Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

22.07.2020 № 110

м.Соледар

 

Про стан роботи  закладів культури     Соледарської міської               об’єднаної

територіальної    громади

 

 Заслухавши інформацію начальника відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Кучера О.О. про стан роботи закладів культури Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, згідно з планом роботи виконавчих органів  Соледарської міської ради на ІІIквартал 2020 року, затвердженого рішення виконавчого комітету від 04.06.2020 № 89,  керуючись статтями 30,32,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Інформацію начальника відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Кучера О.О. про стан роботи закладів культури Соледарської   міської  об’єднаної   територіальної   громади  взяти  до  відома.

 

2.Визнати стан роботи закладів культури Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (Кучер)  задовільним.

 

3.Відділу  культури  та з  питань  діяльності  засобів  масової інформації            

  (Кучер)  проаналізувати   проблемні  питання  та  надати пропозиції  щодо  їх

  вирішення у термін до 20.08.2020року.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського  голови  з  гуманітарних  питань  та  соціальної  політики Рагозу О. О.

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

22.07.2020 № 109

м.Соледар

 

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

            На виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.06.2020 №89,  постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» зі змінами,з метою організації проведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що постійно або тимчасово проживають на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (дітей віком від 0 до 6 років, дітей віком від 6 до 18 років та дітей, яким до 01 вересня поточного року виповниться 5 років),відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, відповідно до  Законів України від 05 вересня 2017 року  №2145-VІІІ «Про освіту», від 11 листопада 2001 року №2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» зі змінами, від 16 січня 2020 року №463-ІХ «Про повну загальну середню освіту»,керуючисьстаттями 32, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.                Затвердити Порядок  ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1).

 

2.                Визначити відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру даних  дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва).

 

3.                Затвердити  перелік територій обслуговування, які  закріплюються за закладами дошкільної та загальної середньої освіти, підпорядкованими Управлінню освіти Соледарської міської ради, згідно з переліком  (додаток 2).

 

4.                Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєва) призначити  уповноважених на виконання роботи, пов'язаної з обліком дітей дошкільного віку, з обліком дітей шкільного віку та учнів на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

5.                Відділу з реєстрації місця проживання фізичних осіб (Тарасова), службі у справах дітей (Вілкова), відділу охорони здоров’я (Безкровний), організаційному відділу (Кононченко):

1) здійснювати щороку необхідні організаційні заходи щодо забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

   2) надати до Управління освіти Соледарської міської ради, у термін до 25 серпня поточного року, списки первинного обліку дітей і підлітків віком від 0 до 18 років, що зареєстровані за місцем проживання на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, та дітей, яким до 01 вересня поточного року виповниться 5 років за наданою формою (додаток 3).

 

6.                В.о. старост (Боровікова, Заікіна, Чернова, Мороз, Борщевський, Безвесільний, Точений, Федорова) організувати роботу з обліку дітей і підлітків на відповідних старостинських округах та надати до 25серпня поточного року до Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва) списки первинного обліку дітей і підлітків віком від 0 до 18 років, що зареєстровані за місцем проживання на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, та дітей, яким до 01 вересня поточного року виповниться 5 років за наданою формою (додаток 3).

 

7.                Службі у справах дітей міської ради (Вілкова) організувати співпрацю з  Бахмутським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області для здійснення заходів відповідно до законодавства, пов’язаних із захистом прав дітей шкільного віку на здобуття повної загальної середньої освіти.

 

8.                Організаційне виконання цього рішення покласти на Управління освіти міської ради (Замараєва); відділ з реєстрації місця проживання фізичних осіб (Тарасова), службу у справах дітей (Вілкова), відділ охорони здоров’я (Безкровний), організаційний відділ (Кононченко), в.о. старост старостинських округів (Боровікова, Заікіна, Чернова, Мороз, Борщевський, Безвесільний, Точений, Федорова).

 

9.                Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко             

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                               рішення виконкому

                                               міської   ради     

                                                                                                         

                                               22.07.2020 № 109

 

Додаток 1

 

 

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади        

 

Вступ

Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади(далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти: Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових актів.

Цим Порядком визначаються функції органів, установ та організацій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з метою забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти та забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти. 

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, визначаються в Законі України «Про освіту» та в Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України.

 

1.                                                             Організація ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку

 

          1.    Облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться у межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

          2.  Управління освіти Соледарської міської ради (далі – Управління освіти):

а) організовує ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають чи перебувають на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік окремо) (далі – реєстр);

б) призначає посадову особу, відповідальну за створення та постійне оновлення реєстру (далі – відповідальна особа).

        3. Відповідальна особа забезпечує:

а) внесення до реєстру персональних  даних дітей дошкільного та шкільного віку (далі – дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами;

б) видалення даних дитини шкільного віку з реєстру у випадку: досягнення повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні);

в) отримання, в установленому законодавством порядку, з метою оновлення реєстру, даних про дітей дошкільного та шкільного віку від: уповноважених органів (осіб відповідальних за ведення обліку дітей) інших адміністративно-територіальних одиниць, відділу з реєстрації місця проживання фізичних осіб Соледарської міської ради, служби у справах дітей Соледарської міської ради, відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради, організаційного відділу Соледарської  міської ради, в.о. старост старостинських округів, закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, професійно – технічних та вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, які забезпечують здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти;

  г) використання  для створення та оновлення реєстру отриманих даних, у тому числі з інших реєстрів або баз даних;

д) протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснення їх обробку, звірку їх з даними реєстру та у разі потреби внесення до нього відповідних змін та доповнень.

Дані можуть також бути внесені до реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків, чи інших законних представників) дитини дошкільного та шкільного віку або її сканованої копії;

  е) у випадку, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту надання наявних в реєстрі даних до відповідного територіального органу Національної поліції України в Донецькій області та служби у справах дітей Соледарської  міської ради для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття повної загальної середньої освіти;

є) складання і подання на підставі даних реєстру статистичного звіту про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формами та у порядку, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку забороняється.

 

                         2.  Організація ведення обліку вихованців та учнів

 

4. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти. Заклади освіти подають, не пізніше 15 вересня,  відповідальній особі Управління освіти Соледарської міської ради дані всіх учнів, які до нього зараховані та дані про кількість вихованців, які відвідують заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом.

5.  Заклади загальної середньої освіти:

      а) подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування учнів, які здобували повну загальну середню освіту в закладах  освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту;

   б) невідкладно надають відповідному територіальному органу Національної поліції України в Донецькій області та службі у справах дітей Соледарської міської ради дані учнів, які не досягли повноліття і відсутні на навчальних заняттях протягом 10 днів поспіль з невідомих або без поважних причин для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття повної загальної середньої освіти;

   в) забезпечують зберігання в особовій справі учня протягом поточного навчального року відповідних медичних довідок закладів охорони здоров’я або письмових  пояснень батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що підтверджують причини відсутності учня на навчальних заняттях;

   г)  подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня переведення або вибуття учня дані про такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти, відповідальній особі Управління освіти Соледарської міської ради.

6. Під час переведення учня до іншого закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:

    а) заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

    б) письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

7. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

   а) заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

   б) копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

8. Заклади освіти ведуть відповідну документацію з обліку вихованців та учнів, передбачену діючим законодавством.

 

3. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку 

 

9. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині реалізації Управлінням освіти повноважень, визначених цим Порядком, здійснює Державна служба якості освіти, її територіальні органи.

10. Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти здійснює відповідальна особа, призначена Управлінням освіти Соледарської міської ради.

 

 

 

Начальник  Управління  освіти

Соледарської  міської ради                                                              Т.О. Замараєва

 

Керуючий справами виконкому

міської ради                                                                                       Н.Л.Рогаченко  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                               рішення виконкому

                                               міської   ради     

                                                                                                         

                                               22.07.2020 № 109

                                                      

                                                                                            Додаток 2

 

Перелік  територій  обслуговування, 

які  закріплюються  за закладами  дошкільної та загальної середньої освіти, підпорядкованими Управлінню освіти Соледарської міської ради 

 

з/п

Назва навчального  закладу,

адреса

 Території  обслуговування

1

Бахмутська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області (діти від 6 до 18 років)

с. Бахмутське

с.Підгородне

2

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1 "Ромашка" Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

3

Берестівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області (діти від 6 до 18 років)

с. Берестове

с.Виїмка, с.Нагірне, с.Спірне

4

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 2 "Золотий півник" Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

5

Васюківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області (діти від 6 до 18 років)

с. Васюківка

с.Бондарне, с.Пазено, с.Хромівка, с.Сакко, с.Ванцетті

6

Дошкільний навчальний заклад дитячий садок № 3 "Барвінок" Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

с. Васюківка

с.Бондарне, с.Пазено, с.Хромівка

7

Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Соледарської міської Соледарської міської ради Донецької області (діти від 6 до 18 років)

с.Володимирівка, с.Пилипчатине,

с.Стряпівка, с.Трипілля

8

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 4 "Золотий колосок" Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

9

Міньківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад" Соледарської міської ради  Донецької області (діти від 0 до 18 років)

с. Міньківка

с.Голубівка, с.Дубово-Василівка,

с.Оріхово-Василівка, с.Привілля

10

Никифорівська гімназія Соледарської міської ради Донецької області (діти від 6 до 18 років)

с. Никифорівка

с.Діброва, с.Липівка, с.Федорівка Друга

11

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 5 "Теремок" Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

12

Парасковіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області (діти від 6 до 18 років)

с. Парасковіївка

с.Благодатне, с.Залізнянське

13

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 10 "Тополька" Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

14

Роздолівський навчально-виховний комплекс Соледарської міської Донецької області (діти від 6 до 18 років)

с. Роздолівка

с.Федорівка, с. Краснополівка, с.Миколаївка

15

Роздолівський навчально-виховний комплекс Соледарської міської Донецької області (діти від 0 до 6 років)

с. Роздолівка

с. Краснополівка, с.Миколаївка

16

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)   № 12 «Веселка» Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

с. Федорівка

с. Сакко, с. Ванцетті

17

Соледарська  загальноосвітня школа     І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови  Соледарської міської ради Донецької області (діти від 6 до 18 років)

м.Соледар.

Вулиці:

8-го Березня, Весняна, ВЧД ,Гагаріна, Гоголя, Дружби, Дачна, Енгельса, Загиблих Героїв, Залізнича, Зарічна, Зеленого,  Злагоди, Карпінського, Київська, Конституції, Кринична, Лермонтова, Лісна, Л.Толстого, Ликова, Маяковського,  Медова, Миру, Мічуріна,  Молодогвардійців, Набережна, Носова, Островського, Паризької Комуни, Паркова, Перемоги, Піонерська, Полковникова, Поштова, Пушкіна, Преображенська, Річна,  Світла, Соляників, Стадіонна, Суворова, Тіниста, Франко, Центральна,  Цілинників, Чапліна, Червоногвардійська, Чайковського, Черняхівського,  Чернишевського, Чкалова, Шахтарська, Щедра.

Провулки:

Гоголя, 8-го Березня,  Весняний, Тінистий, Краснофлотський, Льотчиків,  Мічуріна,  Миру, Польовий,  Поштовий, Танкістів.

18

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 8 "Червона квіточка" Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

м.Соледар

Вулиці: Носова, Паризької Комуни, Піонерська, Полковникова,  Пушкіна, Шахтарська, Суворова, Чкалова, Загиблих героїв, Гоголя,Зеленого, Дружби, Лермонтова, Соляників, Преображенська, Лісна,

Провулки:

Гоголя, 8-го Березня, Тінистий, Краснофлотський

19

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 9 "Орлятко" Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

м.Соледар

Вулиці: 8-го Березня, Чапліна, Поштова, Цілинників,  Набережна,Маяковського, Гагаріна, Л.Толстого, Світла, Червоногвардійська, Чернишевського, Островського, Карпінського, Київська, Злагоди, Тіниста, Конституції, Кринична, Паркова, Дачна, Ликова,

Провулки:

Льотчиків, Поштовий, Танкістів

20

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 11 «Дзвіночок» Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

м.Соледар

вулиці: ВЧД, Залізнича, Зарічна, Енгельса, Весняна, Річна, Мічуріна, Молодогвардійців, Перемоги, Центральна, Стадіонна, Франко, Медова, Миру, Чайковського, Черняхівського, Щедра

Провулки:

Мічуріна, Миру, Весняний, Польовий

21

Соледарська  загальноосвітня школа     І-ІІ ступенів №14 Соледарської міської ради Донецької області (діти від 6 до 18 років)

м.Соледар.

 Вулиці:

Широка, Булавіна, Володарського, Вокзальна, Майстрова, Горького, Залевського, Молодіжна, Соледарська, Комарова, Лугова, Космонавтів, Короленка, Ломоносова, Металургів, П.Тичіни,  Пархоменка, Першотравнева, Сосюри, Спортивна,  Степна, Театральна,  Тельмана, Чапаєва, Сонячна, Червонофлотська, Шевченка, Шкільна

Провулки:

Вокзальний,  Соледарський, Чапаєва, Карла Лібнехта.

22

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 "Сонечко" Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

23

Яковлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області (діти від 6 до 18 років);

с.Яковлівка

с.Білогорівка, с.Василівка, с.Веселе, с.Липове

24

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 7 "Чебурашка" Соледарської міської ради Донецької області (діти від 0 до 6 років)

                  

                  

Начальник  Управління  освіти

Соледарської  міської ради                                                              Т.О. Замараєва

 

Керуючий справами виконкому

міської ради                                                                                      Н.Л.Рогаченко  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                               рішення виконкому

                                               міської   ради     

                                                                                                         

                                               22.07.2020 №109

                                                      

                                                                                            Додаток 3

 

Список

первинного обліку дітей і підлітків віком від 0 до 18 років,

що зареєстровані за місцем проживання на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади,

та дітей, яким до 01 вересня поточного року виповниться 5 років

 

№ з/п

ПІБ дитини

Дата народження дитини

Адреса, за якою зареєстрована дитина

Адреса фактичного проживання дитини

ПІБ одного з батьків

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  Управління  освіти

Соледарської  міської ради                                                              Т.О. Замараєва

 

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Н.Л.Рогаченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

14.07.2020 № 105

м. Соледар

 

Про організацію вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар- ст. Сіль, що планується до відкриття 

 

Розглянувши службову записку від  14.07.2020 року № 2134/18-26   заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.., з метою вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар – ст. Сіль, що планується до відкриття,відповідно до Закону України від 05 квітня 2019 року № 2344-3 «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», наказу Міністерства інфраструктури України від 15 липня 2013 року № 480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», керуючись статтями 30, 52 Закону України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Організувати вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар – ст. Сіль, що планується до відкриття у термін до 30.10.2020 року.

 

2.Начальнику відділу з питань правового забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління (Нікітіна) підготувати проєкт договору щодо пасажирських перевезень на  автобусному маршруті загального користування с. Берестове - м. Соледар-ст. Сіль, що планується до відкриття, для вивчення попиту населення.

 

3. Затвердити перелік осіб, які залучаються в якості обліковців для проведення вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар – ст. Сіль, що планується до відкриття, згідно з додатком 1.

 

4. Обліковцям, які визначені пунктом 3 цього рішення, здійснити вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар- ст. Сіль, що планується до відкриття, за допомогою візуального та табличного методів.

 

5. Затвердити форму звітності щодо результатів вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар- ст. Сіль, що планується до відкриття, для обліковців, згідно з додатком 2.

 

6. Затвердити склад комісії щодо аналізу результатів вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар- ст. Сіль, що планується до відкриття, згідно з додатком 3.

 

7. Погодити для здійснення вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове - м. Соледар- ст. Сіль, що планується до відкриття:

1) тимчасовий розклад руху автобусного маршруту згідно з  додатком 4;

2) тимчасову вартість проїзду згідно з  додатком 5;

3) тимчасову схему автобусного маршруту згідно з  додатком 6.

 

8. Рішення виконкому міської ради  від18.02.2020 року № 49 «Про організацію обстеження попиту населення на перевезення на автобусному маршруті загального користування с. Берестове-м. Соледар, що планується до відкриття» та від 14.07.2020 року № 104  «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради від 18.02.2020 року № 49 «Про організацію обстеження попиту населення на перевезення на автобусному маршруті загального користування с. Берестове-м. Соледар, що планується до відкриття» визнати такими, що втратили чинність.

 

9. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Рудченка М. В.

 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Заступника міського голови

з питань житлово-комунального господарства                                         А. О. Черняєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

        .2020 р. №

 

Додаток 1

 

 

Перелік осіб, які залучаються в якості обліковців

для проведення вивчення попиту населення на пасажирські перевезення

по автобусному маршруту загального користування

с. Берестове-м. Соледар – ст. Сіль,

що планується до відкриття

 

 

Бабенко Ірина Іванівна

- спеціаліст ІІ категорії відділу земельних ресурсів;

 

Корецька Ольга Валеріївна

- спеціаліст І категорії з питань екології та природних ресурсів відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури;

 

Лебедь Ірина Вікторівна

- спеціаліста І категорії відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури;

 

Піщалка Світлана Анатоліївна

- спеціаліст ІІ категорії відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури;

 

 

 

Хоружевська Леся Миколаївна

- провідний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій;

 

 

 

Юнг Тамара Євгенівна

- головний спеціаліст відділу з управління комунальною власністю.

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                        М. В. Рудченко                                                               

 

Керуючий справами виконкому                                                           Н. Л. Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

        .2020 р. №

 

Додаток 2

 

 

Форма звітності щодо результатів вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар – ст. Сіль, що планується до відкриття, для обліковців

 

Зупинка

Час відправлення

Зайшло людей, од.

Вийшло людей, од.

в т. ч. пільгової категорії, од.

с.Берестове

 

 

 

 

с.Яковлівка

 

 

 

 

вул. Сосюри (АЗС)

 

 

 

 

вул.Ломоносова

 

 

 

 

вул.Соледарська( "Мрія")

 

 

 

 

вул.Паркова

 

 

 

 

вул. Дачна

 

 

 

 

вул.Преображенська

 

 

 

 

"Лікарня"

 

 

 

 

Ст. Сіль

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                        М. В. Рудченко                                                               

 

Керуючий справами виконкому                                                           Н. Л. Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

       .2020 р. №

 

Додаток 3

 

 

Склад комісії щодо аналізу результатів вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар-ст Сіль, що планується до відкриття

 

Черняєв Андрій Олександрович

- заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, голова комісії;

 

Рудченко Михайло Васильович

- начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, секретар комісії.

 

Члени комісії

 

Альяних Олександр Миколайович

- депутат міської ради (за згодою);

 

Матченов Артур Володимирович

- начальник відділу з питань соціального захисту населення;

 

Нікітіна Марина Сергіївна

- начальник відділу з питань правового

забезпечення діяльності виконавчих органів юридичного управління;

 

Рагоза Ольга Олександрівна

- заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики.

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                        М. В. Рудченко                                                               

 

Керуючий справами виконкому                                                           Н. Л. Рогаченко

ПОГОДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

        .2020 р. №

 

Додаток 4

 

Тимчасовий розклад руху автобусного маршруту

на час проведення вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування

с. Берестове-м. Соледар – ст. Сіль, що планується до відкриття

 

1.     с. Берестове - м. Соледар – ст.Сіль

 

Назвазупинного пункту

Час прибуття(год-хв)

Час відправлення(год-хв)

Час у дорозі(год. -   хв.)

 Відстань (км)

с.Берестове

 

4 - 50

     -

-

с.Яковлівка

5-02

5-03

0-13

9,5

м.Соледар вул. Сосюри (АЗС)

5-07

5-08

0-18

14,6

м.Соледар вул.Ломоносова

5-12

5-13

0-23

16,3

м.Соледар вул.Соледарська                         ( маг."Мрія")

5-20

5-21

0-31

18,8

м.Соледар вул.Паркова

5-25

5-26

0-36

20,9

м.Соледар вул. Дачна

5-28

5-29

0-39

22,0

м.Соледар вул.Преображенська

5-36

 5- 37

0-47

24,2

м.Соледар "Лікарня"

5- 41

5 - 42

0-52

26,3

м.Соледар ст.Сіль

5-51

5-52

1-02

29,1

 

 

ст.Сіль - м. Соледар - с. Берестове

 

Назвазупинного пункту

Час прибуття(год-хв)

Час відправлення(год-хв)

Час у дорозі(год. -   хв.)

 Відстань

(км)

м.Соледар ст.Сіль

5-52

6-20

0 - 05

 

м.Соледар «Лікарня»

6-30

6-31

0 – 10

2,5

м.Соледар вул.Преображенська

6-35

6-36

0 – 15

4,6

м.Соледар вул. Дачна

6-38

6-39

0 – 23

6,8

м.Соледар вул.Паркова

6-41

6 -42

0 – 26

7,9

м.Соледар вул.Соледарська                         ( маг."Мрія")

6-46

6-47

0 – 31

10

м.Соледар вул.Ломоносова

6- 51

6-52

0 – 39

12,5

м.Соледар вул. Сосюри (АЗС)

6-56

6-57

0 – 44

14,2

с.Яковлівка

7-01

7-02

0 – 49

19,3

с.Берестове

7-09

7 -10

1 - 02

29,1

 

2.     с. Берестове - м. Соледар – ст.Сіль

 

Назвазупинного пункту

Час прибуття(год-хв)

Час відправлення(год-хв)

Час у дорозі(год. -   хв.)

 Відстань (км)

с.Берестове

7-10

7-10

     -

-

с.Яковлівка

7 – 23

7-24

0-13

9,5

м.Соледар вул. Сосюри (АЗС)

7-28

7-29

0-18

14,6

м.Соледар вул.Ломоносова

7-33

7-34

0-23

16,3

м.Соледар вул.Соледарська                         ( маг."Мрія")

7-41

7-42

0-31

18,8

м.Соледар вул.Паркова

7-46

7-47

0-36

20,9

м.Соледар вул. Дачна

7-49

7-50

0-39

22,0

м.Соледар вул.Преображенська

7-55

7-56

0-47

24,2

м.Соледар "Лікарня"

8-00

8-01

0-52

26,3

м.Соледар ст.Сіль

8-06

 

1-02

29,1

ст. Сіль- м. Соледар - с. Берестове

 

Назвазупинного пункту

Час прибуття(год-хв)

Час відправлення(год-хв)

Час у дорозі(год. -   хв.)

 Відстань (км)

м.Соледар ст.Сіль

 

10-20

     -

 

м.Соледар «Лікарня»

10-31

10-32

0-13

2,5

м.Соледар вул.Преображенська

10-36

10-36

0-18

4,6

м.Соледар вул. Дачна

10-42

10-43

0-23

6,8

м.Соледар вул.Паркова

10-45

10-46

0-31

7,9

м.Соледар вул.Соледарська                         ( маг."Мрія")

10-50

10-51

0-36

10

м.Соледар вул.Ломоносова

10-58

10-59

0-39

12,5

м.Соледар вул. Сосюри (АЗС)

11-03

11-04

0-47

14,2

с.Яковлівка

11-08

11-09

0-52

19,3

с.Берестове

11-21

 

1-02

29,1

 

с. Берестове - м. Соледар – ст. Сіль

 

Назвазупинного пункту

Час прибуття(год-хв)

Час відправлення(год-хв)

Час у дорозі(год. -   хв.)

 Відстань (км)

с.Берестове

 

16-25

     -

-

с.Яковлівка

16-38

16-39

0-13

9,5

м.Соледар вул. Сосюри (АЗС)

16-43

16-44

0-18

14,6

м.Соледар вул.Ломоносова

16-48

16-49

0-23

16,3

м.Соледар вул.Соледарська                         ( маг."Мрія")

16-56

16-57

0-31

18,8

м.Соледар вул.Паркова

17-01

17-02

0-36

20,9

м.Соледар вул. Дачна

17-04

17-05

0-39

22,0

м.Соледар вул.Преображенська

17-10

17-11

0-47

24,2

м.Соледар "Лікарня"

17-15

17-16

0-52

26,3

м.Соледар ст.Сіль

17-25

 

1-02

29,1

 

ст. Сіль - м. Соледар - с. Берестове

 

Назвазупинного пункту

Час прибуття(год-хв)

Час відправлення(год-хв)

Час у дорозі(год. -   хв.)

 Відстань ( км)

м.Соледар ст.Сіль

 

17-27

 

 

м.Соледар «Лікарня»

17-32

17-33

0 – 10

2,5

м.Соледар вул.Преображенська

17-37

17-38

0 – 15

4,6

м.Соледар вул. Дачна

17-43

17-44

0 – 23

6,8

м.Соледар вул.Паркова

17-46

17-47

0 – 26

7,9

м.Соледар вул.Соледарська                         ( маг."Мрія")

17-51

17-52

0 – 31

10

м.Соледар вул.Ломоносова

17-59

18-00

0 – 39

12,5

м.Соледар вул. Сосюри (АЗС)

18-04

18-05

0 – 44

14,2

с.Яковлівка

18-09

18-10

0 – 49

19,3

с.Берестове

18-22

18-23

1 - 02

29,1

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                        М. В. Рудченко                                                                

 

Керуючий справами виконкому                                                           Н. Л. Рогаченко

 

ПОГОДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

         .2020 р. №

 

Додаток 5

 

Тимчасова вартість проїзду

на час проведення обстеження попиту населення на перевезення на  автобусному маршруті загального користування

с. Берестове - м. Соледар – ст. Сіль, що планується до відкриття

 

 

с.Берестове

с.Яковлівка

АЗС ВОГ

вул.Ломоносова

Маг. «Мрія»

вул.Паркова

вул. Дачна

вул.Преображенського

Лікарня

Ст.Сіль

Грн.

 

с.Берестове

 

10

14

20

20

20

20

20

20

28

с.Яковлівка

10

 

8

10

10

10

10

10

10

18

АЗС ВОГ

14

8

 

8

8

8

8

8

8

8

вул.Ломоносова

20

10

8

 

8

8

8

8

8

8

 маг. «Мрія»

20

10

8

8

 

8

8

8

8

8

вул.Паркова

20

10

8

8

8

 

 

8

8

8

вул.Дачна

20

10

8

8

8

8

 

8

8

8

вул.Преображенська

20

10

8

8

8

8

8

 

8

8

Лікарня

20

10

8

8

8

8

8

 

 

8

Ст.Сіль

28

18

8

8

8

8

8

8

8

-

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                        М. В. Рудченко                                                                

 

Керуючий справами виконкому                                                            Н. Л. Рогаченко

 

ПОГОДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

 

       .2020 р. №

 

Додаток 6

 

Тимчасова схема автобусного маршруту

на час проведення обстеження попиту населення на перевезення на  автобусному маршруті загального користування

с. Берестове - м. Соледар-ст. Сіль

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та інфраструктури                                   М. В. Рудченко                                                               

 

Керуючий справами виконкому                                                       Н. Л. Рогаченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

14.07.2020 № 104  

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради від 18.02.2020 № 49 «Про організацію вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар, що планується до відкриття» 

 

Розглянувши службову записку від 19.06.2020 року №1841/18-26 заступника міського голови з  питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О., з метою  продовження вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар, що планується до відкриття,відповідно до Закону України від 05 квітня 2019 року № 2344-3 «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», наказу Міністерства інфраструктури України від 15 липня 2013 року № 480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», керуючись статтями 30, 52 Закону України  від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради від 18.02.2020 № 49 «Про організацію вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар, що планується до відкриття», а саме пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

 «1. Організувати вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по автобусному маршруту загального користування с. Берестове-м. Соледар, що планується до відкриття у термін до 30.08.2020 року.».

 

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Рудченка М. В.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово-комунального господарства                                               А.О. Черняєв

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

14.07.2020 № 111

м. Соледар

Про підготовку сільськогосподарських підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади до збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2020 році

 

З метою організованої, своєчасної та якісної підготовки сільськогосподарських підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади до збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2020 році, відповідно до статей 19, 55 Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», підпунктів 8.1, 8.2, 8.9 пункту 8 Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексів України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04 грудня 2006 року № 730/770, Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради  від 19 грудня 2019 року № 7/50-1168, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово – цивільної адміністрації від 03.07.2020 № 678/5-20 «Про організацію збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2020 році»  та відповідно до плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на ІІІ квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04 червня 2020 року                  

№  89,   керуючись статтями 27, 40, 52 Закону України від  21 травня 1997 року № 280/97-ВР  “Про місцеве самоврядування в Україні ” з внесеними до нього змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.                      Інформацію начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасової О.О. про підготовку сільськогосподарських підприємств Соледарської міської об'єднаної територіальної громади до збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2020 році взяти до відома.

 

2. Бахмутському відділу поліції Головного управління Національної поліції у Донецькій області (Межений) спільно з відділом з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасова) рекомендувати забезпечити здійснення заходів щодо:

1)  інформування сільськогосподарських підприємств громади  щодо необхідності здійснення переїзду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів транспортними засобами на гусеничному ходу для виконання сільськогосподарських робіт у місцях, встановлених власниками доріг, вулиць та залізничних переїздів відповідно до статті 29 Закону України «Про дорожній рух» та пунктів 11.7, 19.1, 20.6, 22.7, 26.2, 27.2, 27.3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (із змінами);

2) оформлення дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові та габаритні параметри яких перевищують нормативні, відповідно до Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від                  18 січня 2001 року № 30 (із змінами).

 

3. Філії «Автодор № 3» ДП «Донецькоблавтодор» (Корольков) вжити заходів щодо приведення  ділянок доріг, на яких розташовані пересувні пункти габаритно – вагового контролю, у відповідності до розділу ІІ Вимог до облаштування та технічного оснащення пунктів габаритно – вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 липня 2016 року № 255, облаштування та технічне оснащення нових пунктів габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування, що прямують до підприємств, на території яких розташовані потужності для зберігання зерна.

 

4.  Філії «Автодор № 3» ДП «Донецькоблавтодор» (Корольков) разом з регіональною філією «Донецька залізниця»  АТ «Укрзалізниця» (Бугайов) вжити заходів щодо створення на період проведення збиральних робіт безпечних умов пересування негабаритної сільськогосподарської техніки в місцях переїзду через залізничні колії, відповідно до пунктів 4.30, 4.31 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 січня 2007 року № 54 (із змінами).

 

5. Управлінню фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби  у Донецькій області (Луньов) відповідно до статті 29 Закону України «Про карантин рослин», забезпечити здійснення фітосанітарного контролю зерна та інших об’єктів регулювання, що вивозяться з карантинних зон.

 

6.  Відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасова):

1) забезпечити координацію заходів щодо підготовки сільськогосподарських підприємств громади до збирання врожаю ранніх зернових культур та зернобобових культур у 2020 році та здійснення комплексу польових робіт;

2) організувати надання методичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам всіх форм власності під час підготовки до збирання врожаю ранніх зернових культур та зернобобових культур у 2020 році та здійснення осіннього комплексу польових робі;

3) забезпечити здійснення організаційно – технологічних заходів щодо підготовки та організованого проведення осіннього комплексу польових робіт сільгосппідприємствами громади з урахуванням вимог науково – обґрунтованої системи землеробства, зокрема, сівби озимих культур на зерно під урожай 2021 року в обсягах не менше 35 % від загальної площі орних земель;

4) забезпечити здійснення комплексу організаційно – технологічних заходів щодо збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2020 році та здійснення осіннього комплексу польових робіт;

5) забезпечити надання до департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації інформації щодо очікуваних обсягів виробництва зерна врожаю 2020  року до   05 та 20 числа кожного місяця протягом липня – листопада   2020 року;

6)  забезпечити проведення, спільно з 8 Державним пожежно – рятувальним загоном Головного управління ДСНС України у Донецькій області (Нікулеско), організаційно – технічних заходів щодо недопущення виникнення загрози пожеж на зернових полях та в місцях зберігання сільськогосподарської продукції;

7)  вжити відповідних заходів щодо недопущення травмування та загибелі людей, створення необхідних соціально – побутових умов для робітників, зайнятих підготовкою до збирання врожаю 2020 року та під час проведення осіннього комплексу польових робі у 2020 році.

8) забезпечити здійснення на території громади заходів, пов’язаних з недопущенням погіршення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, локалізації та ліквідації карантинного бур’яну – амброзії полинолистої. зокрема шляхом дискування полів після завершення збирання врожаю ранніх  зернових та зернобобових культур, застосування гербіцидів та низького скошування бур’янів.

 

7.  Координаційне виконання цього рішення покласти на відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасова).

 

8. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                           О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

14.07.2020 № 112

м. Соледар

 

Про зняття громадян з обліку громадян,

які  потребують  поліпшення   житлових

умов при Соледарській міській раді

 

Розглянувши службову записку від 22.06.2020 №1846/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №6 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді від 19.06.2020, відповідно до пунктів 25, 26, 28 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 із змінами та доповненнями, керуючись статтею 40 Житлового Кодексу Української РСР, статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Зняти громадян з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді:

1) Гужвенка Павла Олеговича, 2001 р.н., складом родини 1 особа, на підставі підпункту 1 пункту 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР у зв'язку з поліпшенням житлових умов, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового приміщення (облікова справа №1015);

2) Шаблевського Андрія Сергійовича, 2001 р.н., складом родини 1 особа, на підставі підпункту 1 пункту 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР у зв'язку з поліпшенням житлових умов, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого житлового приміщення (облікова справа №1014).

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                 О.М. Степаненко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

14.07.2020 № 113

м. Соледар

 

Про надання  дозволу  громадянці

Шаповаловій Н. М.    на        зміну

договору найму на житлове примі-

щення в м.Соледарі

 

 

Розглянувши службову записку від 22.06.2020 №1845/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяги з протоколу №6 від 19.06.2020 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, керуючись статтями 63, 103, 104, 106, 107 Житлового кодексу Української РСР, статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл громадянці Шаповаловій Наталі Михайлівни на зміну договору найму на житлове приміщення в м. Соледарі: на квартиру №6 у будинку 4 по вул. Носова, у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                  О.М. Степаненко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

14.07.2020 № 114  

м. Соледар

 

Про взяття на облік громадянки Порохов-

ніченко   Н.Г.,   яка   потребує  поліпшення

житлових умов при  Соледарській  міській

раді

 

Розглянувши службову записку від 22.06.2020 №1844/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №6 від 19.06.2020 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до статей 34, 36, 38–46 Житлового кодексу  Української РСР, пунктів 13, 15, 18, 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 з внесеними до них змінами та доповненнями, керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Взяти на облік громадянку Пороховніченко Наталію Григорівну, 2004 р.н., яка потребує поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді, складом родини 1 особа, яка зареєстрована за адресою: м. Соледар, вул. Ломоносова, буд. 6А, кв.6 – на підставі абзацу 5 пункту 15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, визначивши чергу у загальних списках м.Соледара під №370, надавши обліковій справі №1026, з включенням до списків позачергового одержання житла, як дитину-сироту під №32.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                  О.М. Степаненко

   

Яндекс.Метрика