Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

01.07.2019  № 139р       

м. Соледар

Про  затвердження  складу  робочої

групи зі створення Центру надання

адміністративних  та      соціальних

послуг

 

На виконання угоди про партнерство в рамках проекту «U-LEAD з Європою» від 05 березня 2019 року, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами:

 

         1.  Затвердити склад робочої групи зі створення Центру надання адміністративних та соціальних послуг у складі згідно з додатком (додається).

    

2.  Організаційне виконання цього розпорядження покласти на  начальника відділу надання адміністративних послуг Ляпкіну Т.С.

 

            3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О. та заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 Міський голова                                                                          О.М. Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження міського

голови

 

01.07.2019 №139р

 

 

Склад робочої групи

зі створення Центру надання адміністративних та соціальних послуг

 

Черняєв Андрій Олександрович -  заступник міського голови з питань

                                                           житлово – комунального господарства, 

                                                           голова робочої групи;

 

Рагоза Ольга Олександрівна      -    заступник міського голови з гуманітарних

                                                           питань та соціальної політики, заступник

                                                           голови робочої групи;

       

Ляпкіна Тетяна Станіславівна   -    начальник відділу надання

                                                            адміністративних послуг, секретар робочої

                                                            групи.

 

                                       Члени робочої групи:

 

Редченко Світлана Миколаївна -     секретар міської ради, депутат

                                                             Соледарської міської ради;

 

Рогаченко Наталя Леонідівна    -      керуючий справами виконавчого

                                                              комітету міської ради;

 

Рудченко Михайло Васильович -     начальник відділу житлово-комунального

                                                             господарства, благоустрою, охорони

                                                             навколишнього природнього середовища

                                                             та інфраструктури;

 

Матченов Артур Володимирович - начальник відділу з питань соціального

                                                             захисту населення

 

 

Начальник відділу надання     

адміністративних послуг                                                       Т.С. Ляпкіна

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                    Н.Л. Рогаченко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

01.07.2019  №140р       

м. Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяву від 21.06.2019 № 2385/18-26 громадянки Гудковської О.М. про надання матеріальної допомоги, враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від 01.07.2019 № 8, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 р.р, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 № 7/3-88, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами:

 

1. Надати матеріальну допомогу у розмірі 802 грн. 80 коп.(вісімсот двігрн. 80 коп.)  громадянці Гудковській Олені Миколаївні, який мешкає за адресою: м.Соледар, вул.ХХХХХХбуд.ХХ.

 

2. Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  Жердій Л.Ю..

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                    О.М. Степаненко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

01.07.2019 № 141р

м. Соледар

 

Про  виділення   коштів  для

вшанування  ювілярів  - уча-

сників Другої  світової війни,

з нагоди   дня народження,  у

липні- серпні  2019 року

 

Розглянувши службову записку від 27.06.2019 № 2462/18- 26  в.о.заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Чуйко О.Г.,відповідно до Комплексної програми соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 рр., затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 №7/3-88, зі змінами, керуючись ст.42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами:

 

           1.Виділити кошти для вшанування ювілярів - учасників Другої       світової       війни, з нагоди  дня народження, у липні- серпні 2019 року, у сумі 2000 грн. (по 500 грн. кожному)  за рахунок коштів загального фонду  бюджетуоб’єднаної територіальної громади  згідно зі  списком та кошторисом ( додаток 1,2). ХХХХХХХХХХХ

 

          2. Військово- обліковому бюро придбати подарункові набори та орга-нізувати вручення згідно з п.1 цього розпорядження.    

 

         3.Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальника  відділу бухгалтерського обліку  та звітності    Жердій Л.Ю.,завідувачавійськово-облікового  бюроШикареву Н.Г.

 

 

         4.Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на  заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О..

 

 

Міський голова                                                                       О.М.Степаненко

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

03.07.2019 №142р

м. Соледар

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 18.02.2019 №31р «Про  визначення     посадових    осіб,     які  допускаються  до    роботи  з   документами  ( виданнями )    з  грифом «Для  службового користування»  у межах наданих повноважень»  

 

                Розглянувши службову записку від 03.07.2019 №2521/18-26  начальника загального відділуЧерноусової Т.С., з метою впорядкування роботи у виконавчих органах міської ради  з документами з  грифом "Для службового користування", що надходять   на опрацювання у виконавчі органи міської ради, відповідно до  пункту 34 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 із внесеними до неї змінами, керуючись ст.42 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами :

 

  1. Внести   зміни   до   розпорядження міського голови   від 18.02.2019

№31р  «Про  визначення посадових осіб, які  допускаються  до  роботи  з документами      ( виданнями )    з  грифом «Для  службового користування»  у межах наданих повноважень», а саме:  

  1. виключити Коваленка Геннадія Віталійовича;
  2. виключити  Геоню Миколу Івановича;

 3) включити Рудченка Михайла Васильовича, начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони   навколишнього природного середовища та інфраструктури.

 

2. Організаційне виконання  цього розпорядження  покласти на начальника загального відділу Черноусову Т.С.

3. Контроль за виконання цього розпорядження покласти керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

03.07.2019   №143р                                      

м. Соледар

 

Про   надання  у   липні   місяці

2019 року  грошової   допомоги 

на поховання

                 

        Розглянувши заяву від 27.06.2019 №2461/18-26 гр.Жевновицької Світлани Сергіївни та інші надані ним документи,відповідно до  Закону України від 10 липня 2003року №1102-ІV «Про поховання та похоронну справу» із внесеними до нього змінами, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», рішенням міської ради від 21.11.2018 року  №7/33-825 «Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», керуючись ст.42 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами:

 

          Надати у липні місяці 2019 року грошову допомогу на поховання гр. Жевновицькій Світлані Сергіївні, ідентифікаційний номер 3232502488, яка проживає за адресою: м.Бахмут  пр.Щедрий, буд. 93 і здійснила поховання свекра Прижевського Романа-Яна Юзефовича,у сумі 2007 гривень у межах виділених бюджетних асигнувань.

 

                                                          

 

Міський голова                                                                                     О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

03.07.2019  № 144р       

м. Соледар

 

 

Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади

 

Розглянувши службові записки від 24.06.2019 №266/18-38 директора СКП «Водоканал», від 03.07.2019 №2520/18-26 начальника Управління освіти Соледарської міської ради, щодо необхідності перерозподілу коштів загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади, відповідно до статтей 52,78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами:

      1. Внести зміни в обсяги видаткову частину загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік по кодах програмної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків згідно з додатком.

      2.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії міської ради.

      3. Організаційне  виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

 

Міський голова                                                                                  О.М.Степаненко

                                                                                                  

Додаток до розпорядження міського голови №144

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

09.07.2019  № 146р

м.Соледар

 

 

Про  затвердження  порядку опрацювання  та розгляду письмових звернень громадян у Соледарській міській раді та її виконавчих органах

 

Розглянувши службову записку від 09.07.2019 № 2596/18-26 начальника загального відділу Черноусової Т.С., відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 із внесеними до неї змінами, керуючись статтею 40 Конституції України від 28 червня 1996року  №254 к/96-ВР, Законом України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» із внесеними до нього змінами, Указом Президента України  від 7 лютого 2008року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», статтею 42 Закону України від 21 травня 1997року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами:

 

1.     Затвердити порядок опрацювання та розгляду письмових звернень

громадян у  Соледарській міській раді  та  її виконавчих органах (додається).

 

2. Секретарю міської ради, заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства, заступнику міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, заступнику міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій, керуючому справами виконавчого комітету, начальникам виконавчих органів та Управлінь, керівникам комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

1)  забезпечити об’єктивний, всебічний і вчасний розгляд письмових звернень громадян згідно з затвердженим порядком;

2) вирішувати питання про персональну відповідальність осіб, винних у порушеннях прав чи законних інтересів громадян.

 

2.     Начальнику загального відділу Черноусовій Т.С. забезпечити контроль за

станом організації роботи із зверненнями  громадян у виконавчих органах міської ради та на комунальних підприємствах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.  

 

3.     Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від

07.03.2012 №39р «Про затвердження порядку опрацювання та розгляду письмових звернень громадян у Соледарській міській раді.

 

4. Організаційне виконання  цього розпорядження покласти на начальника  загального відділу Черноусову Т.С.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л.

 

 

Міський голова                                                                                               О.М. Степаненко

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження

міського голови

 

                                                       08.07.2019 №146р

 

П О Р Я Д О К

опрацювання та розгляду  письмових звернень громадян у Соледарській міській раді  та її виконавчих органах

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок  розроблено у відповідності до ст. 40 Конституції України від 28 червня 1996року №254к/96-ВР, Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» із внесеними до нього змінами, Закону України від 21 травня 1997року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Указу Президента України від 7 лютого 2008року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», вимог інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997року  №348 із внесеними до неї змінами.

 2.Порядок встановлює єдиний для Соледарської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  порядок прийому, обліку, реєстрації і розгляду  письмових звернень громадян та контролю за дотриманням термінів їх розгляду, виконанням дорученьсекретаря  міської ради, заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій, керуючого справами виконавчого комітету та власних зобов’язань виконавців стосовно розв’язання порушених у зверненнях питань, наданням письмових відповідей заявникам. 

3. Реєстрація, облік та контроль за розглядом письмових звернень громадян, адресованих міській раді та її виконкому, здійснюється загальним відділом міської ради відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997року  № 348 (із змінами).

4. Дія цього  Порядку  поширюється тільки на звернення громадян, які подані відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Не підлягають розгляду  письмові звернення:

-         без зазначення місця проживання;

-         не підписані автором (авторами).

Письмові звернення, у яких неможливо встановити авторство, визначаються

анонімними і розгляду не підлягають.

Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж  громадянина з

одного і того ж питання, якщо перше звернення вирішено по суті.

         Рішення про припинення розгляду таких звернень приймає міський голова, про що повідомляється особа, яка подала звернення.       

 
ІІ. Прийом, облік та реєстрація письмових звернень громадян

 

5. Письмові звернення громадян, які надішли  поштою, передані громадянином особисто або через уповноважених осіб, чиї повноваження оформлені у встановленому законному порядку,  або надійшли через органи влади вищого рівня, приймаються загальним відділом.

6. Приймаються звернення у робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00 (крім днів та годин проведення особистого прийому міським головою) у загальному відділі Соледарської міської ради (каб. №8).

 7. Не розглядаються звернення громадян, оформлені без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян». Вказане рішення приймає  начальник загального відділу міської ради, про що письмово повідомляється громадянинові.  

8. Оформлені належним чином і подані у встановленому порядку письмові звернення централізовано реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках, класифікуються за характеристикою звернень і основними питаннями у загальному відділі Соледарської міської ради.

9. На вимогу громадянина, який подав звернення до міської ради, на першому аркуші копії звернення (у разі її наявності) проставляється реєстраційний штамп, дата надходження та реєстраційний індекс звернення. Вказаний документ з позначкою «КОПІЯ» повертається громадянинові.

10. На письмовому зверненні, переданому громадянином особисто або через уповноважену ним особу, поруч з реєстраційним штампом робиться позначка «ПЕРЕДАНО ОСОБИСТО» або «ПЕРЕДАНО ЧЕРЕЗ УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ».

11. На першому аркуші письмового звернення та на реєстраційно-контрольній картці робиться позначка «ПОВТОРНО» (у разі, якщо звернення надійшло повторно) та «КОНТРОЛЬ», коли необхідно повідомити іншу організацію або отримати інформацію від виконавців стосовно вжитих заходів.

 

ІІІ. Розгляд звернень громадян  керівництвом Соледарської міської ради

 

12. Письмові звернення, в яких порушені питання, що належать до повноважень міської ради, передаються загальним  відділом на розгляд міському голові,  секретарю міської ради, заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства, заступнику міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, заступнику міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій, керуючому справами виконавчого комітету  відповідно до розподілу обов’язків у день їх реєстрації. Керівник повинен визначити виконавця зі структурних підрозділів Соледарської міської ради, у межах наданих повноважень, з залученням до розгляду листів та інформування результатів керівників підприємств, установ, організацій.     

13. Керівництво Соледарської міської ради при розгляді звернень громадян зобов’язано уважно вникнути в їх суть, у разі потреби зобов’язати виконавця провести комісійний розгляд звернення, з виїздом на місце або за участю заявника та визначити заходи щодо вирішення питання і розв’язання проблем, які є підставою для скарги. Розгляд звернень громадян керівниками повинен проводитись протягом одного робочого дня, з дня його отримання на розгляд, але не пізніше загального терміну опрацьовування звернень, який не повинен перевищувати трьох робочих днів.

14. Кожен громадянин має право на своє прохання бути запрошеним на засідання комісії виконавчого комітету з питань розгляду звернень громадян стосовно порушених ним у заявах чи скаргах питань або отримання мотивованої відповіді про обмеження його доступу до відповідної інформації, а також інші права, передбачені ст. 18 Закону України «Про звернення громадян».

15. Під час розгляду повторних звернень керівник може доручити виконавцю, до компетенції якого входить вирішення питання по суті, підготувати матеріали на розгляд комісії виконавчого комітету з питань розгляду звернень громадян або проект листа міському голові про припинення листування на підставі вимог п.п. 2, 3 ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»    

16.  Особисто міським головою  розглядаються письмові звернення:

1)    Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб, віднесених до категорії інвалідів ВВВ;

2)  направлені на розгляд до міської ради та її виконкому органами влади вищого рівня;

3) про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями, (бездіяльністю), рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або про факти корупції;

4)  повторні та колективні звернення.  

17.  На підставі ст.20 Закону України «Про звернення громадян» керівництво виконавчого комітету  встановлює наступні терміни розгляду звернень громадян, про що повідомляється особі, яка подала звернення:

- невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання, якщо вирішення питання не потребує додаткового вивчення;

-  не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження;

-  до 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання було неможливо.

 

ІV. Контроль за дотриманням термінів, виконанням

доручень та зобов’язань щодо розгляду звернень громадян  

 

18. Безпосередній контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян здійснює загальний відділ міської ради на підставі отриманих від виконавців відповідей     

19. Звернення, на які надаються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозицій, заяв і скарг.

20. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймаються тим керівником міської ради, який приймав рішення про постановку на контроль. В цьому випадку їм для розгляду надається весь пакет документів за кожним конкретним зверненням для вирішення питання про зняття з контролю. У випадку подовження терміну розгляду звернень громадян – інформація передається керівникам виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств територіальної громади для ознайомлення, погодження продовження терміну та/або надання додаткового доручення, копія якого  направляється виконавцю.

21. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку  справа зберігається у загальному відділі міської ради. Кожна контрольна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становить у справі самостійну групу. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів, вони підшиваються до даної групи документів. Забороняється підшивати до справ невирішені пропозиції, заяви, скарги, зберігати і формувати справи у виконавців.

22. За дорученнями керівництва міської ради  періодично проводяться комісійні обстеження на місці достовірності наданих виконавчими органами  міської ради та комунальними підприємствами територіальної громади інформацій щодо розгляду окремих звернень громадян, які перебували на контролі.

 

V. Підготовка та надання письмовихвідповідей заявникам

 

23. Виконавці за зверненнями громадян зобов’язані письмово повідомляти громадянина про результати перевірки його письмового звернення і суть прийнятого рішення, а у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою - повинні роз’яснити порядок оскарження прийнятого рішення.

24. Звернення у міській раді  вважаються вирішеними, якщо порушені в них питання розглянуті, по ним вжиті всі можливі заходи і заявникам надані вичерпні відповіді. Якщо звернення розглядалися з виходом на місце і порушені питання були задовільнені, то виконавець повинен надати разом з відповіддю акт виконаних робіт з підписом заявника.     

25. Якщо відповідь на звернення необхідно надати до органів влади вищого рівня і розгляд звернення покладено на декількох виконавців , то перший з них, прізвище якого стоїть після прізвищ секретаря міської ради,   заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій, керуючого справами виконавчого комітету,                 повинен підготувати проект відповіді за підписом міського голови. При цьому інші виконавці в обов’язковому порядку інформують першого виконавця та за три дні до настання контрольного терміну надають їх для опрацювання.

26. Якщо   в результаті розгляду звернення  міським головою  вказано декілька виконавців, то перший з них, прізвище якого стоїть після прізвищ секретаря міської ради, заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій,керуючого справами виконавчого комітету міської ради  повинен підготувати узагальнену відповідь за підписом  секретаря міської ради, заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій,керуючого справами виконавчого комітету міської ради  не пізніше чим за два робочих дні до настання терміну виконання. При цьому інші виконавці в обов’язковому порядку інформують першого виконавця та за три дні до настання контрольного терміну надають їх для опрацьовування виконавцю.

27. За дорученням керівництва міської ради письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом керівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств територіальної громади, яким направлено за належністю звернення на розгляд та до повноважень яких входять вирішення  порушених у зверненнях питань.

28. Відповідальність за своєчасний  та якісний розгляд звернень, надання письмових відповідей заявникам несуть  виконавці, визначені згідно з резолюціями керівництва  міської ради. 

 

 

 

Начальник загального відділу                                                              Т.С. Черноусова 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

09.07.2019   №147р                                      

м. Соледар

 

Про   надання  у   липні   місяці

2019 року  грошової   допомоги 

на поховання

                 

        Розглянувши заяву від 08.07.2019 №2461/18-26 гр.Купченко Валентини Адольфівни та інші надані нею документи,відповідно до  Закону України від 10 липня 2003року №1102-ІV «Про поховання та похоронну справу» із внесеними до нього змінами, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», рішенням міської ради від 21.11.2018 року  №7/33-825 «Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», керуючись ст.42 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами:

 

          Надати у липні місяці 2019 року грошову допомогу на поховання гр. Купченко Валентині Адольфівні, ідентифікаційний номер 2154406568, яка проживає за адресою: Артемівський район,село Підгороднє,ІІІ Піщаний провілок, буд. 3 і здійснила поховання своєї сестри Анохіної Наталі Адольфівни, у сумі 2007 гривень у межах виділених бюджетних асигнувань.

 

                                                           

Міський голова                                                                                     О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

10.07.2019 № 148 р

м. Соледар

 

Про надання дозволу на  попередню оплату за договором                                  № 26-13/ИС50141800-5 від 02.07.2019 року на приєднання електроустановок та підключення до електричних мереж системи розподілу об’єкта «Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» нежитлове приміщення - ІІІ поверх.

 

        Розглянувши службову записку від 04.07.2019 року № 2384/18-26               в.о. начальника фінансового управління соледарської міської ради           Глущенко Т.І., відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», керуючись  статтями42, 63, 64 Закону України від 21травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із  змінами:

 

          1.Надати дозвіл на попередню оплату за договором  №26-13/ИС50141800-05 від 02.07.2019 року на приєднання електроустановок та підключення до електричних мереж системи розподілу об’єкта «Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об'єднаної територіальної громади»( нежитлове приміщення – ІІІ поверх) у розмірі 100 відсотків, що становить 32923,20 грн. (тридцять дві тисячі дев’ятсот двадцять три грн. 20 коп. ), у тому числі ПДВ- 5487,20 грн. (п’ять тисяч чотириста вісімдесят сім грн. 20 коп.) терміном до кінця 2019 року.

 

          2.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії міської ради.

 

          3.Організаційне виконання цього розпорядження покласти на. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю.

 

Міський голова                                                                               О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

10.07.2019  №149р

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяву від 08.07.2019 № 2586/18-26 громадянки Бакуменко І.Л. про надання матеріальної допомоги, враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від 10.07.2019 № 10, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 р.р, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 № 7/3-88, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами:

 

1.Надати матеріальну допомогу у розмірі 802 грн. 80 коп.(вісімсот дві грн. 80 коп.)  громадянці Бакуменко Ірині Леонідівні, яка мешкає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

 

2.Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю.

 

 

Міський голова                                                                     О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

10.07.2019  № 150р

м. Соледар

Про розробку проєкту Програми заходів, направлених на профілактику, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації, пов’язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

 

Розглянувши службову записку від 03.07.2019 року № 2523/18-26 начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій  Гульбасової О.О., щодо розробки Програми заходів, направлених на профілактику, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації, пов’язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки та з метою комплексного розв’язання проблеми захисту населення, сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин, керуючись статтею  42 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97«Про місцеве самоврядування в Україні»з внесеними до нього змінами:

 

          1. Відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасова) забезпечити розробку проєкту Програми заходів, направлених на профілактику, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації, пов’язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки та подання його в установленому порядку на затвердження міській раді.

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                              О.М. Степаненко 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

11.07.2019  №151р       

м. Соледар

 

Про нагородження Почесною грамотою Соле-

дарської міської ради з нагоди професійного

свята  –  Дня  бухгалтера   України

 

Розглянувши клопотання від 05.07.2019 №2563/18-26 начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І., від 08.07.2019 №276/18-38 виконуючого обов’язки головного лікаря Комунального некомерційного підприємства»Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» Мартиненка О.І., від 08.07.2019 №279/18-38 директора комунального підприємства «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» Лябах З.В., від 08.07.2019 №2570/18-26 начальника Управління освіти Замараєвої Т.О., від 08.07.2019 №277/18-38 директора Соледарського комунального підприємства «Комунальник» Агумави Н.В., від 08.07.2019 №278/18-26 головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» Горбань Л.В., від 09.07.2019 №2602/18-26 спеціаліста-економіста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Єрмакової О.Л., від 09.07.2019 №283/18-38 директора Соледарського комунального підприємства «Водоканал» Чуйка К.В., від 09.07.2019 №2600/18-26 виконуючого обов’язки начальника фінансового управління Глущенко Т.І., від 09.07.2019 №2614/18-26 начальника відділу культури  та з питань діяльності засобів масової інформації Кучера О.О., від 10.07.2019 №284/18-38 виконуючого обов’язки директора Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» Гутковської Г.О., від 11.07.2019 №287/18-38 директора комунального підприємства «Яковлівське» щодо нагородження Почесною грамотою Соледарської міської ради працівників з нагоди їх професійного свята – Дня бухгалтера, відповідно до Положення про Почесну грамоту Соледарської міської ради, затвердженого рішенням Соледарської міської ради від 16.03.2017 № 7/4-123, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами:

 

1. Нагородити Почесною грамотою Соледарської міської ради та цінним подарунком за професіоналізм, високу якість роботи, активну життєву позицію та з нагоди професійного свята – Дня бухгалтера України:

Буджину Ганну Олександрівну, головного бухгалтера комунального підприємства «Яковлівське»;

Гавжеєву Зінаїду Андріївну, головного бухгалтера Соледарського комунального підприємства «Водоканал»;

Гайдучик Анну Вікторівну, головного бухгалтера Соледарського комунального підприємства «Комунальник»;

Данилову Тетяну Олександрівну, головного бухгалтера Централізованої бухгалтерії Управління освіти Соледарської міської ради;

Жердій Людмилу Юріївну, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності;

Кобзар Тетяну Петрівну, спеціаліста-бухгалтера І категорії відділу охорони здоров’я;

Несмеху Оксану Олександрівну, бухгалтера Комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»;

Огуєву Катерину Володимирівну, начальника відділу обліку і звітності – головного бухгалтера фінансового управління;

Пєшкову Нону Олегівну, головного бухгалтера Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»;

Попазова Дмитра Сергійовича, головного бухгалтера комунального підприємства «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка»;

Сайко Ліну Вікторівну, бухгалтера Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник»;

Самофал Ірину Віталіївну, спеціаліста-бухгалтера І категорії відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації.

 

2. Виділити кошти для проведення міських заходів, знагоди професійного свята – Дня бухгалтера, у сумі 3852-00 гривень за рахунок коштів загального фонду бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади згідно з кошторисом (додається).

 

3. Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю., на начальника організаційного відділу Кононченко О.С.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                    О.М.Степаненко

Додаток

до розпорядження міського голови

11.07.2019 №151р

 

КОШТОРИС

виділення коштів для проведення міських заходів, знагоди професійного свята – Дня бухгалтера України, у сумі 3852-00 гривень за рахунок  коштів загального фонду бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

Найменування

Кількість шт.

Ціна грн.

Сума грн.

1

Троянди

12

50-00

600-00

 

2

Подарункові набори

12

271-00

3252-00

 

Всього

3852-00

 

 

Начальник організаційного відділу                                                                                                     О.С. Кононченко

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                                                                                    Н.Л. Рогаченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

17.07.2019  №152р       

м. Соледар

 

Про нагородження Почесною грамотою та

оголошення Подяки Соледарської міської

ради з нагоди 25-річчя  Соледарського ко-

мунального підприємства «Комунальник»

 

Розглянувши службову записку від 16.07.2019 №2727/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О. щодо нагородження Почесною грамотою та оголошення Подяки Соледарської міської ради з нагоди 25-річчя  Соледарського комунального підприємства «Комунальник», відповідно до Положення про Почесну грамоту, Подяку Соледарської міської ради, затвердженого рішенням Соледарської міської ради від 16.03.2017 № 7/4-123, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами:

 

1. Нагородити Почесною грамотою Соледарської міської ради з нагоди 25-річчя  Соледарського комунального підприємства «Комунальник» за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

Агумаву Наталю Валентинівну, директора Соледарського комунального підприємства «Комунальник»;

Кардаєва Вячеслава Васильовича, робітника з благоустрою Соледарського комунального підприємства «Комунальник»;

Літовченка Олега Олександровича, водія  Соледарського комунального підприємства «Комунальник».

 

2. Оголосити Подяку Соледарської міської ради з нагоди 25-річчя  Соледарського комунального підприємства «Комунальник» за сумлінне виконання посадових обов’язків, відповідальність, професійну компетентність, особистий внесок у розвиток Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

Темякову Валерію Васильовичу, водію Соледарського комунального підприємства «Комунальник»;

Гутник Світлані Борисівні – майстру санобробки Соледарського комунального підприємства «Комунальник».

 

3. Нагородити цінним подарунком Соледарської міської ради з нагоди 25-річчя  Соледарського комунального підприємства «Комунальник» за багаторічну плідну працю, високі професійні якості,особистий внесок у розвиток Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

Тимофєєва Сергія Івановича, робітника з благоустрою Соледарського комунального підприємства «Комунальник»;

Оболонко Ольгу Леонідівну, бухгалтера Соледарського комунального підприємства «Комунальник».

 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Жердій) забезпечити виплату грошової винагороди до Почесної грамоти  та Подяки Соледарської міської ради в межах асигнувань, передбачених у кошторисах доходів та видатків міської ради у 2019 році.

 

5. Виділити кошти для проведення міських заходів, знагоди 25-річчя  Соледарського комунального підприємства «Комунальник», у сумі 350-00 гривніза рахунок коштів загального фонду бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади згідно з кошторисом (додається).

 

6. Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю.,  начальника організаційного відділу Кононченко О.С.

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                           С.М.Редченко

 

Додаток

 

до розпорядження міського голови

 

17.07.2019 №152р

 

КОШТОРИС

виділення коштів для проведення заходів, знагоди 25-річчя  Соледарського комунального підприємства «Комунальник», у сумі 350-00 гривень за рахунок  коштів загального фонду бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

Найменування

Кількість шт.

Ціна грн.

Сума грн.

1

Троянди

7

50-00

350-00

 

Всього

350-00

 

 

Начальник організаційного відділу                                                                                                     О.С. Кононченко

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                                                                                     Н.Л. Рогаченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

17.07.2019  № 153р       

м. Соледар

Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади

 

Розглянувши службові записки від 16.07.2019 №2737/18-26 начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О., від 16.07.2019 №2709/18-26 начальника відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Кучера О.О. та  лист від 08.07.2019 №281/18-38 директора КП «Яковлівське» Московки Р.В. щодо необхідності перерозподілу коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади, відповідно до статтей 52,78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами:

 

            1. Внести зміни в обсяги видаткової частини загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік по кодах програмної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків згідно з додатком.

 

         2.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії міської ради.

 

         3. Організаційне  виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

17.07.2019  № 154р

м.Соледар

 

Про   проведення  вибіркової інвентаризації грошових коштів, основних засобів та матеріальних   цінностей, що знаходяться на балансі Соледарської міської ради

 

Розглянувши службову записку спеціаліста – бухгалтера І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Верби Н.С. від 17 липня 2019 року №2762/18-26,у зв’язку з проведенням ревізії використання бюджетних коштів Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області та з метою контролю за збереженням та рухом матеріальних цінностей, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами :

 

1.Провести вибіркову інвентаризацію грошових коштів, основних засобів та матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі Соледарської міської ради станом на 01 липня 2019 року.

 

         2.Затвердити склад інвентаризаційної комісії при Соледарській міській раді щодо проведення вибіркової інвентаризації грошових коштів, основних засобів та матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі  Соледарської міської ради станом на 01 липня 2019 року згідно з додатком.

 

         3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю.

 

 

Секретар міської ради                                                              С.М.Редченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

19.07.2019  №155р       

м. Соледар

Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади

 

Розглянувши службові записки від 12.07.2019 №2669/18-26 начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю., від 18.07..2019 №2813/18-26 начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І. та  лист від 18.07.2019 №307/18-38 головного лікаря КНП «ЦПМСД Соледарської міської ради» щодо необхідності перерозподілу коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади, відповідно до статтей 52,78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами:

 

            1. Внести зміни в обсяги видаткової частини загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік по кодах програмної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків згідно з додатком.

 

         2.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії міської ради.

 

         3. Організаційне  виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             С.М.Редченко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

19.07.2019  №156р       

м. Соледар

 

Про скликання чергової сорок четвертої

сесії   Соледарської  міської  ради    7-го

скликання

 

Керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами:

 

1. Скликати сорок четверту сесію Соледарської міської ради 7-го скликання 25 липня 2019 року о 14-00 годині у сесійному залі міської ради.

 

2. Внести на розгляд сорок четвертої сесії Соледарської міської ради 7-го скликання питання згідно з переліком (додається).

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                           С.М.Редченко

 

Додаток

 

до розпорядження міського голови

 

19.07.2019 №156р

Питання до сорок  четвертої  сесії 7-го скликання 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/34 -841 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Доповідач: Глущенко Т.І.– в.о. начальника фінансового управління

2. Про роботу відділу охорони здоров’я  з липня 2018 року по липень 2019 року

Доповідач: Безкровний В.І.начальник відділу охорони здоров’я

3. Про роботу загального відділу Соледарської міської ради за період з серпня 2018 року по червень 2019 року

Доповідач: Черноусова Т.С.начальник загального відділу

4. Про  прийняття (безоплатно) у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади безхазяйного нерухомого майна

Доповідач:Чуйко О.Г. - начальник відділу з управління комунальною власністю

5. Про внесення клопотання про передачу земельної ділянки із державної власності до комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Соледарської міської ради, Бахмутського району Донецької області

Доповідач: Максименко С.М. – головний спеціаліст відділуземельних ресурсів

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №7/34-855 «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Соледарської міської ради та її виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання  з 01 січня 2019 року»

Доповідач: Рогаченко Н.Л.керуючий справами виконавчого комітету

7. Про встановлення посадових окладів та надбавок за ранги виконуючим обов’язки старост з 01 серпня 2019 року

Доповідач: Рогаченко Н.Л.–керуючий справами виконавчого комітету

 

 

Начальник організаційного відділу                                                                                                     О.С. Кононченко

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                                                                                     Н.Л. Рогаченко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

22.07.2019  № 158р       

 

м. Соледар

Про затвердження Плану заходів щодо боротьби з підпалюванням стерні та сухої рослинності, недопущення виникнення пожеж на сільськогосподарських угіддях, полезахисних лісосмугах та яружно – балочних насадженнях на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

     Розглянувши службову записку від 03.07.2019 року № 2526/18-26 начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій  Гульбасової О.О., щодо затвердження Плану заходів щодо боротьби з підпалюванням стерні та сухої рослинності, недопущення виникнення пожеж на сільськогосподарських угіддях, полезахисних лісосмугах та яружно – балочних насадженнях на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, відповідно до кодексу Цивільного захисту України, законів України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища», від 09.04.1999 № 591-XIV «Про рослинний світ», плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1076-р, Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04 грудня 2006 року № 730/770, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2007 року за № 313/13580, керуючись статтею  42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97«Про місцеве самоврядування в Україні»з внесеними до нього змінами:

 

               1.   Затвердити  План заходів щодо боротьби з підпалюванням стерні та сухої рослинності, недопущення виникнення пожеж на сільськогосподарських угіддях, полезахисних лісосмугах та яружно – балочних насадженнях на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі – План заходів) (додається).

 

               2.   Просити 8Державний пожежно – рятувальний загон ГУ ДСНС України у Донецькій області (Нікулеско),  Бахмутський РЕМ АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» (Кац), ДП «Слов’янський лісгосп» (Сорока), керівників сільськогосподарських підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  забезпечити виконання Плану заходів, затверджених п. 1 цього розпорядження, в межах свої повноважень.

 

                3.   Відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасова) та відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Рудченко) забезпечити координацію виконання Плану заходів.

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Секретар міської ради                                                                      С.М.Редченко

Додаток до розпорядження від 22.07.2019 №158р

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

23.07.2019  № 159р

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяву від 19.07.2019 № 2839/18-26 громадянки Маланчук В.В. про надання матеріальної допомоги для придбання коштовних ліків на лікування доньки Маланчук О.В., враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від 23.07.2019 № 11, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 р.р, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 № 7/3-88, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами:

 

1.Надати матеріальну допомогу у розмірі 847 грн. 20 коп.(вісімсот сорок сім грн. 20 коп.)  громадянці Маланчук Валерії Валеріївні, яка мешкає за адресою: ХХХХХХХХХХХ для придбання коштовних ліків на лікування доньки Маланчук Олександри Володимирівни.

 

2.Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю.

 

 

Секретар міської ради                                                                  С.М.Редченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

24.07.2019  №160р       

м. Соледар

Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади

 

Розглянувши службову записку від 23.07.2019 №2901/18-26 спеціаліста-економіста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Єрмакової О.Л. щодо необхідності перерозподілу коштів загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади, відповідно до статтей 52,78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами:

 

            1. Внести зміни в обсяги видаткової частини загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік по кодах програмної класифікації видатків та за кодами економічної класифікації видатків згідно з додатком.

 

         2.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії міської ради.

 

         3. Організаційне  виконання цього розпорядження покласти на в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             С.М.Редченко  

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

26.07.2019 №162р

м. Соледар

 

Про виділення коштів для вшанування учасників бойових  дій, інва-лідів  Другої світової війни та прирівняних до них категорій, з нагоди дня народження, у серпні 2019 року

 

Розглянувши службову записку від 23.07.2019№ 2859/18- 26   заступни-ка міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагози О.О., відповідно до Комплексної програми соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 рр., затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 №7/3-88, зі змінами, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами:

 

           1.Виділити кошти для вшанування учасників    бойових   дій , інвалідів    Другої  світової  війни та прирівняних  до  них категорій, з нагоди  дня народження, у серпні 2019 року, в сумі 1000 гривень ( подарунковий сертифікат),   за рахунок коштів загального фонду  бюджетуоб’єднаної територіальної громади  згідно  зі  списком та кошторисом ( додаток 1,2).ХХХХХХХХХ

 

         2.Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальника  відділу бухгалтерського обліку  та звітності    Жердій Л.Ю.,завідувачавійськово-облікового  бюроШикареву Н.Г.

 

         3.Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на  заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О..

 

 

 

Секретар міської ради                                                               С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

26.07.2019  №163р       

м. Соледар

 

Про нагородження Почесною грамотою та

оголошення Подяки Соледарської міської

ради  з  нагоди  професійного  свята – Дня 

шахтаря

 

Розглянувши клопотання від 15.07.2019 №296/18-38 та № 297/18-38 в.о. директора Державного підприємства «АРТЕМСІЛЬ» Товстокоренка Ю.В. та голови первинної профспілкової організації Державного підприємства «АРТЕМСІЛЬ» Попова А.П. щодо нагородження  Почесною грамотою та оголошення Подяки Соледарської міської ради працівникам з нагоди їх професійного свята - Дня шахтаря, відповідно до Положенням про Почесну грамоту та Подяку Соледарської міської ради, затверджених рішенням Соледарської міської ради від 16.03.2017 № 7/4-123, керуючись статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними змінами:

1. Нагородити Почесною грамотою Соледарської міської ради з нагоди професійного свята – Дня шахтаря за високий професіоналізм, багаторічну,плідну, бездоганну працюпрацівників Державного підприємства «АРТЕМСІЛЬ»:

Бакуменка Іллю Дмитровича – електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування  дільниці гірничих робіт рудника №4;

         Галинець Нелю Вячеславівну – слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики метрологічної служби;

         Громака Сергія Івановича    - електрогазозварника будівельної дільниці №1 ремонтно-будівельного управління;

        Долгова Валерія Миколайовича – електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування дільниці гірничих робіт рудника №7;

        Короленко Ганну Ігорівну – стовбурового (підземного) дільниці гірничих робіт рудника №1,3;

        Курінову Світлану Юріївну – оператора комп’ютерного набору фінансового відділу управління;

         Лебеденко Світлану Миколаївну – старшого касира товарного (вантажного) відділу зі збуту та маркетингу;

         Макарчука Миколу Петровича – машиніста конвеєра дільниці гірничих робіт рудника №1,3;

         Насонова Євгена Васильовича – майстра гірничогодільниці гірничих робіт рудника №7;

         Орлова Василя Олексійовича – водія автотранспортних засобів допоміжного автотранспортного цеху;

         Полежаку Юрія Миколайовича – механіка дільниці гірничих робіт рудника №8;

         Порфір’єву Юлію Сергіївну -  маляра будівельної дільниці №2 ремоньно-будівельного правління;

         Ульянченка Михайла Сергійовича – електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування дільниці гірничих робіт рудника №4;

         Хрипливця Олега Анатолійовича – стовбурового (підземного) дільниці гірничих робіт рудника №8;

         Шулейка Анатолія Олександровича – електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування дільниці гірничих робіт рудника №1,3.

 

2. Оголосити Подяку Соледарської міської ради з нагоди професійного свята – Дня шахтаря за високий професіоналізм, багаторічну,плідну, бездоганну працюпрацівників Державного підприємства «АРТЕМСІЛЬ»:

Бітюкову Вячеславу Олександровичу – машиністу гірничих виїмкових машин дільниці гірничих робіт рудника №1,3;

Бандрівському Сергію Олександровичу – водію автотранспортних засобів допоміжного автотранспортного цеху;

Гороховатській Ользі Єгорівні – комірнику допоміжної дільниці ремонтно-будівельного управління;

Доценку Вадиму Євгеновичу – енергетику дільниці гірничих робіт рудника №4;

Молочному Івану Анатолійовичу – машиністу навантажувально-доставочної машини дільниці гірничих робіт рудника №7;

Окрушку Юрію Леонідовичу – електрогазозварнику дільниці гірничих робіт рудника №1,3;

Орлову Ігорю Олександровичу – кріпильнику дільниці гірничих робіт рудника №8;

Старову Максиму Геннадійовичу – електрослюсарю (слюсарю) черговому та з ремонту устаткування дільниці гірничих робіт рудника №4;

Чумачку Сергію Олександровичу – гірнику підземному дільниці гірничих робіт рудника №8;

Ячменьовій Оксані Валеріївні – стовбуровому (підземному) дільниці гірничих робіт рудника №7.

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Жердій) забезпечити виплату грошової винагороди до Почесної грамоти та Подяки Соледарської міської ради в межах асигнувань, передбачених у кошторисах доходів та видатків міської ради у 2019 році.

 

3. Виділити кошти для проведення міських заходів, з нагоди професійного свята – Дня шахтаря у сумі 3750-00 гривень за рахунок коштів загального фонду бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громадизгідно з кошторисом (додається).

 

4. Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю.., на начальника організаційного відділу Кононченко О.С.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                           С.М.Редченко

 

Додаток

 

до розпорядження міського голови

 

26.07.2019 №163р

КОШТОРИС

виділення коштів для проведення заходів, знагоди професійного свята - Дня шахтаря, у сумі 1250,00 гривень за рахунок  коштів загального фонду бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

Найменування

Кількість шт.

Ціна грн.

Сума грн.

1

Троянди

75

50-00

3750-00

 

 

Всього

3750-00

 

 

Начальник організаційного відділу                                                                                                     О.С. Кононченко

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                                                                                     Н.Л. Рогаченко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

30.07.2019  № 166 р

м. Соледара

Про    затвердження    штатного

розпису, розрахунку до штатно-

го  розпису  міської   ради з       

з 01 серпня 2019 року

 

Відповідно до статті 8 Закону України від 23 листопада 2018 року № 2629 –VIII  «Про Державний бюджет України на 2019 рік», постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 840 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 09 грудня 2015року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 19 червня 2019 року № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268», від 20 травня 2009 року № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, які фінансуються з бюджету» із внесеними до них змінами, від 09 грудня 2015 року № 1044 «Деякі питання оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад», наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» із внесеними до нього змінами, листа міністерства соціальної політики України від 07.10.2016 року № 1381/13/84-16 «Про умови оплати праці старости», рішення Соледарської міської ради від 20.12.2018 року № 7/34-841 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади  на 2019 рік», рішення Соледарської міської ради від 25.07.2019 року № 7/44-1043 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/34-855 «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Соледарської міської ради об'єднаної територіальної громади, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання з 01 січня 2019 року», керуючись Законом України від 05 лютого 2015 року № 157-VIII«Про добровільне об’єднання територіальних громад» із внесеними до нього змінами, статтею 42 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами:

 

 

1.     Затвердити:

1) штатний розпис міської ради з 01 серпня 2019року згідно з додатком 1;

2) розрахунок до штатного розпису міської ради з 01 серпня 2019 року згідно з додатком 2;

 

2. Зберегти посадовий оклад, надбавки та доплати  виконуючим обов’язки старости, що були їм встановлені як сільським головам до об’єднання в територіальну громаду, до обрання на перших виборах старост.

 

3. Організаційне виконання розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю.

 

 

Секретар міської ради                                                        С.М. Редченко

 

 
   

Яндекс.Метрика