Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

04.07.2019 № 119

м.Соледар

 

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році

 

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою організації проведення обліку дітей шкільного віку та учнів, що постійно або тимчасово проживають на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (дітей віком від 6 до 18 років та дітей, яким до 01 вересня 2019 року виповниться 5 років), відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, керуючись Законами України від 05 вересня 2017 року  №2145-VІІІ «Про освіту», від 13 травня 1999 року №651-ХІV«Про загальну середню освіту», із внесеними до них змінами, статтями 32, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, на виконання плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2019 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.06.2019 №107, виконком Соледарської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.                 Затвердити Порядок  ведення обліку дітей шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році (додаток 1).

 

2.                 Визначити Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва) відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру даних  дітей шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

3.                 Затвердити  перелік територій обслуговування та закріпити їх за закладами загальної середньої освіти, підпорядкованими Управлінню освіти Соледарської міської ради, на 2019-2020 навчальний рік згідно з переліком  (додаток 2).

 

4.                 Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєва) призначити  уповноваженого для виконання роботи, пов'язаної з обліком дітей шкільного віку та учнів на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

5.                  Зобов’язати відділ з реєстрації місця проживання фізичних осіб Соледарської міської ради (Тарасова), службу у справах дітей Соледарської міської ради (Вілкова), відділ охорони здоров’я Соледарської міської ради (Безкровний), організаційний відділ Соледарської  міської ради (Кононченко):

1) здійснити необхідні організаційні заходи щодо забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

2) надати до Управління освіти Соледарської міської ради у термін до 25.08.2019 року списки первинного обліку дітей і підлітків віком від 6 до 18 років, що зареєстровані за місцем проживання на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, та дітей, яким до 01 вересня 2019 року виповниться 5 років за поданою формою (додаток 3).

 

6.                 В.о. старост (Боровікова, Заікіна, Чернова, Мороз, Борщевський, Безвесільний, Точений, Федорова) організувати роботу з обліку дітей і підлітків шкільного віку на відповідних старостинських округах та надати до 25.08.2019  року до Управління освіти Соледарської міської ради (Замараєва) списки первинного обліку дітей шкільного віку та учнів, що проживають на території старостинських округів віком від 6 до 18 років, дітей, яким до 01 вересня 2019 року виповниться 5 років за формою (додаток 3).

 

7.                 Службі у справах дітей міської ради (Вілкова) співпрацювати з  Бахмутським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області (Меженний) для здійснення заходів відповідно до законодавства, пов’язаних із захистом прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти.

 

8.                 Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти міської ради (Замараєва); відділ з реєстрації місця проживання фізичних осіб міської ради (Тарасова), службу у справах дітей міської ради (Вілкова), відділ охорони здоров’я міської ради (Безкровний), організаційний відділ міської ради (Кононченко), в.о. старост старостинських округів № 1-9 (Боровікова, Заікіна, Чернова, Мороз, Борщевський, Безвесільний, Точений, Федорова).

 

9.                 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рогозу О.О.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко             

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                               рішення виконкому

                                               міської   ради     

                                                                                                        

                                               04.07.2019 № 119

 

Додаток 1

 

 

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів

на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади         у 2019 році

 

Вступ

Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади(далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей шкільного віку та учнів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових актів.

Цим Порядком визначаються функції органів, установ та організацій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади з метою забезпечення здобуття дітьми шкільного віку та учнями загальної середньої освіти. 

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, визначаються в Законі України «Про освіту» та в Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України.

 

1.     Організація ведення обліку дітей шкільного віку

 

          1.    Облік дітей шкільного віку ведеться у межах території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

          2.  Управління освіти Соледарської міської ради (далі – Управління освіти):

а) організовує ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік окремо) (далі – реєстр);

б) призначає посадову особу, відповідальну за постійне оновлення реєстру (далі – відповідальна особа).

        3. Відповідальна особа здійснює:

а) внесення до реєстру персональних  даних дітей шкільного віку (далі – дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами;

б) видалення даних дитини з реєстру у випадку: досягнення повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні);

в) отримання, в установленому законодавством порядку, з метою оновлення реєстру, даних про дітей шкільного віку від: уповноважених органів (осіб відповідальних за ведення обліку дітей) інших адміністративно-територіальних одиниць, відділу з реєстрації місця проживання фізичних осіб Соледарської міської ради, служби у справах дітей Соледарської міської ради, відділу охорони здоров’я Соледарської міської ради, організаційного відділу Соледарської  міської ради, в.о. старост старостинських округів,закладів загальної середньої освіти, професійно – технічних та вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

  г) використання  для створення та оновлення реєстру отриманих даних, у тому числі з інших реєстрів або баз даних;

д) протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснення їх обробку, звірку їх з даними реєстру та у разі потреби внесення до нього відповідних змін та доповнень.

Дані можуть також бути внесені до реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних представників або її сканованої копії;

  е) у випадку, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту надання наявних в реєстрі даних до відповідного територіального органу Національної поліції України в Донецькій області та служби у справах дітей Соледарської  міської ради для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти;

є) складання і подання на підставі даних реєстру статистичного звіту про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

 

                                         2.  Організація ведення обліку учнів

 

4. Облік учнів ведутьзаклади загальної середньої освіти (далі – заклади освіти), які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

5.  Заклади освіти:

      а) подають, не пізніше 15 вересня,  відповідальній особі Управління освіти Соледарської міської ради дані всіх учнів, які до нього зараховані;

   б) подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах  освіти інших адміністративно – територіальних одиниць, їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно – територіальної одиниці, на території якої розташований заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту;

   в) невідкладно надають відповідному територіальному органу Національної поліції України в Донецькій області та службі у справах дітей Соледарської міської ради дані учнів, які не досягли повноліття і відсутні на навчальних заняттях протягом 10 днів поспіль з невідомих або без поважних причин для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти;

   г) Забезпечують зберігання в особовій справі учня протягом поточного навчального року відповідних медичних довідок закладів охорони здоров’я або письмових  пояснень батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що підтверджують причини відсутності учня на навчальних заняттях;

   д)  подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня переведення або вибуття учня дані про такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти, відповідальній особі Управління освіти Соледарської міської ради.

6. Під час переведення учня до іншого закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:

    а) заявабатьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

    б) письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

7. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

   а) заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

   б) копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

8. Заклади освіти ведуть відповідну документацію з обліку учнів, передбачену діючим законодавством.

Залучення працівників навчальних закладів до організації та ведення обліку дітей шкільного віку забороняється.

 

3. Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку  та учнів

 

9. Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині реалізації  Управлінням освіти повноважень, визначених цим Порядком, здійснює Державна інспекція навчальних закладів України.

10. Контроль за веденням обліку учнів закладами освіти здійснює відповідальна особа, призначена Управлінням освіти Соледарської міської ради.

 

 

 

Начальник  Управління  освіти

Соледарської  міської ради                                                              Т.О. Замараєва

 

Керуючий справами виконкому

міської ради                                                                                       Н.Л.Рогаченко  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                               рішення виконкому

                                               міської   ради     

                                                                                                         

                                               04.07.2019 №119

                                                      

                                                                                             Додаток 2

 

Перелік  територій  обслуговування, 

які  закріплюються  за закладами  загальної середньої освіти, підпорядкованими Управлінню освіти Соледарської міської ради,

 на 2019-2020 навчальний рік 

 

з/п

Назва навчального  закладу,

адреса

 Території  обслуговування

1

Бахмутська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області

с. Бахмутське

с.Підгороднєе

2

Берестівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області

с. Берестове

с.Виїмка, с.Нагірне, с.Спірне

3

Васюківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області

с. Васюківка

с.Бондарне, с.Пазено, с.Хромівка, с.Сакко, с.Ванцетті

4

Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Соледарської міської Соледарської міської ради Донецької області

с. Володимирівка

с.Володимирівка, с.Пилипчатине,

с.Стряпівка, с.Трипілля

5

Міньківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад" Соледарської міської ради  Донецької області

с. Міньківка

с.Голубівка, с.Дубово-Василівка,

с.Оріхово-Василівка, с.Привілля

6

Никифорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області

с. Никифорівка

с.Діброва, с.Липівка, с.Федорівка Друга

7

Парасковіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області

с. Парасковіївка

с.Благодатне, с.Залізнянське

8

Роздолівський навчально-виховний комплекс Соледарської міської Донецької області

с. Роздолівка

с.Федорівка, с. Краснополівка, с.Миколаївка

9

Соледарська  загальноосвітня школа     І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови  Соледарської міської ради Донецької області

м.Соледар.

Вулиці:

8-го Березня, Весняна, ВЧД ,Гагаріна, Гоголя, Дружби, Дачна, Енгельса, Загиблих Героїв, Залізнича, Зарічна, Зеленого,  Злагоди, Карпінського, Київська, Конституції, Кринична, Лермонтова, Лісна, Л.Толстого, Ликова, Маяковського,  Медова, Миру, Мічуріна,  Молодогвардійців, Набережна, Носова, Островського, Паризької Комуни, Паркова, Перемоги, Піонерська, Полковникова, Поштова, Пушкіна, Преображенська, Річна,  Світла, Соляників, Стадіонна, Суворова, Тіниста, Франко, Центральна,  Цілинників, Чапліна, Червоногвардійська, Чайковського, Черняхівського,  Чернишевського, Чкалова, Шахтарська, Щедра.

Провулки:

Гоголя, 8-го Березня,  Весняний, Тінистий, Краснофлотський, Льотчиків,  Мічуріна,  Миру, Польовий,  Поштовий, Танкістів.

10

Соледарська  загальноосвітня школа     І-ІІ ступенів №14 Соледарської міської ради Донецької області

м.Соледар.

 Вулиці:

Широка, Булавіна, Володарського, Вокзальна, Майстрова, Горького, Залевського, Молодіжна, Соледарська, Комарова, Лугова, Космонавтів, Короленка, Ломоносова, Металургів, П.Тичіни,  Пархоменка, Першотравнева, Сосюри, Спортивна,  Степна, Театральна,  Тельмана, Чапаєва, Сонячна, Червонофлотська, Шевченка, Шкільна

Провулки:

Вокзальний,  Соледарський, Чапаєва, Карла Лібнехта.

11

Яковлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області

с.Яковлівка

с.Білогорівка, с.Василівка, с.Веселе, с.Липове

                  

                  

Начальник  Управління  освіти

Соледарської  міської ради                                                              Т.О. Замараєва

 

Керуючий справами виконкому

міської ради                                                                                      Н.Л.Рогаченко  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                               рішення виконкому

                                               міської   ради     

                                                                                                         

                                               04.07.2019 №119

                                                      

                                                                                            Додаток 3

 

Список

первинного обліку дітей шкільного віку та учнів, що проживають на території старостинських округів  віком  від 6 до 18 років,

дітей, яким до 01 вересня 2019 року виповниться 5 років

 

№ з/п

ПІБ дитини

Дата народження дитини

Адреса фактичного проживання дитини

ПІБ одного з батьків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  Управління  освіти

Соледарської  міської ради                                                              Т.О. Замараєва

 

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Н.Л.Рогаченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

 

04.07.2019 №120

м. Соледар

Про стан роботи закладів культури

Соледарської міської об’єднаної

територіальної громади  за період 2018-2019р.

        

Заслухавши інформацію начальника відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Кучера О.О. про стан роботи закладів культури Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  за період 2018-2019р, згідно з планом роботи виконавчих органів  Соледарської міської ради на ІІІ квартал 2019 року, затвердженого рішення виконавчого комітету від 06.06.2019№107,  керуючись статтями 30,32,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Інформація про стан роботи закладів культури Соледарської міської

ради за період 2018-2019р. прийняти до відома.

 

 1. Визнати стан роботи закладів культури Соледарської міської           

об’єднаної територіальної громади  за період 2018-2019р. задовільним.

 

 1. Відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації            

(Кучер) проаналізувати проблемні питання роботи закладів культури та надати пропозиції щодо їх вирішення у термін до 20.10.2019р.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  

міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О. О.

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

04.07.2019  № 121

м. Соледар

Про стан роботи комунальних підприємств по благоустрою території   Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади

З метою виконання та забезпечення організації комплексу заходів, спрямованих на поліпшення санітарного стану та благоустрою території Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади, на виконання вимог Законів України від 25 червня 1991 року № 1264-XII«Про охорону навколишнього природного середовища» зі змінами, від 6 вересня 2005 року N2807-IV«Про благоустрій населених пунктів» зі змінами, відповідно до плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2019 року, затвердженого рішенням виконкому від 06.06.2019 р. № 107, керуючись статтями  30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Соледарської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Стан роботи комунальних підприємств по благоустрою території   Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади визнати задовільним.

 

2. Рекомендувати керівникам підприємств усіх форм власності, організацій, установ, орендарям,а також власникам приватних будинків утримувати у належному санітарному стані власні та прилеглі території.

 

3.  Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктуриСоледарської міської ради (Рудченко).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                              О. М. Степаненко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

04.07.2019  № 122

м.Соледар

 

Про підготовку сільськогосподарських підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади до збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2019 році

 

З метою організованої, своєчасної та якісної підготовки сільськогосподарських підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади до збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2019 році, відповідно до кодексу Цивільного захисту України, Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», Закону України «Про дорожній рух», Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексів України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  від 04 грудня 2006 року № 730/770, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2007 року за № 313/13580, Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 30 (із змінами), Вимог до облаштування та технічного оснащення пунктів габаритно – вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 липня 2016 року № 255, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року                          № 1171/29301, Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради                         від 20.12.2018 № 7/34-844, розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово – цивільної адміністрації від 12.06.2019 № 599/5-19 «Про організацію збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2019 році»  та відповідно до плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на ІІІ квартал 2019 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.06.2019 року №  107,   керуючись статтями 27, 40, 52 Закону України від  21 травня 1997 року № 280/97-ВР  “Про місцеве самоврядування в Україні ” з внесеними до нього змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Інформацію начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасової О.О. про підготовку сільськогосподарських підприємств Соледарської міської об'єднаної територіальної громади до збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2019 році взяти до відома.

 

2. Бахмутському відділу поліції Головного управління Національної поліції у Донецькій області (Межений) спільно з відділом з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасова) рекомендувати забезпечити здійснення заходів щодо:

1) безперешкодного пересування зернозбиральної техніки сільгосп - підприємств громади до місць проведення збиральних робіт та зерна нового врожаю до місць його зберігання;

2)  інформування сільськогосподарських підприємств щодо необхідності здійснення переїзду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів транспортними засобами на гусеничному ходу для виконання сільськогосподарських робіт у місцях, встановлених власниками доріг, вулиць та залізничних переїздів відповідно до статті 29 Закону України «Про дорожній рух»;

3) оформлення дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові та габаритні параметри яких перевищують нормативи, відповідно до Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від                  18 січня 2001 року № 30 (із змінами).

 

3. Філії «Автодор № 3» ДП «Донецькоблавтодор» (Корольков) привести ділянки доріг, на яких розташовуються пересувні пункти габаритно – вагового контролю, у відповідності до та забезпечити облаштування та технічне оснащення нових пунктів габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування, що прямують до підприємств, на території яких розташовані потужності для зберігання зерна.

 

4.  Філії «Автодор № 3» ДП «Донецькоблавтодор» (Корольков) разом з регіональною філією «Донецька залізниця»  АТ «Укрзалізниця» (Бугайов) вжити заходи щодо створення на період проведення збиральних робіт безпечних умов пересування негабаритної сільськогосподарської техніки в місцях переїзду через залізничні колії.

5. Управлінню фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби  у Донецькій області (Марченко) забезпечити здійснення фітосанітарного контролю зерна та інших об’єктів регулювання, призначених для вивезення або ввезення до зон карантинного режиму.

 

 1. Відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасова):
 2. забезпечити координацію заходів щодо підготовки сільськогосподарських підприємств громади до збирання врожаю ранніх зернових культур та зернобобових культур у 2019 році та здійснення комплексу польових робіт;
 3. організувати надання методичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам всіх форм власності під час підготовки до збирання врожаю ранніх зернових культур та зернобобових культур у 2019 році та здійснення осіннього комплексу польових робі;
 4. забезпечити здійснення організаційно – технологічних заходів щодо підготовки та організованого проведення осіннього комплексу польових робіт сільгосппідприємствами громади з урахуванням вимог науково – обґрунтованої системи землеробства, зокрема, сівби озимих культур на зерно під урожай 2020 року в обсягах не менше 35 % від загальної площі орних земель;
 5. забезпечити здійснення комплексу організаційно – технологічних заходів щодо збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2019 році та здійснення осіннього комплексу польових робіт;
 6. забезпечити надання до департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації інформації щодо очікуваного виробництва основних сільськогосподарських культур   врожаю 2019 року   05 та 20 числа кожного місяця протягом липня – листопада   2019 року;
 7. забезпечити проведення, спільно з 8 Державним пожежно – рятувальним загоном Головного управління ДСНС України у Донецькій області (Нікулеско), організаційно – технічних заходів щодо недопущення виникнення загрози пожеж на зернових полях та в місцях зберігання сільськогосподарської продукції;
 8. вжити відповідних заходів щодо недопущення травмування та загибелі людей, створення необхідних соціально – побутових умов для робітників, зайнятих підготовкою до збирання врожаю 2019 року та під час проведення осіннього комплексу польових робі у 2019 році.
 9. забезпечити здійснення на території громади заходів, пов’язаних з недопущенням погіршення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, локалізації та ліквідації карантинного бур’яну – амброзії полинолистої. зокремашляхом дискування полів після завершення збирання врожаю ранніх  зернових та зернобобових культур, застосування гербіцидів та низького скошування бур’янів.


  6.Координаційне виконання цього рішення покласти на відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасову).

  7.Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                          О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

 

04.07.2019  № 123                                                                                                                 

 м.Соледар

 

Про внесення змін до складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Соледарській міській раді, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 08.11.2018 № 195

 

        Розглянувши службову записку від 19.06.2019 № 2300/18-26, начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасової О.О..,  керуючись  статтями 38, 52 Закону України від  21 травня 1997 року № 280/97-ВР  “Про місцеве самоврядування в Україні ” з внесеними до нього змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 

1.Внести зміни до складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Соледарській міській раді, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 08.11.2018 № 195, а саме:

1.)ввести до складу комісії Анікєєва Вячеслава Юрійовича, провідного лікаря – епізоотолога Бахмутської районної державної лікарні ветеринарної медицини (за згодою), Бернацьку Наталю Дмитрівну, завідувача хіміко – токсикологічного відділу Бахмутської міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (за згодою), Марченка Валерія Миколайовича, головного спеціаліст відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області (за згодою).

 

2.Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

04.07.2019  № 124

м. Соледар

 

Про надання дозволу громадянину Говоруну О.О.

на зміну договору найму на житлове приміщення

в м.Соледарі

 

Розглянувши службову записку від 20.06.2019 №2307/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №21 від 11.06.2019 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді,  керуючись статтями 63, 103, 104, 106, 107 Житлового кодексу Української РСР, статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами,  виконком міської ради

 ВИРІШИВ:

 

1. Надати дозвіл громадянину Говоруну О.О. на зміну договору найму на житлове приміщення в м. Соледарі квартири №ХХ у будинку ХХ по вул. ХХХ, у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача. 

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                              О.М. Степаненко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

04.07.2019  № 125

м. Соледар

 

Про взяття на облік громадянки Дяченко В.М.,

яка потребує поліпшення житлових умов при

Соледарській міській раді

 

Розглянувши службову записку від 20.06.2019 №2306/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., враховуючи витяг з протоколу №21  від 11.06.2019 засідання комісії з житлових питань при Соледарській міській раді, відповідно до статей 34, 36, 38–46 Житлового кодексу  Української РСР, пунктів 13, 15, 18, 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 з внесеними до них змінами та доповненнями, керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Взяти на облік громадянку Дяченко В.М., ХХХХ р.н.,  яка потребує поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді, складом родини 1 особа, яка зареєстрована за адресою: ХХХХХХХ в дитячому будинку сімейного типу батьків – вихователів ХХХХХХХ – на підставі абзацу 5 пункту 15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, визначивши чергу у загальних списках Міньківського старостинського округу №5 під №3, надавши обліковій справі №3, з включенням до списків позачергового одержання житла, як дитину-сироту під №3.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу з управління комунальною власністю  Чуйко О.Г.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                               О.М. Степаненко

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

04.07.2019 №126

м.Соледар

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши службову записку від 10.06.2019 №2187/18-26 начальника організаційного відділу Кононченко О.С., враховуючи протокол засідання комісії по розгляду заяв громадян про надання матеріальної допомоги від 01.07.2019 № 9, відповідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 р.р, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 № 7/3-88 із внесеними до неї змінами, керуючись статтями 34, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Надати матеріальну допомогу:

1) мешканцям Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на лікування, згідно зі списком (додаток ).

 
2.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника організаційного відділу Кононченко О.С., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  Жердій Л.Ю.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

 

 

 

Додаток

 

рішення виконавчого комітету

 

від 04.07.2019  № 126

 

Список

мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади для надання матеріальної допомоги на лікування у розмірі 7281грн.65 коп. (сім тисяч двісті вісімдесят одна грн. 65 коп.)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Сума

(грн.)

1

Анишева

Людмила Анатоліївна

391,00

2

Білик

Світлана Сергіївна

401,40

3

Безугла

Антоніна Василівна

625,60

4

Валин

Юрій Олександрович

702,45

5

Вергелес

Катерина Назарівна

625,60

6

Глащенко

Тетяна Сергіївна

625,60

7

Гільванова

Ольга Василівна

625,60

8

Кокоза

Раїса Миколаївна

469,20

9

Кононова

Ольга Володимирівна

391,00

10

Крижанова

Галина Михайлівна

625,60

11

Нянько

Наталя Олексіївна

312,80

12

Орленко

Лідія Михайлівна

547,40

13

Полянська

Валентина Григорівна

547,40

14

Сирова

Катерина Павлівна

391,00

 

 

Начальник організаційного відділу                                         О.С.Кононченко

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                              Н.Л.Рогаченко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

 04.07.2019№ 127

м.Соледар

Про внесення змін в існуючу нумерацію у забудові с. Васюківка  Бахмутського району Донецької області і присвоєння окремого поштового номера об’єкту нерухомого майна

 

         Розглянувши звернення гр.Гасинець Л.О. від 23.05.2019 №1971/18-26 щодо присвоєння окремогопоштового номера житловому будинку, розташованого по вул. Миру(Советська),114 у с.Васюківка, Бахмутського району,  відповідно до статті 14 Закону України від 16 листопада 1992 року №2780-ХП «Про основи містобудування» із  змінами, Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI«Про регулювання містобудівної діяльності», Цивільного кодексу України від16 січня 2003 року №435-IV, Земельного кодексу України від  25 жовтня 2001року № 2768-ІІІ із внесеними змінами,  керуючись статтями 31,52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  із   змінами, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:  

         1.Внести зміни в існуючу нумерацію у забудові с. Васюківка Бахмутського району Донецької області і присвоїти окремий поштовий номер об’єкту нерухомого майна, а саме:житловому будинку загальною площею - 51,4м2, розташованого по вул. Миру (Советська),114, що належитьна праві особистої власності Решетняк Ользі Демидівні, присвоїти окремий поштовий номер - 102.

 

2.Організаційне виконання цього рішення покласти на начальника відділу містобудування, архітектурита капітального будівництва  СоколенкоІ.М.

 

 

 

Міськийголова                                                                     О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

04.07.2019№128

м.Соледар

Про  затвердження  акту від 20.06.2019 №3 міської  міжвідомчої комісії виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єктівжитлового, виробничого   та    соціально-культурного призначення на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

         Розглянувши  звернення від 20.06.2019 № 2309/18-26 гр.Міненкової В.С. про обстеження житлового будинку по вул.Широкій,14 у м.Соледарі та акт від 20.06.2019№3міської  міжвідомчої комісії виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єктів  житлового, виробничого та   соціально-культурного призначення на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до статтею 14 Закону України від 16 листопада 1992 року № 2780-XII«Про основи містобудування» із внесеними до нього змінами, Порядку обстеження стану жилих будинків, з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1984 року № 189, керуючись статтями 30, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ :

 

         1.  Затвердити акт від 20.06.2019№3 міської  міжвідомчої комісії виконавчого комітету по обстеженню технічного стану об’єктів житлового, виробничого   та    соціально-культурного призначення у місті Соледар на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (додається).

     

        2. Визнати будівлю житлового будинку, розташовану по  вул.Широкій,14 у с.Краснополівка  Бахмутського району Донецької області аварійною і непридатною для проживання  за технічним   станом  та   ступеню    зношеності.

 

Міський голова                                                                                   О.М.Степаненко

                                                        

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

 

11.07.2019  №129

м. Соледар

 

Про стан виконання  розпорядчих документів вищих органів, власних  рішень  Соледарської  міської ради та її виконкому, розпоряджень  міського  голови  за 1 півріччя 2019 року

 

          Заслухавши інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С.  про стан виконання  розпорядчих  документів вищих органів,  власних  рішень Соледарської міської ради  та її виконкому,  розпоряджень міського голови  за  1 півріччя 2019 року, відповідно до плану роботи виконавчих органів на 3 квартал 2019 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.06.2019 №107,  керуючись статтями 38, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280\97–ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

       

1. Інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С. про стан виконання  розпорядчих  документів вищих  органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому,  розпоряджень міського голови  за  1 півріччя 2019 року взяти до відома.

 

2. Визнати стан виконання  розпорядчих документів вищих органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови за 1 півріччя 2019 року  задовільним.

 

3. Загальному відділу (Черноусова) один раз на півріччя контролювати стан виконання розпорядчих документів  вищих  органів, власних рішень Соледарської міської ради та її виконкому,  розпоряджень міського голови.

 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому  Рогаченко Н.Л.

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

04.07.2019 №130

м.Соледар

 

 

Про стан роботи по розгляду

звернень громадян  у виконавчих

органах   Соледарської     міської

ради    за   1 півріччя 2019 рік

 

          Заслухавши інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С. про підсумки роботи по розгляду звернень громадян  у виконавчих органах Соледарської  міської ради  за 1 півріччя 2019 року,  відповідно до плану роботи виконавчих органів на 3 квартал 2019 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.06.2019 №107, до Закону України від 02 жовтня 1996 року №393\96-ВР “Про звернення громадян” із внесеними до нього змінами, Указу  Президента України від  07 лютого 2008року  №109/2008 «Про першочергові заходи щодо  забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись статтями 38, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280\97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 ВИРІШИВ:

          1. Інформацію начальника загального відділу Черноусової Т.С. про стан роботи по розгляду звернень громадян  у виконавчих органах Соледарської  міської ради  за 1 півріччя 2019 року   взяти до відома.

          2. Загальному відділу  (Черноусова) продовжити здійснення контролю за дотриманням термінів розгляду звернень громадян.

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Рогаченко Н.Л.

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.06.2019  №  131
м. Соледар  

 

 

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

 

   

Яндекс.Метрика