Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

06.07.2017 №97

м.Соледар

 

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються відділом земельних ресурсів Соледарської міської ради

 

         На виконання Закону України від 06 вересня 2012 року №5203-VI «Про адміністративні послуги», згідно з планом роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2017 року, затвердженим рішенням виконкому від 07.06.2017 №83, керуючись ст.ст.32,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.     Затвердити:

1) інформаційні картки №71-89 адміністративних послуг, що надаються відділом земельних ресурсів міської ради (додатки 1,3,5,7,9,11,13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37);

2) технологічні картки №71-89 адміністративних послуг, що надаються відділом земельних ресурсів міської ради (додатки 2,4,6,8,10,12, 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38).

 

2. Оприлюднити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються відділом земельних ресурсів міської ради, на веб-сайті Соледарської міської ради.

 

3. Визнати такими, що втратили чинність регламентні картки №№33-43 адміністративних послуг, що надаються відділом земельних ресурсів Соледарської міської ради, затверджені рішенням виконавчого комітету від 08.08.2013 № 145.

 

4. Організаційне виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарної та соціальної політики Безсмертну Л.В.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                  О.М. Степаненко

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.07.2017 № 99     

м. Соледар    

 

Про  стан кадрової роботи та з питань дотримання

законодавства про службу в органах місцевого

самоврядування посадовими особами виконавчих

органів міської ради

 

Заслухавши інформацію спеціаліста з питань кадрової роботи Іщенко І.О. про стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради, керуючись статтями 40, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Інформацію спеціаліста з питань кадрової роботи Іщенко І.О.про  стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради взяти до відома.

 

         2. Стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради визнати задовільним.

 

               

Міський голова                                                                                                                             О.М.Степаненко

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

06.07.2017  № 100

м. Соледар

 

Про стан виконання  розпорядчих документів вищих органів, власних  рішень  Соледарської  міської ради та її виконкому, розпоряджень  міського  голови  за І півріччя 2017 року

 

          Заслухавши інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С.  про стан виконання  розпорядчих  документів вищих органів,  власних  рішень Соледарської міської ради  та її виконкому,  розпоряджень міського голови  за  І півріччя 2017 року, керуючись ст.ст. 38, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280\97–ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

       

1. Інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С. про стан виконання  розпорядчих  документів вищих  органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому,  розпоряджень міського голови  за  І півріччя 2017 року взяти до відома.

 

2. Визнати стан виконання  розпорядчих документів вищих органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови за І півріччя 2017 року  задовільним.

 

3. Загальному відділу (Черноусова) один раз на півріччя контролювати стан виконання розпорядчих документів  вищих  органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому,  розпоряджень міського голови.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому  Рогаченко Н.Л.

 

Міський голова                                                                                                                                                  О.М. Степаненко  

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

06.07.2017№ 101

м.Соледар

 

Про підсумки роботи по розгляду

звернень громадян  у виконавчих

органах   Соледарської     міської

ради    за   1 півріччя     2017 року

 

         Заслухавши інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С. про підсумки роботи по розгляду звернень громадян  у виконавчих органах Соледарської  міської ради  за 1 півріччя  2017 року,  відповідно до Закону України від 02жовтня 1996 року №393\96-ВР “Про звернення громадян” із внесеними до нього змінами, указу  Президента України від  07 лютого 2008року  №109/2008 «Про першочергові заходи щодо  забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись ст.ст.38, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280\97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С. про підсумки роботи по розгляду звернень громадян  у виконавчих органах Соледарської  міської ради  за 1 півріччя  2017 року   взяти до відома.

 

2. Стан роботи щодо розгляду звернень громадян у виконавчих органах Соледарської міської ради за  1 півріччя 2017 року    визнати  задовільним.

 

3. Загальному відділу  (Черноусова) продовжити контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян та вирішенням їх по суті.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Рогаченко Н.Л.

  

Міський  голова                                                                                                                                                 О.М. Степаненко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

06.07.2017  № 102

м. Соледар  

Про  стан надання адміністратив-

них та інших  послуг загальним

відділом у  2017 році

 

Заслухавши інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С. про стан надання адміністративних та інших послуг загальним відділом у 2017 році , відповідно до Положення про загальний відділ Соледарської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 30.08.2012  № 6/26-350, Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203- VІ «Про адміністративні послуги» із внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 27,  52  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із внесеними до них змінами,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Інформацію  начальника загального відділу Черноусової Т.С. про стан надання адміністративних та інших послуг загальним відділом у 2017 році  взяти до відома.

     2. Визнати стан роботи загального відділу щодо надання адміністративних та інших  послуг у 2017 році   задовільним.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                  О.М. Степаненко   

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.07.2017 №103

м.Соледар

 

Про проведення обліку дітей

і підлітків шкільного віку на

території Соледарської міської

об’єднаної територіальної

громади у 2017 році

 

          Розглянувши службову записку від 30.06.2017№1483/01-46начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О. щодо визначення територій обслуговування та закріплення їх за загальноосвітніми навчальними закладами Управління освіти Соледарської міської ради на 2017-2018 навчальний рік, з метою проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку на території Соледарської об’єднаної територіальної громади у 2017 році, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» із внесеними до неї змінами, керуючись Законами України від 23.03.96 №100/96-ВР «Про освіту» із внесеними до нього змінами, від 13.05.99 №651-ХІV«Про загальну середню освіту» із внесеними до нього змінами, ст.ст.32,52 Закону України від 21.05.97 №280/ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком Соледарської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1.Затвердити території обслуговування, які закріплюються за загальноосвітніми навчальними закладами Управління освіти Соледарської міської ради на 2017-2018 навчальний рік, згідно з переліком (додається).

         

          2.Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєвій):

          1) здійснити необхідні організаційні заходи щодо забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади міської об’єднаної територіальної громади;

 

          2) призначити  уповноваженого для виконання роботи, пов'язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

3. Відділу з реєстрації місця проживання фізичних осіб Соледарської міської ради (Тарасова), організаційному відділу Соледарської  міської ради (Кононченко) скласти  та надати до 01.08.2017 року до Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва) списки первинного обліку дітей і підлітків, які проживають на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, віком від 6 до 18 років, дітей, яким до 01 вересня 2017року виповниться 5 років за формою згідно з додатком.

 

4. В.о. старост (Боровікова, Заікіна, Чернова, Мороз, Борщевський, Безвесільний, Точений, Федорова) організувати роботу з обліку дітей і підлітків шкільного віку на відповідних старостинських округах та надати до 01.08.2017  року до Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва) списки первинного обліку дітей і підлітків, що проживають на території старостинських округів віком від 6 до 18 років, дітей, яким до 01 вересня 2017року виповниться 5 років.

 

5.Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєва) на підставі списків первинного обліку скласти списки дітей і підлітків віком від 6 до 18 років, дітей, яким до 01 вересня 2017 року виповниться 5 років, списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку та затвердити їх в термін до 20.08.2017 року у заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

6. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва), організаційний відділ Соледарської міської ради (Кононченко),відділ з реєстрації місця проживання фізичних осіб Соледарської міської ради (Тарасова).

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Безсмертну Л.В.

 

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко             

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                               рішення виконкому

                                               міської   ради                                                                                                         

                                               06.07.2017 №103

 

Перелік  територій  обслуговування, 

які  закріплюються  за загальноосвітніми  навчальними  закладами  Управління   освіти  Соледарської  міської  ради 

на  2017-2018 навчальний рік

 

з/п

Назва навчального  закладу,

адреса

 Території  обслуговування

1

Бахмутська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області

с. Бахмутське

с.Підгороднєе

2

Берестівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області

с. Берестове

с.Виїмка, с.Нагірне, с.Спірне

3

Васюківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області

с. Васюківка

с.Бондарне, с.Пазено, с.Хромівка

4

Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області

с. Володимирівка

с.Володимирівка, с.Пилипчатине,

с.Стряпівка, с.Трипілля

5

Міньківський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад" Бахмутської районної ради  Донецької області

с. Міньківка

с.Голубівка, с.Дубово-Василівка,

с.Оріхово-Василівка, с.Привілля

6

Никифорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області

с. Никифорівка

с.Діброва, с.Липівка, с.Федорівка Друга

7

Парасковіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області

с. Парасковіївка

с.Благодатне, с.Залізнянське

8

Дошкільний навчальний заклад -загальноосвітній навчальний заклад І ступеня Роздолівської сільської ради Артемівського району Донецької області

с. Роздолівка

с. Краснополівка, с.Миколаївка

9

Соледарська  загальноосвітня школа     І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови  Бахмутської районної ради Донецької області

м.Соледар.

Вулиці:

8-го Березня, Гагаріна, Гоголя, Загиблих Героїв, Зеленого,  Дружби, Карпінського, Київська, Бездворного, Злагоди, Тіниста, Конституції, Кринична, Соляників, Паркова, Лермонтова, Лісна, Дачна, Ликова, Маяковського,  Набережна, Носова, Островського, Паризької Комуни, Світла, Піонерська, Полковникова, Поштова, Пушкіна, Преображенська, Шахтарська, Суворова, Л.Толстого, Цілинників, Чапліна, Червоногвардійська, Чернишевського, Чкалова.

Провулки:

Гоголя, 8-го Березня,  Тінистий, Краснофлотський, Льотчиків,  Поштовий, Танкістів.

10

Соледарська  загальноосвітня школа     І-ІІ ступенів №14 Бахмутської районної ради Донецької області

м.Соледар.

 Вулиці:

Широка, Булавіна, Володарського, Вокзальна, Майстрова, Горького, Залевського, Молодіжна, Соледарська, Комарова, Лугова, Космонавтів, Короленка, Ломоносова, Металургів, П.Тичіни,  Пархоменка, Першотравнева, Сосюри, Спортивна,  Степна, Театральна,  Тельмана, Чапаєва, Сонячна, Червонофлотська, Шевченка, Шкільна

Провулки:

Вокзальний,  Соледарський, Чапаєва, Карла Лібнехта.

11

 Соледарський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І ступеню– дошкільний навчальний заклад»  №23 

м.Соледар.

Вулиці:

ВЧД, Залізнича, Зарічна, Енгельса, Весняна, Річна,  Мічуріна,  Молодогвардійців, Перемоги,  Центральна,  Стадіонна, Франко, Медова, Миру, Чайковського, Черняхівського,  Щедра.

Провулки:

Мічуріна,  Миру, Весняний, Польовий. 

12

Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І ступеня Васюківської сільської ради Артемівського району Донецької області

с. Федорівка

с.Сакко, с.Ванцетті

13

Яковлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області

с.Яковлівка

с.Білогорівка, с.Василівка, с.Веселе, с.Липове

                  

Перелік  територій  обслуговування, які  закріплюються  за загальноосвітніми  навчальними  закладами  Управління освіти  Соледарської  міської  ради  на  2017-2018 навчальний рік складено Управлінням  освіти  Соледарської  міської  ради

                  

Начальник  Управління  освіти

Соледарської  міської ради                                                              Т.О. Замараєва

 

Керуючого справами виконкому

міської ради                                                                                      Н.Л.Рогаченко   

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.07.2017 № 104 

м.Соледар    

Про затвердження Положення та складу міської комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді

 

У зв’язку із кадровими змінами, які відбулися у виконавчих органах Соледарської міської ради, у керівництві підприємств та установ міста, керуючись ст.ст. 38,52 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

           

ВИРІШИВ:

1.Затвердити:

1) Положення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді згідно з додатком 1.

2) Склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді  згідно з додатком 2.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому Соледарськоїміської ради від 13.02.2014№26 «Про затвердження Положення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у місті Соледар».

         3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Коваленко Г.В.

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

06.07.2017№  104

Додаток  1

ПОЛОЖЕННЯ

про міську комісію з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді

1.           Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є постійним діючим органом, яка утворюється рішенням виконавчого комітету міської ради.

2.       Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, рішеннями обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

3.   Основними завданнями комісії є:

-    координація дій органів управління, сил та засобів міської ланки обласної територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;

-       організація першочергових заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого та об’єктового рівня;

-     участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно- екологічної безпеки;

-        планування роботи з розгляду питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.    Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:

4.1.      Здійснює виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

4.2.    Розглядає питання щодо:

-              Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

 

-       запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

-    припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об’єктів незалежно від форм власності і підпорядкування (далі - об’єкти), розташованих на території міста, функціонування яких становить загрозу життю та здоров’ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища, і подає відповідні пропозиції міському голові та виконавчому комітету міської ради;

-     створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

4.3.       Подає виконавчому комітету міської ради пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту органів місцевого самоврядування.

4.4.      Сприяє у проведенні командно-штабних та штабних навчань і тренувань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

4.5.    Розглядає та затверджує перелік потенційно небезпечних об’єктів.

5.   Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:

5.1.    Забезпечує координацію першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівня.

5.2.      Вживає заходів до активізації роботи, пов’язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів.

5.3.     Організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого та об’єктового рівнів, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги.

5.4.     Розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації.

5.5.         Організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.

6.    Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

6.1.     Здійснює координацію виконання першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівнів.

 

6.2.         Забезпечує залучення сил і засобів міської ланки обласної територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

6.3.        Взаємодіє з відповідними комісіями сусідніх адміністративно- територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації.

6.4.          Організовує першочергові заходи з ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого та об’єктового рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги.

6.5.       Приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання голові обласної комісії зазначених матеріалів.

6.6.     Вивчає обставини, що склалися, та подає виконкому міської ради інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

7.   Комісія має право:

7.1.       Заслуховувати інформацію керівників підприємств, структурних підрозділів виконкому міської ради та об’єктів, розташованих на території міста, з питань, що належать до її компетенції.

7.2.         Одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів виконкому міської ради та об’єктів, розташованих на території міста, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції.

7.3.     Залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівня сили і засоби міської ланки обласної територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

7.4.      Залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів виконкому міської ради та об’єктів (за погодженням з їх керівниками).

8.   Комісію очолює голова.

Головою комісії призначається заступник міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує член комісії за дорученням голови комісії.

9.   Голова комісії:

- веде засідання комісії;

10. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу .

Засідання веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник або заступник голови.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, відповідальним секретарем комісії та затверджується міським головою.

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання підприємствами, розташованими на території міста.

Організація роботи комісії здійснюється головою комісії за допомогою секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль завиконанням її рішень.

Начальник відділу житлово-комунального господарства,благоустрою,охорони                                                            навколишнього природного середовища                                                               та інфраструктури                                                                    Г.В. Коваленко              

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                  Н.Л. Рогаченко           

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому Соледарської міської ради

06.07.2017№ 104

Додаток  2

С К Л А Д

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді

 

Рагоза Ольга Олександрівна                            - заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, голова комісії;

Коваленко Геннадій Віталійович                    - начальник відділу житлово-комунального господарства,благоустрою,охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, секретар комісії;

 

 

Члени комісії :

Безкровний Віктор Іванович                            - начальник відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради

 

Бабкін Олексій Михайлович                            - начальник відділу економічної                      безпеки ДП «Артемсіль»        /за узгодженням/

 

Безвесільний Олександр Валерійович            - виконуючий обов’язки старости

Винокуров Сергій Маратович                          - начальник ППЧ-111

/за узгодженням/

Волошенко Михайло Васильович                     - майстер дільниці  енергослужби Бахмутських районних електричних мереж

 /за узгодженням/    

Гамаюн Виктор Валентинович                         - головний енергетик ДП «Артемсіль»

                                                                                 /за узгодженням/                                                   

Замараєва Тетяна Олександрівна                    - начальник Управління освіти Соледарської міської ради

Зайченко Іван  Геннадійович                           - старший дільничий офіцер відділу поліції Бахмутського ГУНП в Донецькій області

/за узгодженням/

Матяш Андрій Олександрович                         - начальник ремонтної служби головний енергетик товариства з обмеженою відповідальністю «Кнауф Гіпс Донбас»

/за узгодженням/

Мороз Юрій  Митрофанович                          - виконуючий обов’язки старости

Точений Дмитро Сергійович                          - виконуючий обов’язки старости

Танімова  Наталія Василівна                           - начальник відділу земельних        ресурсів

Котенко Олена Іванівна                                    - електромеханік станції №4 Соледарської дільниці Центрального електричного зв’язку відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»

/за узгодженням/

Склад комісії підготовлений заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства,благоустрою,охорони                                                            навколишнього природного середовища                                                               та інфраструктури                                                                    Г.В. Коваленко              

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                  Н.Л. Рогаченко  

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.07.2017 № 105

м.Соледар    

Про затвердження Положення про міську комісію з питань безпеки дорожнього руху у Соледарській міській об’єднаній територіальній громадіта її складу

 У зв’язку з кадровими змінами, які відбулися у складі міської комісії при виконкомі Соледарської міської ради з питань безпеки дорожнього руху, затвердженої рішенням виконкому від 11.07.2013 №137, керуючись Законом України від 30 червня 1993 року №3353-XII«Про дорожній рух», Законом України від 5 квітня 2001 року №2344-III«Про автомобільний транспорт», ст.. 34 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР « Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 ВИРІШИВ:

1.Затвердити:

1) Положення міської комісії з питань безпеки дорожнього руху у Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді згідно з додатком 1.

2) Склад міської комісії з питань безпеки дорожнього руху у Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді згідно з додатком 2.

          2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому від 11.07.2013 №137 «Про затвердження Положення про міську комісію з питань безпеки дорожнього руху у місті Соледарі та її складу».
 
    3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Коваленко Г.В.        

 

 

Міський голова                                                                                    О.М.Степаненко                     

 

 

 

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

 06.07.2017№  105

Додаток  1

 

Положення

про міську комісію з питань безпеки дорожнього руху

у місті Соледарі

І. Загальні положення

1.    Комісія з питань безпеки дорожнього руху у місті Соледарі (далі - комісія) утворюється відповідно до ст. 13 Закону України "Про дорожній рух" (3353-12) з метою запобігання дорожньо-транспортним подіям і забезпечення транспортної дисципліни у місті.

2.   Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, вимогами цього Положення та іншими нормативними документами з безпеки дорожнього руху.

3.     Свою діяльність комісія здійснює у взаємодії з органами ВДАІ Бахмутського MB(з обслуговування м. Бахмут та Бахмутського району) ГУМВС України в Донецькій області та іншими організаціями, діяльність яких стосується безпеки дорожнього руху.

4.   Комісія діє в складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. До складу комісії, крім працівників міської ради, можуть включатись (за згодою) представники підприємств, профспілкових органів, Державтоінспекції та громадських об'єднань.

5.   Склад комісії затверджується рішенням виконкому.

6.   Засідання комісії проводяться один раз на квартал.

7.   Результати роботи комісії оформляються протоколом та підписуються головою та секретарем комісії.

II.    Завдання комісії

Завданнями комісії є:

8.             Розробка та проведення заходів по запобіганню дорожньо- транспортних подій та підвищенню рівня транспортної дисципліни учасників дорожнього руху.

9.          Розгляд обставин дорожньо-транспортних подій, порушень Правил дорожнього руху, матеріалів перевірок діяльності комунальних підприємств з безпеки дорожнього руху.

10.       Контроль за виконанням керівних і нормативних документів з безпеки дорожнього руху, реалізацією раніше прийнятих рішень, а також інших заходів, що стосуються запобігання аварійності.

III.     Функції комісії

11.   Для вирішення вказаних завдань комісія виконує такі функції:

1)    розробляє заходи щодо підвищення рівня безпеки дорожнього

руху;

2)  розглядає обставини дорожньо-транспортних подій, порушення Правил дорожнього руху;

1)      розглядає матеріали перевірок діяльності комунальних підприємств щодо забезпечення ними безпеки дорожнього руху.

12.   Здійснює контроль за:

1) виконанням керівних та інших нормативних документів з безпеки дорожнього руху, реалізацією прийнятих комісією рішень;

2) виконанням водіями вимог Правил дорожнього руху, Правил перевезення пасажирів та вантажів, Правил технічної експлуатації рухомого складу;

                 3) станом шляхів та вулиць на постійних маршрутах руху транспортних засобів;

4)    утриманням та ремонтом об’єктів та елементів вулично-дорожньоїмережі.

IV.    Права комісії

13. Комісія має право:

1)      проводити на комунальних підприємствах перевірку стану роботи по профілактиці аварійності, порушень транспортної дисципліни, знайомитись з відповідними документами з цих питань;

2)           заслуховувати на своїх засіданнях керівників комунальних підприємств покладених на них обов'язків, пов'язаних з безпекою дорожнього руху;

3)     при виявленні порушень та обставин, що сприяли невиконанню вимог стандартів, норм та правил безпеки дорожнього руху, негайно інформувати міську раду для вжиття відповідних заходів;

4)     на підставі протоколу та актів обстеження комісія може вносити власнику підприємства або уповноваженому ним органу пропозиції щодо:підвищення ефективності і якості проведення роботи по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух;

притягнення до відповідальності осіб, які не забезпечують виконання вимог безпеки дорожнього руху;

5)        вживати відповідних заходів щодо забезпечення виконання стандартів, норм та правил з питань безпеки дорожнього руху.

Начальник відділу житлово-комунального господарства,благоустрою,охорони                                                            навколишнього природного середовища                                                               та інфраструктури                                                                    Г.В. Коваленко              

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                   Н.Л. Рогаченко

 

 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету міської ради

06.07.2017№ 105

Додаток 2

С К Л А Д

міської комісії з питань безпеки дорожнього руху у Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді

 

Рагоза Ольга Олександрівна                            - заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, голова комісії;

Безсмертна Лариса Вікторівна                        - заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, заступник голови комісії;

 Коваленко Геннадій Віталійович                   - начальник відділу житлово-комунального господарства,благоустрою,охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, секретар комісії;

Члени комісії :

 

Агумава Наталя Валентинівна                         - директор Соледарського комунального підприємства «Комунальник»;

Безкровний Віктор Іванович                            - начальник відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради

Губаренко Сергій Олексійович                        - в.о. директора Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник»;  

Замараєва Тетяна Олександрівна                    - начальник Управління освіти Соледарської міської ради

Ляшенко Валентина Василівна                       - депутат, голова постійної комісії з питань комунальної власності,землі,приватизації, будівництва,житлово-комунального господарства,екології,транспорту і зв’язку

Мороз Юрій  Митрофанович                           - виконуючий обов’язки старости

Петров Сергій Михайлович                             - депутат, член постійної комісії з питань комунальної власності,землі,приватизації, будівництва,житлово-комунального господарства,екології,транспорту і зв’язку

Паньков Анатолій Іванович                             - начальник ДАТЦ  ДП «Артемсіль»                             (за узгодженням)

Соколенко Ірина Миколаївна                           - начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва;

Точений Дмитро Сергійович                            - виконуючий обов’язки старости

Чесняк Світлана Юріївна                                  - депутат, член постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я                      (за узгодженням)

Чуйко Оксана Георгіївна                                  - начальник відділу з управління комунальною власністю;

Представник ВДАІ по обслуговуванню адміністративної території м. Бахмута, Бахмутського району та авто технічної інспекції при УДАІ ГУ МВС України в Донецькій області. (за узгодженням)

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства,благоустрою,
охорони  навколишнього природного середовища       та інфраструктури                                                                    Г.В. Коваленко               

 

Керуючий справами виконавчого      комітету                                                                                   Н.Л. Рогаченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.07.2017 №106

м.Соледар

 

Про зняття громадян з обліку громадян,

які потребують поліпшення житлових

умов при Соледарській міській раді

 

Розглянувши службові записки від 08.06.2017 №1293/01-46, від 27.06.2017 №1464/01-46 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.,  враховуючи  витяги з протоколів №6 від 08.06.2017 та №7 від 27.06.2017 засідань комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до п. 25, 26, 28 Правилобліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 із внесеними до них змінами та доповненнями,  керуючись ст. 40 Житлового Кодексу Української РСР,  статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:

 

1. Зняти громадян з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді:

1) Безміну А.М., ХХХХ р.н., складом родини 1 особа, у зв’язку зі смертю (облікова справа №1001);

2) Зелену Г.Ф., ХХХХ р.н., складом родини 1 особа, у зв’язку зі смертю (облікова справа №735);

3) Кругляк О.І., ХХХХ р.н., складом родини 1 особа, на підставі пп 1 п. 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР у зв'язку з поліпшенням житлових умов, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового приміщення (облікова справа №994);

4) Листопад К.В., ХХХХ р.н., складом родини 1 особа, на підставі пп 1 п. 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР у зв'язку з поліпшенням житлових умов, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового приміщення (облікова справа №12 Володимирівського старостинського округу);

5) Морковіну Н.М., ХХХХ р.н., у зв’язку зі смертю, дочку Парамошину О.М., ХХХХ р.н., та сина Белицького С.М., ХХХХ р.н., на підставі пп 1 п. 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР у зв'язку з поліпшенням житлових умов, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового приміщення (облікова справа №582).                               

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 
 

06.07.2017  №107

м.Соледар

 

Про внесення змін до облікової

справи громадянки Дегтярьової Я.О.

 

Розглянувши службову записку від 08.06.2017 №1292/01-46 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №6 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді від 08.06.2017, відповідно до п.25, 26, 28 Правилобліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 із внесеними до них змінами та доповненнями,  керуючись ст. 40 Житлового Кодексу Української РСР,  ст.ст. 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до облікової справи громадянки Дегтярьової Я.О., включивши  до складу її родини сина, Дегтярьова Д.О., ХХХХ р.н., та доньок, Дегтярьову С.О., ХХХХ р.н., Дегтярьову В.В., ХХХХ р.н. (облікова справа № 951), згідно з наданими заявою та копіями документів.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г.

 

 

Міський  голова                                                                      О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

06.07.2017№108

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши службову записку від 06.06.2017 №1279/01-46 начальника організаційного відділу Кононченко О.С., враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від 06.06.2017 №7, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 р.р, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 № 7/3-88 із внесеними до неї змінами, керуючись ст.ст.34, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

  

ВИРІШИВ:

1.Надати матеріальну допомогу у розмірі 7533 грн. 20 коп. (сім тисяч п’ятьсот тридцять три грн.20 коп.)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Сума

(грн.)

1

Авраменко Тамара Георгіївна

196,80

2

Алієва Катерина Петрівна

262,40

3

Безродня Людмила Олександрівна

262,40

4

Бєлякова Катерина Василівна

393,60

5

Білик Світлана Сергіївна

168,40

6

Борбат Наталя Сергіївна

673,60

7

Бойко Ігор Юрійович

262,40

8

Ватулін Василь Іванович

262,40

9

Воронін Анатолій Миколайович

393,60

10

Глазунова Раїса Павлівна

328,00

11

Гончаров Іван Васильович

196,80

12

Гончарова Людмила Вікторівна

196,80

13

Гречко Олександра Григорівна

262,40

14

Дашутіна Ніна Іванівна

262,40

15

Івлева Світлана Миколаївна

196,80

16

Ковальов Володимир Вікторович

262,40

17

Кравченко Ніна Іванівна

262,40

18

Крижанова Галина Михайлівна

196,80

19

Ласкіна Надія Василівна

196,80

20

Олійник Віктор Кузьмич

328,00

21

Остроушко Марія Павлівна

196,80

22

Пасічник Марія Степанівна

328,00

23

Пестерева Людмила Гаврилівна

196,80

24

Труфанова Ніна Іванівна

393,60

25

Харитонова Тетяна Василівна

393,60

26

Чуйко Марія Юхимівна

196,80

27

Чуйко Ніна Олексіївна

262,40

 

 

2. Затвердити рішення на черговій сесії  міської ради.

 

3.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  Жердій Л.Ю.

 

 

Міський голова                                                                                                               О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.07.2017 №  109

м. Соледар

 

Про затвердження складу конкурсної комісії із закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та Положення про комісію

 

  На виконання регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням Донецької обласної ради від 04.07.2013 № 6/22-537 «Про затвердження регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2017 роки», з метою сприяння вирішенню питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», статті 11 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 березня 2017 року № 218 «Про затвердження Порядку надання та використання у 2017 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів, об’єднаних територіальних громад на здійснення заходів щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», керуючись ст., ст. 34, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,   виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.   Затвердити склад конкурсної комісії із закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (додаток 1).

 

2.  Затвердити Положення про конкурсну комісію із закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (додаток 2).

 

3.  Організаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціального захисту. 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  Рішення  виконкому міської ради                                         

                                                                                   від ­­12.07.2017 № 109

                                                                                  Додаток 1

                                                                                        

П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурсну комісію із закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

                       І. Загальні положення

 

1. Конкурсна комісія з питань закупівлі житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - Комісія) - це посадові та інші особи виконавчого комітету Соледарської міської ради, призначені відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку громадян і потребують поліпшення житлових умов.

2. Метою створення Комісії є організація та проведення процедури закупівлі житла на засадах колегіальності та неупередженості та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 березня 2017 року № 218 «Про затвердження Порядку надання та використання у 2017 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів, об’єднаних територіальних громад на здійснення заходів щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа».

3.   Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.

 

ІІ. Порядок створення та організація діяльності Комісії  

 

1.   Склад Комісії та положення про неї затверджуються рішенням виконкому міської ради.

2.       Членство в Комісії не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3.   Керівництво роботою Комісії здійснює її голова.

Голова Комісії організовує роботу Комісії і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію функцій.

У разі відсутності голови Комісії, його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

За рішенням Комісії можуть залучатись службові (посадові) та інші особи для надання консультацій з технічних питань та процедурних моментів.

4.  Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії по мірі необхідності.

5.   Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування у присутності не менше половини від загального складу Комісії.

За умови рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

6.   Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комісії, присутніми на засіданні Комісії.

7.   Розгляд та визначення найвигіднішої пропозиції від продавців житла вторинного ринку за результатами отриманих заяв, здійснюється не пізніше, ніж через 20 днів після розміщення оголошення про придбання житла в засобах масової інформації.

8.       Рішення Комісії з визначення найвигіднішої пропозиції продавців житла вторинного ринку за результатами отриманих заяв затверджується  на засіданні виконавчого комітету Соледарської міської ради.

 

 

ІІІ. Головні завдання та функції Комісії

 

1.       Комісія відповідає за організацію та проведення процедур закупівель житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов та організацію  надання впорядкованого житла дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа.

2.   У процесі роботи Комісія забезпечує реалізацію таких функцій:

-                     готує та подає оголошення в засоби масової інформації (газету «Вперед» та на сайт міської ради) про придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     вивчає пропозиції і визначає вартість придбання 1 кв. м. житла загальної площі, яка повинна бути найнижчою серед запропонованої учасниками торгів з закупівлі житла у відповідності до потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

-                     організація приймання, зберігання, розкриття пропозицій, визначення найвигіднішої пропозиції продавців житла;

-                     розгляд пропозицій (звернень) виконавчого комітету міської ради та її структурних підрозділів, громадських організацій щодо забезпечення житлом зазначеної категорії осіб;

-           організація надання впорядкованого житла дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа;

-                     здійснення інших дій, передбачених Законами України.

 

IV. Права комісії

Комісія має право:

1) одержувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій розташованих на території міста, об’єднаної територіальної громади та її структурних підрозділів, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до завдань Комісії;

2)      залучати в установленому порядку до участі в своїй роботі представників виконавчого комітету міської ради та структурних підрозділів обласної адміністрацій;

3)      вносити в установленому порядку пропозиції до виконавчого комітету міської ради та структурних підрозділів обласної адміністрацій, до компетенції яких належать вирішення питань, що розглядаються Комісією;

4)      організовувати проведення нарад, засідань та інших заходів з приводу вирішення питань, пов’язаних із придбанням житла;

5)     розробляти та виносити проекти рішень на розгляд засідань виконавчого комітету та міської ради з питань, що належать до компетенції комісії.

 

V.               Порядок проведення конкурсу та оформлення придбання житла

 

1.                              Для участі у конкурсі  подаються:

Заява із зазначенням:

призвіща та ініціали фізичної особи,її місце проживання, номера телефону;

пропозиція щодо квартири (перелік із визначенням характеристики квартири, ціни, адреси);

копія паспорта фізичної особи та реєстраційний номер облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);

копії правовстановлюючих документів на житло  та копія технічного паспорта ;

документ, що підтверджує повноваження представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені;

оригінал довідки з банку (реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу) про стан відкритих розрахункових рахунків;

довідка балансоутримувача будинку та /або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово – комунальні послуги та членських внесків ОСББ;

довідка балансоутримувача про відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані в квартирі, що подається на конкурс;

фотоматеріали квартири.

 

За рішенням Комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

2.                           Комісія відміняє торги у разі:

-                     відсутності подальшої потреби в закупівлі відповідних об’єктів нерухомого майна (житла);

-                     відхилення всіх конкурсних пропозицій.

3.                           Конкурс вважається таким, що не відбувся у разі :

-                     якщо ціна найбільш економічно вигідної цінової пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

-                     якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

-                     неподання жодної пропозиції для участі у конкурсі.

4.                               У разі подання лише однієї конкурсної пропозиції, вона може бути визначена переможцем, якщо відповідає всім вимогам конкурсної документації.

5.                                   Після затвердження протоколу Комісії Соледарською міською радою приймається рішення про придбання житла за рахунок коштів обласного та міського бюджету шляхом укладання договору купівлі-продажу з переможцем торгів.

6.                              Бюджетні кошти з рахунку головного розпорядника коштів, визначеного міською радою перераховуються Продавцю житла на підставі та на умовах укладеного договору купівлі-продажу.

7.                          Під час визначення вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів.

8.                          Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

9.                          Житло приймається у комунальну власність Соледарської міської ради у порядку, встановленому законодавством, для подальшого надання дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа.

10.                              Розподіл та надання житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, здійснюється відповідно до житлового законодавства.

11.                           Закупівля житла за рахунок бюджетних коштів в установленому законодавством порядку здійснюється з урахуванням наступних вимог:

-     надання впорядкованого житла дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа здійснюється виходячи з норми 13,65 кв. метрів жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті;

-    дотримання вартості придбання одного кв. метра загальної площі (з урахуванням ПДВ) житла в межах опосередкованої вартості спорудження житла, встановленої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2017 рік;

-   визначення за результатами закупівлі вартості придбання одного кв. метра загальної площі житла найнижчою серед запропонованої учасниками торгів.

 

 

Начальник служби у справах дітей                                             О.О.Вілкова

 

Керуючий справами виконавчого                                                Н.Л.Рогаченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

06.07.2017  №  110

м. Соледар

 

Про надання дозволу ххххххххх, яка діє від імені малолітнього сина  хххххххххххх, ххххххх року народження,  на відмову від прийняття спадщини, що належить малолітньому, за адресою: квартира  хххх   по вул. ххххххххх, буд. хххх   у м. ххххххх Бахмутського району

 

           Розглянувши подання служби у справах дітей від 04.07.2017 № 55 та висновок служби у справах дітей від 29.06.2017 №3  про  доцільністьнадання дозволу ххххххххххх, яка діє від імені малолітнього сина  хххххххххххх, ххххххххх року народження, на відмову від прийняття спадщини, що належить малолітньому, за адресою: квартира № ххх   по вул. ххххххх, буд. хххх   у м. хххххххх Бахмутського району, ½ частина якої  належала на праві приватної власності померлому ххххххххххх  (свідоцтво про право власності на житло, видане госпрозрахунковим бюро по приватизації житла при відділі по обліку та розподілу житлової площі виконавчого комітету Артемівської міської Ради  народних депутатів від хххххххххххх за № ххххххххх), згідно з  заявою та іншими документами, наданими гр. хххххххххххххх, яка діє від імені  малолітнього сина  ххххххх, хххххххх року народження, враховуючи те, що житло за вищевказаною адресою потребує капітального ремонту та непридатне для проживання та малолітній ххххххххххххх має житло на праві користування та проживає разом з матір'ю за адресою: м. ххххххх Бахмутського району, вул. хххххххх, буд. хххх, кв.хх, житло належить ххххххххххххх на праві приватної власності (договір купівлі – продажу квартири, посвідчений  Бойко Я.С., державним нотаріусом Соледарської державної нотаріальної контори від ххххххххххх), враховуючи пропозиції комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі міської ради (протокол  від 29.06.2017  № 5), керуючись ст.ст.17, 18 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-111 “Про охорону дитинства”, ст.12 Закону України від 02 червня 2005 року  № 2623- ІV“Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст., ст. 176,  177 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-111, ст. 1273 Цивільного кодексу України від 165 січня 2003 року № 435 – ІV, постановою Кабінету Міністрів України від  24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст.ст. 34, 52  Закону України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до них змінами,  виконком  міської  ради 

 

ВИРІШИВ:

          1. Надати дозвіл ххххххххххх, яка діє від імені малолітнього сина  хххххххххххххх, хххххххх року народження, на відмову від прийняття спадщини, що належить малолітньому, за адресою: квартира  № хх   по вул. хххххххххх, буд. хх   у м. хххххххх Бахмутського району.

 

2. Організаційне виконання рішення покласти на начальника служби  у справах дітей Вілкову О.О.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань  та соціального захисту.

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 
 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

06.07.2017 №111

м. Соледар

 

Про дачу згоди на    розробку проектно- кошторисної

документації за робочим проектом «Капітальний

ремонт покрівлі загальноосвітньої школи №14 м.Соледар»

 

Розглянувши службову записку від 22.06.2017 №1412/01-46 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагози О.О. щодо  необхідності   виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи №14 м.Соледар», з метою створення належних умов для навчання дітей,   керуючись   ст.ст.28, 29 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Дати згоду   на   розробку проектно- кошторисної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи №14 м.Соледар».

 

2. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Коваленко)   забезпечити проведення експертизи проектно–кошторисної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи №14 м.Соледар»

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О

 

 

Міський голова                                                                                                         О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.07.2017 № 112

м.Соледар    

 

Про визначення Управління освіти Соледарської міської ради замовником  на  проведення робіт за робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі дитячого навчального закладу «Тополька», по вул.Первомайська, Парасковіївської сільської ради, Бахмутського району Донецької області»

 

Розглянувши службову записку заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Рагози О.О.  від 22.06.2017 №1412/01-46, з метою забезпечення своєчасного та якісного виконання робіт з капітального ремонту будівлі   дитячого навчального закладу «Тополька»,  створення належних умов щодо розвитку дітей дошкільного віку, керуючись    ст.ст. 28,  52    Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, виконком   міської ради   


	

ВИРІШИВ:

 

1. Визначити Управління освіти Соледарської міської ради замовником  для  проведення робіт  за робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі дитячого навчального закладу «Тополька», по вул.Первомайська, Парасковіївської сільської ради, Бахмутського району Донецької області».

 

2.Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєва)  провести  закупівлю робіт   з капітального ремонту будівлі дитячого навчального закладу «Тополька», по вул.Первомайська, Парасковіївської сільської ради, Бахмутського району Донецької області згідно з  Законом України від 25 грудня 2015 року  №922 – VIII«Про публічні закупівлі» та забезпечити у   повному обсязі освоєння коштів Державного фонду регіонального розвитку.

 

3.Зобов"язати Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва):

1) отримати  відповідний дозвіл  на виконання будівельних робіт;

2) прийняти об"єкт  в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєву Т.О.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступникаміськогоголовиз гуманітарних питань та соціальної політики Безсмертну Л.В.

 

 

Міський  голова                                                                                                          О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

06.07.2017 №113 

м.Соледар    

 

Про затвердження проекту будівництва «Капітальний

ремонт водопостачальної мережі та  Башти «Рожновського»

по вул.Центральній у с.Міньківка, Бахмутського району,

Донецької області» 

 

Розглянувши службову записку від 26.06.2017 №1453/01-46    заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства    Рагози О.О. щодо необхідності затвердження проекту будівництва «Капітальний ремонт водопостачальної мережі та  Башти «Рожновського» по вул. Центральній у с. Міньківка, Бахмутського району, Донецької області»,      відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва  і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись ст.ст. 28,52 Закону України  від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради    

 

ВИРІШИВ:

 

Затвердити проект будівництва «Капітальний ремонт водопостачальної мережі та Башти «Рожновського» по вул. Центральній у с. Міньківка, Бахмутського району, Донецької області»   (додається).

 

 

 Міський голова                                                                                                 О.М.Степаненко

                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради

06.07.2017  №113 

 

Проект будівництва

«Капітальний ремонт водопостачальної мережі та  Башти «Рожновського» по вул.Центральній у с.Міньківка, Бахмутського району, Донецької області»

 

п/п

Найменування об»єкта

Загальна вартість

пускового комплексу

Будівельні

роботи

Інші витрати

1.

 

 

 

«Капітальний ремонт водопостачальної мережі та  Башти «Рожновського» по вул.Центральній у с.Міньківка, Бахмутського району, Донецької області»  

24,62022

23,30425

1,31597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови   з

питань житлово-комунального

господарства                                                                                                                  О.О.Рагоза

 

 

   

Яндекс.Метрика