Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

       Перелік питань для розгляду на засіданні виконавчого комітету Соледарської міської ради  02.08.2018

 

1. Про погодження звіту про виконання бюджету об’єднаної громади у 1 півріччі  2018 року.

2.Про погодження звіту про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради у 1 півріччі 2018 року.

3. Про стан підготовки закладів освіти до навчального 2018/2019 року.

4. Про надання матеріальної допомоги.

5. Про стан виконання плану роботи виконкому Соледарської міської ради за 2 квартал 2018 року.

6.Про виконання вимог з охорони праці в бюджетних закладах Соледарської об’єднаної територіальної громади.

7.Про виконання вимог з охорони праці на комунальних підприємствах .

8. Про взяття на облік громадянки Харитонової К.І., яка потребує поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді.

9. Про зняття громадянина Ряполова Є.А. з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді. 

10.Про надання дозволу громадянці Пересаді Є.Б.на зміну договору найму на житлове приміщення в м. Соледарі.

 

11. Про надання житлової площі в гуртожитку комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.   

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

08.08.2017  №    

м. Соледар

 

Про виконання  вимог з охорони праці на комунальних підприємствах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

            Заслухавши інформацію начальника відділу комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Коваленка Г.В. про виконання вимог з охорони праці на комунальних підприємствах  Соледарської міської об’єднаної  територіальної громади, виконком міської ради відзначає, що за результатами проведеної перевірки визначено, що на комунальних підприємствах проводиться відповідна   робота щодо виконання вимог з охорони праці.

 Згідно з нормативними документами та    затвердженими заходами з безпеки праці та протипожежної безпеки розроблені відповідні інструкції та видані накази, проводяться інструктажі та здійснюється контроль за дотриманням вимог з охорони праці.

Також,  виконавчий комітет відзначає, що суттєвим недоліком в організації даного питання на комунальних підприємствах є не проходження навчання    відповідальними  за охорону праці.

З   метою недопущення випадків виробничого травматизму, порушень протипожежної безпеки, профілактики професійних захворювань, керуючись статтями 30,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

         1. Інформацію начальника відділу комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Коваленка Г.В.    про виконання вимог з охорони праці на комунальних підприємствах  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  взяти до відома.

           2. Визнати належний рівень роботи  по  виконанню вимог з охорони праці  на комунальних підприємствах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

3. Керівникам комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

         1)  організувати навчання   посадових осіб, відповідальних за  охорону праці  та  вирішення   питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;  

2) проаналізувати  стан організації  роботи з охорони праці та вжити  заходи щодо усунення виявлених недоліків у термін до 15.09.2018;

3)  забезпечити на кожному робочому місці умови праці, які відповідають вимогам нормативних актів;

         4)  забезпечити виконання вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» щодо   фінансування заходів з охорони праці;

         5)   про проведену роботу надати інформацію до виконавчого комітету  до 01 жовтня 2018 року.

         4. Начальнику відділу комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  (Коваленко):

         6) здійснювати систематичний контроль за станом роботи з охорони праці на комунальних підприємствах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

         7) висвітлювати  у засобах масової інформації, на офіційному сайті Соледарської міської ради зміни у законодавстві з питань охорони праці, стан виробничого травматизму, професійних захворювань та стан їх профілактики на комунальних підприємствах.

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

 

Міський голова                                                                         О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

  .08.2018  №

м. Соледар

 

Про погодження звіту про  вико-

нання бюджету об’єднаної терито-

ріальної громади за І півріччя 2018 року


         Заслухавши звіт в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І. про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 року, відповідно до плану роботи виконавчих органів міської ради на ІІ квартал 2018 року, затвердженого рішенням виконкому від 01.03.2018 №37, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VIіз внесеними змінами, керуючись  статтями 28, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1.Погодити  звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 року (додається).

 

          2.Фінансовому управлінню (Глущенко) винести звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 року для розгляду на черговій сесії міської ради.

 

          3.Організаційне виконання рішення покласти на в. о. начальника фінансового управління міської ради Глущенко Т.І.

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

02.08.2018 №

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши службову записку від 29.03.2018 № 1035/18-29 в.о.начальника організаційного відділу Волошинової О.Д., враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від 25.04.2018 № 4, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 р.р, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 № 7/3-88 із внесеними до неї змінами, керуючись статтями 34, 52 Закону України від    21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

  

ВИРІШИВ:

1.Надати матеріальну допомогу мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, згідно зі списком (додаток).

 

2. Затвердити рішення на черговій сесії  міської ради.

 

3.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  Жердій Л.Ю.

 

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

02.08.2018  №

 

м. Соледар

 

Про    погодження     звіту     про 

використання коштів цільового

фонду   Соледарської       міської

ради   за  І півріччя  2018  ріку


         Заслухавши звіт про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради за  І півріччя 2018 ріку начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Жердій Л.Ю., відповідно до рішення Соледарської міської ради від 13.07.2006 №5/4-33 „Про створення цільового фонду Соледарської міської ради та затвердження Положення про цільовий фонд Соледарської міської ради”,плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на ІІІ квартал 2018 року затвердженого рішенням виконавчого комітету  від 07.06.2018 №92 з метою здійснення контролю за витрачанням коштів цільового фонду Соледарської міської ради, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VІ із внесеними до нього змінами, статтями 26,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,  виконком міської  ради

 

ВИРІШИВ:

          1.Погодити звіт про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради заІ півріччя 2018 року  (додається).

 

          2. Затвердити звіт про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради за І півріччя 2018 року  на  черговій сесії міської ради.

 

         

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  міської ради Жердій Л.Ю..

 

 

 

 

Міський голова                                                                    О.М.Степаненко

                                                                                

 

                                                                                 ПОГОДЖЕНО

                                                                                 Рішення виконавчого

                                                                                 комітету міської ради

                                                                                 02.08.2018  №

 

Звіт про використання коштів цільового фонду

Соледарської  міської ради за І півріччя 2018 рік

 

№ з/п

 

Найменування

 

Виконано

(грн.)

1

 

Залишок коштів на початок року

 

1003731,61

 

2

 

Надійшло коштів

      -

 

3

 

Використано коштів цільового фонду

 

252063,77

4

Залишок коштів на  07 липня 2018 року

751667,84

 

 

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                                    Л.Ю.Жердій

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                               Н.Л.Рогаченко   

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

02.08.2018 №  

м. Соледар

Про виконання плану роботи

виконавчих  органів  міської

ради за 2 квартал 2018 року

 

Заслухавши інформацію керуючого справами  виконавчого комітету Рогаченко Н.Л. про  виконання   плану роботи виконавчих органівСоледарської міської ради  за 2 квартал 2018 року , виконком міської ради відзначає , що відповідно до плану роботи виконкому на 3 квартал 2018 року, затвердженого рішенням виконкому від 07.06.2018 № 92, на трьох засіданнях виконкому було розглянуто й прийнято 16  планових рішення. Фактично за звітній період було розглянуто та прийнято -54 рішення.Видано 89 розпоряджень міського голови з основної діяльності; організовано й проведено 7 особистих прийомів керівництвом міської ради , на яких розглянуто 43 питання.

  План роботи виконавчих органів міської ради за 2 квартал 2018 року виконано. Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 40,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/ 97- ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради 

 ВИРІШИВ:

 

1.Інформацію керуючого справами  виконавчого комітету  Рогаченко Н.Л. про виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради за 2 квартал 2018 року взяти до відома.

 

2. Зняти з контролю рішення виконкому Соледарської міської ради від                                                                                                  01.03.2018 № 37 „ Про затвердження плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 2 квартал 2018 року ”  як виконане.

 

Міський голова                                                                          О.М. Степаненко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

02.08.2018  №

м.Соледар

 

Про зняття громадянина Ряполова Є.А. з обліку громадян, які потребують поліпшення   житлових умов при Соледарській  міській  раді

 

Розглянувши службову записку від 16.07.2018 № 2410/18-26  начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.,  враховуючи  витяг з протоколу № 6 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді від 16.07.2018, відповідно до пунктів 25, 26, 28 Правилобліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 із внесеними до них змінами та доповненнями,  керуючись статтею 40 Житлового Кодексу Української РСР,  статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:

 

1. Зняти з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді, Ряполова Євгена Анатолійовича, ХХХХ р.н., у зв’язку зі смертю  його бабушки Фоменко Леоніди Іванівни, ХХХХ р.н., (померла ХХХХХХХХХ), на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом (спадкова справа ХХХХХ зареєстровано в реєстрі за ХХХХ) на підставі пп 1 п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР у зв'язку з поліпшенням житлових умов, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового приміщення.

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                     О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

02.08.2018 №

м.Соледар

 

Про взяття на облік громадянки Харитонової К.І., яка потребує поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді

 

Розглянувши службову записку від 16.07.2018№ 2411/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г. враховуючи витяг з протоколу №6 від 16.07.2018 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до статей 34, 36, 38–46 Житлового кодексу  Української РСР, пунктів 13, 15, 18, 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 з внесеними до них змінами та доповненнями, керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Взяти на квартирний облік громадянку, яка потребує поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді, Харитонову Крістіну Ігорівну, ХХХХХр.н., складом родини 2 особи, яка мешкає за адресою: м. Соледар, вул. Театральна, буд.ХХХХ жилою площею Х кв.м., загальна площа Х кв.м., яка належить Матєй Лідії Яківні– на підставі абзаца 5 п 15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, визначивши чергу у загальних списках м. Соледара під №374, надавши обліковій справі №1008, з включенням до списку першочергового одержання житла, як мати-одинарка під №111.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г..

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

02.08.2018  №

м. Соледар

 

Про надання  дозволу громадянці Пересаді Є.Б. на зміну договору найму на житлове приміщення в  м. Соледарі

 

Розглянувши службову записку від 16.07.2018 №2412/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №6 від 16.07.2018 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді,  керуючись статтями  63, 103, 104, 106, 107 Житлового  кодексу Української РСР,  статтями 30 , 52  Закону   України  від  21 травня 1997 року №280/97 – ВР   «Про місцеве самоврядування  в Україні» з внесеними до нього змінами,  виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл громадянці Пересаді Євгенії Борисівні на зміну договору найму на житлове приміщення в м. Соледарі упорядковану квартиру № Х (ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.) в будинку № ХХ по вул. Володарського, у  зв’язку  зі  виїздом основного квартиронаймача до м. Бахмута на постійне місце мешкання.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

02.08.2018  №

м.Соледар

 

Про  надання  житлової площі в гуртожитку комунальної власності   Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

Розглянувши службову записку від 16.07.2018 №2421/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №6 від 16.07.2018 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до пунктів 46, 57, 69 Правилобліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470,  керуючись статтями 15, 46, 51, 58 Житлового Кодексу Української РСР від 30 червня 1983 №5464-Х, із внесеними до нього змінами,  статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати Іващенко Оксані Вікторівні, складом родини 3 особи (вона та доньки – Іващенко С.М.,ХХХ р.н., Наумова А.С.,ХХХХ р.н.),  житлову площу кімнату №ХХ (одна кімната, житловою площею  ХХХ м2) в гуртожитку комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  по вул. Парковій, буд.1А.

 

         2. Відділу з управління комунальною власністю (Чуйко) видати ордер на  житлову площу в гуртожитку згідно з  п. 1 даного рішення.  

 

3. Соледарському комунальному виробничому ремонтно – житловому підприємству «Ремонтник» (Гутковська) укласти з Іващенко О.В. договір – найму житлового приміщення в гуртожитку згідно з  п.1 даного рішення.

 

4. Організаційне   виконання   рішення   покласти  на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., в.о. директора Соледарського комунального виробничого ремонтно – житлового  підприємства  «Ремонтник»  Гутковську Г.О.

 

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

   

Яндекс.Метрика