Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

01.07.2020  № 132р

м. Соледар

Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади

Розглянувши службову записку від 30.06.2020 №1954/18-26 начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Чернікової С.П. та лист директора КП «Яковлівське» Московки Р.В. щодо необхідності перерозподілу коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади, відповідно до статтей 52,78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, згідно з рішенням міської ради від 19 грудня 2019 року №7/50-1175 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами:

 

     1. Внести зміни в обсяги видаткової частини загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по кодах програмної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків згідно  з додатком.

 

         2.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії міської ради.

 

         3. Організаційне  виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

 

Міський голова                                                                                 О.М.Степаненко

Додаток до розпорядження №132р.
(натисніть для перегляду)

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

01.07.2020  № 133 р  

м. Соледар

Про    затвердження     складу

постійно   діючої   комісії    по

списанню           матеріальних

цінностей     в    Соледарській

міській раді

 

Розглянувши службову записку від 26.06.2020 № 1923/18-26 спеціаліста-бухгалтера І категорії  відділу бухгалтерського обліку та звітності Верби Н.С.  щодо необхідності затвердження у новому складі постійно діючої комісії по списанню матеріальних цінностей в Соледарській міській раді у зв’язку із кадровими змінами, керуючись ст.42 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами:    

 

           1.Внести зміни до складу постійної діючої комісії по списанню матеріальних цінностей в Соледарській міській раді, а саме:

  1. вивести зі складу комісії Жердій Людмилу Юріївну;

           2) ввести до складу комісії начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Чернікову Світлану Павлівну.

 

2. Організаційне виконання цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко   

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

01.07.2020 №  133 р

 

 

 

 

 

СКЛАД

постійно діючої комісії по списанню матеріальних цінностей

в Соледарській міській раді

 

Черняєв Андрій Олександрович

-

 заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства,

голова комісії;

 

Члени комісії:

Рагоза Ольга Олександрівна

 

 

 

-

 

 

заступник міського голови з

гуманітарних питань та соціальної політики;

Верба Наталя Сергіївна

-

спеціаліст-бухгалтер І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності;

 

Чернікова Світлана Павлівна

-

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності;   

 

Кириченко Наталя Василівна

-

завідувач господарства.

 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності

 

 

 

С.П.Чернікова

Керуючий справами виконавчого

комітету

 

 

Н.Л.Рогаченко

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

09.07.2020№  140 р

м. Соледар

 

Про визначення уповноваженої

особи на застосування електрон-

но-цифрового підпису

 

          Розглянувши службову записку від 08.07.2020 № 3971/18-26 начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Чернікової С.П., з метою забезпечення застосування електронного цифрового підпису,відповідно до пункту 6 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 19.09.2018року № 749, керуючись статтею 42 Закону України від 21травня1997 року № 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами:

 

1. Визначити уповноваженою особою на застосування електронно-цифрового підпису спеціаліста-бухгалтера І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Вербу Наталю Сергіївну.

 

2. Уповноваженій особі забезпечити:

1) підготовку та подання кваліфікованому надавачу інформації, необхідної для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

2) надання допомоги підписувача під час генерації їх особистих та відкритих ключів;

          3) ознайомлення підписувачів з правилами застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг та здійснення контролю за їх

дотриманням;

         4) взаємодію з кваліфікованим надавачем з питань використання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

         5) подання кваліфікованому надавачу заяв про скасування, блокування обо поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;

        6) ведення обліку захищених носіїв особистих ключів та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

        7) зберігання оригіналів документів та/або їх копій, на підставі яких отримано кваліфіковані електронні довірчі послуги;

        8) здійснення контролю за використанням підписувачами засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та зберіганням ними особистих ключів.

 

         3.Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Чернікову С.П.

 

4.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 22.02.2018 №51 р «Про визначення уповноваженої особи на застосування електронно-цифрового підпису».

 

Секретар міської ради                                                             С.М.Редченко                

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

06.07.2020  № 134р

м. Соледар

Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади

     Розглянувши службові записки від 01.07.2020 №1967/18-26заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О., від 02.07.2020 №1990/18-26 начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О. та листи від 02.07.2020 №256/18-38, від 01.07.2020 №251/18-38 в.о. головного лікаря КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» Мартиненка О.І.  щодо необхідності перерозподілу коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади, відповідно до статтей 52,78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, згідно з рішенням міської ради від 19 грудня 2019 року №7/50-1175 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами:

 

         1. Внести зміни в обсяги видаткової частини загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по кодах програмної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків згідно  з додатком 1.

 

          2. Внести зміни в обсяги джерел фінансування загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по кодах класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та боргового зобов’язання згідно з додатком 2.

         

          3.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії міської ради.

 

          4.Організаційне  виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

 

Секретар міської ради                                                                          С.М.Редченко

ДОДАТКИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ №134

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

06.07.2020 № 135 р

м.Соледар

 

Про оголошення конкурсу на

заміщення вакантної посади   

 

Розглянувши службову записку від 06.07.2020 № 2035/18-26 головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О. щодо необхідності оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з загальних питань (місце роботи – село Яковлівка), відповідно до Закону України від  07 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (з внесеними до них змінами), порядків проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради та переліку питань на знання законодавства, затверджених розпорядженням міського голови від 16.01.2020 № 15 ра, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами:   

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з загальних питань (місце роботи – село Яковлівка) (текст оголошення додається).

  

2. Організаційне виконання цього розпорядження покласти на головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                 С.М.Редченко

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

06.07.2020 № 135 р

 

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Соледарська міська рада оголошує конкурсна заміщення вакантної  посади спеціаліста І категорії з загальних питань (місце роботи – село Яковлівка).  

Вимоги до кандидатів:

вища освіта не нижче ступеня бакалавра; без вимог до стажу роботи;

вільне володіння державною мовою;

обов’язкове знання основних програм роботи на комп’ютері.  

На участь у конкурсі мають право тільки громадяни України.

Термін прийняття документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Документи на участь у конкурсі приймаються за адресою: м. Соледар, вул. Паркова, 3-А, каб. 19. 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається головним спеціалістом з кадрової роботи або за тел. 44-20-63. 

 

Головний спеціаліст з кадрової роботи

 

І.О.Іщенко

 

Керуючий справами виконавчого комітету

 

Н.Л.Рогаченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

06.07.2020 № 136 р

м.Соледар

 

Про утворення конкурсної

комісії

                                 

Розглянувши службову записку від 06.07.2020 № 2036/18-26 головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О. щодо утворення  конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з загальних питань (місце роботи – село Яковлівка), відповідно до Закону України від 07 червня 2001року № 2493-III«Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (з внесеними до них змінами), порядків проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради та переліку питань на знання законодавства, затверджених розпорядженням міського голови від 16.01.2020 № 15 ра, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами:

 

Утворити конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади вакантної спеціаліста І категорії з загальних питань (місце роботи – село Яковлівка) у складі згідно з додатком.       

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                      С.М.Редченко

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

06.07.2020 № 136 р

С К Л А Д

конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з загальних питань (місце роботи – село Яковлівка) 

 

Редченко Світлана Миколаївна  

 

-

секретар міської ради, голова комісії;

 

Іщенко Ірина Олександрівна

 

-

головний спеціаліст з кадрової роботи, секретар комісії.

 

Члени комісії:

Іванушкіна Марна Сергіївна

 

 

-

заступник міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій; 

Нікітіна Марина Сергіївна

-

начальник відділу з питань правового забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління;

 

Ляпкіна Тетяна Станіславівна

 

-

начальник відділу надання адміністративних послуг;

 

Рогаченко Наталя Леонідівна

-

керуючий справами виконавчого комітету; 

 

Чуйко Оксана Георгіївна

-

начальник відділу з управління комунальною власністю, заступник голови ПК.

 

Головний спеціаліст з кадрової роботи

 

І.О.Іщенко

 

Керуючий справами виконавчого комітету

 

Н.Л.Рогаченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

08.07.2020  № 139р

м. Соледар

Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади

Розглянувши службові записки від 02.07.2020 №2001/18-26, від 06.07.2020 №2006/18-26, від 06.07.2020 №2011/18-26, від 06.07.2020 №2012/18-26, від 30.06.2020 №1957/18-26, від 02.07.2020 №2002/18-26, від 06.07.2020 №2013/18-26, від26.06.2020 №1929/18-26 начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О., від 17.06.2020 №1766/18-26, від 17.06.2020 №1765/18-26 в.о. старости Роздолівського старостинського округу №8 Боровікової О.В., від 22.06.2020 №1860/18-26 оператора К та РМ Кудрявцева О.О. та лист від 01.07.2020 №254/18-38 головного лікаря КНП «ЦПМСД Соледарської міської ради» Світличної С.І.  щодо необхідності перерозподілу коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади, відповідно до статтей 52,78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, згідно з рішенням міської ради від 19 грудня 2019 року №7/50-1175 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами:

 

          1. Внести зміни в обсяги видаткової частини загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по кодах програмної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків згідно  з додатком 1.

 

          2. Внести зміни в обсяги джерел фінансування загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по кодах класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та боргового зобов’язання згідно з додатком 2.

         

          3.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії міської ради.

 

          4. Організаційне  виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

 

Секретар міської ради                                                                          С.М.Редченко

ДОДАТКИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ №139

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

09.07.2020№  140 р

м. Соледар

 

Про визначення уповноваженої

особи на застосування електрон-

но-цифрового підпису

 

          Розглянувши службову записку від 08.07.2020 № 3971/18-26 начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Чернікової С.П., з метою забезпечення застосування електронного цифрового підпису,відповідно до пункту 6 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 19.09.2018року № 749, керуючись статтею 42 Закону України від 21травня1997 року № 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами:

 

1. Визначити уповноваженою особою на застосування електронно-цифрового підпису спеціаліста-бухгалтера І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Вербу Наталю Сергіївну.

 

2. Уповноваженій особі забезпечити:

1) підготовку та подання кваліфікованому надавачу інформації, необхідної для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

2) надання допомоги підписувача під час генерації їх особистих та відкритих ключів;

          3) ознайомлення підписувачів з правилами застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг та здійснення контролю за їх

дотриманням;

         4) взаємодію з кваліфікованим надавачем з питань використання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

         5) подання кваліфікованому надавачу заяв про скасування, блокування обо поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;

        6) ведення обліку захищених носіїв особистих ключів та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

        7) зберігання оригіналів документів та/або їх копій, на підставі яких отримано кваліфіковані електронні довірчі послуги;

        8) здійснення контролю за використанням підписувачами засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та зберіганням ними особистих ключів.

 

         3.Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Чернікову С.П.

 

4.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 22.02.2018 №51 р «Про визначення уповноваженої особи на застосування електронно-цифрового підпису».

 

 

Секретар міської ради                                                             С.М.Редченко                

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

10.07.2020 № 141 р

м.Соледар

 

Про оголошення конкурсу на

заміщення вакантної посади   

 

Розглянувши службову записку від 10.07.2020 № 2095/18-26 головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О. щодо необхідності оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, відповідно до Закону України від 07 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (з внесеними до них змінами), порядків проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради та переліку питань на знання законодавства, затверджених розпорядженням міського голови від 16.01.2020 № 15 ра, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами:   

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (текст оголошення додається).

  

2. Організаційне виконання цього розпорядження покласти на головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О.

 

Секретар міської ради                                                                                                                                               С.М.Редченко

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

10.07.2020 № 141 р

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Соледарська міська рада оголошує конкурсна заміщення вакантної  посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.

Вимоги до кандидатів:

вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного професійного спрямування; без вимог до стажу роботи;

вільне володіння державною мовою;

обов’язкове знання основних програм роботи на комп’ютері.  

На участь у конкурсі мають право тільки громадяни України.

Термін прийняття документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Документи на участь у конкурсі приймаються за адресою: м. Соледар, вул. Паркова, 3-А, каб. 19. 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається головним спеціалістом з кадрової роботи або за тел. 44-20-63. 

 

Головний спеціаліст з кадрової роботи

 

І.О.Іщенко

 

Керуючий справами виконавчого комітету

 

Н.Л.Рогаченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

10.07.2020 № 142 р

м.Соледар

 

Про утворення конкурсної

комісії

Розглянувши службову записку від 10.07.2020 № 2096/18-26 головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О. щодо утворення  конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, відповідно до Закону України від 07 червня 2001року № 2493-III«Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (з внесеними до них змінами), порядків проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради та переліку питань на знання законодавства, затверджених розпорядженням міського голови від 16.01.2020 № 15 ра, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами:

 

Утворити конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій у складі згідно з додатком.       

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                      С.М.Редченко

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

10.07.2020 № 142 р

С К Л А Д

конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

 

Редченко Світлана Миколаївна  

 

-

секретар міської ради, голова комісії;

 

Іщенко Ірина Олександрівна

 

-

головний спеціаліст з кадрової роботи, секретар комісії.

 

Члени комісії:

Іванушкіна Марна Сергіївна

 

 

-

заступник міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій; 

Нікітіна Марина Сергіївна

-

начальник відділу з питань правового забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління;

 

Рогаченко Наталя Леонідівна

-

керуючий справами виконавчого комітету; 

 

Рудченко Ірина Іванівна

-

начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій; 

 

Чуйко Оксана Георгіївна

-

начальник відділу з управління комунальною власністю, заступник голови ПК.

 

Головний спеціаліст з кадрової роботи

 

І.О.Іщенко

 

Керуючий справами виконавчого комітету

 

Н.Л.Рогаченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

14.07.2020  № 143р

м. Соледар

Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади

Розглянувши службову записку від 13.07.2020 №2115/18-26 начальника відділу з питань соціального захисту населення Матченова А.В. та листи від 08.07.2020 №265/18-38, №266/18-38 в.о. головного лікаря КНП «Соледарської міської лікарні Соледарської міської ради» Мартиненка О.І. щодо необхідності перерозподілу коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади, відповідно до статтей 52,78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, згідно з рішенням міської ради від 19 грудня 2019 року №7/50-1175 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами:

 

          1. Внести зміни в обсяги видаткової частини загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по кодах програмної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків згідно  з додатком 1.

 

          2. Внести зміни в обсяги джерел фінансування загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по кодах класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та боргового зобов’язання згідно з додатком 2.

         

          3.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії міської ради.

 

          4.Організаційне  виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

 

Секретар міської ради                                                                           С.М.Редченко

ДОДАТКИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ №143

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

22.07.2020№ 145    р

м. Соледар

 

Про дозвіл права першого та другого підписів

при оформленні банківських документів

 

Розглянувши службову записку від 22.07.2020 № 2296/18-26 спеціаліста-економіста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Єрмакової О.Л., з метою своєчасного здійснення функцій та повноважень місцевого самоврядування, керуючись статтею 42 Закону України від 21травня1997 року № 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами:

 

1. Дозволити право першого підпису при оформленні банківських документів за Соледарського міського голову Степаненка Олександра Миколайовича – Редченко Світлані Миколаївні, секретарю міської ради.

 

2. Дозволити право другого підпису при оформленні банківських документів начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Людмилі Юріївні.  

 

          3. Дозволити право другого підпису при оформленні банківських документів за начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Людмилу Юріївну – Єрмаковій Ользі Леонідівні, спеціалісту-економісту І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності.

 

4.   Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 25.06.2020 №129 р «Про дозвіл права першого та другого підписів при оформленні банківських документів».

 

Міський голова                                                                      О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

23.07.2020  № 146р

м. Соледар

Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади

Розглянувши службові записки від 21.07.2020 №2273/18-26, від 21.07.2020 №2272/18-26, від 21.07.2020 №2265/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О., від 20.07.2020 №2198/18-26 в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Єрмакової О.Л., від 16.07.2020 №2161/18-26 начальника відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради Кучера О.О. та листи від 17.07.2020 №02-03/16/786/0/30-20 в.о. директора Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації Конакової І., від 16.07.2020 №275/18-38 директора КП «Яковлівське» Московки Р.В. щодо необхідності перерозподілу коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади, відповідно до статтей 52,78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, згідно з рішенням міської ради від 19 грудня 2019 року №7/50-1175 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами:

 

          1. Внести зміни в обсяги видаткової частини загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по кодах програмної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків згідно  з додатком 1.

 

          2. Внести зміни в обсяги джерел фінансування загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік по кодах класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та боргового зобов’язання згідно з додатком 2.

         

          3. Внести зміни в обсяги доходної частини загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік за кодами доходів згідно з додатком 3.

 

          4.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії міської ради.

 

          5.Організаційне  виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

 

Секретар міської ради                                                                           С.М.Редченко

ДОДАТКИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ №146

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

23.07.2020  № 149р

м. Соледар

Про затвердження форми заяви про реєстрацію пасіки та журналу обліку фізичних осіб та суб’єктів господарювання – власників бджолосімей

 

Розглянувши службову записку від 13.07.2020 року № 2114/18-26 начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій  Гульбасової О.О., щодо затвердження форми заяви про реєстрацію пасіки та журналу обліку фізичних осіб та суб’єктів господарювання – власників бджолосімей, відповідно до Законів України від 22 лютого 2000 року № 1492-ІІІ «Про бджільництво» (із змінами), від 25 червня 1992 року № 2498-ХІІ «Про ветеринарну медицину» (із змінами), Порядку реєстрації пасік, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 20 вересня 2000 року № 184/82 (із змінами), керуючись статтею  42 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97«Про місцеве самоврядування в Україні»з внесеними до нього змінами:

 

     1.  Затвердити:

1)   форму заяви про реєстрацію пасіки фізичної особи та суб’єкта господарювання – власника бджолосімей (додаток 1, 2);

2)  форму журналу обліку фізичних осіб та суб’єктів господарювання – власників бджолосімей (додаток 3).

      2.  Начальнику відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасовій О.О. при реєстрації фізичних осіб та суб’єктів господарювання – власників бджолосімей враховувати п.1 цього розпорядження.

       3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський  голова                                                                              О.М. Степаненко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

розпорядження міського голови

від 23.07.2020 № 149р

 

Додаток 1

Міському голові

П.І.Б., адреса проживання, контактний телефон

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу зареєструвати пасіку, що належить мені (ПІБ)_______________ у кількості___________ бджолосімей.

Пасіка розташована за адресою:__________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Дата                                    Підпис                                         ПІБ

 

 

 

 

Начальник відділу з питань                                                     О.О. Гульбасова
агропромислового комплексу та
розвитку сільських територій

 

Керуючий справами виконавчого                                           Н.Л. Рогаченко
комітету

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

розпорядження міського голови

від 23.07.2020 № 149 р

 

Додаток 2

 

Міському голові

 

Назва суб’єкта господарювання, адреса реєстрації, контактний телефон

 

ЗАЯВА

 

Прошу зареєструвати пасіку, яка належить______________________ у кількості___________ бджолосімей.

Пасіка розташована за адресою:__________________________________

___________________________________________________________________

 

 

 

Дата                                    Підпис                                         ПІБ керівника

 

 

 

 

Начальник відділу з питань                                                     О.О. Гульбасова
агропромислового комплексу та
розвитку сільських територій

 

Керуючий справами виконавчого                                           Н.Л. Рогаченко
комітету

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ фізичних осіб та суб’єктів господарювання – власників бджолосімей
(натисніть для перегляду)

 

   

Яндекс.Метрика