Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10. 2017 № 7 /16 -372

м .Соледар

 

Про    затвердження      Статуту

Соледарської міської  об‘єднаної

територіальної  громади

 

 

        Розглянувши висновки робочої групи з розробки Статуту Соледарської міської  об‘єднаної  територіальної громади, затвердженої рішенням міської ради від 29.12.2016 №7/1-38, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердження      Статут  Соледарської міської  об‘єднаної  територіальної   громади  (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко),  секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017 № 7/16-373      

м. Соледар

 

Про затвердження на посадах заступників міського голови  

 

Заслухавши пропозиції міського голови Степаненка О.М., відповідно до статті 10 Закону України від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити на посаду заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу Ольгу Олександрівну з 23 жовтня 2017 року.

Встановити 5 категорію та зберегти 9 ранг посадової особи органів місцевого самоврядування заступнику міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозі О.О.

Взяти до уваги, що стаж служби в органах місцевого самоврядування Рагози О.О. станом на 23.10.2017 року становитиме 15 років 10 місяців 17 днів.   

 

2. Затвердити на посаді заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва Андрія Олександровича з 30 жовтня 2017 року.

Встановити 5 категорію та зберегти 9 ранг посадової особи органів місцевого самоврядування заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєву А.О.

Взяти до уваги, що стаж служби в органах місцевого самоврядування Черняєва А.О. станом на 30.10.2017 року становитиме 13 років 00 місяців 17  днів.    

 

3. Затвердити на посаду заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Танімову Наталю Василівну з 20 жовтня 2017 року.  

Встановити 5 категорію та присвоїти 11 ранг посадової особи органів місцевого самоврядування заступнику міського голови з питань економічного розвитку та інвестиційТанімовій Н.В.

Взяти до уваги, що стаж служби в органах місцевого самоврядування Танімової Н.В. станом на 20.10.2017 року становитиме 18 років 08 місяців 02 дні.   

 

 

Міський голова                                                                                                                             О.М.Степаненко

 


УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017  № 7/16 - 374

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення від 24.11.2016 № 6/95-1121 «Про затвердження Плану діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік»

 

 

Розглянувши службову записку начальника відділу з управління комунальною власністю від 20.09.2017 №2294/01-46, керуючись ст.32 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести доповнення до Плану діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженого рішенням міської ради від 24.11.2016 №6/95-1121 (додається).

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів /Боровик/, секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

ДОДАТОК ДО РІШЕННЯ №374 від 19.10.2017р.

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

19.10.2017  №  7/16 - 375

м.Соледар

 

Пробезоплатну передачу  з балан-

су Соледарської міської ради на

баланс Соледарського комуналь-

ного  підприємства «Водоканал»

екскаватора-навантажувача

 

Розглянувши  службову записку від 20.09.2017 №  2290/01-46   спеціаліста-бухгалтера І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Верби Н.С. щодо необхідності  передачі  з балансу Соледарської міської ради на баланс Соледарського комунального підприємства «Водоканал» екскаватора-навантажувача, керуючись Законом України від 3 березня 1998 року № 147/98 – ВР “Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності ”, Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 з внесеними в нього змінами, ст.ст. 26,60  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами,  міська рада :

 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Передати безоплатно з балансу Соледарської міської ради  на баланс Соледарського комунального підприємства «Водоканал» екскаватор-навантажувач JCB3CXSITEMASTER(виробник JCB, Великобританія) у кількості 1 од., інвентарний номер  101510002, первісною балансовою вартістю 2 178 000,00 грн..

  

         2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Жердій), Соледарському комунальному підприємству «Водоканал» (Чуйко) оформити акти приймання–передачі комунального майна, визначеного в п.1 даного рішення, згідно з діючим законодавством.

 

         3. Організаційне виконання рішення покласти на начальника відділу  бухгалтерського обліку та звітності Жердій Л.Ю., директора Соледарського комунального підприємства «Водоканал» Чуйка К.В..

 

4. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань   комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку  (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                        О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

19.10.2017  №7/16-376

м.Соледар

 

Про внесення змін до Плану економічного і соціального розвитку  території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на  2017 рік, затвердженого рішенням Соледарської міської ради від 20.04.2017 №7/7-149 зі змінами

 

         Розглянувши службові записки від 18.10.2017   № 2627/01-46   начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктуриКоваленка Г.В.,   від 10.10.2017 №  253/01-46  головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Тесленка В.В. та від 09.10.2017 № 200 директора СКП «Комунальник» Агумава Н.В., відповідно до  Постанови кабінету міністрів України від 16 березня2016 р. № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» зі змінами, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 05.04.2016 №82 «Про затвердження Форми проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» зі змінами, керуючисьЗаконом України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Плану:

1) таблицю 3.3.1. «Заходи щодо забезпечення інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури» підрозділу 3.1. «Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури»  розділу 3. «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення» Плану викласти у новій редакції згідно з додатком №1.

2) додаток 4 до п.3.1.1 «Перелік заходів, що можуть реалізовуватись  за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» таблиці 3.3.1. «Заходи щодо забезпечення інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури» підрозділу 3.1. «Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури»  розділу 3. «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення» Плану викласти у новій редакції згідно з додатком №2.

3) таблицю 3.2.1 «Заходи щодо розвитку житлово-комунального господарства та комунальної інфраструктури» підрозділу 3.2. «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»  розділу 3. «Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення» Плану викласти у новій редакції згідно з додатком №3.

4) розділ 7 «Фінансове забезпечення заходів Плану на 2017 рік»викласти у новій редакції згідно з додатком №4.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (Рудченко) та фінансове управління (Бондарєва).

 

3. Координаційне забезпечення цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), секретаря міської ради Редченко С.М..

 

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017  № 7/16-377

м. Соледар  

Про затвердження Програми щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

 

        Розглянувши проект Програми щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, розроблений робочою групою,  склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 04.10.2017  № 282р, та заслухавши інформацію голови робочої групи по розробці проекту програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, начальника відділу комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Коваленка Г.В. з цього питання, з метою створення сприятливих умов щодо розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до  Законів України: від 19 червня 1992 року  № 2482-XII«Про приватизацію державного житлового фонду» із внесеними до нього змінами, від 29 листопада 2001 року № 2866-III«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», із внесеними до нього змінами, від 14 травня 2015 року №417-VIII«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», із внесеними до нього змінами,  керуючись ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Соледарська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки,  (додається).

          2. Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Бондарєву) при формуванні проекту міського бюджету на 2018 рік та наступні роки передбачати кошти на фінансування заходів, зазначених у Програмі щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Соледарської міської ради (Коваленко), фінансове управління Соледарської міської ради (Бондарєв).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

 

 

 Міський голова                                                                                    О. М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017 №7/16-378

м. Соледар

 

Про надання згоди (погодження) ТДВ «СІНІАТ» на отримання спеціального дозволу на розробку корисних копалин (гіпсу та гіпсоангідриту) Північної ділянки Артемівського родовища гіпсу за межами населених пунктів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  Бахмутського району Донецької області

 

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНІАТ», юридична адреса: 2-пров.ХХХХ, м.Бахмут, Донецька область, 84500,  від 04.09.2017 № 01/01-0706, керуючись пунктом 9 постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних  копалин загальнодержавного та місцевого значення», ст.ст. 10, 16 Кодексу України «Про надра», ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року  №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Погодити клопотання ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНІАТ» (код ЄДРПОУ ХХХХ) на отримання спеціального дозволу на розробку корисних копалин (гіпсу та гіпсоангідриту)  Північної ділянки Артемівського родовища гіпсу в межах земель колишньої Бахмутської сільської ради за межами населених пунктів на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за умов дотримання вимог статей 34-36 Гірничого закону України від 6 жовтня 1999 року 
№ 1127-XIV та природоохоронних заходів.

 

2.                     Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017 № 7/16-379

м. Соледар

 

Про затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Соледарській міській раді для обслуговування цілісного майнового комплексу м.Соледар, вул. Паркова, 5 Бахмутського району Донецької області»

 

             Розглянувши службову записку від 09.10.2017 №2503/01-46 начальника відділу земельних ресурсів Соледарської міської ради Танімової Н.В., «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Соледарській міській раді для обслуговування цілісного майнового комплексу м.Соледар, вул. Паркова, 5 Бахмутського району Донецької області», виконану ПП «ФІРМА «ІНЖЕНЕР», керуючись ст.ст.12,791,83,122, 125,126,186 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, ст.56 Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року № 858-IV, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Соледарській міській раді для обслуговування цілісного майнового комплексу м.Соледар, вул.Паркова, 5 Бахмутського району Донецької області».

 

2. Доручити відділу земельних ресурсів (Танімова) здійснити у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності на земельну ділянку загальною площею 0,6014 га (кадастровий номер 1410370300:00:001:0370) відповідно до чинного законодавства.

 

    3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

19.10.2017 №7/16-380

м. Соледар

 

Про надання дозволу гр.Гапоні Д.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва індивідуального гаражущодо передачі у власність

 

Розглянувши заяву від 20.09.2017 №2289/01-46 надану гр.ГапоноюД.М., домашня адреса: вул.ХХХХ,  м.Соледар Бахмутського району Донецької області, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею до 0,0060 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: вул.ХХХХ, м.Соледар, Бахмутського району Донецької області для передачі у власність, керуючись ст.ст.12, 118,121,122 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр.Гапоні Д.М. (інн ХХХХ), на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею до 0,0060 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: вул.ХХХХ, м.Соледар, Бахмутського району Донецької області для передачі у власність.

 

2.Рекомендувати гр.Гапоні Д.М. замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

19.10.2017 № 7/16-381

м.Соледар

 

Про надання дозволу гр.Гронській Н.М. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність

 

Розглянувши заяву від 12.09.2017 №2173/01-46, надану гр.Гронською Н.М., домашня адреса: вул.ХХХХ, с.Парасковіївка Бахмутського району Донецької області, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (В.02.01) із земель житлової та громадської забудови Парасковіївського старостинського округу №7 комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: вул.ХХХХ, с.Парасковіївка Бахмутського району Донецької області для передачі у власність, керуючись ст.ст.12,118,121,122  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр.Гронській Н.М. (інн ХХХХ) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (В.02.01) із земель житлової та громадської забудови Парасковіївського старостинського округу №7 комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: вул.ХХХХ, с.Парасковіївка Бахмутського району Донецької області для передачі у власність.

 

2.Рекомендувати гр.Гронській Н.М. замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону. 

 

3.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017 № 7/16-382

м.Соледар

 

Про надання дозволу гр.Ткаченко В.О. та гр.Листопад Н.П. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну часткову власність

 

Розглянувши заяви від 02.10.2017 №2418/01-46 та від 02.10.2017 №2419/01-46, надані гр.Ткаченко В.О., домашня адреса: вул.ХХХХ, с.Володимирівка, Бахмутського району Донецької області та гр. Листопад Н.В., домашня адреса: вул.ХХХХ, с.Володимирівка, Бахмутського району Донецької області про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (В.02.01) із земель житлової та громадської забудови Володимирівського старостинського округу №4 комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: вул.ХХХХ, с.Володимирівка, Бахмутського району Донецької області для передачі у спільну часткову власність, керуючись ст.ст.12,118,121,122 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, ст.26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл гр.Ткаченку В.О. (інн ХХХХ) та гр.Листопад Н. П. (інн ХХХХ) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (В.02.01) із земель житлової та громадської забудови Володимирівського старостинського округу №4 комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: вул.ХХХХ, с.Володимирівка Бахмутського району Донецької області для передачі у спільну часткову власність.

 

2.Рекомендувати гр.Ткаченко В.О. та гр.Листопад Н.П. замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону. 

 

3.Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017 № 7/16-383

м.Соледар

РІШЕННЯ СЕСІЇ №383 ВІД 19.10.2017

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017 № 7/16-384

м.Соледар

РІШЕННЯ СЕСІЇ №384 ВІД 19.10.2017

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017 № 7/16-385

м.Соледар

РІШЕННЯ СЕСІЇ №385 ВІД 19.10.2017

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017 №7/16-386

м. Соледар

Про передачу коштів на здійснення окремих видатків Соледарської міської ради Бахмутською районною радою в 2018 році

 

 

         Розглянувши службову записку від 29.09.2017 №2397/01-46 начальника фінансового управління Соледарської міської ради Бондарєва Ю.С. щодо реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актів, відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із внесеними до нього змінами, Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

Вирішила:

 

 1. Передати кошти на здійснення окремих видатків Соледарської міської ради Бахмутською районною радою, а саме:

для утримання фахівців із соціальної роботи Бахмутського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які обслуговують населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, основними завданнями яких є: виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

2. Внести зміни до договору на передачу міжбюджетних трансфертів на 2018 рік  для реалізації місцевих соціально-економічних та культурних програм, спільних заходів, а також державних програм на підставі законодавчих і нормативних актівміж  Соледарською міською радою таБахмутською районною радою (додаток ).

 

3. Доручити міському голові Степаненку О.М. укласти додаткову угоду до договору на передачу міжбюджетних трансфертів на 2018 рік.

     

4. Організаційне виконання рішення покласти на начальника фінансового управління міської ради Бондарєва Ю.С.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                                                                                                 О.М.Степаненко


Додаток

до рішення  міської ради

                                                                       19.10.2017 № 7/16-386

 

ДОДАТКОВА УГОДА від_____________

ДО ДОГОВОРУ від ___________________

 

Соледарська міська рада, в особі міського голови Степаненка О.М., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменується «Сторона 1», з однієї сторони, та Бахмутська районна рада, в особі голови Бахмутської районної ради Пластуна Є.Ю., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменується «Сторона 2», з другої сторони (надалі разом – «Сторони»), уклали дану додаткову угоду до договору від _________ 2017 року б/н (далі - Договір) про наступне:

 

1.Внести зміни до пункту 2 Договору та викласти підпункти 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 у наступній редакції:

 

2.1.3 Передати з бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (р/р 31425000700572 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ЄДРПОУ 37868870) кошти у вигляді субвенції бюджету Бахмутської районної ради (р/р 31413579700134 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ЄДРПОУ 37868870) для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, накопичених у прцесі документування трудових правовідносин юридичних осіб на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 23,46% від бюджетного запита на 2018 рік.

2.1.4 Передати з бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (р/р 31425000700572 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ЄДРПОУ 37868870) кошти у вигляді субвенції бюджету Бахмутської районної ради (р/р 31415652700134 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ЄДРПОУ 37868870) для соціальних послуг з реабілітації дітей інвалідів у сумі 96,535 тис.гривень.

2.1.5 Передати з бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (р/р 31425000700572 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ЄДРПОУ 37868870) кошти у вигляді субвенції бюджету Бахмутської районної ради (р/р 31415652700134 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ЄДРПОУ 37868870) для соціальних послуг громадянам похилого віку , інвалідам, хворим ( із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я, соціальної допомоги громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, і зареєстровані в державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей інвалідів і осіб похилого віку,інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижче ніж прожитковий мінімум для сім’ї Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 1114,0 тис. гривень.

 

2. Доповнити пункт 2 Договору підпунктом 2.1.6 у наступній редакції:

 

2.1.6 Передати з бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (р/р 31425000700572 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ЄДРПОУ 37868870) кошти у вигляді субвенції бюджету Бахмутської районної ради (р/р 31413579700134 в ГУДКСУ у Донецькій області МФО 834016 ЄДРПОУ 37868870) для утримання фахівців із соціальної роботи Бахмутського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які обслуговують населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, основними завданнями яких є: виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 492,8 тис. гривень.

 

3. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору від _______________2017 року б/н і набуває чинності з моменту її підписання Сторонами .

 

4. Юридичні адреси «Сторін»

 

Сторона 1

 

Соледарська міська рада

вул.Паркова, буд. 3-А, м.Соледар

Бахмутський район

Донецька область, 84545

тел.(0627)442065

 

 

Соледарський міський голова

 

_______________О.М.Степаненко

 

Сторона 2

 

Бахмутська районна рада

м. Бахмут, вул. Сибірцева,33                    

Донецька область, 84500

тел. (0627)44-67-05          

                             

 

 

Голова Бахмутської районної

ради

______________Є.Ю.Пластун

 

 

Начальник  фінансового управління

міської ради                                                                                                                                               Ю.С.Бондарєв

 

Секретар міської ради                                                                                                                                С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

19.10.2017  № 7/16-387

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2016 №7/1-14 „Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік”

 

Розглянувши службові записки від  10.10.2017 № 2534/01-46 начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І.,  від 11.09.2017 № 2156/01-46,від 11.10.2017 №2545/01-46 начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жердій  Л.Ю., від 11.10.2017 №2553/01-46  начальника Управління освіти Замараєвої Т.О.,від 11.10.2017 №2546/01-46 начальника фінансового управління Бондарєва Ю.С.,від 09.10.2017 № 2516 /01-46,від 13.10.2017 № 2575/01-46 начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І.,від 09.10.2017 № 2505/01-46 секретаря міської ради Редченко С.М.,від 17.10.2017 № 2604/01-46, від 11.10.2017 № 2543/01-46,від 18.10.2017 № 2615/01-46,№ 2617/01-46,№ 2616/01-46, № 2627/01-46 начальника відділу комунального господарства охорони навколишнього середовища та інфраструктури Коваленка Г.В.,від11.10.2017 № 2554/01-46 головного бухгалтера бухгалтерії при д/з №17 м.Соледара Єрмакової О.Л. відповідно ст. 52, ст. 72, п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із внесеними до нього змінами та з урахуванням вимог ст.26 Закону  України від 21травня 1997 року № 280/97-ВР   «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

         1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 25.12.2016 № 7/1 - 14 „Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік”

 

          1) в підпункті  пункту 1 рішення замінити відповідно

         цифри 137 756,722на цифри 141 354,922;

         цифри 130 943,672на цифри 134 541,872;

         цифри 120 600,677на цифри 122 718,723;

         цифри 24 104,796на цифри 25 584,950;

.        цифри 144 705,473на цифри 148 303,673.

 

         2) внести наступні зміни в додаток 3 до рішення:

        Зменьшити планові призначення загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадина суму 774,94тис. грн., по коду програмної класифікації видатків:

               Соледарська міська рада:

0118800 «Інші субвенції» на суму 60,0 тис. грн. (співфінансування витрат на реалізацію проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Весняній, вул. Медовій, вул. Франко, вул. Залізничній, вул. ВЧД, вул. Чайковського, вул. Молодогвардійців, вул. Стадіонна, вул. Пушкіна м. Соледар»  

0111010 «Дошкільна освіта» на суму 649,54тис. грн.(оплата електроенергії-313,7 тис. грн.., оплата теплопостачання-345,84 тис.грн);

0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 55,4 тис. грн.(оплата електроенергії-11,6 тис. грн.., оплата теплопостачання-43,8 тис.грн);

        

 

        Збільшити планові призначення загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громадина суму 2786,702тис. грн., по коду програмної класифікації видатків:

               Соледарська міська рада:

 0110170 « Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» на суму 1 646,0 тис. грн. (заробітна плата на грудень місяць 2017р.-800,0 тис. грн.., нарахування на заробітну плату-176,0 тис. грн.,та надання премії до Дня місцевого самоврядування заробітна плата-550,0 тис.грн., нарахування на заробітну плату-120,0тис.грн.);

0116060 „Благоустрій міст, сіл, селищ”  на суму 100,0 тис. грн.(поточні трансферти підприємствам, а саме на поточний ремонт та обслуговування ліній вуличного освітлення-50,0 тис. грн.., благоустрій та озеленення прибудинкових територій міста-50,0 ти. грн.);
0118800 «Інші субвенції» на суму 8,799 тис. грн.., (заробітна плата-7,213 тис. грн.., нарахування на заробітну плату-1,586 тис. грн.).
        Управління освіти:

1011010 «Дошкільна освіта» на суму 294,94 тис. грн.(оплата електроенергії-194,94 тис. грн.., оплата природного газу-100,0 тис.грн);

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 600,0 тис. грн .(оплата електроенергії- 300,0 тис. грн.., оплата природного газу-300,0 тис.грн);

        КЗОЗ «ЦПМСД Соледарської міської ради»:

1412180 «Первинна медична допомога населенню» на суму 80,0 тис.грн, (придбання автозапчастин в т.ч. зимової гуми-60,0 тис. грн., на технічне обслуговування-20,0 тис. грн.).

        КЗОЗ «Соледарська міська лікарня» Соледарської міської ради:

 1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 35,0 тис. грн.,(  придбання автозапчастин та зимової гуми-12,0 тис. грн., на технічне обслуговування-3,0 тис. грн., для оплати водопостачання та водовідведення (жовтень-грудень)-20,0 тис. грн..)    

           Фінансове управління:

7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення» на суму 21,963 тис. грн.(придбання предметів,матеріалів, обладнання та інвентарю).

 

       Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади  комунальному підприємству „ Яковлівське ”  по коду програмної класифікації видатків:

 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ ”  на суму 100,0 тис. грн.,(поточні трансферти  для оплати предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме придбання світлодіодних ліхтарів).

 

 

       Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному підприємству „ Комунальник ”  по коду програмної класифікації видатків:

 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ ”  на суму 6,284тис. грн.,(поточні трансферти підприємства, а саме придбання запасних частин для ритуальної машини ГАЗ 3302 (4 колеса, акумулятор).

 

Зменьшити планові призначення спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  298,806 тис. грн. по коду програмної класифікації видатків:

Соледарська міська рада:

0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» на суму 276,843 тис.грн;

         Фінансове управління:

7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення» на суму 21,963 тис. грн.(придбання предметів довгострокового користування).

 

 

         Зменьшити планові призначення спеціального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади комунальному підприємству  
„ Яковлівське”  по коду програмної класифікації видатків:
 0116130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства ”  на суму 100,0 тис. грн., (капітальні трансферти підприємствам установам, організаціям).

 

Збільшити планові призначення спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  1571,262 тис. грн. по коду програмної класифікації видатків:

Соледарська міська рада:

0114100 «Школа естетичного виховання дітей» на суму 50,0 тис. грн.,(проектно-кошторисна документація по ремонту ПСМНЗ музичної школи м.Соледар);

0116060 «Благоустрій міст,сіл,селищ» на суму 1461,262 тис. грн..(спів фінансування заходу «Придбання сміттєвоза СКП «Комунальник» для вивозу твердих відходів з населених пунктів Соледарської міської обєднаної територіальної громади» - 607,262тис.грн.,придбання міською радою спеціалізованої техніки (автомобіля та цистерни) з подальшою передачею на баланс СКП «Водоканал»-854,0 тис.грн.);

0118800 «Інші субвенції» на суму 60,0 тис. грн. (співфінансування витрат на реалізацію проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Весняній, вул. Медовій, вул. Франко, вул. Залізничній, вул. ВЧД, вул. Чайковського, вул. Молодогвардійців, вул. Стадіонна, вул. Пушкіна м. Соледар»).

 

         Збільшити планові призначення спеціального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному підприємству „ Комунальник ”  по кодам програмної класифікації видатків:
 0118600 «Інші видатки ”  на суму 307,698 тис. грн., (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям, а саме для проведення капітального ремонту будівлі міської лазні у м.Соледар по вул.Паризької Комуни-
303,968 тис. грн..,  та проходження технічної експертизи з капітального ремонту 4,0 тис. грн.).

 

 

            3. Додаток 1,3,4 до рішення від 25.12.2016 № 7/1-14 „ Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2017 рік” викласти в новій редакції (додається). 

                       

          4.Організаційне забезпечення виконання цього рішення покласти на начальника фінансового управління  Бондарєва Ю.С.

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

 

Міський голова                                                                                 О.М.Степаненко

   

Яндекс.Метрика