Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

05.08.2020 № 136

м.Соледар

 

Про надання дозволу громадянам на зміну

договору найму на житлові приміщення

 

Розглянувши службові записки від 22.07.2020 №2293/18-26, від 24.07.2020 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяги з протоколів №7 від 21.07.2020, №8 від 24.07.2020 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, керуючись статтями 63, 103, 104, 106, 107 Житлового кодексу Української РСР, статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл громадянам на зміну договору найму на житлові приміщення:

1) Ілащуку В.А. в м. Соледарі: на квартиру №Х у будинку Х по вул. ХХХХХ, у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача;

2) Сабініну Д.В. в с.ХХХХХХ: на квартиру №Х у будинку Х по вул.ХХХХХХ, у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                   О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020 № 137

м.Соледар

 

Про взяття на облік громадянина Круглова Д.О.,

який потребує поліпшення житлових умов при

Соледарській міській раді

 

Розглянувши службову записку від 22.07.2020 №2294/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №7 від 21.07.2020 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до статей 34, 36, 38–46 Житлового кодексу Української РСР, пунктів 13, 15, 18, 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 з внесеними до них змінами та доповненнями, керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Взяти на облік громадянина Круглова Д.О., ХХХХ р.н., який потребує поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді, складом родини 1 особа, який зареєстрований на час навчання за адресою: ХХХХХХХХХ Луганського національного аграрного університету – на підставі абзацу 5 пункту 15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, визначивши чергу у загальних списках Міньківського старостинського округу №5 під №3, надавши обліковій справі №4, з включенням до списків позачергового одержання житла, як дитину-сироту під №3.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                  О.М. Степаненко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

05.08.2020 № 148

м.Соледар

 

Про затвердження Порядку видачі довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей

 

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» із змінами, керуючись  статтею 52 Закону України від 21 травня 1997 року  №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із  внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 Затвердити Порядок видачі довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей (додається).

 

 

Міський голова                                                                                 О.М. Степаненко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                       

 

Рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                від 05.08.2020 № 148

                              

Порядок

видачі довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей

 

І. Загальні положення

 

1.  Порядок видачі довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей (далі – Порядок) визначає процедуру видачі Соледарською міською радою довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням наявних бджолосімей (далі – довідка).

2.  Уповноваженим виконавчим органом з видачі довідки є відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Соледарської міської ради.

3.  Довідка підписується начальником відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій та скріплюється гербовою печаткою.

4.  Інші терміни, які використані у Порядку, мають таке значення:

заявник – (фізичні особи, фізичні особи – підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства);

уповноважена особа – особа, яка має нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів заявника;   

довідка – документ, який видається відділом з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій.

5.  Обробка персональних даних заявника здійснюється з дотриманням вимог законодавства України.

 

ІІ.  Розгляд заяви про видачу довідки

 

6.   Для отримання довідки заявник особисто або через уповноважену особу (за нотаріально посвідченою довіреністю)  подає до міської ради документи (разом з оригіналами для звіряння):

-       письмову заяву за формою (додаток 1);

-       копію паспорта громадянина України;

-       копію ветеринарно – санітарного паспорта пасіки;

- копію рішення про державну реєстрацію потужностей виданого територіальним органом Держпродспоживслужби;

-       копію нотаріально посвідченої  довіреності, у разі подання документів уповноваженою особою.

7.       Документи засвідчуються особистим підписом заявника або уповноваженої особи для забезпечення ідентичності копії оригіналам.

8.       Оригінали документів після звіряння повертаються заявнику.

9.       Відповідальність за достовірність даних, зазначених у заяві та документів, доданих до неї, несе заявник або уповноважена особа, яка звернулася за видачею довідки.

10.  Заява та документи до неї розглядаються на засіданні робочої групи з питань визначення кількості наявних бджолосімей протягом трьох робочих днів, про що складається відповідний протокол та акт визначення кількості наявних бджолосімей (додаток 2).

11.  Відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій, на підставі заяви та акту визначення кількості наявних бджолосімей, видає довідкупро реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей (додаток 3), яка реєструється в журналі реєстрації довідок про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей (додаток 4).

 

ІІІ. Відмова у видачі довідки

 

12.  Підставою для відмови у видачі довідки є невідповідність переліку наданих документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

 

ІV. Строки розгляду заяви про видачу довідки

 

13.   Видача довідки прореєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімейздійснюється протягом трьох робочих днів.

 

 

Начальник відділу з питань

агропромислового комплексу

та розвитку сільських територій                                                   О.О. Гульбасова

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                    Н.Л. Рогаченко

 

Додаток  1  до п. 6 Порядку видачі довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей

 

    Міському голові

 

П.І.Б., адреса проживання, контактний телефон

 

Заява

 

Прошу видати довідку  про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей, що розташована за адресою______________________

_______________________________________________________________

(адреса)

Додатки:

копія паспорта;

копія ветеринарно – санітарного паспорта пасіки;

копія рішення про державну реєстрацію потужностей виданого територіальним органом Держпродспоживслужби;

копія нотаріально посвідченої довіреності ( у разі подання документів уповноваженою особою)

 

Дата

 

Підпис

 

Начальник відділу з питань

агропромислового комплексу

та розвитку сільських територій                                                   О.О.Гульбасова

 

 

 

Додаток 2 до п. 10 Порядку видачі довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей

 

 

АКТ

визначення кількості наявних бджолосімей

станом на _________20___р.

 

 Даний акт складено в тому, що _____________________________

                                                                                                                                      (ПІБ)

_________________________________________________________________ , належить  пасіка у кількості ____________ бджолосімей, що розташована за

                                                                   (кількість)

адресою ______________________________________________________.

(адреса)

 

Голова робочої групи:_________________

                                                                (ПІБ, підпис)

Члени робочої групи: __________________

                                                               (ПІБ, підпис)

                                      __________________

                                                               (ПІБ, підпис)

                                      __________________

                                                               (ПІБ, підпис)

                                      __________________

                                                               (ПІБ, підпис)

                                     __________________

                                                               (ПІБ, підпис)

 

 

Начальник відділу з питань

агропромислового комплексу

та розвитку сільських територій                                                   О.О.Гульбасова

 

 

 

Додаток  3  до п. 11 Порядку видачі довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей

 

 

Реєстраційний номер довідки

Довідка

про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей

 

Довідка видана ___________________________________________ , що

(ПІБ)

пасіка розташована  за адресою________________________ _____________,

(адреса)

 яка  станом на _____________ складається з  __________ бджолосімей,

                                         (число, місяць, рік)                                        (кількість)

зареєстрована під номером _________ від______________ в Журналі  обліку

                                                          (число, місяць, рік)

фізичних осіб та суб’єктів господарювання – власників бджолосімей Соледарської міської ради .

 

                                                                                                      

Дата

Підпис

 

 

 

Начальник відділу з питань

агропромислового комплексу

 

та розвитку сільських територій                                                   О.О.Гульбасова

 

 

Додаток  4 до п. 11 Порядку видачі довідки про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей

 

 

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

 

ЖУРНАЛ

реєстрації довідок про реєстрацію пасіки  із зазначенням кількості бджолосімей

 

 

 

 

Почато: «____»________________20____р.

 

Закінчено: «____»________________20____р.

 

 

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце розташування пасіки

№ та дата видачі ветеринарно – санітарного паспорту пасіки

Особистий реєстраційний номер потужності

Дата акту визначення кількості наявних бджолосімей

Кількість бджолосімей

Дата видачі довідки

Підпис

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань агропромислового                                                                                                     О.О. Гульбасова

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020  № 147
м. Соледар  

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020  № 146
м. Соледар  

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020  № 145
м. Соледар  

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020  № 144
м. Соледар  

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

                            

УКРАЇНА    

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ              

 

РIШЕННЯ

 

 

05.08.2020 №  142

 м. Соледар

 

Про затвердження складу  комісії з придбання  у 2020 році на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та Положення про комісію

 

Розглянувши службову записку начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. від 15.07.2020  № 242, на виконання листа Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово – цивільної адміністрації  від 04.06.2020  № 0.6/16/981/0//2-20, регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки», затвердженої розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації  від 02.03.2018  № 2905-18 (із змінами),  Програми забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2020 № 7/50-1165, відповідно до статті 33 Закону України від 13 січня 2005 року № 2342 - ІV«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статті 25 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ«Про охорону дитинства», статті 11 Закону України від 02 червня 2005 року № 2623- ІV«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,  Порядком надання та використання у 2020 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад для придбання на вторинному ринку впорядкованого  для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.05.2020 № 482/5-20,  керуючись статтями  34, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами,   виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.   Затвердити склад комісії з придбання у 2020 році на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання  житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (додаток 1).

 

2.  Затвердити Положення про комісію з придбання у 2020 році на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання  житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (додаток 2).

 

3.  Організаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О. 

 

 

Міський голова                                                                                О.М.Степаненко

 

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                  Рішення  виконкому

                                                                                  міської ради                                                

                                                                                  

                                                                                  від 05.08.2020  № 142

                                                                                  

                                                                                  Додаток 1

 

Склад

комісії з придбання у 2020 році на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання  житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

Рагоза Ольга Олександрівна                     - заступник міського голови з   гуманітарних питань та соціальної політики, голова комісії;

Чуйко Оксана Георгіївна                         -  начальник відділу з управління комунальною власністю, заступник голови комісії;

Вілкова Ольга Олександрівна                  - начальник служби у справах дітей, секретар комісії;

 

Члени комісії:

Глущенко Тетяна Іванівна                        - в.о. начальника фінансового управління Соледарської міської ради;

 Єфимович Тетяна Володимирівна          - головний спеціаліст служби у справах дітей;

 

Жердій Людмила                                     -  начальник відділу

Юріївна                                                       бухгалтерського обліку та        

                                                                     звітності;

 

Матченов Артур                                        - начальник відділу з питань

Володимирович                                           соціального захисту населення;

 

Назаренко Микита Сергійович                - начальник відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради;

 

Павленко Маргарита Володимирівна     - головний спеціаліст відділу опіки та піклування служби у справах дітей Донецької облдержадміністрації;

 

 

 

Рудченко   Михайло Васильович            - начальник відділу житлово – комунального господарства, благо-устрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури;

 

 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                                  О.О. Вілкова

 

Керуючий справами виконавчого                                                  Н.Л. Рогаченко комітету

 

               

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                  Рішення  виконкому

                                                                                  міської ради                                                

                                                                                 

                                                                                  від 05.08.2020 №  142

 

                                                                                  Додаток 2

                                                                                        

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комісіюз придбання  у 2020 році на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання  житла для дітей-сиріт,

дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

І. Загальні положення

 

1.Комісія з придбання у 2020 році на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання  житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі - Комісія) - це посадові та інші особи виконавчого комітету Соледарської міської ради, призначені відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку громадян і потребують поліпшення житлових умов.

 

2. Метою створення Комісії є організація та проведення процедури закупівлі на конкурсній основі житла на засадах колегіальності та неупередженості.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Житловим кодексом Української РСР, Законом України від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ«Про охорону дитинства», Законом України від 13 січня 2005 року № 2342 - ІV«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України від 02 червня 2005 року № 2623- ІV«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

ІІ. Порядок створення та організація діяльності Комісії  

 

1.   Склад Комісії та положення про неї затверджуються рішенням виконкому міської ради.

 

2.       Членство в Комісії не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

 

3.   Керівництво роботою Комісії здійснює її голова.

Голова Комісії організовує роботу Комісії і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію функцій.

У разі відсутності голови Комісії, його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

За рішенням Комісії можуть залучатись службові (посадові) та інші особи для надання консультацій з технічних питань та процедурних моментів.

 

4.  Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії по мірі необхідності.

 

5.   Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування у присутності не менше половини від загального складу Комісії.

За умови рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

 

6.   Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комісії, присутніми на засіданні Комісії.

 

7.   Розгляд та визначення найвигіднішої пропозиції від продавців житла вторинного ринку за результатами отриманих заяв, здійснюється не пізніше, ніж через 20 днів після розміщення оголошення про придбання житла в засобах масової інформації.

 

ІІІ. Головні завдання та функції Комісії

 

1.       Комісія відповідає за організацію та проведення процедур закупівель  на вторинному ринку житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов та організацію  надання впорядкованого житла дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа.

 

2.   У процесі роботи Комісія забезпечує реалізацію таких функцій:

-                     готує та подає оголошення в засоби масової інформації (газету «Вперед» та розміщує на сайті міської ради) про придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     вивчає пропозиції і визначає вартість придбання 1 кв. м. житла загальної площі, яка повинна бути найнижчою серед запропонованої учасниками торгів з закупівлі житла у відповідності до потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

-                     організація приймання, зберігання, розкриття пропозицій, визначення найвигіднішої пропозиції продавців житла;

-                     розгляд пропозицій (звернень) виконавчого комітету міської ради та її структурних підрозділів, громадських організацій щодо забезпечення житлом зазначеної категорії осіб;

-           організація надання впорядкованого житла дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа;

-                     здійснення інших дій, передбачених Законами України.

 

IV. Права комісії

Комісія має право:

1) одержувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій розташованих на території міста, об’єднаної територіальної громади та її структурних підрозділів, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до завдань Комісії;

2)      залучати в установленому порядку до участі в своїй роботі представників виконавчого комітету міської ради та структурних підрозділів обласної адміністрацій;

3)      вносити в установленому порядку пропозиції до виконавчого комітету міської ради та структурних підрозділів обласної адміністрацій, до компетенції яких належать вирішення питань, що розглядаються Комісією;

4)      організовувати проведення нарад, засідань та інших заходів з приводу вирішення питань, пов’язаних із придбанням житла;

5)     розробляти та виносити проекти рішень на розгляд засідань виконавчого комітету та міської ради з питань, що належать до компетенції комісії.

 

V.      Порядок проведення конкурсу та оформлення придбання житла

 

1.      Предметом конкурсу є придбання на вторинному ринку на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади впорядкованого для постійного проживання житла (квартир) для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, яке переходить у власність Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, для його подальшого надання громадянам вищезазначеної категорії у встановленому житловим законодавством  України  порядку.

2.      Придбання впорядкованого для постійного проживання житла (квартир) для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на вторинному ринку здійснюється на умовах проведення конкурсу.

3.      Придбання житла здійснюється за кошти субвенції з обласного бюджету та кошти бюджету Соледарської міської об'єднаної територіальної громади  на умовах співфінансування у розмірі 50 відсотків вартості житла.

4.      Умовою закупівлі житла за рахунок субвенції з обласного  бюджету та коштів бюджету Соледарської міської об'єднаної територіальної громади є додержання наступних вимог:

-           придбання благоустроєного (впорядкованого) житла для надання дитині- сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування, та особі з їх числа виходячи з норми 13,65 кв.м. жилої на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті;

-           дотримання вартості придбаного одного квадратного метра загальної площі (з урахуваннямПДВ) житла в межах опосередкованої вартості спорудження житла, яка визначається Міністерством  розвитку громад на території України на 2020 рік, при  цьому вартість житла не повинна перевищувати вартість, визначену за результатами незалежної оцінки відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та у разі наявності позитивного висновку рецензента;

-           визначення за результатами закупівлі придбання одного кв. метра загальної площі житла найнижчою серед запропонованої  учасниками конкурсу;

-           при визначенні загальної вартості житла, яке планується придбати, враховуються витрати, пов'язані з оформленням  права комунальної власності на нього, сплатою встановлених законодавством обов'язкових платежів;

-           розподіл та надання житла дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа здійснюється відповідно до житлового  законодавства України.

5.     Вимоги до технічних та якісних характеристик житла:

-           квартира повинна відповідати встановленим санітарно – технічним вимогам, визначеним ст. 50 Житлового кодексу Української РСР ;

-           відсутність самовільних переобладнань у квартирі;

-           будинок, в якому знаходиться квартира і виставляється на торги не визначено аварійним або таким, що підлягає зносу;

-           квартира облаштована господарсько – питним водопроводом холодної води, побутовою каналізацією, системою опалення, електричною мережею;

-           наявність розвиненої інфраструктури поблизу розташування житла (міський транспорт, заклади освіти, магазіни).

6.     Для участі у конкурсі  подаються:

Заява  про участь в конкурсі  із зазначенням:

прізвища та ініціали фізичної особи – власника житла або уповноваженої особи, її місце проживання, номера телефону;

заява про згоду на обробку персонал них даних;

пропозиція щодо квартири у довільній формі (перелік із визначенням характеристики квартири, ціни, адреси);

копія паспорта фізичної особи та карти платника податків фізичної особи - -власника житла (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);

копії правовстановлюючих документів, на підставі яких проводилась державна реєстрація права власності на нерухоме майно,  та копія технічного паспорта ;

документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи власника житла щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені;

оригінал довідки з Державного банку (реквізити, якого зазначені у відомостях про учасника конкурсу) про стан відкритих розрахункових рахунків;

довідки балансоутримувача будинку та /або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово – комунальні послуги та членських внесків об'єднання співвласників  багатоквартирних будинків або заява власника житла про зобов'язання погасити  заборгованість у разі перемоги пропозиції;

довідка балансоутримувача/експлуатуючої організації  про відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані в квартирі, що подається на конкурс або заява власника про обов'язок зняти з реєстрації всіх членів родини у разі перемоги пропозиції на день укладення договору купівлі - продажу;

фотоматеріали квартири;

звіт про  оцінку майна відповідно до Закону України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»;

рецензія на звіт про оцінку вартості житла відповідно до Закону  України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»;

За рішенням Комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій визначається комісією пари опублікуванні оголошення в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Соледарської міської ради.  Пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються особам, що їх  подали. 

Кожен учасник конкурсу надає пропозиції та документи, які підтверджують відповідність пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета конкурсу готується учасниками в одному примірнику і подається у письмовій формі та засвідчується власним підписом у запечатаному конверті з позначкою «Конкурсна пропозиція».

7.    Комісія відміняє торги у разі:

-                     відсутності подальшої потреби в закупівлі відповідних об’єктів нерухомого майна (житла);

-                     відхилення всіх конкурсних пропозицій.

 

8.    Конкурс вважається таким, що не відбувся у разі :

-                     якщо ціна найбільш економічно вигідної цінової пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

-                     якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

-                     неподання жодної пропозиції для участі у конкурсі.

 

9.           У разі подання лише однієї конкурсної пропозиції, вона може бути визначена переможцем, якщо відповідає всім вимогам конкурсної документації.

 

10.Комісія  визначає переможця шляхом відкритого голосування та оформлює рішення протоколом, який підписується всіма членами комісії. Результати проведення конкурсу  повідомляються всім учасникам конкурсу, що брали участь у конкурсі, шляхом надсилання рекомендованого листа.

 

11.Підписаний протокол є підставою для укладання Соледарською міською радою договору купівлі – продажу відповідно до Цивільного кодексу України.

 

12.      Бюджетні кошти з рахунку головного розпорядника коштів, визначеного міською радою перераховуються Продавцю житла на підставі та на умовах укладеного договору купівлі-продажу.

 

13.      Оплата послуг по оформленню договору купівлі – продажу покладається на продавця житла (переможця конкурсу).

 

Під час визначення вартості житла враховуються витрати, пов'язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів.

 

14.      Житло приймається у комунальну власність Соледарської міської ради у порядку, встановленому законодавством, для подальшого надання дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа.

 

 

Начальник служби у справах дітей                                                 О.О. Вілкова

 

Керуючий справами виконавчого                                                   Н.Л. Рогаченко

 

 

                                             

УКРАЇНА    

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ              

РIШЕННЯ

 

05.08.2020 № 141

м. Соледар

Про виконання плану роботи

виконавчих  органів  міської

ради за 2 квартал 2020 року

   Заслухавши інформацію керуючого справами  виконавчого комітету Рогаченко Н.Л. про  виконання  плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради  за 2 квартал 2020 року , виконком міської ради відзначає , що відповідно до плану роботи виконкому на 3 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконкому від 04.08.2020 № 89, на засіданнях виконкому розглянуто й прийнято 17  планових рішення. Фактично за звітній період було розглянуто та прийнято -27 рішень. У квітні та травні  засідання виконавчого комітету не проводилися у зв»язку з карантинними обмеженнями.Видано 63 розпорядження міського голови з основної діяльності, особисті прийоми міського голови не проводилися .

  План роботи виконавчих органів міської ради за 2 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.06.2020 №89  виконано. Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 40,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/ 97- ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 ВИРІШИВ:

1.Інформацію керуючого справами  виконавчого комітету  Рогаченко Н.Л. про виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради за 2 квартал 2020 року взяти до відома.

2. Зняти з контролю рішення виконкому Соледарської міської ради від 05.03.2020 № 67 „Про затвердження плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на  2 квартал 2020 року ”  як виконане.

Міський голова                                                                                                                                               О.М.Степаненко 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020 №140

м.Соледар

                  

Про скасування дозволу гр. Кисловському Ю.М., наданого згідно з рішенням виконкому Соледарської міської ради від 23.10.1996р., №34, на будівництво гаражу №351 по вул.Карпинського ,5-А  у м.Соледарі

 

Розглянувши звернення громадянкиКисловськоїВ.В. від 23.06.2020 № 1883/18-26 щодо відмови від права забудови земельної ділянки, наданої її чоловіку Кисловському Ю.М., що помер, для будівництва гаражу №351 по вул.Карпинського,5-А у м.Соледарі,у зв'язку з відсутністю коштів для будівництва, відповідно до статті 14  Закону України від 16 листопада 1992 року № 2780-ХП “Про основи містобудування” із змінами, Законом України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI“Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України від 20 травня 1999 року № 687-XIV “Про архітектурну діяльність” із змінами, керуючись  статтями 31,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:  

         1.Скасувати дозвіл громадянину Кисловському Юрію Михайловичу, наданого згідно з рішенням виконкому Соледарської міської ради від 23.10.1996р., №34, на будівництво гаражу №351 по вул.Карпинського,5-А у м.Соледарі.

 

         2.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділумістобудування, архітектури та капітального будівництва СоколенкоІ.М.

 

 

Міськийголова                                                                 О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020 №138

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши службову записку від 29.07.2020 №2382/18-26 начальника організаційного відділу Кононченко О.С., враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від 03.08.2020 №7, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій Соледарської міської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 № 7/50-1166, керуючись статтями 34, 52 Закону України від    21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Надати матеріальну допомогу мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на лікування, згідно зі списком (додаток).

 
2.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  Жердій Л.Ю.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

Додаток

 

рішення виконавчого комітету

 

від 05.08.2020  №138

 

Список

мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для надання матеріальної допомоги на лікування у розмірі 7641 грн. 20 коп. (сім тисяч шістсот сорок одна грн. 20 коп.)

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Сума

(грн.)

1

Алещенко Раїса Володимирівна

684,80

2

Андріянова Олександра Анатоліївна

684,80

3

Балакчи Валентина Каролівна

684,80

4

Д’яченко Олександра Іванівна

684,80

5

Захарова Зінаїда Миколаївна

684,80

6

Кваша Петро Васильович

599,20

7

Кузнецова Ольга Анатоліївна

878,80

8

Лендел Ганна Олександрівна

684,80

9

Любченко Людмила Іванівна

513,60

10

Різник Дмитро Володимирович

599,20

11

Соловйов Василь Євгенович

513,60

12

Старокожко Марія Олександрівна

428,00

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                              О.С. Кононченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

05.08.2020 №139

м. Соледар

 

Про затвердження проєкту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул. Преображенська в м. Соледарі»       

 

                Розглянувши службову записку від 10.06.2020 №1660/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О. щодо необхідності затвердження проєкту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул. Преображенська в м. Соледарі», враховуючи експертний звіт від 01 квітня 2020 року №05-0074-20 філії ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Донецькій області (відповідальний експерт – Барміна О.О.), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись статями 28, 31, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити проєкт будівництва «Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул. Преображенська в м. Соледарі»згідно з додатком.

 

2. Відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва (Соколенко) при укладанні договорів на виконання робіт враховувати п.1 цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                        О.М. Степаненко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Рішення виконавчого комітету

                                                                                 міської ради

 

                                                                                 05.08.2020 №139

 

Додаток

 

Проєкт будівництва

«Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул. Преображенська в м. Соледарі»

 

№ п/п

Найменування об’єкта

Загальна кошторисна

вартість,

тис. грн.

Будівельні роботи,

тис. грн.

Інші витрати,

тис. грн.

1

«Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул. Преображенська в м. Соледарі»

1 105,625

866,526

239,099

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово-комунального господарства                                       А.О. Черняєва

 

Керуючий справами виконавчого

комітету                                                                                      Н.Л. Рогаченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

05.08.2020  №135

м.Соледар     

 

Про організацію централізованого водопостачання жителів села Федорівки Васюківського старостинського округу №3

 

            Розглянувши службову записку від 22 липня 2020 року №2291/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Чєрняєва А. О., з метою забезпечення централізованим водопостачанням  жителів села Федорівки Васюківського старостинського округу №3, відповідно до Закону України від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» із змінами, Закону України від 10 січня 2002 року №2918-III «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»  зі змінами, керуючись статтями 30,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

        

1.   Організувати централізоване водопостачання жителів села Федорівки Васюківського старостинського округу №3 у термін до 31 грудня 2020 року.

 

2.       Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Рудченко) забезпечити виготовлення паспорту свердловини А 10726-Э.

 

3.       Директору комунального підприємства «Яковлівське»                     Московці Р.В.:

1)       Отримати дозвіл на спеціальне водокористування зі свердловини                         А 10726-Э, технічні умови щодо підключення насосного обладнання свердловини до електромережі, іншу документацію відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері питної води та питного водопостачання;

2)      Провести ремонтні роботи водоводу  села Федорівки у термін до 30 жовтня 2020 року;

3)      Розробити та подати на затвердження  тарифи на послугу централізованого  водопостачання для жителів села Федорівки з їх обґрунтуванням у термін до 30 жовтня 2020 року.

 

4.       Заступнику міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєву А.О. залучити інвесторів до ремонтних робіт свердловини та водоводу  села Федорівки.

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                            О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020 №134   

м. Соледар

 

Про організацію вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття 

 

Розглянувши службову записку від 19.06.2020 року № 1842/18-26 заступника міського голови з  питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О., з метою вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття,відповідно до Закону України від 05 квітня 2019 року № 2344-3 «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», наказу Міністерства інфраструктури України від 15 липня 2013 року № 480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», керуючись статтями 30, 52 Закону України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Організувати вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття у термін до 31.10.2020 року.

 

2.Начальнику відділу з питань правового забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління (Нікітіна) підготувати проєкт договору щодо пасажирських перевезень на  автобусному маршруті загального користування          м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття, для вивчення попиту населення.

 

3. Затвердити перелік осіб, які залучаються в якості обліковців для проведення вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття, згідно з додатком 1.

 

4. Обліковцям, які визначені пунктом 3 цього рішення, здійснити вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття, за допомогою візуального та табличного методів.

 

5. Затвердити форму звітності щодо результатів вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування                 м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття, для обліковців, згідно з додатком 2.

 

6. Затвердити склад комісії щодо аналізу результатів вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування м. Соледар – с. Міньківка що планується до відкриття, згідно з додатком 3.

 

7. Погодити для здійснення вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття:

1) тимчасовий розклад руху автобусного маршруту згідно з  додатком 4;

2) тимчасову вартість проїзду згідно з  додатком 5;

3) тимчасову схему автобусного маршруту згідно з  додатком 6.

 

8. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Рудченка М. В.

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                                       О.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

05.08.2020 р. № 134

 

Додаток 1

 

 

Перелік осіб, які залучаються в якості обліковців

для проведення вивчення попиту населення на пасажирські перевезення

по автобусному маршруту загального користування

м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття

 

 

Бабенко Ірина Іванівна

- спеціаліст ІІ категорії відділу земельних ресурсів;

 

Корецька Ольга Валеріївна

- спеціаліст І категорії з питань екології та природних ресурсів відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури;

 

Лебедь Ірина Вікторівна

- спеціаліста І категорії відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури;

 

Піщалка Світлана Анатоліївна

- спеціаліст ІІ категорії відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури;

 

 

 

Хоружевська Леся Миколаївна

- провідний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій;

 

 

 

 

 

Юнг Тамара Євгенівна

 

 

 

 

- головний спеціаліст відділу з управління комунальною власністю.

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                        М. В. Рудченко                                                               

 

Керуючий справами виконкому                                                           Н. Л. Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

05.08.2020 р. № 134

 

Додаток 2

 

 

Форма звітності щодо результатів вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття, для обліковців

 

Зупинка

Час відправлення

Зайшло людей, од.

Вийшло людей, од.

в т. ч. пільгової категорії, од.

м. Соледар (лікарня)

 

 

 

 

м. Соледар (зуп. Париж.ком.)

 

 

 

 

м. Соледар                            (зуп. Благодатне)

 

 

 

 

с. Васюківка

 

 

 

 

с. Никифорівка

 

 

 

 

с. Міньківка

 

 

 

 

с. Никифорівка

 

 

 

 

с. Васюківка

 

 

 

 

м. Соледар                            (зуп. Благодатне)

 

 

 

 

м. Соледар (зуп. Париж.ком.)

 

 

 

 

м. Соледар (лікарня)

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                        М. В. Рудченко                                                               

 

Керуючий справами виконкому                                                           Н. Л. Рогаченко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

05.08.2020 р. №134

 

Додаток 3

 

 

Склад комісії щодо аналізу результатів вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття

 

Черняєв Андрій Олександрович

- заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, голова комісії;

 

Рудченко Михайло Васильович

- начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, секретар комісії.

 

Члени комісії

 

Альяних Олександр Миколайович

- депутат міської ради (за згодою);

 

Матченов Артур Володимирович

- начальник відділу з питань соціального захисту населення;

 

Нікітіна Марина Сергіївна

- начальник відділу з питань правового

забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління;

 

Рагоза Ольга Олександрівна

- заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики.

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                        М. В. Рудченко                                                               

 

Керуючий справами виконкому                                                           Н. Л. Рогаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

05.08.2020 р. № 134

 

Додаток 4

 

Тимчасовий розклад руху автобусного маршруту

на час проведення вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття

 

1.     м. Соледар – с. Міньківка

 

Названаселенного пункта

Час прибуття(год-хв)

Час відправлення(год-хв)

Час у дорозі(год. -   хв.)

 Відстань (км)

м. Соледар (лікарня)

 

8-00

     -

-

м. Соледар (зуп. Париж.ком.)

8-05

8-05

0-05

1,5

м. Соледар                            (зуп. Благодатне)

8-10

8-10

0-05

1,5

с. Васюківка

8-20

8-22

0-12

8

с. Никифорівка

8-39

8-40

0-18

8

с. Міньківка

9-08

-

0-28

16

 

с. Міньківка – м. Соледар

 

Названаселенного пункта

Час прибуття(год-хв)

Час відправлення(год-хв)

Час у дорозі(год. -   хв.)

 Відстань (км)

с. Міньківка

 

9-10

-

-

с. Никифорівка

9-37

9-38

0-28

16

с. Васюківка

9-53

9-55

0-17

8

м. Соледар                            (зуп. Благодатне)

10-06

10-07

0-12

8

м. Соледар (зуп. Париж.ком.)

10-11

10-12

0-05

1,5

м. Соледар (лікарня)

10-17

-

0-05

1,5

2.     м. Соледар – с. Міньківка

 

Названаселенного пункта

Час прибуття(год-хв)

Час відправлення(год-хв)

Час у дорозі(год. -   хв.)

 Відстань (км)

м. Соледар (лікарня)

 

13-00

     -

-

м. Соледар (зуп. Париж.ком.)

13-05

13-05

0-05

1,5

м. Соледар                            (зуп. Благодатне)

13-10

13-10

0-05

1,5

с. Васюківка

13-20

13-22

0-12

8

с. Никифорівка

13-39

13-40

0-18

8

с. Міньківка

14-08

-

0-28

16

 

с. Міньківка – м. Соледар

 

Названаселенного пункта

Час прибуття(год-хв)

Час відправлення(год-хв)

Час у дорозі(год. -   хв.)

 Відстань (км)

с. Міньківка

 

14-10

-

-

с. Никифорівка

14-37

14-38

0-28

16

с. Васюківка

14-53

14-55

0-17

8

м. Соледар                            (зуп. Благодатне)

15-06

15-07

0-12

8

м. Соледар (зуп. Париж.ком.)

15-11

15-12

0-05

1,5

м. Соледар (лікарня)

15-17

-

0-05

1,5

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                        М. В. Рудченко                                                                

 

Керуючий справами виконкому                                                           Н. Л. Рогаченко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

05.08.2020 р. № 134

 

Додаток 5

 

Тимчасова вартість проїзду

на час проведення обстеження попиту населення на перевезення на  автобусному маршруті загального користування м. Соледар – с. Міньківка, що планується до відкриття

 

 

м. Соледар (лікарня

м. Соледар (зуп. Париж. Ком.)

м. Соледар                (зуп. Благодатне.)

с. Васюківка

с. Никифорівка

с. Міньківка

м. Соледар (лікарня)

 

8

8

10

20

40

м. Соледар (зуп. Париж.Ком.)

8

 

8

10

20

40

м. Соледар                (зуп. Благодатне.)

8

8

 

10

20

40

с. Васюківка

10

10

10

 

10

30

с. Никифорівка

20

20

20

10

 

20

с. Міньківка

40

40

40

30

20

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                        М. В. Рудченко                                                               

 

Керуючий справами виконкому                                                            Н. Л. Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

05.08.2020 р. № 134

 

Додаток 6

 

Тимчасова схема автобусного маршруту

на час проведення обстеження попиту населення на перевезення на  автобусному маршруті загального користування

м. Соледар – с. Міньківка

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                    М. В. Рудченко                                                                

 

Керуючий справами виконкому                                                       Н. Л. Рогаченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

05.08.2020  №133

 м. Соледар

 

Про стан роботи комунальних підприємств по благоустрою території   Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади

 

Заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Рудченка М. В. про стан роботи комунальних підприємств по благоустрою території   Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади, згідно з планом роботи виконавчихорганів Соледарської міської ради на ІІIквартал 2020 року, затвердженого рішенням виконкому від 04.06.2020 року № 89,Законом України від 06 вересня 2005 року №2807-ІV«Про благоустрій населених пунктів», Правилами благоустрою м. Соледара, затвердженими рішенням міської ради від 25 червня 2013 року №6/39-522, керуючись статтями 30,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Рудченка М. В. про стан роботи комунальних підприємств по благоустрою території   Соледарської міської об’єднаної територіальної  громадивзяти до відома.

 

2. Стан роботи комунальних підприємств по благоустрою території   Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади визнати задовільним.

 

3. Рекомендувати керівникам підприємств усіх форм власності, організацій, установ, орендарям, а також власникам приватних будинків утримувати у належному санітарному стані власні та прилеглі території.

 

4. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Рудченко М. В.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва.А. О.

 

 

Міський голова                                                                                        О. М. Степаненко

 

 

Інформація

про стан роботи комунальних підприємств по благоустрою території   Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади

 

Заходи по благоустрою на території Соледарської міської  ОТГ передбачені програмоюблагоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, яка затверджена рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/50-1161, програмою забезпечення питною водою мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, яка затверджена рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/50-1162, програмою зовнішнього освітлення населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік затверджена рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/50-1160.

Комунальними підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади протягом 1 півріччя 2020 року виконувалися наступні роботи по благоустрою:

     

 КП «Яковлівське»

Найменування робіт

 

Населені пункти

 

 

Одиниця
 виміру

Яковлівка

Білогорівка

Василівка

Берестове

Володимирівка

Роздолівка

Никифорівка

Прибирання майданчиків
 відпочинку,
оглядових майданчиків, парків,
скверів,
меморіалів

100м2

269,45

5,8966

 

6

120

 

47,45

Побілка бардюрного каменю

100м2

69

4

 

 

 

 

 

Обрізування вручну одиночних колючих кущів

100 кущів

1,2

 

 

 

 

 

 

Видалення порослі мотокосаркою

100м2

44,67

19,04

47,62

9,52

47,06

27,86

23,6

Згрібання скошеної трави

100м2

115,52

 

 

15,36

 

 

32

Ремонт дерев'яного настилу лав довжиною 2,5 м

1 лава

1

 

 

 

 

 

 

Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим поверхні лав по дереву

100м2

0,18

 

 

 

 

 

 

Скошування трави з використанням кущоріза

100м2

18,18

 

 

36,4

48,49

12,12

36

Згрібання зрізаних гілок

100м2

46,46

 

16

2

16

 

4,5

Подріблення гілля, кущів і крон

10м3

6,697

 

 

 

 

 

0,8

Навантаження сміття вручну

14,07

 

 

 

 

 

 

Перевезення сміття до 6 км

т

14,07

 

 

 

 

 

 

Ремонт дерев'яних лав та встановлення столу

1 лава

4

 

 

 

 

 

2

Стіл дерев'яний

шт

 

 

 

 

 

 

1

Відкриття або закриття пристовбурних лунок

100м2

9,79

 

 

 

 

 

 

Згрібання трави, листя та сміття вручну

100м2

253,3

20

 

 

 

 

59,292

Викошування газонів партерних та звичайних

100м2

208,36

 

 

35,76

88,26

82,7

64,7

Прополювання квітників без застосування плотиків

100м2

0,1

 

 

 

 

 

 

Обрізання крон дерев з використанням бензопилки

1 дерево

18

 

5

 

 

2

 

Побілка стовбурів дерев

10 дерев

104

 

2

 

 

 

 

Вирізування сухих гілок вручну на деревах

1 дерево

1

 

9

 

 

 

 

Вирізання порослі всіх дерев крім тополь

100 дерев

4,1

 

 

 

 

 

 

Обрізання та проріджування крон дерев вручну

1 дерево

16

 

 

 

 

 

 

Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених

100м2

183,12

 

 

 

 

 

 

Очищення проїзної частини від нанесеного грунту біля бордюрів вручну

10м3

17

 

 

13,2

 

 

 

Прибирання автобусних зупинок

1 зупинка

30

 

 

3

 

 

 

Прибирання сміття з урн

1 урна

43

 

 

4

 

 

 

Прибирання сміття на узбіччях, в смузі на укосах

100м2

307,15

 

 

 

 

 

 

Прибирання територій кладовищ

100м2

109,01

11,85

 

5,93

29,63

5,92

5,93

Мотоблок "Зубр"

маш. Год

4,5

 

 

 

 

 

 

Дрібний ремонт металевих огорож

1м2

6,6

 

 

 

 

 

 

Середній ремонт металевих огорож

1м2

1,2

 

 

 

 

 

 

 

СКВРЖП «Ремонтник»

За кошти міського бюджету підприємством виконані роботи на суму 980,4 тис. грн., а саме : 

- поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 344,9 тис. грн. -  підвішено проводів 4,728 км., замінено автоматичних вимикачів АП-5-3м—з шт., замінено 28 ламп зовнішнього освітлення, встановлено 75 шт. світильників, перетягнуто 0,44 км. проводів, знято 1265 м. світлодіодних шнурів,;

-видалення аварійних дерев на суму 48,3 тис. грн. – видалено 24 дерева ; 

-утримання доріг в зимовий період на суму 60,0 тис. грн. -  посипано протиожеледними сумішами  51218 м2 доріг, очищено від снігу 36,34 км. поїжджої частини ;

-надані послуги з організації свят на суму 129,8 тис. грн. – очищено стендів від старих плакатів – 666,9м2, поклеєно банерів 666,9 м2 , знято  73 підвісних металевих каркасів, встановлено 44  підвісних металевих каркасів, знято – 1360 м. світлодіодних шнурів;

-послуги з утримання зелених насаджень (покос трави) на суму 96,8 тис.грн.- викошено 50000 м2 газонів, вирізано кущів 9000 м2;

-послуги з дезінфекції під’їздів багатоквартирних житлових будинків Соледарської міської ОТГ у перід карантинуна суму 100,0 тис.грн. – оброблено 21872,265 м2; 

-послуги з прибирання та підмітання вулицьна суму 149,6 тис.грн.- очищено від грязі 26498,307 м2; - очищено від грязі вручну частина доріг - 40398,307 м2; - побілено бордюр –       4403,982 м2

 

-на підставі укладеного договору з Управлінням освіти відділом культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради, виконані роботи з видалення аварійних дерев на території Соледарської ЗОШ I-II ступенів №14  у кількості 2 одиниці на загальну суму   27,2 тис. грн.,

-на підставі укладеного договору з відділом культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради, виконані роботи з ремонту і техобслуговування будинків культури насуму 23,8 тис.грн.

За власні кошти:

№ пп

Показник

Од. виміру

Обсяг

1.

Заплановано витрат на рік

тис.грн.

2500,00

2.

Фактичне виконання з початку року

тис.грн.

599,4

3.

Ремонт конструктивів, у т.ч.

 

 

3.2.

 - тверді покрівлі

тис. м2

0,047

3.3.

 - м’які покрівлі

тис. м2

0,237

3.6.

 - балкони

одиниць

6

4.

Ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних комунікацій:

 

 

4.1.

 -  трубопроводи холодного водопостачання

пог.м.

295,5

4.3.

 - трубопроводи центрального опалення

пог.м.

50,0

4.4.

 - трубопроводи водовідведення

пог.м.

94,6

4.5.

 - мережі електропостачання

пог.м.

74,26

 

СКП «Комунальник»

№№

Виконані роботи по м.Соледар

Од.виміру

Кількість

1

Озеленення

 

 

 

-прополювання та розпушування пристовбурних лунок

М2

700

 

-прополювання квітників без застоування плотиків

М2

2000

 

-скошування трави з використанням кущоріза, згрібання скошеної трави

М2

40000

2

Ліквідація стихійних звалищ

М3

61

3

Санітарна обробка вулиць м.Соледар

Маш/год

72

4

Прибирання снігу в зимовий період

 

 

 

-очищення  доріг і тротуарів вручну

М2

16880

 

-очищення доріг від снігу машинами МАЗ МКДЗ, КДМ

км

358

 

-розподілення протиожеледних матеріалів

Т.М2

568,8

 

-прибирання автобусних зупинок

1 зупинка

258

5

Валка і санітарна обрізка дерев

 

 

 

-валка

1 дерево

11

 

-корчування пнів з залученям трактору

од

21

6

Прибирання літніх доріг

 

 

 

-очищення доріг вручну

М2

20610

 

-встановлення дорожніх знаків

од

6

 

-очищення пішохідних доріжок

М2

4815

 

-укладання бетону на доріжкі

М3

4

 

-встановлення бортових каменів

м

25

7

Перевезення піску вантажним автомобілем

год

15

8

Роботи на Центрі безпеки

 

 

 

-завезення грунта

тн

184

 

-підготовка місць для садіння, копка ям, садіння зелених насаджень

Од.

160

9

Роботи на шляхах

 

 

 

-влаштування дорожньої розмітки фарбою вручну

м

2380

 

-заміна дорожніх знаків

од

8

10

Благоустрій парків, меморіалів, скверів

 

 

 

-улаштування корита під квітники, підготовка грунту, насипка грунту

М2

36

 

-корчування пнів з переміщенням

Од.

16

 

-перевезення грунту

тн

23

 

-прибирання листя з газонів і клумб

М2

25800

 

-санобрізка дерев

Од.

70

 

-відкриття пристовбурних лунок, підрізання троянд (4700 од.)

М2

3600

11

Обслуговування кладовищ

 

 

 

-видалення порослі

М2

8500

 

-звалювання дерев

шт

17

 

-збирання зрізаних гілок і чагарнику

М2

3980

 

-навантаження і вивезення сміття

тн

6

 

-прибирання території кладовища

М2

8000

 

-скошування і згрібання трави

М2

13000

 

-видалення порослі і збирання зрізаного чагарнику

М2

13300

 

-побілка бордюр

м

200

 

Виконані роботи по старостинським округам

Од.виміру

Міньківський с/о

Парасковіївський с/о

Бахмутський с/о

Васюківський с/о

Озеленення

 

 

 

 

 

-відкриття пристовбурних лунок та канавок, прополювання та розпушування

М2

62

34

14

40

-прополювання квітників без застоування плотиків

М2

46

106

215

135

-обрізування вручну кущів троянд

од

50

120

220

146

скошування трави з використанням кущоріза, згрібання скошеної трави

М2

6600

10000

8000

6000

Ліквідація стихійних звалищ

М3

 

24

21

7

Валка і сан обрізка дерев

 

 

 

 

 

-валка

 

 

 

 

11

-вирізування сухих гілок

од

100

 

 

40

-підстигання живих огорож

м

150

 

 

 

-кронування дерев, прибирання зрізаних гілок

1 дерево

12

67

 

 

Перевезення піску вантажним автомобілем

год

6

7

3,5

6

Обслуговування кладовищ

 

 

 

 

 

-видалення порослі

М2

3300

3700

 

3000

-скошування і згрібання трави

М2

1900

2500

 

1600

-навантаження і вивезення сміття

т

1

2

 

2

 

СКП «Водоканал»

-          встановлено 41 оголовок та 48 кришок люка на каналізаційних колодязях міста (вул.Паркова, Преображенська, Соледарська, Носова, Театральна, Маяковського, 52 Стрілецька Дивізія, Дачна):

-          побілені колодязі на каналізаційних колекторах (район вул. Карпінського, Преображенська, Дачна, 52 Стрілецька Дивізія, Маяковського, міська лікарня);

-          встановлено тимчасову колонку на міському кладовищі;

-          виконані роботи на КНС-1, а саме: покіс та вирубка сухостою, обрізка дерев, прибирання території, побілка бордюр;

-          ВНС-2, ВНС-1  вирубка сухостою, прибирання території, побілка бордюр;

-          ОС покіс та вирубка сухостою, прибирання території, побілка бордюр.

-          Біля абонентського відділу вул. Паркова,  розроблена та висаджена клумба;

-          Надавалися послуги з підготовки клумб, планування поверхонь та інших земляних робіт для благоустрою Соледарської громади, так екскаватором-навантажувачем JSBвідпрацьовано 6 машиногодин. Послуги трактора з причіпом  ЮМЗ-6кл. склали 10 машиногодин.  Навантаження піску на стадіоні м.Соледар також відпрацьовано 6 машиногодин екскаваторм-навантажувачем, екскаватором Борекс-2102 відпрацьовано 3 машиногодини. Послуги з планування поверхонь та земляні роботи на центрі безпеки склали 9 машиногодин. У с.Нікіфорівка роботи склали 30 машиногодин.

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони

навколишнього природного середовища

та інфраструктури                                                                                     М. В. Рудченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

05.08.2020 № 132

м. Соледар

 

Про визначення місць розташування  об’єктів зовнішнього  освітлення на території Володимирівського старостинського округу № 4 та міста Соледар

 

   Розглянувши службову записку від 13.07.2020 року № 2120/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О., щодо визначення місць розташування об’єктів зовнішнього  освітлення на території Володимирівського старостинського округу № 4 та міста Соледар, керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ :

 

        1. Визначити місця розташування об’єктів зовнішнього освітлення на території:

        1)Володимирівського старостинського округу № 4 - по вулиці Ломоносова;

2)міста Соледар – по вулиціЛісна та по вулиці Широка.

 

        2. Фінансування витрат за спожиту електричну енергію для об’єктів зовнішнього освітлення здійснювати  відповідно до Договорів  про розподіл та постачання електричної енергії, укладених Соледарською міською радою з постачальниками зазначеної послуги.

 

        3.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  Рудченка М.В.

 

        4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

Міський голова                                                                       О. М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

05.08.2020  №131

м.Соледар     

 

Про виконання  вимог з охорони праці на комунальних підприємствах Соледарської міської ради

 

            Заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Рудченка М.В. про стан виконання вимог з охорони праці на комунальних підприємствах Соледарської міської ради, відповідно до плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконкому від 04.06.2020 року № 89, відповідно до статті  35 Закону України вiд 14.10.1992 року № 2694-XII «Про охорону праці» із внесеними до нього змінами, керуючись статтями 30,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

        

         1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Рудченка М.В. про виконання вимог з охорони праці на комунальних підприємствах Соледарської міської ради взяти до відома.

 

            2. Визнати належний рівень роботи  по  виконанню вимог з охорони праці  на комунальних підприємствах Соледарської міської ради.

 

3. Керівникам комунальних підприємств Соледарської міської ради:

         1) Соледарському  комунальному виробничому ремонтно-житловому підприємству «Ремонтник» (Гутковська) вжити заходи щодо усунення виявлених недоліків виконання вимог з охорони праці згідно з додатком 1;

         2) Соледарському комунальному підприємству «Комунальник» (Агумава) вжити  заходи щодо усунення виявлених недоліків виконання вимог з охорони праці згідно з додатком 2;

         3) Соледарському комунальному підприємству «Водоканал» (Чуйко) вжити заходи щодо усунення виявлених недоліків виконання вимог з охорони праці згідно з додатком 3;

         4)  Комунальному підприємству «Розсадник декоративних і лісових культур  «Ялинка» (Лябах) вжити  заходи щодо усунення виявлених недоліків  виконання вимог з охорони праці згідно з додатком 4;

         5)  Комунальному підприємству «Яковлівське» (Московка) вжити  заходи щодо усунення виявлених недоліків  виконання вимог з охорони праці згідно з додатком 5.

         6) Щодо проведеної роботи надати інформацію до відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Рудченко) у термін до 01 жовтня 2020 року.

 

         4. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  (Рудченко):

         1) здійснювати контроль за станом роботи з охорони праці на комунальних підприємствах Соледарської міської ради;

         2) підготувати інформацію про хід виконання цього рішення для розгляду на засіданні виконавчого комітету у жовтні 2020 року.

 

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження міського голови

 

 05.08.2020 р. №131   

 

Додаток  1

 

Заходи

 щодо усунення виявлених недоліків виконання вимог з охорони праці на

 Соледарському комунальному виробничому ремонтно-житловому підприємстві «Ремонтник»

 

1.  Оформити технічну документацію з охорони праці   відповідальним та керуючим складом на підприємстві до 17 серпня 2020 року;

2.  Поновити інструкції з охорони праці до 17 серпня 2020 року;

3.  Провести перевірку у разі необхідності перезарядження вогнегасників              до 31 серпня 2020 року;

4.  Забезпечити проведення медичного огляду працівників згідно графіку у термін до 14 вересня 2020 року.

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                    М. В. Рудченко                  

 

Керуючий справами виконкому                                                        Н. Л. Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження міського голови

 

05.08.2020 р. №  131

 

Додаток  2

 

Заходи

 щодо усунення виявлених недоліків виконання вимог з охорони праці на

 Соледарському комунальному підприємстві  «Комунальник»

 

1.  Провести навчання інженерно – технічного персоналу правилам ОП та ТБ відповідно до посадових інструкцій до 30 вересня 2020 року;

2.  Провести атестацію робочих місць до 30 вересня 2020 року;

3.  Провести аудит по ОП до 30 вересня 2020 року;

4.  Забезпечити проведення медичного огляду працівників згідно графіку у термін до 14 вересня 2020 року;

5.  Отримати дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки до 30 вересня 2020 року;

6.  Отримати декларацію на відповідність вимогам ОП до 30 вересня 2020 року.

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                    М. В. Рудченко                  

 

Керуючий справами виконкому                                                        Н. Л. Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження міського голови

 

 05.08.2020 р. № 131

 

Додаток  3

 

Заходи

 щодо усунення виявлених недоліків  виконання вимог з охорони праці на

 Соледарському комунальному підприємстві «Водоканал»

 

1.  Провести заходи по наведенню порядку на території виробничої дільниці до   14 серпня 2020 року;

2.  Провести покіс бур’янів на прилеглих територіях до 14 серпня 2020 року.

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                    М. В. Рудченко                  

 

Керуючий справами виконкому                                                        Н. Л. Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження міського голови

 

05.08.2020 р. №131     

 

Додаток  4

 

Заходи

 щодо усунення виявлених недоліків виконання вимог з охорони праці на

комунальному підприємстві «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка»

 

1.      Провести аудит по ОП до 30 вересня 2020 року;

2.      Отримати декларацію на відповідність вимогам ОП до 30 вересня 2020 року;

3.     Провести навчання інженерно – технічного персоналу правилам ОП та ТБ відповідно до посадових інструкцій до 30 вересня 2020 року.

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                    М. В. Рудченко                  

 

Керуючий справами виконкому                                                        Н. Л. Рогаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження міського голови

 

                                                                                              05.08.2020 р. № 131  

 

Додаток  5

 

Заходи

 щодо усунення виявлених недоліків виконання вимог з охорони праці на

 комунальному підприємстві «Яковлівське»

 

1.            Провести навчання інженерно – технічного персоналу правилам ОП та ТБ відповідно до посадових інструкцій до 30 вересня 2020 року;

2.            Оформити технічну документацію з охорони праці  (книга нарядів) відповідно до діючого законодавства до 14 серпня 2020 року;

3.            Провести атестацію робочих місць до 30 вересня 2020 року;

4.            Забезпечити проведення медичного огляду працівників згідно графіку у термін до 14 вересня 2020 року;

7.             Провести аудит по ОП до 30 вересня 2020 року;

8.            Отримати дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки до 30 вересня 2020 року;

9.             Отримати декларацію на відповідність вимогам ОП до 30 вересня 2020   

 року;

10.        Розробити перелік питань для перевірки знань з ОП, норми видачі   

 спецодягу до 14 серпня 2020 року;

11.      Вирішити питання щодо медичного огляду водіїв автотранспорту

    перед виїздом на рейс у відповідності з діючим законодавством до 14      

серпня 2020 року.

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                    М. В. Рудченко                  

 

Керуючий справами виконкому                                                        Н. Л. Рогаченко

 

 

 

Інформація

про виконання вимог з охорони праці на комунальних підприємствах і в бюджетних закладах Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

Робочою групою у складі Черняєва Андрія Олександровича - заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, голови робочої групи; Лебедь Ірини Вікторівни - спеціаліста І категорії відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, секретаря робочої групи; Рудченка Михайла Васильовича - начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, член робочої групи; Близнюка Костянтина Анатолійовича інженера з охорони праці  Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник» - члена робочої групи;  Пєшкової Валентини Вікторівни  - інженера з охорони праці Соледарськогоу комунального підприємства  «Водоканал», члена робочої групи, було проведено перевірку виконання вимог з охорони праці на Соледарському комунальному виробничому  ремонтно-житловому підприємстві  «Ремонтник», на Соледарському комунальному підприємстві «Комунальник», на Соледарському комунальному підприємстві «Водоканал», на комунальному підприємстві «Яковлівське», на комунальному підприємстві «Розсадник декоративних та лісових культур «Ялинка».

Перевірка проводилася щодо питань наявності нормативно-технічної документації з охорони праці,  техніки безпеки, санітарної, пожежної, техногенної безпеки на підприємствах.

 

На всіх комунальних підприємствах Соледарської громади (СКВРЖП «Ремонтник», СКП «Комунальник», СКП «Водоканал», КП «Яковлівське», КП «РДЛК «Ялинка») створені служби з охорони праці, або є відповідальні особи за техніку безпеки на підприємстві.

 Комунальні підприємства СКВРЖП «Ремонтник», СКП «Водоканал»  мають дозволи на виконання робіт з  підвищеної небезпеки.

Випадків виробничого травматизму та профзахворювань немає.            

Протипожежні щити  укомплектовані.   План евакуації  в наявності.

На підприємстві СКП «Водоканал», в повному обсязі проведено медогляд згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 246 від 21.05.2017 року та наказом № 280  від 23.07.2002 року.

 

За результатами перевірки встановлено:

 

 

Питання щодо ОП та ТБ

СКП «Водоканал»

СКВРЖП «Ремонтник»

СКП «Комунальник»

КП «Яковлівське»

КП «Розсадник декоративних та лісових культур «Ялинка»

1. Накази на підприємстві:

- створення служб по ОП або відповідального за ОП;

+

+

+

+

+

- про утворення постійно діючої комісії на підприємстві по перевірці знань робітників з ОП;

+

+

+

+

+

- відповідального за електрогосподарство підприємства

+

+

+

+

+

- про затвердження  відповідальних за всіма видами робіт.

+

+

+

+

+

2. Журнал інструктажу по ОП (вступний, первинний)

+

+

+

+

+

3. Протоколи іспитів з охорони праці і техніки безпеки

+

+

+

Строк проведення жовтень

+

4.Програма  вступного інструктажу  з ОП пожежної безпеки

+

+

+

+

+

5.Журнал інструктування інженерно-технічних працівників (ІТП) під час заміщення

+

+

+

-

+

6. Положення з ОП

+

+

+

+

+

7. Положення  про порядок навчання

+

+

+

+

+

8. Положення про проведення робіт з підвищеною небезпекою, які оформляються нарядом допуску

+

+

+

-

-

9. Комплексні заходи з ОП та пожежної безпеки

+

+

+

+

+

10. Атестація робочих місць

+

+

-

-

+

11. Медогляд,ФГ обстеження робітників підприємства

+

-

-

-

+

12.Навчання ІТП

+

+

-

+ не в повному обсязі

-

13.Перелік необхідних інструкцій:

- інструкція з ОП відповідно до виконуваних професій;

+

+

+

+

+

- наказ про ведення в дію інструкцій по ОП;

+

+

+

+

+

- книга нарядів

+

+

+

+

+

14. Перелік питань для перевірки знань з ОП робітників за всіма видами робіт, спеціальностей

+

+

+

-

+

15.Перелік питань для перевірки знань з ОП керуючих структурним підрозділом, інженерно-технічних працівників

+

+

+

-

+

16. Колективний договір (розділ охорона праці)+

+

+

+

+

+

17.Норми видачі  і носка спецодягу

+

+

+

-

+

18.Кошти затрачені на ОП

18300

    13483

1557

3824

8248

19. Декларація на відповідність вимогам охорони праці.

+

+

-

-

-

20. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки

+

+

-

+

-

21. Аудит по ОП

+

+

-

-

-

 

 

Також є порушення та зауваження  з охорони  праці на  підприємствах:

 

На СКВРЖП «Ремонтник» (Гутковська):

1.                 Технічна документація з охорони праці не оформлена  відповідальним та керуючим складом на підприємстві;

2.     Інструкції з охорони праці потребують оновлення;

3.     Вогнегасники потребують перевірки.

4.     Необхідно провести медичний огляд персоналу.

 

На СКП «Комунальник» (Агумава) :

1.                Необхідно провести навчання інженерно – технічного персоналу;

2.                Провести атестацію робочих місць;

3.                Провести аудит по ОП;

4.                Отримати дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки;

5.                Отримати декларацію на відповідність вимогам ОП.

6.                Необхідно провести медичний огляд персоналу.

 

На СКП «Водоканал» (Чуйко):

1.                Відсутній порядок на території виробничої дільниці.

2.                Наявні карантинні рослини та бур’яни.

 

На КПРДЛК «Ялинка» (Лябах):

1.                Необхідно провести навчання інженерно – технічного персоналу.

2.                Отримати декларацію на відповідність  вимогам охорони праці, та провести аудит по ОП.

3.                Необхідно провести навчання інженерно – технічного персоналу;

 

 

На КП «Яковлівське» (Московка):

1.      Не проведена атестація робочих місць;

2.      В неповному обсязі проведений медичний огляд.

3.      Недоукомплектованість підприємства засобами пожежної безпеки;

4.      Книга нарядів ведеться з порушеннями;

5.      Необхідно розробити перелік питань для перевірки знань з ОП,  

           норми видачі спецодягу, отримати декларацію на відповідність  

           вимогам охорони праці, та провести аудит по ОП.

6            Вирішити питання щодо медичного огляду водіїв автотранспорту

перед виїздом на рейс у відповідності з діючим законодавством.

       

На СКП «Водоканал» виявлено найменше порушень з охорони праці та техніки безпеки.

 

 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства,

благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища

та інфраструктури                                                                         М.В.Рудченко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

05.08.2020 № 130                            

м. Соледар

 

Про затвердження складу робочої групи з питань громадської безпеки та соціальної згуртованості Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та Положення про неї

 

Розглянувши службову записку від 14.07.2020 № 2123/18-26 начальника відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради Назаренка М.С. щодо затвердження складу робочої групи з питань громадської безпеки та соціальної згуртованості Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та Положення про неї, керуючись статтями 28, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити склад робочої групи з питань громадської безпеки та соціальної згуртованості Соледарської міської об’єднаної територіальної громади(Додаток 1).

 

2.  Затвердити Положення про робочу групу з питань громадської безпеки та соціальної згуртованості Соледарської міської об’єднаної територіальної громади(Додаток 2).

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу молоді, спорту та туризму Назаренка М.С.

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського голови з гуманітаринх питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

        

Міський голова                                                                                    О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

05.08.2020  № 129

м.Соледар

 

Про  виконання вимог з охорони праці в комунальних закладах спорту Соледарської міської ради

 

 

         Заслухавши інформацію начальника відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради Назаренка М.С. про виконання вимог з охорони праці в комунальних закладах спорту,згідно з планом роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на IIIквартал 2020 року,з метою порушень правил протипожежної безпеки, гігієнічно санітарних норм, відповідно до Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII«Про охорону праці», керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Інформацію начальника відділу молоді, спорту та туризму Соледарської міської ради Назаренка М.С. про  виконання вимог з охорони праці  в комунальних закладах спортувзяти до відома.

 

2.  Начальнику відділу молоді, спорту та туризму Назаренку М.С. розробити заходи щодо усунення недоліків у організації охорони праці в комунальному закладі спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Соляник» у термін до 01.09.2020 року.

 

3.  Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу молоді, спорту та туризму Назаренку М.С.

 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

Інформація

про  виконання вимог з охорони праці в комунальних закладах спорту Соледарської міській ради

 

 В комунальному закладіспортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Соляник» відповідальний за охорону праці керівник Сергєєва В.В., з метою якісного виконання вимог з охорони праці в комунальному закладі було проаналізовано нормативно-технічну документацію, у наявності:

- журнал нарядів;

- інструкції за спеціальностями;

- інструкції водних та повторних  інструктажів;

- журнали проведення інструктажів;

- план евакуації;

- протипожежний щит в наявності.

Постійно ініціюються перевірки майна та інвентарю комунального закладу, у ході останнього було виявлено,  що футбольний майданчик зі штучним покриттям розміром 42*22 метри знаходиться у аварійному стані, і не придатний до використання, також ремонту потребують: майданчик для гри в міні-футбол «Арена», дитячий ігровий майданчик та тренажерний майданчик з антивандальним тренажерним обладнанням. Асфальтне покриття бігових доріжок не рівне, та може призвести до травм під час експлуатації, електрична мережа вуличного освітлення та адміністративної будівлі стара, але в задовільному стані, заплановані заходи щодо проведення поточного ремонту мереші електрозабезпечення.

Станом на 01.08.2020 в адміністративній будівлі розміщений один вогнегасник, у ході перевірки закладу виявлена необхідність придбання ще трьох вогнегасників та оновити інформаційні стенди пожежної безпеки для відвідувачів.

         Нормативно-технічна документація оформлена відповідно з вимогамиЗакону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII«Про охорону праці».

         Випадків травматизму під час виконання посадових обов’язків за звітний період не було.

         Згідно з вимогами «Правил пожежної безпеки» на 2020 рік розроблені заходи та визначені відповідальні з протипожежної безпеки.

 

 

Начальник відділу молоді,

спорту та туризму                                                                 М.С.Назаренко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

06.08.2020  № 128

м.Соледар

 

Про виконання  вимог з охорони праці в комунальних закладах  культури Соледарської міської  ради

 

        Заслухавши інформацію начальника відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Кучера О.О. про виконання вимог з охорони праці в закладах культури Соледарської міської ради, на виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.06.2019 №107, із внесеними до них змінами, Законом України в редакції від 21 листопада 2002 року №229–ІV«Про охорону праці», із внесеними до нього змінами, керуючись статтями30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Інформацію начальника відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради Кучера О.О. про виконання вимог з охорони праці в закладах культури Соледарської міської ради взяти до відома.

 

 2.Визнати належний рівень роботи по виконанню вимог з охорони

праці в закладах культури Соледарської міської ради.

           

3.Керівникам закладів  культури громади забезпечити виконання вимог з  охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладів культури громади.  

 

4.Відділу культури міської ради (Кучер) здійснювати щоквартальний контроль за станом роботи з охорони праці в закладах культури Соледарської міської ради.

 

5.Висвітлювати у засобах масової інформації, на офіційному сайті відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради зміни у законодавстві з питань охорони праці, стан виробничого травматизму, професійних захворювань та стан їх профілактики в закладах культури Соледарської міської ради.

         

6. Організаційне виконання рішення покласти на відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради (Кучер).

        

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020 № 127

м.Соледар

 

Про виконання вимог з охорони праці в комунальному некомерційному підприємстві «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»

 

Заслухавши інформацію головного лікаря КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» Мартиненка О.І. про виконання вимог з охорони праці в КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради», на виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.06.2020 №89, на виконання Закону України від 19 листопада 1992 року №2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із внесеними до нього змінами, Закону України від 21 листопада 2002 року №229–ІV«Про охорону праці», із внесеними до нього змінами, керуючись статтями30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» Мартиненка О.І. про виконання вимог з охорони праці вкомунальному некомерційному підприємстві «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» взяти до відома.

 

2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» Мартиненку О.І. розробити заходи щодо усунення недоліків у виконання вимог з охорони праці в комунальному некомерційному підприємстві «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» у термін до 24.08 2020 року та надати на наступне засідання виконавчого комітету.

 

3.Організаційне виконання цього рішення покластина начальника відділу охорони здоров'я міської ради Безкровного В.І.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                                О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020 № 126

м.Соледар

 

Про виконання вимог з охорони праці в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»

 

Заслухавши інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»Світличної С.І. про виконання вимог з охорони праці вкомунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради», на виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.06.2020 № 89, відповідно до Закону України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із внесеними до нього змінами, Закону України від 21 листопада 2002 року №229–ІV«Про охорону праці», із внесеними до нього змінами, керуючись статтями30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»Світличної С.І. про виконання вимог з охорони праці вкомунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» взяти до відома.

 

2.Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»Світличній С.І. розробити заходи щодо усунення недоліків у організації охорони праці в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» у термін до 24.08 2020 року та надати на наступне засідання виконавчого комітету.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальнику відділу охорони здоров'я Соледарської міської ради Безкровного В.І.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                                О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020 № 125

м.Соледар

 

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року

          

           Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року,згідно з планом роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 2 квартал 2020 року, затвердженим  рішенням виконкому від 05.03.2020 №67, відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись статтями 27-35,40,52 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР  “Про місцеве самоврядування в Україні ” з внесеними до нього змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 рокувзяти до відома.

 

2. Виконавчим органам міської ради вжити вичерпних заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми за напрямками.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                           О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

 

05.08.2020   №  124

м. Соледар

 

Про затвердження складу комісії з контролю за підготовкою закладів загальної середньої освіти до організованого початку  2020-2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

 

   Розглянувши службову записку від 25.07.2020 року № 2364/18-26                                 начальника Управління освіти Замараєвої Т.О. щодо затвердження складу комісії з контролю за підготовкою   закладів загальної середньої освіти  до організованого початку 2020-2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період,  відповідно  до   листа Міністерства освіти і науки України  від 26.04.2013 року № 1/9-305 «Про використання Інструктивно - методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі», керуючись статтями 30, 32, 52 Закону України від 21 травня 1997року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1. Затвердити:

              1) склад комісії з контролю за підготовкою  закладів загальної середньої освіти  до організованого початку 2020-2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додається);

            

          2. Комісії (Рагоза) здійснити контроль за підготовкою  закладів загальної середньої освіти до організованого початку нового 2020-2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, оформити відповідні акти перевірки готовності закладів.

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    

                                                                                           рішення виконкому

міської ради                

                                                                                     від 05.08.2020 №         124  

                                                                               

Склад

комісії з контролю за підготовкою  закладів  загальної середньої освіти

до організованого початку 2020-2021 навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період

 

Рагоза Ольга Олександрівна

-    заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, голова комісії;

 

Замараєва Тетяна

Олександрівна

-                    начальник Управління освіти,  заступник голови комісії;

 

Фоменко Вікторія

Юріївна

-                    головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти, секретар комісії.

 

Члени комісії:

 

Губа

Сергій Анатолійович

 

 

 

-              завідувач Бахмутської  районної філії державної  установи  «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (за  узгодженням);

 

Піскун Павло Борисович

 

-             інженер Управління освіти;

 

Спеціаліст загону запобігання надзвичайним ситуаціям Бахмутського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області

 

Пятаєв

Олександр Іванович

-              згідно зі списком (додаток 1 до складу комісії з контролю за підготовкою закладів загальної середньої освіти до організованого початку 2020-2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період);

 

-             провідний фахівець-лікар загальної гігієни відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства  Бахмутського районного правління Держпродспоживслужби в Донецькій області (за  узгодженням).

 

Спеціаліст Бахмутської районної   філії державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

 

-              згідно зі списком (додаток 2 до складу комісії з контролю за підготовкою закладів загальної середньої освіти до організованого початку 2020-2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період)

В.о.старост відповідного старостинського округу

- відповідно старостинському округу

 

 

 

Додаток 1

 

до складу комісії з контролю за підготовкою закладів загальної середньої освіти до організованого початку 2020-2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

 

Список спеціалістів загону запобігання надзвичайним ситуаціям Бахмутського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області,

які здійснюють перевірку закладів загальної середньої освіти

Управління освіти Соледарської міської ради в межах їх повноважень

 

Назва навчального закладу

ПІБ спеціаліста, посада

Бахмутська ЗОШ,

Соледарська ЗОШ №13,

Соледарська ЗОШ №14,

Центр дітей та юнацтва

Балдін Станіслав Сергійович, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бахмутського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області, капітан служби цивільного захисту

Берестівська ЗОШ,

Володимирівська ЗОШ,

Яковлівська ЗОШ

Фомичов Денис Сергійович, фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Бахмутському районі Центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Донецькій області, лейтенант служби цивільного захисту

Васюківська гімназія,

Никифорівська гімназія,

Міньківський НВК

Закренична Дар’я Юріївна, фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Бахмутському районі Центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Донецькій області, старший лейтенант служби цивільного захисту

Парасковіївська ЗОШ,

Роздолівський НВК

Бардакова Людмила Олексіївна фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Бахмутському районі Центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Донецькій області, капітан служби цивільного захисту

 

 

Начальник Управління освіти

Соледарської міської ради                                                                   Т.О.Замараєва

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                           Н.Л.Рогаченко  

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

до складу комісії з контролю за підготовкою закладів загальної середньої освіти до організованого початку 2020-2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

                                                                                                                    

Список

спеціалістів Бахмутськоїрайонної філії державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»,

які здійснюють перевірку загальноосвітніх навчальних закладів

Управління освіти Соледарської міської ради в межах їх повноважень

 

Назва навчального закладу

ПІБ спеціаліста, посада

  1

Бахмутська ЗОШ

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

2

Берестівська ЗОШ

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

3

Васюківська гімназія

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

4

Володимирівська ЗОШ

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

5

Никифорівська  гімназія

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

6

Міньківський НВК

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

7

Парасковіївська ЗОШ

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

8

Яковлівська ЗОШ

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

9

Соледарська ЗОШ №13

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

10

Соледарська ЗОШ №14

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

11

Роздолівський НВК

Хохлова Лариса Василівна, фельдшер санітарний

12

Соледарський ЦДЮ

Родняна Олена Борисівна, фельдшер санітарний

 

Начальник Управління освіти

Соледарської міської ради                                                                   Т.О.Замараєва

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                           Н.Л.Рогаченко  

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

05.08.2020   №  123

м. Соледар

 

Про виконання вимог з охорони праці в комунальних закладах освіти Соледарської міської ради

 

         Заслухавши інформацію начальника Управління освіти  Замараєвої Т.О. про виконання вимог з охорони праці в комунальних закладах освіти  , на виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.06.2020 №89, відповідно до  Законів України від 05 вересня 2017 року  №2145-VІІІ «Про освіту», від 11 листопада 2001 року №2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» зі змінами, від 16 січня 2020 року №463-ІХ «Про повну загальну середню освіту», від 22 червня 2000 року №1841-ІІІ «Про позашкільну освіту» із внесеними до нього змінами, Законом України в редакції від 21 листопада 2002 року № 229-IV«Про охорону праці», із внесеними до нього змінами, керуючись статтями30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Інформацію начальника Управління освіти Замараєвої Т.О. про виконання вимог з охорони праці в комунальних закладах освіти Соледарської міської ради взяти до відома.

 

2.                Визнати належний рівень роботи по виконанню вимог з охорони праці в комунальних закладах освіти Соледарської міської ради.

 

3.     Управлінню освіти (Замараєва):

               1) здійснювати систематичний контроль за станом роботи з охорони праці вкомунальних закладах освіти Соледарської міської ради;

              2) висвітлювати у засобах масової інформації, на офіційному сайті Управління освіти Соледарської міської ради зміни у законодавстві з питань охорони праці, інформацію щодо стану виробничого травматизму, професійних захворювань та стану їх профілактики в комунальних закладах освіти Соледарської міської ради.

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти (Замараєва).

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020   № 122

м. Соледар

 

Про стан підготовки закладів

освіти до навчального

2020/2021 року

 

         Заслухавши інформацію начальника Управління освіти Замараєвої Т.О про стан підготовки  закладів  освіти  до  навчального 2020/2021 року, згідно з планом роботи виконавчих органів Соледарської  міської ради на ІІІ квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.06.2020 №89,  відповідно до Законів  України від 05 вересня 2017 року  №2145-VІІІ «Про освіту», від 11 листопада 2001 року №2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» зі змінами, від 16 січня 2020 року №463-ІХ «Про повну загальну середню освіту», від 22 червня 2000 року №1841-ІІІ «Про позашкільну освіту» із внесеними до нього змінами,керуючись статтями 30,32,52 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Стан підготовки закладів освіти до навчального 2020/2021 року визнати задовільним.

 

2.     Управлінню освіти (Замараєва):

              1) організувати проведення навчально-виховного процесу  в закладах освіти   відповідно до санітарних норм і правил, завершити   поточні ремонтні роботи в закладах освіти,   здійснити роботу по виконанню заходів щодо енергозбереження та використання енерго-, газо-, теплопостачання у межах  лімітів
                                                                                          у термін до 01.09.2020 року

    2) провести моніторинг стану готовності навчальних закладів громади до початку 2020/2021 навчального року;
                                                                                         у термін  до 21.08.2020 року
              3) скласти акти прийому готовності закладів загальної середньої та позашкільної освіти до нового навчального року;
                                                                                          у термін до 26.08.2020 року
              4) підвести підсумки огляду з підготовки закладів освіти до нового 2020/2021 навчального року на нараді з питань освіти 27.08.2020 року.

 

         3. Заслухати інформацію про хід виконання рішення виконавчого комітету від 05.08.2020 року  № 122 «Про стан підготовки закладів освіти до навчального 2020/2021 року» на засіданні виконавчого комітету у жовтні 2020 року.


          4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти   (Замараєва), фінансове управління (Глущенко).

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.08.2020  № 121

м. Соледар

 

Про    погодження     звіту     про 

використання коштів цільового

фонду   Соледарської       міської

ради   за   І півріччя    2020  року


         Заслухавши звіт про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради  за  І півріччя 2020 року  начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Жердій Л.Ю., згідно рішення  міської ради від 13.07.2006 №5/4-33 «Про створення цільового фонду Соледарської міської ради та затвердження Положення про цільовий фонд Соледарської міської ради», плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на ІІІ квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету  від  04.06.2020  № 89,  з метою здійснення контролю за витрачанням коштів цільового фонду Соледарської міської ради,  відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VІ із внесеними до нього змінами, керуючись статтею  52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,  виконком міської  ради

 

ВИРІШИВ:

          1.Погодити звіт про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради заІ півріччя 2020 року  (додається).

 

          2.  Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (Жердій) винести звіт про використання коштів цільового фонду Соледарської міської ради за І півріччя 2020 року для розгляду  на  чергову сесію міської ради.

 

         

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради Жердій Л.Ю.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                

                                                                                         ПОГОДЖЕНО

                                                                                         Рішення виконавчого

                                                                                         комітету міської ради

                                                                                         06.08.2020  №

 

Звіт про використання коштів цільового фонду

Соледарської  міської ради за І півріччя 2020 року

 

№ з/п

 

Найменування

 

Виконано

(грн.)

1

 

Залишок коштів на початок року

 

107689,63

 

2

 

Надійшло коштів

2299525,00

 

 

3

 

Використано коштів цільового фонду

 

518065,52

4

Залишок коштів на  01 липня 2020 року

1889149,11

 

 

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                                             Л.Ю.Жердій

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                       Н.Л.Рогаченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

05.08.2020№120

м.Соледар

                       

Провизначення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Соледарської міської обєднаноїтериторіальної громади

 

         Розглянувши службову записку від 24.07.2020 №2329/18-26 секретаря міської ради Редченко С.М., на виконання пункту 3 статті 53 Виборчого Кодексу України від 19 грудня 2019 №396-ІХ, із внесеними до нього змінами, з метою забезпечення належних умов для проведення передвиборної агітації під час підготовки і  проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, керуючись статтями 17, 30, 40, 52, 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1.Визначити місця розташування стендів, дошок оголошень у людних місцяхдля розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Соледарської міської об’єднаноїтериторіальної громадизгідно з переліком (додаток 1).

 

          2.Закріпити місця розташування стендів, дошок оголошень у людних місцяхдля розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Соледарської міської об’єднаноїтериторіальної громадиза підприємствами, відповідно до території обслуговування (за їх згодою) згідно з переліком (додаток 2).

    

          3.Доручити підприємствам, визначеним у додатку 2 до цього рішення:

          1) забезпечити обладнання місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади стендами та дошками оголошень;

 

         2) підтримувати у належному стані місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

           4.Суб’єктам виборчого процесу забезпечити розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на стендах та дошках оголошень, розташованих у місцях, визначених цим рішенням.

 

          5.Організаційному відділу (Кононченко) довести це рішення до суб’єктів виборчого процесу шляхом оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради. 

 

          6.Організаційне виконання рішення покласти на відділжитлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури(Рудченко), відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва (Соколенко), організаційний відділ (Кононченко).

                                         

          7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Редченко С.М., заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

 Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 1

 

                                                                                      до рішення виконкому

                                                                                      міської ради

 

                                                                                      05.08.2020 №120

 

 

П Е Р Е Л І К

місць, розташування стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

1.м. Соледар, вул.Франка, 2(біля Соледарського НВК «ЗНЗ І ступеня – ДНЗ»).

2. м. Соледар, Привокзальна площа ( район залізничного вокзалу ст.Сіль).

3. м. Соледар, вул. Бездворного, б/н (район автобусної зупинки).

4. м. Соледар, вул.Паризької Комуни, 1а (біля магазину ПП Рябков).

5. м. Соледар, вул.Паркова, 1а (біля торговельного дому «Україна» ДП «Артемсіль»).

6. м. Соледар, вул.Соледарська,13 (район рудника №1,3 ДП «Артемсіль»).

7. м. Соледар, вул.Преображенська, 4а ( район магазину «Бруснічка»).

8. м. Соледар, вул.Соледарська,139 (біля магазину «Мрія»).

9. м. Соледар, вул.Залевського, 39а (біля відділення Укрпошти №47).

10. м. Соледар, вул.Ломоносова,8 (біля магазину «Жаклін»).

11. м. Соледар, вул.Горького, 2а ( біля комунальнального закладу «Будинок сімейного дозвілля».

12. с.Бахмутське, вул.Дружби,15

13. с. Підгородне, вул. Садова,9

14.с. Берестове, вул. Центральна,2

15. с. Берестове, вул. Центральна,24

16. с. Берестове, вул. Центральна,3

17. с. Берестове, вул. Садова,8

18. с. Берестове, вул. Симонова,67

19. с. Берестове, вул. Запрудного, 27/1

20. с. Берестове, вул. Студентська,21/2

21. с. Берестове, вул. Студентська,23/1

22. с. Берестове, вул. Степова,23

23. селище Спірне, вул. Зарічна,17

24. с. Васюківка, вул. Миру,50

25. с. Федорівка, вул.Зарічна,45

26.с. Володимирівка, вул. Гагаріна,87

27. с. Трипілля, вул. Шкільна,1

28. с.Міньківка, вул. Залісна,126

29. с.Міньківка, вул. Центральна,2

 

30. с.Міньківка, вул. Центральна,4

31. с.Орехово-Василівка, вул. Чкалова,126

32. с.Привілля, вул. Вишнева,1

33. с. Никифорівка, вул. Тімірязєва

34. с. Діброва, вул. Дачна (споруда автобусної зупинки)

35. с. Федорівка Друга, центральний в’їзд (споруда автобусної зупинки)

36. с. Парасковіївка, вул. Гірників,1

37. с. Парасковіївка, вул. Л.Зайченко,2

38. с. Благодатне, вул. Самойлівська,45

39. с. Роздолівка, просп..Незалежності, б/н

40. с. Яковлівка, вул. Донецька,3

 

 

Начальник відділу містобудування

архітектури та капітального будівництва                                      І.М.Соколенко

 

 

Керуючий справами виконкому

міської ради                                                                                       Н.Л.Рогаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 2

 

                                                                                      до рішення виконкому

                                                                                      міської ради

 

                                                                                      05.08.2020 №120

 

 

П Е Р Е Л І К

підприємств, відповідно до території обслуговування, за якими закріплені ( за їх згодою) місцярозташування стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Соледарської міської об’єднаноїтериторіальної громади

 

з/п

Найменування підприємства

Адреса розміщення стенду, дошки оголошень у м.Соледар

Кількість площин на стенді, дошці оголошень

1.

КП «Комунальник»

м. Соледар, вул.Франка,2

1

2.

КП «Комунальник»

м. Соледар, Привокзальна площа

1

3.

КП «Комунальник»

м. Соледар, вул.Бездворного, б/н

1

4.

СКВРЖП «Ремонтник»

м. Соледар, вул.Паризької Комуни, 1а

1

5.

КП «Комунальник»

м. Соледар, вул.Паркова, 1а

1

6.

ДП «Артемсіль»

м. Соледар, вул.Соледарська,13

2

7.

СКВРЖП «Ремонтник»

м. Соледар, ул.Преображенська, 4а

1

8.

СКВРЖП «Ремонтник»

м. Соледар, вул.Соледарська,139

1

9.

СКВРЖП «Ремонтник»

м. Соледар, вул.Залевського, 39а

1

10.

СКВРЖП «Ремонтник»

м. Соледар, вул.Ломоносова,8

1

11.

СКВРЖП «Ремонтник»

м. Соледар, вул.Горького, 2а

1

12.

КП «Комунальник»

с.Бахмутське, вул.Дружби,15

1

13.

КП «Комунальник»

с. Підгородне, вул. Садова,9

1

14.

КП «Яковлівське»

с. Берестове,

вул. Центральна,2 ,

вул. Центральна,24,

вул. Центральна, 3

вул. Садова,8,

вул. Симонова,67,

вул. Запрудного, 27/1,

вул. Студентська,21/2,

вул. Студентська,23/1,

вул. Степова, 23,

9

15.

КП «Яковлівське»

селище Спірне, вул. Зарічна,17,

1

16.

КП «Комунальник»

с. Васюківка, вул. Миру,50,

2

17.

КП «Комунальник»

с. Федорівка, вул.Зарічна,45

1

18.

КП «Яковлівське»

с. Володимирівка, вул. Гагаріна,87

1

19.

КП «Яковлівське»

с. Трипілля, вул. Шкільна,1

1

20.

КП «Комунальник»

с.Міньківка,

вул. Залісна,126 ,

вул. Центральна,2,

вул. Центральна,4

3

21.

КП «Комунальник»

с.Орехово-Василівка, вул. Чкалова,126

1

22.

КП «Комунальник»

с.Привілля, вул. Вишнева,1

1

23.

КП «Яковлівське»

с. Никифорівка, вул. Тімірязєва

1

24.

КП «Яковлівське»

с. Діброва, вул. Дачна

1

25.

КП «Яковлівське»

с. Федорівка Друга, центральний в’їзд

1

26.

КП «Яковлівське»

с. Роздолівка, просп..Незалежності, б/н

1

27.

СКВРЖП «Ремонтник»

с. Парасковіївка,

вул. Гірників,1,

вул. Л.Зайченко,2

2

28.

СКВРЖП «Ремонтник»

с. Благодатне,

вул. Самойлівська,45

1

29.

КП «Яковлівське»

с. Яковлівка, вул. Донецька,3

1

 

 

Начальник відділу містобудування

архітектури та капітального будівництва                                      І.М.Соколенко

 

 

Керуючий справами виконкому

міської ради                                                                                      Н.Л.Рогаченко

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

05.08.2020 № 119

м. Соледар

Про погодження звіту про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року

 

         Заслухавши звіт в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І. про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року, відповідно до плану роботи виконавчих органів міської ради на ІІІ квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконкому від 04.06.2020 №89, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із внесеними змінами, керуючись  статтями 26, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,  виконком міської ради.

 

ВИРІШИВ:

 

          1.Погодити звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року (додається).

 

          2.Фінансовому управлінню (Глущенко) винести звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року для розгляду на чергову сесію міської ради.

 

          3.Організаційне виконання рішення покласти на в. о. начальника фінансового управління міської ради Глущенко Т.І.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ЗВІТ
Про  виконання бюджету
Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року

            Бюджет об’єднаної територіальної громадисформовано на основі положень Бюджетного кодексу та чинного законодавства. Особливою відзнакою його формування є розрахунок Міністерством фінансів показників надходження доходів за формулою, з застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

ДОХОДИ

           За І півріччя 2020 року в бюджет об’єднаної територіальної громади надійшло 96 842,53 тис. грн. доходів з урахуванням трансфертів, одержаних з бюджету вищого рівня , що складає 42,48  відсотків  до річних призначень за І півріччя 2020 року.

           Доходна частина бюджету об’єднаної територіальної громади без врахування вищевказаних трансфертів, тобто власні доходи загального та спеціального фондів за  І півріччя 2020 року виконані в обсязі  67 593,80 тис. грн., або 42,95 відсотків  до річних призначень на І півріччя 2020 року. При цьому доходи загального фонду склали  64 312,20 тис. грн. або 42,10 відсотків до річних призначень. Доходи спеціального фонду за І півріччя 2020 року склали  3 281,60 тис. грн., або 71,26  відсотків до річних призначень.

 

Структура та виконання доходної частини бюджету об’єднаної територіальної громадиза І півріччя 2020 року

 

 

Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік, тис.грн.

 

Фактичні надходження, тис. грн.

Виконання

%

Відхилення, тис. грн.

 

Всього доходів

227 961,96

96 842,53

42,48

-131 119,43

Загальний фонд

152 762,92

64 312,20

42,10

-88 450,72

Субвенції

70 593,93

29 248,73

41,43

-41 345,20

Спеціальний фонд

4 605,11

3 281,60

71,26

-1 323,51

            У структурі доходів бюджету об’єднаної територіальної громадидоходи загального фонду складають  67,02 відсотки, субвенції – 30,96 відсотки, доходи спеціального фонду – 2,02 відсотків.                                  

 

Структура та виконання доходної частини бюджету об’єднаної територіальної громадипо загальному фонду за І півріччя 2020 року

 

 

Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік, тис.грн.

 

Фактичні надходження, тис. грн.

Виконання

%

Відхилення, тис. грн.

 

Податок на нерухоме майно

1 487,92

      920,09

61,84

-567,84

Плата за землю

25 279,70

9 662,02

38,22

-15 617,68

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

 

86,42

 

 

132,99

153,88

+67,46

Єдиний податок

 

9 575,60

3 587,66

37,47

-5 987,94

Рентна плата за користування надрами

6 852,76

 

2 947,54

 

43,01

-3 905,22

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

2 563,50

1 243,54

48,51

-1 319,96

Податок на доходи фізичних осіб

106 507,10

45 392,97

42,62

-61 114,13

Неподаткові надходження

408,20

310,64

76,10

-97,56

Інші надходження

1,77

114,75

6 483,05

+112,98

Всього доходів по загальному фонду

152 762,92

64 312,20

42,10

-88 450,72

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

2 177,58

727,00

33,39

-1 450,58

Екологічний податок

128,00

110,53

86,35

-17,47

Інші надходження

2 299,53

2 444,07

     106,29

+144,54

Всього доходів по спеціальному фонду

4 605,11

3 281,60

71,26

     -1 323,51

РАЗОМ

157 368,03

67 593,80

42,95

-89 774,23

              З 9 джерел, котрі формують доходну частину загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, план виконано на 42,10 відсотків, відповідно до періоду минулого року зменшилось на 3 354,79 тис. грн.

           Податок на доходи фізичних осіб є першим джерелом за обсягом наповнення доходної частини бюджету. За звітний період надходження податку склали  45 392,97 тис. грн. або 42,62 відсотків до  річних планових призначень та на 1 929,24 тис. грн. менше, ніж за І півріччя 2019 року.

            Другим джерелом за обсягом наповнення доходної частини бюджету є плата за землю. Надходження податку склало 9 662,02 тис. грн. або 38,22 відсотків до річних планових призначень, на  1 796,12 тис. грн. менше, ніж за І півріччя 2019 року.

            По єдиному податку за звітний період до бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло 3 587,66 тис. грн. або 37,47 відс., що на 512,37 тис. грн. менше надходжень ніж І півріччя у 2019 року.            

            Рентна плата за користування надрами за звітний період до бюджету об’єднаної територіальної громадинадійшло 2 947,54 тис. грн. або 43,01 відс. до річних планових призначень та на 322,92 тис. грн. менше, ніж надходження за аналогічний період минулого року. 

             Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період до бюджету об’єднаної територіальної громади надійшло 1 243,54 тис. грн. або виконання склало 48,51 відсотків річних планових призначень, надходження збільшилися на 32,37 тис. грн. в порівнянні з минулим роком.

        Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшов до бюджету  об’єднаної територіальної громади у сумі 920,09 тис. грн., виконання склало 61,84 відсотків річних планових призначень, надходження збільшилися в порівнянні з минулим періодом на 233,14 тис. грн.

           По неподатковим надходженням при плані у 408,20 тис. гривень за І півріччя 2020 року надійшло 310,64 тис. грн. або 76,10 відс. до річних планових призначень та на 143,23 тис. грн. менше, ніж надходження за аналогічний період минулого року. 

            За І півріччя 2020 року до спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громадинадійшло 3 281,60тис. грн. або 71,26 відсотки.

           Надходження сум екологічного податку склало 110,53 тис. грн. або 86,35 відс.,що на 36,27 тис. грн. більше, ніж надходження за аналогічний період минулого року.

 

           По платі за послуги, що надаються бюджетними установами, надійшло  727,00 тис. грн. або 33,39відс. до річного плану (надходження менше на 37,72 тис. грн. ніж за І півріччя 2019 року).

            Офіційні трансферти за звітний період отримані у сумі 29 248,73 тис. грн. (41,43 відсотків до річних планових призначень за 2020 рік) це субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (медична, освітня), дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам.

     

Виконання видаткової частини бюджету
об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року

            Видаткова частина загального і спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року складає 101 302,75 тис. грн. або 42,34 відсотків до річних бюджетних призначень.

 

Структура видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громадиза                    І півріччя 2020 року

 

 

Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік, тис.грн.

Фактичні надходження, тис. грн.

 

 

Виконання

%

Загальний фонд

192 616,90

95 288,83

49,47

Спеціальний фонд

46 641,15

6 013,92

12,89

Всього видатків

239 258,05

101 302,75

42,34

          

На видатки загального фонду спрямовано 95 288,83 тис. грн., відсоток виконання складає  49,47,  на видатки спеціального фонду спрямовано 6 013,92 тис. грн. або 12,89%  до річних бюджетних призначень 2020 року.

 

Структура видатків загального фонду бюджету обєднаної територіальної громади за      І півріччя 2020 року

 з урахуванням трансфертів (коштів, що передаються до інших бюджетів)

Галузь

Фактична сума видатків., тис. грн.

Питома вага, відс. (%)

викон. до річних планових призначень

%

Державне управління

15 407,71

51,19

16,16

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

47 608,82

50,35

49,97

Орган з питань охорони здоров’я

8 035,22

55,88

8,44

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1 549,32

     33,33

1,63

Культура та мистецтво

3 033,67

43,58

3,19

Фізична культура і спорт

743,51

29,82

0,78

Житлово-комунальне господарство

8 600,47

43,52

9,02

Міжбюджетні трансферти

83,92

4,35

0,09

Економічна діяльність

10 226,19

57,75

10,72

Всього

95 288,83

49,47

100,00

                Основну питому вагу обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів у системі освіти, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту.               

 

Економічна структура видатків загального фонду бюджетуоб’єднаної територіальної громадиза І півріччя 2020 року

зурахуваннямтрансфертів (коштів, що передаються до інших бюджетів)

 

Економічна спрямованість видатків

Фактична сума видатків за І півріччя 2020р., тис. грн.

Питома вага, відс. (%)

викон.

Оплата праці з нарахуваннями

56 513,61

59,31

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2 497,64

2,62

Продукти харчування

            437,88

0,46

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

7 458,41

7,83

Поточні трансферти підприємствам

13 730,61

14,41

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

10 226,19

10,73

Інші виплати населенню

608,41

0,64

Оплата послуг/крім комунальних/             

3 736,71

3,92

Видатки на відрядження

51,59

0,05

Інші видатки

27,78

0,03

Всього

95 288,83

100,00

             

       Протягом І півріччя 2020 року фінансування загального фонду в першу чергу здійснювалося по захищеним статтям видатків. З загальної суми видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями з загального фонду спрямовано 56 513,61 тис. гривень.  На оплату енергоносіїв  за звітний період   спрямовано  7 458,41 тис. гривень, у тому числі на оплату за теплопостачання – 3 829,56 тис. грн.; за водопостачання та водовідведення –89,01 тис. грн.; за електроенергію – 2 227,59 тис. грн.; оплата природного газу – 540,52 тис. грн.; оплата інших енергоносіїв  – 231,20 тис. грн.; оплата енергосервісу – 540,52 тис.грн.

                Із загальної суми видатків виплачена стипендія провідним спортсменам міста у сумі 90,00 тис. грн.

               На фінансування заходів із соціального захисту населення спрямовано за рахунок загального фонду 1 549,32 тис. грн. (33,33 % до річних планових призначень).

                    На фінансування житлово-комунального господарства за І півріччя 2020 року із загального фонду профінансовано – 8 600,47 тис. грн. у тому числі: забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 2 627,72 тис. грн., організація благоустрою населених пунктів – 4 165,86 тис. грн., відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги – 1 806,89 тис. грн.

 

                                                       Структура видатків

 спеціального фонду  бюджету обєднаної територіальної громади за                                            І півріччя 2020 року

Галузь

Фактична сума видатків за І півріччя  2020р. тис. грн.

Питома вага, відс. (%)

 

Державне управління   

45,14

0,75

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

340,99

5,67

Орган з питань охорони здоров’я

132,7

2,21

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0,00

0,00

Культура та мистецтво

8,00

0,13

Фізична культура і спорт

0,00

0,00

Житлово-комунальне господарство

              163,02

2,71

Економічна діяльність

5 207,08

86,58

Інша діяльність

117,00

1,95

Всього

6 013,92

100,00

                  

    Видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади за  І півріччя 2020 року склали 6 013,92 тис. грн. або 12,90% до річного плану,  це видатки, які проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, інших джерел власних надходжень бюджетних установ, інші кошти спеціального фонду та субвенції з обласного бюджету.

 

    В.о. начальника фінансового управління                                                                  Т.І.Глущенко

Додаток до рішення від 05.08.2020 № 119
(натисніть для перегляду)

 

 

 

 

   

Яндекс.Метрика