Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

Перелік питань для розгляду на засіданні виконавчогокомітетуСоледарської міської ради 04.10.2018

 

1.Пропідсумки підготовки підприємств житлово-комунального господарства Соледарської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

2.Про готовність комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади щодо забезпечення безперебійного руху автотранспорту на території громади у зимовий період 2018-2019 років. 

3.Простан виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради за 3 квартал 2018 року.

4. Про стан надання адміністративних та інших послуг службою у справах дітей у 2018 році.

5. Про надання матеріальної допомоги.

6. Про виконання вимог з  охорони праці в бюджетних закладах Соледарської об’єднаної територіальної громади.

7.Про надання адміністративних та інших послуг відділом містобудування, архітектури  та капітального будівництва у 2018 році.

8.Про стан підготовки соціальної сфери (заклади культури) Соледарської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019р.

9. Про стан підготовки соціальної сфери (заклади охорони здоров’я) Соледарської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019р.

10. Про стан підготовки соціальної сфери (заклади спорту) Соледарської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019р.

11. Про підсумки збирання врожаю ранніх зернових культур та хід проведення осіннього комплексу польових робіт сільськогосподарськими підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році.

12. Про встановлення тарифів на послуги зі збору, вивезення та знешкодження побутових відходів, що надаються товариством з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ-Бахмут», для населення с. Парасковіївки (приватний сектор, бюджетні установи, інші споживачі).

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

04.10.2018  № 

м. Соледар  

Про стан надання адміністратив-
них та інших послуг службою у
справах дітей у 2018  році

 

   Заслухавши інформацію начальника служби усправах дітей Вілкової О.О. про стан надання адміністративних та інших послуг службою  у справах дітей у 2018 році, відповідно до Положення про службу у справах дітей Соледарської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 20.07.2017  № 7/12-280, керуючись Законом України від 06 вересня 2012 року № 5203- VІ «Про адміністративні послуги», Законом України від 24 січня 1995 року №20/95 "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов»язаної із захистом прав дитини»,  статтями 32,34, 38, 52  Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію  начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. " Про стан надання адміністративних та інших послуг службою  у справах дітей у 2018 році " взяти до відома.

 

 1. Визнати стан роботи служби у справах дітей щодо надання адміністративних та інших послуг у 2018 році   задовільним.

 

Мііський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

                                                 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

04.10.2018   №

м. Соледар  

Про   затвердження      Положення

про комісію з питань  захисту прав

дитини при виконкомі Соледарської

міської ради

 

  Розглянувши  службову записку від  20.09.2018 № 277 начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. щодо затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконкомі Соледарської міської ради у зв'язку зі змінами в законодавстві, відповідно до Закону України від 24 січня 1995 року № 20/95 – ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов»язаної  із захистом прав дитини», керуючись статтею  34,  Закону України  від 21травня 1997 року  № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ”  із змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконкомі Соледарської міської ради (додається).

         2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 09.03.2017 № 33 «Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконкомі Соледарської міської ради».

          3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника служби у справах дітей    Вілкову О.О.

Міський голова                                                                    О.М.Степаненко

                                                                                   

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                     Рішення виконкому                                                                                     міської ради

 

                                                                                     04.09.2018  №   

 

ПОЛОЖЕННЯ

                   про комісію з питань захисту прав дитини при виконкомі

Соледарської міської ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Комісія з питань захисту прав дитини ( далі – комісія ) є консультативно – дорадчим органом, що  утворюється рішенням виконавчого комітету Соледарської міської  ради.

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, “ Про охорону дитинства”, “ Про забезпечення організаційно – правових норм соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ”, “ Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей ”, “ Про освіту ”, “ Про соціальні послуги ”, «Про соціальну роботу з сім᾽ями, дітьми та молоддю», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – правовими актами, а також цим положенням.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

ІІ .ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань :

  розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім᾽ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь  у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції;

розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема :

1) реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

          2) надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

          3) позбавлення та поновлення батьківських прав;

4) вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

 5) вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

6) участь одного з батьків у вихованні дитини;

          7) побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

          8)  визначення форми влаштування дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

9) встановлення і припинення опіки, піклування;

10) утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

11) збереження майна, право власності,  на яке або право користування яким мають діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

12) розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

 13)  надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

  14)інші питання, пов’язані із захистом прав дітей;

 

розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім'ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана без позбавлення батьківських прав, сім'ї , діти з якої  влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та приймає участь про взяття під соціальний супровід  сім'ї, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку  соціального супроводу);

 

направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

 

                                       ІІІ.ПРАВА КОМІСІЇ

5. Комісія має право:

 

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія.

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності ( за згодою ).

1V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

6. Комісію очолює міський голова. Голова комісії має заступника.

7. До складу комісії на громадських засадах входять начальники структурних підрозділів міської ради, представники центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працівники поліції Бахмутського ВП ГУМП в Донецькій області,  а також начальник  служби у справах дітей, який виконує обов’язки секретаря комісії.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів. До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадян, які беруть  безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Оформлюється  у вигляді протоколів, підписаних головою та секретарем комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13.Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою  у справах дітей  міської ради.

 

 

Начальник служби у справах дітей                                           О.О.Вілкова

 

Керуючий справами виконкому                                                Н.Л.Рогаченко

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

04.10.2018 №  

  м. Соледар

Провиконання плану роботи

виконавчих  органів  міської

ради за 3 квартал 2018 року

 

Заслухавши інформацію керуючого справами  виконавчого комітету Рогаченко Н.Л. про  виконання   плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради  за 3 квартал 2018 року , виконком міської ради відзначає , що відповідно до плану роботи виконкому на 4 квартал 2018 року, затвердженого рішенням виконкому від 06.09.2018 № 155, на чотирьох засіданнях виконкому було розглянуто й прийнято 18  планових рішення. Фактично за звітній період було розглянуто та прийнято -57рішеннь.Видано 64 розпорядження міського голови з основної діяльності; організовано й проведено 3виїзних  прийому міського голови , на яких розглянуто 36 питання.

  План роботи виконавчих органів міської ради за 3 квартал 2018 року виконано. Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 40,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/ 97- ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради 

 

 ВИРІШИВ:

 

1.Інформацію керуючого справами  виконавчого комітету  Рогаченко Н.Л. про виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради за 3 квартал 2018 року взяти до відома.

 

2. Зняти з контролю рішення виконкому Соледарської міської ради від  07.06.2018 №92„ Про затвердження плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2018 року ”  як виконане.

 

Міський голова                                                                          О.М. Степаненко 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

04.10.2018   №   

м.Соледар

 

Про  стан  підготовки  соціальної

сфери (закладів  охорони здоровя)

до роботи в осінньо-зимовий період

2018-2019р

 

Заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради Безкровного В.І. про стан підготовки закладів  охорони здоров’ядо роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019р, згідно з планом роботи  виконавчих органів Соледарської  міської ради на ІІІ квартал 2018 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 07.06.2018 № 92,  керуючись статтями 30,32,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Стан підготовки закладів соціальної сфери (закладів  охорони здоров’я) до роботив осінньо-зимовий період 2018-2019р визнати задовільним.

 

2. Затвердити план заходів з підготовки закладів освіти  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019р  (додаються).

 

3. Відділу охорони здоров’я (Безкровний)  забезпечити виконання пункту 2 цього рішення

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

04.10.2018 №__

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши службову записку від __________ начальника організаційного відділу Кононченко О.С., враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від       __________, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 р.р, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 № 7/3-88 із внесеними до неї змінами, керуючись статтями 34, 52 Закону України від    21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

  

ВИРІШИВ:

1.Надати матеріальну допомогу мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на лікування, згідно зі списком.

2. Затвердити рішення на черговій сесії  міської ради.

3.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  Жердій Л.Ю.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

04.10.2018 №___

м.Соледар

 

Про підсумки збирання  врожаю ранніх зернових культур та хід проведення осіннього комплексу польових робіт сільськогосподарськими підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році

 

           Розглянувши службову записку від 14.09.2018 року № 3158/1826 начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасової О.О., заслухавши інформацію  начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасової О.О. про підсумки збирання врожаю ранніх зернових культур та хід проведення осіннього комплексу  польових робіт сільськогосподарськими підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у               2018 році,  керуючись статтями 27-35,40,52 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР  “Про місцеве самоврядування в Україні ” з внесеними до нього змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Інформацію начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасової О.О. про підсумки збирання врожаю ранніх зернових культур та хід проведення осіннього комплексу польових робіт сільськогосподарськими підприємствами  Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у 2018 році взяти до відома.

 

 1. Визнати проведення робіт по збиранню врожаю ранніх зернових культур у 2018 році сільськогосподарськими підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної громади задовільною.

 

 1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, забезпечити:
 2. своєчасне завершення збирання пізніх сільськогосподарських культур, оранки зябу та підготовки чорних парів восени 2018 року;
 3. підготовку кондиційного насіння озимих зернових культур колосових культур не нижче ІІ репродукції для посіву під урожай 2019 року;
 4. сівбу озимих зернових культур на зерно та зелений корм під врожай 2019 року в прогнозованих обсягах в оптимальні агротехнічні строки та з урахуванням наукових рекомендацій;
 5. впровадження енергозберігаючих технологій при проведенні осіннього комплексу польових робіт, зокрема, шляхом застосування «нульової» та мінімальної обробки грунту;
 6. ефективного використання наявної сільськогосподарської техніки та при необхідності її додаткового залучення;
 7. матеріально – технічного забезпечення безперебійної роботи зернозбиральної техніки та технічних засобів під час проведення осіннього комплексу польових робіт та збирання врожаю пізніх сільськогосподарських культур;
 8. виконання заходів щодо недопущення виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій в місцях зберігання зерна та грубих кормів.

 

 1. Координацію проведення збирання врожаю пізніх сільськогосподарських культур у 2018 році, здійснення осіннього комплексу польових робіт та організаційно – технологічних заходів щодо підготовки та організованого проведення осіннього комплексу польових робіт сільськогосподарськими підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, зокрема, сівби озимих культур на зерно під урожай 2019 року в обсягах не менше 35% від загальної площі ріллі, покласти на відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасову).

 

 1. Просити Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій області (Люта) забезпечити  контроль за фітосанітарним станом сільськогосподарських угідь, проведенням сільськогосподарськими підприємствами інтегрованого захисту посівів озимих культур від шкідників, хвороб та бур’янів  в осінній період 2018 року на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Начальнику відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасова) довести до відома керівників сільськогосподарських підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади рішення та забезпечити його організаційне виконання.

 

 1. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                           О.М. Степаненко

   

Яндекс.Метрика