Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

03.08.2017  №  117  

м. Соледар

Про виконання  вимог з охорони праці на комунальних підприємствах і в бюджетних закладах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

            Заслухавши інформацію начальника відділу комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Коваленка Г.В. про виконання вимог з охорони праці на комунальних підприємствах і в бюджетних закладах  Соледарської міської об’єднаної  територіальної громади, виконком міської ради відзначає, що за результатами проведеної перевірки визначено, що на комунальних підприємствах та бюджетних установах     проводиться відповідна   робота щодо виконання вимог з охорони праці.

 Згідно з нормативними документами та    затвердженими заходами з безпеки праці та протипожежної безпеки розроблені відповідні інструкції та видані накази, проводяться інструктажі та здійснюється контроль за дотриманням вимог з охорони праці.

Також,  виконавчий комітет відзначає, що суттєвим недоліком в організації даного питання на комунальних підприємствах  та в бюджетних установах є непроходження навчання    відповідальними  за охорону праці.

З   метою недопущення випадків виробничого травматизму, порушень протипожежної безпеки, профілактики професійних захворювань, керуючись ст.ст. 30,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

        

         1. Інформацію начальника відділу комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Коваленка Г.В.    про виконання вимог з охорони праці на комунальних підприємствах і в бюджетних закладах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  взяти до відома.

 

           2. Визнати належний рівень роботи  по  виконанню вимог з охорони праці  на комунальних підприємствах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

3. Керівникам комунальних підприємств та бюджетних установ Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

         1)  організувати навчання   посадових осіб, відповідальних за  охорону праці  та  вирішення   питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;  

2) проаналізувати  стан організації  роботи з охорони праці та вжити  заходи щодо усунення виявлених недоліків у термін до 15.09.2017;

3)  забезпечити на кожному робочому місці умови праці, які відповідають вимогам нормативних актів;

         4)  забезпечити виконання вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» щодо   фінансування заходів з охорони праці;

         5)   про проведену роботу надати інформацію до виконавчого комітету  до 01 жовтня 2017 року.

 

         4. Начальнику відділу комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  (Коваленко):

         6) здійснювати систематичний контроль за станом роботи з охорони праці на комунальних підприємствах та бюджетних установах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

         7) висвітлювати  у засобах масової інформації, на офіційному сайті Соледарської міської ради зміни у законодавстві з питань охорони праці, стан виробничого травматизму, професійних захворювань та стан їх профілактики на комунальних підприємствах та бюджетних установах .

 

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань ЖКГ Рагозу О.О.

 

 

 

Міський голова                                                                   О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.08.2017 № 118

м. Соледар

Про виконання плану роботи виконавчих органів міської ради за 2 квартал 2017 року

     Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л. про виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради за 2 квартал 2017 року, виконком міської ради відзначає, що відповідно до плану роботи виконкому на 2 квартал 2017 року, затвердженого рішенням виконкому від 09.03.2017 № 27, на 4 засіданнях виконкому було розглянуто й прийнято 17 планових рішень, фактично за звітній період було розглянуто та прийнято - 61 рішень.

      Видано 91 розпорядження міського голови з основної діяльності; організовано й проведено 10 особистих прийомів керівництвом міської ради.

      План роботи виконавчих органів міської ради за 2 квартал 2017 року виконано.

     Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст.40,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/ 97- ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л. про виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради за 2 квартал 2017 року взяти до відома.

2. Зняти з контролю рішення виконкому Соледарської міської ради від 09.0302017 № 27 “Про затвердження плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 1 квартал 2017 року ” як виконане.

 

Міський голова                                                                                                                                                  О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

03.08.2017№120

м.Соледар

 

Про зняття громадянки Баркібаєвої Н.П. з обліку

громадян, які потребують поліпшення житлових

умов при Соледарській міській раді

 

Розглянувши службову записку від 11.07.2017 №1577/01-46 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.,  враховуючи  витяг з протоколу №8 від 11.07.2017 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до п. 25, 26, 28 Правилобліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 із внесеними до них змінами та доповненнями,  керуючись ст. 40 Житлового Кодексу Української РСР,  статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:

 

1. Зняти громадянку Баркібаєву Н.П., ХХХХ р.н., сина Баркібаєва А.І., ХХХХ р.н., невістку Баркібаєву О.А., ХХХХ р.н., внучку Баркібаєву В.А., ХХХХ р.н., на підставі п.п. 1 п. 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР у зв'язку з поліпшенням житлових умов, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового приміщення; мати Гончарову М.П., ХХХХ р.н., у зв’язку зі смертю (облікова справа №939).                               

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                                                            О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

03.08.2017№121

м.Соледар

 

Провнесення змін до складу комісії з житлових

питань при Соледарській  міській  раді

 

 Розглянувши службову записку від 12.07.2017 №1586/01-46 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., відповідно до Положення про комісію з житлових питань при Соледарській міській раді, затвердженого рішенням виконавчого комітету  міської ради від 12.12.2013 №238 та внесеними змінами, керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до складу комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.04.2017 №51, а саме:

1) вивести із складу комісії Безсмертну Ларису Вікторівну, заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики;

2) слова «спеціаліст відділу з комунальної власності» замінити словами «начальник архівного відділу»;

3) слова «майстер по утриманню та експлуатації житла Соледарського комунального виробничого ремонтно–житлового підприємства «Ремонтник» (за згодою)» замінити словами «провідний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій».

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г.

 

 

Міський  голова                                                                                                         О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

03.08.2017№122

м.Соледар

 

Про включення квартир до числа службових

 

Розглянувши службові записки від 26.06.2017 №1448/01-46 начальника відділу охорони здоров'я Безкровного В.І., від 12.07.2017 №1587/01-46 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи  витяг з протоколу №8 від 11.07.2017 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, враховуючи  витяг з протоколу №8 від 11.07.2017 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до ст.ст. 15, 118, 119 Житлового кодексу Української РСРвід 30 червня 1983 року №5464-X, із внесеними до нього змінами,Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого Постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року №37 із внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Включити квартири до числа службових:

1) однокімнатну квартиру №41 по вулиці Носова, 4 у місті Соледар, жилою площею 14,90 кв.м., загальною площею 29,70 кв.м.;

2) двокімнатну квартиру №55 по вулиці Преображенській, 24 у місті Соледар, жилою площею 28,9 кв.м., загальною площею 43,9 кв.м.;

3) двокімнатну квартиру №51 по вулиці Первомайській, 5 у селі Парасковіївка, жилою площею 26,0 кв.м., загальною площею 40,4 кв.м.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г.

3. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на  заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

                                              

 

Міський голова                                                                                                   О.М. Степаненко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.08.2017№123

м.Соледар

 

Про затвердження актів з приймання-передачі (безоплатно)у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (філія «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ») державного майна

 

Розглянувши акти з приймання-передачі (безоплатно) у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (філія «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ») державного майна від 24.07.2017, керуючись Законом України від 3 березня 1998 року № 147/98 – ВР “ Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності ” із внесеними до нього змінами, Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 з внесеними в нього змінами, ст. 30  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні » із внесеними до нього змінами, виконком міської  ради

 

ВИРІШИВ:

 

Затвердити акти приймання – передачі  безоплатно) у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (філія «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ») державного майна:

1) житлового будинку № 7 по вул. Польова в с. Никифорівка Бахмутського району, Донецької області (додаток 1);

2) житлового будинку № 2 по вул. Сосюри в с. Володимирівка Бахмутського району, Донецької області (додаток 2);

3) житлового будинку № 29 по вул. Запрудного в с. Берестове Бахмутського району, Донецької області (додаток 3);

4) ½ частини житлового будинку № 23 по вул. Верхня в с. Парасковіївка Бахмутського району, Донецької області (додаток 4). 

 

 

Міський голова                                                                                                                   О. М. Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого

комітету

03.08.2017  №123

Додаток 1     

 

АКТ

приймання-передачі у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (філія УМГ «Харківтрансгаз») державного майна: житлового будинку №7 по вул. Польова в с. Никифорівка Бахмутського району, Донецької області

 

       Комісія,  утворена на виконання рішення Никифорівської сільської ради від 27.05.2016 № 7/6-31 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність», наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.02.2017 № 111 «Про безоплатну передачу державного майна з балансу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (філія УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ») у комунальну власність територіальної громади с. Никифорівки Бахмутського району Донецької області,   рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради  від 03.08.2017 № 114   «Про затвердження складу комісії з приймання-передачі у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (філія «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ», у складі:

 

Голова комісії:

 

Рагоза Ольга Олександрівна  -  заступник міського голови з питань житлово-

                                                   комунального господарства, голова комісії;

Пархоменко Вадим Вікторович – заступник начальника Краматорського   

                                                    ЛВУМГ філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ»,

     заступник голови комісії;

Чуйко Оксана Георгіївна         -  начальник  відділу з управління комунальною

                                                         власністю, секретар комісії.

 

Члени комісії:

Верба Наталя Сергіївна                  - бухгалтер  І категорії  відділу бухгалтер-

                                                         ського  обліку та звітності;

 

 Жердій Людмила Юріївна              - начальник відділу бухгалтерського обліку

                                                        та звітності;

Ляшенко Валентина Василівна        - голова постійної комісії з питань кому-

                                                        нальної  власності, землі, приватизації,

                                                        будівництва, житлово-комунального гос-

                                                        подарства, екології , транспорту і зв’язку;

 

Точений Дмитро Сергійович         - в.о. старости  Никифорівського старостин-

                                                        ського округу № 6;

 

Чінчін Олена Володимирівна             – керівник групи первинного обліку

                                                        Краматорського ЛВУМГ філії УМГ

                                                             ХАРКІВТРАНСГАЗ»;

Мищенко Галина Володимирівна – інженер з капітального будівництва,

                                                        капітального та поточного ремонту

                                                        Краматорського ЛВУМГ філії УМГ ХАРКІВТРАНСГАЗ»;

Бережний Олег Миколайович       – інженер ІІ кат. з капітального будівництва,

                                                        капітального та поточного ремонту

                                                        Краматорського ЛВУМГ філії УМГ ХАРКІВТРАНСГАЗ»;  -

«24» липня 2017 року провела обстеження об'єкта передачі за адресою:

Донецька область, Бахмутський р-н, с.Никифорівка, вулиця Польова, будинок №7, який належить Державі Україна в особі Міністерства енергетики та вугільної промис­ловості України та знаходиться на балансі Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» у Краматорському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ»,                                                                                                                             

(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

 

і передається до комунальної власності  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в особі Соледарської міської ради

       (найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

 

Комісія встановила:

1.До складу об'єкта передачі входять: житловий  будинок літ. А-2 (в т.ч. а, а-1-ганки, а-2, а-3-погреби, Б,В-сараї ), газопровід низького тиску до житлового будинку .                         

                                                   (перелік облікових одиниць згідно з балансом)

 

2.Загальні відомості:

рік введення в експлуатацію

1985

рік

група капітальності

 

 

будівельний об'єм (загальний)

1158

куб. м

площа забудови (загальна)

303,5

кв. м

площа земельної ділянки

-

га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення

-

кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення

-

кв. м

загальна площа житлового будинку

160,5

кв. м

кількість квартир

дві

шт.

 

3.Інженерне обладнання об'єкта передачі:

водопроводи з довжиною мереж

 

пог. м

каналізація з довжиною мереж

 

пог. м

центральне опалення з довжиною мереж

 

пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж

 

пог. м

від групової котельні з довжиною мереж

 

пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж

 

пог. м

найбільше теплове навантаження:

на опалення

 

Г/кал

на гаряче водопостачання

 

Г/кал

на вентиляцію

 

Г/кал

 

електроосвітлення з довжиною мереж

 

пог. м

газопостачання з довжиною мереж

550

пог. м

стаціонарні електроплити

 

штук

телефонізація з довжиною мереж

 

пог. м

радіофікація з довжиною мереж

 

пог. м

 

4. Вартість основних фондів:

 

 

 

4.1.1.первісна вартість житлового     будинку

4.1.2.залишкова вартість житлового     будинку

 

1,00   

 

0,92

грн.

грн.

 

4.2.1. первісна вартість газопроводу низького тиску до житлового будинку    1,00 грн

4.2.2. залишкова вартість газопроводу низького тиску до житлового будинку    0,00 грн

5. Результати огляду та випробувань: житловий  будинок літ. А-2  (в т.ч. а, а-1-ганки, а-2, а-3-погреби, Б,В-сараї), газопровід низького тиску до житлового будинку, знаходяться у задовільному стані, пригодному для подальшої експлуатації.

 

6. Пропозиції комісії: прийняти у комунальну власність Територіальної громади Соледарської міської ради житловий  будинок літ. А-2 (в т.ч. а, а-1-ганки, а-2, а-3-погреби, Б,В-сараї), газопровід низького тиску до житлового будинку. 

 

7.Разом з об'єктом передається технічна документація:

 

1.Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 76657396  від 22.12.2016 р.;

              

2.Технічний паспорт на житловий будинок розташований за адресою: Донецька обл. Бахмутський р-н, с.Никифорівка, вул.Польова будинок №7.           .

 

Акт підписали:                       

Голова комісії                         ___________________        О.О. Рагоза

Заступник голови комісії:       ____________________     В.В.Пархоменко

Секретар комісії:                     ____________________      О.Г. Чуйко                  

Члени комісії                           ___________________         Н.С. Верба

                                                 ___________________          Л.Ю. Жердій

                                                 ___________________          В.В. Ляшенко

                                                ___________________           О.В.Чінчін

                                                 ___________________         Г.В. Мищенко

 

                                                        ___________________      О.М.Бережний

                                                       

                                                    ___________________       Д.С. Точений

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                              О.Г. Чуйко

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                         Н.Л. Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого

комітету

03.08.2017  №123

Додаток 2 

 

АКТ

приймання-передачі у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (філія УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ») державного майна: житлового будинку №2 по вул. Сосюри в с. Володимирівка Бахмутського району, Донецької області

 

       Комісія,  утворена на виконання рішення Володимирівської сільської ради від 09.06.2016 № 6/58-313 «Про надання згоди на безоплатне прийняття житлового будинку №2 по вулиці Сосюри в с.Володимирівка з господарськими спорудами у комунальну власність територіальної громади Володимирівської сільської ради», наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2017р.  №272 «Про безоплатну передачу державного майна з балансу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (філія УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ») у комунальну власність територіальної громади с.Володимирівки Бахмутського району Донецької області, рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради від 06.07.2017      № 114  «Про затвердження складу комісії з приймання-передачі у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (філія «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ», у складі:

 

Голова комісії:

 

Рагоза Ольга Олександрівна  -      заступник міського голови з питань житлово-

                                                       комунального господарства, голова комісії;

Пархоменко Вадим Вікторович – заступник начальника Краматорського   

                                                      ЛВУМГ філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ»,

        заступник голови комісії;

Чуйко Оксана Георгіївна         -   начальник  відділу з управління комунальною

                                                          власністю, секретар комісії.

 

Члени комісії:

Верба Наталя Сергіївна                  - бухгалтер  І категорії  відділу бухгалтер-

                                                        ського  обліку та звітності;

 

 Жердій Людмила Юріївна              - начальник відділу бухгалтерського обліку

                                                        та звітності;

Ляшенко Валентина Василівна        - голова постійної комісії з питань кому-

                                                        нальної  власності, землі, приватизації,

                                                        будівництва, житлово-комунального гос-

                                                        подарства, екології , транспорту і зв’язку;

 

 Борщевський Микола Семенович     - в.о. старости Володимирівського

                                                                старостинського округу № 4;

 

Чінчін Олена Володимирівна             – керівник групи первинного обліку

                                                          Краматорського ЛВУМГ філії УМГ

                                                               ХАРКІВТРАНСГАЗ»;

Мищенко Галина Володимирівна –   інженер з капітального будівництва,

                                                           капітального та поточного ремонту

   Краматорського ЛВУМГ філії УМГ               

   ХАРКІВТРАНСГАЗ»;

Бережний Олег Миколайович       –    інженер ІІ кат. з капітального будівництва,

                                                           капітального та поточного ремонту

    Краматорського ЛВУМГ філії УМГ         

    ХАРКІВТРАНСГАЗ»;  -

 

«24» липня 2017 року провела обстеження об'єкта передачі за адресою:

 

Донецька область, Бахмутський р-н, с.Володимирівка, вулиця Сосюри, будинок №2, який належить Державі Україна в особі Міністерства енергетики та вугільної промис­ловості України та знаходиться на балансі Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» у Краматорському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ»,                                                                                                                             

(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

 

і передається до комунальної власності  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в особі Соледарської міської ради

       (найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

 

Комісія встановила:

1.До складу об'єкта передачі входять: житловий  будинок літ. А-2 (в т.ч.Б-сарай, В-гараж, Д- уборна, Е-уборна, Г-погреб).                         

(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

 

2.Загальні відомості:

рік введення в експлуатацію

1986

рік

група капітальності

 

 

будівельний об'єм (загальний)

781,4

куб. м

площа забудови (загальна)

212,11

кв. м

площа земельної ділянки

-

га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення

-

кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення

-

кв. м

загальна площа житлового будинку

182,3

кв. м

кількість квартир

дві

шт.

 

3.Інженерне обладнання об'єкта передачі:

водопроводи з довжиною мереж

-

пог. м

каналізація з довжиною мереж

-

пог. м

центральне опалення з довжиною мереж

-

пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж

-

пог. м

від групової котельні з довжиною мереж

-

пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж

 

пог. м

найбільше теплове навантаження:

на опалення

-

Г/кал

на гаряче водопостачання

-

Г/кал

на вентиляцію

-

Г/кал

 

електроосвітлення з довжиною мереж

-

пог. м

газопостачання з довжиною мереж

-

пог. м

стаціонарні електроплити

-

штук

телефонізація з довжиною мереж

-

пог. м

радіофікація з довжиною мереж

-

пог. м

 

4. Вартість основних фондів:

 

 

 

4.1.1.первісна вартість житлового     будинку

4.1.2.залишкова вартість житлового     будинку

 

1,00   

 

0,92

грн.

грн.

 

5. Результати огляду та випробувань: житловий  будинок літ. А-2  (в т.ч. Б-сарай, В-гараж, Д- уборна,Е-уборна, Г-погреб), знаходяться у задовільному стані, пригодному для подальшої експлуатації.

6. Пропозиції комісії: прийняти у комунальну власність Територіальної громади Соледарської міської ради житловий  будинок літ. А-2 (в т.ч. Б-сарай, В-гараж, Д- уборна,Е-уборна, Г-погреб). 

7.Разом з об'єктом передається технічна документація:

1.Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 77144793  від 27.12.2016 р.;

2.Технічний паспорт на житловий будинок розташований за адресою: Донецька обл. Бахмутський р-н, с.Володимирівка, вул.Сосюри, будинок №2.           .

 

Акт підписали:                       

Голова комісії                         ___________________              О.О. Рагоза

Заступник голови комісії:       ____________________     В.В.Пархоменко

Секретар комісії:                     ____________________      О.Г. Чуйко                  

Члени комісії                           ___________________                 Н.С. Верба

                                                 ___________________                  Л.Ю. Жердій

                                                 ___________________        В.В. Ляшенко

                                                 ___________________        О.В.Чінчін

                                                 ___________________         Г.В. Мищенко

 

                                                        ___________________      О.М.Бережний

                                                       

                                                    ___________________       М.С.Борщевський

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                              О.Г. Чуйко

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                       Н.Л. Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого

комітету

03.08.2017  №123

Додаток 3

 

АКТ

приймання-передачі у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (філія УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ») державного майна: житлового будинку №29 по вул. Запрудного в с. Берестове Бахмутського району, Донецької області

 

       Комісія,  утворена на виконання рішення Берестівської сільської ради від 14.09.2016 № 7/13-138 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність», наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.05.2017р.  №327 «Про безоплатну передачу державного майна з балансу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (філія УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ») у комунальну власність територіальної громади с.Берестове  Бахмутського району Донецької області,   рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради від 06.07.2017р.  №   114   «Про затвердження складу комісії з приймання-передачі у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (філія «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ», у складі:

 

Голова комісії:

 

Рагоза Ольга Олександрівна  -      заступник міського голови з питань житлово-

                                                       комунального господарства, голова комісії;

 

Пархоменко Вадим Вікторович – заступник начальника Краматорського   

                                                      ЛВУМГ філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ»,

        заступник голови комісії;

 

Чуйко Оксана Георгіївна         -   начальник  відділу з управління комунальною

                                                          власністю, секретар комісії.

 

Члени комісії:

Верба Наталя Сергіївна                  - бухгалтер  І категорії  відділу бухгалтер-

                                                        ського  обліку та звітності;

 

 Жердій Людмила Юріївна              - начальник відділу бухгалтерського обліку

                                                        та звітності;

Ляшенко Валентина Василівна        - голова постійної комісії з питань кому-

                                                        нальної  власності, землі, приватизації,

                                                        будівництва, житлово-комунального гос-

                                                        подарства, екології , транспорту і зв’язку;

 

  Федорова Ірина Миколаївна    -       в.о. старости Берестівського

                                                              старостинського округу № 2;

 

Чінчін Олена Володимирівна             – керівник групи первинного обліку

                                                          Краматорського ЛВУМГ філії УМГ

                                                               ХАРКІВТРАНСГАЗ»;

 

Мищенко Галина Володимирівна –   інженер з капітального будівництва,

                                                           капітального та поточного ремонту

   Краматорського ЛВУМГ філії УМГ               

   ХАРКІВТРАНСГАЗ»;

 

Бережний Олег Миколайович       –    інженер ІІ кат. з капітального будівництва,

                                                           капітального та поточного ремонту

    Краматорського ЛВУМГ філії УМГ         

    ХАРКІВТРАНСГАЗ»;  -

 

«24» липня 2017 року провела обстеження об'єкта передачі за адресою:

Донецька область, Бахмутський р-н, с.Берестове, вулиця Запрудного, будинок №29, який належить Державі Україна в особі Міністерства енергетики та вугільної промис­ловості України та знаходиться на балансі Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» у Краматорському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ»,                         

(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

і передається до комунальної власності  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в особі Соледарської міської ради

       (найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

 

Комісія встановила:

1.До складу об'єкта передачі входять: житловий  будинок літ. А (в т.ч.Б, Ж, И-підвали, В,З,К,М-сараї, Г, Л-гаражі, Д, Н-вбиральні, Е-душ) .                         

(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

 

2.Загальні відомості:

рік введення в експлуатацію

1971

рік

група капітальності

 

 

будівельний об'єм (загальний)

885,2

куб. м

площа забудови (загальна)

355,6

кв. м

площа земельної ділянки

-

га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення

-

кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення

-

кв. м

загальна площа житлового будинку

131,7

кв. м

кількість квартир

дві

шт.

 

3.Інженерне обладнання об'єкта передачі:

водопроводи з довжиною мереж

-

пог. м

каналізація з довжиною мереж

-

пог. м

центральне опалення з довжиною мереж

-

пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж

-

пог. м

від групової котельні з довжиною мереж

-

пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж

 

пог. м

найбільше теплове навантаження:

на опалення

-

Г/кал

на гаряче водопостачання

-

Г/кал

на вентиляцію

-

Г/кал

 

електроосвітлення з довжиною мереж

-

пог. м

газопостачання з довжиною мереж

-

пог. м

стаціонарні електроплити

-

штук

телефонізація з довжиною мереж

-

пог. м

радіофікація з довжиною мереж

-

пог. м

 

4. Вартість основних фондів:

 

 

 

4.1.1.первісна вартість житлового     будинку

4.1.2.залишкова вартість житлового     будинку

 

1,00   

 

0,92

грн.

грн.

 

5. Результати огляду та випробувань: житловий  будинок літ. А  (в т.ч.Б, Ж, И-підвали, В,З,К,М-сараї, Г, Л-гаражі, Д, Н-вбиральні, Е-душ), знаходяться у задовільному стані, пригодному для подальшої експлуатації.

6. Пропозиції комісії: прийняти у комунальну власність Територіальної громади Соледарської міської ради житловий  будинок літ. А (в т.ч.Б, Ж, И-підвали, В,З,К,М-сараї, Г, Л-гаражі, Д, Н-вбиральні, Е-душ). 

7.Разом з об'єктом передається технічна документація:

1.Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 76656727  від 22.12.2016 р.;

2.Технічний паспорт на житловий будинок розташований за адресою: Донецька обл. Бахмутський р-н, с.Берестове, вул.Запрудного, будинок №29.           .

 

Акти підписали:                     

Голова комісії                         ___________________         О.О. Рагоза

Заступник голови комісії:       ____________________     В.В.Пархоменко

Секретар комісії:                     ____________________      О.Г. Чуйко                  

Члени комісії                           ___________________        Н.С. Верба

                                                    ___________________     Л.Ю. Жердій

                                                 ___________________        В.В. Ляшенко

                                                 ___________________        О.В.Чінчін

                                                 ___________________         Г.В. Мищенко

 

                                                        ___________________      О.М.Бережний

                                                       

                                                    ___________________       І.М.Федорова

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                              О.Г. Чуйко

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                        Н.Л. Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого

комітету

03.08.2017  №123

Додаток 4   

АКТ

приймання-передачі у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (філія УМГ «Харківтрансгаз») державного майна:1/2 частини житлового будинку №23 по вул.Верхня в с.Парасковіївка Бахмутського району, Донецької області

 

       Комісія,  утворена на виконання рішення Парасковіївської сільської ради від 30.06.2016 № 6/88-580 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність», наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.05.2017 № 325 «Про безоплатну передачу державного майна з балансу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (філія УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ») у комунальну власність територіальної громади с.Парасковіївки Бахмутського району Донецької області,   рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради від 21.07.2017р.  № 114  «Про затвердження складу комісії з приймання-передачі у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з балансу публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (філія «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ», у складі:

 

Голова комісії:

 

Рагоза Ольга Олександрівна  -  заступник міського голови з питань житлово-

                                                   комунального господарства, голова комісії;

 

Пархоменко Вадим Вікторович – заступник начальника Краматорського   

                                                    ЛВУМГ філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ»,

     заступник голови комісії;

 

Чуйко Оксана Георгіївна         -  начальник  відділу з управління комунальною

                                                         власністю, секретар комісії.

 

Члени комісії:

Верба Наталя Сергіївна                  - бухгалтер  І категорії  відділу бухгалтер-

                                                        ського  обліку та звітності;

 

 Жердій Людмила Юріївна              - начальник відділу бухгалтерського обліку

                                                        та звітності;

 

Ляшенко Валентина Василівна        - голова постійної комісії з питань кому-

                                                        нальної  власності, землі, приватизації,

                                                        будівництва, житлово-комунального гос-

                                                        подарства, екології , транспорту і зв’язку;

 

   Заікіна Ірина Леонідівна      -         – в.о. старости Парасковіївського

                                                              старостинського округу № 7.

                                                        

Чінчін Олена Володимирівна             – керівник групи первинного обліку

                                                        Краматорського ЛВУМГ філії УМГ

                                                             ХАРКІВТРАНСГАЗ»;

 

Мищенко Галина Володимирівна – інженер з капітального будівництва,

                                                        капітального та поточного ремонту

Краматорського ЛВУМГ філії УМГ           ХАРКІВТРАНСГАЗ»;

 

Бережний Олег Миколайович       – інженер ІІ кат. з капітального будівництва,

                                                        капітального та поточного ремонту

Краматорського ЛВУМГ філії УМГ       ХАРКІВТРАНСГАЗ»;  -

 

«24» липня 2017 року провела обстеження об'єкта передачі за адресою:

Донецька область, Бахмутський р-н, с.Парасковіївка, вулиця Верхня, будинок №23, який належить Державі Україна в особі Міністерства енергетики та вугільної промис­ловості України та знаходиться на балансі Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» у Краматорському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ»,     

(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

і передається до комунальної власності  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в особі Соледарської міської ради

       (найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія встановила:

1.До складу об'єкта передачі входять: 1/2 частина житлового  будинку літ. А-1 (в т.ч. Д-1/2 -частина сараю, Е-1/2 частина вбиральні, Ж-погріб), ½  частина огорожі житлового будинку .                         

(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

 

2.Загальні відомості:

рік введення в експлуатацію

1968

рік

група капітальності

 

 

будівельний об'єм (загальний)

525

куб. м

площа забудови (загальна)

170,1

кв. м

площа земельної ділянки

-

га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення

-

кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення

-

кв. м

загальна площа житлового будинку

58,5

кв. м

кількість квартир

одна

шт.

 

3.Інженерне обладнання об'єкта передачі:

водопроводи з довжиною мереж

 

пог. м

каналізація з довжиною мереж

 

пог. м

центральне опалення з довжиною мереж

 

пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж

 

пог. м

від групової котельні з довжиною мереж

 

пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж

 

пог. м

найбільше теплове навантаження:

на опалення

 

Г/кал

на гаряче водопостачання

 

Г/кал

на вентиляцію

 

Г/кал

 

електроосвітлення з довжиною мереж

 

пог. м

газопостачання з довжиною мереж

 

пог. м

стаціонарні електроплити

 

штук

телефонізація з довжиною мереж

 

пог. м

радіофікація з довжиною мереж

 

пог. м

4. Вартість основних фондів:

 

 

 

4.1.1.первісна вартість 1/2 частини житлового     будинку

4.1.2.залишкова вартість 1/2 частини житлового     будинку

 

1,00   

 

0,92

грн.

грн.

 

4.2.1. первісна вартість 1/2 частини огорожі житлового будинку    1,00 грн

4.2.2. залишкова вартість 1/2 частини огорожі житлового будинку  0,00 грн

5. Результати огляду та випробувань: 1/2 частина житлового  будинку літ. А-1 (в т.ч. Д-1/2 -частина сараю, Е-1/2 частина вбиральні, Ж-погріб), ½  частина огорожі житлового будинку  знаходяться у задовільному стані, пригодному для подальшої експлуатації.

6. Пропозиції комісії: прийняти у комунальну власність Територіальної громади Соледарської міської ради: 1/2 частину житлового  будинку літ. А-1 (в т.ч. Д-1/2 -частина сараю, Е-1/2 частина вбиральні, Ж-погріб), ½  частину огорожі житлового будинку .                        

7.Разом з об'єктом передається технічна документація:

 1.Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 76659169  від 22.12.2016 р.;

2.Технічний паспорт на житловий будинок розташований за адресою: Донецька обл. Бахмутський р-н, с.Парасковіївка, вул.Верхня, будинок №23.           .

 

Акт підписали:                       

Голова комісії                         ___________________        О.О. Рагоза

Заступник голови комісії:       ____________________     В.В.Пархоменко

Секретар комісії:                     ____________________      О.Г. Чуйко                  

Члени комісії                           ___________________        Н.С. Верба

                                                 ___________________        Л.Ю. Жердій

                                                 ___________________        В.В. Ляшенко

                                                ___________________        О.В.Чінчін

                                                 ___________________       Г.В. Мищенко

 

                                                        ___________________      О.М.Бережний

                                                       

                                                    ___________________       І.Л.Заікіна

 

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                              О.Г. Чуйко

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                       Н.Л. Рогаченко
 
 
 
 
 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

03.08.2017 № 124 

м.Соледар     

Про затвердження   робочого проекту    «Будівництво Центру безпеки громадян Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по вул.Соледарська, 5-Б у м.Соледар     Донецької області»   

 

Розглянувши службову записку від  31.07.2017  №  1784/01-46    заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства    Рагози О.О.  щодо    необхідності затвердження робочого проекту «Будівництво Центру безпеки громадянСоледарської міської об’єднаної територіальної громади по вул. Соледарська, 5-Б у м.Соледар     Донецької області»враховуючи позитивний експертний звіт  від 01.08.2017 №8284  товариства з обмеженою відповідальністю« Експертиза МВК»,  відповідно до    постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва  і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,     керуючись   ст.ст. 28,52 Закону України  від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради    

 

ВИРІШИВ:

Затвердити     робочий  проект   «Будівництво Центру безпеки громадянСоледарської міської об’єднаної територіальної громади по вул. Соледарська, 5-Б у м.Соледар     Донецької області»(додається).

 

 Міський голова                                                                                                                                                  О.М.Степаненко

                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення виконавчого комітету

міської ради

03.08.2017  № 124

 

Робочий проект  «Будівництво Центру безпеки громадянСоледарської міської об’єднаної територіальної громади по вул. Соледарська, 5-Б у  м. Соледар Донецької області»

з/п

Найменування об»єкта

Загальна вартість

пускового комплексу(тис.грн.)

Будівель

ні

роботи

(тис.грн.)

Устатку

вання (тис.грн.)

Інші витрати

(тис.грн.)

 

1.

 

 

 

 

«Будівництво Центру безпеки громадянСоледарської міської об’єднаної територіальної громади по вул.Соледарська,

5-Б у м. Соледар     Донецької області»

 

5666,778

 

 

 4364,491

 

28,562

 

1273,761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови        з

 

питань житлово-комунального господарства                                                                                              О.О.Рагоза

 

Керуючий справами виконавчого                                                                                                              Н.Л. Рогаченко

комітету

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

03.08.2017 № 125

м.Соледар     

Про затвердження Переліку закладів та установ комунальної власності, закріплених за комунальними підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної громади    

 

         Розглянувши службову записку від  31.07.2017  № 1784 /01-46    заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства    Рагози О.О.  щодо    необхідності   затвердження Переліку закладів та установ комунальної власності, закріплених за комунальними підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної громади,         з метою своєчасного виконання ремонтних робіт, забезпечення безперебійного навчального та виховного процесів та безпечної життєдіяльності  дітей,   керуючись   ст.ст. 28,52 Закону України  від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради    

 

ВИРІШИВ:

1.Затвердити  Перелік закладів та установ комунальної власності, закріплених за комунальними підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (додається).

 

2. Фінансовому Управлінню міської ради (Бондарєв) передбачити відповідні видатки в бюджеті міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

 

3.Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Жердій),    Управлінню освіти (Замараєва), відділу охорони здоров’я (Безкровний), відділу молоді, спорту  та туризму (Назаренко)  укласти договори з комунальними підприємствами на виконання робіт з поточного  ремонту та обслуговування будівель.

 

4.Організаційне виконання покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Жердій), Управління освіти (Замараєва), відділ охорони здоров’я (Безкровний), відділ молоді, спорту  та туризму (Назаренко)  Соледарське комунальне виробниче ремонтно- житлове підприємство «Ремонтник» (Губаренко), комунальне підприємство «Яковлівське» (Московка), Соледарське комунальне підприємство «Комунальник».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства    Рагозу О.О. 

 

  Міський голова                                                                                                                                                 О.М.Степаненко

                                                                 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення виконавчого комітету

міської ради

03.08.2017  № 125

 

Перелік  закладів  та установ комунальної власності, закріплених за комунальними підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

№ з/п

Назва комунального підприємства

Перелік  закладів  та установ комунальної власності

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

  СКВРЖП «Ремонтник»

 

 

 

 

 

 

КП «Яковлівське»

 

 

 

 

 

СКП «Комунальник»

(роботи щодо благоустрою території, покосу трави та карантинних рослин,  утримання та ремонту зелених насаджень)

 

Заклади та установи освіти, дошкільні навчальні заклади, заклади культури, позашкільні заклади, заклади охорони здоров’я та спорту на території м.Соледар, Парасковіївського, Роздолівського, Міньковського, Васюківського, Никифорівського старостинських округів ;

  

Заклади та установи освіти, дошкільні навчальні заклади, заклади культури, позашкільні заклади, заклади охорони здоров’я та спорту на території  Яковлівського, Берестівського, Бахмутського, Володимирівського  старостинських округів;

 

Заклади та установи освіти, дошкільні навчальні заклади, заклади культури, позашкільні заклади, заклади охорони здоров’я та спорту на території  м.Соледар, Парасковіївського, Роздолівського, Міньковського, Васюківського, Никифорівського Яковлівського, Берестівського, Бахмутського, Володимирівського  старостинських округів;

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови з                                                                    О.О. Рагоза

питань житлово-комунального

 господарства

 

Керуючий справами виконавчого                                                   Н.Л.Рогаченко

 комітету

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.08.2017  № 126

м. Соледар

Про встановлення тарифів на послуги зі збору, вивезення та знешкодження  побутових відходів, щонадаються товариствомзобмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут» для населення с.Парасковіївка

Розглянувши лист від 25.05.2017 № 696  товариства з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут»  щодо необхідності встановлення нових тарифів на послуги зі збору, вивезення та знешкодження побутових відходів, що надаються ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, відповідно до Закону України від 5 березня 1998 року №187/98-ВР «Про відходи» із внесеними до нього змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» із внесеними до неї змінами, Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Україниіз внесеними до нього змінами, статтями 7,31 Закону України від 26 липня 2006 року №1010«Про житлово-комунальні послуги», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року №1070 із внесеними до них змінами,  керуючись пп. 2 п. «а» ст. 28, ст.ст. 30, 52, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Законом України від 24.06.2004 №1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» із внесеними до нього змінами, виконавчий комітет Соледарської міської ради

  

В И Р І Ш И В :

1. Встановити тарифи на послуги зі збору, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів, що надаються товариством з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут» населенню с. Парасковіївка згідно з додатком;

 

2. Визначити, що тарифи, встановлені п.1 даного рішення, застосовуються з 01.09.2017 року, але не раніше дня офіційного оприлюднення цього рішення у встановленому законодавством порядку.

 

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут»  (Кравченко) здійснити в установленому порядку оприлюднення тарифів, встановлених цим рішенням, шляхом розміщення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради.

 

4. Вважати такими, що з дня набрання чинності цього рішення, втрачає чинність  рішення  виконавчого комітету Парасковіївської сільської ради

від 27.02.2015 № 09 «Про встановлення тарифів на послуги зі збору, вивезення та знешкодження твердих та рідких побутових відходів, що надаються товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК».

 

 5. Організаційне виконання рішення покласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут» (Кравченко), відділ комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Коваленко).

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства О.О.Рагозу.

 

 

 

Міський голова                                                                         О.М. Степаненко                                  

 

Додаток

 

рішення виконавчого комітету   міської ради

 

від 03.08.2017 № 126

 

 

ТАРИФИ

на послуги зі збору, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів, що надаються товариством з обмеженою відповідальністю

«УМВЕЛЬТ  Бахмут» населенню с. Парасковіївка

 

№ з/п

Група споживачів

Середньорічна норма накопичення ТПВ м3/люд

Тариф грн../м3

Розмір плати з однієї людини в місяць,грн..

1.      

Населення,яке мешкає в упорядкованому житлі

1,85

82,24

14,44

2.

Населення приватного сектора

2,18

82,24

14,94

 

 

 

Начальник відділу комунального господарства,

благоустрою, охорони навколишнього природного

 середовища та інфраструктури                                                         Г.В.Коваленко

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                      Н.Л.Рогаченко 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.08.2017 № 127

м.Соледар

 

Про затвердження складу комісії з контролю за підготовкою загальноосвітніх навчальних закладів до організованого початку  2017-2018 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

 

   Розглянувши службову записку від   12.07.2017року  №1591/01-46   начальника Управління освіти Замараєвої Т.О. щодо затвердження складу комісії з контролю за підготовкою загальноосвітніх навчальних закладів до організованого початку 2017-2018 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період,  керуючись ст.ст. 30,32,52 Закону України від 21 травня 1997року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1. Затвердити:

              1) склад комісії з контролю за підготовкою загальноосвітніх навчальних закладів до організованого початку 2017-2018 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додаток 1);

              2)   список спеціалістів Бахмутськоїрайонної філії державної установи  «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», які здійснюють перевірку загальноосвітніх навчальних закладів Управління освіти Соледарської міської ради в межах їх повноважень (додаток 2);

              3) список в.о. старост старостинських округів для включення до складу комісії з контролю за підготовкою загальноосвітніх навчальних закладів до організованого початку 2017-2018 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додаток 3).

 

           2. Комісії (Рогаченко) здійснити контроль за підготовкою загальноосвітніх навчальних закладів до організованого початку нового 2017-2018 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, оформити відповідні акти перевірки готовності закладів.

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко 

Додаток 1

 

                                                                                     до рішення виконкому

міської ради                                                    

                                                                                     від 03.08.2017 №127

                   

                                                                               

Склад

комісії з контролю за підготовкою загальноосвітніх навчальних закладів

до організованого початку 2017-2018 навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період

 

Рогаченко Наталя Леонідівна

-    керуючий справами виконавчого комітету, 

     голова комісії;

 

Замараєва Тетяна

Олександрівна

-         начальник Управління освіти Соледарської міської ради,  заступник голови комісії;

 

Фоменко Вікторія

Юріївна

-         головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти, секретар комісії.

 

Члени комісії:

 

Губа

Сергій Анатолійович

 

 

 

 

-                      директор Бахмутської  районної філії державної  установи  «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (за  узгодженням);

 

Пискун Павло Борисович

-                   інженер Управління освіти         Соледарської міської ради;

 

Фурашов

Євген Сергійович

 

 

 

 

Шульженко

Олександр Петрович

-                    заступник начальника загону з організації запобігання надзвичайним ситуаціям 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області (за узгодженням);

 

-                     в.о. начальника  управління Держпродспожив служби в Артемівському районі (за  узгодженням).

 

 

      

Начальник Управління освіти

Соледарської міської ради                                                                   Т.О.Замараєва

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                           Н.Л.Рогаченко     

Додаток 2

 

                                                                                     до рішення виконкому

міської ради                                                    

                                                                                     від 03.08.2017 №___                                                                                            

Список

спеціалістів Бахмутськоїрайонної філії державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»,

які здійснюють перевірку загальноосвітніх навчальних закладів

Управління освіти Соледарської міської ради в межах їх повноважень

 

Назва навчального закладу

ПІБ спеціаліста, посада

  1

Бахмутська ЗОШ

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

2

Берестівська ЗОШ

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

3

Васюківська ЗОШ

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

4

Володимирівська ЗОШ

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

5

Никифорівська ЗОШ

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

6

Міньківський НВК

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

7

Парасковіївська ЗОШ

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

8

Яковлівська ЗОШ

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

9

Соледарська ЗОШ №13

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

10

Соледарська ЗОШ №14

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

11

ДНЗ-ЗНЗ с.Роздолівка

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

12

ДНЗ-ЗНЗ с.Федорівка

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

13

Соледарський НВК №23

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

14

Соледарський ЦДЮ

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

 

Начальник Управління освіти

Соледарської міської ради                                                                   Т.О.Замараєва

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                           Н.Л.Рогаченко    

Додаток 3

 

                                                                                     до рішення виконкому

міської рад                                                      

         від 03.08.2017 №___

 

Список

в.о. старост відповідних старостинських округів для включення до складу комісії з контролю за підготовкою загальноосвітніх навчальних закладів до організованого початку 2017-2018 навчального року та роботи в осінньо–зимовий період

 

Назва навчального закладу

ПІБ в.о.старости

  1

Бахмутська ЗОШ

Чернова Олена Іванівна

2

Берестівська ЗОШ

Федорова Ірина Миколаївна

3

Васюківська ЗОШ

Мороз Юрій Митрофанович

4

Володимирівська ЗОШ

Борщевський Микола Семенович

5

Никифорівська ЗОШ

Точений Дмитро Сергійович

6

Міньківський НВК

Безвесільний Олександр Валерійович

7

Парасковіївська ЗОШ

Заікіна Ірина Леонідівна

8

Яковлівська ЗОШ

Боровікова Оксана Василіївна

9

ДНЗ-ЗНЗ с.Роздолівка

Боровікова Оксана Василіївна

10

ДНЗ-ЗНЗ с.Федорівка

Мороз Юрій Митрофанович

 

Начальник Управління освіти

Соледарської міської ради                                                                   Т.О.Замараєва

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                           Н.Л.Рогаченко 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.08.2017№128

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши службову записку від 07.07.2017 №1548/01-46 начальника організаційного відділу Кононченко О.С., враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від       06.07.2017 №8, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 р.р, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 № 7/3-88 із внесеними до неї змінами, керуючись ст.ст.34, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

  

ВИРІШИВ:

1.Надати матеріальну допомогу у розмірі 2248 грн. 00 коп. (дві тисячі двісті сорок вісім грн.00 коп.)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце проживання

 

Сума

(грн.)

1

Анишева Людмила Анатоліївна

м. Соледар, вул. Карпинського, 13 кв.13

196,80

2

Глащенко Тетяна Сергіївна

м. Соледар, вул. Карпинського, 11, кв.29

393,60

3

Кувшинова Раїса Миколаївна

м. Соледар вул.Преображенська,26, кв.16

262,40

4

Ракша Антоніна Миколаївна

с.Володимирівка,

вул. Гагаріна, 39

262,40

5

Рязанцева Марина Володимирівна

м. Соледар, вул. Носова, 6, кв.26

673,60

6

Суржко  Віра Василівна

м. Соледар вул. Паризької Комуни,1а , кв.67

196,80

7

Чаплик Валентина Іллівна

с. Роздолівка, вул. Толочкова, 14

262,40

 

2. Затвердити рішення на черговій сесії  міської ради.

 

3.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  Л.Ю.Жердій.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                  О.М.Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.07.2017 №129

м.Соледар

 

Про   затвердження    актів    міської     комісії     виконавчого     комітету

по    обстеженню    зелених     насаджень,    що    підлягають     видаленню на території Соледарської міської ОТГ

 

Розглянувши звернення від 07.07.2017 №1538/01-46 та від 31.07.2017 №139 Соледарського комунального підприємства "Комунальник" /Агумава/, від 22.06.2017 №1416/01-46  мешканки м.Соледара Дубинської Л.А., від 24.05.2017 №1179/01-46  мешканця с.Привілля Белякова К.В.,  старостинського округу №5, від 12.05.2017 №1077/01-46  мешканця с.Благодатне Какарюки С.І., Парасковіївського старостинського округу №7, від 04.07.2017 №350/01-58  Соледарського комунального виробничо-ремонтного житлового підприємства "Ремонтник" /Губаренко/, щодо видалення дерев, розташованих на території  Соледарської міської об’єднаної  територіальної громади та  акти  обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню,  відповідно до Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року №1045, керуючись ст.ст.30,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР ”Про місцеве самоврядування в Україні”  із змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:    

 

         1. Затвердити актиміської комісії  виконавчого комітету по обстеженню   зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню  на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (додаються).

 

          2. Відділу  містобудування, архітектури  та капітального будівництва   (Соколенко) оформити і видати технічні документи згідно з цим рішенням.

 

Міський  голова                                                                                О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.08.2017 №130

м.Соледар

Про  внесення  змін  в існуючу  нумерацію у забудові м.Соледара і присвоєння окремого поштового  номера   об’єктам нерухомого майна, розташованим по вул.Карпинського, 1-А

 

         Розглянувши звернення  від 06.06.2017 №№ 603/01-57 в.о. директора  ПАТ "Укртелеком" Дніпропетровської філії /Зайченко/, щодо присвоєння окремогопоштового номера об’єкту нерухомого майна, розташованого по вул. Карпинського, 1-А у м. Соледарі, відповідно до ст.14 Закону України від 16 листопада 1992 року № 2780-ХП “Про основи містобудування” із  змінами, Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI“Про регулювання містобудівної діяльності”, Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001року № 2768-ІІІ із внесеними змінами,  керуючись ст.ст. 31,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із   змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:  

         1.Внести зміни в існуючу  нумерацію  у забудові м.Соледара і присвоїти  окремий поштовий номер об’єктам нерухомого майна, розташованим по вул. Карпинського,1-А: виробничій будівлі АТС загальною площею 1400,96 кв.м. та будівлі розподільчого пункту загальною площею 4,2 кв.м.,  що належать приватному акціонерному товариству "Укртелеком" /Зайченко/.

          

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу містобудування, архітектурита капітального будівництва        Соколенко І.М.

 

 

 

Міськийголова                                                                        О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.08.2017 № 131

м.Соледара

Про дозвіл державному підприєм- ству«Артемсіль» проведення свят­кових заходів до Дня шахтаря у 2017 році

     Розглянувши лист від 03.08.2017 №01/45 державного підприємства «Артемсіль»(Черевко), щодо надання дозволу на проведення Дня шахтаря у 2017, керуючись ст.38 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

 

1. Дозволити державному підприємству «Артемсіль» (Черевко) проведення святкових заходів призначених до Дня шахтаря 26 серпня 2017 року на стадіоні «Соляник».

2. Визначити місцем дня організації святкової торгівлі 26 серпня 2017 року міський парк відпочинку та територію при вході до стадіону «Соляник».

3. Директору комунального закладу спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Соляник» Волошенко Л.В. забезпечити підготовку стадіону «Соляник» до проведення свята та розміщення торговельних об’єктів відповідно до можливого підключення електропостачання.

4. Начальнику         відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І організувати святкову торгівлю під час проведення святкових заходів до Дня шахтаря 26 серпня 2017 року.

5. Під час проведення святкових заходів просити:

1) головного лікаря СШМД м.Краматорька ВСПКЛПУ «Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф» Сміщенко В.М організувати чергування машини «швидкої допомоги»;

2) начальника 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецької області підполковнику служби цивільного захисту Гордієва О.В. організувати чергування пожежної машини;

3) начальника Бахмутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Донецької області підполковника поліції Попова Ю.В. забезпечити охорону громадського порядку;

4. Координаційне виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Редченко С.М.

 

Міський голова                                                                                                                                                    О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

03.08.2017  № 115

м. Соледар

 

Про погодження звіту про вико-

нання бюджету об’єднаної терито-

ріальної громади за І півріччя

2017 року


         Заслухавши звіт начальника фінансового управління Бондарєва Ю.С. про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2017 року, відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VIіз внесеними змінами, керуючись  ст.ст.28, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,  виконком міської  ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1.Погодити звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2017 року (додається).

 

           2. Фінансовому управлінню (Бондарєв) винести звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2017 року для розгляду на черговій сесії міської ради.

 

         3. Організаційне виконання рішення покласти на начальника фінансового управління  міської ради Бондарєва Ю.С.

 

Міський голова                                                                                                                                                   О.М.Степаненко

 

ЗВІТ

 

Про  виконання бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2017року

 

            Бюджет об’єднаної територіальної громадисформовано на основі положень Бюджетного кодексу та чинного законодавства. Особливою відзнакою його формування є розрахунок Міністерством фінансів показників надходження доходів за формулою, з застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

 

ДОХОДИ

           З початку  2017року в бюджет міста надійшло 70676,21тис.грн. доходів з урахуванням трансфертів, одержаних з бюджету вищого рівня , що складає   56,6  відсотки  до  річних     планових призначень .

           Доходна частина бюджету об’єднаної територіальної громади без врахування вищевказаних трансфертів, тобто власні доходи загального та спеціального фондів, за І півріччя 2017 року  виконані в обсязі 44126,79 тис.грн., або 62,6  відсотків  до річних призначень. При цьому доходи загального фонду склали 43625,84 тис.грн. або 62,9  відсотків до планових призначень.  Доходи спеціального фонду за І півріччя 2017  року склали  500,95 тис.грн., або 44,0  відсотків до планових призначень

Структура та виконання доходної частини бюджету об’єднаної територіальної громадиза І півріччя 2017 року

 

 

Затверджено з урахуванням змін на рік , тис. грн.

 

Фактичні надходження, тис. грн.

Виконання

%

Відхилення, тис. грн.

 

Всього доходів

124849,90

70676,21

56,6

 

-54173,69

Загальний фонд

69322,60

43625,84

62,9

-25696,76

Субвенції

54389,50

26549,42

48,8

-27840,08

Спеціальний фонд

1137,80

 

500,95

44,0

-636,85

            У структурі доходів бюджету об’єднаної територіальної громадидоходи загального фонду складають 62,9 відс., субвенції – 48,8 відс., доходи спеціального фонду – 44,0 відс.

 

Структура та виконання доходної частини бюджету об’єднаної територіальної громадипо загальному фонду за ІІ квартал 2017 року

 

 

 

Затверджено з урахуванням змін на рік , тис. грн.

 

Фактичні надходження, тис. грн.

Виконання

%

Відхилення, тис. грн.

 

Податок на нерухоме майно

548,2

438,99

80

-109,21

Плата за землю

10601,20

6859,25

64,7

-3741,95

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

120,0

 

125,24

 

104,2

 

+5,24

Єдиний податок

5125,0

3385,87

66,1

-1739,13

Рентна плата за користування надрами

2345,0

1339,31

57,1

-1005,69

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

147,0

29,99

20,4

-117,01

Державне мито

30,0

56,91

189,7

+26,91

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами

2215,2

1064,66

48,1

-1150,54

Податок на доходи фізичних осіб

48191,0

30288,14

62,9

-17902,86

Плата за надання інших платних послуг

1056,05

427,41

40,5

-628,64

Інші надходження

81,75

111,02

135,70

+29,27

Всього доходів

70460,40

44126,79

62,6

-26333,61

            З 11 джерел, котрі формують доходну частину загального фонду місцевого бюджету, план виконано за 8 джерелами.

           Податок на доходи фізичних осіб є першим джерелом за обсягом наповнення доходної частини бюджету. За звітний період надходження податку склали  30288,14 тис.грн. або 62,9 відс. до плану на рік .

            Другим джерелом за обсягом наповнення доходної частини бюджету є плата за землю. Надходження податку склало 6859,25 тис.грн. або 64,7 відс. до річних планових призначень. 

            По єдиному податку за звітний період до бюджету об’єднаної територіальної громадинадійшло 3385,87 тис. грн. або 66,1 відс.

           Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшов у бюджет об’єднаної територіальної громади у сумі 438,98 тис. грн., виконання склало 80 відсотків річних планових призначень.

           По державному миту при річному плані у 30,0 тис. гривень за І півріччя 2017 року надійшло 56,92 тис.грн.

                      За І півріччя 2017 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 427,41 тис. грн. або 40,5 відсотків.

           Надходження сум екологічного податку склало 51,82 тис.грн. або 75,1 відсотків.

           По платі за послуги, що надаються бюджетними установами, надійшло  59,18 тис.грн. або 100,0 відс. до річного плану .

            Офіційні трансферти за звітний період отримані у сумі 26549,42 тис.грн. (48,8 відс. до річних бюджетних призначень), це інші субвенції на утримання закладів освіти та медицини.

     

             Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громадиза І півріччя 2017 року

            Видаткова частина загального і спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2017 року складає 52109,24 тис.грн. або 33,7 відсотків до річних бюджетних призначень.

 

Структура видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громадиза Іпівріччя2017 року

 

 

Фактичні надходження, тис. грн.

 

 

% від загальної суми

Загальний фонд

51189,01

36,5

Спеціальний фонд

920,23

6,3

Всього видатків

52109,24

33,7

          

 На видатки загального фонду спрямовано 51189,01 тис.грн., відсоток виконання складає  33,7  на видатки спеціального фонду спрямовано 920,23тис.грн. або 6,3%  до річних планових призначень.

 

Структура видатків загального фонду бюджету обєднаної територіальної громадиза І півріччя 2017 року

 без урахування трансфертів (коштів, що передаються до інших бюджетів)

 Галузь

Фактична сума видатків., тис. грн.

Питома вага, відс. (%)

 

Державне управління   

4820,23

48,6%

Освіта

11217,33

81,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

186,37

50,9

Житлово-комунальне господарство

1032,77

20,5

Культура та мистецтво

2978,87

43,4%

Фізична культура і спорт

90,71

49,9%

Відділ охорони здоровя

174,51

16,54

Фінансове управління

164,57

36,55

Інші субвенції

30523,65

49,9

Всього

51189,01

36,5

                Основну питому вагу обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів у системі освіти, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту.

               

Економічна структура видатків загального фонду бюджетуоб’єднаної територіальної громадиза Іпівріччя2017 року.

без урахування трансфертів (коштів, що передаються до інших бюджетів)

Економічна спрямованість видатків

Фактична сума видатків за ІІквартал 2017р., тис. грн.

Питома вага, відс. (%)

 

Оплата праці з нарахуваннями

14966,82

59,9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

540,94

15,6

Продукти харчування

677,56

100

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3798,01

51,8

Поточні трансферти підприємствам

30,67

78

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

30523,65

49,9

Інші видатки

266,52

26,9

Оплата послуг/крім комунальних/             

358,62

10,2

Видатки на відрядження

26,22

55,3

 

 

 

Всього

51189,01

33,7

               Протягом І півріччя 2017 року фінансування загального фонду в першу чергу здійснювалося по захищеним статтям видатків. З загальної суми видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями з загального фонду спрямовано    14966,82 тис.  гривень.  На оплату енергоносіїв  за звітний період   спрямовано  3798,01 тис. гривень, у тому числі на оплату за теплопостачання – 1555,92 тис. грн.; за водопостачання та водовідведення – 44,42 тис. грн.; за електроенергію – 1745,65 тис. грн., за природний газ – 434,57 тис. грн., оплата інших енергоносіїв-17,45 тис. грн.

                Із загальної суми видатків виплачена стипендія провідним спортсменам міста у сумі 30,00 тис. грн.

               На фінансування заходів з соціального захисту населення спрямовано за рахунок загального фонду 36,63 тис.грн. ( 21,3 % до річних планових призначень).

                    На фінансування житлово-комунального господарства на 2017 рік із загального фонду виділено 5440,36 тис.грн у тому числі: забезпечення функціонування водопроводно-каналізаціонного господарства-831,0 тис.грн.,функціонування комбината комульного підприємства-47,70 тис.грн.,утримання та розвиток інфраструктури доріг-400,0 тис.грн.,,благоустрій міста-3475,35 тис.грн., реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території-686,31 тис.грн. Виконано за І півріччя поточного року-1032,77грн,що складає 20,5% до річного плану,а саме:вуличне освітлення-860,88 тис.грн.,оплата послуг-146,68грн.,інші поточні витрати-25,21 тис.грн.

 

Структура видатків

спеціального фонду  бюджету обєднаної територіальної громадиза І півріччя 2017 року

 

Галузь

Фактична сума видатків за Іпівр.2017р. тис. грн.

Питома вага, відс. (%)

 

Державне управління   

517,85

20,0

Освіта

252,37

13,0

Житлово-комунальне господарство

102,42

1,3

Культура та мистецтво

34,84

9,8

Соціальний захист та соціальне забеспечення

12,75

100

Всього

920,23

6,3

Видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадиза І півріччя 2017 року року склали 920,23 тис.грн. або 6,3% до річного плану,  це видатки, які проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, та інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

 

 

Начальник управління                                                                                                                               Ю.С.Бондарєв

 

Звіт про виконання   бюджету обєднаної територіальної громади за І півріччя 2017 року
                           
                          тис.грн.
Код Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Затверджено у бюджеті Затверджено з урахуванням змін Виконано Відсоток виконання Затверджено у бюджеті Затверджено з урахуванням змін Виконано Відсоток виконання Затверджено у бюджеті Затверджено з урахуванням змін Виконано Відсоток виконання
1 2 3 4 5 6 4     5       6
10000000 Податкові надходження 69145,60 69145,60 43501,46 62,9 69,00 69,00 51,82 75,1 21023,60 21023,60 13265,14 63,1
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 120,00 120,00 125,24 104,4         120,00 120,00 125,24 104,4
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 48191,0 48191,0 30288,14 62,9         48191,0 48191,0 30288,14 62,9
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 45291,0 45291,0 29462,17 65,1         45291,0 45291,0 29462,17 65,1
11010200 Податок на доходи фізичних осібз грошового забезпечення,грошових винагород та інших виплат,одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 900,0 900,0 461,83 51,3         900,0 900,0 461,83 51,3
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата   2000,0 2000,0 257,03 12,9         2000,0 2000,0 257,03 12,9
11010500 Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування     107,11               107,11 #ДЕЛ/0!
11020000 Податок на прибуток підприємств  120,00 120,00 125,24 104,4         120,00 120,00 125,24 104,4
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 120,00 120,00 125,24 104,4         120,00 120,00 125,24 104,4
                           
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2345,00 2345,00 1339,31 57,1         2345,00 2345,00 1339,31 57,1
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів     0,60                  
13030000 Рентна плата за користування надрами 2345,00 2345,00 1338,71 57,1         2345,00 2345,00 1338,71 57,1
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 2283,00 2283,00 1311,40 57,4         2283,00 2283,00 1311,40 57,4
13030600 Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 62,00 62,00 27,31 44,0         62,00 62,00 27,31 44,0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  2215,20 2215,20 1064,66 48,1         2215,20 2215,20 1064,66 48,1
14021900 Пальне 0,00 209,00 80,60 38,6           209,00 80,60 38,6
14031900 Пальне 0,00 715,60 305,14 42,6           715,60 305,14 42,6
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2215,20 1290,60 678,92 52,6         2215,20 1290,60 678,92 52,6
18000000 Місцеві податки 16274,40 16274,40 10684,11 65,6         16274,40 16274,40 10684,11 65,6
18010000 Податок на майно 11149,40 11149,40 7298,24 65,5         11149,40 11149,40 7298,24 65,5
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 7,70 7,70 6,31 81,9         7,70 7,70 6,31 81,9
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 3,00 3,00   0,0         3,00 3,00 0,00 0,0
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 71,70 71,70 10,38 14,5         71,70 71,70 10,38 14,5
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 465,80 465,80 394,30 84,7         465,80 465,80 394,30 84,7
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2003,30 2003,30 2166,59 108,2         2003,30 2003,30 2166,59 108,2
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 6969,00 6969,00 4534,34 65,1         6969,00 6969,00 4534,34 65,1
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 156,90 156,90 6,94 4,4         156,90 156,90 6,94 4,4
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1472,00 1472,00 151,38 10,3         1472,00 1472,00 151,38 10,3
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб     28,0                  
18040000 Збір на провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року       #ДЕЛ/0!         0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
18050000 Єдиний податок  5125,00 5125,00 3385,87 66,1         5125,00 5125,00 3385,87 66,1
18050200 Єдиний податок з фізичних осіб,нарахований до 01 січня 2011 року       0,40                  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  766,00 766,00 1478,47 193,0         766,00 766,00 1478,47 193,0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб    953,00 953,00 657,15 69,0         953,00 953,00 657,15 69,0
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнювала або перевищувала 75% 3406,00 3406,00 1249,85 36,7                
19000000 Інші податки та збори 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 69,00 69,00 51,82 75,1 69,00 69,00 51,82 75,1
19010000 Екологічний податок 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 69,00 69,00 51,82 75,1 69,00 69,00 51,82 75,1
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 56,00 56,00 40,50 72,3 56,00 56,00 40,50 72,3
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти            0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 7,00 7,00 4,60 65,7 7,00 7,00 4,60 65,7
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини   0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 6,00 6,00 6,72 112,0 6,00 6,00 6,72 112,0
20000000 Неподаткові надходження 177,00 177,00 124,38 70,3 1056,05 1068,80 449,13 42,0 1233,05 1245,80 573,51 46,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   147,00 147,00 29,99 20,4 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 147,00 147,00 29,99 20,4
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність  147,00 147,00 15,49 10,5         147,00 147,00 15,49 10,5
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 147,00 147,00 15,49 10,5         147,00 147,00 15,49 10,5
21080000 Інші надходження  0,00 0,00 14,50 #ДЕЛ/0!         0,00 0,00 14,50 #ДЕЛ/0!
21081500 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 14,50 #ДЕЛ/0!         0,00 0,00 14,50 #ДЕЛ/0!
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 30,00 30,00 56,91 189,7         30,00 30,00 56,91 189,7
22010000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 0,0 0,0 35,24 #ДЕЛ/0!   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 35,2 #ДЕЛ/0!
22012500 Плата за надання інших платних послуг        13,71 #ДЕЛ/0!       #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 13,7 #ДЕЛ/0!
22012600 Адміністративний сбор за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень     21,53 #ДЕЛ/0!       #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 21,5 #ДЕЛ/0!
22090000 Державне мито 30,00 30,00 21,67 72,2       #ДЕЛ/0! 30,00 30,00 21,67 72,2
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування        30,00 30,00 21,67 72,2       #ДЕЛ/0! 30,00 30,00 21,67 72,2
24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 0,00 37,48 #ДЕЛ/0!       #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 37,48 #ДЕЛ/0!
24060000 Інші надходження  0,00 0,00 37,48 #ДЕЛ/0!       #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 37,48 #ДЕЛ/0!
24060300 Інші надходження     37,48 #ДЕЛ/0!       #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 37,48 #ДЕЛ/0!
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 1056,05 1068,80 449,13 42,0 1056,05 1068,80 449,13 42,0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством        #ДЕЛ/0! 1056,05 1056,05 427,41 40,5 1056,05 1056,05 427,41 40,5
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ       #ДЕЛ/0!   12,8 21,7 170,4 0,00 12,75 21,72 170,4
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності        #ДЕЛ/0!       #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
  Разом 69322,60 69322,60 43625,84 62,9 1125,05 1137,80 500,95 44,0 70447,65 70460,40 44126,79 62,6
40000000 Офіційні трансферти 46551,70 54389,50 26549,42 48,8 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 46551,70 54389,50 26549,42 48,8
41030000 Субвенції  36779,30 36779,30 20758,60 56,4 0,00     #ДЕЛ/0! 36779,30 36779,30 20758,60 56,4
41035000 Інші субвенції    7290,00 360,00 4,9       #ДЕЛ/0! 0,00 7290,00 360,00 4,9
41020200 Додоткова дотація 9772,4 9772,4 4886,4 50,0       #ДЕЛ/0! 9772,4 9772,4 4886,4 50,0
41020900 Інші додаткові дотації 0,0 547,8 544,4 99,4         0,0 547,8 544,4 99,4
  РАЗОМ ДОХОДІВ 115874,30 123712,10 70175,26 56,7 1125,05 1137,80 500,95 44,0 116999,35 124849,90 70676,21 56,6
ВИДАТКИ                          
100 Державне управління 16553,19 9922,69 4820,23 48,6 108,15 2593,15 517,85 20,0 16661,34 12515,84 5338,08 42,7
110170 організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради,міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів 16553,19 9922,69 4820,23 48,6 108,15 2593,15 517,85 20,0 16661,34 12515,84 5338,08 42,7
1000 Освіта 22096,22 13596,85 11108,01 81,7 891,20 1934,66 252,37 13,0 22987,42 15531,51 11360,38 73,1
0111010 Дошкільна освіта 18489,50 10262,12 8530,31 83,1 836,80 1878,63 242,80 12,9 19326,30 12140,75 8773,11 72,3
0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами,спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями  2091,92 2260,28 1791,91 79,3 50,60 52,23 8,34 16,0 2142,52 2312,51 1800,25 77,8
0111090 Надання позашкільної освіти,  позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми      1059,20 618,86 554,63 89,6 3,80 3,80 1,23 32,4 1063,00 622,66 555,86 89,3
0111190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку    455,60 455,60 231,16 50,7       #ДЕЛ/0! 455,60 455,60 231,16 50,7
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 437,30 366,30 186,37 50,9 0,00 12,75 12,75 100,0 437,30 473,15 245,25 51,8
0113034 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг    зв'язку 0,30 0,30 0,10 32,7       #ДЕЛ/0! 0,30 0,30 0,10 32,7
0113035 Компенсаційні виплати на пільговий проїздавтомобільним транспортом окремим категоріям громадян 191,00 191,00 149,01 78,0       #ДЕЛ/0! 191,00 191,00 149,01 78,0
0113202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів війни і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 94,10 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!         94,10 94,10 46,13 49,0
0113400 інші видатки на соціальний захист населення 151,90 175,00 37,26 21,3   12,75 12,75 100,0 151,90 187,75 50,01 26,6
6000 Житлово-комунальне господарство 5832,95 5040,36 1032,77 20,5 1019,20 7763,57 102,42 1,3 6852,15 13467,73 1435,19 #ДЕЛ/0!
          #ДЕЛ/0!         0,00 0,00 0,00  
0116010 забезпечення надійного безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 201,60 0,00   #ДЕЛ/0!         201,60 663,80 300,00 45,2
0116021 капітальний ремонт житлового фонду         789,20 959,88     789,20 959,88    
0116052 забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 801,00 831,00   0,0       #ДЕЛ/0! 801,00 831,00 0,00 0,0
0116060 Благоустрій міст, сіл, селищ  4631,35 3475,35 1032,77 29,7 130,00 210,00 49,99 23,8 4761,35 3685,35 1082,75 29,4
0116130 забезпечення функціонування комбінатів КП,районних виробничих обєднань 100,00 47,70     100,00       200,00 47,70 0,00 0,0
0116140 відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні послуги 99,00 0,00             99,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
0116310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території   686,31       6313,69 52,43   0,00 7000,00 52,43 0,7
0116324 будівництво та придбання житла для окремих категорій населення           280,00     0,00 280,00 0,00 0,0
4000 Культура і мистецтво 6608,04 6867,86 2978,87 43,4 56,70 356,70 34,84 9,8 6664,74 7224,56 3013,70 41,7
0114030 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи  103,65 111,47 40,96 36,7       #ДЕЛ/0! 103,65 111,47 40,96 36,7
0114060 бібліотека 934,81 1065,81 368,44           934,81 1065,81 368,44 34,6
0114090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу   3915,66 4036,66 1746,67 43,3 12,00 312,00 12,78 4,1 3927,66 4348,66 1759,45 40,5
0114100 Школи естетичного виховання дітей    1653,92 1653,92 822,79 49,7 44,70 44,70 22,05 49,3 1698,62 1698,62 844,85 49,7
5000 Фізична культура і спорт 60,10 60,10 30,00 49,9 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 60,10 60,10 30,00 49,9
0115062 підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 60,10 60,10 30,00 49,9       #ДЕЛ/0! 60,10 60,10 30,00 49,9
7300 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 220,00 20,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 220,00 20,00 0,00 0,0
0117310 проведення заходів із землеустрою 220,00 20,00 0,00 0,0       #ДЕЛ/0! 220,00 20,00 0,00 0,0
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика             733,40 400,00 0,00 0,0 1066,60 1509,16 0,00 0,0 1800,00 1909,16 0,00 0,0
0116650 утримання та розвиток інфраструктури доріг 733,40 400,00   0,0 1066,60 1509,16   0,0 1800,00 1909,16 0,00 0,0
          #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
8000 Видатки не віднесені до основних груп 61247,31 61227,31 30523,65 49,9 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 61247,31 61227,31 30520,25 49,8
118010 нерозподілені видатки 20,00               20,00      
118120 реверсна дотація 5252,40 5252,40 2626,20 50,0       #ДЕЛ/0! 5252,40 5252,40 2626,20 50,0
118290 субвенція на утримання субєктів спільного користування 126,34 126,34 126,34 100,0       #ДЕЛ/0! 126,34 126,34 126,34 100,0
118380 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 20443,00 20443,00 10304,06 50,4         20443,00 20443,00 10304,06 50,4
118390 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16336,30 16336,30 6756,38 41,4         16336,30 16336,30 6756,38 41,4
118600 Інші видатки 36,30 36,30 3,40 9,4         36,30 36,30 0,00 0,0
118700 Інші додаткові дотації     544,42           0,00 0,00 544,42 #ДЕЛ/0!
118800 інші субвенції 19032,97 19032,97 10162,84 53,4         19032,97 19032,97 10162,84 53,4
                           
119120 Утилізація відходів         69,00       69,00 69,00    
                           
  Управління освіти 0,00 28476,56 109,33 0,4 0,00 132,50 0,00 0,00 0,00 28609,06 109,33 0,4
1010180 керівництво і управління у відповідній сфері у містах,селищах,селах   263,35 58,55 22,2   60,50     0,00 323,85 58,55 18,1
1011010 дошкільна освіта   8234,38   0,0           8234,38   0,0
1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами,спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями    18772,32   0,0           18772,32   0,0
1011090 Надання позашкільної освіти,  позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми        440,34   0,0           440,34   0,0
1011170 методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти   257,49 11,21 4,4 0,00 13,00     0,00 270,49 11,21 4,1
1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку      508,68 39,57 7,8   59,00     0,00 567,68 39,57 7,0
  Орган у справах сімї,молоді, та спорту 0,00 649,90 60,71   0,00 25,00 0,00   0,00 674,90 60,71 9,0
1110180 керівництво і управління у відповідній сфері у містах,селищах,селах   649,90 60,71 9,3   25,00     0,00 674,90 60,71 9,34
  Відділ охорони здоровя 0,00 11714,64 174,51 16,54 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 11776,64 174,51 15,61
1410180 керівництво і управління у відповідній сфері у містах,селищах,селах   559,80 82,34 14,7   38,00       597,80 82,34 13,8
1412010 багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   4894,61 0,00 0,0           4894,61   0,0
1412180 первинна медична допомога населенню   5030,23 92,17 1,8   24,00       5054,23 92,17 1,83
1412220 інші заходи в галузі охорони здоровя    1229,99 0,00 0,0           1229,99   0,0
                           
  Фінансове управління                        
7510180 керівництво і управління у відповідній сфері у містах,селищах,селах   1717,21 164,57 36,55   120,50     0,00 1837,71 164,57 36,55
                           
  РАЗОМ ВИДАТКІВ 113788,50 140059,77 51189,01 36,5 3210,85 14509,99 920,23 6,3 116999,35 154569,76 52109,24 33,7
Начальник фінанссового управління                   Ю.С.Бондарєв    
                         
Керуючий справами виконавчого комітету                   Н.Л.Рогаченко  

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.08.2017 №129

м.Соледар

 

Про   затвердження    актів    міської     комісії     виконавчого     комітету

по    обстеженню    зелених     насаджень,    що    підлягають     видаленню на території Соледарської міської ОТГ

 

Розглянувши звернення від 07.07.2017 №1538/01-46 та від 31.07.2017 №139 Соледарського комунального підприємства "Комунальник" /Агумава/, від 22.06.2017 №1416/01-46  мешканки м.Соледара Дубинської Л.А., від 24.05.2017 №1179/01-46  мешканця с.Привілля Белякова К.В.,  старостинського округу №5, від 12.05.2017 №1077/01-46  мешканця с.Благодатне Какарюки С.І., Парасковіївського старостинського округу №7, від 04.07.2017 №350/01-58  Соледарського комунального виробничо-ремонтного житлового підприємства "Ремонтник" /Губаренко/, щодо видалення дерев, розташованих на території  Соледарської міської об’єднаної  територіальної громади та  акти  обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню,  відповідно до Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року №1045, керуючись ст.ст.30,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР ”Про місцеве самоврядування в Україні”  із змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:    

 

         1. Затвердити актиміської комісії  виконавчого комітету по обстеженню   зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню  на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (додаються).

 

          2. Відділу  містобудування, архітектури  та капітального будівництва   (Соколенко) оформити і видати технічні документи згідно з цим рішенням.

 

Міський  голова                                                                                О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

03.08.2017 №130

м.Соледар

Про  внесення  змін  в існуючу  нумерацію у забудові м.Соледара і присвоєння окремого поштового  номера   об’єктам нерухомого майна, розташованим по вул.Карпинського, 1-А

 

         Розглянувши звернення  від 06.06.2017 №№ 603/01-57 в.о. директора  ПАТ "Укртелеком" Дніпропетровської філії /Зайченко/, щодо присвоєння окремогопоштового номера об’єкту нерухомого майна, розташованого по вул. Карпинського, 1-А у м. Соледарі, відповідно до ст.14 Закону України від 16 листопада 1992 року № 2780-ХП “Про основи містобудування” із  змінами, Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI“Про регулювання містобудівної діяльності”, Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001року № 2768-ІІІ із внесеними змінами,  керуючись ст.ст. 31,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із   змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:  

         1.Внести зміни в існуючу  нумерацію  у забудові м.Соледара і присвоїти  окремий поштовий номер об’єктам нерухомого майна, розташованим по вул. Карпинського,1-А: виробничій будівлі АТС загальною площею 1400,96 кв.м. та будівлі розподільчого пункту загальною площею 4,2 кв.м.,  що належать приватному акціонерному товариству "Укртелеком" /Зайченко/.

          

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу містобудування, архітектурита капітального будівництва        Соколенко І.М.

 

 

Міськийголова                                                                        О.М.Степаненко

   

Яндекс.Метрика