Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

05.03.2020  № 72

м. Соледар

 

Про   затвердження  Положення   про
попередню   оплату  товарів,  робіт   і
послуг,  що   закуповуються  за  бюд-
жетні кошти Соледарської міської ради


         На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», керуючись п.п.2 статті 28, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,  виконком міської  ради

 

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти Соледарської міської ради (додається).

 

2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Жердій) здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти Соледарської міської ради згідно з п.1 цього рішення.

 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М.     

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

                                               

                                                                                 ПОГОДЖЕНО

                                                                                 Рішення виконавчого комітету міської ради

                                                                                 06.02.2020  № 21

 

Звіт про використання коштів цільового фонду

Соледарської  міської ради за  2019 рік

 

№ з/п

 

Найменування

 

Виконано

(грн.)

1

 

Залишок коштів на початок року

 

3731,61

 

2

 

Надійшло коштів

 1400000,0

    

 

3

 

Використано коштів цільового фонду

 

1296041,98

4

Залишок коштів на  01 січня 2020 року

107689,63

 

 

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                                                                Л.Ю.Жердій

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                               Н.Л.Рогаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                   Рішення виконавчого комітету міської ради

                                                                                   05.03.2020 №72

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про попередню оплату товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти  Соледарської міської ради

 

1.Установити, що  Соледарська міська рада (у подальшому – головний розпорядник бюджетних коштів) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачати попередню оплату в разі закупівлі:

- товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше 12 місяців;

- товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами) – на строк не більше 12 місяців;

- періодичних видань – на строк не більше 12 місяців. 

Розмір та строк попередньої оплати, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку, а також положення щодо здійснення у поточному бюджетному періоді попередньої оплати тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.

Головний розпорядник бюджетних коштів відповідає за прийняте рішення, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

 

2.Установити, що:

попередня оплата розпорядником бюджетних коштів за капітальними видатками здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

 

3.Головному розпоряднику бюджетних коштів забезпечувати заходи щодо виявлення виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, діяльність яких координується через них та які отримують бюджетні кошти на виконання бюджетних програм, щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

 

4.Головному розпоряднику бюджетних коштів не здійснювати платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

 

5.Це Положення набирає чинності з 5 березня 2020 року.

 

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                                                                                                        Л.Ю.Жердій 

 

В.о.керуючого справами виконавчого комітету                                                                                         Т.С.Черноусова

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.03.2020  №71

м. Соледар  

 

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

05.03.2020№70

м.Соледар

                  

Про скасування дозволу  гр. Букову О.В. на будівництво гаражу №58 по вул.Носова,7 у м.Соледарі, наданого  згідно з  рішенням виконкому  міської ради від 16.04.1998 р. №94

 

Розглянувши звернення громадянина Букова О.В. від 24.02.2020 № 553/18-26 щодо скасування дозволу, наданого йому на будівництво гаражу №58 по вул.Носова,7 у м. Соледарі, відповідно до статті 14  Закону України від 16 листопада 1992 року № 2780-ХП “Про основи містобудування” із  змінами, Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI“Про регулювання містобудівної діяльності”, Закону України  від 20 травня 1999 року № 687-XIV“Про архітектурну діяльність” із змінами, керуючись  статтями 31,52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”  із   змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:  

         1.Скасувати дозвіл  громадянину гр. Букову О.В. на будівництво гаражу №58 по вул.Носова,7 у м.Соледарі, наданий  згідно з   рішенням виконкому  міської ради від 16.04.1998 р. №94.

        

         2.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу  містобудування, архітектури  та капітального будівництва  СоколенкоІ.М.

 

 

 

Міськийголова                                                                               О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

05.03.2020 №69

м. Соледар

 

Про затвердження актів міської міжвідомчої комісії виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єктів житлового, виробничого та соціально-культурного призначення на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

                                                                                                                   

Розглянувши листи від 28.01.2020 №28/18-38, від 17.12.2019  676/18-38 генерального директора ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» Бичкова О.М. та акти №№ 1,2,3 міської міжвідомчої комісії виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єктів житлового, виробничого та соціально-культурного призначення на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до статті 14 Закону України від 16 листопада 1992 року №2780-ХІІ «Про основи містобудування» із внесеними до нього змінами, Порядку обстеження стану жилих будинків, з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1984 року №189, керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради вирішив

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити акти міської міжвідомчої комісії виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єктів житлового, виробничого та соціально-культурного призначення на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади ( акти №№ 1,2,3 додаються).

 

2. Визнати будівлі житлових будинків, розташованих по вул. Горького, 27,38,39,46,48,50, по вул. Шевченко,27,29,33,35-А,35,37,39,41,49,51,53-А,53, по вул.Шкільна,22,24,30,32-А,32,34,44,46, по вул. Лугова,4,8-А,10,13-А,18,20,26 в м. Соледар Бахмутського району Донецької області аварійними і непридатними для проживання за технічним станом та ступеню зношеності.

 

Міський голова                                                                            О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.03.2020№ 68

м.Соледар

Про внесення змін в існуючу нумерацію у забудові с.Федорівка, с.Парасковіївка, с. Никифорівка, с.Берестове Бахмутського району Донецької області і присвоєння окремих поштових номерів об’єктам нерухомого майна

 

            Розглянувши звернення від 03.01.2020 №29/18-26 гр. Жука Ю.П., щодо присвоєння окремогопоштового номера житловому будинку, розташованому по вул. Молодіжна,43 у с.Федорівка Бахмутського району Донецької області, від 03.01.2020 №28/18-26 гр. Біловолової С.А., щодо присвоєння окремогопоштового номера житловому будинку, розташованому по вул. Молодіжна,36 у с.Федорівка Бахмутського району Донецької області, службову записку від 13.02.2020 № 403/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.щодо присвоєння окремогопоштового номера ½ частині житлового будинку, розташованому по вул. Верхня,23 у с.Парасковіївка Бахмутського району Донецької області, звернення від 20.02.2020 №503/18-26 гр.Манько М.М., щодо присвоєння окремогопоштового номера житловому будинку, розташованому по вул. Тімірязєва,50 у с.Никифорівка Бахмутського району Донецької області, звернення від 24.02.2020 №533/18-26 гр. Савенко С.К., щодо присвоєння окремогопоштового номера житловому будинку, розташованому по вул. Симонова,39 у с.Берестове Бахмутського району Донецької області, відповідно до статті 14 Закону України від 16 листопада 1992 року №2780-ХП «Про основи містобудування» із  змінами, Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI«Про регулювання містобудівної діяльності», Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV, Земельного кодексу України від  25 жовтня 2001року № 2768-ІІІ із внесеними змінами,  керуючись статтями 31,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  із   змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:  

            1.Внести зміни в існуючу нумерацію у забудові с.Федорівка с.Парасковіївка, с. Никифорівка, с.Берестове,Бахмутського району Донецької області і присвоїти окремий поштовий номер об’єктам нерухомого майна, а саме:

            1) житловому будинку, загальною площею - 45,3м2, розташованому по вул. Молодіжній,43 у с.Федорівка Бахмутського району Донецької області, присвоїти окремий поштовий номер -  1.

            2) житловому будинку, загальною площею - 52,3м2, розташованому по вул. Молодіжній,36 у с.Федорівка Бахмутського району Донецької області, присвоїти окремий поштовий номер -  8.

            3) ½ частині житлового будинку, загальною площею - 58,5м2, розташованому по вул. Верхня,23 у с.Парасковіївка Бахмутського району Донецької області, присвоїти окремий поштовий номер -  23-А.

            4) житловому будинку, загальною площею - 78,6м2, розташованому по вул. Тімірязєва,50 у с. Никифорівка Бахмутського району Донецької області, присвоїти окремий поштовий номер -  50-А.

            5) житловому будинку, загальною площею - 54,3м2, розташованому по вул. Симонова,39 у с.Берестове Бахмутського району Донецької області, присвоїти окремий поштовий номер -  29.

 

2.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу містобудування, архітектурита капітального будівництва  СоколенкоІ.М.

 

 

Міськийголова                                                                               О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

05.03.2020  №67   

м. Соледар

 

Про   затвердження    плану

роботи виконавчих  органів 

Соледарської  міської  ради

на 2 квартал 2020 року

 

                        Згідно з Регламентом виконавчих органів Соледарської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 06.04.2017 № 63, відповідно до плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 1 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконкому від   05.12.2019  №273,  перспективного плану роботи виконавчих органів на 2020 рік, затвер-дженого рішенням виконкому від 05.12.2019 № 272, керуючись статтею 52 Закону України від 21травня 1997 року № 280/97- ВР « Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради   

 ВИРІШИВ:

 

        1.Затвердити план роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 2 квартал 2020 року ( додається ).

 

        2. Координацію роботи щодо виконання  плану роботи виконавчих органів   міської   ради   на   2 квартал 2020 року покласти на загальний відділ   ( Черноусова).

       

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л.

 

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

 

ДОДАТОК ДО РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ №67 від 05.03.2020р.

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

05.03.2020  №66

м. Соледар

 

Про стан виконання  розпорядчих документів вищих органів, власних  рішень  Соледарської  міської ради та її виконкому, розпоряджень  міського  голови  за 2019 рік

 

          Заслухавши інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С.  про стан виконання  розпорядчих  документів вищих органів,  власних  рішень Соледарської міської ради  та її виконкому,  розпоряджень міського голови  за  2019 рік, відповідно до плану роботи виконавчих органів на 1 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 05.12.2019 №273,  керуючись статтями 38, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280\97–ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

       

1. Інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С. про стан виконання  розпорядчих  документів вищих  органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому,  розпоряджень міського голови  за  2019 рік взяти до відома.

 

2. Визнати стан виконання  розпорядчих документів вищих органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови за 2019 рік  задовільним.

 

3. Загальному відділу (Черноусова) один раз на півріччя контролювати стан виконання розпорядчих документів  вищих  органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому,  розпоряджень міського голови.

 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому  Рогаченко Н.Л.

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

Інформація

про стан виконання  розпорядчих документів вищих органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови за 2019 рік

 

         Згідно з Указом Президента України від 19 лютого 2002 року №155\2002 “Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №70-р “Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України”,   враховуючи важливість питання контролю в діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчими органами Соледарської міської ради проводиться певна робота щодо підвищення рівня виконавської дисципліни в апараті міської ради та її виконавчих органах.

         Відповідно до Регламенту виконавчих органів, організаціята стан контролю за виконанням рішень виконкому, розпоряджень міського голови, доручень міського голови, його заступників   покладається на загальний відділ міської ради.

Контроль за виконанням рішень, розпоряджень та доручень здійснюють заступники міського голови, керуючий справами виконкому, керівники виконавчих органів міської ради у межах їх компетенції.

 

           З Донецької обласної державної адміністрації до міської ради надійшло 122 розпорядження голови облдержадміністрації.

 

 За  звітній період  було проведено 20 засідань виконавчого комітету, на яких  прийнято   288  рішень, з них контрольних – 41,   та 16 засідань міської ради, на яких прийнято –305 рішень, з них контрольних – 8, видано та зареєстровано 323 розпорядження міського голови з основної діяльності, з них контрольних - 12.

 

         Рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови  із  простроченими термінами виконання немає.

  На всі контрольні рішення були заведені контрольні папки, що своєчасно поповнювалися інформацією згідно з контрольними термінами. Реєстрація рішень здійснювалася відповідно до номенклатури справ.

Контроль здійснюється безпорушень терміну виконання рішень, розпоряджень та надання інформації до Донецької обласної державної адміністрації.

Перевірка ходу виконання документів проводиться на  всіх етапах  проходження  документа до закінчення строку його виконання за  допомогою  нагадуваньпро строки виконання контрольних документів.

 

 

З метою контролю за  станом роботи, відповідно до планів роботи виконавчих органів  на засіданні виконкому заслуховувалося питання  про стан виконання розпорядчих документів вищих органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови  та прийнято рішення від 04.07.2019 №129.

 

 

Начальник загального відділу                                                   Т.С. Черноусова

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

05.03.2020 №65

м.Соледар

 

 

Про стан роботи по розгляду

звернень громадян  у виконавчих

органах   Соледарської     міської

ради    за    2019 рік

          Заслухавши інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С. про підсумки роботи по розгляду звернень громадян  у виконавчих органах Соледарської  міської ради  2019 рік,  відповідно до плану роботи виконавчих органів на 1 квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 05.12.2019 №273, Закону України від 02 жовтня 1996 року №393\96-ВР “Про звернення громадян” із внесеними до нього змінами, Указу  Президента України від  07 лютого 2008року  №109/2008 «Про першочергові заходи щодо  забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись статтями 38, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280\97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 ВИРІШИВ:

          1. Інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С. про стан роботи по розгляду звернень громадян  у виконавчих органах Соледарської  міської ради  за 2019 рік   взяти до відома.

          2. Загальному відділу  (Черноусова) продовжити здійснення контролю за дотриманням термінів розгляду звернень громадян.

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Рогаченко Н.Л.

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

Інформаційно - аналітична довідка

про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Соледарській міській раді за  2019 рік

 

         Всього за2019 рік до Соледарської міської ради надійшло 453 звернення, що на 55  зверненьбільшеніж за аналогічний період 2018 року(398).

З них:

вирішено позитивно -346 звернень;

 роз’яснено -4 звернення;

переслано за належністю -40 звернень;

 в стадії розгляду -63 звернення.

 А саме:

від мешканців м. Соледара  надійшло -274 звернення (2018 рік-240).

З них:

 вирішено позитивно -234 звернення;

роз’яснено -3 звернення;

в стадії розгляду -37 звернень.

Це питання:

екології та природних ресурсів  -1;

житлової політики -9;

охорони здоров’я -1;

праці і заробітної плати-1;

соціального захисту-3;

комунального господарства-19.

транспорту і зв’язку -2;

аграрної політики-1.

 

Від  мешканців старостинських округів надійшло -179 звернень (2018рік -158).

З них:

 вирішено позитивно -152 звернення;

 роз’яснено -1 звернення;

 в стадії розгляду -26 звернень.

Це питання:

екології та природних ресурсів  -2;

житлової політики -7;

охорони здоров’я -2;

праці і заробітної плати-1;

соціального захисту-1;

комунального господарства-8.

транспорту і зв’язку -4;

аграрної політики-1.

 

Загальна кількість звернень громадян, які надійшли через органи вищого рівня у  2019 році, складає 180 звернень. (2018рік-125 )

вирішено позитивно -177 звернень;

в стадії розгляду -3 звернення.

Це питання:

продовження робіт по освітленню вулиць -1;

автобусного сполучення  між селами громади- 1.

ремонт доріг в с Міньківка-1.

Із загальної кількості звернень (453)-  26 колективних.(   2018-21)

вирішено позитивно -23 звернення;

в стадії розгляду -3 звернення.

Це питання:

автобусного сполучення між селами громади– 1;

ремонт дороги на ст. Сіль-1.

ремонт будинку по вул. Парковій, 2  -1.
         За звітний період міським головою було проведено 6 виїзних прийомів по старостинським округам, на які звернулося – 15 громадян та було розглянуто  23 питання;

         З них:

         вирішено позитивно – 23 питання;

         Підводячи підсумки треба зазначити, що у порівнянні з 2018 роком,  звернень громадян  -398 , з них 240 звернень надійшло від мешканців  м. Соледара, 158 звернень надійшло від   мешканців старостинських округів.

У 2019 році надійшло звернень громадян - 453, з них  274 звернень надійшло від мешканців м. Соледара,  179 звернень від мешканців  старостинських округів.

Треба зазначити, що кількість звернень від мешканців старостинських округів збільшилася на 21 звернення.

Кількість звернень від мешканців м. Соледара збільшилась на 34 звернення.

          Посадових осіб притягнутих до  відповідальності за порушення законодавства  про звернення громадян не  було виявлено.

Прошу підтримати проект рішення .

 

 

 Начальник загального  відділу                                                   Т.С.Черноусова

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

05.03.2020 №64

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши службову записку від 10.02.2020 №356/18-26 начальника організаційного відділу Кононченко О.С., враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від 03.03.2020 № 3, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій Соледарської міської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 № 7/50-1166, керуючись статтями 34, 52 Закону України від    21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Надати матеріальну допомогу мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на лікування, згідно зі списком (додаток).

 
2.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  Жердій Л.Ю.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

Додаток

 

рішення виконавчого комітету

 

від 05.03.2020  №64

 

Список

мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для надання матеріальної допомоги на лікування у розмірі 14646 грн.40 коп. (чотирнадцять тисяч шісот сорок шість грн. 40 коп.)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Сума

(грн.)

1

Бандрівська

Марія Михайлівна

491,40

2

Білоконь

Тамара Анатоліївна

655,20

3

Буряк

Вікторія Євгенівна

655,20

4

Галка

Катерина Сергіївна

443,60

5

Гулер

Віра Іванівна

573,30

6

Деркач

Діна Григорівна

491,40

7

Звягінцева

Людмила Олександрівна

655,20

8

Жакун

Анатолій Миколайович

573,30

9

Коркош

Василь Васильович

655,20

10

Косарчук

Валентина Михайлівна

491,40

11

Костенко

Ніна Олександрівна

491,40

12

Крюков

Валерій Петрович

491,40

13

Лебеденко

Надія Федорівна

573,30

14

Лозиняк

Розалія Григорівна

491,40

15

Ласкіна

Надія Василівна

491,40

16

Максименко

Наталя Іванівна

573,30

17

Махник

Марія Семенівна

491,40

18

Никифоров

Маврик Фомич

573,30

19

Павленко

Аліна Володимирівна

525,50

20

Пестерева

Людмила Гаврилівна

655,20

21

Потримай

Віктор Іванович

491,40

22

Проскурін

Леонід Павлович

491,40

23

Радик

Розалія Михайлівна

491,40

24

Суржко

Віра Василівна

655,20

25

Халашевська

Ніна Сидорівна

491,40

26

Чешкова

Віта Валеріївна

491,40

27

Чуйко

Галина Іванівна

491,40

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                     О.С. Кононченко

 

В.о.керуючого справами виконавчого комітету                   Т.С.Черноусова

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

 

05.03.2020 № 63
м.Соледар

 

Про підготовку та проведення  призову громадян України, які мешкають на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, на строкову військову службу у 2020 році

 

         Розглянувши лист від 29.01.2020 № 2/649 військового комісара Бахмутського об'єднаного міського військового комісаріату Шурла Р.Г. щодо підготовки та проведення  призову громадян України , які мешкають на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, на строкову військову службу у 2020 році, відповідно до статтей 16, 38, 43  Закону України від  26березня 1992року  №  2232-XII« Про військовий обов'язок і військову службу», із внесеними   до нього змінами, Указу Президента України  від 16.01.2020 № 13/2020 « Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352, із внесеними до нього змінами, керуючись статтями  36, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Підготувати та провести   призов громадян України, які мешкають на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, на строкову військову службу у 2020 році, 1993-2002 року народження, придатних за станом здоров'я до військової служби, чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб,  які не досягли 27- річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу,  у період з 01.04.2020 по 30.06.2020 та з 01.10.2020 по 31.12.2020 року.

 

         2.Затвердити:

 

        1)  склад Соледарської міської призовної комісії, згідно з додатком 1;

 

        2) склад резервної Соледарської міської призовної комісії, згідно з додатком 2.

 

         3. Військово- обліковому бюро ( Шикарева), своєчасно, на вимогу військового комісаріату оповіщати призовників про їх виклик до Бахмутського об'єднаного міського військового комісаріату, здійснювати контроль за їх прибуттям до військкомату.

 

         4. Відділу охорони  здоров'я ( Безкровний)  організувати заходи для проведення медичного огляду, обстеження, лікування призовників під час призову на періодз 01.04.2020 по 30.06.2020 та з 01.10.2020 по 31.12.2020 року .

 

          5. Комунальному закладу « Інклюзивно- ресурсний центр Соледарської міської ради Донецької області» ( Трубачова) забезпечити участь  психолога  у психологічному відборі призовників на період чергового призову громадян України на строкову військову службу  з 01.04.2020 по 30.06.2020 та з 01.10.2020 по 31.12.2020 року.

         

          6. Просити т.в.о. начальника Бахмутського відділу   поліції головного управління Національної поліції України в Донецькій області Меженного Я.Є. забезпечити здійснення охорони громадського порядку на призовній дільниці в дні відправок призовників  та своєчасно організовивати розшук призовників, які ухиляються від призову.

 

          7. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Соледарської міської ради від 07.03.2019 № 56 « Про підготовку та проведення  призову громадян України, які мешкають на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на строкову військову службу у 2019 році», як виконане.

 

          8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника місь-кого голови з питань житлово- комунального господарства Черняєва А.О.,  на заступника міського голови з   гуманітарних   питань    та соціальної політики Рагозу О.О..

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                   Рішеннявиконкому

                                                                                   міської ради

     05.03.2020 № 63

                                        

     Додаток 1

 

                                                                       СКЛАД

Соледарської міської призовної комісії

 

Черняєв Андрій                   - заступник міського голови з питань житлово-                                                                                                 

Олександрович                   комунального господарства; голова міської при-

                                                зовної комісії;

 

   Калашникова Ольга

   В'ячеславівна

-       медична сестра кабінетна КНП « ЦПМСД Соледарська міська рада»,  секретар комісії (за згодою).

 

Члени комісії:

 

   Фоменко Вікторія

   Юріївна

-       головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти Управління освіти Соледарської міської ради ( за згодою);

 

Жуганов Віталій Станіславович

-    старший оперуповноважений   Бахмутського

      відділу поліції Головного управління

      Національної поліції в   Донецькій області,

      підполковник поліції  (за згодою);

 

Трубачова Катерина Михайлівна

-       директор Комунального закладу « Інклюзивно- ресурсного центру Соледарської міської ради Донецької області» ( за згодою);

 

    Сайчук Іван   

    Анатолійович

-       лікар загальної практики сімейної медицини КНП « ЦПМСД Соледарська міська рада» (за згодою).

    Шурло Руслан    Гри –

    горович                       

-       військовий комісар Бахмутського об'єднаного міського військового комісаріату ( за згодою).

 

Завідувач ВОБ                                                                              Н.Г.Шикарева

 

Керуючий справами виконкому                                                Н.Л.Рогаченко

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО

 

         Рішення виконкому міської ради

         05.03. 2020 № 63

        Додаток 2

СКЛАД

резервної Соледарської міської призовної комісії

 

Рагоза Ольга Олександрівна

-    заступник міського голови з       гуманітарних

      питань та соціальної політики,  голова міської

      призовної комісії;                                                                

Соколова Світлана

Василівна

-       медична сестра кабінетна КНП « ЦПМСД Соледарська міська рада»,  секретар комісії (за згодою).

 

Члени комісії:

 

Чмирьов Геннадій Васильович

-    вчитель захисту Вітчизни Парасковіївської     

     ЗОШ І-ІІІ ст. Соледарської міської ради До-

     нецької області;

 

Толмачов Денис Васильович

-    дільничний офіцер поліції сектору превенції, 

     Бахмутського відділу поліції Головного

     управління Національної поліції  в Донецькій

     області, капітан поліції  (за  згодою);

 Твердохліб Людмила Олексіївна

-        практичний психолог  Комунального закладу « Інклюзивно- ресурсного центру Соледарсь-кої  міської ради Донецької області»   ( за згодою);

 

Волкова Дар'я

Михайлівна

-       лікар загальної практики сімейної медицини КНП « ЦПМСД Соледарська міська рада» (за згодою).

Сергєєнко Олексій

Олексійович

-       заступник військового   комісару,   начальник відділення комплектування Бахмутського об’єднаного   міського військового коміса-ріату, майор, (за згодою);

 

Завідувач ВОБ                                                                       Н.Г.Шикарева

 

Керуючий справами виконкому                                               Н.Л.Рогаченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

 

05.03.2020  №62

м.Соледар

 

Про надання дозволугромадянці Косарчук Г.В. на змінудоговору найму на житлове приміщення в м.Соледарі

 

Розглянувши службову записку від 24.02.2020 №552/18-26  начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяги з протоколу №4 від 21.02.2020 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді,  керуючись статтями 63, 103, 104, 106, 107 Житлового кодексу Української РСР, статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами,  виконком міської ради

 ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл громадянці Косарчук Г.В. на зміну договору найму на житлове приміщення в м. Соледарі: на будинок Х по вул. ХХХХХХХХ, у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача. 

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                             О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

06.03.2020 №61

м.Соледар

 

Про взяття на облік громадянки Урсол М.В., які потребують поліпшення  житлових умов при Соледарській міській раді

 

Розглянувши службову записку від 24.02.2020 №551/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №4  від 21.02.2020 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до статей 34, 36, 38–46 Житлового кодексу  Української РСР, пунктів 13, 15, 18, 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 з внесеними до них змінами та доповненнями, керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Взяти на облік громадянку Урсол М.В., ХХХХХ р.н.,  яка потребує поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді, складом родини 1 особа, яка зареєстрована за адресою: м. ХХХХ, вул. ХХХХХ, буд. Х Слов’янського району Донецької області в спеціальній школі-інтернат №7 – на підставі абзацу 5 пункту 15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, визначивши чергу у загальних списках Парасковіївського старостинського округу №7 під №56, надавши обліковій справі №411, з включенням до списків позачергового одержання житла, як дитину-сироту під №4.

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                              О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.03.2020  №60

м.Соледар

 

Про внесення змін до облікової справи громадянки Комарової К.А.

 

Розглянувши службову записку від 24.02.2020 №_/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №4 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді від 21.02.2020 р., відповідно до пунктів 25, 26, 28 Правилобліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 із внесеними до них змінами та доповненнями, керуючись статтею 40 Житлового Кодексу Української РСР, статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до облікової справи громадянки Комарової К.А., ХХХ р.н., включивши до складу сім’ї родини синів, Комарова П.А.,ХХХ р.н. та Комарова І.А.,ХХХХ р.н.(облікова справа № 884), згідно з наданою заявою.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.

 

 

Міський  голова                                                                            О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

05.03.2020 №  59

м.Соледар

 

Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги № 112 з видачі архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку, що надається архівним відділом Соледарської міської ради

 

Розглянувши службову записку від 10.02.2020 № 358/18-26 начальника архівного відділу Прусаченко Н. В., на виконання Закону України від 06 вересня 2012 року №5203- VІ « Про адміністративні послуги », Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», керуючись статтями  52, 59 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97 - ВР « Про місцеве самоврядування в Україні » із змінами, виконком міської ради

  

ВИРІШИВ:

 

1.                Затвердити: 

1) інформаційну картку  адміністративної  послуг № 112 з видачі архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку,  що надається архівним відділом Соледарської міської ради (додаток);                                                  

2) технологічну картку адміністративної послуги № 112 з видачі архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку, що надається архівним відділом Соледарської міської ради (додаток).

 

2.                 Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника архівного відділу Прусаченко Н. В.

 

3.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Рогаченко Н. Л.

 

Міський голова                                                                                   О.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                 Рішення виконавчого комітету міської ради

                                                                                                 05.03.2020 № 59

                                                                                                 Додаток

 

 

Соледарська міська рада

 

інформаційна картка

адміністративної послуги № 112

 

Видача архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку

(назва адміністративної послуги)

Архівний відділ Соледарської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування відділу надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Відділ надання адміністративних послуг Cоледарської міської ради

1.

Місце знаходження відділу надання адміністративної послуги та суб’єкта надання адміністративної послуги

84545, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Соледар, вул. Паркова, 3А

2.

Інформація щодо режиму роботи відділу надання адміністративних послуг та суб’єкта надання адміністративної послуги

Відділ надання адміністративних послуг:

понеділок, вівторок, середа четвер 08.00-17.00, п’ятниця 08.00-15.45

перерва на обід 12.00- 12.45

вихідні дні - субота, неділя, святкові та неробочі дні

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Архівний відділ Соледарської міської ради:

понеділок, вівторок, середа четвер 08.00-17.00, п’ятниця 08.00-15.45

перерва на обід 12.00- 12.45

вихідні дні - субота, неділя, святкові та неробочі дні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт відділу надання адміністративної послуги/суб’єкта надання адміністративної послуги

Відділ надання адміністративної послуги:

E-mail: сЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Архівний відділ Соледарської міської ради

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

 

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України « Про національний архівний фонд та архівні установи »

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України»;

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах і організаціях»;

Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)».

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Регламент виконавчих органів Соледарської міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету від 06 квітня 2017 року № 63;

Положення про архівний відділ Соледарської міської ради, затверджене рішення міської ради від19 квітня 2018 року №7/24-612;

Порядок видачі архівним відділом Соледарської міської ради архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку від   05.03.2020     № 58

 

 


Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Лист юридичної особи,                          заява фізичної особи

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Перелік документів:

для юридичної особи:

    - лист

для фізичної особи:

1)                 заява, встановленого зразка                   (додаток);

 

2)                 копія довіреності для уповноваженої особи

 

Заява приймається при пред’явленні заявником паспорту або іншого документа (оригіналу), що посвідчує його особу.

 

Заява від уповноваженої особи приймається при пред’явленні паспорту,  іншого документа, що посвідчує його особу, а також довіреності (оригінали), що засвідчує його повноваження.

 

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 15 робочих днів (в залежності від складності запиту, але не більше 30 днів)

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1)                      Невідповідність наданого пакету документів вимогам адміністративної послуги;

2)                       виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

3)                      надання неповного пакету документів;

4)                      відсутність у суб’єкта надання адміністративних послуг  відповідних архівних документів для виконання запиту.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Архівна довідка на підставі записів  книг погосподарського обліку   або лист щодо відмови у наданні адміністративної послуги

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником/уповноваженою особою абопоштою

16.

Примітка

До архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку надається супровідний лист

 

 

Начальник архівного відділу                                                 Н.В. Прусаченко

 

 

Керуючий справами виконкому                                              Н.Л.Рогаченко

 

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                               Рішення виконавчого комітету міської ради

                                                                                               05.03.2020 № 59

                                                                                               Додаток

 

 

 

Соледарська міська рада

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги № 112

 

Видача  архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку

 (назва адміністративної послуги)

_Архівний відділ Соледарської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

 

 

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія*

 

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

 

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви

Адміністратор

відділу надання адміністративних послуг

В

У день надходження документів

2

Формування справи, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор відділу надання адміністративних послуг

В

У день надходження документів

3

Передача пакету документів заявника до загального відділу Соледарської міської ради для накладання резолюції міським головою

Адміністратор відділу надання адміністративних послуг

Начальник загального відділу

В

 

 

 

У

У день надходження документів або протягом наступного робочого дня

4

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги

Начальник загального відділу

В

У день надходження документів або протягом наступного робочого дня

5

Підготовка результату адміністративної послуги або листа щодо  відмови у наданні адміністративної послуги

Начальник архівного відділу

В

Протягом 10 робочих днів (в залежності від складності запиту, але не більше 30 днів)

 

6

Передача результату адміністративної послуги або листа щодо відмови у наданні адміністративної послуги

 

Начальник архівного відділу

В

У день оформлення результату надання адміністративна послуги або протягом наступного робочого дня

7

Видача результату адміністративної послуги замовнику або листа щодо відмови у наданні адміністративної послуги

 

Адміністратор відділу надання адміністративних послуг

В

У день надходження результату адміністративної послуги

Загальна кількість днів надання послуги     

15 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)  

30 днів

Оскарження

Порядок оскарження результату надання послуги: вирішується у порядку встановленому законодавством    України

             

 

Дія*В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує

 

 

 

Начальник архівного відділу                                                Н. В. Прусаченко

 

Керуючий справами виконкому                                             Н. Л. Рогаченко

 

 

Додаток

 

до ІК № 112  (пункт 9)

 

 Міському голові  ______________

                              (Прізвище, ініціали)

______________________________

   (П.І.Б. заявника)

_________________________________

Адреса реєстрації: ___________________

___________________________________

___________________________________

          ( контактний телефон)

За довіреністю: ___________________________________

___________________________________

   (П.І.Б. уповноваженої особи)

 

ЗАЯВА

 

про видачу архівної довідки на підставі записів  книг погосподарського обліку

                                                                                  

   

   Прошу видати архівну довідку на підставі записів  книг погосподарського обліку _____________________________________________________________________________

                                                                          назва реорганізовано сільської ради / старостинського округу

  за період ____________________________________________________ 

                                                            (зазначити період за який необхідно надати інформацію )

_____________________________________________________________________

                                                                               (зазначити тематику запиту)

________________________________________________________________________  

 

До заяви додаю:

 

копію довіреності  на ___ арк.

 

 

Спосіб отримання довідки: особисто або поштою.

       (необхідне підкреслити):

                                                                                                                         __________________ 20____ року                           Підпис ___________________

 

Даю згоду на обробку  персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

«___»_____________20__ року                                                                 ________________

(підпис заявника)

                                                            

                                                              ____________                       __________________

                                                                                (Підпис особи що прийняла заяву)                         (ПІБ особи що прийняла заяву)

 

 

Начальник архівного відділу                                                                     Н. В. Прусаченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

05.03.2020 № 58

м. Соледар

 

Про затвердження Порядку видачі архівним відділом Соледарської міської ради архівної довідки на підставі  записів книг погосподарського обліку

 

Розглянувши службову записку від 10.02.2020 № 357/18-26 начальника архівного відділу Прусаченко Н. В., з метою визначення порядку видачі архівним відділом Соледарської міської ради архівної довідки на підставі записів  книг погосподарського обліку, відповідно до Законів України від 24 грудня 1993 року №3814-ХІІ “Про національний архівний фонд та архівні установи”,  від 02 жовтня 1996 року №393/96-ВР “Про звернення громадян”, від 06 вересня 2012 року №5203- VІ “Про адміністративні послуги”, Наказів Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України», від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах і організаціях», від 02.03.2015 № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)», керуючись статтями  52, 59 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” із змінами, виконком міської ради

  

ВИРІШИВ:

 

1.                Затвердити Порядок видачі архівним відділом Соледарської міської ради архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку (додається).

 

2.                 Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника архівного відділу Прусаченко Н. В.

 

3.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Рогаченко Н. Л.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішення виконавчого комітету міської ради

 

05.03.2020 року № 58

 

Порядок

видачі архівним відділом Соледарської міської ради                       архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку

 

1.Загальні положення

 

Порядок видачі архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку (далі – архівна довідка) розробленоархівним відділом Соледарської міської ради відповідно до Законів України “ Про національний архівний фонд та архівні установи ”,  “Про звернення громадян”, “Про адміністративні послуги”, Наказів Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України»,від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах і організаціях», від 02.03.2015 № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)».

Надання архівної довідки на підставі записів книг погосподарського обліку відноситься до соціально-правового виду запитів фізичної або юридичної особи, пов’язаним з соціальним захистом, спрямованим на забезпечення законних прав та інтересів громадян.

Архівна довідка надається безоплатно.

 

2.              Підстава для надання архівної довідки

 

  Архівна довідка надається на запити юридичних, фізичних осіб.

Звернення юридичної особи оформляється у вигляді листа юридичної особи.

Звернення фізичної особи оформлюється у вигляді заяви, встановленого зразка (Додаток 1).

 

3. Перелік документів

необхідних для отримання  архівної довідки

 

         Заява фізичної особи, лист юридичної особи подаються до відділу надання адміністративних послуг Соледарської міської ради і приймаються за умови пред’явлення заявником паспорту (оригінал) або іншого документа (оригінал), що посвідчує його особу, довіреності (оригінал), у разі звернення уповноваженої особи.

 

4. Строк надання архівної довідки

 

     Виконання запитів юридичних та заяв фізичних осіб щодо надання архівної довідки здійснюється протягом 15 робочих днів (в залежності від складності запиту, але не більше 30 днів).

 

5. Оформлення  архівної довідки

 

     Архівна довідка на підставі записів книг погосподарського обліку оформлюється на підставі погосподарських книг, за встановленою цим Порядком формою (Додаток 2).

    Прізвище, ім’я, по батькові особи, стосовно якої запитується інформація (інша інформація, що міститься в архівному документі),  зазначаються в довідці згідно з архівними документами. Різночитання, невідповідність їх написання в запиті та в архівних документах позначаються «так у документах». Якщо текст архівного документу нерозбірливо написаний, має виправлення автором, пошкоджений (втрачений текст), архівний відділ надає роз’яснення або у довідці, або у супровідному листі. Якщо архівна довідка через об’єктивні причини є неповною відповіддю на запит, текст архівної довідки закінчується словами «Інших відомостей не виявлено».

    Після тексту архівної довідки вміщуються пошукові дані документів, що стали підставою для її складання (номери фонду, опису, справи, аркушів), або назва документа, що є підставою для видачі архівної довідки. Якщо текст архівної довідки не вміщується на лицьовому боці  бланка, він переноситься на зворотній бік. Архівна довідка, обсяг якої становить два і більше аркушів, має бути прошита у спосіб, що унеможливлює її роз’єднання без порушення цілісності. Кількість прошитих аркушів скріплюється підписом начальника архівного відділу і печаткою, місце з’єднання  засвідчується гербовою печаткою міської ради. Архівна довідка оформлюється державною мовою, має  реєстраційний номер та  дату оформлення.               

    Копія архівної довідки залишається в архівному відділі. Архівна довідка надається фізичним або юридичним особам із супровідним листом, який містить інформацію про наявні відомості стосовно певного питання (тематики), а також інформацію про документи, які використовувались для підготовки довідки.  Архівна довідка на підставі записів книг погосподарського обліку  оформлюється із зазначенням назви документа («Архівна довідка»), засвідчуються  підписом міського голови,  начальника архівного відділу і відбитком гербової печатки міської ради,  реєструються в журналі реєстрації архівних довідок, копій та витягів з документів, виданих за запитами громадян і юридичних осіб  архівного відділу міської ради.

    Начальник архівного відділу відповідає за достовірність інформації, викладеної у архівній довідці. 

 

 

Начальник архівного відділу                                                 Н.В. Прусаченко

 

 

Керуючий справами виконкому                                              Н.Л.Рогаченко

 

Додаток 1

 

до Порядку

 

Міському голові  ________________

                                  (Прізвище, ініціали)

______________________________

   (П.І.Б. заявника)

_________________________________

Адреса реєстрації: ___________________

___________________________________

___________________________________

          ( контактний телефон)

За довіреністю: ___________________________________

___________________________________

   (П.І.Б. уповноваженої особи)

 

                                                                       ЗАЯВА

 

про видачу архівної довідки на підставі записів  книг погосподарського обліку

                                                                                  

   Прошу видати архівну довідку на підставі записів книг погосподарського обліку _____________________________________________________________________________

                                                                          назва реорганізовано сільської ради / старостинського округу

  за період ____________________________________________________ 

                                                            (зазначити період за який необхідно надати інформацію )

_____________________________________________________________________

                                                                              ( зазначити тематику запиту)

________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

 

До заяви додаю:

 

копію довіреності  на ___ арк.

 

Спосіб отримання довідки: особисто або поштою.

               (необхідне підкреслити)

                                                                                                                         __________________ 20____ р.                               Підпис ___________________

 

Даю згоду на обробку  персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

«___»_____________20__ року                                                                 ________________

(підпис заявника)

                                                                    ____________                    __________________

                                                                                             (Підпис особи що прийняла заяву)            (ПІБ особи що прийняла заяву)         

 

Начальник архівного відділу                                                                     Н. В. Прусаченко


                                                                                                                                     Додаток 2

  до Порядку

 

 

АРХІВНА ДОВІДКА

 

 

Видана ________________________________________________________________,

                                                           Прізвище, ім’я, по батькові заявника

         в тому, що відповідно до записів книги погосподарського обліку ____________________________________________________________________________,

                                                            назва сільської ради/старостинського округу

за період/и: _______________________________________________________________

                                                      період  за який надається інформація

 

(книга № __,  особовий рахунок № ___) _________________________________________

                                                                                               інформація стосовно питання/тематики запиту, що міститься в

____________________________________________________________________________________________________

архівному документі – погосподарській книзі)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                          

Відомості до архівної довідки включені на підставі: фонду № ___, опису ____, справи ____, аркушів_______

                                                               

 

 

Міський голова                                                                                                 О. М. Степаненко

 

 

Начальник архівного відділу                                                                          Н. В. Прусаченко

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

05.03.2020 № 57

м.Соледар

 

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 рік

          

           Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021роки зі змінами за 2019 рік,згідно з планом роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на І квартал 2020 рік, затвердженим  рішенням виконкому від 05.12.2019 №273,  відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись статтями 27-35,40,52 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР  “Про місцеве самоврядування в Україні ” з внесеними до нього змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 ріквзяти до відома.

 

2. Винести питання про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 рік на розгляд чергової сесії Соледарської міської ради.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І.

 

 

Міський голова                                                                        О.М. Степаненко

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми економічного і соціального розвитку

Соледарської міської об'єднаної територіальної громадина 2019 рік та основні напрямки розвитку
на 2020 і 2021 роки за 
2019 рік

 

Програма економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громадина 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки  (далі Програма) була затверджена рішенням міської ради від 20 грудня 2018 року №7/34-844.

З урахуванням змін, що були внесені до Програми, на реалізацію 353 заходів та проектів  передбачено витрати у розмірі 394 693,135 тис.грн. ( з державного бюджету –  75 568,975 тис.грн., обласного бюджету – 13 996,646 тис.грн., місцевого бюджету – 160 621,16 тис.грн., а також за рахунок коштів підприємств – 49 140,0 тис.грн. та інших джерел – 95 366,354 тис.грн.).

Показник  виконання  Програми  за  звітний  період  становить 110 378,556тис.грн. - 28% (з державного бюджету – 12 956,978тис.грн. (17%), з обласного бюджету – 7 678,51 тис.грн. (55%), з місцевого бюджету – 51 134,892 тис.грн. (32%), а також за рахунок коштів підприємств – 36 998,54 тис.грн. (75%) та інших джерел – 1 609,636тис.грн.(1,7%) . Відсоток вказано до програмного показника відповідного джерела фінансування).

На внутрішніх і зовнішніх ринках прибутковими підприємствами ДП «Артемсіль» і ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» за 2019 рік реалізовано продукції на суму 3 195 782,0 тис.грн., що складає 93% до запланованого показника Програми та відповідає показнику минулого року. 

Обсяг капітальних інвестицій, вкладених в розвиток підприємства ДП «Артемсіль», складає 212 625,0 тис.грн. 

Обсяг коштів, направлених підприємством на заходи з охорони навколишнього природного середовища, складає 3151,8тис.грн.

На утримання спорткомплексу в м. Соледарі державне підприємство «Артемсіль» витратило 7 881,0 тис.грн..

Показник кількості працівників загалом по промисловості у порівнянні з показником минулого року зменшився на 52 особи та становить 3 188 осіб.

З метою зменшення витрат на оплату праці на одному з підприємств для ефективного використання робочої сили після звільнення працівників, вакансії заповнювались за рахунок штатної чисельності без прийому нових одиниць. Середньомісячна заробітна плата по двох підприємствах становить 14401,5 грн..

Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

Протягом звітного періоду комунальними підприємствами «Ремонтник», «Комунальник», «Ялинка», «Водоканал» та «Яковлівське»  за рахунок усіх джерел фінансування надано послуг на суму 34 014,3 тис.грн. Плановий показник перевиконано та складає 106,0%, показник минулого року перевиконано майже на 44 % , а саме:

 • СКВРЖП «Ремонтник» - за кошти підприємства надані послуги з поточного ремонту житла (відремонтовано 6219 м2 м’якої та шиферної покрівлі, відремонтовано 12 балконів, 37 ганків,19 чердачних виходів, 825м2 під’їздів, 1024м.п. електромереж, проведено ревізії та ремонт 649м.п. каналізаційних мереж, 414 м.п. мереж центрального опалення, 347 м.п. мереж водопостачання,  проведено ревізію 2160 кранів холодного водопостачання, прочищено 4926 м.п. каналізаційних мереж), за рахунок місцевого бюджету - інші ремонтні роботи та послуги з благоустрою, утримання зовнішнього освітлення, зелених насаджень, дитячих та спортивних майданчиків;
 • СКП «Комунальник» - послуги з озеленення, вивозу твердих побутових відходів, з утримання дитячих та спортивних майданчиків, автошляхів, тротуарів і прилеглих територій, кладовищ, пам’ятників,   ритуальні послуги;
 •  КПРДЛК «Ялинка» - вирощування багаторічних насаджень (реалізовано 8282 одиниці дерев та кущів);
 • СКП «Водоканал» -  послуги з водопостачання, водовідведення, аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопостачання та водовідведення;
 • КП «Яковлівське» послуги з водопостачання, теплопостачання, послуги АС машини, вивозу твердих побутових відходів, з утримання дитячих та спортивних майданчиків, автошляхів, тротуарів і прилеглих територій, кладовищ, пам’ятників та ремонтно-будівельні роботи.

Показник кількості працівників в цілому по п’яти комунальним підприємствам становить 209 осіб.

Середньомісячна заробітна плата складає 7048,7 грн.

Фінансовим результатом роботи всіх комунальних підприємств є прибуток.

За  рахунок коштів бюджету громади:

 • протягом звітного періоду надано заходи з утримання 953 км. автошляхів, в т.ч. з підготовки до свят на загальну суму 1410,0 тис.грн. ;
 • ліквідовано 1533м3 несанкціонованих звалищ на суму 269,0 тис.грн.,
 • придбано 51 контейнер для збору ТПВ – 123,4тис.грн.
 • виконувалось утримання 56 кладовищ, 30 пам’ятників та захоронення 13 безродніх на суму 924,1 тис.грн.;
 • виконано капітальний ремонт покрівель будинків: №3 по вул. Дачна в м. Соледарі на суму 535,2тис.грн. (750 м2), №8 по вул. Носова в м. Соледарі на суму 862,8тис.грн. (1125,1м2),№1 по вул. Носова в м. Соледарі на суму 726,08тис.грн. (915,04 м2), №13 по вул. Первомайська в с. Парасковіївка на суму 759,204 тис.грн. (1106 м2), №3 по вул.Первомайська в с. Парасковіївка на загальну суму 945,004 тис.грн. (791м2), №4 по вул. Шкільна в с. Парасковіївка на загальну суму 560,0 тис.грн. (751м2);
 • виконано поточний ремонт приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття), розташованої за адресою: вул. Паризької Комуни, 1-А в м.Соледарі на загальну суму 75,5 тис.грн.;
 • проведено капітальний ремонт 2951м2 дороги від магазину «Кристал» до магазину «Брусничка» по вул. Преображенська в м. Соледарі на суму 1979,311 тис.грн. та влаштовано пішохідні переходи, дорожню розмітку та відремонтовано бортовий камінь на суму 305,23тис.грн;
 • проведено частковий поточний ремонт 2400м2 дорожнього покриття вулиць Преображенська, Карпінського, Паркова, Конституції, Дачна, Маяковського, Чкалова, Гоголя та на території міської лікарні по вул. Соледарська в м. Соледарі, вулиць Зарічна та Молодіжна в с. Федорівка, вулиць Нова, Польова, Первомайська, Верхня, Донецька в с. Яковлівка,  вулиці Симонова с. Берестове, вулиці Первомайська в с. Парасковіївка, вулиць Дружби та Заводська в с. Бахмутському, вулиці Толочкова в с. Роздолівка,  капітальний ремонт тротуарів по вул Парковій, 3А на суму 1455,0тис.грн.;
 • виконано капітальний ремонт танцювального майданчика та благоустрій території навколо нього на суму 295,37тис.грн.;  
 • придбано та встановлено банери та гірлянди для прикрашання міста на суму 190,0тис.грн., опори та 63 світлодіодні світильники зовнішнього освітлення в селах на суму 543,605тис.грн.,;
 • з метою забезпечення безпеки на Лисичанському та Харківському напрямках, які являються дорогами з інтенсивним рухом транспорту та своєчасного маневрування придбано 3 світлодіодні світильники і 3 сонячні батареї та встановлено біля вказівників на в’їздах до сіл Никифорівка, Міньківка та Бахмутське;
 • комунальними підприємствами «Ремонтник», «Комунальник» та «Яковлівське» проведено утримання та ремонт 18 дитячих майданчиків по громаді на суму 289,0тис.грн.;
 • придбано та встановлено 30 одиниць запірної арматури на ВНС-1 та мережах міста Соледар за рахунок коштів підприємства на суму 178,0тис.грн.;
 • проведено обстеження водозабірних свердловин в межах с. Федорівка на суму 24,8тис.грн.;
 • придбано та встановлено 1 прилад обліку води на АФС на загальну суму 242,9тис.грн. (169,0 тис.грн. за рахунок бюджету громади, 73,9тис.грн. за рахунок КП «Водоканал»);
 • відремонтовано 2 одиниці насосного обладнання КНС-1 та КНС-2   на суму  350,6 тис.грн.;
 • виплачено фінансову підтримку, реструктуризація боргу за водопостачання,  відшкодування різниці в тарифах та фінансування підвозу води КП «Водоканал», на суму 6769,5тис.грн.;
 • виплачено покриття витрат з надання комунальних послуг населення сільської місцевості по вивезенню ТПВ СКП «Комунальник» - 429,0тис.грн.;
 • відшкодовано різницю в тарифах СКПВРЖП «Ремонтник» - 3309,8тис.грн.;
 • відшкодовано різницю в тарифах КП «Яковлівське» - 117,5тис.грн.;
 • придбано для комунальних підприємств 3 одиниці бензопил, 1 бензокоса, 1 кущоріз, 3 мотокоси, 1 висоторіз на загальну суму 172,86 тис.грн.;
 • придбано комунальному підприємству «Ремонтник» трактор з навісним обладнанням на суму 610,0тис.грн.;
 • для забезпечення безперебійного водопостачання в селах Володимирівка, Роздолівка та Яковлівка придбано насосне обладнання в кількості 3 одиниці на загальну суму  53,8тис.грн. В селі Яковлівка обладнання встановлено;
 • виконано поточний ремонт, утримання мереж зовнішнього освітлення, придбання та встановлення енергоприладів (1300 ламп та 230 світильників) на загальну суму  1695,8тис.грн.
 • виконано видалення аварійних дерев, висадження чагарників, квітників, поточний ремонт та утримання зелених насаджень на території громади на суму 2651,1тис.грн.;
 • проведено поточний ремонт трьох автобусних зупинок  на загальну суму 201,3тис.грн.
 • проведено стерилізацію безпритульних тварин на суму 99,54тис.грн.;
 • З метою благоустрою території громади придбано 444 м3 піску на суму 185,0тис.грн., а також для благоустрою кладовища в с. Федорівка придбано 255 м.п. бетонної огорожі на суму 72,575тис.грн.;
 • розроблено 3 проекти на капітальний ремонт покрівель житлових будинків №3 по вул. Дачна, №8 по вул. Носова та №4 по вул. Шкільна в с. Парасковіївка на суму 33,52 тис.грн., 1 проект на установку та підключення водонапірної башти Рожновського в с. Роздолівка на суму 70,0тис.грн., 1 проект «Безпечна громада» на суму 9,9 тис.грн.. Відкориговано  проекти на реконструкцію зовнішніх мереж водопроводу по вул. Молодіжна в с. Яковлівка на суму 19,6тис.грн.,  «Будівництво блочних очисних споруд і мереж водовідведення в с. Яковлівка Бахмутського району Донецької області» на 200,0тис.грн. та щодо «Будівництва Центру безпеки громадян» на суму 91,382 тис.грн.., реконструкцію ЗОШ №13 на суму 57,4 тис.грн., розроблено проект на реконструкції очисних споруд м. Соледара вартістю  1415,988тис.грн. , розроблена схема санітарної очистки громади – 75,0тис.грн.
 • виконано благоустрій території Центру безпеки громадян на суму 577,0тис.грн.;
 • з метою створення позитивного іміджу громади придбано промо-продукцію на суму 69,07 тис.грн. (445шт. буклетів, 100 шт. брошур, 1 шт. державний прапор, 2 шт. банерів, 5 шт. металевих конструкцій, 9 шт. плакатів, 400 шт. вітальних листівок);
 • створено відділ соціального захисту населення у кількості 3 посадових осіб (утримання 400,0тис.грн.);
 • забезпечено роботу інклюзивно-ресурсного центру – 461,0тис.грн.;
 • оплачено пільговий проїзд автобусом 1031 особі на суму 1439,1тис. грн.
 • надано пільгу з послуги зв'язку 22 особам на суму 19,4 тис.грн. ;
 • виплачена компенсація фізичним особам за нагляд за 25 особами з інвалідністю на загальну суму 48,0 тис.грн.;
 • оплачено соціальний супровід 1283 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на суму 536,4 тис.грн.;
 • оплачено надання соціальних послуг 303 одиноким людям похилого віку, які потребують стороннього догляду та опинилися в складних життєвих обставинах на суму 1976,7 тис.грн.;
 • оплачено заходи з соціальної адаптації та реабілітації 8 дітей з інвалідністю на суму 309,7 тис.грн.;
 • виплачена матеріальна адресна допомога малозабезпеченим верствам населення, та 1 учаснику АТО на загальну суму 219,4тис.грн.;
 • забезпечено подарунковими наборами та виділено кошти 16 особам ветеранам Другої Світової війни до Дня Перемоги (по 1500грн.) та виплачена матеріальна допомога ветеранам та учасникам Другої Світової війни на загальну суму 46,6 тис.грн.;
 • забезпечено бланками посвідчень батьків з багатодітних сімей та бланками дитини з багатодітної сім’ї на суму 3,6 тис.грн.  117 багатодітних родин;
 • Проведено обстеження технічного стану та розроблено рекомендації по ремонту ДНЗ «Орлятко» м. Соледар, експертиза на загальну суму 91,3 тис.грн.;
 • Проведено капітальний ремонт ІІ поверху ДНЗ «Орлятко» (в т.ч. технічний нагляд) на загальну суму 857,038 тис.грн.;
 • облаштовано сенсорну кімнату у Парасковіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів (встановлено 1 вікно та 2 дверей) на суму 19,69 тис.грн.;
 • Проведено поточний ремонт Васюківського ДНЗ №3 «Барвінок», покрівлі Соледарської ЗОШ №13, системи водопостачання та системи водовідведення харчоблоку ДНЗ «Золотий півник» в с. Берестове, підвального приміщення, їдальні та туалетів  ЗОШ №14 в м. Соледарі на загальну суму 351,83 тис.грн.;
 • Придбано матеріально-технічне оснащення для проведення військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» на суму 250,97 тис.грн.;
 • Оснащено молодіжний центр «Лідер» обладнанням на суму 277,4 тис.грн. (в т.ч. 77,4 тис.грн. за рахунок обласного бюджету );
 • Покращено матеріально-технічну базу Парасковіївської ЗОШ. Частково проведено оснащення кабінетів фізики, біології та математик на суму 410,1тис.грн.;
 • Виконано комплексне обстеження стану основних несучих будівельних конструкцій та проведено енергоаудит двох закладів освіти в с. Володимирівка   (ДНЗ ясел-садка загального розвитку «Золотий колосок» та Володимирська ЗОШ І-ІІ ступенів) на загальну суму 68,82 тис.грн.;
 • влаштовано безоплатне харчування 790 учнів 1-4 класів та пільгових категорій, 167 вихованців ДНЗ пільгових категорій на загальну суму 3585,4тис.грн.;
 • придбано 49 путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги на суму 218,0 тис.грн. та 12 дітей з частковим відшкодуванням вартості путівок на суму 35,0 тис.грн.;
 • оплачено підвищення кваліфікації педагогів та медичних працівників (75 педагогів та 4 медичних працівника) на суму 81,37тис.грн.;
 • забезпечено відпочинок 625 дітей пільгової категорії в літній період в 11 пришкільних оздоровчих таборах на загальну суму 285,5 тис.грн.;
 • Відповідно до вимог придбано  меблі для 4-го класу Міньківського НВК, 13 комплектів меблів для 11 ЗЗСО на суму 139,9тис.грн.;
 • за програмою «Нова українська школа» для учнів тринадцяти  1-х класів 2019-2020 навчального року оновлено шкільні меблі, придбано дидактичний матеріал та комп’ютерне обладнання   на загальну суму 982,0 тис.грн.;
 • виплачена одноразова грошова допомога 5 дітям позбавленим батьківського піклування по досягненню 18-річного віку на суму 9,05 тис.грн. (по 1810 грн.);
 • виплачено стипендію 3 переможцям обласних учнівських олімпіад та призерам Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на загальну суму 1,3 тис.грн.;
 • придбання 1 дитячого ігрового майданчика для встановлення в с. Васюківка на суму 106,9тис.грн.
 • для покращення якості надання медичних послуг в закладах охорони здоров'я та забезпечення роботи  Никифорівської амбулаторії  з місцевого бюджету придбано 4 дивани та соляні вироби на суму 64,6 тис.грн.
 • в рамках програми «Місцеві стимули для медичного персоналу», виплачено стимулюючі надбавки 5 лікарям на загальну суму 499,2 тис.грн.;
 • забезпечено медикаментами та виробами медичного призначення 3453 хворих дорослих та дітей на туберкульоз, цукровий та нецукровий діабет, орфанні захворювання  на загальну суму 488,0тис.грн.;
 • забезпечено 179 осіб пільгових категорій пільговими ліками та 7 осіб послугою з зубного протезування  на загальну суму 289,4тис.грн.;
 • Забезпечено участь 22 провідних спортсменів в заходах обласного та Всеукраїнського рівня (відрядження) – 189,4 тис.грн.;
 • проведено виплати стипендій 23 провідним спортсменам громади на суму 151,8 тис.грн.;
 • проведено фестиваль «Ольга», придбано 19 кубків на суму 2,3тис.грн.;
 • придбано апаратуру для закладів культури (фотоапарат, освітлююча та звукопідсилююча апаратура, кондиціонери, диван, шафу, стільці, ляльки) на суму 288,0тис.грн.
 • Проведено поточний та капітальний ремонт приміщень КЗ «СМЦК та НТ»   вул. Паркова, 3-А, м. Соледар на суму 1048,6 тис.грн.;
 • Виконано поточний ремонт амбулаторії в с. Яковлівка, фельдшерського пункту в с. Берестовому, утеплено котельну, влаштовано інфрачервоне опалення в Міньківській амбулаторії – 257,8 тис.грн.

За звітний період на розвиток громади залучено кошти з інших джерел:

 • З метою забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на вторинному ринку придбано на умовах співфінансування 50х50 (обласний та місцевий бюджет ) 1 квартиру загальною вартістю 180,0 тис.грн.
 • Для  впровадження системи оформлення електронної декларації пацієнта в закладах охорони здоров'я придбано 7 комплектів комп’ютерного обладнання на загальну суму 125,0 тис.грн. (в т.ч. місцевий бюджет - 112,1тис.грн., Національна служба здоров'я Міністерства охорони здоров'я – 12,9 тис.грн.);
 • для  покращення доступності дітей з особливими освітніми потребами встановлено пандус та пластикові тамбурні вхідні двері до Центру дітей та юнацтва за рахунок дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки Німецького Уряду та Німецького банку розвитку (KFW) на загальну суму 150,936 тис.грн.
 • забезпечено роботу новоствореного комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Соледарської міської ради Донецької області» та створено комфортні умови перебування дітей з інвалідністю. Замінено вікна та двері в закладі, придбано розвиткове оснащення для кабінетів інклюзивно-ресурсного центрута проведено поточний ремонт входу та туалетної кімнати на загальну суму 474,0 тис.грн. (місцевий бюджет 344,2тис.грн.; кошти ЮНІСЕФ – 129,8тис.грн.);
 • за рахунок обласної субвенції поліпшено послуги інтернет зв’язку для закладів середньої освіти – 117,41тис.грн.;
 • за рахунок Міжнародноїтехнічної допомоги придбано комп’ютерне обладнання для облаштування 8 віддалених  робочих місць в старостинських округах для надання адміністративних послуг на загальну суму 327,0тис.грн.
 •  благодійним фондом «ДАР» встановлено на території громади 4 дитячі ігрові майданчики на  загальну суму 197,1тис.грн. (вул. Франка, 2 в м. Соледарі; вул. Студентська, 21 в с. Берестове; вул. Ювілейна, 13 в с. Бахмутське; вул. Чкалова, 105 в с. Оріхово-Василівка.), для відпочинку мешканців с. Васюківка в парку виконано роботи з благоустрою на загальну суму 50,0тис.грн. (встановлено 2 лавки та влаштовано покриття з плитки ФЕМ) та  встановлено 4 зупинки на 200,0тис.грн. (в селах Бахмутське, Берестове, Парасковіївка та Яковлівка);
 • філією автодор №3 міста Бахмут державного підприємства  «Донецький облавтодор» виконано поточний ремонт більше 4 000 м2 дорожнього покриття вулиць громади по напрямках Благодатне – Соледар – Володимирівка, Миколаївка – Роздолівка, Парасковіївка – Оленівка, Ликово – Діброве – Никифорівка.   
 • проект «Реконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади»  реалізовувався протягом 2017-2019 років за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку із співфінансуванням з місцевого бюджету. В 2019 році роботи виконано на загальну суму 8773,638 тис.грн., в т.ч. за рахунок ДФРР – 7575,378тис.грн., місцевий бюджет – 1198,26 тис.грн.. Закінчення робіт та урочисте відкриття ЦНАПу заплановано у 2020 році.
 • За рахунок обласного бюджету ведеться будівництво Центру безпеки громадян. В 2019 році роботи виконані на суму 7393,7 тис.грн.. Закінчення робіт та відкриття Центру заплановано у першій половині 2020 року.
 • за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад реалізовано два проекти на загальну суму 5844,378тис.грн. в т.ч. за рахунок субвенції -5381,6 тис.грн. (1. «Придбання автомобіля вахтового Соледарському комунальному підприємству «Водоканал» для обслуговування мереж на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади» на суму 1890,0тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції 1681,6тис.грн. та за рахунок місцевого бюджету 208,4тис.грн.. 2. «Придбання рентгенапарату для надання медичних послуг в КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» на суму 3954,0тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції 3700,0тис.грн. та за рахунок місцевого бюджету 254,378тис.грн..)
 • на 2018 – 2019 роки за рахунок обласного бюджету із співфінансуванням  з місцевого бюджету заплановано  встановлення модульної амбулаторії ЗПСМ в с. Никифорівка. Частина співфінансування з місцевого бюджету 621,881 тис.грн. виплачена в повному обсязі. Роботи з будівництва амбулаторії тривають.

На території громади працює 67 сільгосппідприємств різних форм власності, в користуванні яких знаходиться більше 24 тис. га ріллі. Завдяки відновленню роботи філії «Бахмутська птахофабрика» приватної науково-виробничої компанії «ІНТЕРБІЗНЕС» створено 118 робочих місць. Інвестиції склали 30 000,0 тис.грн. Підприємство ТОВ «Комплекс «Агротех» нарощує виробничі потужності шляхом придбання 172 одиниць свиней датської селекції на суму 3203,0 тис.грн. Для підвищення рівня агротехніки, скорочення термінів проведення технологічних операцій, зменшення втрат при збиранні сільськогосподарських культур за 2019 рік сільськогосподарськими підприємствами придбано с/г техніки на суму 6631,4тис.грн., а саме 4 трактори JOHNDEEREта 1 швидко знімний фронтальний навантажувач Дженерал 1600. Окрім того агровиробники  провели суцільну агрохімічну паспортизацію 98 га земель сільськогосподарського призначення та виготовили еколого-агрохімічні паспорти полів (ділянок).

Виконано ряд заходів щодо розвитку земельних відносин, а саме: укладено, поновлено та подовжено договори оренди на земельні ділянки загальною площею 132 га; проведена інвентаризація земель комунальної власності сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення (40 осіб), мешканцями оформлено 28 земельних ділянок; передано у власність земельну ділянку 1 учаснику АТО.

На території громади працює 132 об'єкти роздрібної торгівлі (114 магазинів та 18 МАФів), 13 об'єктів ресторанного господарства, 27 об'єктів побутового обслуговування (5 аптек, 7 перукарень, 3 магазини ритуальних послуг, 1 лазня, 1 станція технічного обслуговування, 1 пошта «Інтайм», 1 «Нова Пошта», 2 автозаправні станції, 1 торговий комплекс «Міський ринок», 2 об’єкти побутового обслуговування з  ремонту взуття, 1 відділ з ремонту електропобутової техніки та комп’ютерів, 1відділ з ремонту телефонів, 1 відділ з індивідуального пошиву одягу).

Соледарська міська рада сприяє розвитку малого та середнього бізнесу шляхом проведення семінарів, зустрічей, надання методичної допомоги в участі у конкурсах та грантах з бюджетів вищого рівня.

Проведена робота по дотриманню підприємцями Правил благоустрою міста Соледар та дотриманню норм та правил в сфері торгівлі. Підприємцями трьох магазинів громади ведеться реконструкція  приміщень. Загальна сума витрачена на реконструкцію становить  350,0 тис.грн.

 Суб’єкти підприємницької діяльності громади постійно беруть участь в організації  свят та урочистих заходів.

Діяльність органів місцевого самоврядування висвітлювалась на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради solerada.gov.ua, на телебаченні м. Бахмут розміщено 10 відеорепортажі, в газета «Вперед» - надруковано 39 статті та об’яв.

Інформація про виконання заходів та проектів Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади за 2019 рік базується на даних промислових та комунальних  підприємств,  установ, приватних підприємців, структурних підрозділів Соледарської міської ради.

 

Начальник відділу економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                        І.І. Рудченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

 

05.03.2020 №56

м.Соледар

 

Про стан організації харчування в закладах освіти Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2019/2020 навчальному році

 

         Заслухавши інформацію начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О. про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та учнів загальноосвітніх навчальних закладів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2019/2020 навчальному році, відповідно до Закону України від 05 вересня 2017 року  №2145-VІІІ «Про освіту», Закону України від 13 травня 1999 року  №651-XIV«Про загальну середню освіту» із внесеними до нього змінами,статей 32, 52, 59 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року №242/329,відповідно до плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на І квартал 2020 року,  затвердженого рішенням виконавчого комітету від 05.12.2019 року №273, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1.Інформацію начальника Управління освіти Замараєвої Т.О. про стан організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та учнів загальноосвітніх навчальних закладів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2019/2020 навчальному році взяти до відома.

 

2. Визнати стан організації харчування в закладах освіти Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2019/2020 навчальному році задовільним.

3. Управлінню освіти (Замараєва) забезпечити виконання норм харчування в дошкільних навчальних закладах Соледарської міської об’єднаної територіальної громадиу 2020 році в межах наявного фінансового ресурсу за рахунок бюджетних коштів, передбачених на харчування.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

 

Інформація

про стан організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2019/2020 навчальному році

 

         Організація харчування дітей в 12 закладах дошкільної освіти та 2 навчально-виховних комплексах регламентується Законами України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; наказами Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», спільними наказами Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування   дітей   у   навчальних   та   оздоровчих   закладах»,   від  26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», іншими нормативно-правовими актами.

           Режим харчування відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. В усіх закладах для дітей – триразовий режим харчування. Харчуванням взакладахдошкільної освіти Соледарської ОТГохоплено670  дітей. Розмір плати для батьків або осіб, що їх змінюють, за харчування  в закладах  дошкільної освітискладає 50%  бюджетних коштів та 50% батьківської плати. Вартість харчування однієї дитини в день у дошкільних групах для дітей до 31.12.2019 року становила24грн, у ясельних групах – 20грн., з 01.01.2020 року збільшено з 24 до 26 грн., з 20 до 22 грн.Від плати за харчування  звільнені90дітейпільгових категорій:

-   дітей-сиріт та ПБП – 3

-   дітей-інвалідів - 12

-   дітей з малозабезпечених родин – 17

-   діти зі спец.груп – 58.

На 50% зменшено плату  за  харчування  100дітей  з багатодітних  сімей.

        З метою забезпечення різноманітним збалансованим харчуванням дітей, в дитячих садочках складено орієнтовне двотижневе меню з визначенням  виходу страв, згідно з вікомдітей, джерела рецептури та щоденної вартості харчування,  яке узгоджене з Бахмутським районним управлінням Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області та затверджені керівниками закладів.

        Однак,меню на весняний період потребує перегляду  в зв’язку   зі  зміною у 2020 році графіку завозу продуктів харчування.

        В усіх дошкільних установах складена картотека страв,  в якій в кожній картці визначено рецептуру виходу продукту, згідно з вікомдітей та технологія приготування страви.

        Заклади дошкільної освітиотримують продукти харчування безпосередньо у закладах, згідно наданих заявок.Постачання продуктів харчування здійснюється відповідно до укладених договорів. Всі постачальники впроваджують систему управління безпечністю харчових продуктів (система НАССР).

       Аналіз документації дитячих садків з питання організації харчування дітей показав, що медичні сестри в цілому дотримуються орієнтовного об’єму страв у відповідності до ясельного або садового віку дітей.

       З’ясовано, що в середньому норми споживання дітьми основних продуктів харчування  виконуютьсяна  65-70%.

Усі етапи організації харчування вихованців – від отримання закладом продуктів харчування до їх вживання дітьми підлягають ретельному контролю з боку Управління освіти. Питання організації харчування дітей (висновки контролю, звіти відповідальних осіб  та інше) розглядались на нарадах керівників. Успішна реалізація завдань ДНЗ великою мірою залежить  від організаційної діяльності керівника, від його знань та умінь забезпечити ефективні керівництво і контроль за діяльністю колективу.

У 2019/2020 навчальному році організація харчування учнів закладів загальної середньої освіти, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради,  регламентуєтьсяст. ст.5, 19 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III «Про охорону дитинства» із внесеними до нього змінами, Законом України від 05 вересня 2017 року №2145-VІІІ«Про освіту» із внесеними до нього змінами,Законом України від 13 травня  1999 року №651-XIV«Про загальну середню освіту» із внесеними до нього змінами,  постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» із внесеними до неї змінамита від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» із внесеними до неї змінами, відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329,відповідно до рішення Соледарської міської ради від 15.07.2019 №7/43-1014 «Про організацію харчування у 2019-2020 навчальному році учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться у комунальній власності Соледарської міської ради».

Організацією харчування здійснює товариство з обмеженою відповідальністю “Школярик”, в особі директора Вялкової Лариси Єгорівни. Якість наданих послуг відповідає умовам Методичних рекомендацій з організації харчування учнів в закладах загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства економіки України від 1 серпня 2006р. №265. ТОВ «Школярик» має сертифікат відповідності вимогам організації безпечного харчування (сертифікат ДСТУ ISO22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів, вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» дійсний до 14.08.2022р.).  Оплата за надані послуги здійснюється в межах бюджетних асигнувань на 2019 та 2020 роки, згідно з рахунками і актами прийому-передачі наданих послуг.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та учні 1-4 класів отримують безкоштовне харчування за рахунок бюджетних коштів. Вартість харчування для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів становила 20,00 грн. в день на одну дитину. Вартість пільгового харчування для учнів 1-11 класів становить 22,00 грн. в день на одну дитину. Інші категорії учнів мають можливість харчуватися за батьківські кошти.

ТОВ «Школярик» забезпечує своєчасне постачання у шкільну мережу продуктів харчування в повному обсязі, асортименті та належної якості.

Загальна сума, яка була витрачена з місцевого бюджету на харчування учнів з 01.09.2019 по 29.12.2019 становить1 322 953,68 грн.На 2020 рік (до 31.08.2020 року з урахуванням організації харчування дітей у пришкільних оздоровчих таборах) укладено договір на загальну суму 1 696 845,20 грн.

           Зметою створення належних умов для безпечного харчування  та запобігання випадків харчових отруєнь у закладах освіти громади, на виконання пунктів 1,2 доручення Прем’єр-міністра України від 25.10.2019 року № 37580/0/1-19 за результатами селекторної наради з питань безпечності харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, розпорядження голови обласної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.11.2019 №1313/5-19 «Про затвердження   Регіонального плану заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування у закладах освіти Донецької області на 2019-2022 роки», в Управлінні освіти були сплановані заходи на 2020 рік щодо створення належних умов для безпечного харчування у закладах освіти Соледарської ОТГ (наказ Управління освіти від 12.12.2019 №432 «Про  впровадження системи НАССР в закладах освіти, які підпорядковані Управлінню освіти Соледарської міської ради»). Протягом лютого-березня 2020 року будуть проведені моніторингові обстеження харчоблоків освітніх закладів із залученням провідного фахівця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області. Результати моніторингу будуть доведені до керівників освітніх закладів для планування подальшої роботи щодо організації безпечного харчування учнів та вихованців.

   Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що стан організації харчування в закладах освіти Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2019/2020 навчальному році є задовільним.

 

 

В.о.начальника Управління освіти Соледарської міської ради

     

                                           Н.П.Черняєва

 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

05.03.2020 №55

м. Соледар

 

Про затвердження проєкту будівництва «Капітальний ремонт житлового будинку №11 по вул. Первомайська в с. Парасковіївка»

 

 

                Розглянувши службову записку від 03.03.2020 року №657/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О. та лист від 03.03.2020 року №94/18-38 виконавчого директора ОСББ «Первомайська, 11» Скоромець В. В.  щодо необхідності затвердження проєкту будівництва «Капітальний ремонт житлового будинку №11 по вул. Первомайська в с. Парасковіївка», враховуючиекспертний звіт від 15 листопада 2019 року №05-0437-19 ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» (відповідальний експерт – Харчевнікова В. В.), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись статями 28, 31, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити проєкт будівництва «Капітальний ремонт житлового будинку №11 по вул. Первомайська в с. Парасковіївка» згідно з додатком.

 

2. Відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва (Соколенко) при укладанні договорів на виконання робіт враховувати п.1 цього рішення.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                     О.М. Степаненко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення виконавчого комітету міської ради

05.03.2020 №55

Додаток

 

Проєкт будівництва «Капітальний ремонт житлового будинку №11 по вул. Первомайська в с. Парасковіївка»

 

№ п/п

Найменування об’єкта

Загальна кошторисна

вартість,

тис.грн.

Будівельні роботи,

тис.грн.

Інші витрати,

тис.грн.

1

«Капітальний ремонт житлового будинку №11 по вул. Первомайська в с. Парасковіївка»

1 033,638

810,202

223,436

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово-комунального господарства                                                                                                     А.О. Черняєв

 

В. о. керуючого справами виконавчого комітету                                                                                   Т. С. Черноусова

 

 
 
 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

05.03.2020  №54

м. Соледар

 

Про затвердження складу та Положення про конкурсну комісію по визначенню проєктів-переможців для участі у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громадина 2020-2022 роки

 

Розглянувши службову записку від 02.03.2020 року №629/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О. про затвердження складу та Положення про конкурсну комісію по визначенню проєктів-переможців для участі у програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, з метою виконання комплексу робіт та низки першочергових заходів, спрямованих на відновлення експлуатаційних властивостей багатоквартирних  будинків, утримання їх у належному стані, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у багатоквартирних  будинках, проведення модернізації житлового фонду, відповідно до Законів України від 29 листопада 2001 року № 2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» із внесеними до нього змінами, від 19 червня 1992 року №2482-XII «Про приватизацію державного  житлового фонду», від 14 травня 2015 року №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» зі змінами, Програми щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженою рішенням Соледарської міської ради від 16.01.2020 року №7/51-1181, керуючись статтями 30, 40, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради:

 

ВИРІШИВ:

1.    Затвердити:

1)     склад конкурсної комісії по  визначенню проєктів-переможців для участі у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади 2020-2022 роки (додаток 1).

2)       Положення про конкурсну комісію по  визначенню проєктів-переможців для участі у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади (додаток 2).

 

2.        Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 04.10.2018  року №174«Про затвердження складу та Положення про конкурсну комісію по визначенню проектів-переможців для участі у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громадина 2017-2020 роки»

 

3.        Голові конкурсної комісії (Черняєв) провести конкурс по визначенню проєктів-переможців для участі у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громадина 2020-2022 роки, згідно з діючим законодавством.

 

4.        Контроль за виконання рішення покласти на покласти на заступника міського голови з питань житлово -комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                          О. М. Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням виконавчого

комітету міської ради

 

05.03.2020 № 54

 

Додаток 1

 

Склад

конкурсної комісії по визначенню проєктів-переможців для участі у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громадина 2020-2022 роки

 

Черняєв Андрій Олександрович             -  заступник міського голови з питань  

житлово-комунального господарства,  голова комісії;

 

Рудченко Михайло Васильович             -  начальник відділу житлово –

комунального господарства,

благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, заступник голови

комісії;

 

Піщалка Світлана Анатоліївна              -   спеціаліст ІІ категорії відділу

житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього

природного середовища та

інфраструктури, секретар комісії;

 

Члени комісії:

 

Бабкін Олексій Михайлович                  -   член виконавчого комітету               

(за згодою);

 

Боровик Володимир Іванович                -   голова постійної комісії міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів;

 

Глущенко Тетяна Іванівна                      -   в.о. начальника фінансового 

                                                                  управління;

Гутковська Ганна Олександрівна        -    в.о. директора Соледарського

комунального виробничого ремонтно - житлового підприємства «Ремонтник»;

 

Жердій Людмила Юріївна                     -              начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності;

 

Іванушкіна Марина Сергіївна               -                           заступник міського голови з питань

економічного розвитку та інвестицій;

 

Піпа ЮліяАнатоліївна                          -                             головний спеціаліст відділу

містобудування, архітектури та    капітального будівництва;

 

Соколенко Ірина Миколаївна                -    начальник відділу містобудування, архітектури та    капітального будівництва;

 

 

Чуйко Оксана Георгіївна                       -    начальник відділу з управління  

                                                                  комунальною власністю.

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово- комунального господарства                                     А. О. Черняєв

 

 

В. о. керуючого справами виконавчого комітету                                                                                     Т. С. Черноусова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням виконавчого комітету міської ради

05.03.2020 №54

Додаток 2

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію по визначенню проєктів - переможців для участіу Програмі щодо сприяння розвиткуоб’єднань співвласників багатоквартирних будинків  на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020-2022 роки

 

І. Загальні положення

 

1. Положення про конкурсну комісію по визначенню проєктів - переможців для участі у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки(далі - Положення) визначає  порядок створення  та  організацію  діяльності конкурсної комісії по визначенню проектів - переможців для участі у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки(далі – Комісія).

Метою цього Положення є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і проведенні конкурсів відповідно до Положення.   

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, рішеннями Соледарської міської ради, її виконкому, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням та Порядком проведення конкурсу по  визначенню проектів-переможців для участі у  Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.

 

ІІ. Склад та порядок утворення Комісії

 

3. Комісія – є дорадчим органом Соледарської міської ради, головне завдання якого полягає у визначенні переможців конкурсу  серед проєктів, наданих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків,  (далі – ОСББ), для фінансування виконання комплексу робіт та низки першочергових заходів, спрямованих на відновлення експлуатаційних властивостей багатоквартирних будинків, утримання їх у належному стані, за рахунок коштів, передбачениху Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки(далі – Програма), затвердженою рішенням Соледарської міської ради від 16.01.2020 року №7/51-1181.

4. Персональний склад Комісії та зміни до нього затверджуються виконавчим комітетом Соледарської міської ради. Кількісний склад Комісії становить не менш ніж 11 осіб.

До складу Комісії входять: голова Комісії (заступник міського голови за розподілом обов’язків), заступник голови Комісії, секретар та члени Комісії: представники структурних підрозділів Соледарської міської ради, члени виконавчого комітету  та  депутати Соледарської міської ради.

 

ІІІ. Порядок роботи Комісії

 

5. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання.

6. Комісію очолює голова, який здійснює загальне керівництво роботою Комісії і відповідає за діяльність Комісії. У разі відсутності голови Комісії, його функції виконує заступник голови Комісії. У разі відсутності секретаря, його функції виконує один із членів Комісії за дорученням голови

7. Голова конкурсної комісії:

-       здійснює керівництво діяльністю Комісії;

-       скликає засідання Комісії;

-       головує на засіданнях Комісії;

-       забезпечує виконання покладених на конкурсну комісію завдань, ухвалює в межах компетенції рішення, організовує й контролює їх виконання.

8. Заступник голови конкурсної комісіїв разі відсутності голови виконує його обов'язки.

9. Секретар конкурсної комісії:

-       інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань;

-       здійснює ведення діловодства Комісії та підготовку матеріалів на засідання Комісії;

-       оформляє протоколи засідання Комісії;

-       надає конкурсантам рекомендації, консультації щодо організації, умов та порядку проведення конкурсу.

10. Члени Комісії:

-       зобов’язані брати участь у діяльності Комісії, виконувати розпорядження і доручення голови Комісії;

-       мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Комісії;

-       інформують  голову Комісії у разі неможливості прийняття участі  у засіданні Комісії.

 Засідання Комісії проводяться  за необхідністю.

11. Засідання Комісії є правомочним при присутності на ньому не менше двох третин її загального складу.

12. Рішення Комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки «за» або «проти»), результати якого заносяться до відповідного протоколу. При рівній кількості голосів, голос головуючого на засіданні Комісії вважається вирішальним.

13.  У разі незгоди з прийнятим рішенням члени Комісії мають право у письмовій формі викласти свою особисту думку, яка обов’язково додається до протоколу засідання.

14. Комісія зобов’язана не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій, повідомити конкурсну комісію про його наявність перед початком голосування.

15. Якщо конфлікт інтересів виявлено під час або після ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення переможців конкурсу, таке рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки та голос члена конкурсної комісії, у якого виявленно конфлікт інтересів, не враховуються.

16. Рішення Комісії оформлюється протоколом у термін 5 робочих днів з дати проведення засідання та  підписуються усіма членами комісії, які брали участь у засіданні.

 

ІV. Завдання Комісії

 

Основними завданнями Комісії є:

17. Організація та проведення конкурсу по визначенню проєктів - переможців для участі у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (далі - Конкурс).

18.  Визначення переможців за результатами Конкурсу.

 Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

-       приймає заявки до участі у конкурсі від ОСББ, які знаходяться на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

-       проводить засідання Комісії для розгляду конкурсних пропозицій.

-       проводить оцінку поданих проєктів відповідно до критеріїв, встановлених Порядком проведення конкурсу по визначенню проєктів - переможців для участі у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.

-       надає інформацію організатору конкурсу про початок конкурсу та інформує про результати конкурсу для оприлюднення на офіційномувеб-сайті Соледарської міської ради та/або у засобах масової інформації.

 

V. Права Комісії

 

19. Для вирішення покладених на неї завдань Комісія має право:

-       звертатися до підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності для одержання необхідної інформації та документів.

-       залучати в установленому порядку до розгляду та опрацювання питань, що належать до її компетенції, представників комунальних підприємств, установ і організацій, інших фахівців.

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово- комунального господарства                                     А. О. Черняєв

 

В. о. керуючого справами виконавчого комітету                                                                                     Т. С. Черноусова

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

05.03.2020  № 53

м. Соледар    

Про затвердження Плану заходів з організації  навчання населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади правилам пожежної безпеки у побуті та громадських місцях на 2020 рік

 

З метою попередження виникнення пожеж та загибелі на них людей, організації навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях, на виконання плану роботи  виконавчих органів Соледарської міської ради на І квартал 2020 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 05.12.2019р.  № 273та  відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Постанови КМ України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» із змінами, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства Внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 із внесеними до нього змінами та розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 21 грудня 2012 №935 «Про організацію навчання населення Донецької області заходам пожежної безпеки», керуючись статтями  38, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити План заходів з організації навчання населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громадиправилам пожежної безпеки у побуті та громадських місцях на 2020 рік (додається).

 

         2. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Рудченко) та спеціалістаІ категорії з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи(Толстих).

 

3. Контроль за виконаннямцього рішенняпокласти на заступникаміськогоголови з питань житлово-комунального господарстваЧерняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                         О. М. Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО       

 

Рішення виконкому

міської ради

 

05.03.2020 №53

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з організації навчання населення Соледарської  міської об’єднаної територіальної громади правилам пожежної безпеки у побуті та громадських місцях на 2020 рік

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Визначити відповідальних осіб за організацію  навчання населення правилам пожежної безпеки у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, організаціях (надавачів житлово-комунальних послуг)

 

До 08.04.2020

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, директора комунальних підприємств, начальник 88 Соледарської пожарної частини, в.о. старост

2.

Визначити  місця для проведення навчання населення правилам пожежної безпеки та забезпечити їх необхідною матеріальною базою

До 08.04.2020, щорічно

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою,

охорони навколишнього природного середовища

та інфраструктури, директора комунальних підприємств, в.о. старост

3.

Розробити та розмістити на об’єктах з масовим перебуванням людей та в громадських місцях плакати, пам’ятки, тексти застережень на протипожежну тематику, а також рекомендації щодо дій населення на випадок пожежі

постійно

Бахмутський міський відділ ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Донецькій області, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, організаційний відділ, в.о. старост

4.

Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації протипожежних заходів, проблемних питань щодо попередження травматизму та загибелі людей на пожежах

Один раз на півріччя

Бахмутський міський відділ ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Донецькій області, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури, організаційний відділ

           

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, благоустрою, охорони

навколишнього природного середовища

та інфраструктури                                                                                      М. В. Рудченко                                                 

                  

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                Н. Л. Рогаченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.03.2020  №51

м. Соледар

 

Про затвердження тарифу на послугу з  поводження з побутовими відходами (захоронення), що надається Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для споживачів усіх форм власності

 

    Розглянувши службову записку від 02.03.2020 року №644/18-26  в. о. заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Рудченка М. В. та лист від 18.02.2020 року №63/18-38 в. о. директора Соледарського комунального виробничого ремонтно – житлового підприємства «Ремонтник» Гутковської Г. О. щодо необхідності встановлення тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами (захоронення) до економічно обґрунтованого рівня для споживачів усіх форм власності, відповідно до Закону України від 09 листопада 2017 року №2189-VІІІ «Про житлово – комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», наказам Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 05 червня 2018 року №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», від 12 вересня 2018 року №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», керуючись статтями 28,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити тариф на послугу з поводження з побутовими відходами (захоронення), що надається Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для споживачів усіх форм власності (згідно з додатком).

 

2. Встановити, що тариф на послугу з поводження з побутовими відходами (захоронення), що надається Соледарським комунальним виробничим ремонтно– житловим підприємством «Ремонтник», затверджений цим рішенням  вводиться в дію з 01.04.2020 року.

 

3. Соледарському комунальному виробничому ремонтно – житловому підприємству «Ремонтник» (Гутковська) довести до відома споживачів усіх форм власності дане рішення.

 

4. Відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Рудченко) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради.

 

5. Контроль за виконанням цього рішенняпокластина заступникаміськогоголови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

                                                                                                                  

 

Міський  голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  виконавчого комітету міської ради

05.03.2020 №51

Додаток 

 

Тариф

на послугу з поводження з побутовими відходами (захоронення), що надається Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для споживачів усіх форм власності

 

№ з/п

Показник

 

Плановий період

грн/м3

1

Усього витрат повної собівартості

63,67

2

Плановий прибуток 10%

6,37

3

Тариф на послугу з поводження  з побутовими відходами (захоронення), що надається Соледарським комунальним виробничим ремонтно – житловим підприємством «Ремонтник» для споживачів усіх форм власності, ( без ПДВ)

70,04

4

ПДВ 20%

14,01

5

Разом 

84,05

 

 

Примітка:

Тарифи підготовлені Соледарським комунальним виробничим ремонтно-житловим підприємством «Ремонтник» для споживачів усіх форм власності.

 

 

Начальник відділу житлово – комунального

господарства, благоустрою, охорони

навколишнього природного середовища та

інфраструктури                                                                              М. В. Рудченко

 

 

В. о. керуючого справами виконавчого комітету                                                                                         Т. С. Черноусова

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

05.03 .2020  № 50

м.Соледар     

Про затвердження заходів щодо наповнення бюджету Соледарської об’єднаної територіальної громади у 2020 році, ефективного та  раціонального використання коштів бюджету Соледарської об’єднаної територіальної громади

 

Розглянувши службову записку від 11.02.2020 №383/18-26 в.о. начальника фінансового управління Вишедської А.П. та на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 30.01.2020 №76/5-20, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів», відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VIзі змінами та доповненнями, керуючись статтями 27,28,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами:

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити заходи щодо наповнення бюджету Соледарської об’єднаної територіальної громади у 2020 році, ефективного та раціонального використання коштів бюджету Соледарської об’єднаної територіальної громади (додається).

 

2.Організаційне  виконання  рішення покласти на в.о. начальника фінансового управління  Глущенко Т.І.

 

3.Контроль за виконаннямцього рішеннязалишаю за собою.

 

 

Міський  голова                                                          О.М.Степаненко

 

ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ №50

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

05.03.2020 № 57

м.Соледар

 

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 рік

          

           Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021роки зі змінами за 2019 рік,згідно з планом роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на І квартал 2020 рік, затвердженим  рішенням виконкому від 05.12.2019 №273,  відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись статтями 27-35,40,52 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР  “Про місцеве самоврядування в Україні ” з внесеними до нього змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 ріквзяти до відома.

 

2. Винести питання про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 рік на розгляд чергової сесії Соледарської міської ради.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І.

 

 

Міський голова                                                                        О.М. Степаненко

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми економічного і соціального розвитку

Соледарської міської об'єднаної територіальної громадина 2019 рік та основні напрямки розвитку
на 2020 і 2021 роки за 
2019 рік

 

Програма економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громадина 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки  (далі Програма) була затверджена рішенням міської ради від 20 грудня 2018 року №7/34-844.

З урахуванням змін, що були внесені до Програми, на реалізацію 353 заходів та проектів  передбачено витрати у розмірі 394 693,135 тис.грн. ( з державного бюджету –  75 568,975 тис.грн., обласного бюджету – 13 996,646 тис.грн., місцевого бюджету – 160 621,16 тис.грн., а також за рахунок коштів підприємств – 49 140,0 тис.грн. та інших джерел – 95 366,354 тис.грн.).

Показник  виконання  Програми  за  звітний  період  становить 110 378,556тис.грн. - 28% (з державного бюджету – 12 956,978тис.грн. (17%), з обласного бюджету – 7 678,51 тис.грн. (55%), з місцевого бюджету – 51 134,892 тис.грн. (32%), а також за рахунок коштів підприємств – 36 998,54 тис.грн. (75%) та інших джерел – 1 609,636тис.грн.(1,7%) . Відсоток вказано до програмного показника відповідного джерела фінансування).

На внутрішніх і зовнішніх ринках прибутковими підприємствами ДП «Артемсіль» і ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» за 2019 рік реалізовано продукції на суму 3 195 782,0 тис.грн., що складає 93% до запланованого показника Програми та відповідає показнику минулого року. 

Обсяг капітальних інвестицій, вкладених в розвиток підприємства ДП «Артемсіль», складає 212 625,0 тис.грн. 

Обсяг коштів, направлених підприємством на заходи з охорони навколишнього природного середовища, складає 3151,8тис.грн.

На утримання спорткомплексу в м. Соледарі державне підприємство «Артемсіль» витратило 7 881,0 тис.грн..

Показник кількості працівників загалом по промисловості у порівнянні з показником минулого року зменшився на 52 особи та становить 3 188 осіб.

З метою зменшення витрат на оплату праці на одному з підприємств для ефективного використання робочої сили після звільнення працівників, вакансії заповнювались за рахунок штатної чисельності без прийому нових одиниць. Середньомісячна заробітна плата по двох підприємствах становить 14401,5 грн..

Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

Протягом звітного періоду комунальними підприємствами «Ремонтник», «Комунальник», «Ялинка», «Водоканал» та «Яковлівське»  за рахунок усіх джерел фінансування надано послуг на суму 34 014,3 тис.грн. Плановий показник перевиконано та складає 106,0%, показник минулого року перевиконано майже на 44 % , а саме:

 • СКВРЖП «Ремонтник» - за кошти підприємства надані послуги з поточного ремонту житла (відремонтовано 6219 м2 м’якої та шиферної покрівлі, відремонтовано 12 балконів, 37 ганків,19 чердачних виходів, 825м2 під’їздів, 1024м.п. електромереж, проведено ревізії та ремонт 649м.п. каналізаційних мереж, 414 м.п. мереж центрального опалення, 347 м.п. мереж водопостачання,  проведено ревізію 2160 кранів холодного водопостачання, прочищено 4926 м.п. каналізаційних мереж), за рахунок місцевого бюджету - інші ремонтні роботи та послуги з благоустрою, утримання зовнішнього освітлення, зелених насаджень, дитячих та спортивних майданчиків;
 • СКП «Комунальник» - послуги з озеленення, вивозу твердих побутових відходів, з утримання дитячих та спортивних майданчиків, автошляхів, тротуарів і прилеглих територій, кладовищ, пам’ятників,   ритуальні послуги;
 •  КПРДЛК «Ялинка» - вирощування багаторічних насаджень (реалізовано 8282 одиниці дерев та кущів);
 • СКП «Водоканал» -  послуги з водопостачання, водовідведення, аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопостачання та водовідведення;
 • КП «Яковлівське» послуги з водопостачання, теплопостачання, послуги АС машини, вивозу твердих побутових відходів, з утримання дитячих та спортивних майданчиків, автошляхів, тротуарів і прилеглих територій, кладовищ, пам’ятників та ремонтно-будівельні роботи.

Показник кількості працівників в цілому по п’яти комунальним підприємствам становить 209 осіб.

Середньомісячна заробітна плата складає 7048,7 грн.

Фінансовим результатом роботи всіх комунальних підприємств є прибуток.

За  рахунок коштів бюджету громади:

 • протягом звітного періоду надано заходи з утримання 953 км. автошляхів, в т.ч. з підготовки до свят на загальну суму 1410,0 тис.грн. ;
 • ліквідовано 1533м3 несанкціонованих звалищ на суму 269,0 тис.грн.,
 • придбано 51 контейнер для збору ТПВ – 123,4тис.грн.
 • виконувалось утримання 56 кладовищ, 30 пам’ятників та захоронення 13 безродніх на суму 924,1 тис.грн.;
 • виконано капітальний ремонт покрівель будинків: №3 по вул. Дачна в м. Соледарі на суму 535,2тис.грн. (750 м2), №8 по вул. Носова в м. Соледарі на суму 862,8тис.грн. (1125,1м2),№1 по вул. Носова в м. Соледарі на суму 726,08тис.грн. (915,04 м2), №13 по вул. Первомайська в с. Парасковіївка на суму 759,204 тис.грн. (1106 м2), №3 по вул.Первомайська в с. Парасковіївка на загальну суму 945,004 тис.грн. (791м2), №4 по вул. Шкільна в с. Парасковіївка на загальну суму 560,0 тис.грн. (751м2);
 • виконано поточний ремонт приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття), розташованої за адресою: вул. Паризької Комуни, 1-А в м.Соледарі на загальну суму 75,5 тис.грн.;
 • проведено капітальний ремонт 2951м2 дороги від магазину «Кристал» до магазину «Брусничка» по вул. Преображенська в м. Соледарі на суму 1979,311 тис.грн. та влаштовано пішохідні переходи, дорожню розмітку та відремонтовано бортовий камінь на суму 305,23тис.грн;
 • проведено частковий поточний ремонт 2400м2 дорожнього покриття вулиць Преображенська, Карпінського, Паркова, Конституції, Дачна, Маяковського, Чкалова, Гоголя та на території міської лікарні по вул. Соледарська в м. Соледарі, вулиць Зарічна та Молодіжна в с. Федорівка, вулиць Нова, Польова, Первомайська, Верхня, Донецька в с. Яковлівка,  вулиці Симонова с. Берестове, вулиці Первомайська в с. Парасковіївка, вулиць Дружби та Заводська в с. Бахмутському, вулиці Толочкова в с. Роздолівка,  капітальний ремонт тротуарів по вул Парковій, 3А на суму 1455,0тис.грн.;
 • виконано капітальний ремонт танцювального майданчика та благоустрій території навколо нього на суму 295,37тис.грн.;  
 • придбано та встановлено банери та гірлянди для прикрашання міста на суму 190,0тис.грн., опори та 63 світлодіодні світильники зовнішнього освітлення в селах на суму 543,605тис.грн.,;
 • з метою забезпечення безпеки на Лисичанському та Харківському напрямках, які являються дорогами з інтенсивним рухом транспорту та своєчасного маневрування придбано 3 світлодіодні світильники і 3 сонячні батареї та встановлено біля вказівників на в’їздах до сіл Никифорівка, Міньківка та Бахмутське;
 • комунальними підприємствами «Ремонтник», «Комунальник» та «Яковлівське» проведено утримання та ремонт 18 дитячих майданчиків по громаді на суму 289,0тис.грн.;
 • придбано та встановлено 30 одиниць запірної арматури на ВНС-1 та мережах міста Соледар за рахунок коштів підприємства на суму 178,0тис.грн.;
 • проведено обстеження водозабірних свердловин в межах с. Федорівка на суму 24,8тис.грн.;
 • придбано та встановлено 1 прилад обліку води на АФС на загальну суму 242,9тис.грн. (169,0 тис.грн. за рахунок бюджету громади, 73,9тис.грн. за рахунок КП «Водоканал»);
 • відремонтовано 2 одиниці насосного обладнання КНС-1 та КНС-2   на суму  350,6 тис.грн.;
 • виплачено фінансову підтримку, реструктуризація боргу за водопостачання,  відшкодування різниці в тарифах та фінансування підвозу води КП «Водоканал», на суму 6769,5тис.грн.;
 • виплачено покриття витрат з надання комунальних послуг населення сільської місцевості по вивезенню ТПВ СКП «Комунальник» - 429,0тис.грн.;
 • відшкодовано різницю в тарифах СКПВРЖП «Ремонтник» - 3309,8тис.грн.;
 • відшкодовано різницю в тарифах КП «Яковлівське» - 117,5тис.грн.;
 • придбано для комунальних підприємств 3 одиниці бензопил, 1 бензокоса, 1 кущоріз, 3 мотокоси, 1 висоторіз на загальну суму 172,86 тис.грн.;
 • придбано комунальному підприємству «Ремонтник» трактор з навісним обладнанням на суму 610,0тис.грн.;
 • для забезпечення безперебійного водопостачання в селах Володимирівка, Роздолівка та Яковлівка придбано насосне обладнання в кількості 3 одиниці на загальну суму  53,8тис.грн. В селі Яковлівка обладнання встановлено;
 • виконано поточний ремонт, утримання мереж зовнішнього освітлення, придбання та встановлення енергоприладів (1300 ламп та 230 світильників) на загальну суму  1695,8тис.грн.
 • виконано видалення аварійних дерев, висадження чагарників, квітників, поточний ремонт та утримання зелених насаджень на території громади на суму 2651,1тис.грн.;
 • проведено поточний ремонт трьох автобусних зупинок  на загальну суму 201,3тис.грн.
 • проведено стерилізацію безпритульних тварин на суму 99,54тис.грн.;
 • З метою благоустрою території громади придбано 444 м3 піску на суму 185,0тис.грн., а також для благоустрою кладовища в с. Федорівка придбано 255 м.п. бетонної огорожі на суму 72,575тис.грн.;
 • розроблено 3 проекти на капітальний ремонт покрівель житлових будинків №3 по вул. Дачна, №8 по вул. Носова та №4 по вул. Шкільна в с. Парасковіївка на суму 33,52 тис.грн., 1 проект на установку та підключення водонапірної башти Рожновського в с. Роздолівка на суму 70,0тис.грн., 1 проект «Безпечна громада» на суму 9,9 тис.грн.. Відкориговано  проекти на реконструкцію зовнішніх мереж водопроводу по вул. Молодіжна в с. Яковлівка на суму 19,6тис.грн.,  «Будівництво блочних очисних споруд і мереж водовідведення в с. Яковлівка Бахмутського району Донецької області» на 200,0тис.грн. та щодо «Будівництва Центру безпеки громадян» на суму 91,382 тис.грн.., реконструкцію ЗОШ №13 на суму 57,4 тис.грн., розроблено проект на реконструкції очисних споруд м. Соледара вартістю  1415,988тис.грн. , розроблена схема санітарної очистки громади – 75,0тис.грн.
 • виконано благоустрій території Центру безпеки громадян на суму 577,0тис.грн.;
 • з метою створення позитивного іміджу громади придбано промо-продукцію на суму 69,07 тис.грн. (445шт. буклетів, 100 шт. брошур, 1 шт. державний прапор, 2 шт. банерів, 5 шт. металевих конструкцій, 9 шт. плакатів, 400 шт. вітальних листівок);
 • створено відділ соціального захисту населення у кількості 3 посадових осіб (утримання 400,0тис.грн.);
 • забезпечено роботу інклюзивно-ресурсного центру – 461,0тис.грн.;
 • оплачено пільговий проїзд автобусом 1031 особі на суму 1439,1тис. грн.
 • надано пільгу з послуги зв'язку 22 особам на суму 19,4 тис.грн. ;
 • виплачена компенсація фізичним особам за нагляд за 25 особами з інвалідністю на загальну суму 48,0 тис.грн.;
 • оплачено соціальний супровід 1283 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на суму 536,4 тис.грн.;
 • оплачено надання соціальних послуг 303 одиноким людям похилого віку, які потребують стороннього догляду та опинилися в складних життєвих обставинах на суму 1976,7 тис.грн.;
 • оплачено заходи з соціальної адаптації та реабілітації 8 дітей з інвалідністю на суму 309,7 тис.грн.;
 • виплачена матеріальна адресна допомога малозабезпеченим верствам населення, та 1 учаснику АТО на загальну суму 219,4тис.грн.;
 • забезпечено подарунковими наборами та виділено кошти 16 особам ветеранам Другої Світової війни до Дня Перемоги (по 1500грн.) та виплачена матеріальна допомога ветеранам та учасникам Другої Світової війни на загальну суму 46,6 тис.грн.;
 • забезпечено бланками посвідчень батьків з багатодітних сімей та бланками дитини з багатодітної сім’ї на суму 3,6 тис.грн.  117 багатодітних родин;
 • Проведено обстеження технічного стану та розроблено рекомендації по ремонту ДНЗ «Орлятко» м. Соледар, експертиза на загальну суму 91,3 тис.грн.;
 • Проведено капітальний ремонт ІІ поверху ДНЗ «Орлятко» (в т.ч. технічний нагляд) на загальну суму 857,038 тис.грн.;
 • облаштовано сенсорну кімнату у Парасковіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів (встановлено 1 вікно та 2 дверей) на суму 19,69 тис.грн.;
 • Проведено поточний ремонт Васюківського ДНЗ №3 «Барвінок», покрівлі Соледарської ЗОШ №13, системи водопостачання та системи водовідведення харчоблоку ДНЗ «Золотий півник» в с. Берестове, підвального приміщення, їдальні та туалетів  ЗОШ №14 в м. Соледарі на загальну суму 351,83 тис.грн.;
 • Придбано матеріально-технічне оснащення для проведення військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» на суму 250,97 тис.грн.;
 • Оснащено молодіжний центр «Лідер» обладнанням на суму 277,4 тис.грн. (в т.ч. 77,4 тис.грн. за рахунок обласного бюджету );
 • Покращено матеріально-технічну базу Парасковіївської ЗОШ. Частково проведено оснащення кабінетів фізики, біології та математик на суму 410,1тис.грн.;
 • Виконано комплексне обстеження стану основних несучих будівельних конструкцій та проведено енергоаудит двох закладів освіти в с. Володимирівка   (ДНЗ ясел-садка загального розвитку «Золотий колосок» та Володимирська ЗОШ І-ІІ ступенів) на загальну суму 68,82 тис.грн.;
 • влаштовано безоплатне харчування 790 учнів 1-4 класів та пільгових категорій, 167 вихованців ДНЗ пільгових категорій на загальну суму 3585,4тис.грн.;
 • придбано 49 путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги на суму 218,0 тис.грн. та 12 дітей з частковим відшкодуванням вартості путівок на суму 35,0 тис.грн.;
 • оплачено підвищення кваліфікації педагогів та медичних працівників (75 педагогів та 4 медичних працівника) на суму 81,37тис.грн.;
 • забезпечено відпочинок 625 дітей пільгової категорії в літній період в 11 пришкільних оздоровчих таборах на загальну суму 285,5 тис.грн.;
 • Відповідно до вимог придбано  меблі для 4-го класу Міньківського НВК, 13 комплектів меблів для 11 ЗЗСО на суму 139,9тис.грн.;
 • за програмою «Нова українська школа» для учнів тринадцяти  1-х класів 2019-2020 навчального року оновлено шкільні меблі, придбано дидактичний матеріал та комп’ютерне обладнання   на загальну суму 982,0 тис.грн.;
 • виплачена одноразова грошова допомога 5 дітям позбавленим батьківського піклування по досягненню 18-річного віку на суму 9,05 тис.грн. (по 1810 грн.);
 • виплачено стипендію 3 переможцям обласних учнівських олімпіад та призерам Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на загальну суму 1,3 тис.грн.;
 • придбання 1 дитячого ігрового майданчика для встановлення в с. Васюківка на суму 106,9тис.грн.
 • для покращення якості надання медичних послуг в закладах охорони здоров'я та забезпечення роботи  Никифорівської амбулаторії  з місцевого бюджету придбано 4 дивани та соляні вироби на суму 64,6 тис.грн.
 • в рамках програми «Місцеві стимули для медичного персоналу», виплачено стимулюючі надбавки 5 лікарям на загальну суму 499,2 тис.грн.;
 • забезпечено медикаментами та виробами медичного призначення 3453 хворих дорослих та дітей на туберкульоз, цукровий та нецукровий діабет, орфанні захворювання  на загальну суму 488,0тис.грн.;
 • забезпечено 179 осіб пільгових категорій пільговими ліками та 7 осіб послугою з зубного протезування  на загальну суму 289,4тис.грн.;
 • Забезпечено участь 22 провідних спортсменів в заходах обласного та Всеукраїнського рівня (відрядження) – 189,4 тис.грн.;
 • проведено виплати стипендій 23 провідним спортсменам громади на суму 151,8 тис.грн.;
 • проведено фестиваль «Ольга», придбано 19 кубків на суму 2,3тис.грн.;
 • придбано апаратуру для закладів культури (фотоапарат, освітлююча та звукопідсилююча апаратура, кондиціонери, диван, шафу, стільці, ляльки) на суму 288,0тис.грн.
 • Проведено поточний та капітальний ремонт приміщень КЗ «СМЦК та НТ»   вул. Паркова, 3-А, м. Соледар на суму 1048,6 тис.грн.;
 • Виконано поточний ремонт амбулаторії в с. Яковлівка, фельдшерського пункту в с. Берестовому, утеплено котельну, влаштовано інфрачервоне опалення в Міньківській амбулаторії – 257,8 тис.грн.

За звітний період на розвиток громади залучено кошти з інших джерел:

 • З метою забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на вторинному ринку придбано на умовах співфінансування 50х50 (обласний та місцевий бюджет ) 1 квартиру загальною вартістю 180,0 тис.грн.
 • Для  впровадження системи оформлення електронної декларації пацієнта в закладах охорони здоров'я придбано 7 комплектів комп’ютерного обладнання на загальну суму 125,0 тис.грн. (в т.ч. місцевий бюджет - 112,1тис.грн., Національна служба здоров'я Міністерства охорони здоров'я – 12,9 тис.грн.);
 • для  покращення доступності дітей з особливими освітніми потребами встановлено пандус та пластикові тамбурні вхідні двері до Центру дітей та юнацтва за рахунок дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки Німецького Уряду та Німецького банку розвитку (KFW) на загальну суму 150,936 тис.грн.
 • забезпечено роботу новоствореного комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Соледарської міської ради Донецької області» та створено комфортні умови перебування дітей з інвалідністю. Замінено вікна та двері в закладі, придбано розвиткове оснащення для кабінетів інклюзивно-ресурсного центрута проведено поточний ремонт входу та туалетної кімнати на загальну суму 474,0 тис.грн. (місцевий бюджет 344,2тис.грн.; кошти ЮНІСЕФ – 129,8тис.грн.);
 • за рахунок обласної субвенції поліпшено послуги інтернет зв’язку для закладів середньої освіти – 117,41тис.грн.;
 • за рахунок Міжнародноїтехнічної допомоги придбано комп’ютерне обладнання для облаштування 8 віддалених  робочих місць в старостинських округах для надання адміністративних послуг на загальну суму 327,0тис.грн.
 •  благодійним фондом «ДАР» встановлено на території громади 4 дитячі ігрові майданчики на  загальну суму 197,1тис.грн. (вул. Франка, 2 в м. Соледарі; вул. Студентська, 21 в с. Берестове; вул. Ювілейна, 13 в с. Бахмутське; вул. Чкалова, 105 в с. Оріхово-Василівка.), для відпочинку мешканців с. Васюківка в парку виконано роботи з благоустрою на загальну суму 50,0тис.грн. (встановлено 2 лавки та влаштовано покриття з плитки ФЕМ) та  встановлено 4 зупинки на 200,0тис.грн. (в селах Бахмутське, Берестове, Парасковіївка та Яковлівка);
 • філією автодор №3 міста Бахмут державного підприємства  «Донецький облавтодор» виконано поточний ремонт більше 4 000 м2 дорожнього покриття вулиць громади по напрямках Благодатне – Соледар – Володимирівка, Миколаївка – Роздолівка, Парасковіївка – Оленівка, Ликово – Діброве – Никифорівка.   
 • проект «Реконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади»  реалізовувався протягом 2017-2019 років за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку із співфінансуванням з місцевого бюджету. В 2019 році роботи виконано на загальну суму 8773,638 тис.грн., в т.ч. за рахунок ДФРР – 7575,378тис.грн., місцевий бюджет – 1198,26 тис.грн.. Закінчення робіт та урочисте відкриття ЦНАПу заплановано у 2020 році.
 • За рахунок обласного бюджету ведеться будівництво Центру безпеки громадян. В 2019 році роботи виконані на суму 7393,7 тис.грн.. Закінчення робіт та відкриття Центру заплановано у першій половині 2020 року.
 • за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад реалізовано два проекти на загальну суму 5844,378тис.грн. в т.ч. за рахунок субвенції -5381,6 тис.грн. (1. «Придбання автомобіля вахтового Соледарському комунальному підприємству «Водоканал» для обслуговування мереж на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади» на суму 1890,0тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції 1681,6тис.грн. та за рахунок місцевого бюджету 208,4тис.грн.. 2. «Придбання рентгенапарату для надання медичних послуг в КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» на суму 3954,0тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції 3700,0тис.грн. та за рахунок місцевого бюджету 254,378тис.грн..)
 • на 2018 – 2019 роки за рахунок обласного бюджету із співфінансуванням  з місцевого бюджету заплановано  встановлення модульної амбулаторії ЗПСМ в с. Никифорівка. Частина співфінансування з місцевого бюджету 621,881 тис.грн. виплачена в повному обсязі. Роботи з будівництва амбулаторії тривають.

На території громади працює 67 сільгосппідприємств різних форм власності, в користуванні яких знаходиться більше 24 тис. га ріллі. Завдяки відновленню роботи філії «Бахмутська птахофабрика» приватної науково-виробничої компанії «ІНТЕРБІЗНЕС» створено 118 робочих місць. Інвестиції склали 30 000,0 тис.грн. Підприємство ТОВ «Комплекс «Агротех» нарощує виробничі потужності шляхом придбання 172 одиниць свиней датської селекції на суму 3203,0 тис.грн. Для підвищення рівня агротехніки, скорочення термінів проведення технологічних операцій, зменшення втрат при збиранні сільськогосподарських культур за 2019 рік сільськогосподарськими підприємствами придбано с/г техніки на суму 6631,4тис.грн., а саме 4 трактори JOHNDEEREта 1 швидко знімний фронтальний навантажувач Дженерал 1600. Окрім того агровиробники  провели суцільну агрохімічну паспортизацію 98 га земель сільськогосподарського призначення та виготовили еколого-агрохімічні паспорти полів (ділянок).

Виконано ряд заходів щодо розвитку земельних відносин, а саме: укладено, поновлено та подовжено договори оренди на земельні ділянки загальною площею 132 га; проведена інвентаризація земель комунальної власності сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення (40 осіб), мешканцями оформлено 28 земельних ділянок; передано у власність земельну ділянку 1 учаснику АТО.

На території громади працює 132 об'єкти роздрібної торгівлі (114 магазинів та 18 МАФів), 13 об'єктів ресторанного господарства, 27 об'єктів побутового обслуговування (5 аптек, 7 перукарень, 3 магазини ритуальних послуг, 1 лазня, 1 станція технічного обслуговування, 1 пошта «Інтайм», 1 «Нова Пошта», 2 автозаправні станції, 1 торговий комплекс «Міський ринок», 2 об’єкти побутового обслуговування з  ремонту взуття, 1 відділ з ремонту електропобутової техніки та комп’ютерів, 1відділ з ремонту телефонів, 1 відділ з індивідуального пошиву одягу).

Соледарська міська рада сприяє розвитку малого та середнього бізнесу шляхом проведення семінарів, зустрічей, надання методичної допомоги в участі у конкурсах та грантах з бюджетів вищого рівня.

Проведена робота по дотриманню підприємцями Правил благоустрою міста Соледар та дотриманню норм та правил в сфері торгівлі. Підприємцями трьох магазинів громади ведеться реконструкція  приміщень. Загальна сума витрачена на реконструкцію становить  350,0 тис.грн.

 Суб’єкти підприємницької діяльності громади постійно беруть участь в організації  свят та урочистих заходів.

Діяльність органів місцевого самоврядування висвітлювалась на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради solerada.gov.ua, на телебаченні м. Бахмут розміщено 10 відеорепортажі, в газета «Вперед» - надруковано 39 статті та об’яв.

Інформація про виконання заходів та проектів Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади за 2019 рік базується на даних промислових та комунальних  підприємств,  установ, приватних підприємців, структурних підрозділів Соледарської міської ради.

 

Начальник відділу економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                        І.І. Рудченко

 

   

Яндекс.Метрика