Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА
 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
34 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 

20.12.2018 № 7/34 -841

м.Соледар

 

Про бюджет об’єднаної  територіальної громади на 2019рік

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року
№2456-VI із внесеними до нього змінами, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 06 грудня 2018 року №1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Соледарська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2019 рік:

- доходибюджету об’єднаної  територіальної громадиу сумі 191868055 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної  територіальної - 190333256гривень та доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної  територіальної - 1534799 гривень (додаток 1 до рішення);

- видаткибюджету об’єднаної  територіальної громадиу сумі 191868055 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної  територіальної громадиу сумі 184828856 гривень та видатки спеціального бюджету об’єднаної  територіальної громадиу сумі 7039199 гривень (додаток 3 до рішення);

   -  профіцит  загального фонду бюджету об’єднаної  територіальної громади  у сумі 5 504,400тис. грн. ( додаток  2 до рішення );

дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної  територіальної громадиу сумі 5 504,400тис. грн.( додаток  2 до рішення).

 

         -оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної  територіальної громадиу розмірі 10000 гривень;

- резервний фондбюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 20000 гривень.

Використання коштів резервного фонду бюджету об’єднаної територіальної громади здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 29.12.2002 № 415, із внесеними до нього змінами, та Положення про використання коштів резервного фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Соледарської міської ради від  20.12.2018 №7/34-863.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 3 до рішення).

3. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2019 рік(додаток 4 до рішення).

  4.Затвердити на 2019 рік розподіл витрат бюджету об’єднаної  територіальної громадина реалізацію місцевих /регіональних програм у сумі 23391239 гривень (додаток 5 до рішення).

5. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1. До доходів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 102, 103², 103⁴, 104 Бюджетного кодексу України.

2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

2. У частині фінансування є надходження, визначені частиною 1                      статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджет об’єднаної територіальної громади, крім власних надходжень бюджетних установ, відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

8.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

-оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплату енергосервісу.

9. Надати право виконуючому обов’язки  начальника фінансового управління Соледарської міської ради:

1. В межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету об’єднаної теритоіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету  об’єднаної територіальної громади, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади:

1. Забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.

3. Забезпечити упорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2019 році.

4. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

5. Протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

6. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснити до 15 березня 2019 року публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, які визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;

- оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

11. Делегувати міському голові право в міжсесійний період приймати розпорядження про перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та кодами програмної і економічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, прозбільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по видаткам споживання загального фонду, про збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, а також про врахування у складі доходної та видаткової частин бюджету об’єднаної територіальної громади зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, або надходження додаткових сум дотацій, субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів з наступним затвердженням цих розпоряджень на сесіях Соледарської міської ради.

12.    Установити, що:

1.      Фінансування видатків бюджету об’єднаної територіальної громади здійснюється в межах фактичних надходжень з використанням режиму економії.

2.      Розпорядники бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2019 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих до обліку органами Державної казначейської служби України.

3.      Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів та видатків на утримання бюджетних установ.

         4.      Інформації про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади підлягають публікації через оприлюднення засобами масової інформації та на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради.

5. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади, по яких у 2018 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, вважаються кредиторською заборгованістю бюджету об’єднаної територіальної громади, і підлягають виконанню у 2019 році.

6. Невикористані на кінець бюджетного періоду кошти, які передавалися у 2018 році як інші субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади обласному бюджету(на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, на виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної родини; на часткову компенсацію суб’єктам малого та середнього підприємництва за результатами проведених Донецькою обласною адміністрацією конкурсних відборів проектів; на реалізацію розпорядження голови Донецької облдержадміністації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 №548 «Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» із внесеними до нього змінами), зберігаються на відповідних рахунках обласного бюджету для покриття відповідних витрат у 2019 році з урахуванням їх цільового призначення.

 13Делегувати:

 Бахмутській районній раді повноваження з організації надання соціальних послуг сім’ям Соледарської об’єднаної територіальної громади , які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальних послуг з реабілітації дітей інвалідів, соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому міністерством охорони здоров’я, соціальної допомоги громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, і зареєстровані в державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу ( і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей інвалідів і осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижче ніж прожитковий мінімум для сімей Соледарської  об’єднаної територіальної громади,  надання соціальних послуг громадянам комунальною установою «Бахмутський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  та  надання послуг з централізованого тимчасового зберігання архівних документів на перехідний період.

Бахмутській міській раді повноваження з організації надання вторинної медичної допомоги населенню Соледарської об’єднаної територіальної громади.

         14.    Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко):

         1. Надавати пропозиції Соледарській міській раді, за узгодженням з постійною комісією Соледарської міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів, щодо напрямків спрямування надпланових надходжень платежів в бюджет, у першу чергу, на фінансування захищених статей видатків та можливості виділення коштів на фінансування інших видатків, які забезпечують життєдіяльність громади.

         2. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу  України.

15. Встановити, що додатки 1 - 5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16.  Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року та діє по 31 грудня 2019 року.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Соледарської  міської ради з питань економічної  політики, бюджету і фінансів (Боровик), міського голову Степаненка О.М.

Міський  голова                                                                         О.М.Степаненко

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до   бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

(натисніть для перегляду)

Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4 та Додаток 5 до рішення міської ради 20.12.2018 №7/34-841

(натисніть на Додаток для перегляду)

   

Яндекс.Метрика