Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

ЗВІТ
про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами
Соледарської міської ради за ІІ квартал 2019 року 
 
 Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 64 посадовими особами міської ради та 5 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради (з урахуванням, що одна посадова особа виконує обов’язки начальника самостійного управління). 
 Посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.
 Була оголошена догана 1 посадовій особі міської ради – головному спеціалісту відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Тесленку Віктору Володимировичу – за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (розпорядження міського голови від 19.06.2019 № 201 ра). 
  З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:
 
 1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно-правовим документом станом на 31.03.2019.
 За звітний період зареєстровано 7 повідомлень про можливість виник-нення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів. 
 
 2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2019 рік, затверджених розпорядженням міського голови від 22.12.2018 № 317 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледар-ської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.
 
 3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної терито-ріальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства. 
 
  4. На виконання антикорупційного закону підведено підсумки подання е-декларацій за 2018 рік посадовими особами міської ради та керівниками комунальних підприємств, закладу комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (протокол навчання посадових осіб виконав-чих органів міської ради від 17.04.2019 № 7). 
Заповнили е-декларації  за 2018 рік із додержанням термінів 70 посадових осіб міської ради (з урахуванням посадових осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), 5 посадових осіб самостійних управлінь та відділів міської ради(з урахуванням, що одна посадова особа виконує обов’язки начальника самостійного управління), 7 керів-ників підприємств і закладу комунальної власності, 26 депутатів міської ради.  
 
 Але було встановлено і факти неподання та несвоєчасного подання е-декларацій за 2018 рік:  
1) колишнім секретарем виконавчого комітету Никифорівської сільської ради Кулагіною К.М. (яка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) перед звільненням (дата звільнення – 04.12.2018) та за раніше неохоплений період після звільнення (станом на 31.12.2018), що є фактами неподання декларацій; 
2) директором комунального підприємства «Яковлівське» Московкою Р.В., що є фактом несвоєчасного подання декларації (дата подання – 01.04.2019).  
Це потребувало письмового повідомлення уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. У зв’язку з цим було підготовлено та відправлено лист від 15.04.2019 № 1072/18-19 до Національного агентства з питань запобігання корупції про встановлення факту неподання, несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування. 
 
 5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 02.07.2019 року. 
 
  6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:
1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;
2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;
4) спільної роботи близьких осіб.
Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  1 посадову особу міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади»). 
 
  7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів. 
Всього за звітній період виконавчими органами надано 3978 адміністра-тивних послуг. 
 
  8. Проводився семінар з активом органів самоорганізації з питань, спря-мованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.
 
  9. Проводився дводенний семінар-тренінг з 24.05.2019 по 25.05.2019 експертами громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» Заворот-ченко Оленою та Лихачовим Романом в рамках проекту «Децентралізація приносить прозорість та ефективність в освіті та медицині» для посадових осіб міської ради, працівників комунальних підприємств, представників громадсь-ких організацій, депутатів міської ради, у якому взяло участь 23 учасника.  
 
  10. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:
1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за І квартал 2019 року;
2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);
3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади». 
 
 11. Проведено 1 службове розслідування щодо головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Тесленка В.В. (розпорядження міського голови від 30.05.2019 № 110 р). 
 
  12. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацю-вання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самовряду-вання в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків. 
 За звітний період проведена правова експертиза 52 рішень міської ради, 55 рішень виконавчого комітету, 63 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 280 розпоряджень з кадрових питань та адміністративно-господар-ської діяльності; 111 договорів господарської діяльності.
 
  13. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала). 

 

ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за І квартал 2019 року

 

         Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 60 посадовими особами міської ради та 4 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

         Посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

         Була оголошена догана 1 посадовій особі міської ради – спеціалісту І категорії відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Лебедь Ірині Вікторівні – за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (розпоряд-ження міського голови від 04.03.2019 № 89 ра).  

         З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

         1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно-правовим документом станом на 31.03.2019.

         За звітний період зареєстровано 9 повідомлень про можливість виник-нення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

         2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2019 рік, затверджених розпорядженням міського голови від 22.12.2018 № 317 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледар-ської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.

         3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної терито-ріальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.

         4. На виконання антикорупційного закону, надавалася допомога в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (надавалися методичні рекомендації щодо подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування (за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції), за 2018 рік  шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (відповідно до статей 45-47 Закону України «Про запобігання корупції»)» (протокол навчання посадових осіб від 20.02.2019 № 5), так і керівникам підприємств, закладів комунальної власності.

         Проведена перевірка своєчасності подання е-декларацій за 2018 рік посадовими особами міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності та депутатами міської ради.

         Всього перевірено декларацій 70 посадових осіб міської ради, 5 посадо-вих осіб самостійних управлінь та відділів міської ради, 7 керівників підпри-ємств, закладів комунальної власності, 26 депутатів міської ради.  

         5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.01.2019 року.

         6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

         1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

         2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

         3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

         4) спільної роботи близьких осіб.

         Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  1 посадову особу міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади»).

         7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

         Всього за звітній період виконавчими органами надано 2941 адміністра-тивна послуга.   

         8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

         9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

         1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за 2018 рік;

         2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

         3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».     

         10. Проведено 1 службове розслідування щодо спеціаліста  І категорії відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколиш-нього природного середовища та інфраструктури Лебедь І.В. (розпорядження міського голови від 05.02.2019 № 21 р).

         11. Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування дисциплінарного стягнення до посадової особи (лист від 26.03.2019 № 810/18-19).

         12. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацю-вання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самовряду-вання в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

         За звітний період проведена правова експертиза 77 рішень міської ради, 63 рішень виконавчого комітету, 75 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 287 розпоряджень з кадрових питань та адміністративно-господар-ської діяльності; 69 договорів господарської діяльності.

 

         13. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

 

ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за Іквартал 2018 року

 

Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 63 посадовими особами міської ради та 4 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

Посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно-правовим документом станом на 30.06.2018.

Розроблено антикорупційні заходи у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2019 рік, затверджені розпорядженням міського голови від 22.12.2018 № 317 р).

За звітний період зареєстровано 78 повідомлень про можливість виник-нення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та члена-ми колегіальних органів.

2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2018 рік, затверджених розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледар-ської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.

3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.

4. На виконання статей 45-47 Закону України «Про запобігання корупції» було попереджено 2 посадові особи щодо необхідності подання е-декларації перед їх звільненням, а саме:

Нікуліна О.М., яку було звільнено 10 жовтня 2018 року з посади началь-ника відділу надання адміністративних послуг (дата подання е-декларації – 10.10.2018);

Кулагіна К.М., яку було звільнено 04 грудня 2018 року з посади секретаря виконавчого комітету колишньої Никифорівської сільської ради (станом на 11.01.2019 року декларацію не подано).

5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.01.2019 року.

6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

4) спільної роботи близьких осіб.

Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі 1 посадову особу міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади»).

7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

Всього за звітній період виконавчими органами надано 4855 адміністра-тивних послуг.  

8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за ІІІ квартал 2018 року;

2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

10. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацюван-ня проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.  

За звітний період проведена правова експертиза 78 рішень міської ради, 70 рішень виконавчого комітету, 77 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 282 розпорядження з кадрових питань та адміністративно-господар-ської діяльності; 81 договір господарської діяльності.

11. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

 

 

ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за ІІІ квартал 2018 року

 

         Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 64 посадовими особами міської ради та 4 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

         Посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.      

             З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

         1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно-правовим документом станом на 30.06.2018.

         За звітний період зареєстровано 11 повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

         2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2018 рік, затверджених розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.

         3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.

             4. На виконання статей 45-47 Закону України «Про запобігання корупції» надавалася допомога в заповненні е-декларацій 2-ом посадовим особам перед їх звільненням, а саме:

         Качуру С.М., якого було звільнено 03 серпня 2018 року з посади спеціаліста  І категорії з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи (дата подання е-декларації – 02.08.2018);

         Войтко Н.М., яку було звільнено 28 вересня 2018 року з посади спеціаліста І категорії з загальних питань (дата подання е-декларації – 28.09.2018).

         5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.10.2018 року.

            6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

        1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

         2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

         3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

         4) спільної роботи близьких осіб.

         Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі 1 посадову особу міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади»).      

            7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

         Всього за звітній період виконавчими органами надано 3784 адміністративні послуги.  

      8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

          9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

         1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за ІІ квартал 2018 року;

         2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

         3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

        10. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

         За звітний період проведена правова експертиза 83 рішень міської ради, 58 рішень виконавчого комітету, 78 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 317 розпоряджень з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності;102 договорів господарської діяльності.

        11. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

          

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                         Н.Л.Рогаченко

 

ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за ІІ квартал 2018 року

 

         Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 65 посадовими особами міської ради та 5 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

         Посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

         Була оголошена догана 1 посадовій особі міської ради – спеціалісту І категорії з питань внутрішньої політики Борисенко Людмилі Василівні – за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (розпорядження міського голови від 18.06.2018 № 159 р).

         З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

         1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно-правовим документом станом на 30.06.2018.

         За звітний період зареєстровано 22 повідомлення про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

         2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2018 рік, затверджених розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледар-ської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.

         3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.

         4. На виконання статей 45-47 Закону України «Про запобігання корупції» підведено підсумки подання посадовими особами декларацій за 2017 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 18.04.2018 № 7).

         Проведена перевірка своєчасності подання декларацій осіб, уповнова-жених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами міської ради та самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради, депутатами місткої ради, керівниками закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

         Всього перевірено декларацій 69 посадових осіб міської ради та 5 посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради (з урахуванням 5 посадових осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), 6 керівників підприємств комунальної власності, 1 керівник закладу культури, депутати міської ради.

         Під час перевірки було встановлено факт неподання та несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, а саме: Олійник В.А., Атрощенко О.Ф., Грунською В.В., Тесленком В.В., депутатами міської ради Кобзарем О.В. та Ушаковою Ю.В., – що є правопорушенням антикорупційного законодавства та потребувало письмового повідомлення уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (підготовлено та відправлено лист до Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.04.2018 № 958/18-22 щодо надання повідомлень по вищезазначеному факту). 

         5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 02.07.2018 року.

         6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

         1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

         2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

         3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

         4) спільної роботи близьких осіб.

         Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі 2 посадові особи міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади»).

         7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

        Всього за звітній період виконавчими органами надано 4834 адміністративні послуги.         

      8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

         9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

         1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за І квартал 2018 року;

         2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

         3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

         10. Проведено 1 службове розслідування щодо спеціаліста І категорії з питань внутрішньої політики Борисенко Л.В. (розпорядження міського голови від 06.06.2018 № 149 р).

         11. Інформування керівника департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК щодо виявлених порушень спеціалістом І категорії з питань внутрішньої політики Борисенко Л.В. (лист від 18.06.2018 № 1514/18-19).

         12. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

         За звітний період проведена правова експертиза 125 рішень міської ради, 54 рішення виконавчого комітету, 89 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 379 розпоряджень з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 77 договорів господарської діяльності.

         13. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

          

Керуючий справами виконавчого комітету                                       Н.Л.Рогаченко                                                    

 

ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за І квартал 2018 року

 

         Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 63 посадовими особами міської ради та 5 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

         Посадові особи міської ради та посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

         Була оголошена догана директору Яковлівського сільського будинку культури Соледарської міської ради Козачок Олені Василівні – за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а саме: не зазначення в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, даних про транспортні засоби, якими вона володіла (розпорядження міського голови від 16.02.2018 № 34 ра).

         З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

         1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно-правовим документом станом на 31.03.2018.

         За звітний період зареєстровано 36 повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

         2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2018 рік, затверджених розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледар-ської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.

         3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.

         4. На виконання статей 45-47 Закону України «Про запобігання корупції» надавалися методичні рекомендації щодо подання посадовими особами декларацій за 2017 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 21.02.2018 № 5).

         5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.01.2018 року.

         6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

         1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

         2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

         3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

         4) спільної роботи близьких осіб.

         Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  6 посадо-вих осіб міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади») та  1 посадову особу самостійного структурного підрозділу Соледарської міської ради.

         7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

          Всього за звітній період виконавчими органами надано 2789 адміністративних послуг.          

      8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

         9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

         1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за 2017 рік;

         2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

         3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади». 

         10. Проведено 1 службове розслідування щодо директора Яковлівського сільського будинку культури Соледарської міської ради Козачок О.В. (розпорядження міського голови від 21.01.2018 № 23 р). 

         11. Інформування Головного територіального управління юстиції у Донецькій області щодо накладання дисциплінарного стягнення на посадову особу (лист від 19.02.2018 № 461/18-22).

         12. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

         За звітний період проведена правова експертиза 138 рішень міської ради, 54 рішення виконавчого комітету, 80 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 213 розпоряджень з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 74 договори господарської діяльності.

         13. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

          

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                       Н.Л.Рогаченко                                            

 

   ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за ІVквартал 2017 року

 

         Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 53 посадовими особами міської ради та 4 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

         Посадові особи міської ради та посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

         З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

         1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно-правовим документом станом на 31.12.2017.

         Також розроблено антикорупційні заходи у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2018 рік, затверджені розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р, та Порядок звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської рада, затверджений розпорядженням міського голови від 29.12.2017 № 379 р.

         За звітний період зареєстровано 19 повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

         2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2015-2017 роки, затверджених розпорядженням міського голови від 04.12.2015 № 194 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледар-ської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 11.12.2015 № 199 р.

         3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.

         4. На виконання Закону України «Про запобігання корупції» ознайомлено посадових осіб із заходами дисциплінарного впливу до посадових осіб місцевого самоврядування (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 20.12.2017 № 3).

         5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.10.2017 року.

         6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

         1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

         2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

         3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

         4) спільної роботи близьких осіб.

         Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  2 посадові особи міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади»),                        3 посадові особи – за процедурою затвердження на сесії (з урахуванням перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища).

         7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

         8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

         9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

         1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за ІІІ квартал 2017 року;

         2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

         3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

 

         10. Інформування Головного територіального управління юстиції у Донецькій області щодо накладання дисциплінарного стягнення на посадових осіб (лист від 15.11.2017 № 2349/01-38).

         11. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

         За звітний період проведена правова експертиза 80 рішень міської ради, 73 рішення виконавчого комітету, 99 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 324 розпорядження з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 110 договорів господарської діяльності.

         12. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

          

Керуючий справами виконавчого комітету                                       Н.Л.Рогаченко                                                    

 

 ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за ІІІ квартал 2017 року

 

         Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 49 посадовими особами міської ради та 4 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

         Посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

         Була оголошена догана 1 посадовій особі міської ради – начальнику відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Соколенко Ірині Миколаївні – за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а саме: не зазначення в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, даних про транспортні засоби, якими вона володіла (розпорядження міського голови від 21.09.2017 № 203 ра) та              керівнику комунального підприємства «Яковлівське» Московці Роману Васильовичу – за допущені суттєві порушення пункту 21 розділу ІІІ контр акту з керівниками комунальних підприємств, що  належать до комунальної власності територіальної громади (розпорядження міського голови від 21.09.2017 № 204 ра).   

         З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

         1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно-правовим документом станом на 30.09.2017.

         За звітний період зареєстровано 1 повідомлення про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

         2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2015-2017 роки, затверджених розпорядженням міського голови від 04.12.2015 № 194 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледар-ської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 11.12.2015 № 199 р.

         3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.

         4. На виконання Закону України «Про запобігання корупції» підведено підсумки подання посадовими особами декларацій за 2016 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. 

         Дві посадові особи додали декларації за 2016 рік з порушенням терміну:

         Назаренко М.С., начальник відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради, – 29.06.2017;

         Бондарєв Ю.С., начальник фінансового управління Соледарської міської ради, – 06.09.2017. 

         5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.07.2017 року.

         6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

         1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

         2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

         3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

         4) спільної роботи близьких осіб.

         Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  5 посадо-вих осіб міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади»).                

         7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

         8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

         9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

         1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за ІІ квартал 2017 року;

         2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

         3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

                 10. Проведено 2 службових розслідування щодо керівника комунального підприємства «Яковлівське» (розпорядження міського голови від 17.08.2017 № 248 р) та посадової особи міської ради (розпорядження міського голови від 17.08.2017 № 249 р). 

         11. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

         За звітний період проведена правова експертиза 105 рішень міської ради, 59 рішень виконавчого комітету, 77 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 298 розпоряджень з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 39 договорів господарської діяльності.

         12. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

          

Керуючий справами виконавчого комітету                                       Н.Л.Рогаченко 

 

ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за ІІ квартал 2017 року

 

         Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 48 посадовими особами міської ради та 4 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

         Посадові особи міської ради та посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

         З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

         1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно-правовим документом станом на 30.06.2017.

         За звітний період зареєстровано 1 повідомлення про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

         2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2015-2017 роки, затверджених розпорядженням міського голови від 04.12.2015 № 194 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледар-ської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 11.12.2015 № 199 р.

         3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.

         4. На виконання Закону України «Про запобігання корупції» підведено підсумки подання посадовими особами декларацій за 2016 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 19.04.2017 № 7) та ознайомлено посадових осіб із загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 19.04.2017 № 7).

         Проведена перевірка своєчасності подання декларацій осіб, уповнова-жених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами міської ради та самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради, керівниками закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у термін до 03.05.2017.

         Всього перевірено декларацій 57 посадових осіб міської ради та самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради (з урахуванням 4 посадових осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), 5 керівників підприємств комунальної власності, депутатів міської ради; 2 посадові особи не надали декларації за 2016 рік у термін до 03.05.2017 (Бондарєв Ю.С., Назаренко М.С.).

         5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.04.2017 року.

         6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

         1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

         2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

         3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

         4) спільної роботи близьких осіб.

         Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  7 посадових осіб міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади»),               

1 посадова особа – за процедурою затвердження на сесії (з урахуванням перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища).

         7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

         Всього за звітній період виконавчими органами надано 4834 адміністративні послуги.  

      8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

         9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

         1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за І квартал 2017 року;

         2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

         3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

         10. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

         За звітний період проведена правова експертиза 125 рішень міської ради, 60 рішень виконавчого комітету, 91 розпорядження міського голови з основної діяльності, 232 розпорядженея з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 66 договорів господарської діяльності.

         11. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

          

Керуючий справами виконавчого комітету                                       Н.Л.Рогаченко                                            

     

 ЗВІТ

про виконання антикорупційних заходів виконавчими органами

Соледарської міської ради за І квартал 2017 року

 

         Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» у сфері діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради дотримуються і виконуються 45 посадовими особами міської ради та 4 посадовими особами самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради.

         Посадові особи міської ради та посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради не  притягувалися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, а також не звільнялися за  рішенням суду про заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій місцевого самоврядування.

         З метою дотримання  антикорупційного законодавства за звітний період проведена наступна робота:

         1. Розроблено і затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Соледарській міській раді та її виконавчих органах (рішення міської ради від 28.07.2016 №6/88-1038), який є дійсним нормативно-правовим документом станом на 31.03.2017.

         За звітний період зареєстровано 1 повідомлення про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання повноважень посадовими особами міської ради, представницьких повноважень депутатами міської ради та членами колегіальних органів.

         2. Щокварталу проводився моніторинг виконання посадовими особами міської ради антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на 2015-2017 роки, затверджених розпорядженням міського голови від 04.12.2015 № 194 р, відповідно до Порядку звітування про виконання антикорупційних заходів у діяльності виконавчих органів Соледар-ської міської рада, затвердженого розпорядженням міського голови від 11.12.2015 № 199 р.

         3. Проводилася роз’яснювальна робота серед працівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради та керівників закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо застосування антикорупційного законодавства.

         4. На виконання статей 45-47 Закону України «Про запобігання корупції» надавалися методичні рекомендації щодо подання посадовими особами декларацій за 2016 рік  шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (протокол навчання посадових осіб виконавчих органів міської ради від 15.02.2017 № 5).

         Проведена перевірка своєчасності подання декларацій осіб, уповнова-жених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік шляхом заповнення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами міської ради та самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради, керівниками закладів культури, комунальних підприємств, установ, організацій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

         Всього перевірено декларацій 48 посадових осіб міської ради та самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради (з урахуванням 4 посадових осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), 4 керівників підприємств комунальної власності, депутатів міської ради.

         5. Заслуховувався аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації станом на 01.01.2017 року.

         6. При прийнятті на службу посадові особи попереджалися про встановлені законодавством обмеження:

         1) щодо використання службових повноважень чи свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або подарунка;

         2) щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

         3) після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

         4) спільної роботи близьких осіб.

         Всього за звітний період було прийнято на конкурсній основі  3 посадові особи міської ради (з урахуванням Закону України «Про очищення влади») та 4 посадові особи самостійних структурних підрозділів Соледарської міської ради, 1 посадова особа – за процедурою затвердження на сесії (з урахуванням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком).

         7. Адміністративні послуги надавалися з дотриманням встановлених законодавством стандартів.

           Всього за звітній період виконавчими органами надано 2789 адміністративних послуг.       

      8. Проводилися семінари з активом органів самоорганізації з питань, спрямованих на підвищення рівня знань щодо формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

         9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради:

         1) аналітичної інформації по запобіганню корупції серед посадових осіб Соледарської міської ради за 2016 рік;

         2) щоквартального моніторингу виконання антикорупційних заходів (звіти);

         3) процедури перевірки стосовно Закону України «Про очищення влади».

         10. Проводилася юридична експертиза усіх нормативно-правових актів  міської ради. Така експертиза здійснювалася шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В ході такої експертизи обов’язково вивчалися питання щодо унеможливлення виникнення в процесі реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення корупційних ризиків.

         За звітний період проведена правова експертиза 102 рішення міської ради, 36 рішень виконавчого комітету, 113 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 150 розпоряджень з кадрових питань та адміністративно-господарської діяльності; 53 договори господарської діяльності.

         11. Функціонування «Телефону довіри» з метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів (інформація не поступала).

          

Керуючий справами виконавчого комітету                                       Н.Л.Рогаченко 

   

Яндекс.Метрика