Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

16.12.2019  №284

м. Соледар

 

Про погодження проекту бюджету об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік

 

  05505000000

  (код бюджету)

 

 

Розглянувши службову записку від 13.12.2019 №5129/18-26 та пояснювальну записку в. о. начальника фінансового управління Соледарської міської ради Глущенко Т.І. про проект бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із внесеними до нього змінами, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  «Про обласний бюджет на 2020 рік», керуючись статтями 26, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Погодити на 2020 рік:

1) доходибюджету об’єднаної  територіальної громадиу сумі 199 780 471 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної  територіальної – 198 052 508ривень та доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної  територіальної – 1 727 963гривень (додаток 1);

2) видаткибюджету об’єднаної  територіальної громадиу сумі 199 780 471 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної  територіальної громадиу сумі 195 206 508 гривень та видатки спеціального бюджету об’єднаної  територіальної громадиу сумі 9 573 963 гривень (додаток 3 до рішення);

    3)  профіцит  загального фонду бюджету об’єднаної  територіальної громади  у сумі 7 846 000  гривень. ( додаток  2);

    4)дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної  територіальної громади у сумі 7 846 000  гривень.( додаток  2).

            5) оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної  територіальної громадиу розмірі 10000 гривень.

            6) резервний фондбюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 20000 гривень.

Використання коштів резервного фонду бюджету об’єднаної територіальної громади здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 29.12.2002 № 415, із внесеними до нього змінами, та Положення про використання коштів резервного фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Соледарської міської ради від  20.12.2018 №7/34-863.

2. Погодити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 3).

3. Погодити  міжбюджетні трансферти на 2020 рік (додаток 4).

4.Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

7) до доходів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені статтями 97,101,102, 1032, 1033,1034 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік».

8) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

9) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України,а також надходження відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік».

10) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1                      статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджет об’єднаної територіальної громади, крім власних надходжень бюджетних установ, відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

7.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

-оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплату енергосервісу.

8. Надати право виконуючому обов’язки  начальника фінансового управління Соледарської міської ради:

11) В межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету об’єднаної теритоіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

12) Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету  об’єднаної територіальної громади, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Зобов’язати головних розпорядників коштів бюджету об’єднаної територіальної громади:

13) забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

14) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.

15) забезпечити упорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2020 році.

16) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

17)  протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

18) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснити до 15 березня 2020 року публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, які визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;

- оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

19) проводити роботу з Антимонопольним комітетом України та його підрозділами з питань надання державної допомоги суб’єктам господарювання відповідної галузі, в тому числі щодо подання повідомлень та інших документів.

10 Рекомендувати Соледарській міській раді делегувати міському голові право в міжсесійний період приймати розпорядження про перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та кодами програмної і економічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, про збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по видаткам споживання загального фонду, про збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, а також про врахування у складі доходної та видаткової частин бюджету об’єднаної територіальної громади зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, або надходження додаткових сум дотацій, субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів з наступним затвердженням цих розпоряджень Соледарською міською радою.

11.    Погодити, що:

20)    фінансування видатків бюджету об’єднаної територіальної громади здійснюється в межах фактичних надходжень з використанням режиму економії.

21)    розпорядники бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2020 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих до обліку органами Державної казначейської служби України.

22)    керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів та видатків на утримання бюджетних установ.

         23)    інформації про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади підлягають публікації через оприлюднення засобами масової інформації та на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради.

24) бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади, по яких у 2019 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, вважаються кредиторською заборгованістю бюджету об’єднаної територіальної громади, і підлягають виконанню у 2020 році.

 12. Рекомендувати Соледарській міській раді делегувати:

 Бахмутській районній раді повноваження з організації надання соціальних послуг сім’ям Соледарської об’єднаної територіальної громади , які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальних послуг з реабілітації дітей інвалідів, соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому міністерством охорони здоров’я, соціальної допомоги громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, і зареєстровані в державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу ( і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей інвалідів і осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижче ніж прожитковий мінімум для сімей Соледарської  об’єднаної територіальної громади,  надання соціальних послуг громадянам комунальною установою «Бахмутський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  та  надання послуг з централізованого тимчасового зберігання архівних документів на перехідний період.

Бахмутській міській раді повноваження з організації надання вторинної медичної допомоги населенню Соледарської об’єднаної територіальної громади.

         13.    Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) надавати пропозиції Соледарській міській раді, за узгодженням з постійною комісією Соледарської міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів, щодо напрямків спрямування надпланових надходжень платежів в бюджет, у першу чергу, на фінансування захищених статей видатків та можливості виділення коштів на фінансування інших видатків, які забезпечують життєдіяльність громади.

         14.Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

         15.Вносити зміни до розпису бюджету об’єднаної територіальної громади та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за видатками між кодами економічної класифікації видатків, у межах обсягів відповідних доходів та видатків, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису фінансування бюджету об’єднаної територіальної громади, за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів бюджету об’єднаної територіальної громади.

         16. Встановити, що додатки 1 - 4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року та діє по 31 грудня 2020 року.

18. Організаційне виконання рішення покласти на фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко)

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М.

 

 

Міський  голова                                                                         О.М.Степаненко

Додатки до рішення виконкому №284

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

16 .12.2019  №285

м. Соледар

 

Про схвалення прогнозу бюджету об’єднаної  територіальної громади на 2021-2022 роки

 

 

 

Розглянувши службову записку від 13.12.2019 №5127/18-26 та пояснювальну записку в. о. начальника фінансового управління Соледарської міської ради Глущенко Т.І. про прогноз бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки, з метою впровадження середньострокового бюджетного планування,  відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами,  наказу Міністерства фінансів України від 29 березня 2019 №130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», керуючись статтями 26, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконавчий комітет  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити прогноз бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки  згідно з додатками 1-4 цього рішення(додаються).

2. Доручити в. о. начальника фінансового управління Соледарської міської ради Глущенко Т.І. внести  прогноз бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки на розгляд Соледарської міської ради у грудні 2019 року.

3. Організаційне виконання рішення покласти на фінансове управління Соледарської міської ради(Глущенко).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М.

 

 

Міський  голова                                                                         О.М.Степаненко

 

Додатки до рішення виконкому №285

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

16.12.2019  №286 

м. Соледар

 

Про закріплення територій Соледарської

міської об’єднаної територіальної громади

за комунальними підприємствами для благоустрою

 

Розглянувши службову записку від 16.12.2019 року №5194/18-26 заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А. О., з метою забезпечення утримання в належному санітарному стані території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарної очистки, раціонального використання та охорони об’єктів  благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до Закону України від 06 вересня 2005 року      № 2807-IVстаттей 18, 24 «Про благоустрій населених пунктів»зі змінами, керуючись статтями 30, 52  «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінамивиконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Закріпити території благоустрою за комунальними підприємствами Соледарської міської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком;

 

 1. Організаційне виконання рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  Рудченка М. В.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                 О. М. Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішення виконавчого

комітету міської ради

 

від 16.12.2019 №286

 

Закріплення територій Соледарської  міської об’єднаної територіальної громади за комунальними підприємствами для благоустрою

 

Перелік послуг

СКП «Комунальник»

СКВРЖП «Ремонтник»

КП «Яковлівське»

СКП «Водоканал»

Послуги з озеленення територій на утримання зелених насаджень

Утримання зелених насаджень загального користування, поточний ремонт об'єктів зеленого господарства, видалення та винищування бур’янів

м. Соледар

(крім прибудинкової території)

Старостинські округи:

 • Міньківський;

- Васюківський,

-Бахмутський,

-Парасковіївський

Прибудинкова

територія Соледарської ОТГ

Старостинські округи:

-Берестівський,

-Володимирівський

-Никифорівський,

-Роздолівський,

-Яковлівський

 •  

Підрізання дерев і живих огорож

Видалення аварійних дерев

м. Соледар (крім прибудинкової території),

Старостинські округи:

-Берестівський,

-Володимирівський

-Никифорівський,

-Роздолівський,

-Яковлівський

-Бахмутський,

-Васюківський,

-Міньківський,

-Парасковіївський

Прибудинкова

територія Соледарської ОТГ

 •  
 •  

Утилізація сміття та поводження зі сміттям та відходами

Ліквідація стихійних звалищ

м. Соледар

(крім прибудинкової території),

Старостинські округи:

 • Міньківський,
 • Васюківський,
 • Бахмутський,
 • Парасковіївський
 •  

 

 

Старостинські округи:

-Роздолівський,

 • -Яковлівський Берестівський,
 • Володимирівський

-Никифорівський

 •  

Руйнування та знесення будівель і земляні роботи

Благоустрій парків, меморіалів, пам’ятників, скверів, озеленених територій, зон відпочинку (утримання та ремонт)

м. Соледар (крім прибудинкової території),

Старостинські округи:

-Бахмутський,

-Васюківський,

-Міньківський,

 

 

 

 

Прибудинкової території,

пам’ятники: м. Соледар вул. Чапліна, вул. Ликова, міський парк, мікрорайон Білокам’янка, пам’ятник с. Парасковіївка вул. Гірників.

 

 

Старостинські округи:

-Берестівський,

-Володимирівський

-Никифорівський,

-Роздолівський,

-Яковлівський

 •  

Послуги з прибирання снігу

Утримання доріг в зимовий період,

посипка доріг

м. Соледар (крім прибудинкової території)

Прибудинкова

територія Соледарської ОТГ

Старостинські округи:

-Берестівський,

-Володимирівський

-Никифорівський,

-Роздолівський,

-Яковлівський

-Бахмутський,

-Васюківський,

-Міньківський,

-Парасковіївський.

м. Соледар (крім прибудинкової території)

 

 

Послуги з прибирання та підмітання вулиць

Побілка бордюр, прибирання та підмітання вулиць, утримання доріг в літній період

м. Соледар (крім прибудинкової території),

Старостинські округи:

-Бахмутський,

-Васюківський,

-Міньківський.

- Парасковіївський.

Прибудинкова

територія Соледарської ОТГ

Старостинські округи:

-Берестівський,

-Володимирівський

-Никифорівський,

-Роздолівський,

-Яковлівський

 •  

Поховальні та супутні послуги

Поховання безодніх, утримання кладовищ

м. Соледар,

Старостинські округи:

-Бахмутський,

-Васюківський,

-Міньківський,

-Парасковіївський.

 •  

Берестівський,

-Володимирівський,

-Никифорівський,

-Роздолівський,

- Яковлівський

 •  

Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків

Утримання та ремонт дитячих та спортивних майданчиків

м. Соледар (крім прибудинкової території), -Бахмутський,

-Васюківський,

-Міньківський,

-Парасковіївський

 

Прибудинкова

територія Соледарської ОТГ

Берестівський,

-Володимирівський,

-Никифорівський,

-Роздолівський,

- Яковлівський

 

 •  

Послуги з організація свят

Встановлення та демонтаж символіки Соледарської міської ОТГ, прапорів, банерів, плакатів, електро -  прикрас

 

м. Соледар (крім прибудинкової території), Старостинські округи:

-Берестівський,

-Володимирівський

-Никифорівський,

-Роздолівський,

-Яковлівський

-Бахмутський,

-Васюківський,

-Міньківський,

-Парасковіївський

 

 •  

Поточний ремонт автобусних зупинок

Інженерні та будівельні роботи

м. Соледар (крім прибудинкової території), Старостинські округи:

-Берестівський,

-Володимирівський

-Никифорівський,

-Роздолівський,

-Яковлівський

-Бахмутський,

-Васюківський,

-Міньківський,

-Парасковіївський

 

 

 •  

 

Начальник відділу житлово – комунального

господарства, благоустрою, охорони

навколишнього природного середовища

та інфраструктури                                                                               М. В. Рудченко

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                         Н. Л. Рогаченко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

16.12.2019 №288

м. Соледар

 

Про надання дозволу на коригування проєкту будівництва «Реконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» (коригування)

 

                Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О. щодо необхідності надання дозволу на коригування проєкту будівництва «Реконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» (коригування), відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» із змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560 «Про затвердження порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись статтями 31, 42, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із   змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

        

         1. Надати дозвіл на коригування проєкту будівництва «Реконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» (коригування).

 

         2.  На виконання  пункту 1 цього рішення Соледарській міській раді укласти договір з проєктною організацією.

 

         3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради (Соколенко).

        

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

 

Міський голова                                                                                      О.М.Степаненко

   

Яндекс.Метрика