Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

Звіт

про повторне відстеження результативності

рішення Соледарської міської ради від 28.02.2013 року

№ 6/32-466 «Про  пайову участь

у розвитку інфраструктури міста Соледар»

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

    Рішення Соледарської міської ради від 28.02.2013 року «Про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Соледара».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

    Відділ архітектури та містобудування  Соледарської міської ради

 

3. Цілі прийняття акта:

- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

-  забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

-       впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

4.Строквиконання заходів з відстеження:

    З 01 березня 2014 року по 01грудня2014року

 

5.Тип відстеження:

    Повторне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

    Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних:

    Шляхом аналізу кількості укладених договорів про пайову участь у створені інфраструктури міста; аналізу сплати коштів пайових внесків до міського бюджету на створення та розвиток  інженерно - транспортної та соціальної  інфраструктури міста.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

    На основі отриманих даних проведено аналіз за показниками результативності регуляторного акта:

 

Показники результативності

Березень – грудень

2014 року

Сума грошових коштів, залучених до міського бюджету у порядку пайової участі,                                   тис.грн.

821,786

12,468

Кількість укладених договорів пайової участі у створенні інфраструктури м. Соледара                       одиниць/дата

2

25.12.2013

08.04.2014

Сума на яку укладені договори пайової участі у створенні інфраструктури м.Соледара                      тис.грн.

 

-

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

    Прийняття даного регуляторного акта дало можливість привести у відповідність до чинного законодавства граничні розміри пайових внесків та визначення порядку залучення замовників (забудовників) до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Соледара.

     Даний регуляторний  акт забезпечує  впровадження порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Соледара, формує прозорий організаційно-економічний механізм визначення розмірів пайових внесків, що дасть змогу забезпечити розширене відтворення інженерно - транспортної та соціальної  інфраструктури міста.

    Отже, результати реалізації положень, свідчить про те, що регуляторний акт має відповідний ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін чи доповнень.

 

 

Начальник відділу архітектури та

містобудування міської ради                                                      І.М.Соколенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності

рішення Соледарської міської ради від 28.02.2013 року

№ 6/32-466 «Про  пайову участь

у розвитку інфраструктури міста Соледар»

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

    Рішення Соледарської міської ради від 28.02.2013 року № 6/32-466 «Про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Соледара».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

    Відділ архітектури та містобудування  Соледарської міської ради

 

3. Цілі прийняття акта:

- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

-  забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

-       впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

4.Строквиконання заходів з відстеження:

    З 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року

 

5.Тип відстеження:

    Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

    Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних:

    Шляхом аналізу кількості укладених договорів про пайову участь у створені інфраструктури міста; аналізу сплати коштів пайових внесків до міського бюджету на створення та розвиток  інженерно - транспортної та соціальної  інфраструктури міста.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

    На основі отриманих даних проведено аналіз за показниками результативності регуляторного акта:

 

Показники результативності

Січень – Грудень

2015 року

Сума грошових коштів, залучених до міського бюджету у порядку пайової участі,                                   тис.грн.

-

Кількість укладених договорів пайової участі у створенні інфраструктури м. Соледара                       одиниць/дата

-

Сума на яку укладені договори пайової участі у створенні інфраструктури м.Соледара                      тис.грн.

 

-

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

    Прийняття даного регуляторного акта дало можливість привести у відповідність до чинного законодавства граничні розміри пайових внесків та визначення порядку залучення замовників (забудовників) до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Соледара.

     Даний регуляторний  акт забезпечує  впровадження порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Соледара, формує прозорий організаційно-економічний механізм визначення розмірів пайових внесків, що дасть змогу забезпечити розширене відтворення інженерно - транспортної та соціальної  інфраструктури міста.

    Отже, результати реалізації положень, свідчить про те, що регуляторний акт має відповідний ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін чи доповнень.

 

Начальник відділу архітектури та

 

містобудування міської ради                                                      І.М.Соколенко

 

 

Звіт

про повторне відстеження результативності рішення Соледарської міської

ради від 25.07.2013 №6/39-522  “Про затвердження Правил

благоустрою м. Соледара”

 

 

       На виконання ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 № 1160-IVта згідно із Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, здійснено повторне відстеження результативності рішення Соледрської міської ради від 25.07.2013 №6/39-522  “Про затвердження Правил благоустрою м. Соледара” з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.

 

 

1.

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 

Рішення Соледарськоїміської ради від 25.07.2013 №6/39-522  “Про затвердження Правилблагоустрою м. Соледара”

2.

Назва виконавця заходів з відстеження

 

Відділ комунального господарства Соледарської міської ради 

3.

Цілі прийняття акта

Створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища, захисту довкілля, покращання санітарного стану та мікроклімату міста, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території міста, охорона об’єктів благоустрою міста, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою у  м. Соледарі, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта.

 

4.

Строк виконання заходів з відстеження

 

З25.07.2014 по 25.07.2015

5.

Тип відстеження

 

Повторне

6.

Методи одержання результатів відстеження

 

Для проведення повторного відстеження використовувався виключно статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Повторне відстеження здійснено на підставі статистичних даних щодо кількості укладених договорів на вивезення побутових відходів, ліквідованих звалищ відходів, складених адміністративних протоколів за порушення Правил благоустрою у  м. Соледарі, а також на підставі  даних, комунального підприємства “Комунальник”, які здійснюють надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.Також постійно здійснювалося обстеження території м. Соледара з метою візуального визначення стану благоустрою території міста.

8.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Згідно з інформацією Соледарського комунального підприємства “Комунальник”, яке надає послуги з вивезення побутових відходів:

- за звітній період:     

-          укладено 3125 договорів з жил фондом та 1175 з приватним на вивезення ТПВ;

-          ліквідовано 25 стихійних звалищ відходів;

-          складено 0 адміністративних протоколи за порушення Правил благоустрою у м. Соледарі. 

 

9.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

В результаті реалізації регуляторного акта покращується санітарний стан території міста Соледара.

Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує корегування.

 

 

Начальник відділу комунального

 

господарства                                                                                     Г.О. Оголіхіна                                           

 

 

 

ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акту

1.Вид та назва регуляторного акту : рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку поховання, функціонування та утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування у м. Соледарі».

2.Назва виконавців заходів з відстеження: відділ комунального господарства, СКП «Комунальник».

 

3.Мета прийняття акта:

 - чітке визначення сфери дії комунального підприємства «Комунальник» та суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

 - упорядкування відносини між комунальним підприємством «Комунальник» та суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

 - визначання порядку організації поховання та надання зв’язаних з ним ритуальних послуг;

 - зазначення обов’язків надавачів ритуальних послуг та прав замовника цих послуг;

 - затвердження порядку розміщення, облаштування та утримання місць поховань;

 - підвищення якості похоронного обслуговування.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження: з 26.09.2014 по 26.09.2015.

 

5.Тип відстеження: повторне.

 

6.Методи одержання результатів відстеження :

 - кількість укладених договорів між комунальним підприємством «Комунальник» та громадянами, суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг;

 - кількість звернень громадян, суб’єктів господарювання до комунального підприємства «Комунальник» про надання ритуальних послуг.

 

7.Дані та припущення на основі яких відстежувалась результативність акту:

 - аналіз кількості укладених договорів між комунальним підприємством «Комунальник» та громадянами, суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг;

 - аналіз кількість звернень громадян, суб’єктів господарювання до комунального підприємства «Комунальник» про надання ритуальних послуг.

 

8.Очікувані результати:

Внаслідок прийняття даного регуляторного акта підвищується рівень відповідальності комунального підприємства «Комунальник», суб’єктів господарювання щодо надання ритуальних послуг та впевненість населення в отриманні цих послуг шляхом дотримання вимог Положення про порядок утримання та функціонування кладовища міста Соледара.

Якісні показники після прийняття регуляторного акта:

 - покращання обслуговування населення в галузі поховання;

 - проведення ефективних заходів щодо узгодженості дій сумісної роботи в галузі поховання між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

 - урегулювання правових відносин між комунальним підприємством «Комунальник», суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами;

 - дотримання вимог чинного законодавства.

 

Начальник відділу комунального

господарства                                                                                               Г.О. Оголіхіна

 

 

 

 

Звіт про повторне відстеження регуляторного акта

Звіт про повторне відстеження регуляторного акта - рішення міської ради підготовлений згідно статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Вказаний звіт складено відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття

Рішення Соледарської міської ради від 14 березня 2013 року №46               «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу для визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території міста Соледар».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ комунального господарства.

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Даний регуляторний акт було прийнято з метою удосконалення і деталізації процедури проведення конкурсу для визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території міста Соледар та приведення Положення у відповідність до вимого чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

          Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закон) повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання  чинності більшістю його положень, але не пізніше  двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

Даним регуляторним актом не встановлено строк проведення повторного відстеження, тому таке відстеження проводиться у строки, визначені статтею 10 Закону.         

5. Тип відстеження

           Повторне.

          6. Методи одержання результатів відстеження

             Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод.

             7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

             Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось з урахуванням змін та доповнень до законодавчої бази та нормативно-правових актів.

            8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Цілей правового регулювання було досягнуто.

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня визначеної мети

                 Прийняття даного рішення забезпечує охоплення послугами збору і вивозу ТПВ в приватному секторі, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

 

    Начальник відділу комунального господарства                         Г.О. Оголіхіна

 

 

 

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження необхідного мінімального переліку та вартості окремих ритуальних послуг, що надаються мешканцям м.Соледар»

 

Вид регуляторного акту– Рішення виконкому Соледарської міської ради.

Назва регуляторного акту- «Про затвердження необхідного мінімального переліку та вартості окремих ритуальних послуг, що надаються мешканцям м.Соледар».

Дата прийняття та номер– від 12.06.2014   № 110.

Назва виконавця заходів з відстеження–Соледарське комунальне підприємство Комунальник».

Строк виконання заходів з відстеження– 120 днів ( з 22.06.2015 по 20.10.2015 р.р.).

Тип відстеження– повторне.

Методи одержання результатів відстеження–Фінансові та статистичні данні підприємства.

Кількісні та якісні данні показників результативності –    Підприємство СКП   «Комунальник» надає ритуальні послуги мешканцям Соледарської міської громади. На підставі рішення виконкому Соледарської міської ради від 12.06.2014   № 110 був затверджений мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, що надаються Соледарським комунальним підприємством «Комунальник», затверджена вартість ритуальних послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг .  Встановлення тарифів дало можливість підприємству надавати населенню якісні ритуальні послуги, доведені до рівня економічно обґрунтованих витрат,були досягнуті цілі по відкритості та прозорості тарифів на ритуальні послуги, споживачі ритуальних послуг міста отримали послуги , що входять в Мінімальний перелік окремих видів послуг на законодавчому рівні.

 

    Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

     На момент звіту підприємство надає якісні ритуальні послуги для населення міста, має ресурси для його виконання, громада міста  отримала ритуальні послуги, що входять в «Мінімальний перелік окремих ритуальних послуг», тарифи надаються беззбитково для підприємства СКП «Комунальник».
     Регуляторний акт не потребує змін .

 

 

                  Директор СКП «Комунальник»                                    Гурбанов Г.М.

 

Звіт

провідстеження результативностірегуляторного акту «Провстановлення тарифів на послуги з утримання будинків та при будинкової території, що надаються Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник»для населення міста Соледара»

 

Вид регуляторного акту– Рішення виконкому Соледарської міської ради.

Назва регуляторного акту-   «Провстановлення тарифів на послуги з утримання будинків та     при будинкової території, що надаються Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник»для населення міста Соледара».

Дата прийняття та номер– від 31.10.2011   № 207.

Назва виконавця заходів з відстеження– Соледарське комунальне виробниче ремонтно-житлове підприємство «Ремонтник»

Строк виконання заходів з відстеження– 3роки  ( з 01.03.2013 р. по 29.02.2016 р.).

Тип відстеження– періодичне.

Методи одержання результатів відстеження– Фінансові та статистичні данні підприємства.

Кількісні та якісні данні показників результативності –    

Підприємство СК ПРЖП  «Ремонтник» надає послуги з утримання будинків та при будинкової території в м.Соледар.

На підставі рішення виконкому Соледарської міської ради № 207 від 31.10.2011 року були  встановлені тарифи на послуги на послуги з  утримання будинків та прибудинкової території, що надаються Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для населення міста Соледара, яке мешкає у впорядкованому та неупорядкованомукомунальному житловому фонді міста Соледара, виходячи із розрахунку по кожному будинку окремо.

На балансі СКВРЖП “Ремонтник” знаходиться 177,3  тис.м2 житла м.Соледар, період дії встановлених тарифів з 10.12.2011 року.

Обсягнаданих  послуг   з утримання будинків та при будинкової території  склав : у 2013 року - 4579 тис. грн., у 2014 – 3823 тис. грн.., у 2015 - 4050 тис. грн.., за 2 місяця  2016 року -            721 тис. грн.

За період  з 2013 року  відбулося  підвищення  цін  ( в середньому в два рази) на будівельні,  паливно-мастильні матеріали, електроенергію. Питома вага матеріальних витрат в  розрахунковому  тарифу складала 33%. Також виріс рівень мінімальної заробітної плати. Станом на 1 жовтня 2011 року  мінімальна заробітна плата складала  985 грн., на 1 березня 2013 -1147 грн., на 1 лютого 2016-1147 грн. ( враховуючи обов`язкову індексацію доходів -2208 грн.). Питома вага заробітної плати в  собівартості розрахункового тарифу складає 65%.

 Рівень оплати населеннямза отримані послуги  складає 87-90%, та не зважаючи на достатньо високий показник (постійно проводиться робота з населенням по зниженню заборгованості), підприємство недоотримало за період  з 2013 року – 1311 тис. грн.

           Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

        Враховуючи високий рівень інфляції та заборгованість населення, підприємство не має можливості надавати послуги дотримуючись встановлених  тарифом обсягів та періодичності.Діючі  тарифи потребують змін. Необхідно прийняти нове рішення по встановленню тарифів на рівні економічно обгрунтованих, яке не є регуляторним актом.

               

 

  В.о.директора СК ПРЖП «Ремонтник»                                               С.І.Батичко

 

 

ЗВІТ

про базове відстеження проекту регуляторного акта – проект рішення

Соледарської міської ради "Про затвердження порядку поховання,  функціонування та утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування у м. Соледарі"

 

1. Виконавець: відділ комунального господарства

Соледарської міської ради 84545, м. Соледар, вул. Леніна, 3а, 2-й поверх, каб.19

 

2. Мета прийняття акта є:

Основною метою даного акта є врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг та забезпечення реалізації положень Закону України "Про поховання та похоронну справу".

А саме:

-  визначення прав, обов’язків, відповідальності  ритуальної  служби, суб’єктів господарювання, які працюють  на  ринку  ритуальних  послуг;

-  затвердження  порядку:

·        організації поховання  та надання  населенню  ритуальних послуг;

·        розміщення, облаштування, утримання  та  охорони  місць поховань.

 

3. Строки виконання заходів з відстеження:

Заходи з відстеження здійснювались з 26.09.2013 по 20.03. 2014 року.

 

4.Тип відстеження – базове.

 

5. Методи одержання результатів відстеження:

відстеження результативності здійснюється відділом комунального господарства Соледарської міської ради шляхом проведення аналізу наступних показників:

- урегулювання відносин при наданні ритуальних послуг, покращення обслуговування населення в галузі похоронної діяльності;

- кількість складених приписів, актів, протоколів про усунення наслідків порушень Порядку функціонувань місць поховань на території міста Соледара.

 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувались результати, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акту базується на даних комунального підприємства "Комунальник" з метою впорядкування відносин при надані послуг, а саме: чіткому визначені прав, обов»язків, відповідальності ритуальної служби.

 

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта зміняться наступним чином:

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

1) кількісні показники:

- укладення договорів між ритуальною службою та суб»єктами господарювання про надання ритуальних послуг;

- звернення громадян та суб»єктів господарювання щодо порушень їхніх прав, які передбачені чинним законодавством та цим регуляторним актом;

2) якісні показники:

- реалізація положень Закону України "Про поховання та похоронну справу";

- врегулювання відносин щодо перебування, проведення робіт, функціонування місць поховань на території міста;

- встановлення порядку перепоховання останків померлих.

Вищезазначені показники позитивно вплинуть на:

- реалізацію вимог Закону України "Про поховання та похоронну справу";

- врегулювання відносин щодо перебування, проведення робіт, функціонування місць поховань на території міста;

- зменшення актів вандалізму.

 

8. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначеної мети:

Прийняття даного проекту регуляторного акту підвищилась свідомість і активність громадян, шляхом пропаганди серед населення вимог та рекомендацій стосовно перебування, проведення робіт на кладовищах міста.

Дія регуляторного акта сприяє реалізації положень Закону України "Про поховання та похоронну справу" та встановлення вимог до осіб, які перебувають, або проводять роботи на кладовищах міста. Дія регуляторного акта впливає на врегулювання відносин щодо перебування, проведення робіт, функціонування місць поховань на території міста та реалізації положень Закону України "Про поховання та похоронну справу". Порядок врегульовує відносини між органними місцевого самоврядування, фізичними особами, юридичними особами та їх філіями щодо функціонування, перебування, проведення робіт на кладовищах міста. У цілому, дія регуляторного акту підвищує санітарний стан кладовищ та зменшує кількість актів вандалізму на кладовищах міста.

 

Начальник відділу комунального

господарства                                                                                      Г.О. Оголіхіна

20.03.2014

 

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження необхідного мінімального переліку та вартості окремих ритуальних послуг, що надаються мешканцям м.Соледар»

 

Вид регуляторного акту– Рішення виконкому Соледарської міської ради.

Назва регуляторного акту- «Про затвердження необхідного мінімального переліку та вартості окремих ритуальних послуг, що надаються мешканцям м.Соледар».

Дата прийняття та номер– від 12.06.2014   № 110.

Назва виконавця заходів з відстеження–Соледарське комунальне підприємство Комунальник».

Строк виконання заходів з відстеження– 45 днів ( з 13.06.2014 по 27.07.2014 р.р.).

Тип відстеження– базове.

Методи одержання результатів відстеження–Фінансові та статистичні данні підприємства.

Кількісні та якісні данні показників результативності –    Підприємство СКП   «Комунальник» надає ритуальні послуги мешканцям Соледарської міської громади. На підставі рішення виконкому Соледарської міської ради від 12.06.2014   № 110 був затверджений мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, що надаються Соледарським комунальним підприємством «Комунальник», затверджена вартість ритуальних послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг .  Встановлення тарифів дало можливість підприємству надавати населенню якісні ритуальні послуги, доведені до рівня економічно обґрунтованих витрат,були досягнуті цілі по відкритості та прозорості тарифів на ритуальні послуги, споживачі ритуальних послуг міста отримали послуги , що входять в Мінімальний перелік окремих видів послуг на законодавчому рівні.

 

    Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

     На момент звіту підприємство надає якісні ритуальні послуги для населення міста, має ресурси для його виконання, громада міста  отримала ритуальні послуги, що входять в «Мінімальний перелік окремих ритуальних послуг», тарифи надаються беззбитково для підприємства СКП «Комунальник».
     Регуляторний акт досягнув визначеної цілі .

 

                  Директор СКП «Комунальник»                                    Гурбанов Г.М.

 

 

Про повторне  відстеження результативності регуляторного акту

«Про  погодження тарифів на теплову енергію, що виробляється та постачається державним підприємством «Артемсіль»  для населення, бюджетних організацій та інших споживачів»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер.

Рішення  Соледарської  міської ради  від 10.01.2013 №6  «Про погодження тарифів на теплову енергію, що виробляється та постачається державним підприємством «Артемсіль» для населення, бюджетних організацій та інших споживачів»

2. Назва власника заходів з відстеження.

Державне підприємство «Артемсіль»

3. Цілі прийняття акта.

Зменшення суми збитків ДП «Артемсіль» за рахунок прибутку отриманого від виробництва та постачання теплової енергії, покращення фінансового стану підприємства за рахунок збільшення доходів, що дасть можливість підприємству своєчасно і якісно виконувати ремонти помешкань котельних та обладнання.

4. Виконання заходів з відстеження.

з 10.01.2013 р.   по 10.01.2016 р.

5. Тип відстеження.

    Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

    Під   час    проведення     заходів   з   відстеження результативності застосовувався  аналіз фінансових показників діяльності підприємства

 

 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

    Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акту використовувались звітні дані про надходження коштів від  реалізації теплової енергії за 2014 та 2015 рр.

         Дія регуляторного акту  поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб.

8. Кількість та якісні значення показників результативності акта.

За 2014 рік підприємство надало послуг по виробництву по постачанню теплоенергії на 2137,2 тис. грн.  У 2015 році  послуг по виробництву та постачанню теплової енергії надано на 2113,9 тис. грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей.

За аналізує мий період значно зросла  вартість газу, електроенергії, зросли також витрати на оплату праці. Тарифи на послуги теплопостачання потребують перегляду.

 

Начальник планово-економічного

 

відділу ДП «Артемсіль»           О.В. Ананьєвська

 

Базове відстеження результативності проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік»

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

 2.Визначення цілей державного регулювання.

         Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів у м. Соледарі відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     збільшення надходжень до міського бюджету.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

         Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення  у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих і зборів у м. Соледарі.

 

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів, стабілізація та збільшення надходжень до міського  бюджету на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – необмежений. Зміни та доповнення  можуть вноситися  у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8. Визначення показників  результативності  регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення надходжень до бюджету м. Соледар.

9.Визначення заходів відстеження результативності  рішення.

Тип відстеження – базове.

Строк проведення повторного відстеження 1 рік з дня набрання чинності даним регуляторним актом.

 

Начальник відділу економіки

та прогнозування                                                                           І.І. Рудченко

 

 

 

 

 

Звіт про результати відстеженнярегуляторного акта

 

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 №1160-ІV та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» здійснено відстеження результативності регуляторного акту «Про погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської  плати  за навчання, в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний рік».    

1.Назва регуляторного акта: «Про погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської  плати  за навчання, в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний рік».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради; Музична школа м.Соледара, директор.

3. Цілі прийняття акта:погодження розміру батьківської плати за  навчання в початковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний рік відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» і в межах визначених нею граничних розмірів оплати. А також встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 1 березня 2016 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження:аналіз статистичних даних Музичної школи м.Соледара за вересень 2015-лютий 2016 років.

7. Дані та   припущення,   на   основі    яких    відстежувалася
результативність:спис очний склад учнів Музичної школи, звітні дані про відвідування дітьми навчальних занять за період вересень 2015-лютий 2016 років.

8.Кількісні та   якісні  значення  показників  результативності
акта: у школі навчається 120 учнів, за 6 місяців 2015-2016 навчального року змін у контингенті учнів немає.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня
досягнення визначених цілей.

1. Контингент учнів початкового спеціалізованого мистецького навчальногозакладу Музична школа м.Соледарає стабільним.

2.Рівень поінформованості учасників навчально-виховного процесу з основних положень регуляторного акту - задовільний.

Таким чином, дія регуляторного акта є ефективною, результати його дії позитивні. Регуляторний акт потребує продовження терміну дії.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                                                                                  Т.Л.Корж                                                                                                

 

 

                                                                                                Додаток

                                                                                                рішення міської

                                                                                                ради

                                                                                                24.12.2015 №6/78-946

 

   Звіт

 щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Соледарської міської ради за 2015 рік

         Регуляторна діяльність Соледарської міської ради та її виконавчого комітету (далі – регуляторні органи) концентрувалася на виконанні завдань і принципів, визначених норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2008 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

        На всіх етапах підготовки та прийняття регуляторних актів забезпечувалося дотримання виконавчими органами міської ради вимог регуляторного законодавства. Підготовка проектів регуляторних актів керівниками виконавчих органів міської ради відбувалась згідно Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів Соледарською міською радою, затвердженого рішенням міської ради від 29.05.2014 №6/49-702.

         Керівниками виконавчих органів своєчасно були надані звіти про здійснення регуляторної діяльності за 2015 рік. Запровадження вищезазначених актів стало одним із критеріїв забезпечення відкритості роботи та участі громади в обговоренні проектів рішень і процедур їх прийняття. Додержання на практиці регуляторними органами принципів прозорості, доцільності, ефективності, збалансованості та передбачуваності при прийнятті регуляторних актів протягом 2015 року підтверджено:

        забезпеченням широкого доступу мешканцям міста  до діючих регуляторних актів, проектів нових та аналізу їх регуляторного впливу, плану підготовки проектів регуляторних актів, змін до нього, відомостей про регуляторну діяльність, так станом на 01.12.2015 року значаться  23  діючих регуляторних актів, у тому числі  16- рішень міської ради і  - 7 рішень виконавчого комітету;

         оприлюдненням інформації з питань регуляторної діяльності на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради та у газеті «Вперед»;

         проведенням відстеження результативності діючих регуляторних актів.

         Дотримання регуляторними органами принципу передбачуваності регуляторної діяльності підтверджується складанням плану регуляторної діяльності та внесення змін та доповнень до нього. План діяльності регуляторних органів з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік був  затверджений  рішенням міської ради від 27.11.2014 №6/56-780, у якому було заплановано підготовити 1 проект регуляторного акту «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік».. Протягом року були внесення зміни та доповнення рішеннями міської ради від 28.05.2015 №6/65-864, у якому були внесені додатково два проекти регуляторних актів «Про погодження вартості проїзду на міському автобусному маршруті загального користування «м/рДеконка (АЗ ул.Ломоносова –ст.Сіль (АЗ)», «Про прогодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської плати за навчання» та від 22.10.2015 №6/75-917 .у якому було виключено проект регуляторного акту «Про погодження вартості проїзду на міському автобусному маршруті загального користування «м/рДеконка (АЗ ул.Ломоносова –ст.Сіль (АЗ)»,таке, як втратило чинність згідно діючого законодавства у зв’язку з підготовкою та проведенням конкурсу з визначенням автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті загального користування у м.Соледарі..

Усього за 2015 рік були підготовлено та прийнято 2 регуляторних акти - рішення міської ради:

- «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік»(рішення міської ради від 25.06.2015 №6/68-879);

- «Про погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської плати за навчання» (рішення міської ради від 27.08.2015 №6/72-904).

         План виконано.

         Протягом 2015 року виконавчими органами Соледарської міської ради реалізувалася регуляторна політика згідно Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Міський голова                                                                        Ю.В.Товстокоренко

 

Звіт про результати відстеження регуляторного акта

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 №1160-ІV та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» здійснено відстеження результативності рішення 44сесії міськоїради 6скликання від 23.12.2013року№6/44-619«Про  встановлення  для комунальних  унітарних   підприємств   частини чистого прибутку (доходу) , що підлягає зарахуванню до бюджету міста Соледара».

         1.Назва регуляторного акта: рішення 44сесії міськоїради 6скликання від23.12.2013 року№6/44-619«Про встановлення для комунальних унітарних підприємствчастини чистого прибутку (доходу), що підлягає зарахуванню до бюджету міста Соледара».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Соледарська міська рада, відділ бухгалтерського обліку та звітності.

3. Цілі прийняття акта: виконання вимог Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами ст.ст. 30,52 спрямовані на:

забезпечення дотримання вимог чинногозаконодавства щодо порядку сплати місцевих податків і зборів;

відкритість процедури , прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань , пов’язаних із справлянням  місцевих податків і зборів.

4. Строк виконання заходів з відстеження: грудень 2015 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження:аналіз статистичних даних відділу бухгалтерського обліку та звітності за 2015 рік.

7. Дані та   припущення,   на   основі    яких    відстежувалася результативність:звітні дані пронадходження до міського бюджету  у 2015 році.

8.Кількісні та   якісні  значення  показників  результативності акта: за 2015 рік до міського бюджету надійшли кошти в сумі 51811,99 грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня досягнення визначених цілей. Метод аналізу та порівняння кількісних показників дії зазначеного регуляторного акту виявляє позитивні тенденції, а саме: збільшення обсягу надходжень до міського бюджету, приведення механізму сплати місцевих податків та зборів у відповідність до діючого законодавства.

Таким чином, дія регуляторного акта є ефективною, результати його дії позитивні. Регуляторний акт потребує продовження терміну дії.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                                                                                                                  Т.Л.Корж

 

Звіт

 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження необхідного мінімального переліку та вартості окремих ритуальних послуг, що надаються мешканцям м.Соледар»

Вид регуляторного акту– Рішення виконкому Соледарської міської ради.

Назва регуляторного акту- «Про затвердження необхідного мінімального переліку та вартості окремих ритуальних послуг, що надаються мешканцям м.Соледар».

Дата прийняття та номер– від 12.06.2014   № 110.

Назва виконавця заходів з відстеження–Соледарське комунальне підприємство Комунальник».

Строк виконання заходів з відстеження– 120 днів ( з 22.08.2015 по 20.12.2015 р.р.).

Тип відстеження– періодичне.

Методи одержання результатів відстеження–Фінансові та статистичні данні підприємства.

Кількісні та якісні данні показників результативності –    Підприємство СКП   «Комунальник» надає ритуальні послуги мешканцям Соледарської міської громади. На підставі рішення виконкому Соледарської міської ради від 12.06.2014   № 110 був затверджений мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, що надаються Соледарським комунальним підприємством «Комунальник», затверджена вартість ритуальних послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг .  Встановлення тарифів дало можливість підприємству надавати населенню якісні ритуальні послуги, доведені до рівня економічно обґрунтованих витрат,були досягнуті цілі по відкритості та прозорості тарифів на ритуальні послуги, споживачі ритуальних послуг міста отримали послуги , що входять в Мінімальний перелік окремих видів послуг на законодавчому рівні.

    Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

     На момент звіту підприємство надає якісні ритуальні послуги для населення міста, має ресурси для його виконання, громада міста  отримала ритуальні послуги, що входять в «Мінімальний перелік окремих ритуальних послуг», тарифи надаються беззбитково для підприємства СКП «Комунальник».
     Регуляторний акт не потребує змін .

                  Директор СКП «Комунальник»                                    Гурбанов Г.М.

 

 

 

 

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту

«Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

           Рішення Соледарської міської ради  від 25.09.2014  №  6/54- 760  «Про  затверд-ження Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара»

2. Назва власника заходів з відстеження.

    Відділ з управління комунальною власністю.

3. Цілі прийняття акта.

    Зарахування   доходів, отриманих  від   приватизації та    відчуження  об’єктів права 

    комунальної    власності    територіальної    громади міста Соледара  до місцевого 

    бюджету і спрямовування   їх   на     фінансування заходів, передбачених бюджетом

    розвитку.

4. Виконання заходів з відстеження.

    з   25.09.2015 по 09.10.2015.

5. Тип відстеження.

    Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

    Аналіз показників результативності  регуляторного акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

        Відстеження  результативності здійснюється шляхом аналізу статичної інформації надходження коштів від приватизації та відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста  до місцевого бюджету.    

8. Кількість та якісні значення показників результативності акта.

 

Показники

 

 

2014 рік

2015рік

І пів-річчя

ІІ пів-річчя

І пів-

річчя

І півріччя

Надходження коштів до міського бюджету від приватизації, грн..

 

        0

12 608,50

25,50

156 930,97

 

     Кількість орендарів,що подали заяви до включення  до переліку об’єктів, що підлягають приватизації та приватизували орендовані ними об’єкти за фіксовані періоди  (роки):

-  за 2014рік – 1,

-  за 2015 рік -  3.

     Кількість фізичних та юридичних  осіб, які подали заяви для участі у конкурсах (аукціонах) з продажу об’єктів приватизації (відчуження), уклали  договори купівлі-продажу   об’єктів приватизації (відчуження)   права комунальної власності територіальної громади м. Соледара  за фіксовані періоди  (роки):  

-  за 2014рік – 1,

-  за 2015 рік -  4.

    

    Рівень інформованості, забезпечення відкритості і прозорості процесу приватизації  для фізичних і юридичних осіб шляхом публікування інформації  у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради - інформація публікується у відповідності до вимог діючого законодавства.    

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей.

         Регуляторний акт має  достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

   

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                                                  О.Г. Чуйко

 

 

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту

«Про  затвердження Положення  про оренду майна комунальної

власності територіальної громади  м.Соледара»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

    Рішення Соледарської міської ради  від 25.09.2014 № 6/54-759 «Про затвердження  Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Соледара»

 

2. Назва власника заходів з відстеження.

    Відділ з управління комунальною власністю.

 

3. Цілі прийняття акта.

           забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;

          удосконалення організаційно-економічного механізму передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Соледара;

         встановлення економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати;

          створення більш сприятливих і прозорих умов для добросовісної конкуренції щодо оренди майна;

           збільшення надходжень на рахунки балансоутримувачів та до місцевого бюджету від оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара.

           підвищення ефективності управління комунальною власністю міста.

 

4. Виконання заходів з відстеження.

    з   25.09.2015 по 09.10.2015.

 

5. Тип відстеження.

    Повторне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження.

    Аналіз показників результативності  регуляторного акту.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

     Відстеження  результативності регуляторного акту проводиться на підставі наступних статичних даних:

- надходження коштів від оренди майна до міського бюджету та на рахунки балансоутримувачів;

- кількість юридичних та фізичних осіб, які уклали договори оренди нерухомого майна   та окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади м. Соледара. 

 

8. Кількість та якісні значення показників результативності акта.

 

Показники

ІІ півріччя

2014 року

І півріччя

2015 року

Надходження коштів від оренди майна, грн..,

з них:

51088,19

87568,83

до місцевого бюджету

4201,98

6384,61

балансоутримувачам

39313,15

67881,82

до державного бюджету (ПДВ)

7573,06

13302,4

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей.

    Регуляторний акт має  достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                                    О.Г. Чуйко

 

 

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

«Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

         рішення  міської ради від 30.01.2014 № 6/45-643 «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

         Спеціаліст-юрисконсульт

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

         Цілями прийняття вказаного регуляторного акта є вдосконалення механізму та врегулювання відносин, пов’язанихіз виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, враховуючи збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:

         з 30.01.2014 по 30.01.2015

 

5. Тип відстеження:повторне

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

         Під час проведення заходів з відстеження результативності застосовувався аналітичний та статистичний метод одержання результатів відстеження. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких  відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

         При повторному відстеженні результативності регуляторного акту використовувались дані, одержані в результаті узагальнення інформації про кількість рухомого та нерухомого майна, що може бути визнано відумерлої спадщиною, виявленого на території Соледарської міської ради та переданого до комунальної власності територіальної громади містата на підставі звернень громадян.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

         Показники результативності регуляторного акту характеризуються організаційними принципи регулювання відносин у сфері виявлення, взяття на облік, збереження, передачі до комунальної власності територіальної громади та використання майна, яке є або може бути визнано відумерлою спадщиною;

         В період з 30.01.2014 по 30.01.2015 було виявлено – 3 житловихприміщення, які можуть бути визнано відумерлою спадщиною. Триває процедура збору інформації про можливість визнання спадщини відумерлою.

         В подальшому, при проведенні повторного та періодичного відстежень, вказані вище кількісні показники будуть використані як базові для порівняння з отриманими результатами після набрання чинності даного регуляторного акта.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

         Для оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись за допомогою періодичного відстеження.

 

 

 

 

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

«Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна»

       

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

         Рішення  міської ради від 30.01.2014 № 6/45-642 «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

         Спеціаліст-юрисконсульт.

 

3. Цілі прийняття акта:

             Цілями державного регулювання при впровадженні вказаного регуляторного акта є вдосконалення механізму та врегулювання відносин, пов’язанихіз виявленням, збереженням, передачею безхазяйного майна до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, враховуючи збалансованість інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:

         з 30.01.2014 по 30.01.2015.

 

5. Тип відстеження:

         повторне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

         Під час проведення заходів з відстеження результативності застосовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

         При повторному відстеженні результативності регуляторного акту використовувались дані, одержані в результаті узагальнення інформації про кількість рухомого та нерухомого майна, що може бути визнано безхазяйним майном, виявленого на території Соледарської міської ради та переданого до комунальної власності територіальної громади містата на підставі звернень громадян.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

         В період з 30.01.2014 по 30.01.2015 було виявлено  – 2споруди, яка може бути визнанабезхазяйним майном. Триває процедура щодо прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледарабезхазяйного майна, а саме поставлена на облік 1 споруда, яка зі спливом одного року може бути визнана як безхазяйне майно.  

         В подальшому, при проведенні повторного та періодичного відстежень, вказані вище кількісні показники будуть використані як базові для порівняння з отриманими результатами після набрання чинності даного регуляторного акта.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Для оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей,       аналіз його результативності буде здійснюватись за допомогою періодичного відстеження.

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акту

«Про затвердження розміру коефіцієнтів до ставки земельного податку для визначення розміру річної орендної плати за земельні ділянки на території міста Соледара».

 

Вид та назва регуляторного акту, дата прийняття, номер.

Рішення Соледарської міської ради «Про затвердження розміру коефіцієнтів до ставки земельного податку для визначення розміру річної орендної плати за земельні ділянки на території міста Соледара» від  30.08.2012 № 6/26-351.

 

Назва виконавця заходів відстеження.

          Відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради.

 

Цілі прийняття акту.

          Забезпечення ефективного використання земельного фонду міста.

          Створення рівних умов розвитку об»єктів права оренди земельних ділянок міста Соледара.

           Збільшення надходжень коштів від оренди землі до місцевого бюджету.

            Диференційний підхід до об»єктів права оренди земельних ділянок міста Соледара.

 

Строк виконання заходів з відстеження.

            01.07.2015 – 31.07.2015

 

Тип відстеження.

             Повторний

 

Методи одержання результативності.

             Аналіз показників результативності регуляторного акту.

 

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних.

              Відстеження результативності регуляторного акту проводиться на підставі наступних статистичних даних:

-         загальна площа земельних ділянок у м.Соледарі.

-         надходження коштів до місцевого бюджету від оренди земельних ділянок у м.Соледарі.

-         кількість юридичних та фізичних осіб, які уклали договори оренди земельних ділянок на території м.Соледара.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності.

              Відділом земельних ресурсів міської ради за період з  01.07.2013 по 01.07.2015 було підготовлено та винесено на розгляд  міської ради 12 проектів рішень « Про виготовлення проектів відводу земельних ділянок в оренду у м.Соледарі».

              Крім того, за звітний період на підставі рішень Соледарської міської ради з урахуванням прийнятих коефіцієнтів підготовлено та зареєстровано 12 договорів оренди . Ще 2 проекта відводу земельних ділянок знаходяться в роботі у проектних організаціях та відділі Держгеокадастру у м.Артемівську Донецької області.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступені досягнення визначених цілей.

            У зв»язку із значними змінами в земельному законодавстві для юридичних та фізичних осіб (орендарів) значно збільшився термін виготовлення проектів (технічної документації) відводу земельних ділянок в оренду та  процес  реєстрації договорів оренди та додаткових угод до них. На сьогоднішній день регуляторний акт має повільний термін виконання, що спричиняє недостатній рівень виконання визначених цілей.

 

Начальник відділу земельних ресурсів                                  Г.В.Коваленко

міської ради

 

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

«Про встановлення  розміру плати  за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими органами Соледарської міської ради »

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення міської ради від 25.06.2012 №6/25-334«Про встановлення розміру плати  за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими органами Соледарської міської ради»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: заходи з відстеження   результативності  регуляторного акта  проводить  начальник загального відділу Соледарської міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта: метою державного регулювання є встановлення розміру плати  за копіювання  або друк документів, обсягом понад 10 сторінок, що містять публічну інформацію, та забезпечення раціонального використання ресурсів, в тому числі людських, а також забезпечення задоволення потреб осіб у публічній інформації не порушуючи при цьому нормальну роботу Соледарської міської ради.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:червень 2015 р. 

 

5. Тип відстеження: повторне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження: через облік виконаних робіт за надання публічної інформації (інформація про кількість осіб, що звернулися до Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, сума коштів, отриманих за надані послуги, сума витрат ресурсів). 

 

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність: у зв’язку з відсутністю звернень громадян щодо надання копій документів понад 10 сторінок  цифрові данні надати не є можливим.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: у зв’язку з тим, що  постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року  № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»  є актуальною, аналіз повторного відстеження свідчить, що рішення міської ради від 25.06.2012 №6/25-334 «Про встановлення розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими органами Соледарської міської ради»  на даний час є актуальним.

Начальник загального відділу                                                     Т.С. Черноусова

 

16.06.2015                                                                                

 

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

«Про встановлення  розміру плати  за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими органами Соледарської міської ради »

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення міської ради від 25.06.2012 №6/25-334«Про встановлення розміру плати  за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими органами Соледарської міської ради»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: заходи з відстеження   результативності  регуляторного акта  проводить  начальник загального відділу Соледарської міської ради.

3. Цілі прийняття акта: метою державного регулювання є встановлення розміру плати  за копіювання  або друк документів, обсягом понад 10 сторінок, що містять публічну інформацію, та забезпечення раціонального використання ресурсів, в тому числі людських, а також забезпечення задоволення потреб осіб у публічній інформації не порушуючи при цьому нормальну роботу Соледарської міської ради.

4. Строк виконання заходів з відстеження:червень 2014 р. 

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження: через облік виконаних робіт за надання публічної інформації (інформація про кількість осіб, що звернулися до Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, сума коштів, отриманих за надані послуги, сума витрат ресурсів). 

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність: у зв’язку з відсутністю звернень громадян щодо надання копій документів понад 10 сторінок  цифрові данні надати не є можливим.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: у зв’язку з тим, що  постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року  № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»  є актуальною, аналіз повторного відстеження свідчить, що рішення міської ради від 25.06.2012 №6/25-334 «Про встановлення розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію виконавчими органами Соледарської міської ради»  на даний час є актуальним.

 

Начальник загального відділу                                                     Т.С. Черноусова

 

 

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта

«Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини»

       

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежуєть-ся:

         Рішення  міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

         Спеціаліст-юрисконсульт.

3. Цілі прийняття акта:

         Цілями прийняття вказаного регуляторного акта є вдосконалення механізму та врегулювання відносин, пов’язанихіз виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, враховуючи збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

         З 30.01.2014 по 30.06.2014.

5. Тип відстеження:

         Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження:

         Під час проведення заходів з відстеження результативності застосовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

         При базовому відстеженні результативності регуляторного акту використовувались дані, одержані в результаті узагальнення інформації про кількість рухомого та нерухомого майна, що може бути визнано відумерлої спадщиною, виявленого на території Соледарської міської ради та переданого до комунальної власності територіальної громади міста.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

         В період з 30.01.2014 по 30.06.2014 було виявлено  – 1 житловий будинок, який може бути визнано відумерлою спадщиною. Підготовлена позовна заява до Артемівського міськрайонного суду Донецької області. 

         В подальшому, при проведенні повторного та періодичного відстежень, вказані вище кількісні показники будуть використані як базові для порівняння з отриманими результатами після набрання чинності даного регуляторного акта.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей:

           Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення мети будуть визначені при повторному відстеженні.

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта

«Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна»

       

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

         Рішення  міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

         Спеціаліст-юрисконсульт.

3. Цілі прийняття акта:

             Цілями державного регулювання при впровадженні вказаного регуляторного акта є вдосконалення механізму та врегулювання відносин, пов’язанихіз виявленням, збереженням, передачею безхазяйного майна до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, враховуючи збалансованість інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

         З 30.01.2014 по 30.06.2014.

5. Тип відстеження:

         Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження:

         Під час проведення заходів з відстеження результативності застосовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

         При базовому відстеженні результативності регуляторного акту використовувались дані, одержані в результаті узагальнення інформації про кількість рухомого та нерухомого майна, що може бути визнано безхазяйним майном, виявленого на території Соледарської міської ради та переданого до комунальної власності територіальної громади міста.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

         В період з 30.01.2014 по 30.06.2014 було виявлено  – 1 споруду, яка може бути визнана безхазяйним майном. Розпочата робота щодо прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна. 

         В подальшому, при проведенні повторного та періодичного відстежень, вказані вище кількісні показники будуть використані як базові для порівняння з отриманими результатами після набрання чинності даного регуляторного акта.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей:

           Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення мети будуть визначені при повторному відстеженні.

 

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення тарифів на послуги з вивозу та знешкодження твердих побутових  відходів, що надаються Соледарським комунальним підприємством «Комунальник» для населення і споживачів усіх форм власності»

 

Вид регуляторного акту– Рішення виконкому Соледарської міської ради.

Назва регуляторного акту- «Про встановлення тарифів на послуги з вивозу та знешкодження твердих побутових  відходів, що надаються Соледарським комунальним підприємством «Комунальник» для населення і споживачів усіх форм власності».

Дата прийняття та номер– від 05.12.2011   № 244.

Назва виконавця заходів з відстеження–Соледарське комунальне підприємство Комунальник».

Строк виконання заходів з відстеження– 45 днів ( з 13.10.2014 по 26.11.2014 р.р.).

Тип відстеження– періодичне.

Методи одержання результатів відстеження–Фінансові та статистичні данні підприємства.

Кількісні та якісні данні показників результативності –    Підприємство СКП   «Комунальник» займається вивезенням твердих побутових відходів на території Соледарської міської громади та визнано виконавцем цих послуг. На підставі рішення виконкому Соледарської міської ради № 244 від 05.12.2011 року були затверджені тарифи на послуги зі збору, вивезенню та розміщенню відходів для населення і споживачів усіх форм власності. За період введення в дію нових тарифів (з 05.01.2012 року) послугою було охоплено 85% населення міста Соледар.

     Починаючи з січня 2014 року почала різко зростати  ціна на паливно-мастильні матеріали ( порівняно з ціною, закладеною у собівартість тарифу у 2011 році зростання склало 78%,), ціни на матеріали і запчастини більш ніж у 2 рази. Зростання мінімальної заробітної плати і податків на неї порівняно з закладеною у тариф  на вивезення ТПВ складає 27%.

     За 10 місяців 2014року підприємством було перевезено на сміттєзвалище12441,93м3 ТПВ з контейнерних майданчиків та від населення приватного сектора.

    Об’єм виконаних послуг склав -601170,0 грн.  за 10 місяців 2014 року.  Об’єми платежів поступають від населення і інших споживачів послуг не в повному обсязі і склали 562609,38 грн. Мають місце несвоєчасні розрахунки за надані послуги споживачам усіх форм власності.  Заборгованість за 10 місяців 2014 року за надані послуги склала 38560,62 грн. Також має місце заборгованість за виконані послуги за минулі періоди у сумі 47132,33 грн. Усього заборгованість складає перед підприємством 85692,95 грн.

     Фактичні розрахунки за послуги склали за 10 місяців 2014 року -94% від об’єму виконаних робіт . Собівартість вивезення і розміщення ТПВ за  цей же період склала -648541,22 грн. Покриття собівартості послуги затвердженими тарифами складає 87%.

    Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

     Н момент звіту підприємство виконує роботи по вивезенню ТПВ збитково. Це не надає можливість підприємству своєчасно надавати послуги, розраховуватися за придбання паливно-мастильних матеріалів та необхідні автозапчастини, виплачувати робітникам підприємства заробітну плату у повному обсязі без заборгованості. У зв’язку зі зменшенням доходу в порівнянні з ростом витрат   від надання послуг підприємство стало боржником по надходженням в бюджет у вигляді ПДВ, податку на прибуток, податків з фонду заробітної плати.

     Регуляторний акт потребує змін і встановлення тарифів, які досягнуть рівня економічно обґрунтованих.

                  Директор СКП «Комунальник»                                    Гурбанов Г.М.

Звіт

  про результати  повторного відстеження

 результативності регуляторного акту

 

         На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України» від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта, а саме рішення Соледарської міської ради від 29.03.2012 № 6/21-280 «Про затвердження Положення про погодження режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування, незалежно від форм власності, розташованих на території міста Соледара».

 

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата та № його прийняття

Рішення Соледарської міської ради від 29.03.2012 № 6/21-280 «Про затвердження Положення про погодження режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування, незалежно від форм власності, розташованих на території міста Соледара».

 

 

2

Назва виконавця заходів з відстеження

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

3

Цілі прийняття акта

 

Виконання вимог Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами ст.ст. 30,52 спрямовані на впорядкування діяльності об'єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, з метою встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування, незалежно від форм власності, розташованих на території міста Соледара.

 Необхідність створення систематичного переліку усіх підприємств та організацій сфери обслуговування, можливість контролю за здійсненням господарської діяльності в місті.

4

Строк виконання заходів з відстеження

березень 2014року

5

Тип відстеження

Повторне

6

Методи одержання результатів з відстеження

Аналіз статистичних даних, дані журналу –обліку надання  адміністративних послуг ( облік листів – погодження)

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

З метою встановлення кількісних показників результативності регуляторного акта використовувались дані журналу –обліку надання  адміністративних послуг ( облік листів – погодження режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування, незалежно від форм власності, розташованих на території м. Соледара).

8

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

За період відстеження ( квітень 2013- березень 2014 років) кількість погоджень – 10 , а саме у 2013 рік- 7, у 2014 року- 3. Надходження до міського бюджету за рахунок відкриття нових об»єктів господарювання за період дії РА ( квітень 2013- березень 2014) становить 13 432 ,25 грн., а саме  з 04-12.2013 – 6 997,25 грн , з 01-03.2014- 6435 грн.

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного

акта та ступеня досягнення визначених цілей

Метод аналізу та порівняння кількісних  показників даного регуляторного акта, виявив тенденцію позитивності даного регуляторного акту свідченням:

-         приведення документів СПД, необхідних для здійснення господарської діяльності, відповідно до діючого законодавства;

-         збільшення в місті кількості об'єктів торгівлі;

-         запровадження  порядку погодження  режиму роботи підприємств, установ і організацій сфери обслуговування на місцевому рівні, в рамках чинного  законодавства;

-збільшення надходжень до міського бюджету у зв»язку з відкриттям нових об»єктів торгівлі, рестораного господарства , побутових та платних послуг, для роботи яких було погоджено їх режим роботи.

Таким чином, дія регуляторного акта є ефективна, результати його дії позитивні. Регуляторний акт потребує продовження терміну дії.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

 органів                                                                                  Н.Л.Рогаченко

 

 

Звіт

про результати  повторного відстеження

результативності регуляторного акту

 

         На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України» від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта, а саме рішення Соледарської міської ради від 25.06.2012 № 6/25-331 «Про затвердження Положень про  порядок сплати місцевих податків та зборів» з внесеними змінами

 

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата та № його прийняття

Рішення Соледарської міської ради від 25.06.2012 № 6/25-331 «Про затвердження Положень про  порядок сплати місцевих податків та зборів» з внесеними змінами 

 

2

Назва виконавця заходів з відстеження

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

3

Цілі прийняття акта

 

Виконання вимог Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами ст.ст. 30,52 спрямовані на

-         забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо порядку сплати місцевих податків і зборів;

-         відкритість процедури , прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішені питань , пов»язаних із справлянням  місцевих податків і зборів.

 

4

Строк виконання заходів з відстеження

 Липень 2014 року

5

Тип відстеження

Повторне

6

Методи одержання результатів з відстеження

Аналіз статистичних даних відділу  бухгалтерського обліку та звітності за період дії РА, а саме  липень 2013- липень 2014 років.

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

З метою встановлення кількісних показників результативності регуляторного акта використовувались  звітні дані пронадходження до міського бюджету  у зазначеному періоді.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

У липні – грудні 2012 року діяло 4                              місцевих податків та зборів , до міського бюджету за цей період надійшло              213 413,51грн.У січні  - червні 2014 року  діяло   5місцевих податків  та зборів , до міського бюджету за цими напрямками надійшло 210942,42 грн. Кількість платників цих видів місцевих податків та зборів відповідно складало  155/109 осіб выдповыдно періодам. Загалом за цей період  до міського бюджету надійшло  424 355,93 грн., що на 98 185,01 грн. більше ніж за попередній період.

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного

акта та ступеня досягнення визначених цілей

Метод аналізу та порівняння кількісних показників  дії  зазначеного РА  виявляє позитивну тенденції  , а саме збільшення обсягу надходжень до міського бюджету, приведення  механізму сплати місцевих податків та зборів у відповідність до діючого законодавства .

Таким чином, дія регуляторного акта є ефективна, результати його дії позитивні. Регуляторний акт потребує продовження терміну дії.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

 органів                                                                                   Н.Л.Рогаченко

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

«Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара»

       

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежуєть-ся:

         Рішення  міської ради  «Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Соледара».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

         Відділ з управління комунальною власністю.

3. Цілі прийняття акта:

         Основними цілями даного регулювання є:

ефективність використання ресурсів територіальної громади м. Соледара

забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо приватизації та відчуження комунального майна.

удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при здійсненні  приватизації та відчуження комунального майна.

забезпечення доступності інформації про порядок приватизації та відчуження нерухомого майна комунальної власності.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

         З 01.08.2014 по 01.09.2014.

5. Тип відстеження:

         Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження:

    Під час проведення заходів з відстеження результативності застосовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Проведення базового відстеження  результативності здійснювалась шляхом аналізу статичної інформації надходження коштів від приватизацыъ та відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста  до місцевого бюджету за 2012 - 2014 року на підставі інформації отриманої від відділу бухгалтерського обліку та звітності місткої ради .

        8. Кількість та якісні значення показників результативності акта:

Показники

 

 

2012 рік

2013рік

2014

І пів-річчя

ІІ пів-річчя

І пів-

річчя

І пів-

річчя

І пів-

річчя

Надходження коштів до міського бюджету від приватизації, грн..

 

        0

78 278,50

35 667,0

0

0

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей:

           Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення мети будуть визначені при повторному відсеженні.

         Повторне відсеження регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання ним чинності. За результатами повторного відстеження буде визначена ефективність та доцільність акту.

 

Начальник відділу з управління комунальною

власністю                                                                                                 О.Г. Чуйко

 

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

«Про  затвердження Положення  про оренду майна комунальної

власності територіальної громади  м.Соледара»

       

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежуєть-ся:

         Проектрішення  міської ради  «Про затвердження Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Соледара».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

         Відділ з управління комунальною власністю.

3. Цілі прийняття акта:

         Основними цілями даного регулювання є:

         ефективність використання ресурсів територіальної громади м. Соледа-ра;

         забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;

          удосконалення організаційно-економічного механізму передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Соледара;

         встановлення економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати;

         створення більш сприятливих і прозорих умов для добросовісної конкуренції щодо оренди майна;

         підвищення ефективності управління комунальною власністю міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

         З 01.07.2014 по 01.09.2014.

5. Тип відстеження:

         Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження:

    Під час проведення заходів з відстеження результативності застосовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Проведення базового відстеження  результативності здійснювалась шляхом аналізу статичної інформації надходження коштів від оренди майна до місцевого бюджету та на рахунки балансоутримувачів за І піврічя 2014 року на підставі інформації отриманої від відділу бухгалтерського обліку та звітності місткої ради, Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник», Соледарського комунального підприємства «Комунальник», бухгалтерії дошкільних закладів установ освіти при дошкільному закладі № 17 м. Соледара .

8. Кількість та якісні значення показників результативності акта:

 

Показники

За 6 місяців 2014 року

Надходження коштів від оренди майна,

з них:

35 542,88 грн.

до місцевого бюджету

4 598,25 грн.

балансоутримувачам

26 055,89 грн.

до державного бюджету (ПДВ)

4 888,74 грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей:

           Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення мети будуть визначені при повторному відсеженні.

         Повторне відсеження регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання ним чинності. За результатми повторного відстеження буде визначена ефективність та доцільність акту.

 

Начальник відділу з управління комунальною

власністю                                                                                                 О.Г. Чуйко

 

 

Звіт

про результати  повторного відстеження

результативності регуляторного акту

 

         На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України» від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта, а саме рішення Соледарської міської ради від 25.06.2012 № 6/25-331 «Про затвердження Положень про  порядок сплати місцевих податків та зборів» 

 

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата та № його прийняття

Рішення Соледарської міської ради від 25.06.2012 № 6/25-331 «Про затвердження Положень про  порядок сплати місцевих податків та зборів» 

 

2

Назва виконавця заходів з відстеження

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

3

Цілі прийняття акта

 

Виконання вимог Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами ст.ст. 30,52 спрямовані на

-         забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо порядку сплати місцевих податків і зборів;

-         відкритість процедури , прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішені питань , пов»язаних із справлянням  місцевих податків і зборів.

 

4

Строк виконання заходів з відстеження

липень2013 року

5

Тип відстеження

Повторне

6

Методи одержання результатів з відстеження

Аналіз статистичних даних відділу  бухгалтерського обліку та звітності за період дії РА, а саме  липень 2012- червень2013 років)

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

З метою встановлення кількісних показників результативності регуляторного акта використовувались  звітні дані пронадходження до міського бюджету  у зазначеному періоді.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

У липні – грудні 2012 року діяло  3 вида                                   місцевих податків та зборів , до міського бюджету за цей період надійшло 166939,63              

      грн.У січні  - червні 2013 року  діяло 3 вида місцевих податків  та зборів , до міського бюджету за цими напрямками надійшло  177 258, 29 грн. Всього надійшло за період відстеження  коштів до міського бюджету 344 170,92 грн. Кількість платників цих видів місцевих податків та зборів відповідно складало  158  осіб.

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного

акта та ступеня досягнення визначених цілей

Метод аналізу та порівняння кількісних показників  дії  зазначеного РА  виявляє позитивну тенденції  , а саме збільшення обсягу надходжень до міського бюджету, приведення  механізму сплати місцевих податків та зборів у відповідність до діючого законодавства .

Таким чином, дія регуляторного акта є ефективна, результати його дії позитивні. Регуляторний акт потребує продовження терміну дії.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

 органів                                                                                    Н.Л.Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Яндекс.Метрика