Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

22 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

15.03.2018 №7/22-____

м. Соледар

 

Про затвердження Регламенту

Центру надання адміністративних

послуг Соледарської міської ради

 

На виконання Закону України від 06 вересня 2012 року №5203-VІ «Про адміністративні послуги» із внесеними до нього змінами, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства документації, що регламентує діяльність Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради, забезпечення на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади організації та належної доступності адміністративних послуг, поліпшення їх якості, згідно з Планом діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затвердженим рішенням міської ради від 16 листопада 2017 року №7/17-388, з доповненнями, відповідно до Закону України від 11 вересня 2003 року №1160–ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зі змінами, Закону України від 06 вересня 2005 року №2806-ІV«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зі змінами, Примірним регламентом центру надання адміністративних послуг, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 01серпня 2013 року №588, керуючись ст.ст. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами,міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (додається).

 

2. Відділу надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (Юнг) забезпечити в установленому законодавством порядку:

1) оприлюднення даного рішення шляхом розміщення на офіційному веб– сайті Соледарської міської ради;

2) проведення відстеження результативності регуляторного акту:

повторне – через один рік після набрання чинності регуляторним актом;

періодичне – раз на три роки починаючи з повторного відстеження.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (Юнг).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету та фінансів(Боровик), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                                 О.М. Степаненко


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

15.03.2018 №7/22-____

 

Додаток

 

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1. Регламент Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Соледарської міської ради (далі – Центр) та порядок дій адміністраторів Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернень.

4.Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Донецької облдержадміністрації, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово – цивільної адміністрації, рішеннями Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Регламентом, Положенням про відділ надання адміністративних послуг Соледарської міської ради та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у сфері надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

 

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується

Центр надання адміністративних послуг

 

5. Центр розміщено за адресою: 84545, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Соледар, вул. Паркова, 5. На вході до приміщення (будівлі) розміщено інформаційну вивіску з найменуванням Центру, графіком його роботи та графіком прийому суб’єктів звернень.

Графік роботи Центру: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця – з 08:00 до 15:00; середа – з 08:00 до 20:00. Без перерви на обід.

Вхід до Центру облаштовано пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

6. Приміщення Центру поділено на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині працівники Центру проводять прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до цієї частини Центру. Відкрита частина включає:

1) сектор прийому;

2) сектор інформування;

3) сектор очікування;

4) сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщена на першому поверсі будівлі. Закрита частина розміщена на другому поверсі будівлі, призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

7. Сектори прийому, інформування, очікування (інформаційно-консультаційна зала), де проводиться загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру, розміщені в просторому приміщенні та облаштовані в достатній кількості стільцями, кріслами, інформаційними стендами, а також інформаційними терміналами в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

8. В інформаційно-консультаційній залі обладнано автоматизовану систему керування чергою (терміналами), облаштовано робоче місце консультанта Центру.

9. Сектор обслуговування облаштовано за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

10. Площа секторів очікування та обслуговування є достатньою для забезпечення зручних і комфортних умов для прийому суб’єктів звернення та роботи адміністраторів Центру.

11. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщено інформацію про:

1) найменування Центру, його місце розташування, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

2) графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

3) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

4) строки надання адміністративних послуг;

5) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

6) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

7) супутні послуги (в разі їх надання), які надаються в приміщенні Центру;

8) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

9) порядок користування інформаційними терміналами;

10) порядок користування автоматизованою системою керування чергою;

11) Положення про Центр;

12) Регламент Центру.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщено у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, зокрема на інформаційному стенді та терміналі. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та сферами правовідносин (законодавства), а також суб’єктами надання адміністративних послуг.

12. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщено у секторі інформування на стендах-накопичувачах та стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

13. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів. На інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

14. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

15. Орган, що утворив Центр, а також керівник Центру вносять суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

16. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

ІV. Робота інформаційного підрозділу

Центру надання адміністративних послуг

17. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою, консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі утворено сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та контролю.

Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та контролю:

1) інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

2) консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

3) здійснює контроль за дотриманням термінів надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг, документів дозвільного характеру дозвільними органами, визначених нормативними документами;

4) інформує громадськість Соледарської міської об'єднаної територіальної громади через веб-сайт Соледарської міської ради та на інформаційних стендах розміщує та оновлює інформацію щодо порядку отримання адміністративних послуг, документів дозвільного характеру, режиму роботи відділу (Центру), змін у законодавстві у сфері адміністративних послуг, дозвільних процедур та іншої інформації, що стосується діяльності відділу (Центру);

5) надає іншу інформацію та допомогу, необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

18. Соледарська міська рада створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 11 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

19. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (зокрема на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, є актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті Центру є зручною для пошуку та копіювання.

20. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

V. Керування чергою в Центрі надання адміністративних послуг

21. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

22. У Центрі запроваджено автоматизовану систему керування чергою. Суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою передбачає персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені та/ або номеру паспорту або ідентифікаційний код (для юридичних осібЄДРПОУ).

23. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час шляхом електронної реєстрації.

24. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

VІ. Прийняття заяви та інших документів у

Центрі надання адміністративних послуг

25. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення вихідного пакету документів (результат надання адміністративної послуги) здійснюється виключно в Центрі.

26. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, оформлених районними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

27. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

28. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

29. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів в інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. Якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

30. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, має містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання йогоперсональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

31. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, який містить інформацію про заяву, перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї та попередження щодо можливої відмови, у двох примірниках.

32. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи (в паперовій та/або електронній формі).

33. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та електронній формі.

34. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій (форма додається) та електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

35. Якщо вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів або його відскановану копію електронною поштою (у разі надання суб’єктом звернення інформації щодо її наявності) чи за допомогою інших засобів телекомунікаційного зв’язку.

36. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та електронній формі та у разі потреби здійснює її копіювання та сканування.

37. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи, якщо справа багатоетапна, або акту прийому – передачі справи, журналу реєстрації у паперовій та електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залученихсуб’єктів надання адміністративних послуг.

 

VІІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

38. Після вчинення дій, передбачених пунктами 25-37 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи, якщо справа багатоетапна, або в акті прийому – передачі справи, журналі реєстрації із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи, в листі про проходження або акті прийому – передачі справи.

39. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному Соледарською міською радою, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

40. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження або до акту прийому – передачі справи, журналу реєстрації.

41. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

42. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

1) своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

2) надавати інформацію на усний або письмовий запит (зокрема шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

 

VІІІ. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

43. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи, якщо справа багатоетапна, або акті прийому – передачі справи, журналі реєстрації.

44. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей в листі про проходження справи, якщо справа багатоетапна, або акті прийому – передачі справи, журналі реєстрації, а також до відповідного реєстру в паперовій та електронній формі.

45. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу, або його уповноваженому представникові у разі пред’явлення документів, що засвідчують його особу та повноваження. У випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

46. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

47. Якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

48. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

49. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та іншідокументи, визначені Соледарською міською радою, зберігається у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

Начальник відділу надання

адміністративних послуг

Соледарської міської ради                                      

 

 

Т.Є. Юнг

Секретар Соледарської міської ради                                                       

С.М. Редченко

 

Додаток 1 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік»

 

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2017 рікна території громади м. Соледара.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

 основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту, так як він прийнятий на 2016 рік : рішення міської ради від 25.06.2015 №6/68-879 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік» з внесеними до нього змінами рішенням від 19.01.2016 №6/80-964 «Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 25.06.2015 №6/68-879 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік».

У проекті регуляторного акту пропонується визначити:

- ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- єдиному податку.

При аналізі використовуються дані відділу бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради за 2015 рік.

2. Цілі державного регулювання.

         Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету та урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Перший альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту.

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. 

Загальнообов’язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території м.Соледара,  передбачена ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України, забезпечить наповнюваність бюджету.

Другий альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей -  залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2016 рік.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

наповнюваність місцевого бюджету за рахунок виконання відповідного регуляторного акту. Відсутність необхідності в дотації місцевого бюджету

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

За рахунок надходжень від сплати податків реалізація заходів відповідно до потреб громади.

Сплата податків і зборів згідно діючому законодавству.

Альтернатива 2

Відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

2

0

0

15

17

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

12

0

0

88

100

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання єдиного податку, одиниць

*

*

*

98

98

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

*

*

*

100

100

ВСЬОГО кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

0

0

113

115

ВСЬОГО питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2

0

0

98

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2017 рік в м.Соледарі.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Альтернатива 2

відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

 

Витрати, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

894,336

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Альтернатива 2

1

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2017 рік в м.Соледарі.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Цілі регулювання будуть досягнуті майже  повною мірою (проблема однакового податкового навантаження на платників податку за об’єкти, розташовані у різних частинах міста з різною комерційною привабливістю, продовжуватиме існувати. Наразі дану проблему вирішити неможливо – відсутній Генеральний план міста, відповідно до якого розподілятимуться зони за комерційною привабливістю.Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп визначені. )

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2016 рік.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету міста Соледар.

На дію даного акта можливий вплив :

1)             зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері;

2)              внутрішній чинників – затвердження Генерального плану  міста (тільки в частині встановлення розмірів ставок податку на майно).

В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення змін відповідно до змін у законодавстві та зонування за комерційною привабливістю.

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізми розв’язання проблеми:

1.                Встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік.

2.                Інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку через повідомлення у газеті «Вперед» та на веб-сайті Соледарської міської ради http://solerada.gov.ua/  у рубриці «Регуляторна політика».

3.                Контроль за надходженням сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку до міського бюджету.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта – 2017 рік. Достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

 

Розмір  надходжень  до  місцевого бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку

492 200,0(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) + 380 000,0(єдиний податок) = 872 200,0 грн.

У разі продовження дії запропонованого акту на строк більш ніж 1 рік = 4361 000,0  грн.

Кількість суб'єктів  господарювання,  на яких розповсюджується дія акта

115

115

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік.

 

Відповідно  до  частини  5  статті  12  Закону  України  «Про  засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  регуляторні акти,  прийняті  органами  та  посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно  оприлюднюються  в  друкованих засобах   масової   інформації   відповідних  рад. 

Рівень проінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.

У м. Соледарі друкованих засобів інформації немає, тому  повідомлення про оприлюднення буде розміщено у газеті «Вперед», м. Бахмут  (загальнотижневий тираж складає 8050 екземплярів), а  регуляторний акт на веб-сайті Соледарської міської ради http://solerada.gov.ua/  у рубриці «Регуляторна політика». 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Проведення базового відстеження – проведено на підставі даних за 2015 рік;

Проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту – січень 2018 року;

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку – відділ економіки та прогнозування Соледарської міської ради на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, наданих Бахмутської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Донецькій області, а також аналізу статистичних даних щодо надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку до бюджету м. Соледара.

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Ю.В. Товстокоренко

 

Секретар міської ради                                                         С.М. Редченко

 

Підготував:

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                         І.І. Рудченко

 

Додаток 2 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2016 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2016 рік. Лист Мінсоцполітики  від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік».

Використовується середній розмір заробітної плати для посади «бухгалтер» за даними досліджень кар’єрного порталу rabota.ua  - 4300,0 грн. на місяць. У погодинному визначенні розмір становить 25,76 грн. (4300,0х12/2003).

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

350,568

1752,84

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

3,75години х25,76грн.=96,6грн.

483,0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Незначні витрати (друк та заповнення бланку декларації на 4 аркушах)

 

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачається тому, що великі підприємства мають у штаті бухгалтера

 

8

Інше (уточнити), гривень

-

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

447,168

2235,84

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

894,336

4471,68

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Зміна розміру податку не передбачається, ставка податку залишається на попередньому рівні (1,0%).

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

3,75години

х

25,76грн.=

96,6грн.

-

96,6грн.

483,0

_________

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень  (за рік)

Разом за рік

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

 

 

 

__________

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси
(за рік — стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

 

 

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Незначні витрати

(друк та заповнення декларації на 4 аркушах)

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

 

Не передбачається. Великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

-

 

 

 

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                                  І.І. Рудченко

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у квітні 2016 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

 Зустрічі у робочому порядку та телефонні розмови із власниками об’єктів нерухомості, платниками 1-ї  та 2-ї груп платників єдиного податку

 

7

Доведення до відома власників об’єктів нерухомості та платників єдиного податку 1-ї  та 2-ї груп

обґрунтування необхідності перегляду ставок податку на нерухомість та ставок єдиного податку.

При розробці проекту регуляторного акта витримано вимоги чинного законодавства та враховано громадську думку.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на:

1) фізичні та юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості:

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 0 (одиниць), суб’єктів мікропідприємництва 15 (одиниць);

- питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –88 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання ” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

2) платників єдиного податку :

- кількість платників єдиного податку, на яких поширюється регулювання: 98(одиниць);

- питома вага платників єдиного податку у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –100(відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання ” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Загальна кількість платників  - 113 юридичних та фізичних осіб-підприємців.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

0,0

 

0,0

 

 

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

0,0

 

0,0

 

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

0,0

Х

0,0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

113

8

Сумарно, гривень

113*0,0=0,0грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2016 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2016 рік. Лист Мінсоцполітики від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік».

Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Середній мінімальний щомісячний розмір заробітної плати на 01.01.2016 рік становить: 1378 грн. та 8,29 грн. у погодинному розмірі (Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідної форми для звітування. Стосується 100% суб’єктів.

Попередні розрахунки: 0,25 годин (пошук рішення міської ради Про встановлення розмірів ставок   місцевих   податків та зборів на 2017 рік)

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Стосується 100,0% суб’єктів.

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 0,5 годин;

для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 0,1 годин

у тому числі визначення та організація у суб’єкта малого підприємництва відповідального за виконання вимог регуляції

11

Процедури офіційного звітування

 

Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акту, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти,  та місця звітності

 

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 1 година

(знаходження бланку податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, уточнення місця розташування та графік прийому у відповідній державній податковій інспекції, уточнення процедур подання звітності у державного податкового інспектора);

б) для фізичних осіб – підприємців: 0 годин

(повідомлення-рішення про сплату податку із зазначення сум податку та реквізитів для сплати надсилаються/вручаються фізичним особам контролюючим органом).

\

Витрати часу на заповнення звітної форми:

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 0,5 години

(розрахунок суми сплати податку, заповнення декларації)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин

(повідомлення рішення про сплату податку заповнюється державною податковою інспекцією)

Витрати часу на передачу звітної форми:

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 1,5 годин, або 0 якщо використовуються послуги  УКРПОШТИ чи передаються через Інтернет.

(Фізична передача податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та звіту з єдиного податку, до відповідної державної податкової інспекції, включаючи середній час на переміщення з офісу суб’єкта господарювання до відповідної податкової інспекції та зворотній шлях)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин  (не передають звітні форми)

Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок):

Попередні розрахунки:

 природний рівень помилок – 5% від загальної кількості

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

14

Разом, гривень

 

Попередні розрахунки:

а)для підприємств малого бізнесу (юридичні особи):

16 осіб х3,75 годин х8,29 грн. = 497,4 грн.

б) для фізичних осіб-підприємців:

97 осіб х0,35 годин х8,29 грн. = 281,4 грн.

РАЗОМ по юридичних та фізичних особах 778,8 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

113

16

Сумарно, гривень

Сумарно з урахуванням виправлених похибок

 

778,8 грн. х1,05

=817,74 грн.

Х

4088,7грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

1.     Соледарська міська рада.

                            (назва державного органу)

Соледарська міська рада не несе витрат щодо адміністрування регулювання.

2.     Бахмутська об’єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Донецькій області .(попередні розрахунки)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємств)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,1

14,40

1

113

162,72

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

 

 

 

 

 

виїзні

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 

 

 

 

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,5

14,40

4

113

3254,4

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

3417,12

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

17085,6

_________

   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,0 грн.

(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

817,74 грн.

(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

4088,7 грн.

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

817,74 грн.

(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4088,7 грн.

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

3417,12 грн.

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва ” цього додатка

17085,6 грн.

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва ” цього додатка

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

 

4234,86 грн.

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

21174,3 грн.

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

1.                Зменшення ставок податку.

1.1.         Податок на нерухому майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України.

Гранична межа розміру ставки, передбачена даним Кодексом, складає 3,0% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного) року.

Таким чином, прийняття ставки податку на нерухомість у місті Соледар у розмірі 1,0% є вже не максимально допустимою  ставкою (пом’якшений захід запроваджено), що передбачена Податковим Кодексом зі змінами та доповненнями.

Пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб’єкти господарювання в залежності від місця розташування об’єкту нерухомості (наприклад: центр, промислова зона, вся інша територія), може бути запропонована після отримання Генерального плану міста з розбивкою по зонах.

1.2.         Єдиний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою:

-                     для першої групи платників єдиного податку – у межах 10 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року;

-                     для другої групи платників єдиного податку – у межах 20 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

Таким чином, прийняття ставок єдиного податку для першої групи платників у розмірі 8 відсотків та для другої групи – у розмірі 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, є вже не максимально допустимими  ставками (пом’якшений захід запроваджено).

2.                Спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку (визначається виключно нормами Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями).

Таким чином, Соледарська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.

 

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                                  І.І. Рудченко

 

 

333.png — 2.09 Kб

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

86 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

30.06.2016   № 6/86-

м.Соледар

 

Про встановлення розмірів

ставок   місцевих   податків

та зборів на 2017 рік

 

Згідно з Планом діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженим рішенням міської ради від 17.11.2015 №6/77-934 із внесеними до нього змінами,  відповідно до Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами,  Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010року  № 2456-VIіз внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02 грудня 2010року № 2755-VIіз внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Встановити у м. Соледарі розміри ставок місцевих податків  і зборів по:

 1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — за 1 кв. метр загальної площі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірі 1відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

База  оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв.метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв.метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв.метрів.

За наявності у власності платника податку  об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів(для квартири) та/ або 500 квадратних метрів ( для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості ( його частку).

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2)  єдиному податку для фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в м. Соледарі за один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно з Національним класифікатором України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457 із внесеними до нього змінами, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня звітного (податкового) року та у відсотках до доходу:

- для першої групи платників єдиного податку – 8 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3) збору за місця для паркування транспортних засобів – за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв.м. площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності,  у розмірі 0,03 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

4)  транспортного податку - з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років ( включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5) туристичному збору – у розмірі 1відсотка  вартості усього періоду проживання (ночівлі) у закладах готельного типу за вирахуванням податку на додану вартість.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

3. Вважати такими, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність рішення Соледарської міської ради від  25.06.2015 №6/68-879 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік», від 19.01.2016 №6/80-964 «Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 25.06.2015 №6/68-879  «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік».

4. Відділу економіки та прогнозування (Рудченко) забезпечити в установленому порядку оприлюднення даного рішення.

5. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності  (Вишедська).

6. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Літовченко), першого заступника міського голови Рагозу О.О.             

 

Міський голова                                                                 Ю.В.Товстокоренко

                                                                                           

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік»

 

Розробник регуляторного акту:відділ економіки та прогнозування Соледарської міської ради.

Відповідальна особа: Рудченко І.І.

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2017 рікна території громади м. Соледара.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету. Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

 2.Визначення цілей державного регулювання.

         Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей – відсутні.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. 

Загальнообов’язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території м.Соледара,  передбачена ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України, забезпечить наповнюваність бюджету.   

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Відповідно до п. 12.3. ст. 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на Соледарську міську раду. Тому вирішення проблеми врегулювання питань щодо справляння місцевих податків і зборів у м. Соледарі пропонується шляхом прийняття рішення Соледарської міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік».

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів на 2017 рік у м. Соледарі відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     відповідність рішень Соледарської міської ради щодо оподаткування вимогам чинного законодавства.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

         Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення  у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих і зборів у м. Соледарі.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів у відповідність до чинного законодавства, стабілізація та збільшення надходжень до міського  бюджету на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – 1 рік з 01.01.2017р. по 31.12.2017 р.. Зміни та доповнення  можуть вноситися  у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8. Визначення показників  результативності  регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення надходжень до бюджету м. Соледар.

9. Заходи з  відстеження результативності  акту.

         Результативність регуляторного акту буде відстежуватись відділом економіки та прогнозування Соледарської міської ради  на підставі даних щодо надходжень місцевих податків та зборів до міського бюджету відділу бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради.

Тип відстеження – базове.

Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту з метою оцінки досягнення результативності цього акту за показниками визначеними в розділі 8.

У разі продовження терміну дії регуляторного акту більш ніж на 1 рік, відповідно до ст. 10 Закону Українивід 11 вересня 2003 року №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, періодичне відстеження буде здійснено через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акту.

 

Начальник відділу економіки

та прогнозування                                                                                      І.І. Рудченко

 

Звіт про базове відстеження результативності проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік»

 

1.                Вид регуляторного акта:Рішення міської ради

2.                Назва регуляторного акта:Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік.

3.                Назва виконавця заходів з відстеження:відділ економіки та прогнозування Соледарської міської ради

4.                Цілі прийняття регуляторного акта:

-                     дотримання вимог чинного законодавства;

-                     встановлення ставок  місцевих податків і зборів на території м.Соледара;

-                     наповнення доходної частини міського бюджету на виконання власних повноважень. 

5.                Строк виконання заходів з відстеження : з 01.04.2016 по 29.04.2016р. (не більше 45 робочих днів)

6.                Тип відстеження: базове.

7.                Методи одержання результатів відстеження: Звіт про виконання міського бюджету м.Соледара за 2015 рік (у частині надходжень місцевих податків та зборів). 

8.                Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№ з/п

Показники

2015рік

 

ВСЬОГО обсяг надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету м.Соледара, тис.грн., у т.ч.:

776,36

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

401,37

-        Сплачений юридичними особами – власниками об'єктів житлової нерухомості

3,17

-        Сплачений фізичними особами – власниками об'єктів житлової нерухомості

0,69

-        Сплачений юридичними особами – власниками об'єктів нежитлової нерухомості

397,51

2

Єдиний податок

374,99

3

Збір за місця для паркування транспортних засобів

-

4

Транспортний податок

-

5

Туристичний податок

-

 

9.                Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:Результативність даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей буде  визначено при повторному відстеженні (через рік після прийняття рішення). За результатами повторного відстеження буде визначена ефективність та доцільність регуляторного акту.

 

 

Начальник відділу економіки

та прогнозування                                                                                   І.І. Рудченко

 

333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

71 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

27.08.2015 №71/6-__

м.Соледар

 

Про погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання, впочатковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний рік

 

         Розглянувши клопотання директора початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Музична школа м. СоледараКонопленко Л.І. від 17.06.2015 року про погодження розміру батьківської плати та категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської плати за навчання, відповідно до Положення про початковий спеціалізований мистецький заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523 із змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», Закону України від 11.09.2003 1160-ІV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами,керуючись Законом України від 22.06.2000 №1841-III«Про позашкільну освіту» із внесеними до нього змінами, ст. 26 Закону України від 21травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Погодити розмір батьківської плати за навчання учнів у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний рік:

- фортепіано, синтезатор, гітара – 35 грн. на місяць;

- баян, акордеон, вокальний спів – 30 грн. на місяць;

- скрипка, духові інструменти -25 грн. на місяць.

         2. Встановити категорії дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання:  

1) у розмірі 100% батьківської плати:

- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти-інваліди;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

2) у розмірі 50% батьківської плати:

- діти, які навчаються одночасно на двох відділах або інструментах.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на директора  початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Музична школа м.СоледараКонопленко Л.І.

 

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету і фінансов (Літовченко), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Корж Т.Л.

 

 

Міський голова                                                                     Ю.В.Товстокоренко

 

   

Яндекс.Метрика