Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

23 01.2020№ 7/52 1182

м. Соледар  

 

«Про виконання Програми «місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки за 2019 рік»

 

Заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І. «Про виконання Програми«місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки за 2019 рік», затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 18.05.2017 № 7/9 - 213, із внесеними до нього змінами, відповідно до Закону України від 19 листопада 1992 року № 2801-Х11 «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із внесеними до нього змінами, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, із внесеними до них змінами,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Інформацію начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І. «Про виконання Програми«місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки за 2019 рік, взяти до відома.

 

  2. Відділу охорони здоров’я (Безкровний) посилити профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, щодо направлення їх до вищих медичних закладів України. Провести роботу з випускниками Донецького, Харківського, Дніпровського медичних університетів, інтернами, з метою заохочення їх для роботи у комунальних закладах охорони здоров’я Соледарської міської ради.

 

3. Фінансовому управлінню (Глущенко), відділу з управління комунальною власністю (Чуйко), відділу охорони здоров’я (Безкровний) забезпечити в 2020 році матеріальні заохочення, відшкодувння вартості комунальних послуг, ремонт та надання житла медичним працівникам (лікарям), які згодились працювати в комунальних закладах охорони здоров’я Соледарської міської ради.

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціального захисту Рагозу О.О.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради  з питань  економічної політики, бюджету і фінансів  (Боровик),   соціального захисту та охорони здоров'я (Горбань), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.М.Редченко

 

Інформація

«Про виконання Програми «місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки за 2019 рік».

 

Програма «місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади прийнята Соледарською міською радою 18 травня 2017 року № 7/9-213,рішенням від 22.03.2018 № 7/23- 559 внесені зміни «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.05.2017 №7/9-213 «Про затвердження Програми «місцевих стимулів» для медичних працівників на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки».

 Основним завданням Програми є забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я фаховими спеціалістами, забезпечення їх житлом, проведення підготовки та перепідготовки лікарів і середніх медичних працівників, ефективне використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, спрямоване на підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

Мета Програми - забезпечення належного рівня надання медичної допомоги на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг, підвищення рівня укомплектованості медичними спеціалістами, престижу та соціального статусу медичних працівників.

Для реалізації цієї мети проводиться наступна робота: рішення міської ради (зі змінами та доповненнями) розміщені на сайті міської ради передані до закладів освіти громади, проводиться робота з випускниками шкіл, про. що відділ охорони здоров'я неодноразово звітував.

У лютому та жовтні 2019 року підготовлені листи та направлені до Департаменту охорони здоров’я (відділу кадрової роботи) та Донецького медичного університету, з метою направлення інтернів та випускників для роботи в медичних закладах громади. На 2019 рік один із випускників школи виявив бажання навчатися в вищому медичному закладі за кошти громади але не здав ЗНО.

 Другий напрямок роботи - приведення у відповідність встановленим санітарним та технічним вимогам  жилих приміщень. Для проживання лікарів визначені 3 квартири (службові). На сьогодні одна  квартира відремонтована і в ній проживає лікар, який виявив бажання у нас працювати. У двох інших проживання неможливе – складені кошториси на їх ремонт.                                                                                           

Третій напрямок роботи – підготовка та перепідготовка кадрів. 

Так по «ЦПМСД СМР».прийнято на роботу 3 лікаря, які прийняті на роботу за «Програмою» –педіатр (Музильов), 2 лікаря загальної практики сімейної медицини (Сайчук, Афонін). Підвищили кваліфікацію 2 лікаря, атестувалось 2 лікаря; підвищили кваліфікацію 8 середніх м/п, 4-отримано категорію.                                                                                                        Виконання положень Програми дало можливість заохочення лікарів для роботи в громаді, повністю забезпечити первинну ланку лікарями.

По КЗОЗ «Соледарська міська лікарня» прийнято на роботу 3 лікаря, 1 лікар-ендокринолог (Тарановська), 2 лікаря –терапевта (Ткаченко, Осіпцов), пройшли курси 6 лікарів, із них 1- спеціалізація, 5- удосконалення, атестувалось на вищу категорію 2 лікаря; підвищили кваліфікацію 8 середніх медичних працівників та отримали категорію 3 середніх медичних працівників.                                                                                                      Для виконання «Програми» заплановано в 2019 році було заплановано 575 тис.грн. місцевого бюджету по відшкодуванню плати комунальних послуг, виплати доплат та премій  лікарям, що погодились працювати в медичних закладах громади – витрачено 499,2 тис.грн.

Реалізація заходів, передбачених Програмою, надала змогу своєчасно надавати якісну медичну допомогу населенню в закладах охорони здоров,я громади та доказала необхідність продовження її реалізації у цьому році.

 

 

 

Начальник відділу охорони здоров’я                                      В.І.Безкровний

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

23.01.2020 № 7/52-1183

м. Соледар

 

Про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки

 

         Заслухавши начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка М. В., керуючись статтями 26, 59  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка М.В. про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, прийняти до відома.

 

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради (Рудченко).

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Секретар міської ради                                                                                 С. М. Редченко

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

23.01.2020 № 7/52-1183

 

Перелік заходів і завдань

Програми поводження з твердими побутовими відходамина території Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади на 2019 – 2020 роки

 

№ п/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходів

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(вартість), од./грн./ витрачено грн.

Результат

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

Придбання контейнерів для збору сміття

2019

рік 

 СКП «Комунальник»

Бюджет об’єднаної територіальної громади 

129 000,00/123399,00

 

Придбано 51 контенер (20 од. – 0,25 м3, 25 од.-0,75 м3, 6 од. – 1,1 м3)

 

 

Всього по Програмі

 

 

 

129 000,00/123399,00

 

 

 

 

Заступник міського голови    з питань

житлово-комунального  господарства                                                                                                             А. О. Черняєв

 

 Секретар міської ради                                                                                                                                     С. М. Редченко

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

23.01.2020 №7/52-1184

м. Соледар  

 

Про виконання Програми забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017 – 2019 роки за ІІ півріччя 2019 року

 

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. «Про виконання Програми забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017 – 2019 роки за ІІ півріччя 2019 року», затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 23.02.2017 №7/3-84, згідно з Житловим кодексом Української РСР від 30 червня 1983 року № 5464-Х, статтями 31, 33 Закону України від 13 січня 2005 року  № 2342- IV «Про забезпечення  організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування», пункту 64 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, зі змінами,  міська рада

 

ВІРІШИЛА:

 

1.        Інформацію начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. «Про виконання Програми забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017–2019 роки за ІІ півріччя 2019 року», затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 23.02.2017

№ 7/3 - 84,  взяти до відома.

 

2. Службі у справах дітей (Вілкова) забезпечити збереження житла, що знаходиться у  власності чи користуванні дітей- сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування; проводити методичну та інформаційно – роз'яснювальну роботу  із законними представниками дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо захисту їх житлових та майнових прав.

 

3. Фінансовому управлінню (Глущенко), відділу з управління  комунальною власністю (Чуйко), службі  у справах дітей (Вілкова) продовжити роботу щодо забезпечення у 2020 році житлом  згідно списку дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку.

 

4.Координаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

5.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань: економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик),   молодіжної політики, освіти, культури та спорту (Дергачова), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Секретар міської ради                                                                        С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

23.01.2020 №7/52-1185

м. Соледар

 

Про наданняв оренду обєкта права комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

Розглянувши службову записку від 15.01.2020 №97/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г. щодо надання в оренду об’єктів права комунальної власності Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, враховуючи витяг з протоколу від 15.01.2020 №1/20 засідання комісії по проведенню конкурсів на право оренди майна комунальної власності Соледарської міської ради, керуючись Законом України від 10 квітня 1992 року №2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» з внесеними змінами та доповненнями, Положенням про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Соледара, затвердженого рішенням міської ради від 25 вересня 2014 року №6/54-759, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати в оренду об’єкт права комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 16,7 кв.м розташоване за адресою: м. Соледар, вул. Соледарська, 1-А, – Товариство з обмеженою відповідальністю «Біо-Медика», для розміщення пункту забору біоматеріалу.

 

2. Відділу з управління комунальною власністю (Чуйко):

1) укласти договір оренди відповідно до пункту 1 підпункту 1 цього рішення;

2) переукласти діючий договір оренди на нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 22,76 кв.м, розташоване за адресою: м.Соледар, вул. Соледарська, 1-А, з фізичною особою-підприємцем Красовою Ольгою Миколаївною.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ з управління комунальною власністю (Чуйко).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського головиз питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Секретар міської ради                                                                         С. М. Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

23.01.2020№7/52  - 1186

м.Соледар

 

Про роботу військово – облікового

бюро з січня 2019 року по  грудень

2019 року 

 

         Заслухавши звіт завідувача військово-обліковим бюро Шикаревої Н.Г.про роботу бюро за період роботи з січня 2019 року по грудень 2019 року, на виконання рішення Соледарської міської ради від 19 квітня 2018 року № 7/24- 591 « Про затвердження графіку звітів про роботу управлінь, відділів, служб, спеціалістів Соледарської міської ради»,керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997року №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Звіт про роботу  військово-облікового  бюро Соледарської міської ради за період з січня 2019 року по грудень 2019 року  прийняти до відома.

 

2. Визнати стан роботи військово-облікового бюро Соледарської міської ради за період з січня 2019 року по грудень 2019 року   задовільним.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань   законності,   депутатської  діяльності і етики 

( Біленко ), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Секретар міської ради                                                                С.М.Редченко

 

 

ЗВІТ

про роботу військово-облікового бюро з січня 2019 року по грудень 2019 року 

 

        Військово-облікове бюро Соледарської міської ради (далі – ВОБ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно  до  Закону України « Про місцеве самоврядування у Україні». Бюро є виконавчим ор-ганом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпо-рядкованим виконавчому комітету Соледарської міської ради, Бахмутському об´єднаному міському військовому комісаріату ( далі – ОМВК), міському голові.

     Головною метою ВОБ є  забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов´язаних адміністративно- територіальних одиниць міської об'єднаної територіальної громади Соледарської міської ради  (далі-ОТГ).

         ВОБ у своїй діяльності керується:

         Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізацію та  мобілізаційну підготовку», Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов´язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  07 грудня 2016 року № 921,   наказами Міністерства оборони України, актами Президента України; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Соледарського міського голови, Положенням про ВОБ та іншими нормативно - правовими актами , що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

         Робота військово-облікового бюро здійснюється згідно з планами основних заходів роботи на рік, півріччя і щоквартальних.

         Основною задачею бюро є ведення військового обліку призовників і військовозобов´язаних адміністративно-територіальних одиниць Соледарської міської ОТГ, документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов´язаних,здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов´язанами встановлених правил військового обліку.

          На обліку в військово-обліковому бюро Соледарської міської ради знаходиться 3731  військовозобов'язаних, призовників і офіцерів , із них:

         офіцерів – 65;

         призовників – 459;

         солдат, сержантів і прапорщиків – 3207.

 

   На виконання   заходів із взяття на військовий облік, зняття та виклю-

чення з  нього військовозобов'язаних і призовників у   2019 році:

 

прийнято на військовий облік по Соледарській міській ОТГ – 154 особи;

вибуло- 85 осіб;

померло- 26 осіб.

 

                За період з січня  – по березень  2019 року була проведена приписка юнаків 2002 року народження до призовної дільниці Бахмутського ОМВК в кількості – 68 осіб.

 

         Згідно з наказом Міністерства оборони «Про призов на військову службу», відбулися  два призови на рік:                                             

 на весняному призові 2019 року підлягало призову – 334 призовника,

                                                         призвано – 15 юнаків;

на осінньому призові 2019 року підлягало призову – 316 призовника,

                                                         призвано – 7 юнаків.

      Здійснювали  облік змін у військовозобов’язаних і призовників адреси місця проживання, службового становища, освіти, сімейного положення і  вносили їх в п’ятиденний строк  в  облікові картки, картки первинного обліку  й оповіщалипро них  військкомат  повідомленнями:

           внесено змін до карток за звітний період- 184;

           надіслано - 47 повідомлень.

        Проводилась робота з картотекою військовозобов'язаних та призовників (заведення карток первинного обліку на військовозобов'язаних, які прибули  на облік з інших органів, внесення до карток змін облікових даних, робота з картками військовозобов'язаних, які вибувають в інші органи, помирають).

       Протягом 2019року оповіщено на вимогу військового комісаріату 106   військовозобов'язаних 1973-1960 р.н.   для відновлення на військовий облік і забезпечували своєчасне прибуття за цим викликом до військкомату.

          Складалися та надавалися  до Бахмутського ОМВК списки призовників 1992 - 2002 р.н. по формі – 14 два рази на рік.

          Проводили звіряння  карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами,господарськими книгамиіншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов’язаних та призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу.

         Всього охоплено- 58 подвір'я.

             За звітний періодздійснили:

      - 35поздоровленьподарунковими наборами( по 500 грн.),з нагоди днянародження,учасників – ювілярів Другої світової війни від 80 років і старше;

      - 16 поздоровлень (  по 1000 грн.кожному),з нагоди днянародження,інвалідамвійни та учасникамбойових дійДругої світової війнипо СоледарськійміськійОТГ.

         Брали участь у мітингах,  підготовці до свят.    

          У квітні та травні, жовтні та листопаді  місяцях відпрацьовували і   надали до ОМВК списки  призовників 1992- 2002 р.н., які не  з'явились на призовну дільницю для проходження медичної комісії .

          У травні  2019 року надалось звернення Соледарської міської ради до начальника Бахмутського   відділу Головного     управління Національної поліції  в Донецькій області щодо ухилення громадян ( призовників) від виконання військового обов'язку в кількості 169 осіб.

          Здійснили звіряння карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників, які перебувають на обліку, з даними військового комісаріату згідно з планом Бахмутського ОМВК.

              Два раза за рік проводилось звіряння списків призовників по Соледарській міській ОТГ 1992- 2002 р.н. зі списками Бахмутського ОМВК.

        Складались і формувались списки юнаків 2003 р.н., які будуть приписуватись на початку 2020 року до призовної дільниці Бахмутського ОМВК.      

                Облік військовозобов'язаних та призовників ведеться на картках первинного обліку.

          Ведеться облік усіх підприємств, організацій, установ, які знаходяться на території громади,  здійснюється систематичний контроль за їх військово-обліковою роботою і один раз на рік звіряються облікові дані карток первинного обліку з особовими картками типової форми Т-2 підприємств. За  результатами звіряння :

 

                                                            2019 рік                    

ДП « Артемсіль»

працівників-2777 ; в/з взагалі-793, по Соледарській міській ОТГ- 480;

призовників- 10,

офіцерів- 36.

«Кнауф Гіпс Добас»

працівників-408 ; в/з-218,

призовників- 2,

офіцерів- 1.

КНП« Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»

працівників – 105; в/з- 26.

КНП  « Центр первинної медико – санітарної допомоги Соледар-ської міської ради»

працівників-38; в/з-27.

СКП « Комунальник»

працівників-28;в/з - 10

СК ПРЖП « Ремонтник»

працівників- 86; в/з-31.

ЗАО « БАС»

не проводилось

Станція Сіль, Депо Сіль

не проводилось

 

 

         Попереджено військовозобов’язаних запасу за порушення правил військового обліку по громаді – 21 особа.

Своєчасно подаються звітні документи про виконану роботу по військовому обліку та плани роботи.

          Працівники ВОБ підвищують кваліфікацію шляхом самоосвіти та відвідуванням занять, які проводить представник ОМВК на базі Бахмутського міськвійськкомату.

          Інформація про діяльність ВОБ оприлюднюється на сайті міської ради.

                                   

 

Завідувач військово-обліковим

бюро Соледарської міської ради                                                                     Н.Г.Шикарева

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

23.01.2020 № 7/52-1187

м. Соледар

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність

 

             Розглянувши заяву від 28.12.2019 № 5361/18-26                                            гр. Товстокоренко Г.Л., проект землеустрою, враховуючи позитивні матеріали погодження проекту, керуючись статтями 12, 118, 122, 125, 126, 186  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Товстокоренко Ганні Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Кринична, буд. б/н, с. Краснополівка  Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га (кадастровий номер 1420988000:03:000:0007) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Товстокоренко Ганні Леонідівні  (ІПН 1946115280) по  вул. Кринична, буд. б/н у с. Краснополівка Роздолівського старостинського округу №8 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) В 02.01.

 

             2. Рекомендувати гр. Товстокоренко Г.Л.:

            

1)      зареєструвати право власності на землю згідно чинного законодавства;

              2) дотримуватися обов’язків землевласника відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.

 

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Секретар міської ради                                                                С.М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

23.01.2020 №7/52-1188

м. Соледар

 

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельних ділянок

 

             Розглянувши заяви від 21.12.2019 № 5236/18-26 гр. Дерев`янченка В.С, від 21.12.2019 № 5235/18-26 гр. Бєлікової О.Г., від 20.12.2019 № 5230/18-26 Куліковської І.А., від 24.12.2019 № 5329/18-26 Петухової С.С., технічні документації із землеустрою, керуючись статтями 12, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пунктами 16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, Законом України від 05 червня 2003 року «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» з внесеними змінами, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Дерев`янченку Вячеславу Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) м. Соледар, вул. Гоголя, 5-А Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,1000 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Дерев`янченку В.С. (ІПН ХХХХ) у м. Соледар,  вул. ХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) В 02.01.

2. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянці Бєліковій Олені Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Яковлівка       вул. Гагаріна  буд 5 Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Бєліковій О.Г. (ІПН ХХХХ) у с. Яковлівка, вул. ХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) В 02.01.

3. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: с. Яковлівка, вул. Гагаріна, 28 Бахмутського району Донецької області для передачі у власність гр. Куліковська Ірина Анатоліївна» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,1740 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Куліковській І.А. (ІПН ХХХХ) у с. Яковлівка, вул. ХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) В 02.01.

4. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянці Гончаровій Тетяні Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: с. Яковлівка вул. Нижня буд. 19-а Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,1557 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Гончаровій Т.В. (ІПН ХХХХ) у с. Яковлівка, вул. ХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) В 02.01.

5. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: с. Парасковіївка,                                      вул. Набережна, 8 Бахмутського району Донецької області землекористування: гр. Петухова Світлана Станіславівна» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,2028 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Петуховій С.С. (ІПН ХХХХ) у с. Парасковіївка, вул. ХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) В 02.01.

 

          6. Громадянам, визначеним у даному рішенні,  здійснити заходи щодо державної реєстрації речових прав на земельні ділянки.

          

           7. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

23.01.2020 № 7/52-1189

м. Соледар

 

Про погодження документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

 

             Розглянувши заяви від 27.12.2019 № 5354/18-26 гр. Черноусової Т.С., від 27.12.2019 № 5355/18-26 гр. Савенко С.К., від 11.01.2020 № 51/18-26                      гр. Томарова В.В., технічні документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, керуючись статтями 12,  122,  186  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року  № 2768-ІІІ, статтями 19,25,56 Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року № 858-IV, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок № 1420981000:07:000:0035 у межах населеного пункту с. Федорівка (колишня Васюківська сільська рада що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області».

 

2. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок № 1420980500:01:047:0020 за межами населених пунктів на території Берестівської сільської ради (колишня Берестівська сільська рада, що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області».

 

3. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок № 1420987000:01:014:0008 за межами населених пунктів на території Парасковіївської сільської ради (колишня Парасковіївська сільська рада, що увійшла до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади) Бахмутського району Донецької області».

             4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Секретар міської ради                                                                С.М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

23.01.2020 № 7/52-1190

м. Соледар

 

Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки    

 

              Розглянувши заяву від 27.12.2019 № 5347/18-26 гр. Папуши С.П. про поновлення терміну дії договору оренди земельних ділянок, керуючись статтями 12, 122, 125, 126 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ, статтею 33 Закону України від 06 жовтня 1998 року №161-ХІV«Про оренду землі» з внесеними змінами, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

             1. Поновити термін дії договору оренди земельної ділянки (яка знаходиться в межах земельної ділянки комунальної власності площею 30,6231 га, кадастровий номер ХХХХ), зареєстрований у Артемівському районному відділі ДРФ ДП «Центру ДЗК» від 09.09.2004 № 241:

 

             1) гр. Папуші С.П. (ІПН ХХХХ) загальною площею 10,3000 га, для сінокосіння та випасання худоби (А 01.08) із земель сільськогосподарського призначення (поліпшених пасовищ) комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області, розташованої за межами населеного пункту с. Володимирівка колишньої Володимирівської сільської ради, терміном на 7 років.

 

            2. Встановити гр. Папуші С.П. орендну плату за користування земельною ділянкою загальною площею 10,3000 га  у розмірі 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 12 579,01 грн. (дванадцять тисяч п’ятсот сімдесят дев’ять грн. 17 коп.) за рік.

          

             3. гр. Папуші С.П.:

1)       в місячний термін укласти  з  Соледарською  міською радою  в особі Соледарського міського голови Степаненка О.М. додаткову угоду до договору оренди земельних ділянок про його поновлення та зареєструвати її відповідно до  чинного законодавства;

2)       в п’ятиденний строк після державної реєстрації додаткової угоди оренди земельної ділянки, надати копії договору до Бахмутської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області;

              2) дотримуватися обов’язків землекористувача відповідно до вимог статей  96, 103 Земельного кодексу України.

          

                    4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради(Худобець).

 

             5. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Секретар міської ради                                                                 С.М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

23.01.2020 № 7/52 - 1191

м. Соледар

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

             Розглянувши заяви від 16.12.2019 № 5198/18-26 гр. Григоренко В.П., від 21.12.2019 № 5234/18-26 гр. Качуровського В.С.,  керуючись статтями 12, 81, пунктами 16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, Законом України від 05 червня 2003 року № 899-IV«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» з внесеними змінами, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із   землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки:

 

1) гр. Григоренко В.П. (ІПН ХХХХ) загальною площею 5,31 умовних кадастрових гектари, із земель колишнього КСП «Зоря» за межами населених пунктів с. Бахмутське на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01);

                    

          2) гр. Качуровському В.С. (ІПН ХХХХ) загальною площею 5,19 умовних кадастрових гектари,  із земель колишнього КСП «Птахофабрика «Артемівська» за межами населених пунктів с. Яковлівка на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

 

          2. Рекомендувати гр. Григоренко В.П., гр. Качуровському В.С. замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Секретар міської ради                                                                      С.М. Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

23.01.2020  № 7/52 - 1192

м. Соледар                                                              

 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 

Розглянувши заяви від 13.01.2020 №68/18-26  гр. Степаненко В.В., від 21.12.2019 № 5237/18-26 гр. Федорченка А.В., від 18.12.2019 № 5212/18-26 гр. Коваленко Р.В., від 23.12.2019 № 5241/18-26 гр. Авакян К.С., про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , керуючись статтями 12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

 

          1) гр. Степаненко В.В. (ІПН ХХХХ), загальною площею до 0,0700 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (В 03.07) - нежилого приміщення кафе «Тонус», із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області у м. Соледарі по                         вул. ХХХХ, з метою  надання у користування на умовах оренди;

 

   2) гр. Коваленко Р.В. (ІПН ХХХХ), загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В 02.01) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області у с. Бахмутське. по вул.ХХХХ для подальшої передачі у власність;

 

3) гр. Федорченку А.В. (ІПН ХХХХ), загальною площею до 0,0100 га для будівництва індивідуального гаражу (В.02.05) за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у  м. Соледар, вул. ХХХХ;

 

4) гр. Авакян К.С. (ІПН ХХХХ), загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В 02.01) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області у                            с. Благодатне по вул.ХХХХ для подальшої передачі у власність.

 

2. Рекомендувати громадянам, зазначеним у даному рішенні,замовити розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до  закону

 

             3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Секретар міської ради                                                                      С.М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

23.01.2020 № 7/52- 1193

м. Соледар

 

Про надання згоди на поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Соледарської міської ОТГ

 

             Розглянувши заяви від 28.12.2019  № 5358/18-26 гр. Литвиненка Ю.В., від 28.12.2019 № 5365/18-26 гр. Пятаєвої М.В., від 27.12.2019                        № 5356/18-26 гр. Сінєльніка О.О., від 24.12.2019 № 5338/18-26                                 гр. Дерев’янка А.Л., від 03.01.2020 № 26/18-26 гр. Судавцової Л.І.,                        від  03.01.2020 № 24/18-26 гр. Лук’янець О.І., від 28.12.2019 № 5368/18-26               гр. Шевченко Н.Р., керуючись    статтями 26, 56 Закону України від 22 травня 2003 року № 858-ІV«Про землеустрій», статтями 12, 79-1 Земельного кодексу України від  25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.              Надати згоду на поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області та дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок:

1) площею 7,5242 га (кадастровий номер 1420982000:01:101:0002), яка розташована за межами населеного пункту с. Трипілля колишньої Володимирівської сільської ради, гр. Литвиненку Ю.В.;

2) площею 102,6864 га (кадастровий номер 1420982000:01:111:0004), яка розташована  за межами населеного пункту с. Трипілля колишньої Володимирівської сільської ради, гр. Сінєльніку О.О.;

3) площею 134,4138 га (кадастровий номер 1420982000:01:119:0004), яка розташована за межами населеного пункту с. Володимирівка колишньої Володимирівської сільської ради, гр. Судавцовій Л.І. та гр. Лук’янець О. І.;

           4) площею 22,0644 га (кадастровий номер 1420980300:01:005:0030), яка розташована  за межами населеного пункту с. Підгороднє колишньої Бахмутської сільської ради, гр. Дерев’янку А.Л.;

           5) площею 23,6475 га (кадастровий номер 1420980500:01:019:0024), яка розташована за межами населеного пункту с. Берестове колишньої Берестівської сільської ради, гр. Пятаєвій М.В.;

            6) площею 9,6592 га (кадастровий номер 1420980500:01:020:0026), яка розташована за межами населеного пункту с. Берестове колишньої Берестівської сільської ради, гр. Шевченко Н.Р.

             

            2. Рекомендувати громадянам та юридичній особі зазначеним у даному рішенні замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

           3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Секретар міської ради                                                                      С.М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

23.01.2020 №7/52 - 1194

м. Соледар

 

Про визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності  для продажу права на них на земельних торгах, підготовку лотів до проведення земельних торгів та реалізацію земельних торгів  з продажу права оренди на земельні ділянки

 

              Розглянувши службову записку від 13.01.2020 № 64/18-26 начальника відділу земельних ресурсів Худобець О.В. про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок для продажу права на них на земельних торгах,з метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет, для економії коштів місцевого бюджету, керуючись статтями 12, 134, 135,136,137 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року  № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.     Включити до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу права на них на земельних торгах, підготовку лотів до проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельних торгах наступні земельні ділянки:

-         земельна ділянка орієнтовною площею 50,0000 га, яка знаходиться в межах земельної ділянки загальною площею 81,8977 га (кадастровий номер 1420982000:01:053:0004), яка розташована за межами населених пунктів (колишньої Володимирівської сільської ради) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області;

-         земельна ділянка загальною 4,6532 га, (кадастровий номер 1420982000:01:055:0022), яка розташована за межами населених пунктів (колишньої Володимирівської сільської ради) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області;

-         земельна ділянка загальною площею 4,2659 га, (кадастровий номер 1420982000:01:055:0025), яка розташована за межами населених пунктів (колишньої Володимирівської сільської ради) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області;

-         земельна ділянка загальною площею 1,6141 га, (кадастровий номер 1420982000:01:055:0026), яка розташована за межами населених пунктів (колишньої Володимирівської сільської ради) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області;

-         земельні ділянки загальною площею 32,5306 га, у тому числі: ділянка №1 – 17,9525 га, ділянка №2 – 10,4226 га, ділянка №3 – 4,1555 га, які розташовані  у м. Соледарі Бахмутського району Донецької області.

 

               2. Відповідно до пункту 5 статті 135, пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах та проведення земельних торгів здійснити без використання бюджетних коштів, за рахунок коштів виконавця земельних торгів, на підставі договору про підготовку лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів  у формі аукціону між Організатором торгів та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат Виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

 

            3. Доручити міському голові Степаненку О.М. укласти Договір із спеціалізованою організацією – Виконавцем земельних торгів про підготовку лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів  у формі аукціону.

 

            4. Організаційне виконання даного рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради (Худобець).

   

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Секретар міської ради                                                                     С.М. Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

52 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

23.01.2020 №7/52 – 1195

м.Соледар

 

Про створення спостережної (наглядової) ради комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров'я(горбань Л.В.), керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити спостережну (наглядову) раду комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради».

 

2. Затвердити Положення про спостережну (наглядову) раду комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» (додаток 1).

 

3. Затвердити склад спостережної (наглядової) ради комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» (додаток 2).

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ охорони здоров'я (Безкровний).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров'я(Горбань Л.В.), заступника міського головиз гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 

Секретар міської ради                                                                  С.М.Редченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

23.01.2020 №7/52-1195

 

Додаток 1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну (наглядову)раду комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»

 

І. Загальна частина

 

1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов’язки спостережної (наглядової) ради комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» та організацію її роботи.

2. Спостережна (наглядова) рада у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом закладу охорони здоров’я, рішеннями Соледарської міської ради і Положенням про спостережну (наглядову) раду.

3. Основними принципами діяльності спостережної (наглядової) ради є:

1) колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

2) прозорість діяльності;

3) неупередженість і рівноправність членів спостережної (наглядової) ради;

4) незалежність.

 

ІІ. Правовий статус спостережної (наглядової ради)

 

4. Спостережна (наглядова) рада є колегіальним контролюючим органом підприємства, яка здійснює контроль за його діяльністю.

5. Діяльність спостережної (наглядової) ради базується на принципах добровільності, рівноправності її членів, законності, гласності.

6. Метою діяльності спостережної (наглядової) ради є захист інтересів територіальної громади, як власника, забезпечення реалізації статутних завдань підприємства, підвищення ефективності управління та контроль за діяльністю керівника підприємства.

7. Порядок створення, діяльності та питання, віднесені до їх компетенції, визначаються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Положенням та рішеннями засновника підприємства.

8. Спостережна (наглядова) рада при підприємстві діє на колегіальній основі.

9. Спостережна (наглядова) рада звітує перед засновником підприємства на його вимогу, але не рідше одного разу на півроку.

 

ІІІ. Права та обов’язки членів спостережної (наглядової) ради

 

10. Голова спостережної (наглядової) ради:

1) організовує роботу спостережної (наглядової) ради;

2) скликає, проводить засідання спостережної (наглядової) ради, головує на засіданнях;

3) представляє раду в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

4) звітує перед засновником про результати роботи спостережної (наглядової) ради;

5) підписує рішення спостережної (наглядової) ради, листи та запити.

11. Члени спостережної (наглядової) ради мають право:

1) отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) вимагати позачергового скликання спостережної (наглядової) ради;

3) знайомитися з порядком денним засідання спостережної (наглядової) ради, з протоколами засідання спостережної (наглядової) ради.

12. Члени спостережної (наглядової) ради зобов'язані:

1) брати участь у засіданнях спостережної (наглядової) ради;

2) діяти в інтересах підприємства;

3) виконувати рішення, прийняті засновником та спостережною (наглядовою) радою;

4) не розголошувати конфіденційну, службову інформацію, комерційну таємницю щодо діяльності підприємства.

 

ІV. Функції спостережної (наглядової) ради

 

13. Спостережна (наглядова) рада здійснює контроль за діяльністю підприємства з метою забезпечення її прозорості, законності, правомірності та доцільності.

14. На виконання функцій спостережна (наглядова) рада:

1) здійснює контроль за виробничою та фінансово-господарською діяльністю;

2) здійснює контроль за виконанням рішення засновника;

3) розглядає фінансові звіти підприємства за місяць, квартал, рік;

4) аналізує дії керівника щодо управління підприємством;

5) вносить пропозиції засновнику з питань діяльності підприємства;

6) надає пропозиції засновнику та керівнику підприємства щодо покращення результатів діяльності підприємства;

7) погоджує організаційну структуру підприємства, пропозицій, змін до статуту та положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю підприємства;

8) вирішує інші питання, що належать до компетенції спостережної (наглядової) ради відповідно до законодавства, статуту підприємства та рішення Соледарської міської ради.

 

V. Повноваження спостережної (наглядової) ради

 

15. Спостережна (наглядова) рада має право:

1) отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій;

2) отримувати інформацію щодо діяльності підприємства, у тому числі копії усіх договорів, у яких однією із сторін є підприємство, наказів керівника, інших вхідних, вихідних та внутрішніх документів;

3) надавати пропозиції, обов’язкові для розгляду керівником;

4) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності підприємства;

5) заслуховувати звіти керівника щодо окремих питань діяльності підприємства;

6) у будь-який час вимагати позачергових звітів щодо діяльності підприємства за визначений проміжок часу;

7) брати участь у нарадах, засіданнях, комісіях, які проводяться на підприємстві;

8) вносити пропозиції засновнику щодо призначення керівника підприємства;

9) здійснювати контроль за поточною діяльністю керівника підприємства та інформувати засновника про заходи та результати контролю;

10) вносити пропозиції засновнику щодо звільнення керівника за невиконання або за неналежне виконання трудових обов’язків або умов контракту;

11) повідомляти засновника про необхідність прийняття рішення про тимчасове відсторонення керівника від здійснення повноважень одночасно з призначенням особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника;

12) здійснювати контроль за виконанням комунальним підприємством розпоряджень голови міської ради, рішень сесій міської ради;

13) інформує Соледарську міську раду про недоліки діяльності підприємства;

14) надає пропозиції Соледарській міській раді та головному лікарю некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

16. Виключно за погодженням з головою спостережної (наглядової) ради здійснюється:

1) відчуження майна підприємства;

2) укладання договорів вартістю більше 5 відсотків статутного капіталу підприємства;

3) зміна штатного розкладу, організаційної структури, та правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

4) погодження грошових та матеріальних витрат підприємства;

5) порядок оплати праці та преміювання працівників підприємства з подальшим затвердженням на сесії міської ради;

6) затвердження фінансового плану підприємства на наступний рік.

17. Посадові особи підприємства забезпечують вільний доступ членам спостережної (наглядової) ради до інформації щодо ведення господарської та фінансової діяльності підприємства в межах, визначених законодавством України, Статутом підприємства та рішенням засновника.

 

VІ. Формування та склад спостережної (наглядової) ради

 

18. Персональний склад спостережної (наглядової) ради визначається рішенням засновника у кількості 7 осіб за пропозицією голови міської ради.

19. До складу спостережної (наглядової) ради входять голова, секретар та члени спостережної (наглядової) ради. Пропозиції про висування кандидатів для обрання до складу спостережної (наглядової) ради подаються головою міської ради.

20. Спостережну (наглядову) раду очолює голова, який обирається зі складу членів спостережної (наглядової) ради прямим голосуванням.

21. Спостережна (наглядова) рада має право в будь-який час переобрати голову спостережної (наглядової) ради.

22. У разі неможливості виконання головою спостережної (наглядової) ради своїх повноважень, його повноваження виконує член спостережної (наглядової) ради, який обирається шляхом прямого голосування. Секретар спостережної (наглядової) ради обирається зі складу її членів прямим голосуванням.

 

VІІ. Строк повноважень спостережної (наглядової) ради

 

23. Строк повноважень членів спостережної (наглядової) ради становить 3 роки.

24. Повноваження можуть бути достроково припинені у разі:

1) особистої заяви члена спостережної (наглядової) ради про дострокове припинення повноважень;

2) за рішенням спостережної (наглядової) ради, у разі систематичного невиконання членом спостережної (наглядової) ради своїх обов’язків;

3) неможливості виконання своїх обов’язків за станом здоров’я.

25. Голова міської ради подає кандидатури на заміну члена спостережної (наглядової) ради, повноваження якого були достроково припинені, до складу спостережної (наглядової) ради.

26. Соледарська міська рада приймає відповідне рішення щодо зміни персонального складу спостережної (наглядової) ради.

 

VІІІ. Засідання спостережної (наглядової ) ради

 

27. Організаційною формою роботи спостережної (наглядової) ради є засідання.

28. Засідання спостережної (наглядової) ради проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правоможними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення спостережної (наглядової) ради приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

29. Засідання спостережної (наглядової) ради скликаються головою спостережної (наглядової) ради у разі необхідності, за власною ініціативою або на вимогу:

1) члена спостережної (наглядової) ради;

2) рішення засновника;

3) голови міської ради.

30. На засідання спостережної (наглядової) ради можуть бути запрошені:

1) представники засновника;

2) керівник підприємства;

3) керівники структурних підрозділів підприємства;

4) голова профспілкового комітету підприємства;

5) інші відповідальні особи.

31. Порядок денний засідання спостережної (наглядової) ради затверджується головою спостережної (наглядової) ради.

32. Повідомлення про проведення засідання спостережної (наглядової) ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та його порядок денний.

Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання спостережної (наглядової) ради її члени повідомляються головою або секретарем спостережної (наглядової) ради персонально не пізніше як за 2 робочі дні до дня проведення засідання.

33. Рішення спостережної (наглядової) ради на засіданні приймається способом відкритого голосування, якщо інше не визначено спостережної (наглядової) радою.

34. Під час засідання спостережної (наглядової) ради секретар спостережної (наглядової) ради або інша, уповноважена спостережною (наглядовою) радою, особа веде протокол.

35. Протокол засідання спостережної (наглядової) ради підписується головуючим на засіданні та секретарем спостережної (наглядової) ради.

36. Засідання спостережної (наглядової) ради або хід розгляду окремого питання її засідання може фіксуватися технічними засобами.

37. Протокол засідання спостережної (наглядової) ради оформляється у двох примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

Один з цих примірників передається на зберігання керівнику підприємства протягом п'яти робочих днів після оформлення протоколу засідання спостережної (наглядової) ради.

38. Рішення, прийняті спостережною (наглядовою) радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами спостережної (наглядової) ради, керівником та іншими представниками підприємства.

39. Рішення спостережної (наглядової) ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу або рекомендацій окремо з кожного питання.

40. Контроль за виконанням рішень, прийнятих спостережною (наглядовою) радою, здійснює голова спостережної (наглядової) ради і, за його дорученням, секретар спостережної (наглядової) ради.

41. Позачергові засідання спостережної (наглядової) ради скликаються на вимогу засновника, голови спостережної (наглядової) ради або голови міської ради.

42. Ведення та зберігання протоколів засідання спостережної (наглядової) ради забезпечується головою спостережної (наглядової) ради.

43. Протоколи засідань спостережної (наглядової) ради підшиваються передаються до архіву підприємства. Протоколи засідань спостережної (наглядової) ради зберігаються протягом всього строку діяльності підприємства.

 

ІХ. Відповідальність

 

44. На вимогу засновника, голова спостережної (наглядової) ради зобов'язаний надати звіт про діяльність спостережної (наглядової) ради.

45. У разі невиконання чи неналежного виконання членом спостережної (наглядової) ради своїх обов'язків, голова спостережної (наглядової) ради уповноважений інформувати про це на засіданнях спостережної (наглядової) ради та ставити питання про переобрання члена спостережної (наглядової) ради.

46. Члени спостережної (наглядової) ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

Х. Припинення діяльності наглядової ради

 

Діяльність спостережної (наглядової) ради припиняється за рішенням ради або після закінчення строку, на який вона створювалась.

 

 

Начальник відділу охорони здоров'я

 

В.І. Безкровний

 

 

 

Секретар міської ради

 

С.М. Редченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

23.01.2020 №7/52-1195

 

Додаток 2

 

Склад спостережної (наглядової) ради

комунального некомерційного підприємства «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»

 

Члени спостережної (наглядової) ради

 

Безкровний Віктор Іванович

– начальник відділу охорони здоров'я;

 

 

Двуреченська Марина Олександрівна

– головний спеціаліст відділу охорони здоров’я;

 

 

Петров Сергій Михайлович

– депутат міської ради; керівник ГО "Соледарськаплатформаініціатив"

 

 

Пєшкова Нона Олегівна

– головний бухгалтер КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»;

 

 

Савенко Світлана Казимирівна

– спеціаліст 1 категорії відділу  обліку і звітності фінансового управління Соледарської міської ради;

 

 

Чесняк Світлана Юріївна

– депутат міської ради;

 

 

Шокарєв Костянтин Вікторович

– представник колективу КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради».

 

 

Начальник відділу охорони здоров'я

 

 

В.І. Безкровний

 

 

 

Секретар міської ради

 

С.М. Редченко

 

   

Яндекс.Метрика