Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

27.09.2019  № 7/47 -1075

м. Соледар

 

Про внесення доповнень до Плану діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням міської ради від 21.11.2018 №7/33-822

 

Розглянувши службову записку від 04.09.2019 №3544/18-26 заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О., керуючись статтею 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтею 26  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР « Про місцеве самоврядування в Україні ” із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести доповнення до Плану діяльності Соледарської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням міської ради від 21.11.2018 №7/33-822 (додається).

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів /Боровик/, секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

Додаток до рішення сесії №1075

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

27.09.2019 №  7/47-1076

м. Соледар

Про надання дозволу на коригування проекту «Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу по вул. Молодіжній с. Яковлівка Бахмутського району Донецької області» (коригування)

 

                Розглянувши службову записку від 17.09.2019 №3662/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О., у зв’язку з тим, що  вносяться зміни до проекту «Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу по вул. Молодіжній с. Яковлівка Бахмутського району Донецької області» потребується дозвіл на корегування проекту, відповідно до Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності" із  змінами, Законом України від 16 листопада 1992 року № 2780-ХП “Про основи містобудування” із  змінами, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року  №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування  в Україні»  із змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

        

         1. Надати дозвіл на коригування проекту «Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу по вул. Молодіжній с. Яковлівка Бахмутського району Донецької області» (коригування).

 

            2.  На виконання  пункту 1 цього рішення Соледарській міській раді укласти договір з проектною організацією.

 

         3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради (Соколенко).

        

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Соледарської міської ради з питань:  економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О., секретаря  міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                         О.М. Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 №  7/47-1077

м. Соледар

Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 21.02.2019 №7/36-911 «Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»

 

Розглянувши службову записку від 10.09.2019 №3601/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О., про внесення змін до Програми капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.02.2019№7/36-911зі змінами з метою включення пріоритетних завдань економічного та соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади шляхом нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури, підвищенню соціального життєвого рівня та вирішення соціальних проблем мешканців громади, відповідно до статей 89, 91 Бюджетного Кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, із внесеними до нього змінами, Закону України  від 6 вересня 2005 року № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення Соледарської міської ради від 21.02.2019№7/36-911«Про затвердженняПрограми капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки» далі (Програми):

                1) в розділі 6. таблиці «Напрями діяльності завдання та заходи» в заході №7 «Розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних споруд по вул. Злагоди, 40 в  м. Соледар Бахмутського району Донецької області» суму 1386,54742 тис. грн. замінити на суму 1470,32384 тис. грн. (кошти місцевого бюджету);

                 2) в розділі 1. п. 9 Програми суму 36319,24 тис. грн. замінити на суму 36403,016 тис. грн.;

                 3) в розділі 7.  Програми  суму 36319,24 тис. грн. замінити на суму 36403,016 тис. грн.

 

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради (Соколенко).

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                     О.М. Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 № 7/47 - 1078

м. Соледар

Про хід виконання  Програми відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громадипо місту Соледар та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2019 рік   

Заслухавши інформаціюзаступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагози О.О. про хід виконання Програми відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по місту Соледар та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 18.04.2019 № 7/39 – 953,  відповідно до напрямків   державної політики у сфері соціальної підтримки пільгових категорій населення та підвищення рівня їх соціального забезпечення,  керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, затвердженого Законом України від 08 липня 2010 року №2456-VI із змінами,    з метою реалізації прав окремих категорій громадян Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  на пільговий проїзд по м.Соледар та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2019 рік, керуючись статтями 26, 59 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію про хід виконання Програми відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по м.Соледар та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2019 рік   взяти до відома.

 

2. Визнати задовільним хід виконання Програми відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по м.Соледар та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2019 рік.

 

3. Відділу з питань соціального захисту населення ( Матченов) надати фінансовому управлінню міської ради розрахунки для відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по м.Соледар та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2020 рік.

 

4.Фінансовому управлінню міської ради (Глущенко), відділу бухгалтерського обліку та звітності (Жердій) передбачити  фінансування Програми відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громадипо м.Соледар та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2020 рік.

 

5.Організаційне виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики міської ради Рагозу О.О.

 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик) і постійну комісію з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Горбань).

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко       

 

 

Інформація

щодо виконання Програми відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади по місту Соледар та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2019 рік 

Програма   відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громадипо місту Соледар та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2019 рік  була затверджена на сесії  міської ради   20.12.2018 рішенням  № 7/34 – 853 «Про затвердження Програми відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громадипо місту Соледар та на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2019 рік».

Рішенням міської ради від 18.04.2019 № 7/39 – 953 Програма була прийнята в новій редакції.

 З метою реалізації цієї Програми виконавчими органами міської ради були проведені відповідні заходи.

З метою визначення коефіцієнту співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до платних у 2018 році було проведено робочими групами моніторинг пасажиропотоку на маршрутах:

№122, №123 АС Бахмут – м. Соледар

АС Бахмут – с.Привілля

АС Бахмут – с.Никифорівка

АС Бахмут – с.Трипілля

ЗА Ломоносова –   З А  ст.. Сіль

За результатами моніторингу було визначено  середній коефіцієнт  0,36 співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до платних. 

Відповідно до Порядку відшкодування втрат було укладено договір з автоперевізником на  перевезення пасажирів пільгової категорії та відшкодування втрат за такі послуги.

З метою уточнення пасажиропотоку протягом лютого – березня було проведено повторний  моніторинг, за результатами якого було внесено зміни в Програму щодо збільшення пільгових категорій населення.

На даний час пільгами при проїзді на автомобільному транспорті користуються

- особи з інвалідністю (згідно посвідчення «Інваліда війни»);

- учасники бойових дій (згідно посвідчення «Учасник бойових дій»);

- ветерани війни (згідно посвідчення «Ветеран війни»);

- діти з багатодітних сімей (на підставі посвідчення);

- особи з інвалідністю  I-IIгрупи та діти з інвалідністю (на підставі посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги);

- особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого) ;

- ветерани військової служби;

- ветерани органів внутрішніх справ;

- ветерани Національної поліції;

- ветерани податкової міліції;

- ветерани державної пожежної охорони;

- ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;

- ветерани служби цивільного захисту;

- ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- реабілітовані особи (на підставі посвідчення);

- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та категорія 2-ліквідатори) (на підставі посвідчення);

-пенсіонери за віком;

- діти сироти та  діти, позбавлені батьківського піклування;

особи з інвалідністю III групи.

         За 2019 рік відповідно до інформації ТОВ « АТП 11406»  усього перевезено за період з лютого   по вересень 115 896 пасажира, з них пільгової категорії за період з лютого по квітень 8252  чоловік, з травня по вересень 33857 пасажирів.

З бюджету міської ради перераховано коштів за пільговий проїзд 729 784,0 тис.грн.

 

Заступник міського голови з гуманітарних

 питань та соціальної політики                                                         О.О.Рагоза

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 №  7/47-1079

м. Соледар

 

Про хід виконання Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

 

         Заслухавши інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка Г.В., керуючись статтями 26, 59  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка М.В., прийняти до відома.

 

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради (Рудченко).

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                         О. М. Степаненко

 

 

Інформація

Про хід виконання Програми зовнішнього освітлення населених пунктів
Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

 

Програмою  зовнішнього освітлення населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженою  рішенням сесії міської ради від 20.12.2018 № 7/34-851 зі змінами від 27.03.2019 року №7/38-933, передбачено наступні заходи:

1.     Оплата послуг щодо поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади – 1280,00 тис.грн.

2.     Оплата рахунків за спожиту електроенергію по Соледарській міській раді – 2398,633 тис. грн..

3.     Оплата послуг щодо утримання мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади – 780,00 тис. грн..

4.     Придбання нових світлодіодних світильників та ламп – 830,00 тис. грн..

На поточний ремонт зовнішнього освітлення укладено 2 договори з СКВРЖП «Ремонтник» на суму 209 тис. грн.. що складає 16,3% від програми.

Станом на 1 серпня 2019 року спожито електричної енергії на суму 1 716 625.45 грн. що складає 71,56%, що дещо перевищує заплановані величини.

На утримання мереж зовнішнього освітлення укладено договір з СКВРЖП «Ремонтник» на суму 199 тис. грн. (25% від запланованого).

Укладено договорів на придбання :

-         Світлодіодних ламп 1300 шт. на суму 305994,00 грн. (НВП «ВІАН»);

-         Світильників з сонячними батареями 3 шт. на суму 65100,00 грн. (ПрАТ «Дніпрополімермаш»);

-         Світильники консольні вуличні світлодіодні 50 Вт – 230 шт. на суму 161910,80грн. (ФОП Сон Чанке).

Разом виконання складає 64,2 % по коштам, а по кількості 100%.

Економія 296 996,00 грн.

 

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства,

благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та  інфраструктури                              М.В. Рудченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

27.09.2019 №  7/47-1080

м. Соледар

 

Про   хід     виконання    Програми

благоустрою Соледарської міської

об’єднаної територіальної громади

на 2019 рік

 

Заслухавши начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка Г.В., керуючись статтями 26, 59  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка М.В., прийняти до відома.

 

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради (Рудченко).

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                         О. М. Степаненко

 

Інформація

Про хід виконання Програми благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік

 

Виконання Програми благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік:

 

№з/п

Найменування

Сума, тис. грн

% виконання

1

Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (утримання зелених насаджень загального користування, поточний ремонт об'єктів зеленого господарства, видалення та винищування бур’янів)

1781,768

73,5

2

Благоустрій парків, меморіалів, пам’ятників, скверів, озеленених територій, спортивних та ігрових майданчиків, зон відпочинку (утримання та ремонт)

939,00

70,18

3

Ліквідація стихійних звалищ

332,00

65,1

4

Придбання дерев, чагарників, квітників

255,00

80,78

5

Видалення аварійних дерев на території Соледарської міської ОТГ

219,00

100

6

Закупівля малої садової техніки(мотокоси,бензопил и та інше)та запчастин

193,00

93,26

7

Ремонт та утримання доріг, утримання доріг в зимовий період

649,00

83,9

8

Послуги з прибирання та підмітання вулиць (побілка бордюр, прибирання та підмітання вулиць)

635,2

87,1

9

Послуги з організація свят (встановлення та демонтаж символіки Соледарської міської ОТГ, прапорів, банерів, плакатів, електро -  прикрас)

125,00

80

10

Малярні роботи (фарбування конструкцій і нанесення на них захисного покриття, видалення лакофарбового покриття) МАФ

110,00

-

11

Столярні та теслярські роботи (роботи з деревом) МАФ

100,00

-

12

Підрізання дерев і живих огорож

30

-

13

Придбання та встановлення лавочок і урн

270,00

-

14

Монтаж енергозберігаючих приладів

199,00

-

15

Поточний ремонт автобусних зупинок

65,00

100

16

Закупка піску

185,00

100

17

Послуги АС машини (Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків)

20,00

-

 

ВСЬОГО

6107,968

69,3

 

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства,

благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та  інфраструктури                               М.В.Рудченко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 №7/47- 1081

м. Соледар

 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 7/34-852 «Про затвердження Програми благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік»

 

Розглянувши службову записку від 24.09.2019 року №3856/18-26 заступника міського голови з  питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О., з метою забезпечення утримання в належному санітарному стані території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах), очищення та озеленення територій, санітарної очистки, раціонального використання та охорона  об’єктів благоустрою створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля на території Соледарської міської об’єднаної громади, відповідно Закону України від 06 вересня 2005 № 2807-IV«Про благоустрій населених пунктів», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА :

           

1.        Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 7/34-852 «Про затвердження Програми благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік»:

 

1)пункт 5 «Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» додатка рішення викласти в новій редакції (додається).

 

2. Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) передбачити кошти на фінансування заходів, зазначених у Програмі благоустрою Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури (Рудченко), фінансове управління Соледарської міської ради (Глущенко).

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

 

Додаток

до рішення міської ради

27.09.2019 №7/47-1081

 

5. Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою Соледарської міської ОТГ на 2019 рік

 

 

 

з/п

Назва заходунайменування показника

Фактичне фінансування заходів, гр

н

Усього

В тому числі

 

СКП

«Комунальник»

КП

«Яковлівське»

СКВРЖП

«Ремонтник»

СКП

«Водоканал»

1

Утримання зелених насаджень загального користування:

393 000,00

220 000,0

 

92 000,0

81 000,0

 

2

Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства

151 238,00

59 238,0

50 000,0

42 000,0

 

3

Придбання дерев, чагарників, квітників:

255 000,00

145 000,0

80 000,0

30 000,0

 

4

Видалення аварійних дерев на території Соледарської міської ОТГ

219 000,00

120 000,0

 

99 000,0

 

5

Закупівля малої садової техніки(мотокоси,бензопил и та інше)та запчастин

193 000,00

70 000,0

63 000,0

60 000,0

 

6

Утримання кладовищ (пам’ятників, меморіалів, скверів, парків)

278 000,00

161 000,0

50 000,0

67 000,0

 

7

Ліквідація стихійних звалищ

269 000,00

199 000,0

70 000,0

 

 

8

Утримання та ремонт дитячих та спортивних майданчиків на території Соледарської міської ОТГ

96 000,00

40 000,0

56 000,0

 

 

9

Винищування бур’янів

328 530,00

195 000,0

57 000,0

76 530,0

 

10

Придбання дитячих ігрових елементів для встановлення на дитячих та спортивних майданчиках на території Соледарської  міської ОТГ

 

 

 

 

 

11

Утримання безпритульних тварин та придбання матеріалів для їх утримання

 

 

 

 

 

12

Придбання та встановлення автобусних зупинок

 

 

 

 

 

13

Поточний ремонт МАС (малих архітектурних споруд), облаштування та ремонт контейнерних майданчиків

 

 

 

 

 

14

Ремонт та утримання доріг, утримання доріг в зимовий період

649 000,00

159 000,0+

150 000,0

100 000,0+

100 000,0

50 000,0+

50 000,0

 

40 000,0

15

Монтаж енергозберігаючих приладів

199 000,00

 

 

199 000,0

 

16

Придбання та встановлення лавочок і урн

270 000,0

100 000,0

100 000,0

70 000,0

 

17

Побілка бордюр та підготовка до свят

340 200,00

113 000,0

51 200,0

176 000,0

 

18

Транспортні послуги МТЗ,ЗИЛ

 

 

 

 

 

19

Транспортні послуги ГАЗ

 

 

 

 

 

20

Закупка піску

185 000,0

100 000,0

60 000,0

25 000,0

 

21

Поточний ремонт автобусних зупинок

65 000,0

65 000,0

 

 

 

 

ВСЬОГО:

3 890 968,00

1 896 238,00

929 200,00

1 025 530,00

40 000,00

               
 

 

 

Заступник міського голови з питань

житлово- комунального господарства                                                                                                                    А. О. Черняєв

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                С. М. Редченко

 

 

5.1 Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою Соледарської міської ОТГ на 01.07.2019 рік

 

 

з/п

Назва заходу найменування показника

Усього

Фактичне фінансування заходів, грн.

В тому числі

м. Соледар (крім прибудинкової території Соледарської міської ОТГ)

Старостинські округи

Прибудинкова територія Соледарської міської ОТГ

Міньківський,

Васюківський,

Бахмутський,

Парасковіївський;

Берестівський,

Володимирівський

Никифорівський,

Роздолівський, Яковлівський;

1.

Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (утримання зелених насаджень загального користування, поточний ремонт об'єктів зеленого господарства, видалення та винищування бур’янів)

 

315 000,0

 

 

 

 

120 000,0

 

 

195 000,0

 

2.

Підрізання дерев і живих огорож

30 000,0

 

30 000,0

 

3.

Благоустрій парків, меморіалів, пам’ятників, скверів, озеленених територій, спортивних та ігрових майданчиків, зон відпочинку (утримання та ремонт)

185 000,0

95 000,0

90 000,0

 

4.

Послуги з прибирання та підмітання вулиць (побілка бордюр, прибирання та підмітання вулиць)

295 000,0

 

195 000,0

 

 

 

50 000,0

50 000,0

5.

Малярні роботи (фарбування конструкцій і нанесення на них захисного покриття, видалення лакофарбового покриття) МАФ

110 000,0

10 000,0

20 000,0

80 000,0

6.

Столярні та теслярські роботи (роботи з деревом) МАФ

100 000,0

 

25 000,0

25 000,0

50 000,0

7.

Послуги з організація свят (встановлення та демонтаж символіки Соледарської міської ОТГ, прапорів, банерів, плакатів, електро -  прикрас)

125 000,0

100 000,0

10 000,0

15 000,0

 

 

ВСЬОГО:

1 160 000,0

400 000,0

385 000,0

375 000,0

               

Заступник міського голови з питань

житлово- комунального господарства                                                                                                                             А. О. Черняєв

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                       С. М. Редченко

___

5.2 Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою Соледарської міської ОТГ на 01.09.2019 рік

 

з/п

Назва заходу найменування показника

Усього

Фактичне фінансування заходів, грн.

В тому числі

м. Соледар (крім прибудинкової території Соледарської міської ОТГ)

Старостинські округи

Прибудинкова територія Соледарської міської ОТГ

Міньківський,

Васюківський,

Бахмутський,

Парасковіївський

Берестівський,

Володимирівський

Никифорівський,

Роздолівський, Яковлівський

1.

Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (утримання зелених насаджень загального користування, поточний ремонт об'єктів зеленого господарства, видалення та винищування бур’янів) 

594 000,00

198 000,00

75 000,00

123 000,00

198 000,00

2.

Благоустрій парків, меморіалів, пам’ятників, скверів, озеленених територій, спортивних та ігрових майданчиків, зон відпочинку (утримання та ремонт)

380 000,00

150 000,00

80 000,00

100 000,00

50 000,00

3.

Послуги АС машини (Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків)

20 000,00

 

 

20 000,00

 

4.

Ліквідація стихійних звалищ

63 000,00

 

 

63 000,00

 

 

ВСЬОГО:

1 057 000,00

348 000,00

155 000,00

306 000,00

248 000,00

 

Заступник міського голови з питань

житлово- комунального господарства                                                                                                                             А. О. Черняєв

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                       С. М. Редченко

 

1

 

5.3 Завдання і заходи з виконання Програми благоустрою Соледарської міської ОТГ на 01.09.2019 рік

 

з/п

Назва заходу найменування показника

Усього

Фактичне фінансування заходів, грн.

В тому числі

м. Соледар (крім прибудинкової території Соледарської міської ОТГ)

Старостинські округи

Прибудинкова територія Соледарської міської ОТГ

Міньківський,

Васюківський,

Бахмутський,

Парасковіївський

Берестівський,

Володимирівський

Никифорівський,

Роздолівський, Яковлівський

1.

Придбання дерев, чагарників, квітників:

213 000,0

171 400,00

21 600,00

20 000,00

2.

Підрізання дерев і живих огорож (видалення аварійних дерев)

50 000,00

40 000,00

 

 

10 000,00

3.

Закупівля малої садової техніки ( кущоріз, бензопила)

41 677,00

41677,00

 

 

 

 

ВСЬОГО:

304 677,00

274 677,0

 

 

30 000,00

 

Заступник міського голови з питань

житлово- комунального господарства                                                                                                                             А. О. Черняєв

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                        С. М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

27.09.2019 №  7/47-1082

м. Соледар

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки за І півріччя 2019 року

 

         Заслухавши інформацію  начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки за І півріччя 2019 року, керуючись Законом України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І. про виконання Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки за І півріччя 2019 року взяти до відома.

 

2. Виконавчим органам міської ради:

1)               вжити вичерпних заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми за напрямками;

2)               посилити  роботу щодо залучення додаткових ресурсів до бюджету Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (Рудченко), фінансове управління (Глущенко).

 

4. Координаційне забезпечення цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С., секретаря міської ради Редченко С.М..

 

 

Міський голова                                                                        О.М. Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

27.09.2019  № 7/47-1083

м.Соледар

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на  2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 20.12.2018 №7/34-844

 

         Розглянувши службові записки від 26.09.2019  №3895/18-26 начальника відділу молоді, спорту та туризму Назаренка М.С. та від 23.09.2019 №3824/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О., керуючись Законом України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.  Внести та затвердити наступні зміни до Програми:

1) таблицю 3.1.7 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» підрозділу  3.1. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми  розділу 3. «Шляхи розв’язання проблем розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади та досягнення поставлених цілей» Програми  викласти у новій редакції згідно з додатком 1.

 

2) таблицю 3.1.18. «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» підрозділу 3.1. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми  розділу 3. «Шляхи розв’язання проблем розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади та досягнення поставлених цілей» Програми  викласти у новій редакції згідно з додатком 2.

 

3) розділ 5 «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 3.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ економічного розвитку торгівлі та інвестицій (Рудченко) та фінансове управління (Глущенко).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

27.09.2019  № 7/47-1084

м.Соледар

 

Про затвердження Програми заходів, направлених на профілактику, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації, пов’язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

 

         Розглянувши службову записку від 06.09.2019 № 3572/18-26                                        начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасової О.О. та з метою комплексного розв’язання проблеми захисту населення, сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин, керуючисьстаттями 7, 91 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року             № 2456-VI,  статтями 26, 61  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.   Затвердити Програму заходів, направлених на профілактику, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації пов’язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, (додається).

 

2.   Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) передбачити кошти на фінансування заходів, зазначених у Програмі заходів, направлених на профілактику, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації, пов’язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.

 

3.   Організаційне виконання цього рішення покласти на фінансове управління (Глущенко), відділ бухгалтерського обліку та звітності (Жердій), відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасова).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісі ї  міської ради: з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко),  заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                          О.М. Степаненко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

від 27.09.2019 №7/47-1084

ПАСПОРТ

програми заходів, направлених на профілактику, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації пов’язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження Соледарського міського голови від 10.07.2019 № 150 р «Про розробку проєкту Програми заходів, направлених на профілактику, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації, пов’язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»

3

Розробник Програми

Відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій

4

Співрозробник Програми

Бахмутська районна державна лікарня ветеринарної медицини

5

Відповідальний виконавець Програми

Соледарська міська рада Бахмутська районна державна лікарня ветеринарної медицини

6

Учасники Програми

Соледарська міська рада, Бахмутська районна державна лікарня ветеринарної медицини, комунальні підприємства громади, громадські організації, індивідуальні домогосподарства громади.

7

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Соледарської міської об’єднаної територіальної громади

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

усього:

у тому числі:

 

 

273 359,36 грн.

2019 р. – 85 455,36 грн.; 2020 р. – 91 519,00 грн.; 2021 р. – 96 385,00 грн.

9.1

у тому числі:

кошти місцевого бюджету

273 359,36 грн.

9.2

Інших джерел

 

 

Начальник відділу з питань агропромислового                                                комплексу та розвитку сільських територій                                О.О.Гульбасова

 

Секретар міської ради                                                                    С.М.Редченко

 

 

ПРОГРАМА

заходів, направлених на профілактику, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації пов’язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин  на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.

І. Загальні положення

Програма заходів направлених на профілактику, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації пов’язаної з особливо небезпечними (карантинними) хворобами тварин на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на  2019-2021 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Закону  України «Про ветеринарну медицину», постанов Кабінету Міністрів України від 15.08.1992 року № 478 «Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно – діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно – санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів» із змінами, від 31.10.2012 № 1003 «Про затвердження Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних)  хвороб» із змінами, від 15.02.2002 № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» із змінами,  наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013  № 96 «Розміри плати за послуги, які надаються регіональними службами ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті та бюджетними установами центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів» із змінами,наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 111 «Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29.03.2017 за № 432/30300, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства від 15.03.1994 № 5 «Про затвердження інструкції» із змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 31.03.1994 № 53/262.

Карантинні хвороби тварин - особливо небезпечні заразні захворювання тварин, що можуть завдати значної шкоди здоров'ю тварин і погіршити якість харчових продуктів або сировини тваринного походження.

Африканська чума свиней (далі – АЧС) – вірусне захворювання, яке несе постійну загрозу галузі свинарства. Хвороба здатна швидко розповсюджуватися та призводить до значних економічних збитків.

Проти африканської чуми свиней немає ефективного лікування та відсутні специфічні профілактичні вакцини.

Своєчасне виконання профілактичних та протиепізоотичних заходів в разі виникнення вогнища захворювання – ефективні засоби боротьби з поширенням хвороби.

Також, залишається складним стан щодо такого інфекційного захворювання, як сказ.

Сказ – особливо небезпечна гостра вірусна хвороба тварин і людей, яка характеризується ознаками поліенцефаломіеліту, паралічами і закінчується смертю. У відповідності до оцінки МОЗ вона входить у п’ятірку найнебезпечніших зооантропонозів, що завдають величезні соціально – економічні збитки.

В Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді протягом 2018 року на одному із приватних подвір’їв  в місті Соледар зафіксовано вогнище АЧС, ІІ квартал 2019 на територію вул. Нижньої та пров. Нижнього  с. Яковлівка Яковлівського старостинського округу № 9 накладено карантинні обмеження у зв’язку з виникненням захворювання безпритульного  кота на сказ.

 

ІІ. Причини виникнення проблеми

 1. Тривала процедура відшкодування вартості за вилучене та знищене поголів’я при ліквідації спалахів по АЧС.
 2. Відсутній дієвий контроль переміщення свиней.
 3. Відсутність механізму належної ідентифікації сільськогосподарських тварин у приватному секторі.
 4. Недостатнє фінансування ветеринарної служби для здійснення обов’язкових заходів (зокрема, моніторингу).
 5. Торгівля продукцією свинарства і живими тваринами на стихійних ринках.
 6. Подвірний забій сільськогосподарських тварин і реалізація продуктів забою без відповідного ветеринарно – санітарного контролю.
 7. Неповна депопуляція диких кабанів.
 8. Спрощення процедури державного ветеринарно- санітарного контролю.
 9. Слабка обізнаність громадян щодо профілактики небезпечних (карантинних) хвороб тварин.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є комплексне розв’язання проблеми захисту населення, сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання особливо небезпечними (карантинними) хвороби тварин в інтересах безпеки окремої людини, суспільства, довкілля та недопущення розповсюдження збудника карантинних інфекцій. В разі виникнення даного захворювання на території громади, своєчасно та організовано провести заходи, спрямовані на ліквідацію епізоотичного вогнища в неблагополучному пункті.

 

 

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом:

 • ветеринарного обслуговування тварин в господарствах різних форм власності та фізичних осіб на території громади;
 • захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
 • здійснення контролю за якістю та безпечністю об’єктів ветеринарно – санітарного контролю і нагляду, в т.ч. харчових продуктів  тваринного, а на ринках і рослинного походження, а також кормів і кормових добавок, води та інших товарів;
 • організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних хвороб через продукцію, що підлягає ветеринарно – санітарній експертизі;
 • надання в необхідних випадках консультативної і практичної допомоги у вирішенні питань, пов’язаних з установленням діагнозу і проведенням заходів профілактики та боротьби з хворобами тварин, включаючи хвороби спільні для тварин і людей;
 • видача ветеринарних документів;
 • проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед населення громади,  в тому числі через розповсюдження друкованої продукції з питань профілактики та боротьби з особливо небезпечними (карантинними) хворобами;
 •  запровадження системної пероральної імунізації диких м’ясоїдних  тварин на сказ з імунологічним моніторингом ефективності;
 • компенсація витрат на проведення заходів, спрямованих на ліквідацію епізоотичного вогнища, профілактику та боротьбу особливо небезпечних (карантинних) хвороб;
 • відшкодування майнової шкоди населенню громади, завданої  внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин, їх вилучення та утилізацію.

 

V. Напрями діяльності та заходи Програми

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Соледарській міській раді виносить рішення про оголошення господарства, населеного пункту в громаді неблагополучним щодо особливо небезпечних (карантинних) тварин і виносить рішення щодо карантинних обмежень, визначає межі епізоотичного осередку, зон спостереження і нагляду, організації в них загальних протиепізоотичних заходів:

 • охороннокарантинних  – із завданням забезпечення локалізації вогнища інфекції, виконання карантинних заходів до недопущення розповсюдження захворювання;
 • епізоотичних– для проведення обстеження епізоотичного вогнища та інфікованих об’єктів, аналізу епізоотичної ситуації, розробки і контролю здійснення заходів по ліквідації хвороби;
 • діагностичних – відбір патологічного матеріалу та доставка його в регіональну державну лабораторію державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
 • матеріально – технічного забезпечення– із завданням забезпечення необхідною технікою та паливно – мастильними матеріалами для проведення земляних та інших робіт.

В ході реалізації Програми будуть виконуватися плани дій та рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Соледарській міській раді.

Напрями діяльності та заходи Програми визначені в додатку 3 «Напрями діяльності та заходи Програми»

 

VI. Фінансування заходів Програми

Фінансування   Програми  здійснюється за рахунок коштів бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної  громади, згідно з додатками 1 та 2.

Головним розпорядником коштів по Програмі визначено Соледарську міську раду.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ з питань агропромислового  комплексу та розвитку сільських територій Соледарської міської ради, в разі виникнення спалаху особливо небезпечних (карантинних) тварин на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади – Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Соледарській міській раді.

VII. Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме забезпеченню стабільної епізоотичної ситуації в громаді, виробництву безпечних харчових продуктів тваринного походження, а також виконанню Інструкцій щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней та протиепізоотичних заходів щодо особливо небезпечних захворювань тварин і птиці (сказ, туберкульоз, лейкоз), забезпеченню продовольчого ринку громади якісною продовольчою продукцією тваринництва та не допустить соціальної напруги при відшкодуванні завданих матеріальних збитків населенню.

 

Начальник відділу з питань агропромислового

комплексу та розвитку сільських територій                                О.О.Гульбасова

 

 

Секретар міської ради                                                                    С.М.Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

27.09.2019  № 7/47-1085

м.Соледар

 

Про надання допомоги на безповоротній основі громадянці Галинець Нелі Вячеславівні, яка мешкає за адресою вул. Чапліна, 65 м. Соледар, Бахмутського району Донецької області у зв’язку з завданою майновою шкодою (збитками), внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб

 

         Розглянувши службову записку від 16.09.2019 року № 3648/18-26                                        начальника відділу з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Гульбасової О.О., враховуючи План організаційних, ветеринарно – санітарних та господарських заходів щодо ліквідації  вогнища африканської чуми свиней в м. Соледар та недопущення розповсюдження інфекції на території Бахмутського району, що затверджений рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Соледарській міській раді від 26 листопада 2018 року №1, лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 22 грудня 2018 року №  16-19594/161 «Про інформування щодо затвердження рівнів надзвичайних ситуацій», листи Головного управління статистики у Донецькій області від 07.12.2018 року                              № 01.3-03/3834, 07.12.2018 № 01.3-03/3828, рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Соледарській міській раді від 19 квітня 2019 року № 5 «Щодо відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок запровадження карантину по африканській чумі свиней громадянці Галинець Нелі Вячеславівни, яка мешкає за адресою: вул. Чапліна, 65 м. Соледар Бахмутського району Донецької області»,  керуючисьстаттями 7, 91 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-VI, статтями 26, 61 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.   Надати допомогу на безповоротній основі громадянціГалинець Нелі Вячеславівні, яка мешкає за адресою вул. Чапліна, 65 м. Соледар, Бахмутського району Донецької області у зв’язку з завданою майновою шкодою (збитками), внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб  у сумі 4 718, 98 гривень (чотири тисячі сімсот вісімнадцять гривень 98 копійок) за рахунок місцевого бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.

 

2.   Організаційне виконання цього рішення покласти на фінансове управління (Глущенко), відділ бухгалтерського обліку та звітності (Жердій), відділ з питань агропромислового комплексу та розвитку сільських територій (Гульбасова).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісі ї  міської ради: з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко),  заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова      

                                                                   О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

27.09.2019  № 7/47- 1086

м.Соледар

 

Про  роботу  організаційного  від-

ділу за період з вересня 2018 року

по серпень 2019 року   

 

Заслухавши звіт начальника організаційного відділу Кононченко О.С. про роботу відділу, за період з вересня 2018 року по серпень 2019 року на виконання рішення Соледарської міської ради від 19 квітня 2018 року  №7/24-591 «Про затвердження графіку звітів про роботу управлінь, відділів, служб, спеціалістів Соледарської міської ради», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997року №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                 Звіт про роботу організаційного відділу Соледарської міської ради за період з вересня 2018 рокупо серпень 2019 року прийняти до відома.

 

2.                 Визнати стан роботи організаційного відділу Соледарської міської ради за період з вересня 2018 рокупо серпень 2019 року  задовільним.

 

3.                 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

 

 

Звіт

про роботу організаційного відділуза період

з вересня 2018 рокупо серпень 2019 року 

Організаційний відділ Соледарської міської ради протягом звітного періоду діяв згідно з вимогами Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про вибори народних депутатів України», іншими розпорядчими актами Президента України та вищестоящих органів, розпорядженням міського голови, іншими нормативними актами та Положенням про організаційний відділ  у відповідності до посадових інструкцій працівників відділу.

За період з вересня 2018 рокупо серпень 2019 року відділом було організовано проведення 12 сесій міської ради, на яких було прийнято 199 рішень, 12 засідань депутатських днів, 72 засідання постійних депутатських комісій. Відповідно, оформлено 12 протоколів сесій міської ради.

Відділом підготовлено:

15рішень виконкому:

«Про надання матеріальної допомоги»;

         «Про стан висвітлення в засобах масової інформації діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради  з червня 2018 року по серпень 2019 року» та інші.

Підготовлено 63розпорядження міського голови:

«Про нагородження Почесною грамотою та оголошення Подяки Соледарської міської ради» до державних, професійних свят, свят громади та інші.

Протягом цього періоду працівники відділу приймали участь у регіональних та обласних  семінарах та круглих столах з тем:

-                     «Добре врядування: публічні закупівлі та громадський контроль»;

-                     «Добре врядування: чітке та прозоре звітування органів місцевого самоврядування перед громадою»;

-                      «U-LEADз Європою, покращення якості надання адміністративних послуг для населення».

Поставлено на контроль 12 рішень міської ради.

Відділ постійно веделистування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, громадянами тощо.

Здійснює збір даних для оперативного плану роботи виконавчих органів міської ради.

Відділ постійно забезпечує спільно з іншими відділами міської ради підготовку урочистих зборів, свят, мітингів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, інформаційних засідань та семінарів з питань організаційно – масової роботи. Організовує поздоровлення з державними та професійними святами установи, підприємства, організації Соледарської міської об’єднаної територіальної громади; з днем народження керівників установ, підприємств, організацій, депутатів міської ради, членів виконкому, видатних мешканців громади.

Своєчасно забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради рішень міської ради, протоколів засідань сесії міської ради, постійних депутатських комісій міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших матеріалів у межах компетенції відділу

Протягом звітного періоду депутатами міської ради було направлено 18 депутатських звернень з соціальних та житлово – комунальних питань, які були розглянуті, з них:

-         6 виконано;

-         1 виконано частково;                           

-         11 поставлені на контроль.

Одним із напрямків роботи організаційного відділу є забезпечення зв’язку виконкому міської ради з органами самоорганізації населення.

Відділом надана методична допомога органам самоорганізації населення - це вуличні та будинкові комітети, які в тісному контакті працюють з депутатами міської ради та виконкомом. Голови вуличних та будинкових комітетів постійно допомагають у вирішенні соціальних проблем громадян, в межах своїх повноважень надають послуги населенню. Це надання довідок про фактичне місце проживання, побутові характеристики, довідки про склад сім'ї, довідки на отримання твердого палива для пічного опалення та інші.

Протягом звітного періоду до організаційного відділу звернулось понад 180 мешканців приватного сектору та тимчасово переміщених осіб для засвідчення довідок від голів вуличних та домових  комітетів.  

За період з вересня 2018 рокупо серпень 2019 року до організаційного відділу звернулось 317 мешканців громади за матеріальною допомогою, на загальну суму 98843,20 грн. згідно до Комплексної програми з соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій на 2017-2019 років, про що було складено 22 протоколи засідань постійно діючої комісії з розгляду звернень громадян про надання матеріальної допомоги.

Також була оформлена підписка на 10 періодичних видань газет і журналів на 2018 рік та на 10 періодичних видань газет і журналів на 2019 рік.

 

 

Начальник організаційного відділу                                          О.С.Кононченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019  № 7/48-1087

м.Соледар

 

Про надання в оренду обєктів права комуналь -

ної власності Соледарської міської об’єднаної

територіальної громади

 

Розглянувши службову записку від 06.09.2019 №3570/18-26 начальника відділу з управління комунальною власністю Чуйко О.Г. щодо надання в оренду нежитлових вбудованих приміщень, враховуючи витяги №1, 2, 3 з протоколу від 06.09.2019 №4/19 засідання комісії по проведенню конкурсів на право оренди майна комунальної власності Соледарської міської ради, керуючись Законом України від 10 квітня 1992 року №2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» з внесеними змінами та доповненнями, Положенням про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Соледара, затвердженого рішенням міської ради від 25 вересня 2014 року №6/54-759, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати в оренду об’єкти права комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади:

1) нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 12,0 кв.м розташоване за адресою: м. Соледар, вул. Преображенська, 3, – фізичній особі-підприємцю Стеценко Н.Л., для розміщення перукарні;

2) нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 10,0 кв.м, розташоване за адресою: с.Парасковіївка, вул. Світла, 3 – фізичній особі-підприємцю Пантєлєєвій О.П., для розміщенняторговельної точки для продажу нехарчової групи товарів;

3) нежитлові вбудовані приміщення розташовані за адресами: с.Васюківка, вул. Миру, 48, загальною площею 20,0 кв.м, с.Федорівка, вул. Зарічна, 45, загальною площею 24,0 кв.м – Приватному акціонерному товариству «ВФ Україна», для розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку;

4) нежитлові вбудовані приміщення розташовані за адресами: м. Соледар, вул. Паризької Комуни, 21-А, загальною площею 24,48 кв.м, м. Соледар, вул. Мічуріна, 8-А, загальною площею 33,0 кв.м, с. Берестове, вул. Центральна, 2, загальною площею 16,10 кв.м, с. Володимирівка, вул. Гагаріна, 79, загальною площею 31,85 кв.м, с. Васюківка, вул. Миру, 46, загальною площею 16,80 кв.м, с. Никифорівка, вул. Тімірязєва, б/н, загальною площею 32,60 кв.м, с.Міньківка, вул. Центральна, 2, загальною площею 26,40 кв.м, с. Парасковіївка, вул. Світла, 3, загальною площею 62,70 кв.м, с. Роздолівка, вул. Миру, 25, загальною площею 15,40 кв.м – Публічному акціонерному товариству «Укрпошта», для розміщення відділень поштового зв’язку з орендною платою 1 грн. на рік.

5) нежитлові вбудовані приміщення розташовані за адресами: м. Соледар, вул. Карпинського, 5-А, загальною площею 48,9 кв.м – відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради, для розміщення відділу з питань соціального захисту населення, з орендною платою 1 грн. на рік

 

2. Відділу з управління комунальною власністю (Чуйко) укласти згідно з пункту 1 цього рішення договори оренди.

 

3. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ з управління комунальною власністю (Чуйко).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського головиз питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                     О. М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019  № 7/48-1088

м.Соледар

 

Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» на баланс комунального підприємства «Яковлівське» майна комунальної власності

 

Розглянувши лист від 11.09.2019 №35 комунального підприємства «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» (Лябах)щодо передачі з балансу комунального підприємства «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» на баланс комунального підприємства «Яковлівське» майна, керуючись Законом України від 3 березня 1998 року №147/98 – ВР «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 №1482 з внесеними до нього змінами, статтями 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати безоплатно з балансу комунального підприємства «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка»(Лябах)на баланс комунального підприємства «Яковлівське»(Московка)  майно комунальної власності згідно з переліком (додається).

 

2. Комунальному підприємству «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка»  (Лябах),  комунальному підприємству «Яковлівське» (Московка) оформити акти приймання–передачі  майна, визначеного в п.1 даного рішення, згідно з діючим законодавством.

 

3. Організаційне виконання рішення покласти на директора комунального підприємства «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» Лябах З.В., директора комунального підприємства «Яковлівське» Московку Р.В.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань   комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                      О.М. Степаненко

Додаток

 

до рішення  міської ради

 

27.09.2019 № 7/47 - 1088

 

ПЕРЕЛІК

майна, що безоплатно передається з балансу комунального підприємства «Розсадник декоративних і лісових культур «Ялинка» на баланс комунального підприємства «Яковлівське»

 

Найменування майна

Кількість, од.

 

Рік випуску

Інвентарний

номер

Первісна балансова вартість, грн.

Залишкова балансова вартість , грн.

1.

ГАЗ-4301

1

1995

10520002

21027,31

0,00

2.

ЗІЛ-325010

1

2000

10520004

55266,67

1500

3.

Авточохли

10

 

1120007

448,00

224,00

4.

Автомагнітола

2

 

1120008

796,00

398,00

5.

Акустика

2

 

1120009

520,50

260,25

 

Всього:

 

 

 

 

 

78058,48

 

2382,25

 

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                                                                      О.Г.Чуйко

 

Секретар  міської ради                                                                                                          С.М.Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019  № 7/48-1089

м.Соледар

 

 

Про прийняття пропозиції Бахмутського місцевого благодійного фонду «ДАР» щодо передачі (безоплатно) до комунальної  власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади майна

 

Розглянувши лист від 04.09.2019 №10 директора Бахмутського місцевого благодійного фонду «ДАР» Газіної Л.О. щодо передачі (безоплатно) до комунальної  власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади майна, відповідно до Закону України від 05 липня 2012 року №5073- VІ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» із внесеними до нього змінами, Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-ІV, керуючись статтями 26, 60 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Прийняти пропозицію Бахмутського місцевого благодійного фонду «ДАР» щодо передачі (безоплатно) до комунальної  власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади майна згідно з додатками 1, 2 (додаються) шляхом укладання договору пожертви.

 

2. Доручити міському голові Степаненку О.М. підписати в установленому законодавством порядку договір пожертви та пов’язані з ним документи.

 

3. Визначити, що майно, що приймається (безоплатно) у комунальну власність Соледарської міської об’єднаної територіальної громадишляхом укладення договору пожертви, визначене: у додатку 1 до цього рішення,передається на баланс Соледарської міської ради; у додатку 2 до цього рішення,передається на баланс Управлінню освіти Соледарської міської ради (Замараєва).

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ з управління комунальною власністю (Чуйко), відділ  бухгалтерського обліку та звітності (Жердій) .

 

5. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Соледарської міської ради з питань  комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), заступника міського голови з питань житлово – комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                 О.М. Степаненко

 

Додаток 1

 

рішення міської ради

 

27.09.2019 № 7/47-1089

                                                                 

ПЕРЕЛІК

майна, яке пропонується до передачі у комунальну власність територіальної громади м. Соледара, с. Берестове, вул. Студентська,21

 

 

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Вартість

1

Башня велика з наклейками

шт.

1

12800,00

 

12800,00

 

2

Башня маленька з наклейками

шт.

1

4200,00

4200,00

3

Перехідний майданчик

шт.

1

4300,00

4300,00

4

Балка та Л-опора

шт.

1

2900,00

2900,00

5

Балка 3м

шт.

1

1000,00

1000,00

6

Стійка 2А подібна з драбиною

шт.

1

3900,00

3900,00

7

Гладіаторська сітка

шт.

1

1300,00

1300,00

8

Скалолазка

шт.

2

1600,00

3200,00

9

Драбина

шт.

1

900,00

900,00

10

Мотузковий набір

шт.

1

500,00

500,00

11

Гірка

шт.

2

3600,00

7200,00

12

Гойдалка

шт.

4

500,00

2000,00

 

Всього:

 

 

 

44200,00

 

ПЕРЕЛІК

майна, яке пропонується до передачі у комунальну власність територіальної громади м. Соледара, с. Оріхово-Василівка, вул. Чкалова,105

 

 

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Вартість

1

Башня велика

шт.

1

10900,00

 

10900,00

 

2

Балка та Л-опора

шт.

1

2900,00

2900,00

3

Скалолазка

шт.

2

1600,00

3200,00

4

Драбина

шт.

1

900,00

900,00

5

Мотузковий набір

шт.

1

500,00

500,00

6

Гірка

шт.

1

3600,00

3600,00

7

Гойдалка

шт.

2

500,00

1000,00

 

Всього:

 

 

 

23000,00

 

ПЕРЕЛІК

майна, яке пропонується до передачі у комунальну власність територіальної громади м. Соледара, с. Бахмутське, вул. Ювілейна, біля буд.,13

 

 

Кат. №

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Вартість

1

1201200

Столик «Дитячий»

шт.

1

3900,00

 

3900,00

 

2

1201201

Ігровий будиночок «Міні»

шт.

1

9200,00

9200,00

3

1201202

Балансир

шт.

1

3200,00

3200,00

4

1201094

Гойдалка на пружині

шт.

1

6700,00

6700,00

5

1201094

Гойдалка на пружині

шт.

1

6700,00

6700,00

6

1201203

Пісочниця «Стандартна»

шт.

1

6200,00

6200,00

7

1201204

Ігровий комплекс ІК-6

шт.

1

37200,00

37200,00

8

1201087

Карусель К-3м

шт.

1

11200,00

11200,00

9

1201085

Гойдалка КР-2

шт.

1

8400,00

8400,00

10

1201205

Лавка СК4-без спинки

шт.

2

2700,00

5400,00

11

1201206

Лавка СК2-зі спинкою

шт.

2

2800,00

5600,00

12

1201207

Урна «кругла»

шт.

2

1600,00

3200,00

 

Всього:

 

 

 

 

106900,00

 

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                                      О.Г. Чуйко

 

Секретар міської ради                                                                         С.М. Редченко

 

Додаток 2

 

рішення міської ради

 

27.09.2019 № 7/47 -  1089

ПЕРЕЛІК

майна, яке пропонується до передачі у комунальну власність територіальної громади м. Соледара, станція Сіль, вул. Франка, буд. 2

 

 

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Вартість

1

Башня велика

шт.

1

10900,00

 

10900,00

 

2

Балка та Л-опора

шт.

1

2900,00

2900,00

3

Скалолазка

шт.

2

1600,00

3200,00

4

Драбина

шт.

1

900,00

900,00

5

Мотузковий набір

шт.

1

500,00

500,00

6

Гірка

шт.

1

3600,00

3600,00

7

Гойдалка

шт.

2

500,00

1000,00

 

Всього:

 

 

 

23000,00

 

 

Начальник відділу з управління

комунальною власністю                                                                      О.Г. Чуйко

 

Секретар  міської ради                                                                         С.М. Редченко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 № 7/47-1091      

м. Соледар

 

Про внесення змін до додатку 2 рішення Соледарської міської ради від 20.12.2018 № 7/34-855 «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання з 01 січня 2019 року»  

 

Розглянувши службову записку від 18.09.2019 № 3785/18-26 начальника Управління освіти Замараєвої Т.О. щодо введення до централізованої бухгалтерії Управління освіти Соледарської міської ради  штатної одиниці фахівця з публічних закупівель, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:   

 

1. Внести зміни до додатку 2 рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/34-855 «Про затвердження структури апарату Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчих органів, витрат на їх утримання з 01 січня 2019 року»:

ввести до централізованої бухгалтерії Управління освіти Соледарської міської ради  1 шт. одиницю – фахівець з публічних закупівель. 

        

2. Затвердити структуру виконавчих органів Соледарської міської ради

об’єднаної територіальної громади (самостійні управління, відділи), загальної чисельності виконавчих органів з 01 жовтня 2019 року у кількості 40 шт. одиниць згідно з додатком.

 

3. Фінансовому управлінню Соледарської міської ради (Глущенко) забез-печити фінансування витрат виконавчих органів Соледарської міської ради об’єднаної територіальної громади (самостійні управління, відділи), загальної чисельності виконавчих органів, затверджених цим рішенням, в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2019 рік.

 

4. Організаційне виконання цього рішення покласти на фінансове управ-ління Соледарської міської ради (Глущенко), Управління освіти (Замараєву), керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л., головного спеціаліста з кадрової роботи Іщенко І.О.

 

  5. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                                             О.М.Степаненко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради

27.09.2019 № 7/47-1091

(додаток)

 

                                                                           Додаток 2

                                                                           до рішення

                                                                           20.12.2018 № 7/34-855 

                                                 

СТРУКТУРА

виконавчих органів Соледарської міської ради

об’єднаної територіальної громади (самостійні управління, відділи)

з 01 жовтня 2019 року у кількості 40 штатних одиниць

 

з/п

Назва виконавчих органів та посад

Чисельність

1.

Фінансове управління(юридична особа)

10

 

Начальник фінансового управління

1

1)

Бюджетний відділ

3

 

Заступник начальника фінансового управління – начальник бюджетного відділу

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст І категорії

1

2)

Відділ доходів

3

 

Начальник відділу

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст І категорії

1

3)

Відділ обліку і звітності

3

 

Начальник відділу  обліку і звітності – головний бухгалтер 

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст І категорії

1

2.

Управління освіти(юридична особа)

16

1)

Апарат Управління освіти

3

 

Начальник Управління освіти

1

 

Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти

1

 

Головний спеціаліст з питань дошкільної освіти

1

2)

Міський методичний кабінет

2

 

Завідувач міського методичного кабінету

1

 

Методист

1

3)

Централізована бухгалтерія

10

 

Головний бухгалтер

1

 

Заступник головного бухгалтера

1

 

Бухгалтер-економіст

1

 

Бухгалтер-матеріаліст

2

 

Бухгалтер-рахівник

3

 

Бухгалтер

1

 

Фахівець з публічних закупівель

1

4)

Група з централізованого господарчого обслуговування

1

 

Інженер

1

3.

Відділ молоді, спорту та туризму(юридична особа)

2

 

Начальник відділу

1

 

Спеціаліст-бухгалтер І категорії

1

4.

Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації(юридична особа)

3

 

Начальник відділу

1

 

Спеціаліст-бухгалтер І категорії

2

5.

Відділ охорони здоров’я  (юридична особа)

3

 

Начальник відділу

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст-бухгалтер І категорії

1

6.

Відділ з питань соціального захисту населення(юридична особа)

6

 

Начальник

1

 

Головний спеціаліст

1

 

Спеціаліст-бухгалтер І категорії 

1

 

Спеціаліст ІІ категорії

1

1)

Служба з перевезень  осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

2

 

Диспетчер

1

 

Водій автотранспортного засобу

1

 

Всього:

40

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету

 

Н.Л.Рогаченко

Секретар міської ради

 

С.М.Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 №  7/47-1077

м. Соледар

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 №  7/47-1076

м. Соледар

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

27.09.2019  № 7/47-1084

м.Соледар

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

27.09.2019 №7/47-1090

м. Соледар

 

Про хід виконання Програми капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.02.2019 №7/36-911із внесеними змінами

 

Заслухавши  інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Соколенко І.М. про хід виконання Програми капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої  рішенням  міської ради від 21.02.2019 №7/36-911 із внесеними змінами,  відповідно до статей 89, 91 Бюджетного Кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, із внесеними до нього змінами, Закону України від 6 вересня 2005 року № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визнати хід виконання Програми капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.02.2019 №7/36-911із внесеними змінами задовільним.

 

2. Організаційне виконання заходів Програми покласти на відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва міської ради (Соколенко).

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), з питанькомунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.

 

 

Міський голова                                                                                          О.М. Степаненко

 

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.02.2019 №7/36-911 із внесеними змінами

            З метою виконання пріоритетних завдань економічного та соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади було розроблено цільову Програму капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів інфраструктури Соледарської міської  об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки (надалі - Програма). Планові обсяги фінансування на суму 27379,24тис. грн.

            За період з 21.02.2019 року по теперішній час до Програми вносились відповідні зміни згідно з рішеннями міської ради:

- від  27.03.2019  № 7/38-932 на суму 8 940,00тис. грн. (джерело фінансування – обласний бюджет) внесено захід «Будівництво Центру безпеки громадян Соледарської міської об'єднаної територіальної громади по вул. Соледарська, 5-Б в м. Соледар Донецької обл. Коригування»;

- від 30.05.2019  № 7/40-974 щодо визначення першочергових завдань Програми.

З урахуванням змін, Програма на  суму 36 319,24  тис. грн. та у 2019 році заплановано виконання завдань на 15 000,00 тис. грн.

В Програмі заплановано 6 заходів щодо розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівель багатоквартирних будинків, з них виконано 3 заходи, а саме розроблено ПКД на наступні об’єкти: 

- «Капітальний ремонт покрівлі по вул. Носова, 8 в м. Соледар», вартість проектних робіт 11, 340 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт покрівлі по вул. Дачна, 3 в м. Соледар», вартість проектних робіт 11, 340 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт покрівлі будинку №4 по вулиці Шкільній в с. Парасковіївка» вартість проектних робіт 10, 84435 тис. грн.

Всього за виконання проектних робітсплачено33,52435 тис. грн.у2019 році.

В програмі заплановано 6 заходів щодо капітального ремонту покрівель багатоквартирних будинків, з них виконано 3 заходи, а саме будівельні роботи за наступними проектами:

- «Капітальний ремонт покрівлі буд. 13 по вул. Первомайській в с. Парасковіївка», вартість робіт 759, 20351тис. грн.;

- «Капітальний ремонт покрівлі буд. 3 по вул. Первомайській в с. Парасковіївка», вартість робіт 945, 00340 тис. грн.

- «Капітальний ремонт покрівлі буд. 1 по вул. Носова в м. Соледарі», вартість робіт 726, 08165 тис. грн.

В Програмі заплановано 10 заходів щодо капітального ремонту доріг у м. Соледарі, з них виконано 1 захід, а саме будівельні роботи за проектом:

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття від будівлі торгового центру «Кристал»,12 до будівлі магазину «Брусничка»,4-А по вул. Преображенській м. Соледар»,вартість робіт 1 979, 31050 тис. грн.

Всього за виконання робіт сплачено 4 409,59906 тис. грн.у2019 році.

Загальна сума виконання програми 4 443,12341 тис. грн.

Тривають будівельні роботи по проекту «Будівництво Центру безпеки громадян Соледарської міської об'єднаної територіальної громади по вул. Соледарська, 5-Б в м. Соледар Донецької обл. Коригування» вартість 8 940,00 тис. грн.

Тривають проектні роботи на об’єкт «Реконструкція очисних споруд по вул. Злагоди, 40 в м. Соледар Бахмутського району Донецької області» вартість 1 470,32384 тис. грн.

З урахуванням завершення розпочатих робіт планується виконання завдань у 2019 році на   14 853,44725 тис. грн.

 

 

Начальник відділу містобудування, архітектури

та капітального будівництва                                                                                                І.М. Соколенко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019  №7/47-1092

м. Соледар

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018       №7/34-841 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

 

Розглянувши службові запискивід 13.09.2019 №3638/18-26 виконуючого обов’язки заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Чуйко О.Г., від 09.09.2019 №3587/18-26, від 10.09.2019 №3600/18-26, від 18.09.2019 №3726/18-26,від 18.09.2019 №3727/18-26,від 20.09.2019 №3804/18-26, від 23.09.2019 3825/18-26,від 24.09.2019 №3857/18-26, від 25.09.2019 №3872/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.,від   19.09.2019 №3796/18-26, начальника управління освіти Замараєвої Т.О.,від 25.09.2019 №3878/18-26 начальника відділу охорони здоров’я Безкровного В.І.,від 27.08.2019 №360/18-38 виконуючого обов’язки директора СКВРЖП «Ремонтник» Губаренка С.О.,від 06.09.2019 №370/18-38 виконуючого обов’язки директора СКП «Комунальник» Гайдучик А.В.,від 16.09.2019 №395/18-38 директора СКП «Водоканал» Чуйка К.В., лист від 16.09.2019 №02-04/16/1226/0/30-19 Донецької обласної державної адміністрації, департаменту фінансів, лист від 12.09.2019 №388/18-38  головного лікаря КНП «ЦПМСД» Горбань Л.В.,лист від 09.09.2019 №379/18-38, від 10.09.2019 №381/18-38 виконуючого обов’язки головного лікаря КНП «Соледарська міська лікарня» Шокарєва К.В.   відповідно до статті 52, статті 72, пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із внесеними до нього змінами, статті 26 Закону  України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.     Внести наступні зміни до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/34-841 „ Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ”

 

1)    в підпункті  пункту 1 рішення замінити відповідно:

цифри 214 442,368 на цифри  214 712,368;

          цифри 7 797,327 на цифри  8 097,327;

 

          цифри 201 661,266 на цифри  200 415,518;

          цифри 37 099,788 на цифри  38 871,728;

            цифри 238 761,054 на цифри 239 287,246.

 

         2) внести наступні зміни в додаток 3 до рішення:

 

         Зменьшити планові призначення загальногофонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  2 392,830тис. грн. по кодам  програмної класифікації видатків:

 

        Соледарська міська рада:

 

0110191 «Проведення місцевих виборів» на суму 213,000 тис. грн.( заробітна плата -125,440 тис. грн., нарахування на оплату праці – 80,520 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 7,040 тис. грн.);

 

0116011«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на                суму 332,715 тис. грн.(використання товарів та послуг).

      

         Управління освіти Соледарської міської ради:

 

0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 200,000 тис. грн.( оплата комунальних послуг);

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 900,000 тис. грн..( заробітна плата -692,600 тис. грн., нарахування на оплату праці – 152,400 тис. грн.. та оплата комунальних послуг – 55,000 тис. грн.);

0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 152,500 тис. грн.( заробітна плата -130,000 тис. грн., нарахування на оплату праці – 22,500 тис. грн.);

 

          Відділ молоді, спорту та туризму:

 

 01115041 « Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» на суму 98,500 тис. грн.(  заробітна плата - 80,000 тис. грн., нарахування на оплату праці – 18,500 тис. грн.);

 

         Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації:

 

0114060 «Забезпечення діяльності палаців iбудинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на суму 90,000 тис. грн.( заробітна плата -81,000 тис. грн., нарахування на оплату праці – 9,000 тис. грн.).     

 

         Зменшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному
підприємству „ Водоканал ” (Чуйко) по коду програмної класифікації видатків 0116013 «Забезпечення діяльності водпровідно-каналізаційного господарства» на суму 392,333 тис. грн. (поточні трансферти ).     

 

      Зменшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади комунальному підприємству „Яковлівське” (Московка) по коду програмної класифікації видатків     0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму -  13,782 тис. грн.(а саме поточні трансферти на організацію громадських робіт).

  

  Збільшити планові призначення загальногофонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  1 102,408тис. грн. по кодам  програмної класифікації видатків:

      

         Соледарська міська рада:

 

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на суму 90,000 тис. грн..на придбання гірлянд;

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 146,329 тис. грн. ( а саме, видатки на послуги з видалення аварійних дерев на території  Соледарської об’єднаної територіальної громади -50,000 тис. грн та на роботи з улаштування покриття основи плиткою ФЕМ та підшивка стелі автобусних зупинок «Лікарня» - 96,329 тис. грн.);

0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на суму 4,719 тис. грн.(надання допомоги громадянці).

 

         Управління освіти Соледарської міської ради:

 

0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»  на суму 29,200 тис. грн. (а саме, видатки для участі у фіналі фестивалю мистецтва  у місті Прага 2).

 

      Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації:

 

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» » на суму 4,384 тис. грн. (а саме, на придбання частини музичної акустичної системи ).

 

         Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному підприємству „Комунальник” (Агумава) по коду програмної класифікації видатків 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму -  8,273 тис. грн. ( а саме поточні трансферти на організацію громадських робіт).

 

          Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади СКВРЖП „Ремонтник” (Гутковська) по коду програмної класифікації видатків 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму -  5,509 тис. грн. ( а саме поточні трансферти на організацію громадських робіт).

 

       Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади КНП «Соледарська міська лікарня» на суму 410,000 тис. грн.( а саме оплата послуг (крім комунальних) -50,000 тис. грн., оплата енергоносіїв -360,000 тис. грн.);

 

       Збільшити планові призначення загального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади КНП «ЦПМСД» на суму 403,994 тис. грн.( видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 222,800 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1,540 тис. грн., медикаменти та перев’язувальні матеріали -120,400 тис. грн.,оплата послуг (крім комунальних) -57,754 тис. грн., оплата енергоносіїв -1,500 тис. грн.).

 

      Зменшити планові призначення спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  1 253,214тис. грн. по кодам  програмної класифікації видатків:

 

Соледарська міська рада:

 

0110150«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на суму 1 223,214 тис. грн.(капітальні видатки);

0116082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» на суму 30,000   тис. грн. (згідно листа Донецької обласної державної адміністрації, Департаменту фінансів від 16.09.2019 № 02-04/16/1226/0/30-19).

 

Збільшити планові призначення спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на суму  3 069,828 тис. грн. по коду  програмної класифікації видатків:

 

      Соледарська міська рада:

 

0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на                суму 575,021 тис. грн., на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі будинку № 4 по вулиці Шкільній в с. Парасковіївка»;   

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на суму 1 496,804 тис. грн. ( фінансування робіт з розроблення проектно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція очисних споруд по вул. Злагоди, 40, в м.Соледар Бахмутського району Донецької області» - 1 470,324 тис. грн. та на фінансування проектних робіт «Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу по вул. Молодіжній в с.Яковлівка Бахмутського району (коригування) – 26,480 тис. грн.);

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 213,000 тис. грн. ( а саме, видатки на придбання дерев, чагарників, квітників для висадження на території м.Соледар -193,000 тис. грн., на прибудинковій території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади – 20,000 тис. грн.).

 

      Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації:

 

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» » на суму 78,170 тис. грн. (а саме, на придбання частини музичної акустичної системи ).

 

      Фінансове управління:

 

3719770 ««Інші субвенції з місцевого бюджету»  на суму 300,000 тис. грн..(на виконання пункту 1 доручення  від 16.04.2019 №6/9-19 перенаправлення коштів до обласного бюджету).

 

     Збільшити планові призначення спеціального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Соледарському комунальному
підприємству „ Водоканал ” (Чуйко) по коду програмної класифікації видатків 0116013 «Забезпечення діяльності водпровідно-каналізаційного господарства» на суму 392,333 тис. грн. (капітальні трансферти  на капітальний ремонт насосів (включно з ремонтом двигуна)). 

 

      Збільшити планові призначення спеціального фонду одержувачу коштів бюджету об’єднаної територіальної громади КНП «ЦПМСД» на суму 14,500 тис. грн.( придбання предметів довгострокового користування).

 

         3. Додатки 1-5 до рішення від 20.12.2018 № 7/34-841 „ Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ” викласти в новій редакції (додається). 

 

         4.Організаційне забезпечення виконання цього рішення покласти на виконуючого обов’язки  начальника фінансового управління Глущенко Т.І.

 

         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 № 7/47-1093

м. Соледар

 

Про створення громадських пасовищ та затвердження Положення про громадські

пасовища

 

  Розглянувши службові записки від 19.09.2019р. № 3788/18-26 в.о. старости Берестівського старостинського округу Федорової І.М., від 05.09.2019р. № 3555/18-26 в.о. старости Никифорівського старостинського округу Точеного Д.С., від 27.08.2019р. № 3414/18-26 в.о. старости Парасковіївського старостинського округу Заікіної І.Л., від 17.09.2019р. № 3671/18-26 в.о. старости Роздолівського старостинського округу Боровікової О.В., від 16.09.2019р. № 3653/18-26 в.о. старости Яковлівського старостинського округу Боровікової О.В, звернень від 15.07.2019р. № 2680/18-26 уповноваженої особи зборів с. Васюківка Шафоростова І.В., від 24.07.2019р. № 2917/18-26 уповноваженої особи зборів с. Васюківка Мавлюдова Д.Ф., від 24.07.2019р. № 2918/18-26 уповноваженої особи зборів с. Васюківка Кулагіна П.П.,  від 24.07.2019р. № 2919/18-26  уповноваженої особи зборів с. Васюківка Боцман Н.С., інформацій від 24.09.2019р. № 3858/18-26 в.о. старости Володимирівського старостинського округу Борщевського М.С., від 09.09.2019р. № 3584/18-26 в.о. старости Міньківського старостинського округу  Безвесільного О.В., керуючись статтями 34, 83 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Створити громадські пасовища за рахунок земель сільскогосподарського призначення комунальної власності на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади.  

       

          2. Затвердити Положення про громадські пасовища на території Соледарської міської об`єднаної територіальної громади (додаток 1).

 

          3. Дати згоду на поділ земельних ділянок відповідно до переліку (додаток 2). 

 

          4. Дати дозволи на виготовлення документації із землеустрою відповідно до переліку (додаток 3).

 

          5. Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради(Худобець).

 

          6 . Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                         О.М. Степаненко

 

 

                                                                                  Додаток 1

                                                                                            до рішення сесії

                                                                                      міської ради

від 27.09.2019 №7/47-1093

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадські пасовища  на території

Соледарської міської об`єднаної територіальної громади

 

         Положення про громадські пасовища на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади розроблено у відповідності з вимогами Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів України, з метою регулювання земельних відносин щодо спільного використання пасовищ власниками худоби, членами територіальної громади Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області.

          Громадське пасовище формується за бажанням членів територіальної громади – власників худоби – із земель запасу комунальної власності  й призначається для спільного використання на добровільних засадах власниками худоби.

         Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ формується щорічно, на початок року, на підставі волевиявлення громадян (письмових заяв) на ім’я голови Соледарської міської ради і погоджується на сході громадян та затверджується виконкомом міської ради. Випасання худоби на пасовищі здійснюється безоплатно. Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші питання, що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок коштів користувачів, а в окремих випадках шляхом створення спеціального фонду як за рахунок внесків користувачів, так і благодійних внесків інших фізичних і юридичних осіб та грантів.

 

 

Начальник відділу земельних ресурсів                                          О.В. Худобець

 

Секретар міської ради                                                                       С.М. Редченко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 № 7/47-1094

м.Соледар

 

Про надання в оренду земельної ділянки

 

             Розглянувши заяву  від 05.08.2019 № 3133/18-26 фізичної особи Сирова  О.В. про передачу в оренду земельної ділянки, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта  від 29.08.2019 №179098619, керуючись статтею 12, пунктом 5 статті 116, пунктами 1,2 статті 120, абзацом 5 пункту 1 статті 123 Земельного кодексу України                    від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ,  абзацом 3 статті 7, статтею 31 Закону України від 06 жовтня 1998 року №161-ХІV«Про оренду землі» з внесеними змінами, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

             1. Надати фізичній особі Сирову О.В. (ІПН ХХХХ) в оренду терміном на 10 років земельну ділянку загальною площею 0,1143 га (кадастровий номер ХХХХ), за рахунок земель житлової та громадської забудови по               вул. ХХХХ у м. Соледар Бахмутського району Донецької області  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (нежитлового приміщення магазину «Профіль») (В 03.07). 

 

             2.  Встановити фізичній особі Сирову О.В. орендну плату за користування земельною ділянкою загальною площею 0,1143 га  у розмірі                6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 32 160 грн. 18 коп. (тридцять дві тисячі сто шістдесят гривень вісімнадцять копійок) за рік.                                                                    

                                                                    

 

            

             3. Зобов’язати ФО Сирова О.В.:

 

1)       в місячний термін укласти  з  Соледарською  міською радою  в особі Соледарського міського голови Степаненка О.М. договір оренди земельної ділянки та зареєструвати його відповідно до  чинного законодавства;

2)       в п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки, надати копії договору до Бахмутської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області;

             3)    дотримуватися обов’язків землекористувача відповідно до вимог статей  96, 211 Земельного кодексу України.

 

             4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради(Худобець).

            

             5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 № 7/47-1095

м.Соледар                                                              

 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 

Розглянувши заяви від 19.08.2019 № 3339/18-26 гр. Пархомчик Н.Т., від 06.08.2019 № 3154/18-26 гр. Тищенка І.Л., від 19.08.2019 № 3344/18-26   гр. Ковтун Ю.Л., від 08.08.2019 № 3176/18-26  гр. Бабенка А.В.,                               від 09.08.2019 № 3192/18-26 гр. Бабенка В.В., від 13.08.2019 № 3230/18-26                гр. Ольхової О.О., від 29.07.2019 № 3034/18-26 гр. Ткачовой В.О.,                         від 29.07.2019 № 3033/18-26 гр. Бабенка М.В., від 22.08.2019 № 3393/18-26 гр. Прихідного П.С., від 22.08.2019 № 3392/18-26 гр. Боровікова Н.Г.,                      від 22.08.2019 № 3391/18-26 гр. Прихідної Н.О., від 22.08.2019 № 3390/18-26 гр. Боровіковой О.В., від 22.08.2019 № 3389/18-26 гр. Боровікова О.В.,                    від 29.07.2019 № 3032/18-26 гр. Гафарова Ф.У., від 13.08.2019 № 3233/18-26 гр. Павловой А.С., від 13.08.2019 № 3232/18-26 гр. Павлова Д.О.,                                 від 13.08.2019 № 3231/18-26 гр. Єщенко О.О., від 09.08.2019 № 3203/18-26 гр. Сімончука В.В., про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись статтями 12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

 

1)      гр. Пархомчик Н.Т.  (ІПН ХХХХ) – загальною площею  до 0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (В 03.07) - нежитлової будівлі магазину із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області у м. Соледарі по                      вул. ХХХХ з метою надання у користування на умовах оренди;

2)       гр. Тищенку І.Л. (ІПН ХХХХ) – загальною 

площею до 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів (В 02.05) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області у с. Яковлівка по вул. ХХХХ  Яковлівського старостинського округу №9, для подальшої передачі у власність;

             3) гр. Ковтун Ю.Л. (ІПН ХХХХ) – загальною площею  до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області у м. Соледарі, для подальшої передачі у власність;

    4) гр. Бабенку А.В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Берестове колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

5) гр. Бабенку В.В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Берестове колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

6) гр. Ольховій О.О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Берестове колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

7) гр. Ткачовій В.О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Спірне колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

8) гр. Бабенку М.В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Спірне колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

9) гр. Прихідному П.С. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Миколаївка колишньої Роздолівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

10)  гр. Боровіковій Н.Г. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Миколаївка колишньої Роздолівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

11) гр.Прихідній Н.О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Миколаївка колишньої Роздолівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

12)  гр. Боровіковій О.В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Миколаївка колишньої Роздолівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

13)  гр. Боровікову О.В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Миколаївка колишньої Роздолівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

14)  гр. Гафарову Ф.У. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Сакко і Ванцетті колишньої Васюківської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

15) гр. Павловій А.С. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Володимирівка колишньої Володимирівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

16) гр. Павлову Д.О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Володимирівка колишньої Володимирівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

17)  гр. Єщенко О.О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Володимирівка колишньої Володимирівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

18) гр. Сімончук В.В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Яковлівка колишньої Яковлівської сільської ради, для подальшої передачі у власність.

 

2.       Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради(Худобець).

 

3.        Рекомендувати громадянам, зазначеним у даному рішенні,замовити розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до  закону.  

 

             4.  Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 № 7/47-1096

м. Соледар

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

             Розглянувши службову записку від 30.08.2019 № 3475/18-26 начальника юридичного відділу Нікітіной М.С. керуючись статтями 12, 118  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити у наданні дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Федорову М.В. (ІПН ХХХХ), учаснику бойових дій – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в межах с. Парасковіївка Парасковіївського старостинського округу № 7, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки проекту формування території і встановлення меж Парасковіївської сільської ради народних депутатів Артемівського району Донецької області затвердженого 21.12.1994 року.

 

 

Міський голова                                                                      О. М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 № 7/47-1097

м.Соледар

 

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам України

 

             Розглянувши заяви від 19.08.2019 № 3337/18-26 гр. Цимбал Т.М.,            від 19.08.2019 року  № 3338/18-26 гр. Кальянова А.Д., керуючись статтями 12, 81, 122, пунктами 16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, Законом України від 05 червня 2003 року № 899-IV«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» з внесеними змінами,   статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із   землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. Цимбал Т.М.  (ІПН ХХХХ) загальною площею 5,19 умовних кадастрових гектари,  із земель колишнього КСП «Птахофабрика Артемівська» за межами населених пунктів, на території колишньої Яковлівської сільської ради Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

 

                 2.  Надати дозвіл на виготовлення   технічної   документації   із   землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок гр. Кальянову А.Д.  (ІПН ХХХХ) загальною площею 8,14 умовних кадастрових гектари (4,07 умовних кадастрових гектари кожна),  із земель колишнього КСП «Птахофабрика «Бахмутська» за межами населених пунктів, на території колишньої Берестівської сільської ради Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

  

             3. Рекомендувати громадянам, зазначеним у даному рішенні, замовити виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

               4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 № 7/47-1098

м.Соледар

 

Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель

 

             Розглянувши клопотання від 01.07.2019 № 698/18-37 директора   ТОВ «Агроінвест» Басової В.І., від 07.08.2019 № 3161/18-26 та від 07.08.2019 № 3160/18-26 уповноваженої особи ТОВ «КОМПАНІЯ «ОБЕРІГ»                Махник І.М., заяву від 12.06.2019 № 2232/18-26 гр. Соколенка І.Л.,  керуючись статтею 57 Закону України від 22 травня 2003 року № 858-ІV«Про землеустрій», статтями 11, 13 Закону України від 05 червня 2003 року № 899-IV«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» з внесеними змінами, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

       1. Надати дозволи на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель:

              

                 1)   ТОВ «Агроінвест» (ЄДРПОУ ХХХХ) земель невитребуваних часток (паїв) колишнього КСП «Володимирівське» загальною площею  118,15 га за межами населених пунктів, на території колишньої Володимирівської сільської ради Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01);

      2) ТОВ «КОМПАНІЯ «ОБЕРІГ» (ЄДРПОУ ХХХХ) земель невитребуваних часток (паїв) КСП «Птахофабрика «Бахмутська» загальною площею 5,3000 га за межами населених пунктів, на території колишньої Берестівської сільської ради  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01);

3) ТОВ «КОМПАНІЯ «ОБЕРІГ» (ЄДРПОУ ХХХХ) земель невитребуваних часток (паїв) КСП «Птахофабрика «Бахмутська» загальною площею 13,5000 га за межами населених пунктів, на території колишньої Берестівської сільської ради  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01);

4) гр. Соколенку І.Л. (ІНН ХХХХ) земель невитребуваних часток (паїв) КСП «Володимирівське» загальною площею 22,0 га за межами населених пунктів, на території колишньої Володимирівської сільської ради Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

 

 2. Рекомендувати юридичним та фізичній особам замовити виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

          3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради(Худобець).

 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 № 7/47-1099

м.Соледар

 

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельних ділянок

 

             Розглянувши заяви від 29.07.2019 № 3036/18-26 гр. Золотаря В.І.,   від 19.07.2019 № 2836/18-26 гр. Цимбала С.М., технічні документації із землеустрою, керуючись статтями 12, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Золотарю Володимиру Івановичу Донецька область, м. Соледар, вул. Бездворного, 39» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,1000 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Золотарю В.І. (ІПН ХХХХ) по вул. ХХХХ у м. Соледарі Донецької області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

 

2. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Цимбалу Сергію Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Верхня, 22 у с. Яковлівка на землях житлової та громадської забудови комунальної власності (запас) Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,1154 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Цимбалу С.М. (ІПН ХХХХ) у с. Яковлівка,   вул. ХХХХ Яковлівського старостинського округу № 9.

 

3. Громадянам, визначеним у даному рішенні, здійснити заходи щодо державної реєстрації речових прав на земельні ділянки.

             

               4.  Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                          О.М. Степаненко

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

27.09.2019 № 7/47-1100

м. Соледар

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу у власність громадянам України

 

             Розглянувши заяви від 02.09.2019 № 3494/18-26 гр. Макаренко О.Ю., від 06.08.2019 № 3151/18-26 гр. Орлової С.В., від 06.08.2019 № 3150/18-26                 гр. Орлової С.В., від 09.08.2019 № 3196/18-26 гр. Курбатова А.Р., від 09.08.2019 № 3197/18-26 гр. Курбатова Р.В., проекти землеустрою, враховуючи позитивні матеріали погодження проектів, керуючись статтями 12, 118, 122, 125, 126, 186  Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки України Макаренко Олени Юріївни для ведення особистого селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах населеного пункту с. Трипілля на території Володимирівського старостинського округу №4 Соледарської міської об'єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 1,3850 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Макаренко О.Ю. (ІПН ХХХХ) для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

2. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у власність громадянці Орловій Світлані Валеріївні із земель  сільськогосподарського призначення Парасковіївського старостинського округу № 7 для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту с. Благодатне Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 1,3733 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Орловій С.В.                (ІПН ХХХХ) для ведення особистого селянського господарства (А 01.03).

 

3. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у власність громадянці Орловій Світлані Валеріївні із земель  житлової та громадської забудови Парасковіївського старостинського округу № 7 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с. Благодатне, пров. Польовий, б/№ Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,2500 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель  житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Орловій С.В.  (ІПН ХХХХ) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В 02.01).

 

4. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у власність громадянину Курбатову Антону Романовичу із земель  житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаражу за адресою:       м. Соледар, вул. Маяковського, б/№ Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,0100 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель  житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади гр. Курбатову А.Р. (ІПН ХХХХ) для будівництва індивідуального гаражу                (В 02.05).

 

             5. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у власність громадянину Курбатову Роману Вєніаміновичу із земель  житлової та громадської забудови для будівництва індивідуального гаражу за адресою:                     м. Соледар, вул. Маяковського, б/№ Бахмутського району Донецької області» та передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,0100 га (кадастровий номер ХХХХ) із земель  житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади                             гр. Курбатову Р.В. (ІПН ХХХХ) для будівництва індивідуального гаражу                    (В 02.05).

 

              6. Рекомендувати громадянам зазначеним у даному рішенні.:

            

1)      зареєструвати право власності на землю згідно чинного законодавства;

2)      дотримуватися обов’язків землевласника відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.

 

  7. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко), заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій Іванушкіну М.С.

 

 

Міський голова                                                                           О.М.Степаненко

 

   

Яндекс.Метрика