимировичу  (розпорядження місько-о голови від 19.06.2019 № 201 ра).

 

         З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

         1. Розроблено антикорупційні заходи у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2019 рік, затверджені розпорядженням міського голови від 22.12.2018 № 317 р.  

         2. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (у новій редакції) (рішення Соледарської міської ради від 15.07.2019 № 7/43-1036), який є нормативно-правовим документом.

         3. Затверджено склад Антикорупційної ради при виконавчому комітеті Соледарської міської ради та Положення про неї (рішення виконавчого комітету від 14.08.2019 № 168).

 

         За звітний період зареєстровано 34 повідомлення про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.  

         2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2019 рік, затверджені розпорядженням міського голови від 22.12.2018 № 317 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.

         3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.  

         4. На виконання статей 45-47 Закону України «Про запобігання корупції» надавалися методичні рекомендації щодо подання декларацій за 2018 рік  шляхом заповнення їх на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції як посадовим особам міської ради, так і керівникам

підприємств, закладів комунальної власності (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 20.02.2019 № 5).

         Також було підведено підсумки подання е-декларацій за 2018 рік посадовими особами міської ради та керівниками комунальних підприємств, закладу комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 17.04.2019 № 7).

         Так, заповнили е-декларації за 2018 рік із додержанням термінів                           70 посадових осіб міської ради (з урахуванням посадових осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку),                   5 посадових осіб самостійних управлінь та відділів міської ради(з урахуванням того, що одна посадова особа виконує обов’язки начальника самостійного управління), 7 керівників підприємств і закладу комунальної власності,                          26 депутатів міської ради.

         Крім того, надали е-декларації за раніше неохоплений період після звільнення (за 2018 рік) три особи: Войтко Н.М. (27.02.2019), Качур С.М. (26.03.2019), Нікуліна О.М. (11.02.2019).

         Але було встановлено і факти неподання та несвоєчасного подання е-декларацій за 2018 рік, а саме: 

         1) колишнім секретарем виконавчого комітету Никифорівської сільської ради Кулагіною К.М. (яка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) перед звільненням (дата звільнення – 04.12.2018) та за раніше неохоплений період після звільнення (станом на 31.12.2018), що є фактами неподання декларацій;

         2) директором комунального підприємства «Яковлівське» Московкою Р.В., що є фактом несвоєчасного подання декларації (дата подання – 01.04.2019).   

         Це потребувало письмового повідомлення уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. У зв’язку з цим було підготовлено та відправлено лист від 15.04.2019 № 1072/18-19 до Національного агентства з питань запобігання корупції про встановлення факту неподання, несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування.

         На виконання приписів антикорупційного законодавства було попереджено 6 посадових осіб щодо необхідності подання е-декларації перед їх звільненням, а саме:

         1) Мироненко О.Ю., яку було звільнено 24 липня 2019 року з посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності (дата подання декларації – 23.07.2019);

         2) Ільченко Т.А., яку було звільнено 31 липня 2019 року з посади спеціаліста з питань соціального захисту населення (дата подання декларації – 31.07.2019);

         3) Шпаченко Р.О., яку було звільнено 31 липня 2019 року з посади спеціаліста з питань соціального захисту населення (дата подання декларації – 31.07.2019);

         4) Тесленка В.В., якого було звільнено 16 серпня 2019 року з посади головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва (дата подання декларації – 15.08.2019);

         5) Бігун О.О., яку було звільнено 17 вересня 2019 року з посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (дата подання екларації – 16.09.2019);  

         6) Бондарєва Р.Ю., якого було звільнено 04.11.2019 року з посади головного спеціаліста організаційного відділу (дата подання декларації – 23.07.2019).

         5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.01.2020 року.

 

         6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

         1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

         2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

         3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

         4) спільної роботи близьких осіб.

         Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  5 посадових осіб міської ради, 1 посадову особу самостійного структурного підрозділу Соледарської міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади») та затверджено на посаді заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій (з урахуванням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком). 

        

         7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

         Всього за звітній період виконавчими органами надано 12736 адміністративних послуг. 

 

         8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

         Також двічі у 2019 році проводилися дводенні семінари-тренінги з антикорупційного законодавства експертами Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети» Лихачовим Романом та Заворотченко Оленою у співпраці з організацією «Global Communities», а саме:  

         1) з 24 травня по 25 травня (ІІ квартал) – на тему «Антикорупційні механізми для ОТГ» (для посадових осіб міської ради, працівників комунальних підприємств, представників громадських організацій, депутатів міської ради), у якому взяло участь 23 учасника;  

         2) з 11 листопада по 12 листопада (ІV кварталі) – на тему «Антикорупційні механізми в освіті та медицині» щодо розробки та впровадження механізмів запобігання корупції в громадах, підвищення прозорості в галузях охорони здоров’я та освіти, в якому взяли участь посадові особи міської ради, фінансового управління, Управління освіти, відділу охорони здоров’я та представники громадських організацій.  

 

         9. Оприлюднення на офіційному вебсайті Соледарської міської ради:

         1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за ІVквартал 2019 року;

         2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

         3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

         10. Проведено 2 службових розслідування щодо наступних посадових осіб міської ради:

         у І кварталі 2019 року – щодо спеціаліста  І категорії відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Лебедь І.В. (розпорядження міського голови від 05.02.2019 № 21 р); .

         у ІІ кварталі 2019 року – щодо головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Тесленка В.В. (розпорядження міського голови від 30.05.2019 № 110 р).

 

         11. Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування дисциплінарного стягнення до посадової особи (лист від 26.03.2019 № 810/18-19).  

 

         12. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

         За звітний період проведена правова експертиза 305 рішень міської ради, 288 рішень виконавчого комітету, 323 розпорядження міського голови з основної діяльності, 1193 розпорядження з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 372 договори господарської діяльності.

         13. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету,

уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції

в Соледарській міській раді

 

 

 

 

Н.Л.Рогаченко

 

 

 

ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за 2018 рік

 

Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 63 посадовими особами міської ради та 4 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

Посадові особи міської ради та посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

Була оголошена догана директору Яковлівського сільського будинку культури Соледарської міської ради Козачок Олені Василівні – за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а саме: не зазначення в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовряду-вання, даних про транспортні засоби, якими вона володіла (розпорядження міського голови від 16.02.2018 № 34 ра), та 1 посадовій особі міської ради – спеціалісту І категорії з питань внутрішньої політики Борисенко Людмилі Василівні – за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (розпоряд-ження міського голови від 18.06.2018 № 159 р).

З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно- правовим документом станом на 31.12.2017.

Також розроблено антикорупційні заходи у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2019 рік, затверджені розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р, та Порядок звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської рада, затверджений розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.

За звітний період зареєстровано 147 повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2018 рік, затверджені розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.

3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної терито-ріальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.  

4. На виконання статей 45-47 Закону України «Про запобігання корупції» надавалися методичні рекомендації щодо подання посадовими особами декларацій за 2017 рік  шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 21.02.2018 № 5);  підведено підсумки подання посадовими особами декларацій за 2017 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 18.04.2018 № 7).  

Проведена перевірка своєчасності подання декларацій осіб, уповнова-жених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами міської ради та самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради, керівниками закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

Всього перевірено декларацій 69 посадових осіб міської ради та 5 посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради (з урахуванням 5 посадових осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), 6 керівників підприємств комунальної власності, 1 керівник закладу культури, депутати міської ради.

Під час перевірки було встановлено факт неподання та несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, а саме: Олійник В.А., Атрощенко О.Ф., Грунською В.В., Тесленком В.В., депутатами міської ради Кобзарем О.В. та Ушаковою Ю.В., – що є правопорушенням антикорупційного законодавства та потребувало письмового повідомлення уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (підготовлено та відправлено лист до Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.04.2018 № 958/18-22 щодо надання повідомлень по вищезазначеному факту). 

Також на виконання приписів антикорупційного законодавства було попереджено 4 посадові особи щодо необхідності подання е-декларації перед їх звільненням, а саме:

Качура С.М., якого було звільнено 03 серпня 2018 року з посади спеціаліста  І категорії з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи (дата подання е-декларації – 02.08.2018);

Войтко Н.М., яку було звільнено 28 вересня 2018 року з посади спеціаліста І категорії з загальних питань (дата подання е-декларації – 28.09.2018).

Нікуліну О.М., яку було звільнено 10 жовтня 2018 року з посади началь-ника відділу надання адміністративних послуг (дата подання е-декларації – 10.10.2018);

Кулагіну К.М., яку було звільнено 04 грудня 2018 року з посади секретаря виконавчого комітету колишньої Никифорівської сільської ради (станом на 11.01.2019 року декларацію не подано).

5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.01.2019 року.

6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

4) спільної роботи близьких осіб.

Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  10 посадо-вих осіб міської ради та 1 посадову особу самостійного структурного підроз-ділу Соледарської міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади»).  

7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

Всього за звітній період виконавчими органами надано 16282 адміністра-тивні послуги. 

8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за ІVквартал 2018 року;

2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

10. Проведено 1 службове розслідування щодо директора Яковлівського сільського будинку культури Соледарської міської ради Козачок О.В. (розпорядження міського голови від 21.01.2018 № 23 р) та 1 службове розслідування щодо спеціаліста І категорії з питань внутрішньої політики Борисенко Л.В. (розпорядження міського голови від 06.06.2018 № 149 р).

11. Інформування Головного територіального управління юстиції у Донецькій області щодо накладання дисциплінарного стягнення на посадову особу (лист від 19.02.2018 № 461/18-22) та керівника департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК щодо виявлених порушень спеціалістом І категорії з питань внутрішньої політики Борисенко Л.В. (лист від 18.06.2018 № 1514/18-19).

12. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацюван-ня проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

За звітний період проведена правова експертиза 424 рішення міської ради, 236 рішень виконавчого комітету, 324 розпорядження міського голови з основної діяльності, 1194 розпорядження з кадрових питань та адміністратив-но-господарської діяльності; 343 договори господарської діяльності.

 

13. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала). 

 

ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за 2017 рік

 

         Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 53 посадовими особами міської ради та 4 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

         Посадові особи міської ради та посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

         Була оголошена догана 1 посадовій особі міської ради – начальнику відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Соколенко Ірині Миколаївні – за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а саме: не зазначення в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, даних про транспортні засоби, якими вона володіла (розпорядження міського голови від 21.09.2017 № 203 ра) та керівнику комунального підприємства «Яковлівське» Московці Роману Васильовичу – за допущені суттєві порушення пункту 21 розділу ІІІ контр акту з керівниками комунальних підприємств, що  належать до комунальної власності територіальної громади (розпорядження міського голови від 21.09.2017 № 204 ра).  

         З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

         1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним номативно правовим документом станом на 31.12.2017.

         Також розроблено антикорупційні заходи у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2018 рік, затверджені розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р, та Порядок звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської рада, затверджений розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.

         За звітний період зареєстровано 23 повідомлення про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

         2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2015-2017 роки, затверджених розпорядженням міського голови від 04.12.2015 № 194 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледар-ської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 11.12.2015 № 199 р.

         3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.

         4. На виконання статей 45-47 Закону України «Про запобігання корупції» надавалися методичні рекомендації щодо подання посадовими особами декларацій за 2016 рік  шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 15.02.2017 № 5);  підведено підсумки подання посадовими особами декларацій за 2016 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 19.04.2017 № 7) та ознайомлено посадових осіб із загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 19.04.2017 № 7); ознайомлено посадових осіб із заходами дисциплінарного впливу до посадових осіб місцевого самоврядування (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 20.12.2017 № 3).

         Проведена перевірка своєчасності подання декларацій осіб, уповнова-жених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами міської ради та самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради, керівниками закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

         Всього перевірено декларацій 59 посадових осіб міської ради та самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради (з урахуванням 4 посадових осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), 5 керівників підприємств комунальної власності, депутатів міської ради.

         5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 29.12.2017 року.

         6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

         1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

         2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

         3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

         4) спільної роботи близьких осіб.

         Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  15 посадо-вих осіб міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади»),               

5 посадових осіб – за процедурою затвердження на сесії (з урахуванням перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища).

         7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

         8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

         9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

         1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за ІVквартал 2017 року;

         2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

         3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

         10. Інформування Головного територіального управління юстиції у Донецькій області щодо накладання дисциплінарного стягнення на посадових осіб (лист від 15.11.2017 № 2349/01-38).

         11. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

         За звітний період проведена правова експертиза 412 рішень міської ради, 228 рішень виконавчого комітету, 380 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 1004 розпорядження з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 268 договорів господарської діяльності.

         12. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

          

Керуючий справами виконавчого комітету                                       Н.Л.Рогаченко                                                    

                                               

ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за 2016 рік

 

         Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 25 посадовими особами міської ради.

Посадові особи міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування..

З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038).

За звітний період зареєстровано 11 повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 04.12.2015 № 194 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 11.12.2015 № 199 р.

3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради та керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності щодо застосування антикорупційного законодавства (апаратні наради від 29.01.2016 протокол № 1,  від 25.03.2016 протокол № 9, протоколи навчання п/о від 20.01.2016 № 4, від 23.03.2016 №  6, від 20.04.2016 № 7, від 23.11.2016 № 2).

4. Надавалася методична допомога керівникам підприємств, установ, закладів комунальної власності щодо актуалізації НПБ з питань запобігання корупції.

5. На виконання статті 55 Закону України «Про запобігання корупції» надавалася допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру як посадовим особам міської ради, так і керівникам підприємств, установ, організацій комунальної власності (протокол № 5 від 17.02.2016 навчання посадових осіб).

Проведена перевірка своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік посадовими особами міської ради, комунальних підприємств міста та депутатами Соледарської міської ради. Всього перевірено декларацій 22 посадових осіб міської ради, 4-х керівників підприємств комунальної власності, восьми   депутатів міської ради.

6. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.01.2016 року (протокол а/н від 29.01.2016 № 1).

7.При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

4) спільної роботи близьких осіб.

Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  3 посадові особи, 1 посадова особа – за процедурою затвердження на сесії та з врахуванням Закону України «Про очищення влади».

8. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

Всього за звітний період виконавчими органами надано 1108  адміністративних послуг (станом на 13 грудня).

9.Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь (31.03,30.06, 30.09.2016).

10.Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради :

1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за 2015 рік;

2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

3) відомостей з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік 17 посадових осіб  (до 01 квітня);

4) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

11. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків. За звітний період проведена правова експертиза 156 рішень міської ради, 201 рішення виконавчого комітету, 217 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 224 розпорядження з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 110 договорів господарської діяльності.

12. Розроблена пам’ятка  для керівників виконавчих органів міської ради , комунальних підприємств, закладів, організацій щодо законодавчих та нормативно-правових актів, у яких йдеться про конфлікт інтересів (червень).

13. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

13.Аналізування потреб і очікувань  жителів громади (анкетування активу органів самоорганізації населення від 29.12.2016). 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                А.М.Башкірова

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання антикорупційних заходів посадовими особами виконавчих органів Соледарської міської ради за 2015 рік

 

         Вимоги Закону України “Про   запобігання корупції ” у сфері діяльності Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 23 посадовими особами міської ради.

Посадові особи міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування..

З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

1. Розроблені антикорупційні заходи у діяльності виконавчих органів  Соледарської міської ради на 2015 -2017 роки, затверджені розпорядженням міського голови від 04.12.2015 № 194р.

2. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради та керівників   підприємств, установ, організацій комунальної власності щодо застосування антикорупційного законодавства (апаратні наради від 27.02.2015 протокол № 7,  від 27.03.2015 протокол № 10, протокол навчання п\о від 25.02.2015).

3. Надавалася методична допомога керівникам   підприємств, установ, організацій комунальної власності щодо перегляду положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та перегляду антикорупційних заходів у діяльності комунальних підприємств та закладів у зв’язку  з тим, що постановами Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 295, від 29 квітня 2015 року № 265, від 14 травня 2015 року № 301 внесені зміни та доповнення до Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706, а також прийняттям Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265  (апаратна нарада від 11.12.2015 протокол № 44 ).

4. На виконання ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» надаваласядопомогав заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеруяк посадовим особам міської ради, так і керівникам   підприємств, установ, організацій комунальної власності. Проведена перевірка своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру за 2014рік посадовими особами міської ради , комунальних підприємств міста та депутатами Соледарської міської ради. Всього перевірено декларацій 28 посадових осіб міської ради, 4-х керівників підприємств комунальної власності, дев’яти   депутатів міської ради .

Здійснювався контроль щодо оприлюднення шляхом розміщення на офіційному   веб-сайті Соледарської міської ради  відомостей 17 посадових осіб  у термін з 08 лютого по 28 березня 2015 року.

5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень ЗУ «Про доступ до публічної інформації станом на 01.01.2015 року ( протокол а/н від 16.01.2015 № 2).

6.При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження :

1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

3) після припинення діяльності , пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

4) спільної роботи близьких осіб.

Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  2 посадові особи, 1 посадова особа – за процедурою затвердження на сесії та з врахуванням ЗУ «Про очищення влади».

6. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

Всього за звітний період виконавчими органами надано  1108  адміністративних послуг.

7.Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь ( 31.03.2015).

8. Інформування про результати проведення заходів щодо запобігання корупції до сектору  з питань запобігання корупції Донецької обласної державної адміністрації (лист № 67\01-43 від 16.01.2015).

9.Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради :

1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за 2014 рік ;

2) антикорупційних заходів;

3) відомостей з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру за 2014 рік 17 посадових осіб  ( з 08 лютого по 28 березня);

4) процедури перевірки стосовно ЗУ «Про очищення влади».

10. Проводився щоквартальний моніторинг виконання  антикорупційних заходів ( звіти відповідальних осіб від 15.04, 15.07, 15.10.2015).

11. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків. За звітний період проведена правова експертиза 156 рішень міської ради, 201 рішення виконавчого комітету, 216 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 224 розпорядження з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 110 договорів господарської діяльності.

12. Розроблена пам’ятка  для керівників виконавчих органів міської ради , комунальних підприємств , закладів, організацій щодо законодавчих та нормативно-правових актів, у яких йдеться про конфлікт інтересів (червень).

13. Функціонування «Телефону довіри» ( публікація номерів в газеті «Вперед» від 21.01.2015 № 7) з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів ( інформація не поступала).

13.Аналізування потреб і очікувань жителів громади ( анкетування активу органів самоорганізації населення від 29.12.2015).

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради

за 2014 рік

         Соледарською міською радою за звітний період вживались відповідні заходи щодо послаблення негативного впливу корупційних ризиків на діяльність її виконавчих органів.

Вимоги Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції ” у сфері діяльності Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 24 посадовими особами міської ради.

         За звітний період посадові особи не притягувалися до адміністративної відповідальності та не звільнялися за  рішенням суду про заборону займати посади.

          На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Соледарській міській раді та розроблено Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Соледарській міській раді, затверджене розпорядженням міського голови від 08.01.2014 № 5р.

Протягом звітного періоду проводилася відповідна робота:

1. Проводився моніторинг виконання антикорупційних заходів (протокол а\н №14 від 24.04.2014, звіти відповідальних осіб від 23-25.04.2014;02.07-08.07;07.10-13.10; 29.12-31.12.2014):

1) про виконання Плану  заходів щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки у виконавчих органах Соледарської міської ради , затверджених розпорядженням міського голови від 04.07.2012 № 128р (рішення виконкому від 12.06.2014 №  111);

2) про виконання Заходів щодо впровадження механізму зворотного зв»язку з громадськістю про повідомлення фактів корупційних правопорушень у м. Соледарі на 2013-2014 роки, затверджених розпорядженням міського голови від 30.08.2013 № 166р:

11.06 , 19.09, 07.10, 04.12 -  семінари з активом органів самоорганізації населення  з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь ;

3) про виконання Заходів щодо поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості міста Соледар на 2013-2014 роки, затверджених розпорядженням міського голови від 10.09.2013 № 174р:

проведенінаради:

15.05 – «Суспільство проти корупції» інформаційно-роз»яснювальна нарада щодо прав громадянського суспільства в протидії корупції;

19.08 – «Запитання-відповідь» щодо реалізації антикорупційного законодавства;

08.09 –семінар на тему «Етика поведінки посадових осіб виконавчих органів міської ради»;

круглий стіл:

11.06 – «Участь громадськості в реалізації державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки»;

17.12 - «Зарубіжний досвід щодо запобігання і протидії корупції» ( з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь);

семінар:

08.09«Етика поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування»;

4) про виконання робочих заходів щодо мінімізації можливості виникнення   конфлікту   інтересів посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Соледарської міської ради та врегулювання конфліктів інтересів у разі його виникнення, затверджених розпорядженням міського голови від 28.01.2014 № 19р, та заходів з питань запобігання та виявлення корупції у Соледарській міській раді на 2014 рік , затверджених розпорядженням міського голови від 17.01.2014 № 13р (рішення  виконкому від 12.06.2014 № 114 « Про стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами міської ради»).

2. Надавалися роз»яснення працівникам виконавчих органів міської ради та керівникам   підприємств, установ, організацій комунальної власності щодо застосування антикорупційного законодавства (протоколи апаратних нарад від 07.02.2014 № 4,18.04.2014 № 13, 04.07.2014 № 22; протокол навчання п\о від 22.01, 19.03.2014).

3. Проводилася тематична нарада з виконання антикорупційних заходів (протокол № 14 від 24.04.2014).

4. Надаваласядопомогав заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеруяк посадовим особам міської ради, так і керівникам   підприємств, установ, організацій комунальної власності.

5. Проведена перевірка своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру за 2013 рік посадовими особами міської ради , комунальних підприємств міста та депутатами Соледарської міської ради.Всього перевірено декларацій28 посадових осіб міської ради, 4-хкерівниківпідприємств комунальної власності, п»яти  депутатів міської ради . Відомості 17 посадових осіб  з 08 лютого по 28 березня цього року були оприлюдненні шляхом розміщення на офіційному   веб-сайті Соледарської міської ради  .

6. Для забезпечення належних знань посадових осіб в питаннях запобігання і протидії  корупціїна  заняттях  22.01, 19.03, 23.04, 15.10, 21.11, 17.12.2014  (відповідно до плану навчань  ) , розглядалися та обговорювалися окремі питання   з попередження і протидії корупції, про стан подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру посадовими особами за 2013 рік , про виконання посадовими особами   Плану  заходів щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки у виконавчих органах Соледарської міської ради , затверджених розпорядженням міського голови від 04.07.2012 № 128р; про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення тощо…

7. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків. За звітний період проведена правова експертиза 172 рішень міської ради, 212 рішень виконавчого комітету, 197 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 143 розпоряджень з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 67 договорів господарської діяльності.

8.У звітному періоді на офіційному веб-сайті міської ради у рубриці «Запобігання проявам корупції» були оприлюдненні:

1) 09.01.2014 - аналітична інформація по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за 2013 рік ;

2) 06.05.2014 - інформація про виконання Плану  заходів щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки у виконавчих органах Соледарської міської ради;

3) 09.06.2014 - інформація про права громадян щодо запобігання і протидії корупції;

4) 09.07.2014 - інформація про впровадження механізму зворотного зв»язку з громадськістю.

У газеті «Соляник» ДП «Артемсіль» щотижня висвітлювалася діяльність міської ради та її виконавчих органів, друкувалися матеріали з надання  населенню правової консультаційної допомоги.

            8.Аналізування потреб і очікувань жителів громади ( анкетування активу органів самоорганізації населення від 28.04.2014).

9.Проводилось службове розслідування відносно посадової особи міської ради (розпорядження міського голови від 16.06.2014 № 101р та від 27.06.2014 № р).

 

02.02.2015

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

 

про стан реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки  виконавчими органами Соледарської міської ради

 

На виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 ,  розпорядженням міського голови від 04.07.2012 № 128рбув затверджений План заходів щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки у виконавчих органах Соледарської міської ради .

Станом на 01 червня 2014 року із 17 пунктів заходів Плану виконано 16.

Один пункт (6) виконаний частково. А саме:      

 

 № з\п

Найменування заходів

Відповідальні

Дата виконання

Відмітка

про виконання

1

Розгляд на апаратних нарадах при міському голові, на навчанні посадових осіб виконавчих органів міської ради питань щодо виконання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування,  запобігання та протидіїкорупції

Керуючий справами виконкому, спеціаліст-юрисконсульт

постійно

Навчання п\о - 22.01,19.03,

а\н від 05.02, 07.02, 18.04

2

Створення офіційного веб-сайта Соледарської міської ради

Загальний відділ

2012 рік

Рішення виконкому від 16.05.2013 № 102

3

Визначення   переліку   адміністративних послуг, що надаються  виконавчими органами , удосконалення порядку їх надання 

Виконавчі органи

2012 рік

Рішення виконкому від 13.06.2013 № 132, від 08.08.2013 № 144,145 ( нове затвердження )

4

Створення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради розділу з переліком всіх адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами міської ради

Загальний відділ , виконавчі органи

2013 рік

реєстрація  доменного іменіsolerada.gov.ua

 09 вересня 2013 року

 

5

Впровадження технологій надання відповідей поштою та за згодою запитувача електронною поштою при наданні адміністративних послуг

Загальний відділ , виконавчі органи

2013 рік

Рішення виконкому від 13.06.2013 № 132, Регламент взаємодії з Центром поштового зв»язку від 27.06.2013

6

Впровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Загальний відділ , виконавчі органи

2014 рік

Частково-цифрові підписи ДРАЦС, ВБОЗ

7

Здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій органів місцевого самоврядування

Керуючий справами виконкому

постійно

Конкурси не проводилися

8

Дотримання процедури конкурсного відбору на зайняття посади, розстановки кадрів, проходження служби в органах місцевого самоврядування

Керуючий справами виконкому

постійно

 Конкурси не проводилися

9

Вивчення розроблених мін»юстом методичних рекомендацій щодо запобігання і протидії корупції   посадовими особами

Керуючий справами виконкому

постійно

Роз»яснення щодо одержання подарунків п\о (навчання  п\о 25.02.2014)

10

 Підвищення кваліфікації посадових осіб , відповідальних за координацію роботи з питань запобігання антикорупційним проявам

Керуючий справами виконкому

за потребою

2012 рік-Нікітіна М.С.

-  дистанційна форма навчання– 108 а\г ( сертифікат № 6775 від 11.12.2012)

11

 Актуалізація  внутрішніх заходів щодо запобігання і протидії корупції, затверджених міським головою 01 липня 2011 року

Керуючий справами виконкому

за потребою

Розпорядження м\ г від  17.01.2014 №13р , від 28.01.2014 №19р

12

Запровадження механізму зворотного зв»язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень у місті

Організаційний відділ

постійно

17.01, 28.04 –семінар з активом ОСН,

 анкета від 28.04

 13

Розроблення та впровадження кодексу поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування , відповідно до ЗУ «Про правила етичної поведінки» від 17.05.2012

 № 4722-УІ

Керуючий справами виконкому , спеціаліст-юрисконсульт

2012 рік

Кодекс поведінки п\ о  від 12.09.2013 №171;

тестування 19.03.2014 протокол № 6

14

Аналіз практичної реалізації положень ЗУ «Про доступ до публічної інформації»

Загальний відділ

щороку до 01 лютого

Протокол № 1 апаратної наради  від 10.01.2014

15

Розміщення проектів нормативно-правових актів на інформаційному стенді\  веб-сайті у разі його створення

Загальний відділ , виконавчі органи

постійно

Функціонує  веб-сайт

16

Організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських організацій

Спеціаліст-юрисконсульт

постійно

Розпорядження м /г від 10.09.2013 №174р; розроблена пам»ятка від 05.02.2014

17

Надання інформації про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції до сектору  з питань запобігання і протидії корупції Донецької обласної державної адміністрації

Керуючий справами виконкому

 щороку

до 01 лютого

+

 лист від 16.01.2014

 № 143\01-43                                                                      

 

 

З метою мінімізації можливого впливу корупційних ризиків на проходження служби в органі місцевого самоврядування проводилася певна робота.

Так навиконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»:

1) розпорядженням міського голови від 02.12.2013 № 216р визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Соледарській міській раді;

2) розпорядженням міського голови від 08.01.2014 № 5р затверджено Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Соледарській міській раді;

3) надавалися роз»яснення працівникам виконавчих органів міської ради та керівникам   підприємств, установ, організацій комунальної власності щодо застосування антикорупційного законодавства (апаратні наради від 07.02.2014 протокол № 4, від 24.04.2014 протокол №14; протоколи навчання посадових осіб  від 22.01, 19.03.2014);

4) надавалася методична допомога керівникам   підприємств, установ, організацій комунальної власності щодо розроблення положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та  робочих   заходів  щодо  мінімізації  можливості виникнення конфлікту інтересів посадових осіб  та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

Для забезпечення належних знань посадових осіб в питаннях запобігання і протидії  корупціїна  заняттях  17.01, 19.03,17.04.2014 (відповідно до плану навчань  ) , розглядалися та обговорювалися окремі питання   з попередження і протидії корупції, про стан подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру посадовими особами за 2013 рік , про виконання посадовими особами   Плану  заходів щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки у виконавчих органах Соледарської міської ради , затверджених розпорядженням міського голови від 04.07.2012 № 128р; про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення тощо…

Шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проводиться юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради, в ході якої обов’язково вивчається питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків. Станом на 01.05.2014 проведена правова експертиза 63 рішень міської ради, 75 рішень виконавчого комітету, 75 розпорядження міського голови з основної діяльності,  122 розпорядження міського голови з кадрових питань та адміністративно-господарських, 25 договорів господарської діяльності.

На виконання ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» надавалася допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру як посадовим особам міської ради, так і керівникам   підприємств, установ, організацій комунальної власності та здійснювався контроль за декларуванням доходів посадових осіб. Посадові особи ( 28 посадових осіб міської ради, 4 керівники підприємств комунальної власності), п»ять  депутатів міської ради подали декларації своєчасно до 01 квітня 2014 року особисто , що підтверджується журналом реєстрації декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік посадових осіб міської ради і аркушем ознайомлення депутатів . Відомості , зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру за 2013 рік міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому, начальників виконавчих органів міської ради (всього відомостей 17 посадових осіб) оприлюдненні шляхом розміщення на офіційному   веб-сайті Соледарської міської ради у період з 08 лютого по 28 березня цього року.

Щодо реалізації положень антикорупційного законодавства в частині прозорості інформації про діяльність виконавчих органів міської ради та забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів:

1)  у приміщенні міської ради розташований інформаційний стенд з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», який утримується в актуальному стані, з постійним оновленням матеріалів;

2) функціонуєофіційний веб-сайт Соледарської міської з постійним розміщенням і оновленням матеріалів відповідно до його регламенту;

3) угазеті «Соляник» ДП «Артемсіль» щотижня висвітлюються матеріали не тільки про діяльність виконавчих органів, а також з наданням населенню правової консультаційної допомоги;

4) оприлюднення аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за 2013 рік  та про завершення деклараційної кампанії за 2013 рік на офіційному веб-сайті міської ради .

З метою актуалізації  внутрішніх заходів щодо запобігання і протидії корупції  затверджені розпорядженнями міського голови від 13.01.2014 № 13р Заходи з питань запобігання та виявлення корупції у Соледарській міській раді на 2014 рік, від 28.01.2014 № 19р Робочі заходи щодо мінімізації можливості виникнення   конфлікту   інтересів посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Соледарської міської ради та врегулювання конфліктів інтересів у разі його виникнення.

Моніторинг  виконання всіх антикорупційних заходів проводитиметься відповідно до Порядку звітування заходів з питань запобігання та виявлення корупції в Соледарській міській раді , затвердженому розпорядженням міського голови від 16.04.2014 № 65р.

 

 

Керуючий справами виконкому    

Соледарської міської ради                                                                                А.М.Башкірова

06.05.2014

 

ІНФОРМАЦІЯ

по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за 2013 рік

 

         Соледарською міською радою за звітний період вживались відповідні заходи щодо послаблення негативного впливу корупційних ризиків на діяльність її виконавчих органів.

Вимоги Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції ” у сфері діяльності Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 24 посадовими особами міської ради.

         За звітний період посадові особи не притягувалися до адміністративної відповідальності та не звільнялися за  рішенням суду про заборону займати посади.

З метою мінімізації можливого впливу корупційних ризиків на проходження служби в органі місцевого самоврядування:

1) забезпечувався прийом посадових осіб у суворій відповідності до визначених законодавством процедур. Особи, які приймалися на посади у виконавчі органи міської ради ( за звітний період 4 особи були вперше зараховані на службу в органи місцевого самоврядування) , підписували попередження про спеціальні обмеження, пов’язані з прийняттям в органи місцевого самоврядування та проходженням цієї служби,   проходили спеціальну перевірку ( протоколи засідання конкурсної комісії від 17.07.2013 №1 , від 06.08.2013 № 2);

розпорядженням міського голови від 17.05.2012 № 28ра призначена відповідальна особа за організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов»язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування;

2) на засіданні виконкому розглядалося питання « Про стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами міської ради» (рішення  від 13.06.2013 № 128);

3) визначено   перелік    адміністративних послуг, що надаються  виконавчимиорганами( рішення виконкомувід 13.06.2013 № 132, від 08.08.2013 № 144,145 ( нове затвердження );

4) впроваджено  надання відповідей поштою та за згодою запитувача електронною поштою при наданні адміністративних послуг (рішення виконкому від 13.06.2013 № 132)

5) підписано Регламент взаємодії з Центром поштового зв»язку від 27.06.2013;

6) розпорядженням міського голови від 30.08.2013  № 166р затверджені заходи щодо впровадження механізму зворотного зв»язку з громадськістю про повідомлення фактів корупційних правопорушень у м. Соледарі на 2013-2014 роки;

7) прийнято Кодекс поведінки посадових осіб Соледарської міської ради,   затверджений рішенням виконкому від 12.09.2013 № 171;

8) проводився аналіз практичної реалізації положень ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (протокол № 30 апаратної наради від 30.08.2013);

9) з вересня 2013 року функціонує офіціальний веб-сайт Соледарської міської ради ;

10) розпорядженням міського голови від 10.09.2013  № 174р затверджені заходи щодо поширення знань про антикорупційне законодавство серед громадськості міста Соледар на 2013-2014 роки;

11) впроваджена система електронного документообігу;

12) впроваджено електронний цифровий підпис для користування програмами « М.Є.Док », АРМ «Державний реєстр актів цивільного стану» .

Для забезпечення належних знань посадових осіб в питаннях запобігання і протидії  корупціїна  заняттях  17.01, 21.02,17.04.2013 (відповідно до плану навчань  ) , розглядалися та обговорювалися окремі питання   з попередження і протидії корупції, про стан подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру посадовими особами за 2012 рік , про виконання посадовими особами   Плану  заходів щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки у виконавчих органах Соледарської міської ради , затверджених розпорядженням міського голови від 04.07.2012 № 128р; про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення тощо…

14.04.2013 в газеті «Вперед» були опубліковані відомості, зазначені у деклараціях про майно доходи, витрати і зобов»язання фінансового характеру посадовими особами за 2012 рік.

Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків. За звітний період проведена правова експертиза 198 рішень міської ради, 251 рішення виконавчого комітету, 198 розпоряджень міського голови з основної діяльності,  125 договорів господарської діяльності.

Одна посадова особа у грудні 2012 року підвищила кваліфікацію дистанційною формою навчання за програмою спеціалізованого курсу «Впровадження антикорупційного законодавства та етичних стандартів на державній службі, в органах місцевого самоврядування» у м. Донецьку ( сертифікат № 6775 від 11.12.2012).

Щодо реалізації положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині прозорості інформації про діяльність виконавчих органів міської ради та забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів   у приміщенні міської ради розташовано інформаційний стенд, з дотриманням також вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Інформаційний стенд утримується в актуальному стані, з постійним оновленням матеріалів. У звітному періоді було прийнято рішення виконкому від 16.05.2013 № 102 щодо створення офіційного веб-сайту Соледарської міської ради та затвердження його положення. Станом на 06 вересня закінчився процес реєстрації  доменного імені solerada.gov.ua. З 09 вересня розпочалося його наповнення і функціонування. У газеті «Соляник» ДП «Артемсіль» щотижня висвітлювалися матеріали не тільки про діяльність виконавчих органів, а також з наданням населенню правової консультаційної допомоги.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Соледарській міській раді.

У листопаді місяці на апаратній нараді при міському голові надавалися методичні рекомендації керівникам комунальних підприємств та бюджетних установ міста щодо визначення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції (протокол № 40 від 29.11.2013).

Питання стану виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки у виконавчих органах Соледарської міської ради заслуховувалося на апаратній нараді при міському голові (протокол № 24 від 19.07.2013) та розглядалося на засіданні виконкому (рішення  від 10.10.2013 № 197).

   

Яндекс.Метрика