Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 


Бахмутське міське відділення

управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України в

Донецькій області інформує!

 

 

 

«Результати контрольно-перевірочної роботи Бахмутського міського  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України  в Донецькій області за 12 місяців 2019 року

 

Відповідно до статті 9 та 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (зі змінами та доповненнями) (далі – Закон № 1105), Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань здійснюють контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи.

Спеціалістами  відділу по роботі зі страхувальниками Бахмутського міського  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 12 місяців 2019 року проведено 78 перевірок щодо правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду . Сума коштів Фонду, охоплена контролюючими заходами в 2019 році, становила 38 258 тис. грн.

За результатами проведених перевірок  винесено 53 рішення про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових (штрафних) санкцій на загальну суму 509,4 тис. грн, із яких сплачено – 509,4 тис. грн, або 100 %.

Згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовані адміністративні стягнення та накладено 73 штрафи на загальну суму 14,9 тис.грн. Сплачено адміністративних штрафів на суму  14,3 тис. грн., або 96 %.

Під час перевірок виявлено, що найпоширенішими помилками  при оплаті листків непрацездатності є призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності, виданих (оформлених) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

Найбільш поширені порушення в оформленні листків непрацездатності:

•         вказано скорочену назву підприємства та не заповнена його адреса;

•         виправлення в листку непрацездатності не засвідчені підписом лікаря або печаткою закладу охорони здоров`я «Для листків непрацездатності»;

•         допущено 3 виправлення в листку непрацездатності;

•         запис про перебування у стаціонарному відділенні засвідчено печаткою та підписом одного лікаря;

•         не вказано режим (стаціонарний, амбулаторний тощо);

•          не підкреслено причину непрацездатності;

•         при тимчасовій непрацездатності понад 10 днів листок непрацездатності не засвідчено підписом завідувача відділення.

 

Відповідальність роботодавців, як страхувальників, визначена статтею 15 Закону № 1105: 

«У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів. Одночасно, на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу».

                

                                                                Бахмутське міське відділення управління виконавчої

                                                           дирекції Фонду соціального страхування України

                                                                                                              в Донецькій області»

 

"Кількісні показники діяльності Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за період з 01.01.2020по 31.01.2020"

 

У січні 2020 року спеціалістами відділення:

§     прийнято 359 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 262 листкам непрацездатності на суму 4 325 598,36 грн., у тому числі:

-          допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 568 283,25 грн.;

-          допомоги по вагітності та пологах - 686 001,20 грн.;

-          допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві  або профзахворювання на загальну суму - 59 013,91 грн.;

-          допомоги на поховання  - 12 300,00 грн.

§     прийнято 397 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 581  листку непрацездатності;

§     проведено  страхових  виплат 2061  потерпілому (членам їх сімей) у разі настання нещасного  випадку  на   виробництві   або  професійного  захворювання   на   загальну  суму 3 996 217,89 грн., у т. ч. 1351 внутрішньо переміщеній   особі  на   суму 2 319 396,15 грн.:

 -  щомісячних страхових виплат  - 3 858 951,34 грн.;

- щомісячних  страхових  виплат  особам,  які  мають  на це   право   в   разі  втрати годувальника – 125 230,05 грн.;

- одноразових виплат  (в   разі  стійкої втрати професійної  працездатності, смерті потерпілого) – 12 036,50 грн.;

§  проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.;

§  сформовано 2 особові справи  та призначені страхові виплати.

Станом на 10.02.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 15.01.2020 включно.                                                                

 

                                                                Бахмутське міське відділення управління виконавчої

                                                           дирекції Фонду соціального страхування України

                                                                                                                в Донецькій області»

   

Яндекс.Метрика