Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ


 

 

У Бахмутському ЦОП Головного управління ДПС у Донецькій області

надаються консультації засобами Skype

        З метою профілактики, запобігання поширення та мінімізації інфікування коронавірусом, для зручності громадян запроваджено новий сервіс - отримання усних консультацій за допомогою скайп-зв’язку у Центрі обслуговування платників Бахмутської ДПІ. Звернутися за консультацією до фахівців платники податків можуть засобами Skype, ім’я користувача - cop0502.

        Минулого тижня за консультацією засобами Skype зверталися суб’єкти господарювання стосовно питань отримання податкової знижки, оподаткування іноземних доходів, а  саме:

Запитання:

Які документи, крім податкової декларації про майновий стан і доходи, має подати ФО – платник ПДФО до контролюючого органу, щоб скористатись правом на нарахування податкової знижки, щодо суми коштів, сплачених за навчання?

Відповідь:

Відповідно до ст.166 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п. 166.3 ст. 166 ПКУ.

До даного переліку включається сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення (п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ).

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 ПКУ).

Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», який набрав чинності 23.05.2020, внесені зміни, зокрема, до п.166.2 ст. 166 ПКУ.

 Так, п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ встановлено, що до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).

Копії зазначених у п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ  документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ (абзац перший п.п.166.2.2 п.166.2 ст.166 ПКУ).

У разі якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа (абзац перший п.п.166.2.2 п.166.2 ст.166 ПКУ).

 

Запитання:

Який документ повинна надати контролюючому органу ФО – резидент, яка отримала іноземні доходи, якщо податки сплачувались за межами України?

Відповідь:

Відповідно до підпунктів 170.11.1 та 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація), та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ст.167 ПКУ (18 відс.), крім доходів, визначених п.п. 167.5.4 п.167.5 ст.167 ПКУ, що оподатковуються за ставкою, визначеною п.п. 167.5.4 п.167.5 ст.167 ПКУ (9 відс.), крім прибутку від операцій з інвестиційними активами, що оподатковується в порядку, визначеному п. 170.2 ст. 170 ПКУ, та крім прибутку контрольованих іноземних компаній, що оподатковується в порядку, визначеному п. 170.13 ст. 170 ПКУ (п. 170.13 ст. 170 ПКУ набирає чинності з 01.01.2021).

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації (п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПКУ).

Згідно з п. 13.3 ст. 13 ПКУ доходи, отримані фізичною особою – резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень ПКУ чи міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Пунктом 13.4 ст. 13 ПКУ встановлено, що суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими ПКУ.

Враховуючи викладене, фізична особа – резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, відповідно до п. 13.5 ст. 13 ПКУ для отримання права на зарахування сплачених податків, повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами

 

Зміни у порядку нарахування амортизації

Закон України від 14 липня 2020 року № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон № 786)скоротив перелік операцій без амортизаційних відрахувань суто до консервації. Тому, починаючи з 8 серпня 2020 року амортизація для цілей податкового обліку не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв'язку з їх консервацією.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30 вересня 2003 року № 561 нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації.

Таким чином, якщо нарахування амортизації по об'єкту основних засобів не здійснювалося за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв'язку з їхмодернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням з червня 2020 року, то для цілей виконання оновлених вимог підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 Кодексу, таке нарахування може бути відновлене починаючи із вересня 2020 року.

Нововведення в оподаткуванні доходів фізичних осіб

Закон України від 14 липня 2020 року № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон № 786) змінив порядок ведення обліку доходів і витрат самозайнятими особами, зокрема, відмінено обов'язкове ведення паперових Книг обліку доходу та витрат, Книг обліку доходів. Залежно від обраної системи оподаткування самозайняті особи, починаючи з 1 січня 2021 року, мають вести облік своїх доходів (витрат) у наступний спосіб:

1.Фізичніособи- підприємціназагальнійсистемізобов'язанівестиоблікдоходівівитраттаматипідтверджуючідокументищодопоходженнятовару. Кодекс дозволяє вести облік доходів і витрат в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через Електронний кабінет.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такогообліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. На сьогодні і до моменту затвердження новоїформи Міністерством фінансів України залишається чинною Книга обліку доходів і витрат,яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену системуоподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність,затверджена Наказом Міністерства доходів і зборів України від 16 вересня 2013 № 481.

2.Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльністьзобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Кодекс дозволяє їм вести облік доходів і витрат в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через Електронний кабінет.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку також визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. На сьогодні і до моменту затвердження нової форми Міністерством фінансів України залишається чинною Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обралиспрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджена Наказом Міністерства доходів і зборів України від 16 вересня 2013 № 481.

3. Фізичним особам - підприємцям - платникам єдиного податку першої ідругої груп та платникам єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ,буде надано право вести облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Їм буде дозволено вести облік як у паперовому так і в електронному вигляді.

4.Фізичним особам - підприємцям - платникам єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ,буде надано право вести облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат.

Їм буде дозволено вести облік як у паперовому так і в електронному вигляді.

 

Законом № 786 уточнено штрафи за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних

Відповідно до нового пункту 73, доданого  Законом України від  16.01.2020  № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі - Закон №786) у підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення Податкового кодексу підлягають перегляду неузгоджені та несплачені станом на 23 травня 2020 року штрафні санкції, нараховані з 1 січня 2017 по 31 грудня 2019 року, за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, складених за:

-  операціями, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість;

-  операціями, що оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою;

-  операціями, що не передбачають надання податкової накладної отримувачу (покупцю), а також податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу у разі здійснення операцій, визначених підпунктами «а» - «г» пункту 198.5 статті 198 Кодексу;

-  відповідно до статті 199 Кодексу;

-  відповідно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статті 201 Кодексу.

Ця норма поширюється на випадки, коли грошові зобов'язання неузгоджені (відповідніподаткові повідомлення-рішення знаходяться в процедурі адміністративного або судовогооскарження). У такому разі, контролюючий орган за місцем реєстрації платника податкумає здійснити перерахунок суми штрафу і надіслати (вручити) такому платнику новеподаткове повідомлення-рішення із зазначенням нових розмірів штрафів.

Законом№ 786 внесенозміни:

1)                     зазначені правила щодо перегляду штрафних санкцій були уточнені. Встановлено, що період, за який у платника ПДВ є право на перегляд, розпочинається з 1 січня 2017 року і закінчується 22 травня 2020 року (тобто датою набрання чинності Законом № 466, а не 31 грудня 2019 року, як передбачалося спочатку).

2)                    розмір нарахованих і неузгоджених штрафів, які є предметом перегляду, знизили вдвічі від попередніх розмірів. Тобто штрафи становлять:

-  у разі відсутності реєстрації – 2,5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1700 гривень;

-  у разі несвоєчасної реєстрації – 1% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 510 гривень;

Податкова Донеччини нагадує – вторинні водокористувачі не є платниками рентної плати за спец використання води 

Відповідно до п. 110 Закону України від 21 грудня 2016 року №1797-VII «Про внесення змін до «Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» з 01.01.2018 до п.255.1 ст. 255 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) внесено зміни в частині визначення кола платників рентної плати за спеціальне використання води, а саме: обов’язок платника з Рентної плати покладено на суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів. Згідно з частинами другою та третьою ст. 42 Водного кодексу України від 06 червня 1995 року №213/95-ВР зі змінами і доповненнями (далі – Водний кодекс) водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води. Спеціальним водокористуванням є забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (ст. 48 Водного кодексу).

Підставами для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є скасування податкового обов’язку у передбачений законодавством спосіб (п.п. 37.3.4 п. 37.3 ст. 37 ПКУ).

Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ст. 49 ПКУ).

Форма податкової декларації з рентної плати (далі – декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2016 № 927) із змінами та доповненнями.

Водокористувачі самостійно обчислюють, зокрема, рентну плату за спеціальне використання води щокварталу наростаючим підсумком з початку року, у якому було здійснено таке використання (п.п. 255.11.1 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).

Розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у Додатку 5 до декларації (далі – Додаток 5).

Таким чином, з 01.01.2018 вторинні водокористувачі не є платниками рентної плати за спеціальне використання води. Вторинні водокористувачі, які отримують воду згідно договору на поставку води, та були платниками рентної плати за спеціальне використання води, востаннє визначають податкові зобов’язання за IV квартал 2017 року та подають декларації разом з Додатком (ами) 5 наростаючим підсумком з початку року за 2017 рік.

За наступні податкові періоди вторинні водокористувачі не подають декларації разом з Додатком (ами) 5. При цьому заява про виключення з переліку платників рентної плати за спеціальне використання води до контролюючих органів не подається.

 

Майже 86 мільйонів гривень сплатили підприємства Донеччини за спеціальне використання води

За вісім місяців 2020 року платники рентної плати за спеціальне використання води Донецької області перерахували до бюджетів всіх рівнів 85,9 млн гривень. Ця сума майже рівними частинами розподілена між державним та місцевими бюджетами:

- 45%, або 38,6 млн грн – до загального фонду державного бюджету;

- 45%, або 38,7 млн грн – до загального фонду місцевих бюджетів;

- 10%, або 8,6 млн грн – до спеціального фонду державного бюджету.

Саме за рахунок частини збору, що надходить до скарбниць місцевих громад, фінансуються потреби бюджетної сфери місцевих громад та соціальні програми по екологічному оздоровленню річок та водоймищ Донецької області.

Нагадаємо, що платниками рентної плати за спеціальне використання води є тільки первинні водокористувачі, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів.

Первинні водокористувачі – це ті суб’єкти, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Спеціальним водокористуванням є забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (ст. 48 Водного кодексу).

 

687 мільйонів гривень спрямовано на захист довкілля підприємствами Донеччини

Висока концентрація промислового виробництва, транспортної інфраструктури Донецької області висуває на перший план животрепетне питання оздоровлення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів регіону.

Так, за січень-серпень 2020 року підприємства Донецької області сплатили 687 млн грн екологічного податку, який суттєво поповнив бюджети місцевих громад. Згідно з розподілом коштів із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 446,9 млн грн, до державного бюджету – 240,1 млн гривень.

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що важливість екоподатку для Донеччини важко переоцінити,  адже справляння цього податку зумовлено необхідністю часткової компенсації відтворення природних ресурсів, мінімізацією негативного впливу на них господарської діяльності. Захист довколишнього середовища – наша загальна турбота. Саме тому закликаємо платників вчасно та в повному обсязі забезпечувати сплату екологічного податку.

На Донеччині виявлено більше 70 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень

Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та руйнування схем, в яких використовуються сумнівні фінансові операції.  

Так, управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом  податкової служби Донеччини, інформує, що протягом восьми місяців поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини виявлено 71 фінансовий злочин з ознаками кримінальних правопорушень. При цьому 12 злочинів - це порушення у сфері контролю за державними закупівлями.

З них сума виявлених легалізованих доходів склала 202,1 млн грн, а загальна сума встановлених збитків – більше 16 млрд гривень.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 50 з них було приєднано до кримінальних проваджень та обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 кримінальних правопорушень.

Головне управління ДПС у Донецькій області закликає суб’єктів господарювання працювати виключно у правовому полі, адже тільки з відповідальним бізнесом можна побудувати нову, фінансово спроможну країну.

У Бахмутському управлінні пройшов семінар

        У приміщенні Бахмутського управління 03 вересня 2020 року за участі заступника начальника управління - начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб Олени Тiшакової був проведений семінар для платників податків юридичних осібна тему: «Актуальні питання оподаткування юридичних осіб».

        Першочергово Олена Тiшакова звернула увагу  присутніх на те, що з 27 липня запрацювали новації у поданні юридичними особами форми №20-ОПП, які було введено на виконання наказу Міністерства фінансів України від 24.06.2020 №323 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів», а саме:

-  уточнено порядок визначення податкового номера платника податків;

-  встановлено порядок взяття на облік в контролюючому органі іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій;

-  зазначено, що відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об’єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі;

-  удосконалено порядок подання повідомлення про об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП.

 Повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера, подаються до контролюючого органу у паперовому вигляді з доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта.

Також акцентувала увагу присутніх на те, що згідно відповідного закону викладено у новій редакції форма №1-ОПП, 1-РПП, 11-ОПП та 8-ОПП.

Крім того, зазначила, що 14 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон №786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців», яким значно розширено функціонал електронного кабінету, спростив ведення обліку та внесено деякі зміни до окремих норм Податкового Кодексу України щодо адміністрування податків. Так, скасовано договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків та  передбачено, що в кабінеті відображатимуться податкові повідомлення-рішення, винесені контролюючими органами.

Також запроваджена можливість зміни уповноважених осіб платника податків, які мають право користуватися електронним кабінетом та  зменшено розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації податкових накладних та/ або розрахунків коригування до  таких податкових накладних у ЄРПН.

Окремо зупинилась на порядку нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки об’єкти оподаткування якого розташовані на лінії зіткнення. А саме, в рамках змін внесених до Податкового Кодексу України Законом України від 16.01.2020 №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», який набув чинності 23.05.2020 року, об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 Кодексу у період з 14.04.2014р. до 29.02.2020р. включно.

У зв’язку з цим платники податків - юридичні особи, починаючи з 1 березня 2020 року повинні були самостійно обчислювати суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та подати до 20 квітня 2020 року контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально починаючи з 1 березня 2020 року.

Не нараховується та не сплачується у період з 14.04.2014р. до 29.02.2020р. включно, плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (крім земель сільськогосподарського призначення), що розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб.

Завершення семінару відбулося у форматі запитань-відповідей.

До уваги платників податків!

 Бахмутське управління доводить до відома платників податків, що 14 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців» який значно розширив функціонал електронного кабінету та спростив ведення обліку для фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Законом передбачена можливість вести облік доходів і витрат у зручній для них формі - паперовій та/або електронній, у тому числі через електронний кабінет.

 Для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок та застосують квартальний звітний період, першим місячним звітним періодом визначено липень 2020 року. Також зменшено розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації податкових накладних та/ або розрахунків коригування до  таких податкових накладних у ЄРПН:

-         у разі відсутності реєстрації-2,5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1700 грн.

-         за несвоєчасну реєстрацію -1% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 510 грн.

За результатами контрольно-перевірочних заходів недобросовісними роботодавцями сплачено більше 9 млн гривень 

        Податкова Донеччини продовжує роботу щодо детінізації сфери зайнятості населення. За січень-липень 2020 року офіційну працю та заробітну плату отримали майже 13 тисяч громадян.

        Слід зазначити, що після офіційного працевлаштування громадяни стають більш соціально захищеними та набувають права на отримання соціальних виплат у разі втрати працездатності, а також на пенсійне забезпечення в майбутньому.

        За результатами контрольно-перевірочних заходів з початку 2020 року недобросовісними роботодавцями до бюджетів та спецфондів вже сплачено 9,3 млн. гривень.

        За 7 місяців поточного року до державної реєстрації суб’єктами підприємницької діяльності залучено 3,7 тис. фізичних осіб, якими додатково сплачено до бюджету 4,5 млн. гривень податків та зборів.

        Не припиняється робота податківців і у напрямку контролю за дотриманням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. За результатами проведених зустрічей з керівниками підприємств Донецької області 1,7 тис. підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати вище за мінімальну (з 01.01.2020 – 4723 гривні). Як наслідок, до бюджету додатково надійшло 9 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску.

        Крім того, за допомогою мобільного додатку «Legal ZrPlat», розробленого ГУ ДПС у Донецькій області, працівник може самостійно повідомити про порушення трудового законодавства. Цей додаток можна безкоштовно завантажити на свій мобільний телефон чи планшет засобами Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidpack.legalzrplat) або App Store (https://apps.apple.com/us/app/legal-zrplat/id1490703512?ls=1).

        Шановні працедавці! Пам’ятайте, що недотримання чинного законодавства з оплати праці  - це не тільки можливість наразитись на значні суми штрафних санкцій, але й, перш за все, зневага до найманого працівника та його прав, що охороняються державою.

Операція «Урожай»: одноосібники задекларували 48 млн грн отриманих доходів від обробки земельних ділянок Донеччини

В рамках операції «Урожай» підрозділи адміністрування податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Донецькій області окрім організації контролю за реальним станом виплати зарплати працівникам, зайнятим в аграрному виробництві на всіх етапах, ще й виявляють нелегальних найманих працівників, які досить часто працюють у цій сфері без оформлення належним чином трудових відносин.

Нагадуємо, що лише легальне робоче місце дає право на отримання соціальних виплат у випадку втрати працездатності та гідне пенсійне забезпечення в майбутньому.

За результатами проведеної інвентаризації користувачів земельних ділянок площею понад 2,0 га було встановлено більше 94 тисяч осіб, які мають такі земельні ділянки у власності та/або оренді загальною площею 527 тис. гектарів. З них майже 85 тисяч громадян здають землі в оренду (загальною площею майже 449 тис. га) та приблизно 10,4 тисяч – самостійно обробляють землі (78 тис. гектарів).

В ході кампанії декларування у 2020 році громадянами, які одноосібно обробляють земельні частки понад 2 га з метою отримання доходу, подано майже 8 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи, сума задекларованих доходів склала 48 млн. гривень, задекларовані зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору відповідно – 8,6 млн. гривень та 0,7 млн. гривень.

ГУ ДПС у Донецькій області нагадує, що реєстрація суб’єктами господарювання – це надійний шлях для детінізації відносин в аграрному секторі та легалізації використання земель.

На Донеччині упереджено ухилення від оподаткування за рахунок підміни товарної номенклатури.

Податківці Донеччини докладають максимум зусиль для виявлення та  руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань. У зв’язку з небажанням сплачувати податки в повному обсязі, підприємці вдаються до різноманітних схем мінімізації податкових платежів. Співробітниками Головного управління ДПС проводиться системна робота щодо своєчасного виявлення та припинення діяльності схем за участю підприємств сільськогосподарського сектору. Було встановлено, що деякі підприємства Донецької області формують податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок номенклатури товарів, необхідних для здійснення сільськогосподарських робіт. Після цього реєструє в ЄРПН податкові накладні на реалізацію сільськогосподарської продукції (пшениці, олії соняшникової). При цьому необхідно зазначити, що є 2 різновиди таких підприємств:

- перший – реальні сільськогосподарські підприємства, які використовують зазначену схему зі збільшення податкового кредиту за рахунок безтоварних операцій для мінімізації власних податкових зобов’язань або замовникам за винагороду. Зазвичай характеризуються поповненням казначейського рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість «живими» грошовими коштами, наявністю земельних ділянок на правах власності та/або користування, складських приміщень, спецтехніки. Зазвичай такі підприємства характеризуються недостатньою кількістю трудових ресурсів (що також вказує на використання схеми мінімізації податку на доходи з фізичних осіб шляхом неоформлення трудових відносин з найманими працівниками, особливо під час проведення сезонних робіт);

- другий – вигодоформуючі підприємства, що мають основний вид діяльності, пов'язаний зі здійсненням сільськогосподарських робіт, а для прикриття діяльності, пов’язаної з наданням податкової вигоди третім особам, та створення видимості реальної господарської діяльності, укладають договори оренди офісів, складів, земельних ділянок. Однак, згідно з відомостями баз даних ДПС, так підприємства не мають достатньої кількості основних засобів, трудових та матеріальних ресурсів для забезпечення статутної діяльності, та найчастіше не сплачують податок на додану вартість до державного бюджету і не здійснюють поповнення казначейського рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість «живими» грошовими коштами.

Результати упередження схем – у системі електронного адміністрування податку на додану вартість зупинено розповсюдження сформованого ризиковими платниками податку по ланцюгу постачання ліміту у розмірі майже 2 млн. гривень.

Державна податкова служба України ще раз звертається до платників податку на додану вартість з проханням уникати участі у схемах мінімізації податкових зобов’язань та/або отримання податкової вигоди, оскільки зазначені дії наносять шкоду процесу формування дохідної частини державного бюджету.

Як з курчат та фруктів зробити будівельні матеріали – «лайфхак» від «схемщиків»

З метою упередження формування схемного податкового кредиту, за результатами роботи у січні-серпні 2020 року Головним управлінням ДПС у Донецькій області виявлено та зупинено схеми ухилення несумлінними платниками податків Донецької області від оподаткування податком на додану вартість шляхом підміни номенклатури придбаних товарів - так звану «скрутку», або «пересорт».

1)        Суть схеми: підприємство «А» реєструє податкові накладні в ЄРПН на реалізацію підприємству «Б» Донецької області алкогольних напоїв, часток курчат-бройлерів, фруктів. Після цього підприємство «Б» на загальну суму сформованого за операціями придбання податкового кредиту виписує та реєструє в ЄРПН податкові накладні з такою ж номенклатурою на підприємство «В». Цього ж дня або наступного підприємство «Б», не виходячи за межі обсягів постачання, зазначених у зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, реєструє в ЄРПН розрахунки коригування, якими повністю змінює номенклатуру зазначених товарів на номенклатуру промислових товарів (бітум, труби, ланцюги з чорного металу), на придбання яких підприємством «Б» постачальниками податкові накладні в ЄРПН не реєструвались. Таким чином, за наслідками роботи схеми підприємство «В» отримало змогу розповсюджувати схемний податковий кредит для мінімізації податкових зобов’язань замовникам, у тому числі вигодонабувачам.

Результати упередження схеми - у системі електронного адміністрування податку на додану вартість зупинено розповсюдження сформованого ризиковими платниками податку по ланцюгу постачання ліміту у розмірі майже 12 млн гривень.

2)        Суть схеми, яка є більш витонченим варіантом вищевикладеної схеми: на буферне (вигодоформуюче) підприємство «Б» Донецької області підприємство «А» - виробник реального сектору економіки – реєструє податкові накладні в ЄРПН на реалізацію курятини. Після цього підприємство «Б» реєструє в ЄРПН на підприємство «В» податкову накладну, у якій 99,9% номенклатури товарів складає курятина, а 0,01% - номенклатура товарів, яка не реалізовувалась підприємству «Б» згідно з відомостями ЄРПН (тобто «фіктивна» номенклатура). Згодом підприємство «Б» реєструє в ЄРПН перший розрахунок коригування, яким змінюється зазначена пропорція товарів на зворотню, а саме: 99,9% становить вже «фіктивна» номенклатура товарів, а 0,01% - курятина, з одночасним зворотнім коригуванням обсягів постачання таких товарів. Наступним зареєстрованим в ЄРПН розрахунком коригування підприємство «Б» остаточно змінює номенклатуру курятини на номенклатуру потрібних замовнику товарів без коригування кодів УКТЗЕД. За результатами роботи схеми у підприємства «В» сформовано податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок номенклатури потрібних замовнику товарів, яка напряму або через вигодотранспортуючі (транзитні) підприємства розповсюджується вигодонабувачам (у тому числі підприємствам реального сектору економіки).

Результати упередження схеми - у системі електронного адміністрування податку на додану вартість зупинено розповсюдження сформованого ризиковими платниками податку по ланцюгу постачання ліміту у розмірі 174,8 тис. гривень.

На даний час встановлено відсутність підприємств - учасників схем № 1, № 2 та їх посадових осіб за податковою адресою; встановлюється наявність у діях їх посадових осіб ознак злочину.

Наразі можливість реєстрації учасниками схем податкових накладних/розрахунків коригування з метою формування податкового кредиту з ознаками фіктивності для підприємств реального сектору економіки упереджена.

Електронне листування через сервіс «Електронний кабінет» – один із зручних способів комунікації з контролюючим органом

       У зв’язку зі спалахом та розповсюдженням коронавірусу COVID-19 Головне управління ДПС у Донецькій області звертається до вас, шановні платники, з проханням за можливості зменшити надходження паперових документів та користуватись засобами електронного зв’язку, а саме - сервісом «Електронний кабінет».

       За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини сервісу «Електронний кабінет» платники податків мають можливість надіслати лист (запит про доступ до публічної інформації, звернення фізичних або юридичних осіб тощо) до ГУ ДПС у Донецькій області у форматі pdf (обмеження 2 МБ). Рекомендуємо заяву та додані до неї документи надсилати одним вкладенням.

       Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС.

       Робота у приватній частині вказаного сервісу здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

       У разі виникнення питань щодо користування «Електронним кабінетом» запрошуємо скористуватись відеоуроком від податкової служби, розташованим у розділі «Головна → Медіа-центр → Відеогалерея → Відеоуроки → Відеоурок від податкової №4 «Листування з ДПС за допомогою Електронного кабінету» (http://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki).

Рекомендуємо використовувати зручні та безпечні способи комунікації з Головним управлінням ДПС у Донецькій області.

До уваги платників рентної плати за спеціальне використання води!

Бахмутське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує, що згідно з п.255.1 ст.255 Податкового кодексу України обов'язок по сплаті  рентної плати за спеціальне використання води покладено на суб'єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та /або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів.

   

Яндекс.Метрика