Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

17.10.2019  № 7/48 - 1101

м. Соледар

 

Про приєднання до Європейської

Хартії рівності  жінок і  чоловіків

у житті місцевих громад

 

Беручи до уваги Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, проголошену Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 1979 року, відповідно до статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», з метою сприяння реалізації механізмів для досягнення рівності можливостей жінок і чоловіків у житті Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

  1. Приєднатися до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад (додається).

 

  1. Доручити міському голові в особі Степаненка Олександра Миколайовича підписати Європейську Хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.

 

  1. Секретарю міської ради Редченко С.М. подати у встановленому порядку заяву про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

17.10.2019 № 7/48- 1102

м. Соледар  

Про хід виконання Програми підтримки  учасників антитерористичної    операції, членів сімейзагиблих під час проведення АТО мешканців Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки за період з жовтня 2018 року по вересень 2019 року, затверджена рішенням міської ради від 19.04.2018 № 7/24- 603

 

              Заслухавши інформацію заступника міського голови з гуманітарних  питань та соціальної політики Рагози О.О., про хід виконання « Програми підтримки  учасників  антитерористичної    операції, членів сімей загиблих під час проведення АТО мешканців Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» за період з жовтня 2018 року по вересень 2019 року,затверджена рішенням міської ради від 19.04.2018 № 7/24- 603,керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97- ВР « Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

1.     Інформацію заступника міського голови з гуманітарних питань тасо-

ціальної політики Рагози О.О.про хід виконання « Програми підтримки  учасників антитерористичної    операції, членів сімейзагиблих під час проведення АТО мешканців Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» за період з жовтня 2018 року по вересень 2019 року, затверджена рішенням міської ради від 19.04.2018 № 7/24- 603, прийняти до відома.

 

2.     Відділу міської ради охорони здоров'я (Безкровний),   земельних ресур-

сів (Худобець), організаційному   (Кононченко),  культури  та з питань діяльності засобів масової інформації (Кучер), бухгалтерського обліку та звітності ( Жердій), військово- обліковому бюро (Шикарева), фінансовому управлінню ( Глущенко) продовжити виконання заходів Програми.    

 

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  комісії з

 питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), з питань соціального захисту та охорони здоров'я  (Горбань), з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Дергачова), заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О..

 

 

Міський голова                                                                           О. М. Степаненко

 

         

 

                                                  Інформація

 Про хід виконання «Програми підтримки  учасників антитерорис-тичної    операції, членів сімейзагиблих під час проведення АТО меш-канців Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» за період з жовтня 2018 року по вересень 2019 року, затверджена рішенням міської ради від 19.04.2018 № 7/24- 603

 

          Головною метою виконання заходів, включених до Програми, є забезпечення різнобічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, а також вирішення життєвих проблем  сімей учасників АТО, які  не в змозі подолати їх  за допомогою власних засобів і можливостей.

          Станом на 01.10.2019 року на території громади зареєстровано 262 особи, які приймали  участь в  АТО ( антитерористична операція), ООС (опе-рація об'єднаних сил).

          Управлінням праці та соціального захисту Бахмутської райдерж-адміністрації  населеннязабезпечується надання пільг відповідно до Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , актів Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту учасників АТОта членів їх сімей  учасникам антитерористичноїоперації,  членам  сімей загиблих під час проведення АТО. За звітний період надано пільги на оплату  комунальних послуг 219 учасникам АТО, психологічна допомога та направ-лення на реабілітацію отримали 5 учасників АТО, забезпечено санаторно- курортним лікуванням 2 учасника бойових дій з числа учасників АТО.

          Бахмутським центром зайнятості надається консультаційна та психо-логічна  допомога, сприяння  у професійній підготовці, перепідготовці, під-вищенні кваліфікації  учасників АТО, військовослужбовцямі пораненим учасникам АТО. За звітний період з даної категорії перебував у центрі зайнятості 1 мешканець Соледарської міської ОТГ ( с. Яковлівка), який після проходження професійної підготовки був працевлаштований за сприянням служби зайнятості шляхом отримання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності.

          Щорокудо 5 травня виплачується одноразова грошова допомога  у розмірі встановленим Кабінетом Міністрів України, у 2019 році вона стано-вила 1295 грн. кожному учаснику АТО.

          Учасники бойових дій АТО,ООС по Соледарській ОТГ користуються безоплатно міським та міжміським маршрутним пасажирським транспортом. З бюджету міської ради перераховано коштів на пільговий проїзд 729784, 0 тис.грн.

          По Соледарській міській ОТГ за звітний період поставлен на пільговий позачерговий квартирний облік 1 учасник АТО, взагалі перебуває 7 осіб.

          За звітний період до КЗОЗ «Соледарська  міська лікарня Соледарської міської ради» та КНП « Центр первинної медико – санітарної допомоги Соледарської міської ради»  звернулися 9 учасників АТО  та членів їх сімей, на медикаменти   витрачено-  10485 грн.,   на харчування-  9132, 75 грн.   

          По Соледарській міській об'єднаній територіальній громаді надани дозвіли по розробленню проектів землеустрою 12 учасникам АТО на загаль-ну     площу до 24,00 Га (по 2,00 Га кожному) для ведення особистого селян-ського господарства.

          За звітний період за одноразовою матеріальною допомогою на лікування або вирішення соціально- побутових питань не звернулась жодна людина даної категорії.         

                Закладами культури та відділом культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської ОТГ проведені такі основні  заходи:

1.     12 жовтня 2018 р.у Соледарській громаді пройшлиурочисті заходи,

 присвячені Дню захисника України.

2.     22 листопада до Дня Гідності і Свободи пройшла інформаційна  го-

дина « Це треба знати».

        3. 6 грудня 2018 р. пройшов святковий концерт до Дня збройних сил України.

        4.У лютому місяці 2019 р. до п’ятої річниці події зими 2014 року в Соледарській громаді  були  проведені заходи щодо вшанування учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв НебесноїСотні.В закладах культури Соледарської громади відбулися заходи до Дня Гідності та Свободи.

        5. 23 лютого 2019 р. проведена міська акція  « Полум'я життя» до 3-ї річ-ниці   виводу військ України з м.Дебальцева.

       6.7-9 травня 2019р. мітинг до Дня пам'яті та примирення, святкові заходи.      

         7. 22 червня 2019 р.покладання квітів з нагоди Дня вшанування пам'яті жертв війни.ВСоледарській міській об’єднананій територіальній громаді відбулося покладання квітів до пам’ятного меморіалу у міському парку м. Соледара.

        8. 29 серпня 2019 р.на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади відбулися заходи із вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

 

        

Заступник міського голови з гуманітарних

питань та соціальної політики                                                          О.О.Рагоза

 

 

Секретар міської ради                                                                       С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

17.10.2019  № 7/48 - 1103

м. Соледар

 

Про надання в оренду обєктів права комуналь-

ної власності Соледарської міської об’єднаної

територіальної громади

 

Розглянувши службову записку від 09.10.2019 №4219/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г., лист начальника Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ Міністерства оборони України від 16.10.2019 №4203/18-30 щодо надання в оренду об’єктів права комунальної власності Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, враховуючи витяг з протоколу від 09.10.2019 №5/19 засідання комісії по проведенню конкурсів на право оренди майна комунальної власності Соледарської міської ради, керуючись Законом України від 10 квітня 1992 року №2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» з внесеними змінами та доповненнями, Положенням про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Соледара, затвердженого рішенням міської ради від 25 вересня 2014 року №6/54-759, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати в оренду об’єкти права комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

1) нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 37,52 кв.м розташоване за адресою: м. Соледар, вул. Преображенська, 3, – фізичній особі-підприємцю Середі О.А., для розміщення підсобних приміщень магазину мясних виробів, у зв’язку з перемогою в конкурсі;

2) нежитлові вбудовані приміщення розташовані за адресами: с.Бахмутське, вул. Дружби, 14, загальною площею 50,18кв.м, с. Парасковіївка, вул. Світла, 3, загальною площею 60,6 кв.м, с. Роздолівка, вул. Миру, 25, загальною площею 56,02кв.м, с. Яковлівка, вул. Ювілейна, 4, загальною площею 121,5кв.м – відділу культури та з питань діяльності ЗМІ Соледарської міської радидля розміщення бібліотеки, з орендною платою 1 грн. на рік;

3) нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 266,02 кв.м, розташоване за адресою: м.Соледар, вул. Паризької Комуни, 21-А, – квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ Міністерства оборони України з орендною платою 1 грн., з метою розміщення військових підрозділів.

 

2. Відділу з управління комунальною власністю (Чуйко) укласти згідно з пункту 1 цього рішення договори оренди.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ з управління комунальною власністю (Чуйко).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського головиз питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                            О. М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

17.10.2019  № 7/48 - 1104

м. Соледар

 

Про хід виконання Програми розвитку архівної справи в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки

   

Заслухавши інформацію начальника архівного відділу Соледарської міської ради Прусаченко Н. В. про хід виконання Програми розвитку архівної справи в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки, керуючись статтями 26, 59  Закону України   від 21 травня 1997 року      № 280/97-ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА :

           

            1. Інформацію начальника архівного відділу Соледарської міської ради Прусаченко Н. В. про хід виконання   Програми  розвитку архівної справи в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки прийняти до відома. 

 

         2. Організаційне виконання рішення покласти на архівний відділ (Прусаченко), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

 

         3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  міської ради  з питань економічної політики, бюджету та фінансів                    ( Боровик ), керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н. Л.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

 

Інформація

начальника архівного відділу Соледарської міської ради про хід виконання Програми розвитку архівної справи в Соледарській міській об’єднаній

 територіальній громаді  на 2018 – 2021 роки

 

         Основним  завданням,  на яке спрямовано реалізацію Програми розвитку архівної справи в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки (далі Програма) - забезпечення організації роботи з централізованого тимчасового зберігання архівних документів, які утворені у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин Соледарської міської ради, а також сільських рад, що увійшли до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

         В ході реалізації першого етапу Програми у 2018-2019 роках проведено наступні заходи спрямовані на поліпшення умов зберігання документів, оптимального їх розміщення в архівосховищі, контролю за наявністю та фізичним станом документів, всі документи розміщуються у коробах, документи обліковані, проведено суцільну перевірку наявності та фізичного стану документів, проводиться ремонт документів з паперовою основою, здійснюється контроль за температурно-вологісним режимом в архівосховищі, архівосховище забезпечено засобами пожежогасіння.            В ході впровадження Програми у 2018 році:                                            визначено приміщення для тимчасового зберігання архівних документів;                                                                                                    проведено поточний ремонт приміщення для тимчасового зберігання архівних документів, вартість ремонтних робіт - 49612,31 грн.;             придбано спеціалізовані засоби для зберігання архівних документів –  шість стелажів  на суму 17700 грн., архівні короби – 240 од.  на суму 19200 грн.;                                                                                                           придбано вогнегасники – 2 од. - 1290 грн.;                                        верстат для прошивки документів, вартістю   - 9850 грн.                      У 2019 році придбано:                                                                            короба архівні  – 182 одиниці на суму 21521,80 грн.;                                      стелажі архівні – 11 одиниць на суму 29997,00 грн.;                     драбину - 1 на суму 2500 грн.;                                                            термогігрометр -1 на суму 750 грн.;                                                         запчастини для верстака для прошивки документів на суму 1750 грн.     Загальні обсяги фінансування Програми складають 268697,00 грн., за 2018-2019 роки реалізовано - 154171,11 грн., що становить 57 % від загальних обсягів Програми.                                                                             Заходи Програми, які не були реалізовані у 2018-2019 роках пропонуємо перенести на 2020-2021 роки.                                                              З серпня 2018 року архівним відділом розпочато прийом документів та їх розміщення в архівосховищі.                                                          Сформовано одинадцять фондів.                                                             На зберіганні до архівного відділу надійшло - 5750 одиниць зберігання, в тому числі справ постійного зберігання 2384, тривалого (понад 10 років) зберігання  407,  з кадрових питань (особового складу) - 1357, 1602 одиниці тимчасового  зберігання.                                                                                 Архівний відділ міської ради співпрацює з усіма структурними підрозділами міської ради, надає методичну допомогу спеціалістам виконавчих органів міської ради,  практичну допомогу в  упорядкуванні документації, підготовки її для передачі на державне архівне зберігання, консультує з питань поточного діловодства і архівної справи.                  Відділом виконуються запити  соціально-правового характеру, які надходять від фізичних і юридичних осіб.                                           Підвищення фахового рівня начальника архівного відділу проходилась в рамках семінарських занять на базі Державного архіву Донецької області на безоплатній основі.                                                                                     Виходячи з вищенаведеного слід зробити висновок, що реалізація даної  Програми забезпечила виконання архівним відділом покладених на нього функцій, зміцнила матеріально-технічну базу відділу, створила належні умови для гарантованого зберігання документів НАФ та документів тимчасового зберігання, поліпшила умови праці, забезпечила у відповідних обсягах потребу громадян, суспільства в інформації, забезпечила виконання заходів, які були рекомендовані  Державним архівом Донецької області  для об’єднаних територіальних громад області.                                                           

 

Начальник архівного відділу                                                Н. В. Прусаченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

17.10.2019 № 7/48-1105

м. Соледар

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Соледарської міської ради від 19.04.2018 року № 7/24-611 « Про затвердження Програмирозвитку архівної справи в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки»

   

         Розглянувши службову записку від 26.09.2019 № 3886/18-26 начальника архівного відділу Прусаченко Н. В. про внесення змін та доповнень до рішення Соледарської міської ради від 19.04.2018 року № 7/24-611 « Про затвердження Програмирозвитку архівної справи в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки», із внесеними до нього змінами та доповненнями рішенням міської ради від   20.12.2018     № 7/34-859,  з метою ресурсного забезпечення заходів Програми  на 2020-2021 роки,покращення матеріально-технічного оснащення архівного відділу, обладнання приміщення для тимчасового зберігання документів міської ради спеціальними засобами зберігання (стелажі, шафи, коробки), для створення і підтримання температурно-вологісного, санітарно-гігієнічного, протипожежного і охоронного режимів зберігання архівних документів, відповідно до статті  91 Бюджетного Кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, ізвнесеними до нього змінами, Закону України  від 24 грудня 1993 року    № 3814-ХІІ «Про національний архівний фонд та архівні установи», Правил роботи архівних установ України із внесеними до них змінами, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 року № 656/5,  Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, Положення про умови зберігання архівних документів, затвердженим Наказом Державного комітету архівів України від 15.01.2003    № 6,  керуючись статтями 26, 59  Закону України від 21 травня 1997 року         № 280/97-ВР “ Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА :

           

            1. Внести зміни та доповнення до рішення Соледарської міської ради від 19.04.2018 року № 7/24-611 « Про затвердження Програмирозвитку архівної справи в Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки», із внесеними до нього змінами та доповненнями рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/34-859  (далі – Програма), а саме заходи, які були не виконані у 2018 та 2019 роках перенести на 2020 та 2021 роки, доповнити  додаток 1 Програминовими пунктами і викласти Програму та додаток 1 Програми у новій редакції (додається). 

 

         2. Організаційне виконання рішення покласти на архівний відділ (Прусаченко), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів ( Боровик ), керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н. Л.

 

 

Міський голова                                                                        О. М. Степаненко

 

ДОДАТОК ДО РІШЕННЯ СЕСІЇ №7/48-1105

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

17.10.2019  № 7/48-1106

м.Соледар

 

Про внесення змін до Порядку створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

         Розглянувши службову записку від 07.10.2019 року № 4126/18-26                                       начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасової О.О., про внесення змін до Порядку створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, з метою включення засобів для ліквідації надзвичайної ситуації пов’язаної з африканською чумою свиней та іншими інфекційними захворюваннями до номенклатури місцевих матеріальних резервів, відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403 – VIіз внесеними до нього змінами, на виконання Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 із змінами, Порядку створення і використання регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово – цивільної адміністрації від 30.08.2016 року № 745,  керуючисьстаттею 26 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.   Внести зміни до рішення міської ради від 22.03.2018 № 7/23-578 «Про Порядок створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади».

2. Додатки 2 та 3 «Порядку створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади» викласти у новій редакції (додаються).

 

3.Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) забезпечити фінансування в межах бюджетних асигнувань, відповідно до планів створення та накопичення матеріального резерву.

 

4.Організаційне виконання рішення покласти на спеціаліста І категорії з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Толстих А.В.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісі ї  міської ради: з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко),  заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                          О.М. Степаненко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

від 17.10.2019 № 7/48-1106

 

Додаток 2

 

 

Номенклатура та обсяги місцевого матеріального резерву для запобігання
і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Соледарської

міської об’єднаної територіальної громади

 

Найменування засобів

Одиниця виміру

Норма накопичення резерву

Будівельні матеріали

1

Цегла

шт.

5000

2

Цемент

т.

2

3

Пісок

т.

6

4

Шифер

м.кв.

600

5

Пиломатеріали

м.куб.

10

6

Цвяхи

кг.

100

7

Краска різна – емаль

кг.

50

8

Труби сталеві

м.

500

9

Плівка поліетиленова (1 м. п. = 3 м. кв.)

м.кв.

90

Паливно-мастильні матеріали

10

Автомобільний бензин

т.

1,5

11

Дизпаливо

т.

1

12

Мастильні матеріали

т.

0,1

Засоби енергопостачання

13

Аерозольний генератор гарячого туману

шт.

1

14

Бензиновий генератор

шт.

1

15

Дизельний генератор

шт.

1

16

Кабель освітлювальний

м.

100

17

Кабель силовий

м.

100

18

Освітлювальний комплекс (підставка з прожекторами)

шт.

2

19

Ліхтарі акумуляторні

шт.

10

Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт

20

Мотопомпа

шт.

1

21

Електрозварювальний апарат

шт.

1

22

Електроди

кг.

60

23

Бензопила

шт.

1

24

Стрічка обмежувальна

м.

200

Речове майно

25

Намети  УСБ-56 (18 чол.) або аналог

к-т.

2

26

Матраци

шт.

36

27

Білизна постільна

шт.

36

28

Ковдра бавовняна

шт.

36

29

Подушки

шт.

36

30

Сухий пайок

к-т.

200

Засоби захисту

31

Ранцевий бензооприскувач

шт.

1

32

Протигази для дорослих

шт.

200

33

Респіратори протипилові

шт.

100

34

Захисні одноразові костюми

шт.

50

35

Костюми захисні утеплені

шт.

3

36

Захисна маска ЗМ - 6800

шт.

1

37

Маска – пелюстка

шт.

15

38

Чоботи резинові

пари

10

39

Одноразові гумові рукавиці

пари

50

40

Гумові рукавиці «господарські»

пари

10

41

Костюми ОЗК  Л-1

к-т.

13

Засоби обігріву

42

Дрова

куб.м.

3

Лікарські засоби

43

Згідно наказу міністерства охорони здоров’я України № 331 від 10.08.2001р. «Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»

к-т.

-

             

 

 

Спеціаліст І категорії з питань цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи                                  А.В.Толстих                            

 

Секретар міської ради                                                                        С.М. Редченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

від 17.10.2019 № 7/48-1106

 

Додаток 3

 

Місця розміщення та зберігання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

 

з/п

Місце розміщення та зберігання

Найменування засобів

Відповідальна особа

1

Соледарське комунальне підприємство «Водоканал»

Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт

Директор Соледарського комунального підприємства «Водоканал» - Чуйко К.В.

2

Соледарське комунальне виробниче ремонтно-житлове підприємство «Ремонтник»

Засоби забезпечення енергопостачання, будівельні матеріали, засоби обігріву 

Виконуючий обов’язки директора Соледарського комунального виробничого ремонтно-житлового підприємства «Ремонтник»- Гутковська Г.О.

3

Комунальний заклад охорони здоров’я «Соледарська міська лікарня»

 

Лікарські засоби

 

 

Виконуючий обов’язки головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я «Соледарська міська лікарня» - Мартиненко О.І.

4

Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради»

Лікарські засоби

Головний лікар комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради» - Горбань Л.В.

 

                                                        

Спеціаліст І категорії з питань цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи                                А.В.Толстих                           

 

Секретар міської ради                                                                      С.М. Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

17.10.2019 № 7/48-1107

м. Соледар

 

Про затвердження розпоряджень міського голови з питань перерозподілу та виділення додаткових асигнувань за період з 18.06.2019 по 23.09.2019

 

      

          Розглянувши службову записку від 07.10.2019 № 4118/18-26  в.о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І., керуючись статтями 26, 65 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити розпорядженняміськогоголови з питаньперерозподілу та виділення додаткових асигнувань за період з 18.06.2019 по 23.09.2019(додається).

 

 

 

Секретар міської ради                                                                        С.М. Редченко

                                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

                                                                       17.10.2019 № 7/48-1107

 

ПЕРЕЛІК

розпоряджень міського голови з питань перерозподілу та виділення  додаткових асигнувань за період з 18.06.2019 по 23.09.2019

 

1.      Від 18.06.2019 №125р «Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади».

2.      Від 27.06.2019 №138р «Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади».

3.      Від 03.07.2019 №144р «Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади».

4.      Від 17.07.2019 №153р «Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади».

5.      Від 19.07.2019 №155р «Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади».

6.      Від 24.07.2019 №160р «Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади».

7.     Від 02.08.2019 №169р «Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади».

8.     Від  12.08.2019 №173р «Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади».

9.     Від  21.08.2019 №185р «Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади».

10.Від 30.08.2019 №197р «Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади».

11.Від 02.09.2019 №199р «Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади».

12.Від 10.09.2019 №202р «Про перерозподіл коштів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади».

13.Від 19.09.2019 №209р «Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади».

14.Від 23.09.2019 №214р «Про перерозподіл коштів загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету об'єднаної територіальної громади».

 

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                      Т.І. Глущенко

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.М.Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

17.10.2019  №7/48-1108

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018       №7/34-841 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

Розглянувши службову запискувід 08.10.2019 №4136/18-26  заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагози О.О відповідно до статті 52, статті 72, пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із внесеними до нього змінами, статті 26 Закону  України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/34-841 „ Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ”

 

1)    в підпункті  пункту 1 рішення замінити відповідно:

 цифри 214 712,368 на цифри  214 470,368;

          цифри 8 097,327 на цифри  7 855,327;

          цифри 200 415,518 на цифри  200 223,001;

          цифри 38 871,728 на цифри  39 297,458;

            цифри 239 287,246 на цифри 239 520,459.

 

         2) внести наступні зміни в додаток 3 до рішення:

 

      Зменьшити планові призначення загальногофонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  197,287тис. грн. по кодам  програмної класифікації видатків:

 

      Управління освіти Соледарської міської ради:

 

0611010 «Дошкільна освіта» на суму 46,100 тис. грн.(оплата послуг (крім комунальних));

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 104,600 тис. грн..( предмети, матеріали, обладнання та інвентар.).

 

     Зменшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади КНП «ЦПМСД» на суму 46,587 тис. грн.( видатки на оплату послуг (крім комунальних) ).

 

     Збільшити планові призначення загальногофонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  197,287тис. грн. по коду  програмної класифікації видатків:

      

     Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації:

 

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 197,286 тис. грн. (а саме, на співфінансування участі КЗ «Соледарська міська бібліотека» у конкурсі зі створення громадських просторів на базі публічних бібліотек ).

 

     3. Додатки 1-3,5 до рішення від 20.12.2018 № 7/34-841 „ Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ” викласти в новій редакції (додається). 

 

     4.Організаційне забезпечення виконання цього рішення покласти на виконуючого обов’язки  начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

Додатки до рішення №1108

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

17.10.2019 № 7/48-1109

м. Соледар

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу у власність

 

             Розглянувши заяви від 01.10.2019 № 3949/18-26 гр. Микити Д.В.,             від 07.10.2019 № 4090/18-26 гр. Давиденко А.О., проекти землеустрою, враховуючи позитивні матеріали погодження проектів, керуючись статтями 12, 118, 122, 125, 126, 186  Земельного кодексу України від 25 жовтня           2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Микиті Дмитру Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Вишнева, б/н у с. Роздолівка із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею             0,2500 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель житлової              та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської                                     об’єднаної територіальної громади гр. Микиті Д.В.  (ІПН ХХХХ) по  вул.ХХХХ у с. Роздолівка Роздолівського старостинського округу №8 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) В 02.01.

 

2. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель житлової та громадської забудови Парасковіївського старостинського округу №7 комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади розташованої за адресою: вул. Лісна, буд. б/н, с. Залізнянське  Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,2092 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Давиденко А.О. (ІПН ХХХХ) по вул. ХХХХ, с. Залізнянське Парасковіївського старостинського округу №7 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) В 02.01

 

             3.  Рекомендувати громадянам зазначеним у даному рішенні:

            

1)      зареєструвати право власності на землю згідно чинного законодавства;

 

               2) дотримуватися обов’язків землевласника відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.

 

  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                         О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

17.10.2019 № 7/48-1110

м. Соледар

 

Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

             Розглянувши клопотання від 02.10.2019 № 1211/18-37 директора       ПП «Торговий комплекс» Аванесова М.М., проект землеустрою, керуючись статтею 12,  пунктом 13 статті 123,  пунктами 1, 2 статті 124, статтями 134, 186  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству «Торговий комплекс» для обслуговування торгівельних рядів за адресою: м. Соледар,                                              вул. Преображенська, б/н Бахмутського району Донецької області у зв’язку              з невідповідністю умов відведення земельної ділянки вимогам статті 134 Земельного кодексу України.

 

             2. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

17.10.2019 № 7/48-1111

м.Соледар

 

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельних ділянок

 

             Розглянувши заяви від 07.10.2019 № 4092/18-26 гр. Скоріченка О.Л., від 09.10.2019 № 4220/18-26 гр. Медкова Д.О., технічні документації із землеустрою, керуючись статтями 12, 118, 121, 122, 125, 126, 186, пунктами 16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25 жовтня             2001 року № 2768-ІІІ, Законом України від 05 червня 2003 року «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» з внесеними змінами, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Скоріченко Олександр Леонідович для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)   с. Парасковіївка, вул. Льотчиків, 17 Соледарської міської ради (колишньої Парасковіївської сільської ради) Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,1124 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади гр. Скоріченку О.Л. (ІПН ХХХХ) у с. Парасковіївка, вул. ХХХХ Парасковіївського старостинського округу №7 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) В 02.01.

 

2. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки (кадастровий номер: 1420989900:01:021:0014) громадянина України Медкова Дмитра Олександровича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «Птахофабрика Артемівська» за межами населених пунктів, на території Яковлівської сільської ради Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області».

            

             3. Виділити у власність громадянину  Медкову  Д.О. земельну ділянку № 102 загальною площею 3,9276 га  ріллі (сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ХХХХ від ХХХХ року та свідоцтво про право на спадщину за законом від ХХХХ року № ХХХХ; кадастровий номер  ХХХХ, внесена до Державного земельного кадастру ХХХХ року), із земель колишнього КСП «Птахофабрика Артемівська» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01) за межами населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (колишньої Яковлівської сільської ради).

          

             4.  Громадянам, визначеним у даному рішенні, здійснити заходи щодо державної реєстрації речових прав на земельні ділянки.

          

                    5.   Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради(Худобець).

 

             6.    Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                      О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

17.10.2019 № 7/48-1112

м. Соледар

 

Про припинення дії договорів оренди

 

              Розглянувши службову записку від 08.10.2019 № 4186/18-26  начальника відділу земельних ресурсів Худобець О.В. про припинення дії договорів оренди, керуючись статтею 12, пунктом 5 статті 116 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, абзацом 3 статті 7, статтею 31 Закону України від 06 жовтня 1998 року №161-ХІV«Про оренду землі» з внесеними змінами , статтею 26 Закону України від 21 травня                    1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

              1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 27,7062 га (кадастровий номер 1420980500:01:035:0013; цільове призначення – для сінокосіння та випасання худоби А 01.08) за межами населених пунктів колишньої Берестівської сільської ради Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області, укладеного між Головним управлінням Держгеокадастру (ЄДРПОУ ХХХХ) та громадянкою Бандалієвою Л.П. (ІПН ХХХХ) від ХХХХ, у зв’язку зі смертю орендаря та зарахувати дану земельну ділянку до земель запасу комунальної власності.

            

             2. Припинити дію договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 32,5308 га (кадастрові номери: 1410370300:00:006:0349 - площа 10,4228 га; 1410370300:00:006:0348 - площа 17,9525 га та 1410370300:00:005:0475 - площа 4,1555 га; цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства А 01.03) на території міста Соледара Бахмутського району Донецької області, укладеного між Соледарською міською радою                   (ЄДРПОУ 04052873) та громадянином Махником Р.П.                                        (ІПН ХХХХ) від ХХХХ, у зв’язку зі смертю орендаря та зарахувати дану земельну ділянку до земель запасу комунальної власності.

 

             3.    Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради(Худобець).              

 

             4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

17.10.2019 № 7/48-1113

м. Соледар

 

Про погодження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та надання земельної ділянки в оренду

 

             Розглянувши заяву від 07.10.2019 № 4091/18-26 директора фермерського господарства «Агро-Деметра» Шакуна Ю.В., документацію із  землеустрою щодо інвентаризації землі, враховуючи позитивні матеріали погодження технічної документації, керуючись статтями 12, 122, 186 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, Законом України від 05 червня 2003 року № 899-IV«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» з внесеними змінами, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити «Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель невитребуваних часток (паїв) колишнього                                КСП «Володимирівське» за межами населених пунктів на території  колишньої Володимирівської сільської ради Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

              2.   Надати фермерському господарству «Агро-Деметра» (ЄДРПОУ ХХХХ) в оренду земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 74,3362 га, а саме:

- земельна ділянка (вид угідь - сіножаті) площею 33,5000 га (кадастровий номер 1420982000:01:014:0024);

- земельна ділянка (вид угідь - сіножаті) площею 29,9859 га (кадастровий номер 1420982000:01:047:0037);

- земельна ділянка (вид угідь - рілля) площею 10,8503 га (кадастровий номер 1420982000:01:044:0014)

 із земель невитребуваних земельних часток (паїв) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за межами населених пунктів колишньої Володимирівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01) терміном на 10 років або до моменту державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки. 

           

              3. Встановити ФГ «Агро-Деметра» орендну плату за користування земельними ділянками загальною площею 74,3362 га у розмірі 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 58 712,90 грн. (п'ятдесят вісім тисяч сімсот дванадцять гривень дев'яносто копійок) за рік.                                                                    

 

              4.  Рекомендувати ФГ «Агро-Деметра» :

 

1)       в місячний термін укласти з Соледарською міською радою в особі Соледарського міського голови Степаненка О.М. договір оренди земельної ділянки та зареєструвати його відповідно до чинного законодавства;

2)       в п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки, надати копії договору до Бахмутського управління ГУ ДПС у Донецькій області;

              3) дотримуватися обов’язків землекористувача відповідно до вимог статей 96, 211 Земельного кодексу України.

 

              5.  Організаційне виконаннярішенняпокласти на відділ земельних ресурсів (Худобець).

 

  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                             О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

17.10.2019 № 7/48-1114

м.Соледар                                                              

 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 

Розглянувши заяви від 07.10.2019 № 4094/18-26 гр. Штагера С.В.,               від 07.10.2019 № 4095/18-26 гр. Купцової О.В., від 07.10.2019 № 4096 /18-26 гр. Фахлюловой З.М., від 07.10.2019 № 4097/18-26  гр. Фахлюлова М.С.,                   від 07.10.2019 № 4098/18-26 гр. Ізахарова Ш.І., від 07.10.2019 № 4099/18-26  гр. Груненка М.О., від 07.10.2019 № 4100/18-26 гр. Леленка М.М.                                   від 18.09.2019 №  4093/18-26 гр. Маланчука С.Ф., від 07.10.2019                              № 4101/18-26 гр. Левка В.І., від 07.10.2019 № 4102/18-26 гр. Левко І.В.,                  від 07.10.2019 № 4103/18-26 гр. Рахманіна М.Е., від 07.10.2019 № 4104/18-26 гр. Пулова О.О., від 07.10.2019 № 4105/18-26 гр. Шелепіної Ю.О.,                          від 07.10.2019 №  4106/18-26 гр. Єрмакової О.Л., від 07.10.2019 № 4107/18-26 гр. Єрмакової К.А., від 10.10.2019 №4269/18-26 гр. Федорова М.В.,                         від 10.10.2019 №4268/18-26 гр. Томарова В.В., клопотання від 07.10.2019                 № 4115/18-26 директора товарної біржі «МЕГАПОЛІС» Назарової О.А., про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись  статтями 12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

 

1)      гр. Штагеру С.В. (ІПН ХХХХ) учаснику бойових дій – загальною площею до 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В 02.01) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області у м. Соледарі по вул. ХХХХ для подальшої передачі у власність;

             2) гр. Купцовій О.В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів (В 02.05) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області у м. Соледарі по вул. ХХХХ, для подальшої передачі у власність;

3) гр. Фахлюловій З.М. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В 02.01) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області у                          с. Васюківка, по вул. ХХХХ Васюківського старостинського округу №3, для подальшої передачі у власність;

4) гр. Фахлюлову М.С. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В 02.01) із земель із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області у с. Васюківка, по вул. ХХХХ Васюківського старостинського округу № 3, для подальшої передачі у власність;

5) гр. Ізахарову Ш.І. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Васюківської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

6) гр. Груненку М.О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Володимирівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

7) гр. Леленку М.М. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Спірне колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

8) гр. Маланчуку С.Ф. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Спірне колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

9) гр. Левку В.І. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

10) гр. Левко І.В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

11) гр. Рахманіну М.Е. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до            2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

12) гр. Пулову О.О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

13) гр. Шелепіній Ю.О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до           2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

14) гр. Єрмаковій О.Л. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до          2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів  колишньої Яковлівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

15) гр. Єрмаковій К.А. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до              2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Яковлівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

16) гр. Федорову М.В. (ІПН ХХХХ) учаснику бойових дій – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Парасковіївської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

17) гр. Томарову В.В. (ІПН ХХХХ) учаснику бойових дій – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Парасковіївської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

18) Товарній біржі «МЕГАПОЛІС» (ЄДРПОУ ХХХХ) – загальною площею до 9,7060 га із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Васюківської сільської ради. Проектом змінити цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 1420981000:01:018:0003) з «Землі запасу» (К 16.00) на «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (А 01.01) для подальшого продажу права оренди на дану земельну ділянку на земельних торгах.

 

2.        Рекомендувати громадянам та юридичній особі, зазначеним у даному рішенні, замовити розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до закону. 

 

3.        Організаційне виконаннярішенняпокласти на відділ земельних ресурсів (Худобець).

 

4.        Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                          О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

17.10.2019 № 7/48-1115

м. Соледар

 

Про надання згоди на поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Соледарської міської ОТГ

 

             Розглянувши заяви від 07.10.2019  № 4113/18-26 та № 4114/18-26     директора товарної біржі «МЕГАПОЛІС» Назарової О.А., від 07.10.2019                     № 4111/18-26 гр. Савенко С.К., від 07.10.2019 №4110/18-26 гр.Василенко В.О., від 07.10.2019 № 4108/18-26 гр. Гасинець Б.В., від 10.10.2019 №4267/18-26 гр. Томарова В.В., від 08.10.2019 № 4168/18-26                                    гр. Черноусової Т.С.,  від 08.10.2019 № 4169/18-26 гр. Браги В.Ю.,                        від 09.10.2019 № 4192/18-26 гр. Лямцевої Т.В., від 09.10.2019 № 4193/18-26 гр. Шакуна В.Ю., від 09.10.2019 № 4194/18-26 гр. Гордієнка І.С.,                            від 09.10.2019 № 4195/18-26 гр. Гордієнко І.С., керуючись статтями 26, 56 Закону України від 22 травня 2003 року № 858-ІV«Про землеустрій», статтями 12, 79-1 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року                    № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Надати згоду на поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області та дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок:

 

1)      площею 65,3964 га (кадастровий номер 1420981000:02:111:0001) та площею 11,9107 га (кадастровий номер 1420981000:01:011:0014), які розташовані за межами населених пунктів колишньої Васюківської сільської ради, товарній біржі «МЕГАПОЛІС»;

2)      площею 7,1897 га (кадастровий номер 1420981000:02:044:0002), яка розташована за межами населених пунктів колишньої Васюківської сільської ради, гр. Гасинець Б.В.;

3)      площею 23,8376 га (кадастровий номер 1420980500:01:047:0020), яка розташована за межами населених пунктів колишньої Берестівської сільської ради, гр. Савенко С.К.;

4)      площею 16,5876 га (кадастровий номер 1420980500:01:017:0069), яка розташована за межами населених пунктів колишньої Берестівської сільської ради, гр. Василенко В.О.;

5)      площею 5,3141 га (кадастровий номер 1420987000:01:014:0008), яка розташована за межами населених пунктів колишньої Парасковіївської сільської ради, гр. Томарову В.В.;

6)      площею 5,5000 га (кадастровий номер 1420981000:07:000:0035), яка розташована за межами населених пунктів колишньої Васюківської сільської ради, гр. Черноусовій Т.С.;

7)      площею 16,4892 га (кадастровий номер 1420981000:02:045:0010), яка розташована за межами населених пунктів колишньої Васюківської сільської ради, гр. Бразі В.Ю.;

8)      площею 251,9420 га (кадастровий номер 1420982000:01:048:0001), яка розташована за межами населених пунктів колишньої Володимирівської сільської ради, гр. Лямцевій Т.В.;

9)      площею 5,0380 га (кадастровий номер 1420982000:01:057:0010), яка розташована за межами населених пунктів колишньої Володимирівської сільської ради, гр. Шакуну В.Ю.;

10)  площею 7,5242 га (кадастровий номер 1420982000:01:101:0002), яка розташована за межами населених пунктів колишньої Володимирівської сільської ради, гр. Гордієнку І.С.;

11)  площею 134,4138 га (кадастровий номер 1420982000:01:119:0004), яка розташована за межами населених пунктів колишньої Володимирівської сільської ради, гр. Гордієнко І.С..

 

              2.  Рекомендувати громадянам та юридичній особі зазначеним у даному рішенні замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

3.                     Організаційне виконаннярішенняпокласти на відділ земельних ресурсів (Худобець).

 

4.                     Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

17.10.2019 №7/48-1116

м. Соледар

 

Про визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності  для продажу права на них на земельних торгах, підготовку лотів до проведення земельних торгів та реалізацію земельних торгів  з продажу права оренди на земельні ділянки

 

              Розглянувши службову записку від 09.10.2019 № 4190/18-26 начальника відділу земельних ресурсів Худобець О.В. про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок для продажу права на них на земельних торгах,з метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет, для економії коштів місцевого бюджету, керуючись статтями 12, 134, 135, 136, 137 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.     Включити до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу права на них на земельних торгах, підготовку лотів до проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельних торгах наступні земельні ділянки:

-         земельна ділянка орієнтовною площею 50,0000 га, яка знаходиться в межах земельної ділянки загальною площею 316,9106 га (кадастровий номер 1420981000:01:032:0008), яка розташована за межами населених пунктів (колишньої Васюківської сільської ради) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області;

-         земельна ділянка орієнтовною площею 9,5000 га, яка знаходиться в межах земельної ділянки загальною площею 316,9106 га (кадастровий номер 1420981000:01:032:0008), яка розташована за межами населених пунктів (колишньої Васюківської сільської ради) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області;

-           земельна ділянка орієнтовною площею 8,0000 га, яка знаходиться в межах земельної ділянки загальною площею 155,4318 га (кадастровий номер 1420981000:01:047:0001), яка розташована за межами населених пунктів (колишньої Васюківської сільської ради) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області;

-           земельна ділянка орієнтовною площею 4,0000 га, яка знаходиться в межах земельної ділянки загальною площею 155,4318 га (кадастровий номер 1420981000:01:047:0001), яка розташована за межами населених пунктів (колишньої Васюківської сільської ради) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області;

-           земельна ділянка орієнтовною площею 8,2000 га, яка знаходиться в межах земельної ділянки загальною площею 18,2658 га (кадастровий номер 1420980500:01:028:0029), яка розташована за межами населених пунктів (колишньої Берестівської сільської ради) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області;

 

              2.  Відповідно до п.5.ст.135, п.5 ст.136 ЗКУ фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах та проведення земельних торгів здійснити без використання бюджетних коштів, за рахунок коштів виконавця земельних торгів, на підставі договору про підготовку лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів  у формі аукціону між Організатором торгів та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат Виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

 

              3. Доручити міському голові Степаненку О.М. укласти Договір із спеціалізованою організацією – Виконавцем земельних торгів про підготовку лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів  у формі аукціону.

   

4. Організаційне виконаннярішенняпокласти на відділ земельних ресурсів (Худобець).

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

48 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

17.10.2019 № 7/48-1117

м. Соледар

 

Про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок

 

              Відповідно до рішення міської ради № 7/43-1023 від 15.07.2019 «Про визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності  для продажу права на них на земельних торгах, підготовку лотів до проведення земельних торгів та реалізацію земельних торгів  з продажу права оренди на земельні ділянки», керуючись статтями 134-137 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ,                статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.        Провести земельні торги з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (додаток 1, 2). 

 

2.        Затвердити умови продажу права оренди земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього рішення:

 

              1)   визначити строк оренди земельних ділянок: 7 років;

              2)  стартову ціну  продажу за користування  земельними ділянками сільськогосподарського призначення, право оренди на які виборюватиметься на конкурентних засадах (аукціоні), встановити на рівні 12% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

              3)   гарантійний внесок становить 5% стартового розміру річної плати за користування земельними ділянками;

              4)  крок  земельних  торгів  (аукціону)  з  продажу  права  оренди становить 0,5% від стартової ціни продажу права оренди земельною ділянкою;

              5) за  результатами  земельних  торгів  (аукціону)  переможцем підписується протокол земельних торгів, на підставі якого укладається договір оренди землі безпосередньо в день проведення торгів;

              6) плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на земельних торгах, підлягає сплаті переможцем організатору земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладання договору оренди землі;

              7) винагорода виконавця земельних торгів складає 50% річної плати за користування земельною ділянкою, але не більше  2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот.

              

             3.  Товарній біржі «МЕГАПОЛІС» (Назарова) забезпечити проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за межами населених пунктів колишньої Васюківської сільської ради з врахуванням вимог пункту 2 цього рішення, статті 137 Земельного кодексу України.

 

             4. Уповноважити Соледарського  міського голову  Степаненка О.М. на підписання протоколу земельних торгів та договору оренди земельних ділянок, визначених у даному рішенні.

 

             5. Організаційне виконання  рішення  покласти на відділ земельних ресурсів (Худобець).

 

             6. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну  комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

                                                                       Додаток 1

                                                                                                      рішення міської ради

 від 17.10.2019 №7/48-1117

 

 

Умови продажу права оренди земельної ділянки

сільськогосподарського призначення, розташованої

на території Соледарської міської ОТГ

Бахмутського району Донецької області

 

1.     Місцезнаходження земельної ділянки: за межами населених пунктів колишньої Васюківської сільської ради;

2.     Площа земельної ділянки:39,9482 га

3.     Кадастровий номер: 1420981000:02:112:0001

4.     Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення

5.     Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва А 01.01

6.     Умови відведення земельної ділянки: оренда

7.     Строк оренди: 7 років

8.     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 207 501,84 грн.

9.     Стартова плата за користування земельною ділянкою складає 12%                  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та становить:                                24 900,22 грн.

10. Крок аукціону з продажу права оренди становить 0,5% від стартової плати за користування земельною ділянкою: 124,50 грн.

11.Гарантійний внесок становить: 1 245,01 грн.

 

 

     Секретар міської ради                                                                 С.М. Редченко

 

 

                                                                                  Додаток 2

                                                                                                      рішення міської ради

 від 17.10.2019 №7/48-1117

 

 

Умови продажу права оренди земельної ділянки

сільськогосподарського призначення, розташованої

на території Соледарської міської ОТГ

Бахмутського району Донецької області

 

1.     Місцезнаходження земельної ділянки: за межами населених пунктів колишньої Васюківської сільської ради;

2.     Площа земельної ділянки: 36,9293 га

3.     Кадастровий номер: 1420981000:02:113:0001

4.     Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення

5.     Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва А 01.01

6.     Умови відведення земельної ділянки: оренда

7.     Строк оренди: 7 років

8.     Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 268 169,75 грн.

9.     Стартова плата за користування земельною ділянкою складає 12%                від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та становить:                      32 180,37 грн.

10. Крок аукціону з продажу права оренди становить 0,5% від стартової плати за користування земельною ділянкою: 160,90 грн.

11.Гарантійний внесок становить: 1 609,02 грн.

 

     Секретар міської ради                                                                 С.М. Редченко

 

 

 

   

Яндекс.Метрика