Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

51 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16.01.2020№7/51-1181

м. Соледар

 

Про затвердження Програми щодо сприяння розвитку
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки

 

Розглянувши службову записку від 14.01.2020 року № 84/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального  господарства Черняєва А. О., з метою забезпечення сталого розвитку житлового господарства Соледарської міської об’єднаної територіальної громади через виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів, спрямованих на відновлення експлуатаційних властивостей багатоквартирних  будинків, утримання їх у належному стані, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у багатоквартирних  будинках, проведення модернізації житлового фонду, відповідно до законів України: від 19 червня 1992 року №2482-XII «Про приватизацію державного  житлового фонду», із внесеними до нього змінами, від 29 листопада 2001 №2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», зі змінами, від 14 травня 2015 №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», із внесеними до нього змінами, статтями 26, 59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (додається).

 

2. Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) передбачати кошти у бюджеті об’єднаної територіальної громади на фінансування заходів, зазначених у Програмі  щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2022 роки.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 19.10.2017 року №7/16-377 «Про затвердження програми щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки»

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Рудченко), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                      О.М.Степаненко

 

Додаток

 

до рішення міської ради

16.01.2020 №7/51-1181

 

ПРОГРАМА

щодо сприяння розвитку
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки

 

м. Соледар

2020

ЗМІСТ

 

 

1.

Паспорт Програми щодо сприяння розвитку
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки

5

2.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямований   Програма

7

3

Мета  Програми

9

4

Обґрунтування шляхів  і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

10

5.

Обсяги та джерела фінансування  Програми

11

6

Умови отримання співфінансування на заходи щодо проведення капітального ремонту в будинках ОСББ

11

6.1

Фінансування робіт з капітального ремонту в будинках ОСББ, де подальша експлуатація становить загрозу життю мешканців та жителів громади

12

7.

Строки виконання Програми

13

8.

Очікувані результати виконання Програми

13

9.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

14

 

Додаток 1

Заходи з реалізації програми

15

 

Додаток 2

Ресурсне забезпечення програми

17

 

 

1. П А С П О Р Т

Програми щодо сприяння розвитку

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки

1.

Ініціатор

розроблення Програми 

Відділ житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа

про розроблення Програми

Розпорядження міського голови  від 13.11.2019 року №234р «Про створення робочої групи з розробки проекту Програми щодо сприяння розвиткуоб’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаноїтериторіальної громади на 2020-2022 роки»

3.

Головний

розробник Програми

Робоча група з розробки проектуПрограми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020-2022 роки

4.

Відповідальний

виконавець Програми 

Відділ житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури

5.

Співвиконавці (учасники) Програми

- Фінансове управління Соледарської міської ради;

- об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі –ОСББ)

6.

Термін реалізації

Програми 

 

2020 – 2022 роки

7.

Мета Програми

 

 

Сприяння сталого  розвитку ОСББ на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади шляхом формування сприятливих умов для їх створення та  ефективного функціонування, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду  та утримання його у належному стані, забезпечення відкритості та прозорості у реалізації місцевої політики у сфері підтримки розвитку ОСББ, залучення ОСББ до її формування та реалізації.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього:

2020 рік – 1705,835 тис.грн.

2021 рік – 625,00 тис.грн.

2022 рік – 680,0 тис.грн.

 

у тому числі: 

 

 

коштів державного    бюджету;

обґрунтування необхідного обсягу субвенцій подається щороку у встановлену законодавством порядку

 

коштів обласного бюджету

 

 

 • коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади;

Сума визначається при затвердженні та виконанні міського бюджету на відповідний рік

 

кошти інших джерел.

 (відповідно до угод про спільну реалізацію проектів)

 

Кошти ОСББ

2020 рік – 60 тис.грн.

2021 рік – 62,5 тис.грн.

2022 рік – 68,0 тис.грн.

9.

Очікувані результати виконання Програми

Створення сприятливих умов для розвитку ОСББ на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

- надання консультацій ініціативним групам з питань створення ОСББ, асоціацій ОСББ;

- підвищення свідомості та згуртованості людей;

- виконання капітальних ремонтів на багатоквартирних  житлових  будинках

10.

Ключові показники ефективності

Рівень ефективності виконання Програми визначається за результатами:

Для мешканців ОСББ:

-активізація громадян у вирішенні власних проблем та їх соціальна мобілізація;

-можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання житлових будинків;

-поліпшення технічного стану житлових будинків та умов проживання у них;

-цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;

-контроль за якістю проведення ремонтних робіт у будинках;

-можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку чи квартири.

Для Соледарської  міської ради:

-реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

-зменшення обсягу витрат з бюджету об’єднаної територіальної громади на утримання житлових будинків, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, дотримання прозорості та звітності використання бюджетних коштів;

-створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;

- збільшення кількості створених ОСББ та їх ефективного функціонування (планується що за період реалізації Програми буде створено 5 ОСББ).

 

Програма щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: від 19 червня 1992 року №2482-XII «Про приватизацію державного житлового фонду»,від 21травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,від 29 листопада 2001 року №2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», від 14 травня 2015 року №417-VIII«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанови Кабінету Міністрів України  від 11 жовтня 2002 № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Житлово-комунальне господарство (далі –ЖКГ) України - це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економіки країни і на сьогодні є однією з найменш реформованих сфер національної економіки.

Сфера ЖКГ налічує ряд підгалузей, серед яких пріоритетною є житлове господарство. Житлове господарство - соціально важливий підрозділ міського господарства, який забезпечує населення необхідними житлово-комунальними послугами на рівні не нижче державних соціальних стандартів.

За роки незалежності України спостерігається погіршення технічного та економічного стану ЖКГ. Це обумовлено як суб’єктивними, так і значною мірою об’єктивними причинами: органимісцевого самоврядування одержали у спадщину дуже зношену інфраструктуру і не отримали фінансових можливостей для її реконструкції та модернізації; стратегічні прорахунки в проведенні приватизації житла (приватизація тільки площі квартир без місць загального користування).

В результаті - важкий фінансовий стан майже всіх підрозділів ЖКГ, несвоєчасна оплата за надані послуги, невиконання в повному обсязі ремонтних робіт, збільшення кількості звернень та скарг від населення свідчить про необхідність докорінного реформування галузі.

Основним проблемним питанням у житловому господарстві є неефективність існуючої системи обслуговування, де житлово-експлуатаційна організація одночасно виступає в ролі замовника та виконавця послуг з обслуговування і утримання житлових будинків. Така система не здатна забезпечити вимоги мешканців щодо повноти та якості житлових послуг.

Переважна більшість обслуговуючих підприємств не має мотивації до ефективного господарювання, що призводить до механічного перенесення невирішених проблем на споживачів відповідно через підвищення цін та тарифів або на державний та місцеві бюджети - в частинах субсидіювання населення, а також виділення бюджетних коштів для утримання та проведення ремонтних робіт у житловому господарстві.

На шляху реформування і розвитку житлового господарства дуже важливо змінити ставлення споживачів житлово-комунальних послуг до реформи. Є два людських фактори, які можуть стати суттєвою перешкодою на шляху реформи.

Перший - небажання населення разом з правами приймати обов'язки. Звичайно, ми всі хочемо своєчасно отримувати якісні послуги за доступними цінами, не замислюючись над проблемами, що виникають під час їх надання. При цьому ми нерідко нехтуємо своїми обов'язками (своєчасно сплачувати за послуги, турбуватись про стан свого житла та об'єктів, що перебувають у спільному користуванні). Це нелогічно і неправильно. Права зобов'язують, і від цього принципу, закріпленого на конституційному рівні, та прийнятого у всьому світі, нам нікуди не дітися.

Другий фактор - пасивність населення. Чомусь значна частина громадян досі чекає від держави безкоштовних квартир, безкоштовних капітальних ремонтів, дешевих і якісних послуг, але практично не використовує можливості самостійно впливати на умови свого проживання. Кволий інтерес до питань житлово-комунального господарства з'являється у таких громадян лише в момент отримання "платіжки", "особливо якщо у "платіжках" з'являються нові, істотно збільшені цифри, або коли послугу взагалі перестають надавати.

Потрібно змінити ставлення споживачів житлово-комунальних послуг до реформи. Необхідно проводити роз'яснювальну роботу щодо впровадження нових технологій та методів обслуговування населення.

Альтернативним варіантом утримання і експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні, є формування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), запровадження нових форм діяльності з розмежуванням управлінських і виробничих функцій, залучення до управління і обслуговування житлового фонду суб'єктів підприємницької діяльності як фізичних, так і юридичних осіб.

Житловий фонд Соледарської міської об’єднаної територіальної громади – це частина основних невиробничих фондів. До його складу входить сукупність будинків і приміщень, що використовуються як житло (житлові будинки, квартири, частини квартири або одноквартирного будинку, гуртожитки).

Станом на 01.11.2019 року загальна кількісна характеристика наявного житлового фонду (з урахуванням приватного сектора) Соледарської міської об’єднаної територіальної громади складає 5114 житлових будинків, в яких мешкають більше 20 тис. мешканців нашої громади.

Станом на 01.11.2019 року на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади зареєстровано 4 ОСББ (с. Парасковіївка: «Первомайська 5» , «Первомайська 7», «Первомайська 11» та м. Соледар «Паризької комуни, 1а»), які самостійно здійснюють обслуговування житлових будинків та прибудинкової території.

Громадяни, які взяли у свої руки управління багатоквартирним будинком, який є спільною власністю, у силу своїх можливостей здійснюють помірний внесок у благоустрій громади і вже не будуть псувати те, що зробили власними зусиллями та за власні кошти. Чим більше буде свідомих активних громадян на території нашої громади, тим більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають. Зі сторони міської ради треба лише допомогти їм подолати інертність мислення, звичку чекати і сподіватися на те, що комунальні підприємства зможуть і надалі нести весь тягар проблем щодо утримання і модернізації житлового фонду.

Удосконалення управління та збереження житлового фонду - одна з найважливіших проблем, що постає перед міською владою. Всі, хто працює над реформуванням житлово-комунального господарства, розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови самої активної участі у цій справі ОСББ, як нової організаційної форми утримання житла, що значно краще відповідає реаліям сьогодення.

Необхідність прийняття Програми обґрунтовується негайною потребою щодо забезпечення ефективним  інструментом управлінням спільним майном у багатоквартирних будинках на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ

                                                     

Кожен громадянин має право, яке закріплене законодавством України, скористатися вибором форми обслуговування свого помешкання.

Головною метою Програми є  сприяння сталого  розвитку ОСББ на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади шляхом формування сприятливих умов для їх створення та ефективного функціонування, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду  та утримання його у належному стані, забезпечення відкритості та прозорості у реалізації місцевої політики у сфері підтримки розвитку ОСББ, залучення ОСББ до її формування та реалізації.

Програма спрямована на подолання стереотипу мешканця-споживача багатоповерхового житлового будинку, який не відчуває себе власником житла та не може вплинути на обсяг і якість отриманих комунальних послуг, оплачених з його кишені.

 

 1. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

Розв'язання проблеми щодо надійного та сталого функціонування житлового господарства на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади базується на запровадженні програмно-цільового методу, основним концептом якого є узгодження шляхів розвитку житлового фонду, пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами.

Оскільки, відповідно до законодавчих змін у житлово-комунальному господарстві, роль держави стає менше, а ринкових механізмів - все більше, Програмою передбачено поступове переведення процесу впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді за умови співфінансування не тільки у будинках ОСББ, а й загалом у житловому фонді громади.

Створення та підтримка ОСББ, як альтернативного варіанту  утримання та експлуатації житла, сприятиме поліпшенню технічного стану житлового фонду громади. Якщо зусилля зацікавлених у створенні ОСББ мешканців будинків будуть спиратись на організаційну та фінансову підтримку Соледарської міської ради, то така співпраця дасть вагомі результати.

Програма спрямована на виконання таких заходів:

-    проведення необхідної інформаційно - роз’яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ (розповсюдження навчально - практичих посібників, бюлетенів, нормативно-правових  та інших документів на офіційному сайті  Соледарської міської ради проведення відповідних навчань, тренінгів та семінарів);

- допомога ОСББ у визначенні технічної документації на житлові будинків  та проведення енергоаудиту (виготовлення технічної документації для ефективного управління житловим будинком та визначення переліку  заходів для покращення  технічного  стану житлового будинку, його фінансово - економічного обґрунтування);

- співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, найбільш дієвим способом заохочення мешканців до створення ОСББ є реальна допомога ОСББ через співфінансування з бюджету об’єднаної територіальної громади робіт з капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку;

- сприяння залученню коштів Державного бюджету України, інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів (для бажаючих створити ОСББ, навести лад у будинку  необхідно вивчати та популяризувати просвітницькі програми, які необхідно здійснювати за допомогою міжнародних і громадських організацій, до яких буде долучатись Соледарська міська рада; необхідно допомогти об’єднанням в їх намаганнях залучати кошти міжнародних організацій, у тому числі пропонувати співфінансування таких проектів з бюджету об’єднаної територіальної громади).

Програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ громади щодо реалізації підготованих ними проектів шляхом спільного фінансування, що реалізовуватиметься за бюджету об’єднаної територіальної громади, державного бюджету, при обов'язковій фінансовій участі мешканців будинку, який забезпечить прозорість та відкритість при наданні фінансової допомоги з бюджету об’єднаної територіальної громади.

 

5. ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

Головним розпорядником коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, виділених на реалізацію Програми, є Соледарська міська рада.

Джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути бюджет об’єднаної територіальної громади, кошти Державного бюджету України, обласного бюджету, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів (субвенцій, дотацій, тощо), а також інших джерел фінансування не заборонених законодавством.

Крім того, фінансовим ресурсом реалізації заходів по Програмі можуть бути інвестиційні ресурси – добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, в тому числі шляхом створення відповідних цільових фондів, а також інші джерела, що не заборонені нормами діючих нормативно-правових актів.

Обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади затверджується щорічно Соледарською міською радою і враховується при формуванні видатків бюджету об’єднаної територіальної громади та при потребі коригується протягом поточного року у межах можливостей бюджету об’єднаної територіальної громади.

Прогнозований обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання Програми наведено у додатку 3 «Ресурсне забезпечення програми щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» та складає на 2020 рік -  1705,835 тис. грн.

 

6. УМОВИ ОТРИМАННЯ СПІВФІНАНСУВАННЯ НА ЗАХОДИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУВ БУДИНКАХ ОСББ

 

Основний принцип  Програми – співфінансування заходів щодо проведення капітального ремонту  житлового фонду:

 • у разі, якщо сума конкурсної пропозиції до 300 тис. грн.: 10% від заявленої суми на капітальний ремонт -  співфінансування ОСББ, 90% – Соледарська міська рада та інші учасники (якщо такі присутні), які залучені до реалізації проекту;
 • у разі, якщо сума конкурсної пропозиції від 300 тис. грн.: 5% від заявленої суми на капітальний ремонт - співфінансування ОСББ, 95% – Соледарська міська рада та інші учасники (якщо такі присутні), які залучені до реалізації проекту;

Розмір обсягу фінансування за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади встановлюється у кожному конкретному проекті конкурсною комісією.

Для отримання фінансової підтримки з бюджету об’єднаної територіальної громадидля проведення капітального ремонту житлового будинку ОСББ подає до  конкурсної комісії заявку на участь у Програмі (із зазначенням адреси будинку, видів та обсягів необхідних робіт по капітальним ремонтам, суми власних та залучених коштів) за підписом керівника ОСББ (іншої уповноваженої рішенням загальних зборів особи) та належним чином завірені копії наступних документів:

1.  Статут ОСББ;

2. Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ, а у разі, якщо воно не видавалося, – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3.  Рішення загальних зборів ОСББ про участь у Програмі;

4. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ, довіреність на представництво інтересів).

Конкурсна комісія опрацьовує надані пропозиції від ОСББ та проводить їх ранжування для фінансування. Програма передбачає автоматичну чергу. Тобто серед всіх учасників Програми, які подають свої проекти, хто дає більший відсоток фінансування, той і стає вище у черзі.

 

6.1. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ В БУДИНКАХ ОСББ, ДЕ ПОДАЛЬША ЕКСПЛУАТАЦІЯ СТАНОВИТЬ ЗАГРОЗУ ЖИТТЮ МЕШКАНЦІВ ТА ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ

 

Реалізація Програми полягає у тому, що у випадку, коли за висновком технічного обстеження спеціалізованої організації, житловий будинок ОСББ, потребує термінового проведення робіт з капітального ремонту, оскільки його подальша експлуатація становить загрозу життю чи здоров’ю мешканців та жителів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, Соледарська міська рада може прийняти рішення про проведення робіт з капітального ремонту такого будинку:

- за рахунок співфінансування бюджету об’єднаної територіальної громади з державним бюджетом або обласним бюджетом за наявності коштів,  без дольової участі ОСББ, асоціації ОСББ. При цьому, дольова участь об’єднаної територіальної громади визначається відповідно до рішення Соледарської міської ради;

 

7. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Строки виконання Програми планується почати з 2020 року і закінчити у 2022 році.

 

8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

Реалізація заходів Програми дозволить поліпшити технічний стан житлового фонду громади, впровадити заходи з енергозбереження у житлових будинках, підвищити свідомість та згуртованість громадян у вирішенні власних проблем, покращити умови проживання  у своїх помешканнях, а також дасть можливість раціонально використовувати кошти мешканців на утримання житла. 

Для мешканців ОСББ:

 • активізація громадян у вирішенні власних проблем та їх соціальна мобілізація;
 • забезпечити належні умови  проживання мешканців будинку,  покращити якість послуг та продовження терміну експлуатації будинку, його інженерних мереж;
 • цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;
 • контроль за якістю проведення ремонтних робіт у будинках;
 • можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку чи квартири.

Для Соледарської міської ради:

 • реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;
 • реалізація принципів сталого розвитку;
 • зменшення обсягу витрат з бюджету об’єднаної територіальної громади на утримання житлових будинків, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, дотримання прозорості та звітності використання бюджетних коштів;
 • створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;
 • збільшення кількості створених ОСББ та їх ефективного функціонування.

Фахове господарювання ОСББ сприятиме у економії енергоресурсів, своєчасному ремонті багатоповерхових житлових будинків та утримання їх у належному стані, поліпшення благоустрою прилеглої території.

 

9. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Загальну координацію виконання Програми здійснює заступник міського голови Соледарської міської ради згідно з розподілом обов’язків.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів співвиконавцями, зазначеними у цій Програмі, серед яких:

- відділ житлово – комунального господарства, благоустрою охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури;

-  Фінансове управління Соледарської міської ради;

- ОСББ, які знаходяться на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

Співвиконавці Програми щороку здійснюють обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

Відділ житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  подає щороку узагальнену інформацію про хід виконання Програми, ефективність реалізації її заходів та досягнення цілей розглядається на сесії Соледарської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Соледарської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Соледарської міської ради разом з інформацією про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Відповідальний виконавець – відділ житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури розміщує на офіційному сайті Соледарської міської ради інформацію про основні досягнуті результати реалізації Програми.

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово – комунального господарства                                        А. О. Черняєв

 

Секретар міської ради                                                                С. М. Редченко

 

ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ СЕСІЇ №7/51-1181

                                                                         

 

 

 

   

Яндекс.Метрика