Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

Гранти від ПРООН для запобігання корупції

ПРООН в Україні запрошує подавати заявки на грантовий конкурс «Участь організацій громадянського суспільства у впровадженні нового законодавства, спрямованого на запобігання корупції».

Запрошення до участі у грантовому конкурсі має на меті надати кваліфікованим українським організаціям громадянського суспільства (ГО) інформацію щодо проекту ПРООН «Прозорість і доброчесність публічного сектору» і проінструктувати заявників щодо запрошення до участі у грантовому конкурсі. Запрошення містить опис критеріїв відповідності, порядок подання проектних пропозицій, процес відбору, а також вимоги щодо оцінювання і моніторингу впровадження відібраних проектів.

Антикорупційна реформа в Україні розпочалась у 2014 році, коли було прийнято пакет антикорупційного законодавства, до якого увійшов, зокрема, і Закон України «Про запобігання корупції». Саме цим законом було передбачено створення Національного агентства з питань запобігання корупції – центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перевірку декларацій та моніторинг стилю життя цих осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, та інші повноваження у сфері превенції.

У 2015 році закон набрав чинності, уряд України розпочав створення НАЗК. Залучення організацій громадянського суспільства до усіх етапів становлення і робити НАЗК є вирішальним для успішного функціонування цього органу. Активність громадських організацій на усіх рівнях сприятиме доукомплектуванню керівного складу НАЗК, повноцінному запуску цього органу, впровадженню електронної системи декларування та розробці регуляторної бази з конфлікту інтересів, декларування активів та оцінки корупційних ризиків.

Основні цілі цього грантового конкурсу:

ü    Більш активна громадська участь і ефективна адвокація створення і успішного функціонування НАЗК;

ü    Підвищення прозорості і підзвітності НАЗК і підвищення професійних навиків його персоналу (на національному і регіональному рівнях) через співпрацю з антикорупційною громадськістю; 

ü    Посилення моніторингових спроможностей громадських організацій для проведення громадського моніторингу впровадження антикорупційної реформи на регіональному рівні.

 

Грантовий конкурс буде впроваджуватися в рамках двох лотів, перший лот зосереджується на підтримці проектів, що діють на центральному рівні, другий – підтримка проектів на регіональному рівні.

Заявки на конкурс приймаються з 25 січня 2016 р.

Кінцевий термін подачі заявок буде оголошений Проектом додатково, адже передбачається, що конкурс проводиться до моменту набору достатньої кількості і якості проектів для підтримки.

Тривалість проектів складатиме 12 місяців, і не перевищуватиме 50.000 доларів США.

Більш детальні умови конкурсу і форми заявки можна переглянути у додатку чи дізнатися за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Шановні громадяни міста Соледар!

         Забезпечуючи участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції та формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, важливим завданням якої є здійснення громадського контролю за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, діяльністю посадових осіб Соледарської міської ради, реалізацію права громадян на одержання інформаціїз антикорупційного законодавства,   відкритість, доступність та достовірність такої інформації, Соледарська міська рада на офіційному веб-сайті (www.solerada.gov.ua)урозділі ”Запобігання проявам корупції” розміщує інформацію з антикорупційної тематики.

         Свою громадську думку, позицію абовиявлені факти вчинення корупційних правопорушень ви можете повідомитиза телефоном 44-20-65 або на електронну адресу solerada@mail.ru.

         Під час формування та реалізації антикорупційної політики виконавчими органами міської ради ваша громадська думка обов’язково буде врахована.

         Міська рада запрошує всіх небайдужих мешканців до співпраці з питань запобігання і протидії корупції.

 

 

Права громадян

щодо запобігання корупції

       Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції регулюється нормами Закону України «Про запобігання корупції».

       У відповідності до п. 1 ст. 21 Закону України «Про запобігання корупції» громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України"Про доступ до публічної інформації", інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.

Згідно ст. 21 п. 2 Закону України «Про запобігання корупції»Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом..

            Національне агентство відповідно ст. 14 Закону України «Про запобігання корупції» готує щорічні звіти про свою діяльність, які після затвердження Громадською радою при Національному агентстві оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

            Відповідно ст. 20 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство готує проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який не пізніше 1 квітня подається до Кабінету Міністрів України.

            Стаття 53 Закону України «Про запобігання корупції» регулює державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

            Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України"Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

            Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, здійснюється відповідно до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

   

Яндекс.Метрика