Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.06.2019 № 105     

м. Соледар    

Про  стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О. про стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради, згідно з планом роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на ІІ квартал 2019 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 07.03.2019 року № 62, керуючись статтями 40, 52 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самовря-дування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

     1. Інформацію головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О.про стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради взяти до відома.

 

         2. Стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування посадовими особами виконавчих органів міської ради визнати задовільним.

 

               

Міський голова                                                                                  О.М.Степаненко 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

06.06.2019  № 107

м. Соледар

 

Про   затвердження    плану

роботи виконавчих  органів 

Соледарської  міської  ради

на 3 квартал 2019 року

 

            Згідно з Регламентом виконавчих органів Соледарської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 06.04.2017 № 63, відповідно до плану роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 2 квартал 2019 року, затвердженого рішенням виконкому від 07.03.2019 № 62,  перспективного плану роботи виконавчих органів на 2019 рік, затвердженого рішенням виконкому від 08.11.2018 №193, керуючись статтею 52 Закону України від 21травня 1997 року № 280/97- ВР « Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради   

 ВИРІШИВ:

 

       1.Затвердити план роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на 3 квартал 2019 року (додається ).

 

        2. Координацію роботи щодо виконання  плану роботи виконавчих органів   міської   ради   на   3 квартал 2019 року покласти на загальний відділ   ( Черноусова).

       

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л.

 

Міський голова                                                                            О.М.Степаненко

Додаток до рішення виконкому від 06.06.2019р. №107

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.06.2019  №  111

м. Соледар

 

Про затвердження  Плану заходів з реалізації норм Закону України від 07 грудня 2017 року  № 229-VІІІ«Про запобігання та протидію домашньому насильству» на ІІ півріччя 2019 року  на території Соледарської міської ради

 

      Розглянувши подання служби у справах дітей від 30.05.2019 № 184, на виконання Закону України  від 07 грудня 2017 року  № 229-VІІІ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», керуючись статтею 34 Закону України від                 21 травня 1997 року № 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради:

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити План заходів з реалізації норм Закону України від 07 грудня 2017 року  № 229-VІІІ «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на ІІ півріччя 2019 року на території Соледарської об’єднаної територіальної громади (додається). 

 

2. Управлінню освіти (Замараєва), відділу соціального захисту населення, відділу молоді, спорту та туризму (Назаренко), комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико – санітарної допомоги Соледарської міської ради» (Горбань)  забезпечити виконання Плану заходів з реалізації норм Закону України від 07 грудня 2017 року  № 229-VІІІ «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на ІІ півріччя 2019 року на території Соледарської об’єднаної територіальної громади та надати інформацію службі у справах дітей в термін до 10.01.2020 року.

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

Міський голова                                                                      О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.06.2019  №  112

м. Соледар  

 

Про затвердження складу  Координаційної  ради з питань сімейної та ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми при виконкомі  Соледарської міської ради,   затвердження персонального складу ради та Положення про неї

Розглянувши службову записку служби у справах дітей від 30.05.2019 № 185 з метою координації зусиль стосовно створення соціальних та економічних умов для належного функціонування й розвитку сім’ї як основи суспільства, підвищення статусу жінок у суспільстві, утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми, надання всебічної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 21.11.2013 № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», постанови Кабінету Міністрів України  від 21.11. 2013  № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», постанови Кабінету Міністрів України  від05.09. 2007 № 1087 «Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми», згідно з Законом  України від   08 вересня 2008 року № 2866-ІV  «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Законом  України від 07 грудня 2017 року  № 229-VІІІ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», згідно з Законом  України від 20 вересня  2011 року  № 3739-VІ  «Про протидію торгівлі людьми», керуючись статтею 34Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із змінами, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити склад Координаційної ради з питань сімейної та ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми при виконкомі Соледарської міської ради (додаток 1) .

 

          2. Затвердити Положення про  Координаційну раду з питань сімейної та ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми при виконкомі Соледарської міської ради (додаток 1).

        

         3. Організаційне виконання рішення покласти на службу у справах дітей  (Вілкова).

        

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О..

 

 

 

 

Міський голова                                                                      О.М.  Степаненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

міської  ради

від 06.06.2019 №112

 

Додаток 1

Склад

Координаційної  ради з питань сімейної та ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми при виконкомі

Соледарської  міської ради

 

1. Рагоза Ольга Олександрівна

 

- заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, голова Координаційної ради

2.Вілкова Ольга Олександрівна   

-начальник служби у справах дітей,  заступник голови Координаційної ради

3. Борисенко Людмила Василівна

-спеціаліст І категорії з питань внутріш-ньої політики, секретар Координаційної ради

Члени Координаційної ради:

 

4. Арзіманов Кемран Закірович

- заступник начальника сектору превенції  Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (за  узгодженням);

5.  Безкровний Віктор Іванович

- начальник відділу охорони здоров’я;

6. Дергачова Ірина Анатоліївна

- депутат міської ради, голова постійної комісії з питань молодіжної політики, осві-ти, культури і спорту;

7. Замараєва ТетянаОлександрівна

- начальник Управління освіти;

8. Назаренко Микита Сергійович

- начальник відділу молоді, спорту та туризму;

9. Мороз Юрій М  b                итрофанович

- в.о. старости Васюківського  старостин-ського округу №3;

10.Точений Дмитро  Сергійович

- в.о.старости Никифорівського  старости-нського округу № 6:

11. Заікіна Ірина Леонідівна

- в.о. старости Парасковіївського старос-тинського округу № 8;

12. Олійниченко Вікторія Андріївна

- фахівець з соціальної роботи Бахмут-ського районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді (за узгодженням);

13. Шпаченко Русаліна Олександрівна

- фахівець з соціальної роботи міської ради

 

Начальник служби у справах дітей                                                  О.О. Вілкова

 

Керуючий справами виконкому                                                       Н.Л. Рогаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

міської  ради

від 06.06.2019 №112

Додаток 2

                  

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань сімейної та ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми при виконкомі Соледарської  міської ради

 

      1. Координаційна рада з питань сімейної та ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми при виконкомі Соледарської міської ради (далі – координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом і покликана сприяти реалізації державної сімейної політики; забезпеченню рівноправної участі жінок у процесі становлення державності; поліпшенню системи соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; удосконаленню системи заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми. 

           2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, рішеннями виконавчого комітету міської ради, а також цим Положенням.

 

3. Координаційна рада утворюється та ліквідується рішенням виконавчого комітету Соледарської міської ради.

 

           4. Основними завданнями координаційної ради є:

- оперативна координація заходів з питань сімейної та ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та надання відповідної допомоги;

- розгляд питань, що стосуються сімейної політики, а саме питань щодо запобігання та протидії домашньому насильству, кризових сімей на території Соледарської міської ради;

- участь в розробленні заходів щодо здійснення всебічної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання та протидії домашньому насильству на території Соледарської міської ради;

- координація зусиль представників підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, відділів і управлінь міської ради, громадських організацій,  інших служб щодо вирішення проблем насильства в сім’ї, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,  проблем планування сім’ї та реалізації комплексних заходів стосовно зростання ролі сім’ї та поліпшення її становища, ролі чоловіка у родині, жінки в житті суспільства на території Соледарської міської ради;

- ініціювання громадського контролю за дотриманням чинного законодавства з питань щодо запобігання та протидії домашньому насильству, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на території Соледарської міської ради; 

- сприяння просвітницькій, науково – дослідницькій та навчальній діяльності з питань сімейної політики на території Соледарської міської ради;

- забезпечення взаємодії державних органів та громадськості з питань щодо усунення причин та умов, що провокують вчинення насильства в сім’ї, та появі кризових сімей;

- надання закладам та організаціям, окремим громадянам методичної та практичної допомоги, консультації з питань, що входять до компетенції координаційної ради.

- проведення роз’яснювальної роботи через  засоби масової інформації, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми;

- надання допомоги особам, які  постраждали від торгівлі людьми;

- співпраця з громадськими організаціями, що проводять діяльність, пов’язану з протидією торгівлі людьми, роботою з особами, постраждалими від домашнього насильства;

- проведення інформаційно  – просвітницької роботи  з питань подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету;

- проведення конференцій, засідань круглих столів, навчальних семінарів, інших масових заходів з питань гендерної рівності на території                              Соледарської міської ради.

           5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

           1) бере участь:

- разом з громадськими організаціями, благодійними фондами у розробці проектів нормативно-правових документів з питань сімейної та ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми;

- у вивченні  світового  досвіду  з   питань,   що   належать   до компетенції  координаційної ради,  та  підготовці пропозицій щодо його запровадження в місті;

- у підтримці громадських ініціатив, спрямованих на формування ґендерної культури;

- у проведенні заходів, соціальних акцій, конференцій, круглих столів, навчальних семінарів, інших масових заходів, пов’язаних з вирішенням питань сімейної, ґендерної, демографічної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми;

          2) інформує через засоби масової інформації населення про роботу координаційної ради.

          6. Координаційна рада має право:

           - запрошувати на свої засідання представників органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах;

           - у разі потреби створювати робочі групи та залучати до роботи в  них представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій;

           - одержувати в установленому порядку необхідну для функціонування координаційної ради  інформацію та матеріали від структурних підрозділів виконкому Соледарської міської ради;

           - розглядати плани соціального супроводу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, виносити рішення про можливість взяття під соціальний супровід та зняття із соціального супроводу сімей та осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах.

           7. Основною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання  координаційної ради  веде  голова  або  за  його  дорученням - заступник голови.

           Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 членів координаційної ради.

           8. Рішення координаційної ради приймаються простою більшістю голосів членів ради, присутніх на її засіданнях. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення координаційної ради оформлюються у вигляді протоколів, підписаних головою та секретарем координаційної ради.

           9. Персональний склад членів координаційної ради затверджується рішенням виконавчого комітету Соледарської міської ради.

           10. Діяльність членів координаційної ради здійснюється на громадських засадах. 

          11.Рішення координаційної ради направляється суб’єктам соціальної роботи, керівникам установ, підприємств і організацій незалежно від форм власності, для дотримання в роботі.

 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                                     О.О.Вілкова

Керуючий справами виконавчого                                                      Н.Л.Рогаченко 

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.06.2019  №  113

 

м. Соледар  

 

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.06.2019  №  114

 

м. Соледар  

 

 

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.06.2019  №  115

 

м. Соледар  

 

 

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.06.2019  №  116

м. Соледар  

 

 

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.06.2019  №  117

м. Соледар  

 

 

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

 

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

06.06.2019  №  118

м. Соледар  

 

 

НЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

   

Яндекс.Метрика