Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

Перелік питань для розгляду на засіданні виконавчого комітетуСоледарської міської ради  07.06.2018

 

1. Про стан висвітлення в засобах масової інформації діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради .

2.Про стан роботи по запобіганню дитячій бездоглядності на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

3. Про затвердження плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2018 року.

4. Про зняття з розгляду питання.

5. Про стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради.

6. Про надання матеріальної допомоги.

7. Про стан ведення договірної роботи виконавчими органами Соледарської міської ради.   

8. Про затвердження актів міської комісії виконавчого комітету по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

9. Про визначення місць розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

10. Про визначення місць розташування тимчасових споруд для поводження підприємницької діяльності на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

11. Про внесення змін в існуючу нумерацію у забудові селища Спірне, Бахмутського району , Донецької області і присвоєння окремого поштового номера «   « об’єкту нерухомого майна: котельня з 6-ма котлами по вул. _________, що належить ПАТ «Лисичанськнафтопродукт»

12. Про створення Соледарської місцевої ланки об’єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Донецької області. 

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

07.06.2018  №

м. Соледар  

 

Про   стан   ведення  договірної

роботи виконавчими органами

Соледарської  міської  ради у 2018 році

 

         Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу Соледарської міської ради Ляпкіної Т.С. «Про стан ведення договірної роботи виконавчими органами Соледарської міської ради», відповідно до Порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Соледарській міській раді, затвердженого розпорядженням міського голови від 08.02.2011 № 14р, керуючись ст.ст. 40, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника юридичного відділу Ляпкіної Т.С. «Про стан ведення договірної роботи виконавчими органами Соледарської міської ради» взяти до відома.

 

2. Стан ведення  договірної роботи виконавчими органами Соледарської міської ради визнати задовільним.

 

3. Юридичному відділу Соледарської міської ради:

1) у місячний термін розробити положення про організацію ведення договірної роботи в Соледарській міській раді;

2) забезпечити належний контроль за станом ведення договірної роботи.

 

 

4. Керівникам самостійних відділів, управлінь та іншихвиконавчихорганів Соледарської міської ради:

1) вжити заходів щодо недопущення виникнення заборгованості за договорами, укладеними у 2018 році;

2) забезпечити належний контроль за виконанням умов договорів (в тому числі за термінами дії договорів) та за станом ведення договірної роботи, по договорам за якими здійснюється супровід.

 

5. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника юридичного відділу Ляпкіну Т.С.

 

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л.

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

Інформація

про стан ведення договірної роботи виконавчими органами

Соледарської міської ради у 2018 році

 

Відповідно до Порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Соледарській міській раді, затвердженого розпорядженням міського голови від 08.02.2011 №14р, юридичним відділом був здійснений аналіз стану ведення договірної роботи виконавчими органами Соледарської міської ради.

За узагальненим результатом встановлено, що стан ведення договірної роботи виконавчими органами Соледарської міської ради є задовільним.

Договірна робота виконавчими органами здійснюється з урахуванням вимог нормативно - правових актів: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Господарського процесуального кодексу України (в частині досудового врегулювання договірних спорів), Закону України «Про здійснення державних закупівель», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» та інших.

Встановлено, що посадові особи при веденні договірної роботи користуються чинними нормативно-правовими актами, з урахуванням внесених до них змін.

Крім того, при укладенні договорів посадові особи користуються типовими та примірними формами договорів, затвердженими на законодавчому рівні. Окремі зразки договорів затверджені рішеннями Соледарської міської ради, розробниками яких є виконавчі органи міської ради.

Підписанню проектів договорів в обов'язковому порядку передує їх  погодження з відповідними посадовими особами шляхом проставляння візи.Процес погодження договорів у 2018 році було вдосконалено шляхом визначення вичерпного переліку посадових осіб, які погоджують договори на закупівлю товарів, робіт та послуг та визначення послідовності погодження відповідно до Розпорядження міського голови від 12.02.2018 р. № 40р «Про визначення переліку посадових осіб, які погоджують договори на закупівлю товарів, робіт та послуг, що укладені від імені Соледарської міської ради та послідовності погодження».

За період з 02 січня 2018 року по 31 травня 2018 року Соледарською міською радою укладено131 договір на закупівлю товарів, робіт та послуг.

У 2018 році введено оновлений порядок реєстрації договорів. Загальна реєстрація договорів здійснюється юридичним відділом у Зведеному журналі реєстрації договорів. Окремо облік укладених договорів здійснюється в журналах реєстрації договорів,що ведуть відповідні відділи або служби міської ради, відповідальні за складання та супровід договору:

1)                відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури– 72 договори;

2)                відділ з управління комунальною власністю – 6;

3)                організаційний відділ – 3;

4)                загальний відділ – 36;

5)                відділ економічного розвитку та інвестицій – 1;

6)                відділ бухгалтерського обліку та звітності – 13.

Зберігання договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг забезпечується відділом бухгалтерського обліку та звітності.

Прийняття-передача товарів, робіт, послуг здійснювалась за накладними та актами виконаних робіт  матеріально відповідальними особами або комісійно.

Виявлено, що потребує розробки нове положення про організацію договірної роботи в Соледарській міській раді у зв’язку з введенням оновленого порядку погодження та обліку договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг та змінами в чинному законодавстві України. Системуздійснення контролю за веденням договірної роботи виконавчими органами необхідно вдосконалити.

Враховуючи викладене, пропонується розглянути та підтримати проект рішення виконкому Соледарської міської ради «Про стан ведення договірної роботи виконавчими органами Соледарської міської ради».

 

 

Начальник юридичного відділу                                                   Т.С. Ляпкіна

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

07.06.2018 №

  м. Соледар

Про зняття з розгляду питання

 

                Розглянувши службову записку від 28.04.2017 №1579/18-26  начальника загального відділу Черноусової Т.С.  про  зняття з розгляду питання «Про зняття з контролю рішень виконкому Соледарської міської ради», включеного до плану роботи виконавчих органів міської ради на 2 квартал  2018 року,  затвердженого рішенням виконавчого комітету від 01.03.2018 №37 керуючись ст. ст. 40,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97- ВР « Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради       

 ВИРІШИВ:

 

Зняти з розгляду питання «Про зняття з контролю рішень виконкому Соледарської міської ради».

 

 

 

Міський голова                                                                         О.М. Степаненко 

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

07 .06.2018 № 
м.Соледар

 

 

Про створення Соледарської місцевої ланки об’єднаної територіальної  громади, територіальної підсистеми єдиної державної системи   цивільного  захисту Донецької області

 

         Розглянувши службову записку від 23.04.2018 №  спеціаліста І категорії з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Качура С.М. про створення Соледарської місцевої ланки об’єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту Донецької області, з метою удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з метою реалізації заходів цивільного захисту, визначення складу органів управління та сил цивільного захисту, планування їх діяльності щодо ефективного захисту населення і території у разі загрози виникнення або при виникненні надзвичайних ситуацій, порядку виконання завдань з організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту, відповідно до пунктів 3 та 4 статті 10 Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 № 5403-VI із внесеними до нього змінами, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 № 11 та Типового положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015  № 101, розпорядження       голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 29 лютого 2016 № 132 «Про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Донецької област,ікеруючись статтею  36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Створити Соледарськумісцеву ланкуоб’єднаної територіальної громади, територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту Донецької області.

 

2. Затвердити Положення про Соледарську місцеву ланкуоб’єднаної територіальної громади, територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту Донецької області  додається.

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на спеціаліста І категорії з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Качура С.М.

 

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

 

 від 07.06.2018  № 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

  про Соледарськумісцеву ланкуоб’єднаної територіальної громади, територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту Донецької області

 

1. Загальна частина

 

1.1.  Положення про місцеву ланку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захистуДонецької області (далі – Положення) регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в об’єднаній територіальній громаді, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності Ланки ОТГ, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії.

1.2.  Основною метою створення і функціонування Соледарської місцевої ланкиоб’єднаної територіальної громади, територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту Донецької області (далі – Соледарська Ланка ОТГ ЄДС ЦЗ)  є здійснення заходів щодо захисту населення і території Следарської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

1.3.  Соледарська Ланка ОТГ ЄДС ЦЗ виконує завдання, які визначені Кодексом цивільного захисту України, Положенням про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, та цим Положенням.

 

                   2. Керівництво та загальна структура Соледарської  Ланки ОТГ ЄДС
 ЦЗ.

 

2.1.  Керівництво Соледарською Ланкою ОТГ ЄДС ЦЗ здійснює міський голова.

2.2.         Соледарська Ланка ОТГ ЄДС ЦЗ має два рівні: місцевий та об’єктовий.

2.3.  Соледарська Ланка ОТГ ЄДС ЦЗ створюється з метою здійснення заходів щодо захисту населення і території об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

 

3. Органи управління та сили цивільного захисту.

3.1.  У складі Соледарської Ланки ОТГ ЄДС ЦЗ функціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту, координаційні органи, сили цивільного захист і функціональних підсистем.

 

3.2.  Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є:

- на місцевому рівні – виконавчий комітет та інші виконавчі органи міської ради;

- на об’єктовому рівні – органи управління (керівники) підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до чинного законодавства.

3.3. Координаційними органами є:

- на місцевому рівні – комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

- на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

          Діяльність зазначених комісій проводиться відповідно до Положень про них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, створюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких проводиться відповідно до Положень про такі комісії.

3.4.  Для забезпечення діяльності у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують:

1) на місцевому рівні:

оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення);

2)  на об’єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення).

3.5.  Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення цивільного захисту та виконання функцій, передбачених на особливий період, відповідно до статті 72 Кодексу цивільного захисту України використовується державна система пунктів управління.

          3.6. До  складу  сил  цивільного  захисту  функціональних  підсистем входять:

-         спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби;

-         об’єктові аварійно-рятувальні служби;

-         об’єктові формування цивільного захисту;

-         галузеві таоб’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

-         державний пожежно-рятувальний підрозділ;                 

-    добровільні формування цивільного захисту.                

3.7. До складу сил цивільного захисту Соледарської Ланки ОТГ ЄДС ЦЗ входять:                                                                                                         

- комунальні, об’єктові  аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;

-   об’єктові та територіальні формування цивільного захисту;

-   територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

-   місцева пожежно-рятувальна частина;

-   добровільні формування цивільного захисту.

 

4. Режими функціонування:

 

4.1.  Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади встановлюється один із таких режимів функціонування:

-         повсякденного функціонування;

-         підвищеної готовності;

-         надзвичайної ситуації;

-         надзвичайного стану.

4.2.  В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій Соледарська Ланка ОТГ ЄДС ЦЗ функціонує в режимі повсякденного функціонування.

4.3.  Підставами для тимчасового введення в межах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

4.4.  Підставами для тимчасового введення для Соледарської Ланки ОТГ ЄДС ЦЗ режиму надзвичайної ситуації є загроза виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

4.5.  Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться розпорядженням голови.

У період дії надзвичайного стану в разі його введення Соледарська Ланка ОТГ ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України    « Про правовий режим надзвичайного стану» та іншими нормативно-правовими актами України.

В особливий період Соледарська  Ланка ОТГ ЄДС ЦЗ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також іншими нормативно-правовими актами України.

 

5. Планування діяльності Соледарської Ланки ОТГ ЄДС ЦЗ.

 

5.1.  Для організації діяльності Соледарської Ланки ОТГ ЄДС ЦЗ розпорядженням голови затверджується план основних заходів цивільного захисту на рік.

5.2.  Для  здійснення  заходів  щодо  ліквідації  наслідків  надзвичайних

ситуаційспеціаліст І категорії з питаньцивільного захисту           , мобілізаційної та оборонної роботи у взаємодії  з  суб’єктами господарювання з чисельністю працюючого персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.

5.3.  З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

5.4.  З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту Соледарської Ланки ОТГ ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами управління та силами цивільного захисту відпрацьовуються плани такої взаємодії.

5.5.  Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності Соледарської Ланки ОТГ ЄДС ЦЗ здійснюється 8 Державним пожежно-рятувальним підрозділом ГУ ДСНС України у Донецькій області (далі – 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області).

 

6. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій.

 

6.1.  З метою забезпечення здійснення заходів у Соледарській  Ланці ОТГ ЄДС ЦЗ щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводиться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

 

7. Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

7.1.  Організація оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється виконавчими органами міської ради, керівниками об’єктів господарської діяльності.

7.2.  Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, що належать до Ланки ОТГ та населення і забезпечується шляхом використання автоматизованої системи оповіщення цивільного захисту, локальних та об’єктових систем оповіщення.

 

7.3.  Оповіщення на приведення системи цивільного захисту у вищі ступені готовності органів управління, спеціалізованих служб цивільного захисту здійснюється черговою службою підрозділу цивільного захисту обласної державної адміністрації.

7.4.  Підрозділ з питань цивільного захисту, відповідно до Положення про порядок інформаційної взаємодії в межах територіальної підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, забезпечує збір та аналіз інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, розвиток, хід ліквідації їх наслідків та надання населенню через засоби масової інформації оперативної інформації щодо захисту від надзвичайних ситуацій.

 

8. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.

 

8.1.  Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення сил і засобів цивільного захисту Соледарської  Ланки ОТГ та функціональних підсистем ЄДСЦЗ створюється місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади. У разі потреби розпорядженням міського голови утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.2.  Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та керівництва залученими органами управління, силами і службами підприємств, організацій, установ об’єднаної територіальної громади призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

8.3.  Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій призначається один із заступників голови, а у разі невідкладних дій – керівник суб’єкту господарювання.

8.4.  До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту або оперативної групи, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим.

8.5.  Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.6.  У разі виникнення надзвичайної ситуації рятувальні підрозділи 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області надають допомогу в забезпеченні роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

8.7.  Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії на об’єктах    підвищеноїнебезпеки,  а також планами залучення сил та засобів на гасіння пожеж.                              

8.8.  До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання (добровільні формування цивільного захисту) за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.9.  Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб’єктів господарювання об’єднаної територіальної громади, які їх створюють.

 

9.Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту.

 

9.1. З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації у Соледарській Ланці ОТГ ЄДС ЦЗ організовується взаємодія з питань:

- визначення органів управління, склад та кількість сил і засобів цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-  погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

- організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

- всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

          9.2 Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому рівні – між виконавчими органами міської ради, їх силами цивільного захисту, а також суб’єктами господарювання.

         9.3. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації з оперативно-черговою службою обласної державної адміністрації, оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами органів виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення), оперативно-координаційним центром 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області організовується обмін інформацією про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

9.4.  Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються керівником Соледарської Ланки ОТГ ЄДС ЦЗ та відповідними органами центральних органів виконавчої влади.

 

10. Забезпечення фінансування Соледарської Ланки ОТГ ЄДС ЦЗ.

 

10.1.Забезпечення фінансування Соледарської  Ланки ОТГ ЄДС ЦЗ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

10.2.Фінансування робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 

Спеціаліст І категорії з питань цивільного захисту,

мобілізаційної та оборонної роботи                                              С.М. Качур                                                                                          

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                            Н.Л. Рогаченко

 

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

07.06.2018   №

м. Соледар  

Про стан роботи по запобіганню

дитячій бездоглядності на тери-

торії Соледарської міської ради

 

           Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. «Про стан роботи по запобіганню дитячій бездоглядності на території Соледарської міської ради», згідно з планом роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на ІІ квартал 2018 року,  затвердженим рішенням виконкому Соледарської міської ради від 01.03.2018 № 37, відповідно до Закону України від  24 січня 1995 року № 20/95 –ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,  Указу Президента України від 28 січня 2000 року № 113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності», керуючись Законом України від 26 квітня 2001 року № 2402-111 “Про охорону дитинства”,ст. ст. 32, 34, 52 Закону України  від 21травня 1997 року  № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ”, із внесеними до них змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Інформацію начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. «Про стан роботи по запобіганню дитячій бездоглядності на території Соледарської міської ради» взяти до відома.

 

            2. Службі у справах дітей (Вілкова) продовжити роботу щодо соціального захисту дітей, профілактики безпритульності, бродяжництва, жебракування серед дітей на території Соледарської міської ради.

 

           3. Зняти з контролю рішення виконкому міської ради від 07.06.2017 № 84    «Про стан роботи по запобіганню дитячій бездоглядності на території Соледарської міської ради»  як виконане.  

 

          4. Організаційне виконання рішення покласти на начальника служби у справах дітей    Вілкову О.О.

        

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціального захисту Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                   О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

07.06. 2018 №

м.Соледар

 

Про стан висвітлення в засобах масової інформації діяльності виконавчих органів міської ради за 2017 рік, січень -травень 2018року

 

Заслухавши інформацію начальника організаційного відділу Кононченко О.С. про стан висвітлення в засобах масової інформації діяльності виконавчих органів міської ради за 2017 рік, січень - травень 2018 року,керуючись статтями 40, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.  Інформацію начальника організаційного відділу Кононченко О.С. про стан висвітлення в засобах масової інформації діяльності виконавчих органів міської радиза 2017 рік, січень - травень 2018 року,взяти до відома.

2.  Визнати стан висвітлення в засобах масової інформації діяльності виконавчих органів міської ради задовільним.

3.   Зняти з контролю рішення виконкому міської ради від 09.06.2016 №86 «Про стан висвітлення в засобах масової інформації діяльності виконавчих органів міської ради» як виконане

 

 

 

Міський голова                                                                  О.М. Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2018№

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши службову записку від 10.05.2018 №1550/18-29 начальника організаційного відділу Кононченко О.С., враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від       31.05.2018 № 5, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 р.р, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 № 7/3-88 із внесеними до неї змінами, керуючись ст.ст.34, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

  

ВИРІШИВ:

1.Надати матеріальну допомогу мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, згідно зі списком (додаток).

 

2. Затвердити рішення на черговій сесії  міської ради.
 
3.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  Жердій Л.Ю.

 

 

 

Міський голова                                                                     О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2018 №  ______   

м. Соледар    

Про  стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради

 

Заслухавши інформацію головного пеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О. про стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради, керуючись статтями 40, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Інформацію головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О. про стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради взяти до відома.

 

         2. Стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради визнати задовільним.

 

               

Міський голова                                                                                                                                    О.М.Степаненко 

                                                         

   

Яндекс.Метрика