Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017 № 82

м.Соледар

 

Про визнання таким, що втратило чинність рішення  від 23.12.2016 № 203 «Про погодження Програмиекономічного і  соціального розвитку території Соледарської міської  ради на 2017 рік»

 

Розглянувши службову записку від 26.04.2017 № 995/01-46 начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, відповідно до законів України  від 5 лютого 2015 року № 156-VIII«Про засади державної регіональної політики», від 5 лютого 2015 року № 157-VIII«Про добровільне об’єднання територіальних громад», від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» з внесеними до них змінами, керуючись ст.ст.27,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення від 23.12.2016 № 203«Про погодження Програмиекономічного і  соціального розвитку території Соледарської міської  ради на 2017 рік».

 

2.  Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І.

 

 

Міський голова                                                                                                                             О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017 №83 

м. Соледар

 

Про   затвердження    плану

роботи виконавчих  органів 

Соледарської  міської  ради

на 3 квартал 2017 року

 

            Згідно з Регламентом виконавчих органів Соледарської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 06.04.2017 № 63, керуючись ст. 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97- ВР « Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради   

 ВИРІШИВ:

1.Затвердити план роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2017 року ( додається ).

2. Координацію роботи щодо виконання  плану роботи виконавчих органів   міської   ради   на   3 квартал 2017 року покласти на загальний відділ   ( Черноусова).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету   Рогаченко Н.Л.

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                             О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017   № 84

м. Соледар  

 

Про стан роботи по запобіганню

дитячій бездоглядності на тери-

торії Соледарської міської ради

 

           Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. «Про стан роботи по запобіганню дитячій бездоглядності на території Соледарської міської ради», згідно з планом роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на ІІ квартал 2017 року,  затвердженим рішенням виконкому Соледарської міської ради від 09.03.2017 № 27, відповідно до Закону України від  24 січня 1995 року № 20/95 –ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,  Указу Президента України від 28 січня 2000 року № 113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності», керуючись Законом України від 26 квітня 2001 року № 2402-111 “Про охорону дитинства”,ст. ст. 32, 34, 52 Закону України  від 21травня 1997 року  № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ”, із внесеними до них змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ: 

        1. Інформацію начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. «Про стан роботи по запобіганню дитячій бездоглядності на території Соледарської міської ради» взяти до відома.

       2. Службі у справах дітей (Вілкова) продовжити роботу щодо соціального захисту дітей, профілактики безпритульності, бродяжництва, жебракування серед дітей на території Соледарської міської ради.

      3. Зняти з контролю рішення виконкому міської ради від 09.06.2016 № 89    «Про стан роботи по запобіганню дитячій бездоглядності на території Соледарської міської ради»  як виконане.  

         4. Організаційне виконання рішення покласти на начальника служби у справах дітей    Вілкову О.О.

        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціального захисту Безсмертну Л.В.

 

 

Міський голова                                                                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017 №   85

м. Соледар

Про проведення конкурсуз призначення управителя багатоквартирного будинку комунальної власності Соледарської міської обєднаної  територіальної громади   та затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення  управителя  багатоквартирного   будинку

 

      Розглянувши службову записку від 26.05.2017 №1198/01-46   заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагози О.О.  щодо необхідності проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку,  з  метою створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг на території Соледарської міської ОТГ, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населенню, посилення відповідальності виконавців цих послуг перед споживачами, відповідно до   Законів України від 24 червня 2004 року № 1875-IV«Про житлово-комунальні послуги» із внесеними до нього змінами,  від 14 травня 2015  року№ 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу   з призначення управителя багатоквартирними будинками,  затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства   України від 13 червня 2016 року №150,   постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N301«Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків»,     керуючись ст.ст. 30,52 Закону України від 21.05.97  № 280/97- ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами,  виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:

1. Провести конкурс з призначення    управителя багатоквартирного будинку комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади   у термін до 01.10.2017.    

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (додаток  1).

3.Затвердити склад  конкурсної комісії щодо проведення конкурсу з   призначення    управителя багатоквартирного  будинку   комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (додаток  2).

4.Затвердити Положення про конкурсну комісію щодо проведення конкурсу з   призначення    управителя багатоквартирного будинку комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади     (додаток  3).

5. Затвердити  конкурсну  документацію щодо  проведення конкурсу  з   призначення    управителя багатоквартирного будинку комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (додаток  4).

6. Відділу житлово-  комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  (Коваленко), Соледарському комунальному виробничому ремонтно- житловому підприємству (Губаренко) в термін до 01.08.2017    року  забезпечити  організаційні заходи та підготовку документів, необхідних для проведення конкурсу  з призначення управителя багатоквартирного будинку комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади згідно з діючим законодавством.

7.Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 11.08.2016 №111 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку комунальної власності територіальної громади м.Соледар та затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення  управителя  багатоквартирного   будинку».

8. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово-  комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  (Коваленко).

9.  Контроль за  виконанням рішення покласти  на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагозу О.О.

        

Міський голова                                                                                                                                               О.М.Степаненко

 

                                                                          

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

міської ради

від 07.06.2017  №   85

Додаток 1

 

 

Порядок

проведення конкурсу з призначення управителя

багатоквартирного будинку комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, та / або співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають такі значення:

конкурсна документація - комплект документів, який надається або надсилається організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція - комплект документів, який готується учасником конкурсу на підставі конкурсної документації згідно з цим Порядком та подається організатору конкурсу;

об’єкт конкурсу - багатоквартирний будинок (група будинків), що визначається(ються) організатором конкурсу та входить(ять) до переліку будинків, щодо яких оголошено конкурс з призначення управителя;

організатор конкурсу -   Соледарська міська   рада;

учасник конкурсу - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка має намір взяти участь у конкурсі та подала відповідну заяву організатору конкурсу.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

 

ІІ. Підготовка конкурсу

 

1. Організатор конкурсу складає перелік будинків, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, та оголошує щодо них конкурс з призначення управителя.

Із складеного переліку організатор конкурсу визначає об’єкти конкурсу.

2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу створює конкурсну комісію, склад якої та положення про яку затверджуються організатором конкурсу. Головою конкурсної комісії призначається  заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства.

До складу конкурсної комісії за рішенням організатора конкурсу можуть входити представники профільних громадських об’єднань у сфері житлово-комунального господарства та органів самоорганізації населення (за згодою).

До складу конкурсної комісії не можуть входити учасники конкурсу, представники учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи  посадових осіб та власників корпоративних прав учасників - юридичних осіб.

3. Для проведення конкурсу конкурсна комісія готує конкурсну документацію, яка затверджується  його організатором. Конкурсна документація повинна містити:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) прізвище, посаду та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу;

3) перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком(примірний перелік складових послуги наведеноу додатку 1 до цього Порядку);

4) вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;

5) найменування об’єкта конкурсу чи перелік об’єктів конкурсу;

6) технічну характеристику кожного об’єкта конкурсу за показниками згідно з додатком 2 до цього Порядку;

7) критерії оцінки конкурсних пропозицій:

ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу;

рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

фінансова спроможність учасника конкурсу;

наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

8) вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання;

9) порядок надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації;

10) дату огляду об’єктів конкурсу та доступу до них;

11) інформацію про:

наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі;

12) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

13) місце, дату та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

4. Організатор конкурсу розміщує на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради  оголошення про проведення конкурсу, яке має містити інформацію, передбачену підпунктами 1, 2, 7, 8, 12, 13 пункту 3 цього розділу, а також про способи і місце отримання конкурсної документації, розмір плати за участь у конкурсі (у разі її визначення організатором конкурсу).

5. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу організатор конкурсу публікує в засобах масової інформації.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менше тридцяти календарних днів з дати опублікування в друкованому засобі масової інформації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

6. Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний об’єкт конкурсу.

Плата за участь у конкурсі вноситься одноразово учасниками конкурсу на рахунок його організатора, використовується для покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, та учасникам не повертається.

7. Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих  днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті.

9. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

10. Організатор конкурсу у визначений ним день та час організовує огляд учасниками конкурсу об’єктів конкурсу та забезпечує  фізичний доступ до них.

 

ІІІ. Подання заяви та конкурсних пропозицій

 

1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

3. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 

ІV. Розгляд заяв та оцінка конкурсних пропозицій

 

1. Відомості, зазначені у заяві учасника конкурсу, перевіряє організатор конкурсу після їх надходження у порядку, встановленому частиною сьомою статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Витяги з ЄДРПОУ організатором конкурсу долучаються до конкурсних пропозицій учасників конкурсу.

У разі якщо учасником конкурсу у заяві зазначено недостовірну інформацію чи її виявлено під час перевірки відомостей, зазначених у заяві, заява учасника конкурсу відхиляється, про що організатор конкурсу повідомляє його у триденний строк.

2. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на наступний день після закінчення строку їх подання на засіданні конкурсної комісії у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

3. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу.

Усі відомості щодо розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями вносяться до протоколу засідання конкурсної комісії.

4. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненнями їх пропозицій.

5. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє їх за наявності таких підстав:

конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

прийнято рішення про припинення юридичної особи - учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;

встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;

учасником конкурсу порушено вимоги пункту 2 розділу ІІІ цього Порядку.

6. Конкурсні пропозиції, які не було відхилено з підстав, передбачених пунктом 5 цього розділу, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам.

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 50 балів.

У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.

7. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, в частині одного або декількох об’єктів конкурсу у разі:

відсутності конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 5 цього розділу.

8. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор протягом трьох робочих днів з дня його прийняття письмово повідомляє про це всіх учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті та протягом десяти календарних днів розміщує на офіційному веб-сайті місцевої ради оголошення про проведення конкурсу повторно і публікує в засобах масової інформації відповідне інформаційне повідомлення.

9. Усі рішення конкурсної комісії приймаються на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

 

V. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

 

1. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу.

2. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією не пізніше десяти календарних днів з моменту розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відповідно до пункту 9 розділу ІV цього Порядку.

3. Переможець  конкурсу за кожним об’єктом конкурсу оголошується на засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

4. У разі якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

5. Підписаний протокол засідання конкурсної комісії є підставою для прийняття виконавчим органом місцевої ради протягом п’яти календарних днів з моменту його підписання рішення про призначення управителя.

6. Протягом п'яти календарних днів з дня прийняття виконавчим органом місцевої ради рішення про призначення управителя з переможцем конкурсу укладається договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Договір про надання послуги за кожним багатоквартирним будинком, що входив в об’єкт конкурсу, строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого органу місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель.

Інформація про управителя, з яким укладено договір про надання послуги, доводиться до відома співвласників багатоквартирного будинку шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення. Оголошення має містити інформацію про повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) управителя, його контактні телефони, номер та дату укладання договору, ціну послуги.

7. У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або неукладення договору з його вини у строк, визначений пунктом 6 цього розділу, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс.

Відповідне рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, витяг з якого підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

 

Заступник міського голови з

питань житлово-комунального

господарства                                                                                                                                             О.О.Рагоза

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                               Н.Л.Рогаченко

 

 

 

   Додаток 1 
до Порядку проведення конкурсу з призначення уравителя багатоквартирного будинку (підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 
складових послуги з управління багатоквартирним будинком 

1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:  

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання сходових кліток;

3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

4)  технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

гарячого водопостачання;

холодного водопостачання;

водовідведення;

теплопостачання;

5) дератизація;

6) дезінсекція;

7) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

8) Технічне обслуговування  мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності);

9) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових  холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання   і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води;

 4. Винагорода управителю.

1. Цей Примірний перелік формується відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

2. Вартість робіт з підготовки житлового фонду до сезонної експлуатації враховується під час визначення вартості технічного обслуговування та поточного ремонту конструктивних елементів, інженерних мереж та систем, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розташовані на прибудинковій території.

3. Цей Примірний перелік є орієнтовним та таким, що забезпечує належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стан будинку та прибудинкової території.

4. Зменшення чи розширення цього Примірного переліку можливе лише за об’єктивних умов експлуатації цього будинку, що залежать від його капітальності, рівня облаштування та благоустрою.


Заступник міського голови з

питань житлово-комунального

господарства                                                                                                                                                                                            О.О.Рагоза

 

                                                                            

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

міської ради

 

07.06.2017  №   85

Додаток 2

 

Склад

конкурсної комісії щодо проведення конкурсу

  з призначення управителя

багатоквартирного будинку комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

Рагоза Ольга Олександрівна                                             -   заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, голова комісії

Солдатенко Алла Сергіївна                                               - спеціаліст відділу комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, секретар комісії

                                                          Члени комісії

Агумава Наталя Валентинівна                              - директор СКП «Комунальник», депутат міської ради (за згодою);

Боровік  Володимир Іванович                               - депутат  міської ради;

Безсмертна Лариса Вікторівна                               - заступник міського голови з соціальних питань 

Безвесільний Олександр Валерійович                  - в.о.старости, член виконкому;

Заікіна Ірина Леонідівна                                                    - в.о.старости, член виконкому;

Махник Роман Петрович                                        - депутат міської ради ;

Мороз Юрій Митрофанович                                  - в.о.старости, член виконкому;

Редченко Світлана Миколаївна                                        - секретар міської ради;

Селітренніков Анатолій Петрович                       - член виконкому;

Соколенко Ірина Миколаївна                                           - начальник відділу   містобудування, архітектури та капітального будівництва ;

Коваленко Геннадій Віталійович                                     - начальник  відділу комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури;

Ляшенко Валентина Василівна                           - депутат міської ради;

Тарасова  Інна Сергіївна                                         - начальник відділу з реєстрації  місця  проживання;Чуйко Оксана Георгіївна                                          - начальник відділу з  управління комунальною власністю;

Чернова Олена Іванівна                                         - в.о.старости, член виконкому.

 

 

Заступник міського голови з

питань житлово-комунального

господарства                                                                                                                                                                                      О.О.Рагоза

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                         Н.Л.Рогаченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

міської ради

 

07.06.2017  №   85

Додаток 3

 

Положення

про конкурсну комісію щодо проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинкукомунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

1. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

конкурсна документація - комплект документів, який надається або надсилається організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція - комплект документів, який готується учасником конкурсу згідно з Порядком, встановленим рішенням виконкому Соледарської міської ради, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства та подається організатору конкурсу;

організатор конкурсу -   Соледарськаміськарада; учасник конкурсу - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка має намір взяти участь у конкурсі та подала відповідну заявку організатору.

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

 

1.Конкурсна комісія створюється організатором конкурсу. Положення про конкурсну комісію затверджується рішенням виконавчого комітету Соледарської міської ради.

Головою конкурсної комісії призначається  заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства.

До складу конкурсної комісії можуть входити представники профільних громадських об’єднань у сфері житлово-комунального господарства та органів самоорганізації населення (за згодою).

 

  До складу конкурсної комісії не можуть входити учасники конкурсу, представники учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи посадових осіб та власників корпоративних прав учасників - юридичних осіб.

 

     3.У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України,

постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

 

4.      Функції      комісії:

Конкурсна комісія готує конкурсну документацію, яка затверджується організатором конкурсу.

Конкурсна комісія реєструє конкурсні пропозиції учасників в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 3до Порядку. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Конкурсна комісія проводить конкурс відповідно до Порядку, затвердженого рішенням виконкому Соледарської міської ради, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

5.      Проведення         конкурсу:

5.1.Розкриття-конвертів         з конкурсними пропозиціями здійснюється на наступний день після закінчення строку їх подання на засіданні конкурсної комісії у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

5.2.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу.

5.3.Усі відомості щодо розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями вносяться до протоколу засідання конкурсної комісії.

5.4.Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненнями їх пропозицій.

5.5.Конкурсна комісія має право відхилити конкурсні пропозиції за наявності таких підстав:

конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

прийнято рішення про припинення юридичної особи - учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;

встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;

учасником конкурсу порушено вимоги пункту 2розділу III Порядку.

6.Оцінювання конкурсних пропозицій:

6.1. Оцінюються конкурсні пропозиції, які не було відхилено, окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

6.2.Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам.

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 50 балів.

У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.

7.    Конкурсна комісія має право прийняти рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся в частині одного або декількох об’єктів конкурсу у разі:

відсутності конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 5.5.

8.     Усі рішення конкурсної комісії приймаються на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії.

Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Заступник міського голови з

питань житлово-комунального

господарства                                                                                                                                                                                            О.О.Рагоза

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                              Н.Л.Рогаченко

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення виконкому  

                                                                                  міської ради

                                                                            від 07.06.2017  №   85

                                                                           Додаток 3

 

Конкурсна документація щодо  проведення конкурсу

з   призначення    управителя багатоквартирного будинку комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

1.        Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

 

Соледарська міська рада

84545 Донецька обл., м.Соледар, вул..Паркова,3а;

 

2. Прізвище,ім»я, по батькові,  посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

 

-Коваленко Геннадій Віталійович – начальник відділу комунального господарства , тел. 0627444041,

- Чуйко Оксана Георгіївна – начальник   відділу з управління комунальною власністю     , тел0627443006 ;

 

3. Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком(додаток №1 до конкурсної документації):

 

1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання сходових кліток;

3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

4) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

холодного водопостачання;

водовідведення;

теплопостачання;

5) дератизація;

6) дезінсекція;

7) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

8) технічне обслуговування  мереж електропостачання та електрообладнання;

9) прибирання   снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

 

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем   холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання     та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання;

3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) освітлення місць загального користування і підвалів;

 4. Винагорода управителю.

 

4. Вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила:

(додаток №2 до конкурсної документації)

 

5.Найменування  об’єктів конкурсу:

 

Житловий фонд комунальної власності територіальної громади (додаток №3 до конкурсної документації):

6. Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу за показниками (додаток №4 до конкурсної  документації):

 

7. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу– 50балів;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою      - 10балів;

наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)       -10балів;

фінансова спроможність учасника конкурсу – 10балів;

наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства   - 20балів.

 

8. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

8.1.Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

8.2.Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

8.3.Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

8.4. Учасник  повинен надати у складі своєї  конкурсної  пропозиції наступні документи: 

- вартість послуги з управління будинком(конкурсну  пропозицію щодо кожного об’єкта окремо) ;    

- копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців з відміткою, що дані є актуальними на дату подання пропозиції (довідка ЄДРПОУ); 

- копія Статуту з останніми змінами або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- копія паспорту (для фізичних осіб);

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо учасник не є платником ПДВ, про це ним надається відповідний лист);

 - інформацію про Учасника (з зазначенням реквізитів: назви, коду, ЄРДПОУ, місцезнаходження, поштова адреса), відомості про контактну особу  представника учасника ( прізвище, ім'я, по – батькові, посада, контактний телефон);

- оригінал довідки з банку про відкриття поточного рахунку (із зазначенням усіх банківських реквізитів) та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами (виданої не раніше ніж за 10 днів до дати закінчення подання пропозиції);

 -  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

 - оригінал довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) що контролюються відповідними компетентним органом згідно чинного законодавства (чинна на момент подання);

- фінансова звітність підприємства (баланс, ф-1, ф-2).

 Кваліфікаційні критерії:

- довідка про наявність обладнання та матеріально - технічної  бази (зазначається необхідне для виконання робіт);

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні  знання та досвід ( копії  посвідчень, свідоцтв, дипломів, тощо);

- довідка, що підтверджує наявність досвіду  роботи в галузі  житлово-комунального господарства;

- відповідний дозвіл або ліцензія на виконання робіт чи надання послуг, які потребують таких дозволів та ліцензій або договору підряду з підприємствами, що мають такий дозвіл, ліцензію строком не менше ніж на три роки.

- у разі залучення до управління третіх осіб, надається повний пакет документів, що підтверджує кваліфікацію третьої особи.

 

Перелічені документи мають бути завірені  «мокрою» печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника. 

8.5.Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

8.6. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

8.7.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 

9.   Порядок надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації:

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

Організатор конкурсу зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення надати учаснику письмову відповідь, яка може бути оприлюднена на   офіційному веб-сайті Соледарської міської ради.

При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

10.Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:

  Огляд учасниками конкурсу об’єктів конкурсу  відбудеться ____________.

 

11.Інформація пронаявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

11.1. Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територійстановить - _______тис.грн.

 

11.2. Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі;

 

12.Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

12.1.Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

12.2.Місце подання конкурсних пропозицій – конкурсна пропозиція подається до каб. № 9  Соледарської міської ради,  за адресою: м. Соледар, вул. Паркова, 3а, 2-й поверх.

Кінцевий строк подання конкурсної пропозицій - протягом 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Прийняття конкурсних пропозицій закінчується ________ року о 09 годині 00 хвилин.

13. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться  в приміщенні сесійної зали Соледарської міської ради, за адресою: м. Соледар, вул. Паркова, 3а, 2-й поверх, сесійна зала  _____________ року о 11 годині 00 хвилин.

 

 

Заступник міського голови з

питань житлово-комунального

господарства                                                                                                                                                                                     О.О.Рагоза

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                          Н.Л.Рогаченко

 

 

 

 

                                                                                    Додаток №1

(до п.3 конкурсної документації)

 

Перелік

складових послуги з управління багатоквартирним будинком  

 

 

 

Додаток №2

(до п.4 конкурсної документації)

 

Вимоги щодо якості надання послуги

(перелік робіт та періодичність їх надання) 

 

Додаток №3

(до п.5 конкурсної документації)

 

Найменування  об’єктів конкурсу:

 

 

Додаток №4

(до п.6 конкурсної документації)

 

Технічнахарактеристика

кожного об’єкта конкурсу за показниками

 

 

 

Додаток №1

(до п.3 конкурсної документації)

 

Перелік

складових послуги з управління багатоквартирним будинком  

 

1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання сходових кліток;

3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

4) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

холодного водопостачання;

водовідведення;

теплопостачання;

5) дератизація;

6) дезінсекція;

7) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

8) технічне обслуговування  мереж електропостачання та електрообладнання;

9) прибирання   снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

 

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем   холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання     та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання;

3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) освітлення місць загального користування і підвалів;

 4. Винагорода управителю.

 

 

Заступник міського голови з

питань житлово-комунального

господарства                                                                                                                                                                                         О.О.Рагоза

 

 

 

 

Додаток №3

(до п.5 конкурсної документації)

 

Найменування  об’єктів конкурсу:

 

№ з/п

Назва об’єкту

 
 

1

Житловий будинок №1 по вул.Носова

 

2

Житловий будинок №2 по вул.Носова  

 

3

Житловий будинок №3по вул.Носова 

 

4

Житловий будинок №4по вул.Носова 

 

5

Житловий будинок №5по вул.Носова 

 

6

Житловий будинок №6по вул.Носова 

 

7

Житловий будинок №7по вул.Носова 

 

8

Житловий будинок №8по вул.Носова 

 

9

Житловий будинок №9по вул.Носова 

 

10

Житловий будинок №16по вул.Носова 

 

11

Житловий будинок №20по вул.Носова 

 

12

Житловий будинок №22по вул.Носова 

 

13

Житловий будинок №24по вул.Носова 

 

14

Житловий будинок  №1 по вул.Преображенська

 

15

Житловий будинок  №2 по вул.Преображенська

 

16

Житловий будинок  №3 по вул.Преображенська

 

17

Житловий будинок  №4 по вул.Преображенська

 

18

Житловий будинок  №7 по вул.Преображенській

 

19

Житловий будинок  №18 по вул.Преображенська

 

20

Житловий будинок  №20 по вул.Преображенська

 

21

Житловий будинок  №22 по вул.Преображенській

 

22

Житловий будинок  №24 по вул.Преображенська

 

23

Житловий будинок  №26 по вул.Преображенська

 

24

Житловий будинок №3 по вул.Дачна

 

25

Житловий будинок №5 по вул.Дачна

 

26

Житловий будинок №9 по вул.Дачна

 

27

Житловий будинок №1 по вул..Карпінського

 

28

Житловий будинок №2 по вул..Карпінського

 

29

Житловий будинок №3 по вул..Карпінського

 

30

Житловий будинок №4 по вул..Карпінського

 

31

Житловий будинок №5 по вул..Карпінського

 

32

Житловий будинок №6 по вул..Карпінського

 

33

Житловий будинок №7 по вул..Карпінського

 

34

Житловий будинок №8 по вул..Карпінського

 

35

Житловий будинок №9 по вул..Карпінського

 

36

Житловий будинок №10 по вул..Карпінського

 

37

Житловий будинок №11 по вул..Карпінського

 

38

Житловий будинок №12 по вул..Карпінського

 

39

Житловий будинок №13 по вул..Карпінського

 

40

Житловий будинок №1а по вул.. Паркова

 

41

Житловий будинок №1 по вул.. Паркова

 

42

Житловий будинок №2 по вул.. Паркова

 

43

Житловий будинок №3 по вул.. Паркова

 

44

Житловий будинок №4 по вул.. Паркова

 

45

Житловий будинок №5 по вул.. Паркова

 

46

Житловий будинок №6 по вул.. Паркова

 

47

Житловий будинок №8 по вул.. Паркова

 

48

Житловий будинок №10 по вул.. Паркова

 

49

Житловий будинок №12 по вул.. Паркова

 

50

Житловий будинок №14 по вул.. Паркова

 

51

Житловий будинок №16 по вул.. Паркова

 

52

Житловий будинок №18 по вул.. Паркова

 

53

Житловий будинок №20 по вул.. Паркова

 

54

Житловий будинок №1а по вул.. Паркова

 

55

Житловий будинок №1а по вул.. Паркова

 

56

Житловий будинок №1а по вул.. Паркова

 

57

Житловий будинок №1 по вул.Маяковського

 

58

Житловий будинок №2 по вул.Маяковського

 

59

Житловий будинок №3 по вул.Маяковського

 

60

Житловий будинок №23 по вул.Конституції

 

61

Житловий будинок №1а по вул.Паризької  Комуни

 

62

Житловий будинок №2 по вул..Театральна

 

63

Житловий будинок №2а по вул..Театральна

 

64

Житловий будинок №3а по вул..Театральна

 

65

Житловий будинок №4 по вул..Театральна

 

66

Житловий будинок №4а по вул..Театральна

 

67

Житловий будинок №6а по вул..Театральна

 

68

Житловий будинок №6 по вул..Театральна

 

69

Житловий будинок №8 по вул..Театральна

 

70

Житловий будинок №9 по вул..Театральна

 

71

Житловий будинок №10 по вул..Театральна

 

72

Житловий будинок №11 по вул..Театральна

 

73

Житловий будинок №12 по вул..Театральна

 

74

Житловий будинок №13 по вул..Театральна

 

75

Житловий будинок №15 по вул..Театральна

 

76

Житловий будинок №17 по вул..Театральна

 

77

Житловий будинок №18 по вул..Театральна

 

78

Житловий будинок №19 по вул..Театральна

 

79

Житловий будинок №21 по вул..Театральна

 

80

Житловий будинок №23 по вул..Театральна

 

81

Житловий будинок №24 по вул..Театральна

 

82

Житловий будинок №26 по вул..Театральна

 

83

Житловий будинок №28 по вул..Театральна

 

84

Житловий будинок №139 по вул..Соледарська

 

85

Житловий будинок №141 по вул..Соледарська

 

86

Житловий будинок №143 по вул..Соледарська

 

87

Житловий будинок №145 по вул..Соледарська

 

88

Житловий будинок №147 по вул..Соледарська

 

89

Житловий будинок №149 по вул..Соледарська

 

90

Житловий будинок №151 по вул..Соледарська

 

91

Житловий будинок №25 по вул..Залевського

 

92

Житловий будинок №27 по вул..Залевського

 

93

Житловий будинок №29 по вул..Залевського

 

94

Житловий будинок №31 по вул..Залевського

 

95

Житловий будинок №33 по вул..Залевського

 

96

Житловий будинок №35 по вул..Залевського

 

97

Житловий будинок №37 по вул..Залевського

 

98

Житловий будинок №39 по вул..Залевського

 

 

 

 

                                                                                            Додаток №4

                                             (до п.6 конкурсної документації)

 

Технічнахарактеристика

кожного об’єкта конкурсу за показниками

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017№86

м.Соледар            

 

Про затвердженняСоледарському комунальному

підприємству «Водоканал»  норм водопостачання

та водовідведення на господарсько –питні потреби

у на території Соледарської міської ради  на   2017-2019 рр  

 

Розглянувши лист від 15.05.2017 вх. №314/01-58 директора   Соледарського комунального підприємства «Водоканал»  Чуйко К.В. щодо перегляду норм водоспоживання  та водовідведення для населення, підприємств та організацій та норм витрат води на полив, з метою   забезпечення питних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб населення, соціально-культурних і громадських закладів   громади відповідно до  Законів Українивід 24 червня 2004 року №1875-IV"Про житлово-комунальні послуги", від 10 січня 2002 року №2918-III"Про питну воду та питне водопостачання" з внесеними до них змінами, постанови Кабінету Міністрів України від  25 серпня 2004 року №1107 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання", Типових норм водоспоживання (СНіП 2.04.01-85), листа ВП "ХАЕС" від 29.12.2012 №86-3629/13647, керуючись ст.ст.30,42 Закону України від 21 травня 1997 року  №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,   виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Соледарському комунальному підприємству «Водоканал» (Чуйко)  норми водопостачання та водовідведення на господарсько –питні потреби  на території Соледарської міської ради  на   2017-2019рр      (додається).

 

2. Встановити, що використання питної води  населенням на території Соледарської міської ради – мешканцями будинків садибного типу здійснюється згідно з угодами, укладеними між споживачами та Соледарським комунальним підприємством «Водоканал» (Чуйко)за показниками повірених та опломбованих засобів обліку води або, у разі відсутності приладу обліку, норм витрат води.

 

3. Встановити, що користування питною водою підприємствами, установами та організаціями, розташованим на території Соледарської міської ради,  в тому числі для полива зелених насаджень та для миття  автотранспорту, здійснюється  згідно з угодами, укладеними між споживачем та Соледарським комунальним підприємством «Водоканал» за показниками опломбованих засобів обліку води, встановлених споживачами на трубопроводах у місцях підключення до магістральних водопровідних мереж.

 

4.Заборонити встановлення тимчасових водопровідних мереж для поливу території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.

У разі здійснення поливу території домоволодінь за допомогою тимчасових трубопроводів або шлангів без встановлення засобу обліку розрахунок витрат води здійснювати за пропускною здатністю труби (вводу) при швидкості руху в ній 2м/сек. та дією повним перерізом протягом 24 годин на добу на весь термін виявленого порушення.

Якщо термін здійснення поливу території домоволодіння за допомогою тимчасових трубопроводів  або шлангів не встановлено, розрахунковий термін поливу приймається один місяць.

 

5. Заборонити самовільне  (бездоговірне) підключення споживачів до водопровідних мереж (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньо будинкових мереж, або мереж споживача).

 

6. У разі самовільного  (бездоговірного) приєднання споживача до мереж  водопостачання, підключення споживача до водопровідної мережі до приладу обліку (при наявності вузлу обліку води),  порушення цілісності пломб Держспоживстандарту  та (або) виробника чи виконавця послуг, розрахунок витрат води здійснювати за пропускною здатністю труби (вводу) при швидкості руху в ній 2 м/сек. та дією повним перерізом протягом 24 годин на добу за весь термін виявленого порушення.

 

7. Встановити розрахунковий період при безобліковому водокористуванні -  з дня початку такого користування.

Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

 

8. Це рішення  набуває чинності з моменту його оприлюдненняв засобах масової інформації.

 

9. Соледарському комунальномум підприємству «Водоканал»  (Чуйко) опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

 

10.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського головиз питань житлово-комунального господарства  Рагозу О.О.

 

 

Міський  голова                                                                                                      О.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

міської ради

07.06.2017 №86

 

Норми водопостачання та водовідведення

на господарсько-питні потреби на території Соледарської міської ради  на 2017-2019рр

з/п

Водоспоживачі

Вимірювач

Норма споживання води на добу

 

Загальна

(л)

(для абонентів без гарячого водопостачання)

Гаряча

(л)

(для тепломережі)

Холодна

(л)

(для абонентів з гарячим водопостачанням)

Витоки

гарячої та холодної води

 

1

                     2

3

4

5

6

7

 

1.

 Вулична колонка.

1 мешкан.

на добу

50

-

50

-

 

2.

Мінімальна санітарна норма

1 мешкан.

на добу

50

-

50

50

 

3.

Дворова колонка.

150

 

150

 

 

4.

Вода в житлових будинках: з вопроводом, без каналізації, без ванн;

150

 

150

 

 

-       з водопроводом, каналізацією , з ваннами, без газопостачання;

180

 

180

180

 

-       з водопроводом, без  каналізації , з ваннами, без газопостачання;

180

 

180

 

 

-       з водопроводом,   каналізацією, без ванн, без газопостачання;

150

 

150

150

 

-       з водопроводом,   без каналізації, без ванни, без газопостачання;

150

 

150

 

 

-       з водопроводом , каналізацією, ванною, з газовими плитками;

225

 

225

225

 

-       з водопроводом ,  без каналізації, ванною, з газовими плитками;

225

 

225

 

 

-       з водопроводом , каналізацією, без вани, з  газовими плитками;

200

 

200

200

 

-       з водопроводом , без каналізації, без вани з газовими плитками;

200

 

200

 

 

-       з водопроводом, з  каналізацією, з ванами  при наявності титану на твердому паливі;

230

 

230

230

 

-       з водопроводом, без  каналізації, з ванами  при наявност титану на твердому паливі

230

 

230

 

 

-       з водопроводом, каналізацією, з ваннами, з газовими колонками ;

275

 

275

275

 

-       з водопроводом,  без каналізації, з ваннами, з газовими колонками.

275

 

275

 

 

-       з водопроводом, каналізацією, з газовими колонками та душем

250

 

250

250

 

-       з водопроводом, без каналізації, з газовими колонками та душем

250

 

250

 

 

-       з водопроводом, каналізацією, без газа,без ванн,з душем, електроводонагрівачем .

250

 

250

250

 

-       з водопроводом, без каналізації, без газа,          з душем, електроводонагрівачем .

250

 

250

 

 

-       з водопроводом, каналізацією, ванною і електроводонагрівачем.

275

 

275

275

 

-       з водопроводом, без каналізації, ванною і електроводонагрівачем

275

 

275

 

 

-       з центральним гарячим водопостачанням,з душем( при  наявності гарячої води;

230

85

145

230

 

-     з центральним гаря=-чим  водопостачанням, з загально будинковим бойлером 

230

 

230

230

 

-  з центральним гарячим водопостачанням,з душем       ( при  відсутності гарячої води);

225

 

225

225

 

- з сидячими ваннами та душами (при наявності гарячої води).

275

90

185

275

 

- з сидячими ваннами та душами, з загально будинковим бойлером .

275

 

275

275

 

- з сидячими ваннами та душами (при відсутності гарячої води).

225

 

225

225

 

- з ваннами від 1500 до 1700 мм та душами.(при наявності гарячої води)

300

105

195

300

 

 

- теж саме з загально будинковим бойлером .

300

 

300

300

 

-з ваннами від 1500 до 1700 мм та душами.(при відсутності  гарячої води)

225

 

225

225

 

6.

Гуртожиток:

- з загальними кухнями та блоками душевих на поверхах в кожній секції будівлі.

1

мешканець

160

80

80

160

 

7.

Гуртожитки з загальними душевими

100

50

100

100

 

 

 8.

Теж саме з душевими при всіх жилих кімнатах

 

 

120

 

60

 

120

 

120

 

9.

Теж саме без душевих

60

 

60

60

 

10.

Готелі, пансіонати, мотелі з загальними ваннами та душами

120

70

120

120

 

11.

Готелі, пансіонати з душами у всіх окремих номерах

230

140

230

230

 

12.

Готелі з ваннами в окремих номерах ,  % від загального числа номерів

 

 

 

 

 

 

До 25%

200

100

200

200

 

До 75%

250

150

250

250

 

До 100%

300

180

300

300

 

13.

Лікарні з загальними ваннами та душевими

1

ліжко

115

75

115

115

 

14.

Теж саме гразелікувальнями

500

300

500

500

 

15.

Теж саме з санітарними вузлами, наближеними до палат

200

90

200

200

 

16.

Теж саме інфекційні

240

110

240

240

 

17.

Санаторії та будинки відпочинку з ваннами при усіх жилих кімнатах

350

120

350

350

 

18.

Теж саме з грялікувальнями

500

 

500

 

 

19.

Теж саме з душами при всіх жилих кімнатах

250

75

250

250

 

20.

Поліклініки та амбулаторії

1 хворий в зміну

15

5,2

15

15

 

21.

Дитячі садки-яслі з денним перебуванням дітей з їдальнями, працюючими на півфабрикатах

1

дитина

30

11,5

30

30

 

22.

Теж саме з їдальнями, працюючими на сировині та пральнями, облад-наними автоматичними пральними машинами

105

25

105

105

 

23.

Дитячі садки з цілодобовим перебу-ванням дітей з їдальнями, працюючими на напівфабрикатах

55

21,4

55

55

 

24.

Теж саме з їдальнями, працюючими на сировині та пральнями, обладна-ними автоматичними пральними машинами

130

28,5

130

130

 

25.

Табори відпочинку дітей з їдальнями, працюючи-ми на напівфабрикатах та пранням білизни у цен-тралізованих пральнях

1

місце

55

30

55

55

 

26.

Теж саме з їдальнями, працюючими на сировині та пральнями, обладнани-ми автоматичними пральними машинами

130

40

130

130

 

27.

Пральні механізовані

1 кг сухої білизни

75

25

75

75

 

28.

Теж саме немеханізовані

40

15

40

40

 

29.

Адміністративні будівлі

1 робітн.

16

5

16

16

 

30.

Учбові заклади ( в т.ч. вищі та середньо-спеціальні) з душевими при гімнастичних залах та буфетами, які реалізу-ють готову продукцію

1 учень

1 педагог

20

6

20

20

 

31.

Лабораторії вищих та середньоспеціальних учбових закладів

1 набір в зміну

260

112

260

260

 

32.

Загальноосвітні школи з душевими при гімнастичних залах

1 учень,

1 педагог в зміну

11,5

3

11,5

11,5

 

33.

Теж саме з продовженим днем

14

3,4

14

14

 

34.

Професійно-технічні училища з душевими при гімнастичних залах та їдальнями, працюючими на напівфабрикатах

23

6

23

23

 

35.

Школи-інтернати з учбовими помешканнями (з душевими при гімнастичних залах)

1

місце

70

30

70

70

 

36.

Науково-дослідні інститути та лабораторії:

1

працююч

 

 

 

 

 

Хімічного профілю

570

60

570

570

 

Фізичного профілю

155

15

155

155

 

Природознавчих наук

16

5

16

16

 

Біологічного профілю

370

55

370

370

 

37.

Аптеки:

1прац.

 

 

 

 

 

Торговельний зал і підсобні помешкання

16

5

16

16

 

Лабораторія приготовлення ліків

370

55

370

370

 

38.

Підприємства загального харчування для приготування їжі, реалізацією на дім

1 умов.

блюдо

14

11,2

14

14

 

39.

Теж саме, реалізуючи їжу у їдальному залі, випус -каючі напівфабрикати:

 

 

 

 

 

 

М`ясні

1т.

6700

3100

6700

6700

 

Рибні

6400

700

6400

6400

 

Овочеві

4400

800

4400

4400

 

Кулінарні

7700

1200

7700

7700

 

40.

Крамниці:

 

 

 

 

 

 

Продовольчі

1 прац. в зміну

250

65

250

250

 

Промтоварні

16

5

16

16

 

41.

Перукарні

1 місце в зміну

120

33

120

120

 

42.

Кінотеатри

1 місце

4

1,5

4

4

 

43.

Клуби

10

2,6

10

10

 

44.

Театри:

 

 

 

 

 

Для глядачів

10

5

10

10

 

Для артистів

1 артист

40

25

40

40

 

45.

Стадіони та спортзали:

 

 

 

 

 

 

Для глядачів

1 місце

3

1

3

3

 

Для фізкультурників з урахуванням душа

1 фізкульт.

50

30

50

50

 

Для спортсменів з урахуванням душа

1 спортсмен

100

60

100

100

 

46.

Плавальні басейн:

 

 

 

 

 

 

Поповнення

% містк. у добу

10

 

10

10

 

Для глядачів

1 місце

3

1

3

3

 

Для спортсменів з урахуванням душа

1 спортсм.

100

60

100

100

 

 

47.

Бані:

 

 

 

 

 

 

Для миття у мильній воді з тазами на лавках та полоскання у душі

1

відвідувач

180

120

180

180

 

Теж саме з прийманням оздоровлювальних процедур та полоскання у душі

290

190

290

290

 

Душева кабіна

440

240

440

440

 

Ванна

540

360

540

540

 

48.

Душеві в побутових помешканнях промислових підприємств

1 душева сітка в зміну

500

270

500

500

 

49.

Цехи с тепловідділенням більш ніж 48 кДж

1 люд. В зміну

45

24

45

45

 

50.

Решта цехів

25

11

25

25

 

51.

Обслужуючий персонал загальних будівль

25

 

25

25

 

 

 

 

 

52.

 

Призначення водопостачання

 

 

Витрати на полив

Витрати води на один полив

 

л на м2

Кількість поливів на добу в залежності від денної температури

 

 

 

Від +10º до +30º С

Понад +30º С

 

 

 

52.1

Механізоване миття удосконалених покрить проїздів та майданів.

1,35

1

2

 

 

52.2

Механізований полив  удосконалених покрить проїздів та майданів.

0,35

1

2

 

 

52.3

Ручний полив (із шлангів) удосконалених покрить тротуарів та проїздів.

0,45

1

2

 

 

52.4

Полив міських зелених насаджень

3,5

1

2

 

 

52.5

Полив газонів та квітників

5

1

2

 

 

52.6

Полив насаджень в ґрунтових зимових теплицях

15

1

1

 

 

52.7

Полив насаджень в стелажних зимових та грунтових весняних теплицях, парниках всіх типів, утепленому грунті.

6

1

1

 

 

52.8

Полив садів, присадибних ділянок, кущів.

3,0

1

2

 

 

52.9

Полив овочевих культур

15

1

2

 

 

53

Миття автотранспорту:

 

 

53.1

При наявності механізованої мийки:

 

 

53.1.1

Грузові автомобілі, автобуси, тролейбуси

Л/машину у місяць

1500

 

 

53.1.2

Легкові автомашини

Л/машину у місяць

1000

 

 

53.2

При митті вручну з шланга незалежно від місця стоянки:

 

 

53.2.1       

Вантажні автомобілі, автобуси, тролейбуси

Л\ на одну помивку “

500

 

 

53.2.2

Легкові автомашини ( 4 помивки у місяць)

Л\ на одну помивку

300

 

 

53.2.3

Мотоцикли (5 помивок у місяць сезон 8 місяців)

Л\ на одну помивку “

50

 

 

54.

Приготування розчину

1м3

160

 

 

55.

Кладка цегельта

1м3

40

 

 

56.

Миття підлог

Л/м2

Помешкання

4

 

 

57.

Промивка та випробування внутрішніх мереж

Л/1000м3

Будівлі

1000

 

 

58.

Питні фонтанчики

Л/ч на 1 фонтанчик

50

 

 

59.

Автомат газової води (без обліку стаканомийки)

Л/г на 1 автомат

 

 

 

59.1

З водяним охолодженням

100

 

 

59.2

З не водяним охолодженням

25

 

 

59.3

Стаканомийка (автомати та лотки по продажу усіх напоїв)

Л/г на 1 стаканомийку

50

 

 

60.

Утримання худоби

Л/доби на голову

 

 

 

 

60.1

Корова

80

 

 

60.2

Молодняк крупної рогатої худоби

30

 

 

60.3

Кінь

80

 

 

60.4

Свиня доросла

25

 

 

60.5

Порося (до 4 мес.)

15

 

 

60.6

Нутрія

15

 

 

60.7

Овечка

10

 

 

60.8

Собака

 

 

 

 

 

60.8.1

ЖРУ

10

 

 

 

60.8.2

Приватний сектор

 

3

 

 

60.9

Кролик

3

 

 

 

60.10

Птиця

2

 

 

 

61

Туалет загального користування

Л/дубу на 1 унітаз

600

 

 

 

62

Кран вмивальника загального користування

Л/добу на 1 умивальник

200

 

 

 

 

Директор  СКП

«Водоканал»                                                                                    К.В.Чуйко

 

 

Керуючий справами виконкому

Соледарської міської ради                                                             Н.Л.Рогаченко

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017 №87   

м. Соледар

 

Про    проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника   на міському автобусному   маршруті загального користування  у м.Соледар   « Мікрорайон Деконка (ЗА вул.Ломоносова) – станція Сіль (ЗА)  (через вул.Чернишевського)»

 

Розглянувши службову записку від 26.05.2017 № 1197/01-46    заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рагози О.О.  щодо необхідності  проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника   на     міському                 автобусному   маршруті загального користування  у м.Соледар « Мікрорайон Деконка (ЗА вул.Ломоносова) – станція Сіль (ЗА)  (через вул.Чернишевського)», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 26 вересня 2007 року №1184 із внесеними до них змінами, з метою забезпечення підготовки матеріалів для проведення конкурсів з перевезення пасажирів на    автобусних  маршрутах загального користування  по території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст.44 Закону України від 23 лютого 2006 року №3492-IV«Про автомобільний транспорт» із внесеними до нього змінами, ст.30 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97- ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами,  виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:

1. Провести конкурс з визначення автомобільного перевізника   на     міському                 автобусному   маршруті загального користування  у м.Соледар « Мікрорайон Деконка (ЗА вул.Ломоносова) – станція Сіль (ЗА)  (через вул.Чернишевського)» у термін до 01.08.2017. 

 

2.Утворити конкурсний комітет з визначення на конкурсних засадах автомобільного перевізника   на                      автобусному   маршруті загального користування  на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити умови конкурсу  з визначення   автомобільного перевізника   на   автобусному   маршруті загального користування   на території Соледарської  міської  об’єднаної територіальної громади   згідно з додатком 2.

 4. Конкурсному комітету (Рагоза) у своїй діяльності керуватися Порядком щодо проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 з внесеними до неї змінами. 

5.Організаційне виконання рішення покласти   на  заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства  Рагозу О.О.

 

Міський голова                                                                                                                                              О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

07.06.2017 № 88

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення виконкому від 10.11.2016 №181 «Про призначення стипендій провідним спортсменам міста Соледар за значні досягнення у спорті на 2017 рік»

 

 Розглянувши службову записку від 22.05.2017 №1157/01-46 начальника відділу молоді спорту та туризму Соледарської міської ради  щодо внесення змін до рішення виконкому від 10.11.2016№181 «Про призначення стипендій провідним спортсменам міста Соледар за значні досягнення у спорті на 2017 рік», враховуючи висновки постійної комісії Соледарської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я молодіжної політики, освіти, культури та спорту /Дергачова/ від29.05.2017 року,згідно з Положенням про призначення стипендій провідним спортсменам міста Соледар за значні досягнення у спорті, затвердженого рішенням виконкому від 14.10.2010  №8 з внесеними до нього змінами,керуючись ст.28 Закону України  від 21травня 1997року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:

 

1.Внести зміни  до рішення виконкому від 10.11.2016№181 «Про призначення стипендій провідним спортсменам міста Соледар за значні досягнення у спорті на 2017 рік», а саме:

1) виключити зі списку  Єфимовича Микиту Михайловича; 

2) включити до списку Мухіну Варвару Костянтинівну.

 

2.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Артеменка І.В.

 

 

Міський голова                                                                                                                       О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017 №89

м.Соледар

 

Про взяття на облік громадян, які

потребують поліпшення житлових

умов при Соледарській міській раді

 

Розглянувши службову записку від 03.05.2017№1016/01-46 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №5 від 03.05.2017 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до статей 34, 36, 38–46 Житлового кодексу  Української РСР, пунктів 13, 15, 18, 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 з внесеними до них змінами та доповненнями, керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді:

1) Солов’янова В.В., ХХХ р.н., складом родини 1 особа, який мешкає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ – на підставі пп 14 п 44 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, визначивши чергу у загальних списках м.Соледара під №375, надавши обліковій справі №1003, з включенням до списків першочергового одержання житла, як особу, яка проживає у ветхому будинку, що не підлягає капітальному ремонту під №111;

2) Король О.А., ХХХХ р.н., складом родини 3 особи (вона, чоловік Король В.В., ХХХХ р.н., та дочка Король В.В., ХХХХ р.н.), яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХХХХХХ, житловою площею ХХХХ кв.м., який належить на праві приватної власності Пересічній Т.М., відповідно до договору дарування будинку від ХХХХХХХХХХ – на підставі пп 1 п 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, визначивши чергу у загальних списках Парасковіївського старостинського округу №7 під №52, надавши обліковій справі №405, з включенням до списку першочергового одержання житла, як учасника бойових дій, на підставі пп. 4 п. 44 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР під №8.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                         О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017  №90  

м.Соледар

 

Про  надання  житлової площі в

гуртожитку комунальної власності  

Соледарської міської об’єднаної

територіальної громади

 

Розглянувши службову записку від 03.05.2017 №1017/01-46 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №5 від 03.05.2017 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до пунктів 46, 57, 69 Правилобліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470,  керуючись ст.ст. 15, 46, 51, 58 Житлового Кодексу Української РСР від 30 червня 1983 №5464-Х, із внесеними до нього змінами,  ст.ст. 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Надати Горбатковій Т.В., складом родини 1 особа, житлову площу в гуртожитку комунальної власності територіальної громади м.Соледара ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

 

2. Відділу з управління комунальною власністю (Чуйко) видати ордер на  житлову площу в гуртожитку згідно з  п. 1 даного рішення.  

 

3. Соледарському комунальному виробничому ремонтно – житловому підприємству «Ремонтник» (Губаренко) укласти з Горбатковою Т.В. договір – найму житлового приміщення в гуртожитку згідно з  п.1 даного рішення.

 

4. Організаційне   виконання   рішення   покласти  на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., директора Соледарського комунального виробничого ремонтно – житлового  підприємства  «Ремонтник»  Губаренка С.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                             О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

07.06.2017  №91

м. Соледар

 

Про надання  дозволу громадянці

Парамошиній О.М. на зміну договору

найму на житлове приміщення в 

м. Соледарі

 

Розглянувши службову записку від 03.05.2017 №1018/01-46 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №5 від 03.05.2017 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді,  керуючись ст. ст.  63, 103, 104, 106, 107 Житлового  кодексу Української РСР,  ст. ст. 30 , 52  Закону   України  від  21 травня 1997 року №280/97 – ВР   «Про місцеве самоврядування  в Україні» з внесеними до нього змінами,  виконком міської ради

 

 ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл громадянці Парамошиній О.М. на зміну договору найму на житлове приміщення в м. Соледарі: ХХХХХХХХХХХ, у  зв’язку  зі  смертю основного квартиронаймача.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.

                                                                                                               

 

Міський голова                                                                                                                      О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017№92

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши службову записку від 04.05.2017 №1027/01-46 начальника організаційного відділу Кононченко О.С., враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від       04.05.2017 №6, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 р.р., затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 № 7/3-88 із внесеними до неї змінами, керуючись ст.ст.34, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Надати матеріальну допомогу у розмірі 3476грн. 80 коп. (три тисяч чотириста сімдесят шість грн.80 коп.)

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

1

Апалькова Валентина Іванівна

2

Горлова Валентина Федорівна

3

Дерев’янченко Олександр Степанович

4

Єненко Валентина Анатоліївна

5

Ільїна Тамара Яківна

6

Наріжна Ірина Сергіївна

7

Новожилова Раїса Миколаївна

8

Нянько Наталя Олексіївна

9

Суворов Сергій Анатолійович

10

Шелест Павло Іванович


2. Затвердити рішення на черговій сесії  міської ради.

 

3.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  Глущенко Т.І.

 

 

Міський голова                                                                     О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017 № 93

м. Соледар

 

Про затвердження  складу постійно    діючої    комісії  

виконкому  Соледарської міської  ради  по розгляду

 звернень громадян та Положення про неї у новій редакції

 

  

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів місцевого самоврядування, виконання Закону України від 02 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» із внесеними до нього змінами, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та у зв’язку із кадровими змінами, що відбулися у виконавчих органах  міської ради,» керуючись  ст.ст. 38, 52 Закону України від 21 травня 1997року №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

        1.   Затвердити:

        1) склад  постійно діючої комісії виконкому Соледарської  міської ради по розгляду звернень громадян  згідно з      додатком 1;

        2) положення про постійно діючу комісію виконкому Соледарської міської ради по розгляду  звернень громадян згідно з додатком 2.

 

        2. Вважати такими, що втратили чинність,  рішення виконкому міської ради від 10.01.2013  «Про затвердження складу постійно діючої комісії виконкому Соледарської міської ради по розгляду звернень громадян та Положення про неї»,   від 13.02.2014 №31 “Про внесення змін до  складу постійно діючої  комісії виконкому Соледарської міської ради по  розгляду звернень громадян», від 09.04.2015 №53 «Про внесення змін до складу постійно діючої комісії виконкому Соледарської міської ради по розгляду звернень громадян», від 13.08.2015 №116 «Про внесення змін до складу постійно діючої комісії виконкому Соледарської міської ради по розгляду звернень громадян», від 12.05.2016 №84 «Про внесення змін до складу постійно діючої комісії виконкому Соледарської міської ради по розгляду звернень громадян» та від 13.10.2016 №160 ««Про внесення змін до складу постійно діючої комісії виконкому Соледарської міської ради по розгляду звернень громадян».

 

           3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника загального відділу  Черноусову Т.С.

 

Міський голова                                                                                                                                                                     О.М. Степаненко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

07.06.2017 №93

Додаток 1

 

СКЛАД

постійно діючої комісії виконкому  Соледарської

міської ради  по розгляду  звернень громадян

 

 Степаненко  

 Олександр Миколайович     -     міський голова, голова комісії;

 

 Рогаченко

 Наталя Леонідівна                -     керуючий справами  виконавчого комітету,                                           

                                                       заступник голови  комісії

Черноусова                              

Тетяна  Сергіївна                   -     начальник загального відділу, секретар        

                                                       комісії                     

 

                                        ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

 

 

Агумава Наталя                     -       директор Соледарського комунального  

Валентинівна                                  підприємства  «Комунальник»;

 

Безсмертна Лариса

Вікторівна                            -          заступник міського голови з гуманітарних

                                                          питань та соціальної політики ;                                                           

Губаренко Сергій

 Олексійович                          -       директор Соледарському комунальному  

                                                         ремонтно-житлового підприємства            

                                                         «Ремонтник»;

Коваленко

Геннадій Віталійович           -        начальник відділу житлово-комунального                    

                                                         господарства, благоустрою, охорони  

                                                         навколишнього природнього середовища та  

                                                         інфраструктури ;

 

Микита Ганна Іванівна       -         спеціаліст ІІ категорії по роботі по

                                                         зверненню громадян;

 

Рагоза Ольга

Олександрівна                       -          заступник міського голови з питань

                                                            житлово-комунального господарства;

 

Редченко

Світлана Миколаївна             -         секретар  міської ради;

 

Танімова Наталя

Василівна                                -          начальник відділу земельних ресурсів.

                                                         

 

                                                            

Начальник  загального відділу                                                                                                                                                        Т.С. Черноусова

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                                                                                                                                Н.Л. Рогаченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

 07.06.2017 № 93

Додаток 2

                           

                                                                               

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію при виконкомі  Соледарської міської ради          

по розгляду звернень громадян

 

І. Загальні положення

 

1. Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при виконкомі Соледарської міської ради ( далі – Комісія) утворена виконкомом міської ради з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до міської ради, сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до виконавчих органів, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян.

 2. Комісія є консультативно-дорадчим органом виконкому міської ради.

 3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання та напрями діяльності Комісії.

 

 4. Координація дій виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, щодо сприяння громадянам у вирішенні за місцем проживання питань, порушених у зверненнях.

           5. Всебічне сприяння щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, викорінення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

          6. Запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових і службових осіб зі зверненнями громадян.

          7.  З’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, аналіз випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.

           8.  Вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства України про звернення громадян. Внесення пропозицій щодо притягнення посадових осіб до відповідальності у встановленому порядку, у тому числі до дисциплінарної відповідальності, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

           9. Вивчення проблем, порушених у зверненнях, що надійшли від органів вищого рівня, або таких, які тривалий час знаходяться на контролі, сприяння у їх вирішенні.

 

ІІІ. Основні функції та повноваження Комісії.

 

10. Отримувати інформацію та матеріали, необхідні для діяльності Комісії в порядку, передбаченому чинним законодавством.

          11. Надавати доручення начальникам виконавчих органів та залучати спеціалістів комунальних підприємств ( за погодженням з їх керівниками) до роботи щодо перевірки розгляду окремих звернень громадян.

         12. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств з  питань, що належать до компетенції Комісії.

         13. У разі необхідності проводити виїзні засідання Комісії.

         14.  Проводити роз’яснювальну роботу з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом, надавати правову допомогу населенню з питань роботи із зверненнями громадян.

         15.   Запрошувати заявників на засідання Комісії.

         16. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян.

         17. Брати участь у розгляді звернень, що надійшли на урядову «гарячу лінію»

 

ІV. Організація та порядок роботи Комісії:

 

          18. Комісію очолює міський голова.

          19.  Персональний склад Комісії затверджується  рішенням виконкому міської ради.

          20. Основною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться щомісяця, як правило, у другу п’ятницю місяця.

          21. Засідання комісії веде голова комісії, а в разі його відсутності – заступник голови.

          22. Члени Комісії беруть участь у роботі особисто на громадських засадах.

          23. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос міського голови є вирішальним.

           24. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є рекомендованими для розгляду і врахування в роботі виконавчих органів міської ради, підприємствами, установами та організаціями.

           25. Рішення Комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою та секретарем Комісії.

           26. Організаційне забезпечення діяльності  Комісії здійснює секретар Комісії.

          27. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на загальний відділ.

 

 

Начальник загального відділу                                                                                                                                                     Т.С. Черноусова

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                                                                                                                           Н.Л. Рогаченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

07.06.2017 № 94

  м. Соледар

Про перенесення терміну

розгляду питань

 

                Розглянувши службові записки від 11.05.2017 № 1071\01-46 начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Коваленка Г.В. та від 10.05.2017 №1067/01-46 головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О. щодо перенесення термінів розгляду питань  про стан доріг та тротуарів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та про стан кадрової роботи з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради  включених до плану роботи виконавчих органів міської ради на 2 квартал  2017 року, керуючись ст. ст. 40,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97- ВР   «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради       

 ВИРІШИВ:

 

         1. Перенести термін розгляду питань  «Простан доріг та тротуарів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» на серпень  2017 року та «Про стан кадрової роботи з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради» на липень 2017 року.

 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти керуючого справами виконавчого комітету.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                             О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

07.06.2017 № 95

  м. Соледар

Про зняття з розгляду питань

 

      Розглянувши службові записки від 28.04.2017 №1010/01-46 начальника юридичного відділу Нікітіної М.С.,  від 25.04.2017 № 982/01-46 начальника загального відділу  щодо зняття з розгляду питань «Про стан ведення договірної роботи виконавчими органами Соледарської міської ради» та  «Про знаття з контролю рішень виконкому Соледарської міської ради», включеного до плану роботи виконавчих органів міської ради на 2 квартал  2017 року,  керуючись ст. ст. 40,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97- ВР « Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради       

 ВИРІШИВ:

 

      Зняти з розгляду питання «Про стан ведення договірної роботи виконавчими органами Соледарської міської ради» та  «Про зняття з контролю рішень виконкому Соледарської міської ради».

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                            О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

07.06.2017 №   96

м. Соледар

        

Про затвердження проектно- кошторисної   документації  за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщень сільського будинку культури за адресою: с.Міньківка, вул.Залісна, б.126 Бахмутського району Донецької області» 

 

         Розглянувши службову записку від 07.06.2017 №1280/01-46   заступника міського голови  з питань житлово-комунального господарства   Рагози О.О.  щодо    необхідності затвердження  проектно- кошторисної документації  за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщень сільського будинку культури за адресою: с.Міньківка, вул.Залісна, б.126 Бахмутського району Донецької області», відповідно до    постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва  і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,   враховуючи позитивний  експертний звіт від 07.06.2017 №953/17 експертної організації ТОВ «Експертиза ЗО» , керуючись   ст.ст. 28,52 Закону України  від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради   

 

ВИРІШИВ:

Затвердити проектно-кошторисну документацію за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщень сільського будинку культури за адресою: с.Міньківка, вул.Залісна, б.126 Бахмутського району Донецької області» (додається).

 

Міський голова                                                                                                                                                                          О.М.Степаненко

        

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     Рішення виконкому

                                                                     міської ради

 

                                                                     від 07.06.2017  №   96

 

Проектно-кошторисна документація за робочим проектом

«Капітальний ремонт приміщень сільського будинку культури за адресою: с.Міньківка, вул.Залісна, б.126 Бахмутського району Донецької області»

 

Вид будівництва

 

Од. виміру

 

Кількість

 

«Капітальний ремонт приміщень сільського будинку культури за адресою: с.Міньківка, вул.Залісна, б.126 Бахмутського району Донецької області»

 

Загальна кошторисна вартість будівництва,

у тому числі:

Будівельні роботи

Устаткування

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

 

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

507,630

 

396,285

0,0

111,345

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово-комунального господарства                                                                                                                                                         О.О.Рагоза

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                                      Н.Л.Рогаченко

 

   

Яндекс.Метрика