Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

 333.png — 2.09 Kб

УКРАЇНА

СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

57 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

25.12.2014 №6/57-797

м.Соледар

 

Про затвердження Програми

економічного і  соціального

розвитку території Соледарської

міської ради на  2015 рік

 

         Розглянувши службову записку від 26.11.2014 №1313/01-46 начальника відділу економіки та прогнозування Рудченко І.І. та заслухавши інформацію про напрямки Програми економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради на 2015 рік, які розроблені згідно планів розвитку підприємств, організацій, установ, розташованих на території Соледарської міської ради, пропозицій відділів, постійних комісій Соледарської міської ради,  керуючись Законом України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради на 2015 рік(додається).

 

2. Виконавчим органам Соледарської міської ради, промисловим  та комунальним підприємствам, закладам та установам міста забезпечити виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку території Соледарської міської ради на 2015 рік.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Рагозу О.О., постійну комісію Соледарської міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Літовченко).

 

 

Міський голова                                                                      Ю.В.Товстокоренко

 

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про Програму економічного і соціального розвитку

території Соледарської міської ради на  2015 рік

 

        Програма економічного і соціального розвитку  території  Соледарської міської ради  на 2015 рік  розроблена з урахуванням  очікуваних надходжень до місцевого бюджету і  залучення коштів державного бюджету, перспектив розвитку промислових і комунальних підприємств, установ та організацій міста, а також з урахуванням пропозицій відділів та служб міської ради. Загальна сума на виконання заходів, що передбачені Програмою складає 176120,033 тис.грн.

        З метою подальшого розвитку міста на 2015 рік запланований ряд заходів, які будуть направлені на поліпшення умов життя і  якості послуг, що надаються населенню, а також на рішення проблем міста:

-  завершення розробки Генерального плану;

-  капітальний та поточний  ремонт міських доріг, житлових будинків, мереж інженерних комунікацій, ліній зовнішнього освітлення, об'єктів соціального та культурного призначення;

-  благоустрій міської території;

-  встановлення малих архітектурних форм;

- озеленення скверів, алей і  паркових зон;

- продовження газифікації міста;

- утворення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- оновлення основних фондів комунальних підприємств;

- заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

- забезпечення вимушено переміщених громадян приміщеннями для тимчасового розміщення.

         Розвиток малого підприємництва, торгівлі і побутового обслуговування дозволить створити умови для  конкурентного середовища, підвищення якості обслуговування населення.

        Подальше проведення робіт щодо реконструкції освітлення міста дозволить зменшити витрати бюджету на утримання безоблікового освітлення.

        Стабільна робота промислових і комунальних підприємств  дасть можливість своєчасного поповнення міського бюджету, додаткового фінансування міських соціальних програм.

         На 2015 рік Програма промислових підприємств міста передбачає збільшення темпів зростання об’ємів реалізованої продукції в межах 121,3% по відношенню до очікуваних річних показників 2014 року. Програма комунальних підприємств розрахована на ріст об’єму наданих послуг населенню на 20,4% до очікуваних показників 2014 року.

         У порівнянні з очікуваним показником 2014 року передбачається збільшення ( на 2,4%) середньооблікової кількості робітників на 98 чоловік.

         У всіх сферах діяльності планується підвищення середньомісячної заробітної плати штатних працівників у середньому на 1,6%:

- на промислових підприємствах збільшиться на 1,5% і становитиме 6792,4грн.;

- на комунальних підприємствах збільшиться на 17,6% - 2792,4грн.;

- в бюджетній сфері збільшиться на 4,3% і становитиме 2439,0грн.

             Підвищення заробітної плати робітників дозволить збільшити надходження  до  бюджету, що частково вирішить проблему оплати енергоносіїв та інших витрат.

          Промислові підприємства міста в 2014 році планують отримати позитивні фінансові результати, своєчасно виплачувати заробітну плату, оплату поточних обов`язків.

У 2015 році інвестиції в основний капітал (придбання машин, устаткування, транспортних засобів та ін.)  складуть 74958,811тис.грн.

        Програмою заплановано ряд заходів щодо розвитку закладів освіти на загальну суму 13861,025тис.грн., в тому числі з державного бюджету – 3819,031тис.грн., з місцевого бюджету – 10041,994тис.грн. Це придбання комп’ютерної техніки, реконструкція фасаду д/з №17, капітальний ремонт д/з №59, капітальний ремонт Центра дітей та юнацтва, розробка проекту та будівництво міні-котельної в НВК №23, капітальний ремонт НВК №23, а також придбання музичних інструментів та меблів у д/з 59,14, НВК №23.

 

       На заклади культури передбачаєтьсянаправити 3833,1тис.грн., у тому числі з державного бюджету – 1010,0тис.грн., з місцевого бюджету – 2823,1тис.грн. Це придбання музичних інструментів і апаратури, розробка проекту та капітальний ремонт МЦКтаНТ «Соляник», розробка проекту та будівництво міні-котельної філії МЦКтаНТ.

 

З метою покращення екологічного стану території буде направлено 41570,322тис.грн., у тому числі з державного бюджету 38691,633 тис.грн. на реконструкцію очисних споруд та системи каналізаційних мереж, а також придбання техніки (сміттєвоза та бульдозера) та контейнерів для збору ТПВ. 

 

        Заплановано продовження  робіт по газифікації вулиць міста, а також виготовлення проекту та будівництво газопроводу до ст. Сіль  на суму 3958,811 тис.грн. у тому числі з державного бюджету – 3641,051 тис.грн.

 

З метою поліпшення житлових умов громадян планується провести реконструкцію будівлі колишньої загальноосвітньої школи №21 під житловий 18-ти квартирний будинок. Загальна вартість проекту – 6600,0 тис.грн.

 

На виконання заходів житлово-комунального господарства у 2015 році планується залучити 27589,1тис.грн., у тому числі 46% - з державного бюджету, а саме:

- на капітальні ремонти житлового фонду –3191,9тис.грн., на поточні  ремонти житла будуть направлені кошти підприємства-балансоутримувача у розмірі 1250,0 тис.грн;

- на відновлення мереж водопостачання, енергозбереження та модернізації  планується залучити 11835,6тис.грн. у т.ч. з державного бюджету 4761,9тис.грн., КП «БАХМУТ-ВОДА» у сумі 71,4 тис.грн., інших джерел – 6942,3тис.грн. а також заплановані заходи  Соледарської міської ради по придбанню пожежних гідрантів та матеріалів для ремонту водоводів на суму 60,0тис.грн.;

- заходи Артемівського УГГ на території міської ради на суму 128,6 тис.грн.;

- Програмою соціально-економічного розвитку на 2015 рік передбачено роботи по благоустрою: капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення по місту, придбання автовишки та вантажної машини ГАЗель на загальну суму 904,7тис.грн. , у тому числі з державного бюджету 880,7тис.грн.; планується направити з місцевого бюджету 473,0 тис.грн. наозеленення парку Шахтарської Слави, паркової зони на мікрорайоні Білокам`янка, скверів та алей по місту. Заплановані заходи дозволять забезпечити збереження малих архітектурних форм і догляд за висадженими  деревами, кущами та квітами.;

- на санітарну очистку міста буде направлено 3635,4 тис.грн. у тому числі 2261,0 тис.грн. з державного бюджету придбання трактора, вакуумно-прибиральної та дорожньо-комбінованої машин. Планується капітальний ремонт контейнерних майданчиків та придбання техніки;

- з метою проведення капітального та поточного ремонту доріг, капітального ремонту двох зупинок та придбання трьох нових зупинок передбачено залучення коштів з місцевого та державного бюджетів на загальну суму 4320,9тис.грн.

З метою завершити розробку Генерального плану міста у 2015 році  заплановано 148,285тис.грн. для розробки останнього етапу (план зонування території).

Протягом 2015 та 2016 років з метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та  інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Соледара планується фінансова участь Соледарської міської ради, підприємств, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб у розмірі 1230,0тис.грн.

 

Основна мета Програми економічного і соціального розвитку території міської ради – це забезпечення  населення послугами гарантованої  якості.

Робота органів виконавчої влади, підприємств та організацій буде направлена на максимальне виконання поставлених цілей і обраних пріоритетів.

 

 

Начальник відділу економіки

та прогнозування                                                                          І.І. Рудченко

 

 

 

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Соледарської міської ради

25.12.2014  № 6/57-797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

економічного і соціального розвитку

території  Соледарської  міської ради 

на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


З М І С Т

№ п/п

Найменування розділу

Сторінка

1

Соціально-економічна ситуація території Соледарської міської ради на кінець 2014 року

2

1.1

Загальна характеристика території Соледарської міської ради

2

1.2

Тенденції соціально-економічного розвитку

4

1.3

Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку

14

2

Головна мета та пріоритетні напрями розвитку на 2015 рік

16

3

Реконструкція та відновлення інфраструктури, залучення інвестиційних ресурсів

17

3.1

Соціальна інфраструктура

17

3.1.1

Житлове будівництво

17

3.1.1.1

Регіональна програма житлового будівництва

18

3.1.2

Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура

20

3.1.2.1

Заходи щодо розвитку житлово-комунального господарства

21

3.1.3

Освіта 

29

3.1.3.1

Заходи щодо розвитку закладів освіти

30

3.1.4

Культура

33

3.1.4.1

Заходи щодо розвитку культури

34

3.1.5

Фізичне виховання та спорт

35

3.1.5.1

Заходи щодо розвитку фізичного виховання та  спорту

36

3.1.6

Інвестиції в економіку міста (капітальні вкладення)

37

3.1.6.1

Капітальне будівництво за рахунок усіх джерел фінансування

38

3.1.7

Управління комунальним майном

41

3.1.7.1

Заходи щодо  управління комунальним майном

42

4

Створення умов для відновлення економічного потенціалу

43

4.1

Податково-бюджетна діяльність

43

4.1.1

Основні показники зведеного бюджету на 2015 рік

45

4.2

Розвиток   торгівлі та сфери послуг

46

4.3

Розвиток інформаційного простору

47

4.3.1

Заходи щодо розвитку  інформаційного простору

48

4.4

Розвиток інформаційних технологій

49

4.4.1

Заходи щодо розвитку інформаційних технологій

50

4.5

Розвиток земельних відносин

51

4.5.1

Заходи щодо розвитку земельних відносин

52

4.6

Використання мінерально-сировинних ресурсів

53

5

Забезпечення соціальної захищеності населення

54

5.1

Демографічна ситуація

54

5.2

Доходи населення та заробітна плата

55

5.2.1

Заходи щодо зниження заборгованості із заробітної плати

56

5.3

Соціальний захист населення

57

5.3.1

Заходи щодо соціального захисту населення

58

6

Створення безпечного життєвого середовища

59

6.1

Охорона навколишнього природного середовища 

59

6.1.1

Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища

60

7

Стимулювання соціально-економічного розвитку

67

7.1

Територіальне планування.

67

7.1.1

Заходи щодо територіального планування

68

8

Основні напрямки розвитку на 2016 і 2017 роки

70

9

Фінансове забезпечення заходів Програми

71

10

Перелік інвестиційних проектів на 2015рік

72


1. Соціально-економічна ситуація території СОЛЕДАРСької міської ради на кінець 2014 року

 

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕРИТОРІЇ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 Місто Соледар (до 1991 року  місто Карло-Лібкнехтівськ) розташоване при впадінні річки Мокра Плотва в річку Бахмутку / притока Сіверського Дінця/, на північно-східній частині Донецької області на відстані 20км від районного центру м.Артемівська та 100 кілометрів від обласного центру .

 Місто Соледар засноване 21 серпня 1924 року, як селище Карло-Лібкнехтівськ.

Чисельність наявного населення  на 01.09.2014р. складає 11,482тис.чол.

В 1999 році у межі міста були включені селища міського типу Дворіччя та Сіль і затверджена межа міста Соледар загальною площею 1410, 8 га.

На території міста Соледар знаходяться підприємства та організації, від господарської та благодійної діяльності яких залежить життєзабезпечення міста та його мешканців, а також наповнення бюджету громади:

-                     Державне підприємство «Артемсіль» - являється містоутворюючим підприємством, так як на ньому працює більша частина мешканців міста. Найбільше в Європі підприємство, яке працює за прогресивними технологіями видобутку, переробки, упакування та відвантаження солі. Запасів родовища вистачить ще на дві тисячі років. У складі підприємства 4 рудника і ремонтно-будівельне управління. Продукція користується попитом на ринках двадцяти двох країн світу;

-                     Товариство з обмеженою відповідальністю «Кнауф Гіпс Донбас» - є провідним виробником будівельних і обробних матеріалів в Україні, яке використовує  сировину  місцевих родовищ. Комплектні системи «Кнауф» для виконання внутрішніх обробних робіт приміщень визнані передовими і успішно застосовуються будівельниками у всьому світі. Основною продукцією підприємства є гіпсокартонні листи, сухі суміші, гіпсові плити, високоміцний гіпс та інше;

-                     У середині 2014 року припинило свою діяльність приватне акціонерне товариство «Белокаменські вогнетриви» - виробник високоглиноземистих вогнетривких та шамотних виробів особливо складних марок;

-                     Комунальне підприємство розсадник декоративних та лісових культур «Ялинка» - єдиний розсадник по промисловому вирощуванню блакитних та сріблястих ялинок в Україні. Продукція цього підприємства користується попитом як в Україні, так і за її межами;

-                     СКВРЖП «Ремонтник» та СКП «Комунальник» - комунальні підприємства, які надають послуги у житлово-комунальній сфері;

-                     У 1993 році у соляних шахтних виробітках відкрито спелеосанаторій «Донбас», нині товариство з обмеженою відповідальністю «Спелеосанаторій  «Соляна симфонія» - унікальна здравниця, де лікують бронхіальні астми, захворювання дихальних шляхів;

-                     Відновлено музей солевидобутку, утворений в ХI столітті, який знаходиться на 160–метровій глибині відпрацьованих соляних галереях шахти. В одній галереї, поруч із музеєм знаходиться підземна функціонуюча православна церква;

-                     На території міста функціонує 109 об'єкти торгівлі, ресторанного господарства, побутових та платних послуг;

-                     Послуги населенню міста по перевезенню пасажирів надаються ТОВ Артемівським автотранспортним підприємством « АТП -11406», а також функціонує залізнична станція Сіль;

-                     Міський телефонний зв'язок забезпечує підприємство ПАТ «Укртелеком». Телефонна мережа складає близько 2500 номерів. Виконання послуг у комп'ютерній мережі передачі даних INNRA Net з виходом у глобальну мережу Internet здійснює сервіс провайдер публічне акціонерне товариство «Укртелеком».Оператори мобільного зв’язку - МТС, Київстар і Life;

-                     Фінансові послуги населенню надають: Соледарське відділення ВАТ «Ощадбанк», Соледарське відділення регіонального управління «Приватбанк»,  відділення ПУМБ у м. Соледарі, відділення поштового зв’язку  Соледар – центр УДППЗ «Укрпошта»;

-                     Система охорони здоров'я представлена  Соледарською міською лікарнею № 4 на 70 місць, амбулаторією № 5 комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Артемівської міської ради», бригадою комунальної медичної установи «Краматорська станція швидкої медичної допомоги»;

-                     Система охорони правопорядку, свобод і законних  інтересів громадян представлена Соледарським відділенням міліції, яким здійснюється профілактична, соціально-агітаційна, правова і консультативна роботи;

-                     Мережа освітніх закладів складається з 2  загальноосвітніх шкіл, 3 дошкільних навчальних закладів, навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад 1 ступеню» №23, професійного ліцею, Центра дітей та юнацтва;

-                     На території міста функціонують заклади культури та спорту: філія дитячої бібліотеки м. Артемівська,  початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Музична школа м.Соледара», Центр культури та народної творчості, Будинок сімейного дозвілля,  1 стадіон, 2 футбольних поля, 5 спортивних майданчиків,  сучасний спортивний комплекс з басейном.

Місто Соледар являється інвестиційно-привабливим, оздоровчим,  спортивним, туристичним, позитивним, зеленим острівком Донеччини.

 

 

1.2. Тенденції соціально-економічного розвитку

 

З метою підвищення життєвого рівня жителів громади, найбільша увага приділяється розвитку промислових підприємств.

Динаміка обсягу реалізованої продукції,  млн.грн.

 

 

Очікуваний обсяг реалізованої промислової продукції в 2014 році зменшиться на 5% проти 2013 року і складе 1910,726 млн.грн. Завдання  Програми буде виконано на 91,6%.

    

 ДП «Артемсіль» - основний вид діяльності це - видобуток, переробка, пакування та фасування солі.

На кінець 2014 року по обсягу реалізованої продукції  спостерігається виконання програмних показників на 96,7%, а у порівнянні з 2013 роком знизиться на 10%. Причиною є надто теплі зими. Підприємство є одним з найбільших постачальників різноманітної сертифікованої якісної продукції не тільки на внутрішньому ринку країни, а і до Росії, країн СНД та Євросоюзу. 

 ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» - спеціалізується на випуску гіпсу високотривкого, гіпсу будівельного, сухих гіпсових сумішей, гіпсокартонних листів та пазогребневих плит.

Аналіз роботи за 2014 рік показує, що по обсягу реалізованої продукції перевиконання запланованих показників складає 5,2%,  а у порівнянні з показниками  2013 року  перевищення становить 5,5%.  Виробничі потужності протягом 2014 року використовувались майже на 100%.

  СКВРЖП «Ремонтник»- створене згідно з рішенням сесії від 24.05.2001 р. № 3/20-264 - є балансоутримувачем житлового фонду міста, який знаходиться у комунальній власності. До кінця року на капітальний ремонт житлового фонду Соледарської ради буде витрачено 335 тис. грн. бюджетних коштів. Крім того за рахунок коштів підприємства виконуються поточні ремонти (ремонт покрівель, під’їздів, балконів, сходів, вимощень, внутрішніх інженерних комунікацій, герметизація міжпанельних швів та ін.) на загальну суму  1,258 млн. грн.

Водопостачання та водовідведення.На території Соледарської громади послуги по централізованому водопостачанню та водовідведенню усім категоріям споживачів надає  Соледарська дільниця комунального підприємства «БАХМУТ- ВОДА».

Підприємством КП «БАХМУТ-ВОДА» вирішена проблема водопостачання будинків 2,4,6,8 по вул. Театральній, вул. Червонознаменній та вул. Карпінського, 1а; Артема, 32 на суму 11,36тис.грн. Замінено 90 м.п. водоводу різного діаметру, у тому числі 68 м.п. - з використанням матеріалів, які були придбані у 2013 році за рахунок міського бюджету та передані КП «БАХМУТ-ВОДА». Проведені ремонтні роботи на об'єктах КНС 1 та КНС 2.

 Теплопостачання. Єдиним постачальником теплової енергії є ТОВ «Артемівськ-Енергія». На території Соледарської міської ради функціонує оснащена приладами обліку відпуску  теплової енергії 1 котельна, яка обслуговує 49 будинків міста ( 1,254 тис. абонентів).

 

 Головним  завданням СКП «Комунальник» є благоустрій, надання ритуальних послуг, послуг з санітарного очищення  міста від твердих побутових відходів згідно з договорами укладеними з підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, жителями багатоповерхових будинків та приватного сектора.

Підприємство являється прибутковим.

До кінця року по об’єму наданих послуг підприємство виконає Програму на суму 1,7млн.грн. (72,7%).

 КПРДЛК «Ялинка»- підприємство спеціалізується на промисловому вирощуванню блакитних та сріблястих ялинок, сосни кримської, берези, туї, кущів ялівця козацького та ялівця вергинського. Щороку реалізується близько 11 тис. саджанців цих дерев та кущів. Також підприємство займається вирощуванням зернових культур. Підприємство надає безоплатно саджанці дерев та кущів для озеленення міста. Вирощено понад 60 тисяч рослин придатних для реалізації. У зв'язку з ситуацією в регіоні підприємство буде збитковим.

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Спелеосанаторій  «Соляна симфонія»- унікальна здравниця, призначена для профілактики, лікування та реабілітації  хворих, що страждають від різних захворювань бронхолегеневої системи (за винятком онкології та туберкульозу). Всі пацієнти проходять обов’язкове обстеження у триповерховому корпусі на поверхні, а потім спускаються у підземне відділення спелеосанаторія, яке знаходиться на глибині 288 метрів і може одночасно приймати 110 чоловік у віці від 6 до 60 років. За період лікування у залежності від захворювання пацієнт проводить під землею від 80 до 220 годин. Лікування сіллю в соляних шахтах м. Соледара дає в абсолютній більшості випадків позитивний ефект. Ефективність лікування серед дорослих становить 70-85%, а серед дітей 85-95%.

З травня 2014 року спелеосанаторій тимчасово не приймає відпочиваючих.

Житлове будівництво

Однією  з найгостріших  соціально-економічних   проблем в місті  залишається  забезпечення  населення житлом.

Станом на 01.12.2014року на квартирному обліку перебуває 449 сім'ї, з них користуються правом першочергового одержання житла 143 сім’ї,  що складає 31,8%, позачергового одержання житла 25 сімей – 5,6%.

У 2015 році планується проведення реконструкції будівлі колишньої загальноосвітньої школи №21, розташованої за адресою: м. Соледар, вул. Паризької Комуни, 1, під житловий 18-ти квартирний будинок.

Капітальні  інвестиції  

З метою продовження газифікації вулиць приватного сектору м. Соледар з місцевого бюджету виділено 37,0тис.грн. для прокладення 210м.п. підземного газопроводу по вул. Комсомольській та провулку Комсомольському.

 

Торгівляна 1 грудня 2014 року налічує 109 об'єктів  господарювання (2 аптеки та 1 аптечних пункти,  12 об'єктів побутових послуг, 16 об'єктів громадського харчування, 6 об'єктів дрібно-роздрібної  мережі, 14 відділів у магазинах, 58 об'єкт торгівлі різноманітної спеціалізації.)

 

На території Соледарської міської ради у 2012 році відбулася реорганізація системи охорони здоров’я.

На даний момент у місті функціонує 3 комунальних заклади охорони здоров'я:

-         Соледарська міська лікарня № 4 на 40 місць.

 

 

Показники

2012 рік

2013 рік

11 міс.

2014 року

Укомплектованість лікарями, %

70

68

58

Укомплектованість середнім медичним персоналом, %

66

78

82

Кількість відвідувань лікаря

28474

30157

35841

Койкодні

25373

19170

10127

-          амбулаторія №5 комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Артемівської міської ради».

     Укомплектованість штату : лікарями – 5 осіб (42,5%), молодшим медичним персоналом – 23особи (83,6%).

Планова потужність  прийому громадян 41 чол. на день.

-         бригада комунальної медичної установи «Краматорська станція швидкої медичної допомоги».

Укомплектованість штату двох бригади  – 100%. (9 фельдшерів, 1 старша медична сестра,  5 молодших медичних сестер, 8 водіїв).

         У місті зареєстровано близько 1000 внутрішньо переміщених осіб. Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечують виконання Закону України від 20 жовтня 2014 року №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

 

 

Постійно забезпечується:

- влаштування дітей до дошкільних закладів та у школи,

- вирішення питання щодо надання медичної допомоги,

- інформування осіб щодо розміщення важливих соціальних служб та в цілому

інфраструктури в містах Соледар та Артемівськ,  місць тимчасового проживання.

         Частина внутрішньо переміщених осіб самостійно знаходить житло.  Для тимчасового розміщення інших громадян  виділено 45 койко-місць на першому поверсі Соледарської міської лікарні.

 

Гуманітарний штаб "Поможем" при Фонді Ріната Ахметова працює у напрямку надання гуманітарної допомоги переселенцям.Виконавчими органами міської  ради  була організована видача  внутрішньо переміщеним особам  450 продуктових наборів. 

 

 

 

Завдяки оперативній та злагодженій роботі виконавчих органів Соледарської міської ради, Соледар – перше місто, в яке надійшла гуманітарна допомога від чеського благодійного фонду «Людина в біді». 60 тимчасово вимушених переселенців певних категорій (сім’ї з маленьким дітьми, інваліди, одинокі матері) отримали банківські карти з коштами для вирішення побутових питань, придбання теплого одягу, обігрівачів.

 

 

 

Демографічні показники                               

- кількість народжених за січень-вересень 2014 року становить 72 немовлят, що на 7 немовлят менше ніж за аналогічний період 2013 року.

- кількість смертей становить 151 чол., що на 21 чоловіки більше ніж за    аналогічний період 2013 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявне населення по роках:

Освіта.На території Соледарської міської ради функціонує дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступені в яких навчаються 906 дітей. 374 учня  1-4 класів охоплені гарячим харчуванням.

На протязі 6 останніх років у місті функціонує 3 дошкільні заклади та школа-сад 1 ступеню №23.

У 2013-2014 навчальному році  мережа дошкільних закладів збережена.  До складу входять 28 груп,  в яких виховується 516 дітей (в т.ч. 31 дитина дошкільного віку на базі НВК). 

         В трьох спеціальних групах 61 дитина отримують корекційну  допомогу.

         Функціонує 25 україномовних груп, які відвідує 465 дітей  (90% від загальної кількості дітей дошкільного віку) та 3 російськомовних групи, в яких виховується 51 дитини (10%).

         Для розвитку творчих здібностей дошкільнят функціонує 14 профільні групи, що дає можливість охопити навчанням у профільних групах 243 дітей, що становить 47% від загальної кількості дітей дошкільного віку.

У місті проходять професійні та святкові заходи: День Перемоги, день працівника комунального господарства,  день  вчителя, день захисту дитини, різдвяні та новорічні свята  та інші.

За 11 місяців 2014 року проведено вшанування 38 ветеранів Великої Вітчизняної війни. Всі ветерани отримали подарунки від міської ради.   

Міським центром культури та народної творчості, Центром дітей та юнацтва спільно зі службою у справах дітей Соледарської міської ради щорічно проводяться  новорічні та різдвяні заходи для дітей із багатодітних сімей із врученням новорічних подарунків.

Крім того у грудні проводиться День інваліда. Цього року 30 дітей даної категорії отримали подарунки. Також проводиться зустріч міського голови з дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування.

Для придбання одягу 10 дітям-сиротам  в 2014 році виділено:

-                     приватними підприємцями міста - 2300 грн.

-                     ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» - 6800 грн. 

Міською радою приділяється значна увага розвитку фізичної культури і спорту. У місті створені всі необхідні умови для занять спортом. Діє сучасний спорткомплекс ДП «Артемсіль», боксерський клуб «Золота рукавичка», стадіон «Соляник», встановлені міні-футбольні поля. Стало доброю традицією підтримувати молодих спортсменів, які гідно захищають честь соледарської громади на змаганнях різних рівнів, що сприяє зростанню іміджу нашого міста.

З бюджету міста за 11 місяців 2014 року виплачена стипендія 15 ведучим спортсменам у розмірі 33,0 тис.грн.

Об'єднавши зусилля представників територіальної громади м.Соледар, підприємств, установ міста, міська рада у своїй діяльності використовує інноваційні підходи. Ініціативні громадяни міста беруть активну участь у конкурсах грантів усіх рівнів.

В Конкурсі грантів – 2014 в рамках реалізації програми «Разом зробимо життя краще!» прийняло участь 18 ініціативних груп громади. На розгляд Центру законодавчих ініціатив були представлені:

- 5 проектів на встановлення елементів дитячих ігрових та спортивних майданчиків,

- 5 проектів на придбання музичної апаратури та обладнання,

- 5 проектів на встановлення металопластикових вікон та дверей,

- 1 проект на капітальний ремонт актового залу в ОШ №13,

- 1 проект на придбання меблів для дітей дошкільного закладу,

- 1 проект на придбання костюмів казкових героїв для МЦКта НТ.

У січні підприємство СКВРЖП «Ремонтник» розробило проект на капітальний ремонт освітлення проїжджої частини дороги від вулиці Пушкіна до вулиці Загиблих Героїв під назвою «Великі вогні маленького міста» та прийняло участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. У разі перемоги проект буде реалізовуватись у наступному році.

Продовжується будівництво Свято-Преображенського храму. Кошти на будівництво збираються через «Церковні кружки», благодійні внески окремих громадян, робітників підприємств ДП «Артемсіль» ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас», а також за кошти цих підприємств. Придбано дзвони, куполи, хрести та збудовано у висоту до 20 м. по периметру храму. Змонтовано купольну частину, у цокольній частині будови встановлено 8 пластикових вікон  та 3 металевих двері.  

Соціальний захист.

Працює Комплексна програма по соціальному захисту окремих категорій громадян на 2011-2014 роки на виконання якої за 11 місяців 2014 року з місцевого бюджету виділено 35,85тис.грн.

Надана матеріальна допомога:

- 60 малозабезпеченим  сім'ям з дітьми,

- на поховання 15 громадян,

- одній жительці міста, вік якої сягнув 100 років,   

- надані пільги у розмірі 50% одному інваліду по зору ІІ групи  по абонентній платі  за телефонний зв'язок.  

Бюджетна політика.

До міського бюджету за 2014 рік (з урахуванням суми трансфертів з Державного бюджету) очікується отримати 18399,9 тис.грн., що на 13% менше ніж у 2013 році. Надходження доходів міського бюджету (без трансфертів) у 2014 році очікуються у сумі 17714,0 тис.грн., що на 11,6% менше ніж у 2013 році.

 

Динаміка надходження доходів місцевого бюджету, всього, млн.грн.

Динаміка зайнятості населення та розміру середньомісячної заробітної плати.

У 2014 році очікуваний показник фонду оплати праці промислових, комунальних підприємств та бюджетних установ складе 307,71 млн. грн., кількість працівників – 4081чол.

У наступному році заплановано ріст фонду оплати праці (на 4%) до відмітки у 319,3млн.грн. при збільшенні ( на 2,4%) середньооблікової кількості робітників на 98 чоловік, що становить 4179 робітників.

         Динаміка зайнятості населення по роках, чол.

У всіх сферах діяльності планується підвищення середньомісячної заробітної плати штатних працівників у середньому на 1,6%:

- на промислових підприємствах збільшиться на 1,5% і становитиме 6792,4грн.;

- на комунальних підприємствах збільшиться на 17,6% - 2792,4грн.;

- в бюджетній сфері збільшиться на 4,3% і становитиме 2439,0грн.

             Підвищення заробітної плати робітників дозволить збільшити надходження  до  бюджету, що частково вирішить проблему оплати енергоносіїв та інших витрат.

Не погашеною до кінця року залишиться заборгованість по заробітній платі  в межах 50тис.грн. на одному комунальному підприємству.

 

 

 

 

Показники розміру середньомісячної заробітної плати

всіх працівників в економіці міста по роках, грн.

 

 

З міського бюджету у розмірі 241,618 тис.грн. профінансовано продовження розробки Генерального плану міста. Проведено громадські слухання. Виконання завершального етапу (зонування території) заплановано на 2015 рік. Генеральний план визначає перспективи майбутніх капітальних проектів і територіальні напрямки розширення міста, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, зон різної містобудівної цінності, впорядкування територій, забезпечення збереження   історико-культурної спадщини.

Цей документ містить інформацію про демографічні, соціальні й економічні показники стану розвитку місцевої громади.

Наявність Генерального плану міста сприяє покращенню інвестиційного клімату в місті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

1.3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

Проблемне питання

Обґрунтування необхідності вирішення питання

Шляхи вирішення

Відсутність централізованого газопостачання  вулиць та провулків приватного сектору м.Соледара.

 

Поліпшення умов проживання громадян. Забезпечення  населення послугами гарантованої  якості.  Зменшення споживання твердого палива. Зменшення шкідливих викидів у атмосферу

Газифікація м. Соледара (вул. Комсомольська, пров. Комсомольський, вул. Петровського, вул. Червоногвардійська, пров. Червонофлотський)

Завершення розпочатих робіт з газифікації 5-ти  вулиць та провулків, забезпечити більш комфортні умови проживання мешканців.

Незадовільний технічний стан міських очисних споруд.

 

Повна відсутність очистки стоків, що надходять на очисні споруди протягом більш ніж 10 років. Очисні споруди не виконують функцію очистки. Забруднені стоки надходять у річку Мокра Плотва. Реалізація даного проекту забезпечить централізовану відкачку стоків, докорінно    поліпшивши екологічну ситуацію у місті.  

 

Реконструкція  очисних споруд в м. Соледарі

 

Реалізація даного проекту забезпечить централізовану відкачку стоків,   докорінно  поліпшивши екологічну ситуацію у місті.  

 

 

 

Черга на отримання житла.

Відсутність будівництва нового житла.

Станом на 01.12.2014 р. на квартирному обліку перебуває 449 сімей, з них користуються правом першочергового та позачергового одержання житла 168 сімей. 

Реконструкція будівлі колишньої загальноосвітньої школи №21, розташованої за адресою: м. Соледар, вул. Паризької Комуни, 1, під житловий будинок

Загальноосвітня школа № 21 була закрита та не використовується за призначенням з 2003 року.  Міська рада несе витрати на охорону будівлі та сплату   енергоносіїв. Стан будівлі поступово погіршується у зв’язку з тим, що вона протягом тривалого часу не експлуатується. В 2012  році приватним підприємством «Домінанта» розроблено проект «Реконструкція  будівлі колишньої загальноосвітньої школи № 21під житловий будинок по вул. Паризької Комуни, 1 в м. Соледарі». В 3-поверховому житловому будинку згідно з проектом планується влаштування18 квартир, у т.ч. 1- кімнатних -12, 2-кімнатних -3 , 3-кімнатних -3.


2.  ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

НА 2015 РІК

        Підвищення рівня життя населення шляхом забезпечення сталого соціально-економічного, екологічного, культурного і інфраструктурного розвитку території Соледарської міської ради, проведення сучасної ефективної інноваційно-інвестиційної політики, диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в усіх сферах, підримка громадян вимушено переміщених з територій проведення антитерористичної операції, у тому числі забезпечення їх проживання на території міста, створення нових робочих місць.

 

ü   Зберігання ландшафтів, розвиток екосистеми, створення нових промислових та житлових  зон.

 

1.            Завершення розробки генерального плану (план зонування території);

 

ü   Реформування і розвиток житлово-комунального   господарства та підвищення якості надання послуг. Підвищення рівня енергоефективності в усіх сферах.

 

2.            Ремонт автошляхів;

3.            Ремонт об’єктів житлового фонду, у т.ч. приміщень для вимушено переміщених громадян з територій проведення АТО ;

4.            Реконструкція колишньої ЗОШ №21 під 18-ти квартирний житловий будинок;

5.            Оновлення основних фондів комунальних підприємств;

6.            Газифікація вулиць м. Соледара

7.            Ремонт систем  інженерних комунікацій

8.            Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

9.            Капітальний ремонт зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій

 

ü   Створення середовища, комфортного для проживання населення, поліпшення  екологічного  стану міста.

 

10.       Капітальний ремонт контейнерних майданчиків

11.       Реконструкція  системи каналізаційних мереж мікрорайону  Деконка  (та Білокаменка)

12.       Реконструкція очисних споруд

 

ü   Розвиток освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту

 

 13.  Капітальний ремонт Центра дітей та юнацтва;

 14.  Реконструкція  фасадів дошкільних  закладів №17, №59;

 15.  Капітальний ремонт Міського центру культури та народної творчості .

 

ü   Залучення інвестиційних ресурсів шляхом формування сприятливого інвестиційного клімату.

16.          Подальше формування переліку вільних виробничих та земельних ділянок.             

3. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

3.1 СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

3.1.1 ЖИТЛОВЕ  БУДІВНИЦТВО

 

            Прогноз розвитку :у 2015 році планується провести реконструкцію будівлі колишньої загальноосвітньої школи №21, розташованої за адресою: м. Соледар, вул. Паризької Комуни, 1, під житловий будинок. 

 

Проблеми:

·        При середній забезпеченості загальною площею одного мешканця 24,7 метрів, близько  70%, які знаходяться  на квартирному обліку, живуть в умовах до 6 кв. метрів на одну особу. При цьому велика кількість родин усе ще проживає в гуртожитках і комунальних квартирах, у ветхих  та аварійних будинках.Проблема забезпечення житлом  залишається однією з найбільш гострих. Першою, обов'язковою стадією процесу забезпечення житлом є облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

·        несвоєчасне проходження щорічної перереєстрації громадян, які перебувають на квартирному обліку по Соледарській міській раді, що в свою чергу приводить до збільшення числа черговиків.

·        одним із факторів, який негативно позначається на здійсненні приватизації житла, є незадовільний технічний стан частини житлового фонду. Практично вся масова забудова 1928–1980 рр. потребує ремонту. Громадяни, які проживають у такому житлі, не завжди виявляють бажання приватизувати його.

 

Головна мета : покращення житлових умов населення.

 

             Основні завдання  на 2015 рік:

 

·        введення в експлуатацію житлових будинків за рахунок усіх джерел фінансування;

·        передачу у власність громадян житлових приміщень у гуртожитках здійснювати з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (приміщень загального користування).

·        формування бази приватизованого житла: квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках  по Соледарській міській ради.

 

        

Ресурсне забезпечення: на фінансування заходів щодо житлового  будівництва передбачається  фінансування в обсязі 6600,0тис.грн.: з державного бюджету – 6270,0тис.грн., з міського бюджету - 330,0 тис.грн.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


3.1.1.1.  РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

 

 

Найменування замовників

та  назва об'єктів згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-           кошторисної

документації,

дата і № комплексного експертного висновку;

дата і № документа, яким  затвержена ПКД

Рік початку  і закін-чення

Всього

за кош- торисом

 

 

 

 

 

тис.грн.

кв.м

 

Виконано з початку будівництва станом

на 01.01.2015 (очік.)

 

 

тис.грн.

кв.м

 

% будівельної готовності на 01.01.2014

 

Залишок

за кошто-рисом

на 01.01. 2015 (очік.)

 

 

тис.грн.

кв.м

 

Програма на 2015 рік  

обсяг капітальних вкладень у діючих цінах – тис. грн.

введення в експлуатацію загальної площі кв. метрів   

 

Всього

за  раху-нок  усіх джерел фінан-сування

 

у тому  числі за  джерелами фінансування :

 

кошти держ-бюд-жету

кошти облас-ного бюд-жету

 

коштиміськ (рай)

бюд-жету

власні кошти підпри-

ємств

та  органі-зацій

кредити банків та інші позики

кошти вітчиз-няних інвес-торів

кошти населен-ня  на будівни-цтво власних квартир

кошти  індиві-дуальних забудов-ників

інші

джерела фінан-сування

(вказа-

ти  які)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Житлове будівництво – всього

( з урахуванням  ПДВ)

 

 

 

 

 

6600,0

6600,0

6270,0

 

330,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  у  міській  місцевості  (міста    та селища  міського типу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Реконструкція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Реконструкція житлових будинків, гуртожитків, дитячих садків, шкіл та інших нежитлових будівель під житло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція будівлі колишньої загальноосвітньої школи №21, розташованої за адресою: м. Соледар, вул. Паризької Комуни, 1, під житловий будинок.(без зовнішніх мереж) 

 ( 18 квартир)

ПКД знаходиться на проходженні державної експертизи в ДП «Укрдержекспертиза» у Донецькій обл.

2015

 

4400

1407,7м2

0

0

4400

1407м2

4400

1407м2

4180

1407м2

 

220,0

 

 

 

 

 

 

Реконструкція будівлі колишньої загальноосвітньої школи №21, розташованої за адресою: м. Соледар, вул. Паризької Комуни, 1, під житловий будинок.(зовнішні мережі електропостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення) 

відсутня

2015

2200,0

0

0

2200,0

2200,0

2090,0

 

110,0

 

 

 

 

 

 

                                             

 

3.1.2  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ТА КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

 

Головна ціль  –    забезпечення населення  послугами  належного рівня  та якості,    розвиток конкурентних відносин, удосконалення системи управління, підвищення ефективності тарифної та енергозберігаючої політики у житлово-комунальній сфері.

 

Проблеми:

·                незадовільний технічний стан житлового фонду, та інженерних комунікацій,    (практично вся масова забудова 1928–1980 рр. потребує ремонту);

·                недостатність фінансування на ремонт та реконструкцію об’єктів ЖКГ

 

Основні завдання на 2015 рік:

·               впровадження  енергозберігаючих технологій і  обладнання  для скорочення питомих  витрат енергетичних і матеріальних ресурсів; 

·               забезпечення  беззбиткової роботи підприємств галузі;

·               модернізація житлового господарства, технічне переоснащення та розвиток комунальної     інфраструктури;

·               створення  конкурентного  середовища на ринку житлово-комунальних послуг;     підвищення рівня відшкодування  тарифами витрат підприємств на житлово-комунальні послуги та рівня сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги

 

Передбачаються  заходи  по  капитальному  та поточному ремонтам житлового фонду на суму 4441,9 тис.грн.; водопроводно-каналізаційної мережі, газопостачання  – 11964,2 тис.грн.; благоустрій  міста загальною сумою 6862,1 тис. грн, ремонт доріг – 4320,9 тис.грн.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності:

 

·        покращення  якості надання житлово-комунальних послуг

 

Ресурсне забезпечення: на фінансування заходів щодо розвитку житво-комунального господарства планується спрямувати  - 27589,1 тис. грн. у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету 12685,4 тис.грн.; міського бюджету – 3845,6 тис.грн., кошти підприємств – 3038,0 тис.грн.; інших джерел фінансування – 8020,1 тис. грн.

 

                                                                             


 

3.1.2.1  ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

 

 

 

              

у тому числі за рахунок коштів:

державний бюджет

місцевих бюджетів

підприємств

інших джерел

обласний бюджет

бюджетів міст та районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Капітальний ремонт шиферної покрівлі  житлового будинку №31 по вул.. Залевського в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

72,0

 

 

72,0

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

2

Капітальний ремонт м’якої покрівлі  житлового будинку №26 по вул.. 60 років Жовтня в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

167,6

 

 

167,6

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

3

Капітальний ремонт системи водовідведення житлового будинку №6а по вул.. Театральна в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

40,0

 

 

40,0

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

4

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку №20 по вул.. 60 років Жовтня в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

160,0

152,0

 

8,0

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

5

Капітальний ремонт житлового будинку №9 по вул. Луначарського в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

173,2

 

 

173,2

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

6

Капітальний ремонт житлового будинку №10 по вул.. Карпінського в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

180,6

 

 

180,6

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

7

Капітальний ремонт фасадів  житлових будинків №16,18,21,23,5 по вул.. Леніна в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

386,0

366,7

 

19,3

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

8

Капітальний ремонт  під’їздів та козирків житлових будинків №1 і №2 по вул. Карпінського в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

166,3

 

 

166,3

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

9

Капітальний ремонт під’їздів житлових будинків №1 по вул.. Володарського в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

174,5

 

 

174,5

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

10

Капітальний ремонт м'якої покрівлі    житлового будинку №2 по вул. Носова в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

162,4

 

 

162,4

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

11

Капітальний ремонт шиферного покриття житлового будинку №2 по вул.. Леніна в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

80,0

 

 

80,0

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

12

Капітальний ремонт житлового будинку №22 по вул. Леніна в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

976,4

927,4

 

49,0

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

13

Поточний ремонт під’їздів житлових будинків по вул. Карпінського 11,12; Носова, 6; Леніна, 5; Паризької Комуни, 1а; 60 років Жовтня,3,7;  Маяковського, 3; Театральна, 4а  у .Соледарі

2015

Соледарська міська рада

140,0

 

 

140,0

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

14

Капітальний ремонт отмостки житлових будинків по вул. Леніна,12; вул. Франко, 1а

2015

Соледарська міська рада

60,0

 

 

60,0

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

15

Ремонт пустуючих квартир комунальної власності житлового фонду міста

2015

Соледарська міська рада

50,0

 

 

50,0

 

 

Підтримка громадян,  вимушено переміщених з територій АТО

16

Поточний ремонт житлового фонду

2015

СКВРЖП «Ремонтник»

1250,0

 

 

 

1250,0

 

Поліпшення умов проживання громадян

17

Поточний ремонт покриття  дороги прибудинкової території житлових будинків по вул. Носова, Луначарського, Карпінського, 60 років Жовтня в м.Соледарі

2015

Соледарська міська рада

80,9

 

 

80,9

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

18

Встановлення приладів обліку електропостачання місць загального користування в будинках по вулицям: Луначарського, Карпінського, Маяковського, Паризької Комуни, 1а; Володарського, 1; Ломоносова  (25од.)

2015

Соледарська міська рада

122,0

 

 

122,0

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

 

ВСЬОГО житлове господарство

 

 

 

4441,9

1446,1

 

1745,8

1250,0

 

 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

 1

Реконструкція мереж водопостачання по місту

2015

КП "БАХМУТ-ВОДА"

5000,0

4761,9

 

 

 

238,1 М.Б. АМР

Скорочення понаднормативних витоків

2

Капітальний ремонт ділянки водогону від АФС до м. Соледара

2015

КП "БАХМУТ-ВОДА"

1500,0

 

 

 

71,4

1428,6

М.Б. АМР

Скорочення понаднормативних витоків

3

Заміна ділянок мереж водопостачання по місту Соледару

2015

КП "БАХМУТ-ВОДА"

500,0

 

 

 

 

500,0

М.Б. АМР

Скорочення понаднормативних витоків

4

Енергозбереження та модернізація. Технічне переоснащення ВНС №1

2015

КП "БАХМУТ-ВОДА"

4775,6

 

 

 

 

4775,6

М.Б. АМР

Зниження витрат електр. на подачу води

5

Придбання матеріалу для ремонту зовнішніх мереж  водопостачання, у тому числі пожежні гідранти

2015

Соледарська

 міська

 рада

 

60,0

 

 

 

60,0

 

 

Якісне надання послуг

 

ВСЬОГО водопровідно-каналізаційне господарство

 

 

11835,6

4761,9 

 

 60,0

71,4

6942,3

 

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

1

Фарбування газопроводів та опор по вул. Ломоносова, Спортивна(0,449км)

2015

Артемівське УГГ

19,9

 

 

 

19,9

 

Збереження газопроводів у робочому стані 

2

Ремонт будівлі та заміна лінії редукування ГРП №52 по вул. Носова

2015

Артемівське УГГ

108,7

 

 

 

108,7

 

Безперебійна робота ГРП

 

ВСЬОГО газопостачання

 

 

 

128,6

 

 

 

128,6

 

 

         БЛАГОУСТРІЙ

 

Освітлення

 1

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення по вул.Франко, вул. Дзержинського, вул.Котовського, вул.Фрунзе, вул.ВЧД, вул. Чайковського, вул.Молодогвардійців, вул.Стадіонна м.Соледара

2015

СКВРЖП «Ремонтник»

424,7

 424,7

 

 

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

 2

Поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення

2015

СКПРЖП "Ремонтник"

99,0

 

 

99,0

 

 

Поліпшення умов проживання громадян

3

Придбання світлодіодних гірлянд

2015

СКПРЖП "Ремонтник"

35,0

 

 

35,0

 

 

 Прикрашення міста на свята

4

Придбання автовишки

2015

СКПРЖП "Ремонтник"

350,0

332,5

 

17,5

 

 

Якісне надання послуг

5

Придбання вантажної машини ГАЗель

2015

СКПРЖП "Ремонтник"

130,0

123,5

 

6,5

 

 

Якісне надання послуг

 

ВСЬОГО освітлення

 

 

1038,7

880,7

 

158,0

 

 

 

 

Озеленення

 1

Утримання та ремонт зелених насаджень уздовж вулиць, доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, інших об`єктах благоустрою загального користування санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях м. Соледар

2015

СКП "Комунальник"-364,6 тис.грн., СКВРЖП "Ремонтник"-68,3тис.грн.

432,9

 

 

432,9

 

 

Покращення екологічного стану міста

 

2

Придбання кущоріза, бензопили, газонокосарка

2015

СКП «Комунальник»-25,0тис.грн., СКВРЖП "Ремонтник"-15,0 тис.грн.

40,0

 

 

40,0

 

 

Озеленення міста

3

Вирощування декоративних лісових культур

2015

КПРДЛК «Ялинка»

1400,0

 

 

 

1400,0

 

Озеленення міста

 

ВСЬОГО озеленення

 

 

1872,9

 

 

472,9

1400,0

 

 

 

Санітарне очищення міста

 1

Вивезення побутових відходів, ліквідація несанкціонованих звалищ

2015

СКП «Комунальник»

1102,6

 

 

109,8

180,0

812,8

Покращення санітарного стану міста

 2

Регулювання чисельності безхатніх тварин

2015

СКП «Комунальник»

6,1

 

 

6,1

 

 

Покращення санітарного стану міста 

 3

Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ м. Соледар

2015

СКП «Комунальник»

92,8

 

 

92,8

 

 

Покращення санітарного стану міста 

4

Поточний ремонт пам’ятників

2015

СКП "Комунальник"-2,9 тис.грн., СКПРЖП "Ремонтник"-10,0

12,9

 

 

12,9

 

 

 Покращення естетичного вигляду пам’ятників

 

Поточний ремонт та утримання дитячих майданчиків на прибудинковій території

2015

СКПРЖП "Ремонтник"

40,0

 

 

40,0

 

 

 Безпечне перебування  на дитячих майданчиках

5

Придбання вакуумно-прибиральної машини

2015

СМР,

СКП «Комунальник»

1100,0

1045,0

 

55,0

 

 

Покращення санітарного стану міста 

6

Придбання дорожньо-комбінованої машини

2015

СМР,

СКП «Комунальник»

1100,0

1045,0

 

55,0

 

 

Покращення санітарного стану міста 

7

Придбання трактора  МТЗ-82.1

2015

СМР, СКП "Комунальник"

181,0

171,0

 

10,0

 

 

Перевезення буд. матеріалів

 

ВСЬОГО санітарне очищення міста

 

 

 

3635,4

2261,0

 

381,6

180,0

812,8

 

 

Ритуальні послуги

 1

Надання ритуальних послуг

(в т.ч. утримання міського кладовища)

2015

СКП "Комунальник"

255,1

 

 

42,1

8,0

205,0

 Поліпшення якості послуг

 

ВСЬОГО ритуальні послуги

 

 

255,1

 

 

42,1

8,0

205,0

 

 

Дорожньо-мостове господарство

1

Поточний ремонт та утримання автошляхів, прилеглих територій,  МАФ

2014

СКП "Комунальник"

 

239,5

 

 

239,5

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

2

Капитальный ремонт дороги по ул. Карпинского (от дома №4-до дома №5) в г. Соледаре

2015

Соледарська міська рада

23,1

 

 

23,1

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

3

Капитальный ремонт дороги по ул. 60 лет Октября (от дома №3 по ул. 60 Октября  до дома № 24 по ул. Носова. Соледаре

2015

Соледарська міська рада

28,7

 

 

28,7

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

4

Поточний ремонт дороги по вул. Носова (від буд.№2 до буд.№24) в м.Соледарі

2015

Соледарська міська рада

42,6

 

 

42,6

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

5

Поточний ремонт дороги по вул.52-ої Стрілкової дивізії в м.Соледарі

2015

Соледарська міська рада

72,1

 

 

72,1

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

6

Поточний ремонт покриття доріг по  вул. Червонофлотській, Леніна, Маяковського,   Карпінського в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

42,2

 

 

42,2

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

7

Поточний ремонт покриття дороги по вул.. Носова (від буд. №9 до буд. №24) в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

29,9

 

 

29,9

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

8

Поточний ремонт  дороги по вул. Чернишевського в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

49,5

 

 

49,5

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

9

Капітальний ремонт покриття міської дороги по вул. Носова (від магазина "Кристал" до б.№20 по вул. Носова) в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

189,2

179,7

 

9,5

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

10

Капітальний ремонт покриття міської дороги по вул. Карпінського (від б.№5 до б.№12) в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

207,0

196,7

 

10,3

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

11

Капітальний ремонт ділянки дороги по вул.Карпінського (від б.№1 по вул.Карпінського до б. №8 по вул. Леніна) в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

384,6

365,4

 

19,2

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

12

Капітальний ремонт покриття міської дороги по вул. Леніна (від будинку №8 до будинку №20) в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

480,0

152,0

 

328,0

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

13

Капітальний ремонт ділянки дороги по вул.Леніна (від б.№2 до б. №6) в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

243,4

243,4

 

 

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

 14

Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Цілинників (від перехрестя з вул. Жовтневою до б. №20 по вул. Леніна) в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

728,0

728,0

 

 

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

15

Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Островського (з’єднувальний провулок між вул. Островського та Л. Толстого) в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

121,7

115,6

 

6,1

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

16

Капітальний ремонт ділянки дороги  вул. Чернишевського в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

170,0

161,5

 

8,5

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

17

Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Леніна (від будинку №3а до будинку №8, район магазину «Каприз») в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

430,0

430,0

 

 

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

18

Поточний ремонт  покриття міських доріг по вул. Бездворного, Полеглих Героїв в м. Соледарі

2015

Соледарська міська рада

200,0

200,0

 

 

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

19

Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Чапаєва

2015

Соледарська міська рада

279,3

279,3

 

 

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

20

 

Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Полковникова

2015

Соледарська міська рада

284,1

284,1

 

 

 

 

Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

21

Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту №1 по вул. 60 років Жовтня м. Соледар

2015

СКП "Комунальник"

15,0

 

 

15,0

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

22

Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту №2 по вул. 60 років Жовтня м. Соледар

2015

СКП "Комунальник"

15,0

 

 

15,0

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

23

Придбання автобусних зупинок

2015

СКП "Комунальник"

46,0

 

 

46,0

 

 

 Безпечний рух автотранспорту та пішоходів

 

ВСЬОГО дорожньо-мостове господарство

 

 

4320,9

3335,7

 

985,2

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші послуги по благоустрою населення м.Соледара

2015

СКП "Комунальник"

60

 

 

 

 

60

 

 

ВСЬОГО інші послуги

 

 

60

 

 

 

 

60

 

 

ВСЬОГО житлово-комунальне господарство

 

 

27589,1

12685,4

 

3845,6

3038,0

8020,1

 

                         
 

3.1.3  ОСВІТА

 

Мережа установ освіти, що фінансується з міського бюджету  включає 5 закладів , у тому числі 3 дошкільних навчальних заклади, 1 навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеню №23 «Сонечко», 1 позашкільний заклад –Соледарський  Центр дітей та юнацтва.

 

Головна ціль  – забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, розвиток та підтримка творчої особистості учнів, розвитку їх інтелектуальних здібностей.

 

Основні завдання на 2015 рік :

 

·        проведення освітньої політики, що відповідає державним постановам, вимогам часу та побажанням населення, з урахуванням потреб суспільства та демографічної ситуації;

·        забезпечення для кожної дитини 5-го року життя одержання обов`язкової дошкільної освіти через різні форми її здобуття за Базовим компонентом дошкільної освіти, збільшення охоплення дітей дошкільною освітою;

·        розвиток та підтримка творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей і бажань;

·        кадрове забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення рівня та кваліфікації фахівців, їх професійного вдосконалення, соціального захисту педагогічних та науково-педагогічних працівників;

·        формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я дітей;

·        забезпечення закладів комп’ютерною технікою;

·        застосування енергозберігаючих технологій (заміна зношених вікон на пластикові, капітальний ремонт фасаду дошкільного закладу №59, реконструкція фасаду дошкільного закладу №17).

 

Кількісні та якісні критерії ефективності:

 

·        забезпечити гарячим харчуванням 100% дітей;

·        збільшити комп’ютерну техніку на 1 одиниці;

·        обладнати 1 дошкільних заклади пластиковими вікнами;

·        виконати ремонт приміщення Центру дітей та юнацтва.

 

Ресурсне забезпечення:

 

На розвиток  закладів дошкільної освіти передбачається спрямувати 13861,025 тис.грн., у т. ч. за рахунок державного бюджету 3819,031тис.грн, з місцевого бюджету 10041,994 тис.грн.


3.1.3.1.  ЗАХОДИ ЩОДО  РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Викона-

вець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

бюджетів міст

і районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Придбання комп’ютерної техніки

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

0,8

 

 

0,8

 

 

Загальна комп’ютеризації дошкільних закладів

2

Проведення та підключення Інтернету д\з №14, ш\с №23

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

2,0

 

 

2,0

 

 

Загальна комп’ютеризації дошкільних закладів

3

 Придбання вогнегасників, вогнегасних рукавів, вогнегасних кранів у дошкільні  заклади; заряджання вогнегасників д\з №17

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

7,2

 

 

7,2

 

 

Забезпечення протипожежної безпеки

4

Оформлення техпаспорта свідоцтва на право власності ш\с №23, д\з №14

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

7,8

 

 

7,8

 

 

Упорядкування й узаконення об'єктів права ком. власності

5

Оформлення документів на право власності земельної ділянкою д\з №14, ш\с №23

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

18,0

 

 

18,0

 

 

Упорядкування й узаконення об'єктів

6

Отримання технічних умов на проектування водопостачання та водовідведення

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

1,0

 

 

1,0

 

 

Виконання умов укладення договору поставки води

7

Реконструкція фасаду дошкільного закладу №17

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

600,0

500,0

 

100,0

 

 

Енергозбереження приміщень

8

Капітальний ремонт дитячого садка №59 "Червона квіточка" по вул. 60 років Жовтня б. 3а в м. Соледар

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

3072,664

2919,031

 

153,633

 

 

Енергозбереження приміщень

9

Розробка проекту та будівництво індивідуальної міні-котельної для навчально-виховного комплексу №23 «Сонечко»

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

450,0

400,0

 

50,0

 

 

Перехід на індивідуальне опалення, забезпечення санітарної температури в групах

10

Придбання путівок у дитячі табори для дітей-сиріт

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

53,9

 

 

53,9

 

 

Забезпечення належного відпочинку дітям-сиротам

11

Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу №23 «Сонечко»

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

84,392

 

 

84,392

 

 

Забезпечення комфортного перебування дітей

12

Капітальний ремонт будівлі Центру дітей та юнацтва

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

99,169

 

 

99,169

 

 

Забезпечення комфортного перебування дітей

13

Придбання з встановленням металопластикових вікон для  д/з №59 «Червона квіточка»

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

99,0

 

 

99,0

 

 

Енергозбереження приміщень

14

Придбання музичних інструментів для д/з №59 «Червона квіточка»

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

4,0

 

 

4,0

 

 

Розвиток дітей

15

Кухонне обладнання для д/з №59 «Червона квіточка»

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

8,0

 

 

8,0

 

 

Додержання санітарних норм

16

Придбання лінолеуму для д/з №59 «Червона квіточка»

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

30,0

 

 

30,0

 

 

Комфортне перебування дітей

17

Придбання меблів для д/з №59, №14, школи-сад №23

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

99,0

 

 

99,0

 

 

Комфортне перебування дітей

18

Придбання швейної машини для д/з №59 «Червона квіточка»

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

2,0

 

 

2,0

 

 

Виготовлення сценічних костюмів

19

Придбання пральної машини для ш/с №23

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

7,0

 

 

7,0

 

 

Додержання санітарних норм

20

Придбання каналізаційних люків для Д/З №14

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

2,0

 

 

2,0

 

 

Додержання санітарних норм

21

Придбання насосу

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

5,7

 

 

5,7

 

 

Забезпечення подачі води у заклад

22

Утримання закладів освіти

Впродовж року

Бухгалт. при д/з №17

9207,4

 

 

9207,4

 

 

Виховання дітей

 

ВСЬОГО

 

 

13861,025

3819,031

 

10041,994

-

-

 

 

 


3.1.4. КУЛЬТУРА

 

Головна ціль- підвищення рівня забезпеченості населення  культурними та розважальними послугами.

 

Основні  завдання на  2015рік:

 

·        збереження мережі закладів культури;

·        виконання національних, обласних та міських культурних програм;

·        підняття іміджу сфери культури та її працівників;

·        відродження та розвиток української національної культури;

·        поліпшення матеріально-технічної бази установ культури;

·        збереження культурної спадщини

 

Кількісні та якісні критерії ефективності:

 

·        провести  культурні заходи, свята, конкурси i охопити культурними послугами понад 6 тис. чоловік;

·        розробити проектно-кошторисну документацію та збудувати міні-котельню філії Міського Центру культури та народної творчості;

·        розробити проект та виконати капітальний ремонт Міського Центру культури та народної творчості;

·        забезпечити заклади культури апаратурою  та музичним інструментами у кількості 19 одиниць.

 

Ресурсне забезпечення:

 

На фінансування заходів щодо розвитку культури планується спрямувати 3833,1тис.грн., у т. ч. за рахунок державного бюджету 1010,0 тис.грн, з місцевого бюджету 2823,1тис.грн.

 

 


3.1.4.1.  ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ

 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

 

у тому числі за рахунок коштів:

Держ.

бюджету

місцевих бюджетів

Кошти

підпри­ємств

інших джерел

 

обласного бюджету

Бюджет

Міста

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Придбання   музичних інструментів (МШ)

Протягом року

Соледарська міська ради

12,6

 

 

12,6

 

 

Покращення матер.-технічної бази

2

Придбання апаратури (МШ)

Протягом року

Соледарська міська ради

20,3

 

 

20,3

 

 

Покращення матер.-технічної бази

3

Проведення  загально   – культурних заходів, свят, конкурсів

Протягом року

Соледарська міська ради

62,9

 

 

62,9

 

 

Розвиток культури та творчої діяльності в місті

4

Придбання апаратури  (ноутбук, жорсткий диск, гірлянди світлодіодні (ГЦКта НТ);

 2 провідних мікрофони (БСД))

Протягом року

Соледарська міська ради

10,4

 

 

10,4

 

 

Покращення матер.-технічної бази

5

Розробка проекту та капітальний ремонт МЦКта НТ «Соляник»

Протягом року

Соледарська міська ради

810,0

695,0

 

115,0

 

 

Покращення матер.-технічної бази

6

Розробка ПКД та будівництво міні-котельної філії МЦКтаНТ

Протягом року

Соледарська міська ради

350,0

315,0

 

35,0

 

 

Забезпечення комфортного перебування дітей

7

 Утримання установ культури

Протягом року

Соледарська міська ради

1424,8

 

 

1424,8

 

 

Культурне виховання дітей

8

Утримання музичної школи

Протягом року

Соледарська міська ради

1142,1

 

 

1142,1

 

 

Естетичне виховання дітей

 

Всього коштів:

 

 

3833,1

1010,0

 

2823,1

-

-

 


3.1.5. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

 

Головна ціль –  удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом

 

Основні  завдання на  2015 рік:

 

·     сприяння фізичному вихованню дітей, підлітків, молоді;

·     сприяння створенню умов для фізичного виховання населення, що працює на підприємствах та установах;

·     покращення спортивно-оздоровчої бази, клубної роботи, проведення доступних  спортивно-масових заходів направлених на організацію дозвілля населення;

·     створення сприятливих умов для фізичного оздоровлення,  організація  ефективної системи спортивних змагань та  дозвілля;

 

Кількісні та якісні критерії ефективності:

 

·     проводити системну роботу, направлену на утримання в належному стані основних об’єктів спортивно-оздоровчої інфраструктури;

·     продовжити організаційну роботу по заохочуванню досягнення нових висот у спорті.

 

Ресурсне забезпечення:

 

На фінансування заходів щодо фізичного виховання i спорту передбачається витратити 4710,5 тис.грн:, у тому числі за рахунок міського бюджету 280,5 тис.грн., за рахунок коштів підприємств  4430,0 тис. грн.

 

 


3.1.5.1  ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

бюджетів міст і районів

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

1. Виплата  стипендії провідним спортсменам міста

Протягом року

Соледарська міська рада

42,24

 

 

42,24

 

 

16  чоловік

2. Утримання спортивних споруд у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 стадіон м. Соледара

Протягом року

СМР

 

240,9

 

 

240,9

 

 

4000 чол.

- спорткомплекс м. Соледара

Протягом року

ДП "Артемсіль"

4430,0

 

 

 

4430,0

 

9250 чол.

ВСЬОГО:

 

 

4713,14

-

-

283,14

4430,0

-

 

 

3.1.6. ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ МІСТА (капітальні вкладення)        

 

Головна ціль – збільшення обсягу інвестицій  в економіку міста за рахунок будівництва  нових  виробництв та модернізації діючих підприємств.

 

Основні завдання на 2015 рік:

·                   Модернізація виробництва;

·                   забезпечення введення в експлуатацію  газопроводів 10,8 км;

 

    Ресурсне забезпечення: на виконання заходів планується спрямувати  74958,811тис. грн.,  у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету – 1938,16тис. грн., за рахунок субвенцій з державного бюджету - 1702,891тис.грн., міського бюджету – 317,76тис. грн., коштів підприємств – 71000,0 тис. грн.


3.1.6.1.  КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ЗА РАХУНОК УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Найменування замовників

та   назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-кошторисної документації:дата і № комплексного експертного висновку;

 дата і № документа, яким затверджена ПКД

Рік початку             і закін-чення

Всього

за кош-

торисом

 

 

 

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

Виконано

з початку будівництва станом на

 01.01.2015   (очік.)

             

 

 

 кап.вкл.

   потужн.

% будівельної готовності на 01.01.2014

Залишок

за кошто-

рисом

на 01.01.

2015

*)

 

 

 

кап.вкл.

потужн.

 

Пропозиції на 2015 рік

капітальні вкладення   у   діючих цінах   - тис.грн    введення потужностей у відповідних одиницях виміру

 

Всього за рахунок усіх джерел фінансу-вання

 

 

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти держав-

ного бюджету (вклю-чаючи

 екофонд)

 суб- венції

 з держав-ного бюджету місцевим бюдже-там

кошти обласно-

го бюд-жету

(вклю-чаючи екофонд)

кошти міськ

(рай) бюд-жету

(вклю-чаючи еко-фонд)

власні кошти підпри-ємств              та орга-нізацій

кредити банків              та інші

    позики

    (крім

  бюджет-

     них)

Кош-             ти іно-земних інвес-торів

Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній

Кошти населеня на будів-ництво власних квартир

Кошти інди-відуа-льних забу-довни-ків

Інші

джере-ла фі-нансу-

вання

 (вка-зати   які)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Обсяг капітальних інвестицій – всього /включаючи  обладнання, інструмент,інвентар/

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

х

29958,811

74958,811

1938,16

1702,891

 

317,76

71000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Будівництво  (реконструкція) капітальний ремонт важливих вироб­ничих об’єктів

 

 

 

 

 

26000,0

71000,0

 

 

 

 

71000,0

 

 

 

 

 

 

у тому  числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по замовниках та  об’єктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП «Артемсіль»

 

 

 

 

 

26000,0

202260,0

 

 

 

 

202260,0

 

 

 

 

 

 

1.Реконструкція головного корпуса будівлі помолу-навантаження солі рудника №4

В наявності

2015

14000,0

 

 

14000,0

14000,0

 

 

 

 

14000,0

 

 

 

 

 

 

2.Реконструкція  будівлі солефабрики рудника ім. Володарського

В наявності

2015

12000,0

 

 

12000,0

12000,0

 

 

 

 

12000,0

 

 

 

 

 

 

3.Реконструкція копра скіпового  ствола рудника ім. Володарського

 

2015

 

 

 

 

4000,0

 

 

 

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

4. Придбання (виготовлення основних засобів)

 

2015

 

 

 

 

104810,0

 

 

 

 

104810,0

 

 

 

 

 

 

5. Інші об’єкти

 

2015

 

 

 

 

26450,0

 

 

 

 

26450,0

 

 

 

 

 

 

6. Капітальний ремонт

 

 

 

 

 

 

41000,0

 

 

 

 

41000,0

 

 

 

 

 

 

П. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

3958,811

3958,811

1938,16

1702,891

 

317,76

 

 

 

 

 

 

 

у тому  числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газифікаціяу т.ч.

 

 

 

 

 

3958,811

3958,811

1938,16

1702,891

 

317,76

 

 

 

 

 

 

 

1. Газифікація м. Соледара (вул. Чапліна, вул. Кірова, вул. Поштова, вул. Київська. Вул. 8-го Березня, вул. Червонознаменна, пров. Шосейний, пров. Льотчиків, пров. Поштовий, пров. 8-го Березня)

 

2007-2015

2673,184

6,6 км.

883,5

1,6 км

21

1792,517

5,0 км

1792,517

 

 

1702,891

5,0 км

 

 

89,626

 

 

 

 

 

 

 

2. Газифікація м. Соледара (вул. Комсомольська, пров. Комсомольський, вул.Петровського, вул.Червоногвардійська, пров. Червонофлотський)

 

2012-2015

804,821

2,4м

258,527

700м

0

546,294

1,7км

546,294

1,7км

519,0

1,6км

 

 

27,294

0,1км

 

 

 

 

 

 

 

3.Заміна ділянки ввідного газопроводу на будинок №16 по вул. Носова

 

2015

20,0

0

0

20,0

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

4.Газифікація м.Соледара (вул. Куйбишева, вул. Паризької Комуни)

 

2015

100,0

0

0

100,0

0,127км

100,0

0,127км

 

 

 

100,0

0,127км

 

 

 

 

 

 

 

5.Виготовлення проекту та будівництво газопроводу до ст. Сіль м.Соледара

 

2015

1500,0

0

1500,0

4,0км

1500,0

4,0км

1419,16

4,0км

 

 

80,84

 

 

 

 

 

 

 

                                         

3.1.7.  УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ

 

Головна мета- підвищення ефективності використання майна  комунальної власності, забезпечення контролю над надходженням коштів до місцевого бюджету, створення рівних умов для суб’єктів господарської діяльності.

 

        Основні завдання на 2015 рік.

·        забезпечення ефективного управління  об’єктами  права комунальної власності;

·        забезпечення ведення обліку даних їх аналізу відповідно до результатів інвентаризації майна;

·        інвентаризація  комунального  майна (будівель, споруд) ;

·        аналіз попиту та виявлення потенційних орендарів, їх відбір на конкурсних засадах, забезпечення механізму передачі  об’єктів в оренду та спрямування орендної плати;

·        проведення роботи щодо передачі в оренду  об’єктів  права комунальної власності  територіальної громади м. Соледара  на конкурсній основі з метою найбільш суттєвого цільового розвитку і експлуатації об’єктів  оренди.

·        досягнення максимального економічного ефекту від продажу об’єктів  приватизації;  

·        забезпечення інформаційної відкритості  і прозорості процесу приватизації;

·        проведення  приватизації  об’єктів  права комунальної власності переважно конкурентними засобами (аукціон, конкурс);

 

Оренда майна  комунальної власності територіальної громади м. Соледара - одне із джерел поповнення доходної частини балансоутримувачів, а використання  орендної плати за цільовим призначення надає можливості ефективного використання  об’єктів  права комунальної власності  територіальної громади.

   

Ресурсне забезпечення: на фінансування заходів щодо управління комунальним майном передбачається спрямувати 358,4 тис.грн.: за рахунок державного бюджету - 200,0тис.грн.,  за рахунок коштів міського бюджету – 154,4тис.грн., за рахунок коштів підприємств – 3,0 тис.грн., інших джерел – 1,0 тис.грн.


3.1.7.1.  ЗАХОДИ  ЩОДО  УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

бюджетів міст

і районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Виготовлення технічної документації, свідоцтв на право власності, незалежних висновків експертів на майно комунальної власності територіальної громади м.Соледара

2015 рік

 

Організації що мають відповідні дозволи та ліцензії

10,0

 

 

6,0

3,0

1,0

Впорядкування обліку об'єктів комунальної власності, визначення ринкової вартості об'єктів з метою проведення подальше їх відчуження, надання в оренду

2. Виготовлення технічної документації та оформлення права власності на безхазяйне майно, що приймається у комунальну власність. Судовий збір.

2015 рік

Відділ з управління ком.власністю

8,4

 

 

8,4

 

 

Утворення ОСББ

3. Організація та проведення навчання адміністрації ОСББ

2015 рік

Відділ з управління ком.власністю

3,0

 

 

3,0

 

 

Виконання заходів для створення ОСББ

4. Надання допомоги ОСББ у проведенні експертизи для визначення черговості ремонтних та будівельних робіт

2015 рік

Відділ з управління ком.власністю

5,0

 

 

5,0

 

 

Виконання заходів для створення ОСББ

5. Формування титульного списку на перший капітальний ремонт, що передбачає: ремонт дахів; ремонт будинкових інженерних мереж; встановлення засобів обліку та регулювання подачі енергоносіїв; інші роботи.

2015 рік

Відділ з управління комунальною власністю

200,0

200,0

 

 

 

 

Виконання  заходів для створення  ОСББ

6. Паспортизація доріг міської комунальної власності

2015 рік

Відділ з управління ком.власністю

132,0

 

 

132,0

 

 

 

Всього:

 

 

358,4

200,0

 

154,4

3,0

1,0

 

 

4. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ

ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

4.1. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Головна ціль- прийняття збалансованого і реального бюджету та                 забезпечення його виконання.

 

Основні завдання на 2015 рік:

 

·          сприяти формуванню бюджету, який має забезпечити розширене відтворення фінансових ресурсів міської ради.

·          запроваджувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності розпорядників бюджетних коштів, а також посилення зв'язку між їхніми завданнями та обсягами коштів, що виділяються на їх реалізацію;

·          проводити оптимізацію мережі закладів з ціллю наближення та підвищення рівня надання послуг споживачам галузями соціально-культурної сфери;

·          провести збалансування обмежених фінансових ресурсів та направити їх на пріоритетні напрямки розвитку міста для задоволення суспільно важливих потреб населення;

·          залучати поряд із державними коштами, кошти від платних форм діяльності закладів в межах законодавчої бази.

 

Кількісні і якісні критерії ефективності бюджетної політики

У 2015 році до міського бюджету, планується мобілізувати 16094,7 тис.грн. або 87,5% до очікуваного виконання бюджету за 2014 рік, в тому числі  до загального  фонду – 15853,8 тис.грн., до спеціального фонду – 806,0 тис.грн.

Основними джерелами наповнення загального фонду бюджету будуть, як і раніше, податок з доходів фізичних осіб, плата за користування надрами та плата за землю. Питома вага їх в загальному фонді доходів бюджету без трансфертів складе 99,0 %. Зниження прогнозних показників доходів на 2015 рік в порівнянні з 2014 роком виникло через значне зниження надходжень до бюджету плати за користування надрами місцевого значення. Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів  плануються  в сумі 12439,6 тис.грн.

Надходження податку з доходів фізичних осіб визначені  в обсязі 12414,6  тис.грн. При розрахунку прогнозних надходжень податку з доходів фізичних осіб враховані прогнозні надходження доходів I кошику на 2014 рік.  

           Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів  плануються  в сумі 2633,2 тис.грн.

Видаткова частина бюджету на 2014 рік планується по загальному та спеціальному фондам у сумі 16094,7 тис.грн, що забезпечить фінансування невідкладних заходів і програм по мережі закладів соціально-культурної сфери з урахуванням подальшої економії бюджетних коштів.

Ресурсне забезпечення

            Прогнозні показники надходжень доходів бюджету на 2015 рік визначені на основі Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, контрольних показників доведених на 2014 рік та шляхів по мобілізації доходів бюджету в наступному році.


4.1.1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Програма, тис.грн.

 

2014 очікуване, тис.грн.

Виконання Програми 2014 (зі змінами),

%

2015

план із змінами, тис.грн.

Програма,

тис.грн.

2015 у % до очікуваного виконання 2014

ДОХОДИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, всього

(з трансфертами)

23808,77

22034,1

18399,9

83,5

16094,7

87,5

ВСЬОГО  ДОХОДІВ (без трансфертів)

22182,9

21319,9

17714,0

83,1

15853,8

89,5

Доходи загального фонду

21338,4

20461,8

16969,1

82,9

15047,8

88,7

Доходи спеціального фонду

844,5

858,1

744,9

86,8

806,0

108,2

ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ- разом,з них

1625,87

714,2

685,9

96,0

240,9

35,1

Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

384,87

479,9

479,9

100

0

0

Інші субвенції

0

0

0

0

0

0

Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1000,0

0

0

0

0

0

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

241,0

234,3

206,0

87,9

240,9

116,9

Видатки місцевого бюджету - всього,у тому числі

23808,77

22942,3

19284,2

84,1

16094,7

83,5

видатки за рахунок коштів субвенцій з держбюджету

1384,87

479,9

202,4

42,2

0

0

Загальний фонд,у тому числі

21579,4

20761,1

18036,9

86,9

15288,7

84,8

на надання вторинної медичної допомоги

0

0

0

0

0

0

видатки за рахунок коштів субвенцій з держбюджету

0

0

0

0

0

0

Спеціальний фонд, у тому числі:

2229,37

2181,2

1247,3

57,2

806,0

64,6

видатки за рахунок коштів субвенцій з держбюджету

1384,87

479,9

202,4

42,2

0

0

 

4.2. РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ

 

Головна ціль– збереження торгової мережі, насичення  споживчого ринку високоякісними товарами, переважно вітчизняного виробництва,  виведення сфери торговельного обслуговування на якісно новий рівень, що відповідає вимогам сьогодення.

 

 Основні завдання  на 2015 рік:

·       зберегти наявну кількість торгових точок, забезпечивши насичення ринку високоякісними товарами;

·       розвиток торговельної мережі за рахунок нового будівництва, реконструкції;

·       створення нових робочих місць;

·       підвищення рівня заробітної плати.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності:

·        відкриття  1 магазину і 1 об’єкту побутових послуг;

·        встановлення   платіжних терміналів у 1 підприємствах торгівлі.

·        створення 6 робочих місць.

 

 

 Ресурсне забезпечення:

 

 На фінансування заходів щодо розвитку сфери торгівлі передбачається залучити власні кошти підприємців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

 

            Головна мета розвитку інформаційного простору– висвітлення  діяльності Соледарської міської ради та її виконавчого комітету за основними напрямками роботи у засобах масової інформації

          

Основні завдання на 2015 рік:

 

·        надання актуальної, повної, достовірної  інформації.

 

         Ресурсне забезпечення:

На фінансування заходів щодо розвитку інформаційного простору передбачається спрямувати 27,6 тис.грн. за рахунок місцевого бюджету.


4.3.1.   ЗАХОДИ  щодо розвитку інформаційногопростору

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

бюджетів міст і районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Висвітлення діяльності за напрямками роботи органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації

Протягом року

Соледарська міська рада

6,0

-

-

-

6,0

-

-

Удосконалення системи всебічного інформування населення міста з політичних, економічних та соціальних питань

2.

Заохочувальні виплати активу органів самоорганізації населення

Протягом року

Соледарська міська рада

21,6

-

-

-

21,6

-

-

інформування населення міста з політичних, економічних та соціальних питань

 

Всього:

 

 

27,6

-

-

-

27,6

-

-

 

 

4.4. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
 
Головна мета – більш широке розповсюдження інформації у ЗМІ щодо підготовки рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх виконання виконавчими органами міської ради. Створення єдиного інформаційного простору, підвищення  ефективності управління, впровадження технології без використання паперів, колективна робота та швидкий обіг документів, робота з різними сітьовими ресурсами, поповнення їх необхідною інформацією.  
 
 
Основні напрямки роботи на 2015 рік:
·  Ефективне використання створеного офіційного сайту;
·  подальше впровадження електронного документообігу;
·  виконання експлуатаційних робіт;
·  придбання ліцензійного програмного забезпечення;
·  забезпечення супроводу існуючого програмного забезпечення.

Ресурсне забезпечення: на виконання заходів щодо інформатизацію виконавчих органів Соледарської міської ради планується спрямувати 159,45 тис.грн. коштів міського бюджету.

 

4.4.1.  ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Очікуваний результат

Примітка

1. Програмне забезпечення

1.1

 

Придбання ліцензійного програмного забезпечення компанії Microsoft в відділи Соледарської міської ради. 

 

2015рік

ФЛП

Бабкін О.М.

Ефективне та надійне використання програмних продуктів.

64,6 тис.грн. Міс. бюджет

1.2

Придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення Kaspersky Antivirus

2015рік

ФЛП 

Бабкін О.М.

Надійне та безпечне використання програмних продуктів

4,5 тис.грн. Міс. бюджет

1.3

Супровід існуючого ліцензійного програмного забезпечення Місцевий бюджет, m.e.doc

2015рік

ФЛП 

Бабкін О.М.

Ефективне та надійне  використання  програмних продуктів завдяки своєчасній актуалізації баз даних

3,9 тис.грн.

Міс. бюджет

 

ВСЬОГО по розділу 1. «Програмне забезпечення»

 

 

 

73,0 тис.грн.

Міс. бюджет

2. Експлуатаційні витрати

2.1

Користування мережею Інтернет

2015рік

Соледарська міська рада

Забезпечення можливості співробітництва між органами влади та населенням.

3,6 тис.грн. Міс. бюджет

2.2

Заправка картриджів для принтерів

2015рік

ФЛП 

Бабкін О.М.

Забезпечення друку документів, стабільності роботи відділів.

7,1 тис.грн.

Міс. бюджет

2.3

Поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки

2015рік

ФЛП 

Бабкін О.М.

Забезпечення стабільної роботи відділів.

1,4 тис.грн.

Міс. бюджет

2.4

Придбання комп’ютерів

2015рік

ФЛП 

Бабкін О.М.

Забезпечення стабільної роботи відділів.

25,0 тис.грн. Міс. бюджет

2.5

Придбання принтерів, картриджів  та сканера

2015рік

ФЛП 

Бабкін О.М.

Забезпечення стабільної  роботи відділів.

18,9 тис.грн. Міс. бюджет

2.6

Придбання програми з документообігу

2015рік

ФЛП 

Бабкін О.М.

Забезпечення стабільної роботи відділів.

30,0 тис.грн.

Міс. бюджет

2.7

Придбання ЕК для фінансових документів

2015рік

ФЛП 

Бабкін О.М.

Забезпечення стабільної роботи відділів.

0,45 тис.грн.

Міс. бюджет

 

ВСЬОГО по розділу 2. «Експлуатаційні витрати»

 

 

 

86,45 тис.грн.

Міс. бюджет

 

ВСЬОГО заходи щодо розвитку інформаційних технологій

 

 

 

159,45 тис.грн.

Міс. бюджет


4.5. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Головна ціль – реалізація державної політики в сфері регулювання земельних відносин, подальше проведення земельної реформи, забезпечення ефективного та раціонального використання та підвищення цінності земельних ресурсів.

 

Основні завдання на 2015 рік:

·        підвищення ефективності використання земельних ділянок;

·        забезпечення та посилення контролю за повним та своєчасним надходженням коштів від орендної плати та плати від продажу земельних ділянок;

·        проведення інвентаризації земель м. Соледар.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності:

·        гарантія непорушності права приватної власності на землю;

·        відкрита, прозора процедура набуття прав на земельні ділянки;

·        підвищення економічної ефективності використання земель.

 

Заплановані надходження до місцевого бюджету від оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності на території м. Соледара:

 

Суб’єкти оренди

План надходжень на 2015р.,

тис.грн.

Юридичні особи

1100,0

Фізичні особи і особи-підприємці

62,1

ВСЬОГО:

1162,0

 
На фінансування заходів щодо розвитку земельних відносин передбачається фінансування в обсязі 470,0 тис.грн:, міського бюджету 450,0 тис.грн., інших джерел 20,0 тис.грн.

 

4.5.1.  Заходи щодо розвитку земельних відносин 

Зміст заходу

Термін викона ння

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джерел

обласного бюджету

бюджетів міст і районів

1. Проведення інвентаризації: земель несільськогосподарського призначення; в межах міста            

2015

Організації, які мають відповідну ліцензію

350,0

-

-

350,0

-

-

Встановлення місця розташування об'єктів, меж земельних ділянок, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

2. Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі  аукціону

2015

Соледарська міська рада, організації, які мають відповідну ліцензію

50,0

-

-

50,0

-

-

Визначення оптимальної ціни земельних ділянок, оформлення відповідної документації, забезпечення прозорості та  запобігання корупційним діянням в області ринку земель

3. Передача земельних ділянок у власність громадян

2015

Організації, які мають відповідну ліцензію

20,0

-

-

-

-

20,0

Набуття права на землю громадянами шляхом передачі земельних ділянок у власність

4. Встановлення прибережних захисних смуг навколо водоймища

2015

Організації, які мають відповідну ліцензію

50,0

-

-

50,0

-

-

Створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення та вичерпання,  дотримання режиму використання земель в межах прибережних захисних смуг, поліпшення  навколишнього природного середовища

Всього

 

 

470,0

0

0

450,0

0

20,0

 


4.6. ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНО - СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ

 

Головна ціль – максимальне забезпечення підприємств сировинними ресурсами за рахунок ефективного використання мінерально-сировинних ресурсів.

 

Основні завдання на 2015рік:

·        збільшення обсягів видобутку неметалевих корисних копалин;

·        зростання ефективності використання сировинних ресурсів;

·        підтримка гірничих виробок;

·        моніторинг та наукове супроводження надрокористування;

 

Найбільш вагомими підприємствами, які на території Соледарської міської ради займаються видобутком корисних копалин є ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» (видобуток каменю гіпсового), ДП «Артемсіль» (сіль кам'яна). Підприємства мають спеціальні дозволи та ліцензії на користування надрами.

 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

 

5.1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Головна  ціль – поліпшення демографічної ситуації щодо подальшого зростання  народжуваності, зниження смертності, зокрема  дитячої  та  людей працездатного  віку, зменшення міграційного  відтоку населення.                      

 

Основні  завдання  на  2015 рік:

 

·                    створення  умов  на  території  міської  ради  по  підвищенню  життєвого  рівня населення, що  є  основним  напрямком поліпшення демографічної ситуації;

·                    стимулювання народжуваності  шляхом державної  підтримки  сімей  з  дітьми, надання  їм  соціальної  підтримки;

·                    формування  у  населення активної  орієнтації  на  здоровий  спосіб  життя;

·                    забезпечення  своєчасної, загальнодоступної  та  кваліфікованої медичної  допомоги;

·                    підримка громадян вимушено переміщених з територій проведення антитерористичної операції, у тому числі забезпечення їх проживання на території міста.

Станомна 01.09.2014 кількість наявного населення складає 11482 особи причиною тому природне скорочення та міграція населення. З початку року скорочення наявного населення складає 78 чоловік.

 

Рух населення протягом січня-серпня 2014 року відображено таблицею (чол.).

 

Усього по міській раді

станом на 01.09.2014

Народилося

72

Померло

143

Природний приріст(+), скорочення(-)

-71

Прибуло

62

Вибуло

69

Приріст (+), скорочення (-)

-7

Всього скорочення населення

78

 

У цілому демографічна ситуація залишається складною через значне перевищення кількості померлих громадян над кількістю новонароджених (71чол.). У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року ситуація з народжуваності має негативний характер, зменшилась на 17% (15 чол.),  смертність зросла на 15% (19 чол.). 

5.2. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 

              Головна  ціль – досягнення зростання рівня доходів громадян, зниження заборгованості  з  виплати заробітної  плати на економічно активних підприємствах та недопущення її зростання.

 

Основні  завдання  на  2015  рік:

·                    досягнення зростання рівня доходів громадян;

·                    зниження заборгованості  з  виплати заробітної  плати на економічно активних підприємствах та недопущення її зростання;

·                    легалізація  доходів  та  чисельності  працівників;

·                    здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці з метою забезпечення захисту права працівників на своєчасне отримання заробітної плати;

·                    забезпечення виконання умов колективних договорів з питання оплати праці в повному обсязі.

 

Прогнозні показники 2015 року передбачають збільшення розміру загального фонду оплати праці промислових підприємств, комунальних підприємств, бюджетних організацій до 319302,5тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у промисловості складе 6792,4грн., на комунальних підприємствах – 2792,4грн., в бюджетній сфері – 2439,0грн.

 

5.2.1.  ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

Зміст заходу

Термін реалізації

 

Очікуваний результат

 

1

2

3

4

1

Здійснювати моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах, розташованих на території Соледарської міської ради.

Постійно

Зниження заборгованості по заробітній платі

2

Проводити аналіз порядку визначення посадових окладів працівників підприємств комунальної форми власності, на яких наявна заборгованість по заробітній платі, з метою виявлення фактів їх необґрунтованого завищення

За необхідністю

Зниження заборгованості по заробітній платі

5.3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Головна мета - поліпшення якостіжиття населення за рахунок стабільного економічного зростання. Забезпечення матеріальної підтримки малозабезпечених сімей, інвалідів, ветеранів війн та інше. Забезпечення широкого доступу громадян до інформації з питань соціального захисту населення.

 

Основні проблемні питання:

·         неповноцінне відтворення основ­ної продуктивної сили суспільства, погіршення кількісних і якісних пара­метрів людських ресурсів;

·         низька трудова ак­тивність, неповне використання тру­дового потенціалу, зниження ролі пра­ці та її повне або часткове виключення з переліку основних життєвих ціннос­тей економічно активної людини.

 

Основні завдання на 2015рік

·         створення середовища, комфортного для проживання населення;

·         забезпечення   соціального   партнерства  та   відповідальності   влади, профспілок, роботодавців у вирішенні соціально-економічних проблем регіону;

·         створення нових робочих місць .

 

Ресурсне забезпечення:

На фінансування заходів щодо соціального захисту населення передбачається витратити 100,8 тис.грн. з міського бюджету.

 

5.3.1.  ЗАХОДИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

п/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

в тому числі за рахунок

державного бюджету

місцевих бюджетів

 підприємств

Інших джерел

Обласного бюджету

Місцевого бюджету

        1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Надання матеріальної допомоги згідно ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Постійно

Соледарська міська рада

30,7

 

 

30,7

 

 

Поліпшення соціального захисту малозабезпечених сімей та сімей з дітьми

2.

Надання  матеріальної допомоги дітям-сиротам

На протязі

року

Соледарська міська рада

6,7

 

 

6,7

 

 

Поліпшення соціального захисту дітей-сиріт

3.

Надання пільг  у розмірі 50% інвалідам по зору 1-2 групи  по абонентній платі  за телефон

На протязі року

Соледарська міська рада

0,2

 

 

0,2

 

 

Посилення соціального захисту інвалідів

4.

Фінансова  підтримка  громадської  організації  «Соледарська рада воїнів –інтернаціоналістів»

На протязі року

Соледарська міська рада

40,3

 

 

40,3

 

 

Поліпшення соціального захисту

5.

Допомога на поховання окремих категорій громадян міста згідно ЗУ «Про поховання та похоронну справу»

На протязі

року

Соледарська міська рада

20,5

 

 

20,5

 

 

Поліпшення соціального захисту

6.

Надання матеріальної допомоги  громадянам вік яких сягнув 100 років

На протязі року

Соледарська м/ рада

2,4

 

 

2,4

 

 

Поліпшення соціального захисту

7.

Рекомендувати ЗОШ №13 та Соледарському професійному ліцею запланувати заходи з інформування працевлаштування молоді

На протязі року

ЗОШ №13, Соледарський професійний ліцей

-

-

-

-

-

-

Інформування молоді щодо працевлаштування

 

Всього

 

 

100,8

-

-

100,8

-

-

 


6. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА

 

6.1.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Головна мета- ефективне вирішення проблем довкілля, що накопичилися,  забезпечення послідовного зменшення негативної дії основних підприємств-забруднювачів на довкілля з обов'язковим впровадженням нових технологій, направлених на вивід  застарілого устаткування, оновлення основних засобів виробництва і реалізація інших заходів.

 

Основні завдання на 2015 рік:

·        охорона і раціональне використання водних ресурсів на загальну суму –  38858,448 тис. грн;

·        раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів на загальну суму  – 2070,874 тис.грн;

·        наука  інформація і освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища на загальну суму  – 641,0 тис.грн.

                              

                    Проблеми :

 

Очисні споруди експлуатуються понад 30 років,  технічний стан споруд та  комунікацій  можна характеризувати, як  незадовільний, потребує модернізації та капітального ремонту.

Відсутність дій, щодо реконструкції очисних споруд м. Соледара в подальшому може призвести до суттєвих забруднень водних об’єктів та припинення роботи каналізаційного господарства міста.

          Програмою економічного і соціального розвитку на 2015рік  запланована реконструкція очисних споруд м.Соледар, реконструкція системи каналізаційних мереж мікрорайону Деконка, придбання бульдозера та сміттєвоза.

          Виконання цих заходів значно поліпшить екологічну ситуацію у м. Соледарі.

 

Фінансове  забезпечення: на виконання заходів щодо охорона навколишнього природного середовища планується спрямувати  41570,322 тис. грн. у тому числі: з державного фонду ОНПС – 38691,633тис.грн., за кошти місцевих фондів ОНПС 296,287 тис.грн; за кошти підприємств – 641,0 тис.грн.; з інших джерел – 1941,402тис.грн.

 

 


3.8.1. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 №

 

Зміст  природоохоронного заходу.

Підстава для включення в програму

Місце реалізації

Термін виконання

Замовник заходу, виконавець*

Ступінь готовності заходу на

01.01.

2015, % **

Витрати, що передбачаються у 2015 році, тис.грн.

Ступінь готовності заходу на 01.01.

2016р,

у разі вказаних витрат, %

Очікувані екологічні результати у кількісному вигляді. Інші позитивні результати

Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством

Всього

  у  тому числі:

Державний фонд ОНПС

(запит)

Обласний фонд ОНПС

(запит)

Фонд ОНПС місцевий

 

Кошти підприємств

 

Інші джерела

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  1. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

2.1

Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих підприємствах: необхідних споруд для очищення стічних вод,  що утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства; систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них.

2.1.1

Реконструкція очисних споруд в м.Соледарі під блочно-модульну станцію біологічної очистки

 

* п.1  Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996

м. Соледар

2015

Соледарська міська рада

0,0

38000,0

36100,0

 

 

 

1900,0

 

 

Покращення екологічного стану

2.1.2

Реконструкція системи каналізаційних мереж мікрорайону Деконка в м. Соледар (Електропостачання КНС №1 та №2)

 

* п.1  Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996

м.Соледар

2015

Соледарська міська рада

0,0

828,035

786,633

 

 

 

41,402

 

 

Покращення екологічного стану

2.2

Паспортизація водойм, гідротехнічних споруд

2.2.1

Складання паспорту міського водоймища з гідротехнічною спорудою у м. Соледарі

 

* п.11, п.13 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996

м. Соледар

2015

Соледарська міська рада

0,0

30,413

 

 

30,413

 

 

100

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

38858,448

36886,633

 

30,413

 

1941,402

 

 

 

3. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

5.1

 

 

 

Придбання обладнання та машин для збору, транспорту-

вання та складування ТПВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

Оновлення та поповнення контейнерного парку (сміттєвих контейнерів) 13 шт.

 

* п.68  Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996

 м. Соледар

2015

СКП «Комунальник»

0,0

20,0

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

Збір ТПВ, заміна зношених контейнерів, покращення естетичного вигляду контейнерних майданчиків

-

5.1.2

Придбання сміттєвоза КО-413

 

* п.68  Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996

 м. Соледар

2015

СКП «Комунальник»

0

700,0

665,0

 

35,0

 

 

 

транспортування ТПВ

 

5.1.3

Придбання бульдозера ТС-10

 

* п.68  Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996

 м. Соледар

2015

СКП «Комунальник»

0

1200,0

1140,0

 

60,0

 

 

 

складування ТПВ

 

5.1.4

Розробка проекту та реконструкція полігону для захоронення твердих побутових відходів

* п.70  Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996

 м. Соледар

2014

СКВРЖП «Ремонтник»

0

150,874

 

 

150,874

 

 

 

Приведення до відповідних  норм полігону для складування ТПВ

 

 

Разом:

 

 

 

 

2070,874

1805,0

 

265,874

 

 

 

 

 

6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1

Проведення екологічної експертизи (ЗУ «Про екологічну експертизу»)

 

* п.82  Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996

м. Соледар

2014

ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас»

0

10,0

 

 

 

10,0

 

100

Виконання природоохоронного законодавства

 

6.2

Дослідження впливу гірничих виробок діючих рудників на земну поверхню, будівлі та  споруди

 

* п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996

м. Соледар

2015

ДП «Артемсіль»

0

411,0

 

 

 

411,0

 

 

З метою своєчасного реагування

 

6.3

Провести комплекс досліджень і оцінити стійкість конструктивних елементів незакріплених гірничих виробок великого розрізу на відпрацьованих та працюючих ділянках шахтних полів рудників ДП «Артемсіль»

* п.78 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996

м. Соледар

2015

ДП «Артемсіль»

0

220,0

 

 

 

220,0

 

100

З метою своєчасного реагування

 

 

Разом:

 

 

 

 

641,0

 

 

 

641,0

 

 

 

 

 

ВСЬОГО р.1-6

 

 

 

 

41570,322

38691,633

 

296,287

641,0

1941,402

 

 

 

                               

7. СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

7.1. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ  ПЛАНУВАННЯ

 

Прогноз розвитку: у 2015  році планується  розробити план зонування території міста  Соледару.

        

Проблеми:

·                   відсутність зонінгу.

·                   Відсутність безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та  інших маломобільних груп населення.

 

Головна мета  : Створення нових промислових та житлових зон. Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та  інших маломобільних груп населення.

 

 

Основні напрямки  на 2015 рік :

·        порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок, погодження та затвердження проектної документації;

·        розробка плану зонування території міста Соледару;

·        виконання заходів програми дозволить учасникам її реалізації здійснювати формування середовища  життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями  відповідно до правових та соціальних стандартів

 

Кількісні та якісні критерії ефективності:

 

·        розробка містобудівної документації плану зонування території міста Соледару.

 

 

Ресурсне забезпечення:на виконання заходів  передбачається спрямувати 1878,285тис. грн., у т.ч. за рахунок коштів міського бюджету – 1504,921тис. грн.,за рахунок підприємств – 200,0тис.грн.  інших джерел фінансування – 173,364 тис. грн.

 

 

 

 


7.1.1. ЗАХОДИ  ЩОДО ТЕРІТОРІАЛЬНОГО  ПЛАНУВАННЯ

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших джерел

обласного бюджету

бюджетів міст

і районів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Розробка  плану зонування території  м. Соледара

2015

Соледарська міська рада

148,285

 

 

4,921

 

143,364

Встановлення єдиних вимог щодо функціонального призначення територій в межах виділених зон

2.Розробка плану земельно-господарського устрою (ЗГУ) м.Соледара

2015

Соледарська міська рада

300,00

-

-

300,00

-

-

Сфера використання:

- основа для розробки містобудівної документації;

- основа для містобудівного кадастру, автоматична генерація довідок та звітів, використання для присвоєння поштових адрес

3. Програма по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та  інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Соледара

2015-2016

Соледарська міська рада

 Підприємства,

ФОП,

юридичні особи

1230,00

-

-

1000,00

200,00

30,00

Виконання заходів програми дозволить учасникам її реалізації здійснювати формування середовища  життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями  відповідно до правових та соціальних стандартів

4.Програма  створення та розвитку містобудівного кадастру на території м.Соледара:

- формування служби містобудівного кадастру;

- встановлення  технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, спеціалізованого програмного забезпечення

2015-2017

Соледарська міська рада

200,00

-

-

200,00

-

-

Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу  містобудівного кадастру

Використання уніфікованої системи електронного документообігу

всього

 

 

1878,285

0

0

1504,921

200,0

173,364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.      ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НА 2016 І 2017 РОКИ

 

1.         Забезпечення безпечного життєвого середовища:

1.1.  Реконструкція очисних споруд м. Соледара;

1.2.  Реконструкція системи каналізаційних мереж мікрорайону Деконка;

1.3.  Дотримання розробленої Схеми санітарної очистки: відновлення контейнерного парку, придбання транспорту.

2.         Стимулювання соціально-економічного розвитку міста:

2.1.  Реалізація Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями та інших мало мобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та території м. Соледара;

2.2.  Придбання та використання  «Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Соледара».

3.         Збереження мережі закладів освіти і культури, поліпшення їх матеріально-технічної бази, проведення капітальних ремонтів та  реконструкцій будівель.

4.         Забезпечення соціального захисту населення, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених громадян.

5.         Розвиток житлово-комунального господарства, оновлення основних засобів комунальних підприємств, створення комфортних умов для проживання.

 

Ресурсне забезпечення:виконання заходів  передбачається залучити кошти з державного, міського бюджету, а також  підприємств та інших джерел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Зміст заходу

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

 

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

міський бюджет

1

2

3

4

5

6

7

Житлове будівництво

6600,0

6270,0

 

330,0

 

 

Житлово-комунальне господарство

27589,1

12685,4

 

3845,6

3038,0

8020,1

Освіта

13861,025

3819,031

 

10041,994

 

 

Культура

3833,1

1010,0

 

2823,1

 

 

Фізичне виховання та спорт

4713,14

 

 

283,14

4430,0

 

Інвестиції в економіку міста (капітальні вкладення)

74958,811

3641,051

 

317,76

71000,0

 

Управління комунальним майном

358,4

200,0

 

154,4

3,0

1,0

Розвиток інформаційного простору

27,6

 

 

27,6

 

 

Розвиток  інформаційних технологій

159,45

 

 

159,45

 

 

Розвиток земельних відносин

470,0

 

 

450,0

 

20,0

Соціальний захист населення

100,8

 

 

100,8

 

 

 Охорона  навколишнього природного середовища

41570,322

38691,633

 

296,287

641,0

1941,402

Територіальне планування

1878,285

 

 

1504,921

200,0

173,364

ВСЬОГО

176120,033

66317,115

 

20335,052

79312,0

10155,866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Перелік пріоритетних інвестиційних проектів, які пропонується  фінансувати у 2015 році

за рахунок бюджетних коштів  по м. Соледару

№ з/п

Найменування об’єкта, його місцезнаходження

 

Рік початку          і закінчення будівництва

Проект

на

потужність, відпо­відних

одиниць

Загальна кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень

Обсяг фінансування у 2015 році,

тис. грн.

Форма влас­ності

Проект

Введення в експлуатацію, відповідних одиниць

Відповідність об’єкта  регіональним стратегіям розвитку, документам економічного і соціального розвитку держави, регіону

Перелік основних видів робіт

усього

залишок на 01.01.2015

в тому числі за рахунок:

Найменування експертної організації,

дата, номер

експертизи

Дата затверд­ження  та найменування відповідного органу державної влади

Усього

державного бюджету

Обласний бюджет

місцевого бюджету

інших

джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Реконструкція дошкільного закладу №17 «Орлик»

2015-

 

2016

Об'єкт

4539,7

4539,7

600,0

(фасад)

500,0

 

100,0

 

Комунальна СМР

 Відсутня

Відсутнє

Об'єкт

Проект програми економічного і соціального розвитку на 2015 рік

Планується заміна м’якої  покрівлі на метало черепицю.

Цоколь – плитка керамогранітна, стіни - штукатурка «Короїд», вікна, двері - металопластиковий профіль, козирок - металочерепиця.

Покриття металоконструкцій антикорозійним  матеріалом.

2

Капітальний ремонт дитячого садка №59 "Червона квіточка" по вул. 60 років Жовтня б. 3а в м. Соледар

2015

Об'єкт

3072,664

3072,664

3072,664

2919,031

 

153,633

 

Комунальна СМР

 Відсутня

Відсутнє

Об'єкт

Проект програми економічного і соціального розвитку на 2015 рік

Планується заміна вікон та дверей, утеплення покрівлі, влаштування водостоків, утеплення зовнішніх стін,  

зовнішня штукатурка стін під  «Короїд», влаштування козирків над входами.

3

Реконструкція системи каналізаційних мереж мікрорайону Деконка в м. Соледар (Електропостачання КНС №1 та №2)

2015

4,065 км

828,035

828,035

828,035

786,633

 

 

41,402

Комунальна СМР

Філія ДП «Укрдержекспертиза» у Донецькій обл.  №05-0300-13 від 04.06.2013

Рішення виконкому СМР від 14.

11.2013р. № 225

4,065 км

Проект програми економічного і соціального розвитку на 2015 рік

Заміна каналізаційних мереж довжиною 4,065км

4

Реконструкція будівлі колишньої загальноосвітньої школи №21, розташованої за адресою: м. Соледар, вул. Паризької Комуни, 1, під житловий будинок.(без зовнішніх мереж) 

 ( 18 квартир)

2015

1407,7м2 житла

4400,0

4400,0

4400,0

4180,0

 

 

220,0

 

Комунальна СМР

ПКД проходить державну експертизу в ДП «Укрдержекспертиза» у Донецькій обл.

Ще не затверджена

1407,7м2 житла

Проект програми економічного і соціального розвитку на 2015 рік

Перепланування приміщень класів у 18 квартир, у т.ч. 1- кімнатних -12, 2-кімнатних -3 , 3-кімнатних -3.

 

5

Реконструкція будівлі колишньої загальноосвітньої школи №21, розташованої за адресою: м. Соледар, вул. Паризької Комуни, 1, під житловий будинок. (зовнішні мережі електропостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення) 

2015

Об'єкт

2200,0

2200,0

2200,0

2090,0

 

110,0

 

Комунальна СМР

ПКД проходить державну експертизу в ДП «Укрдержекспертиза» у Дон.обл. Укладено  договір на експертизу №05-1260-13 від 18.04.2013

Ще не затверджена

Об'єкт

Проект програми економічного і соціального розвитку на 2015 рік

Прокладення зовнішніх мереж електропостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення

 

ВСЬОГО

 

 

15040,399

15040,399

11100,699

10475,664

 

583,633

41,402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки та прогнозування                                                     І.І. Рудченко

 

 

Секретар міської ради                                                               С.М.Редченко                                                  

 

 

 

 

 

 

   

Яндекс.Метрика