Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                рішення міської ради

                                                                                                27.03.2014 № 6/47- 684

 

 

 

Програма по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Соледара

на 2014-2015 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соледар

2014

ЗМІСТ

 

 

1.     Паспорт Програми.

2.     Сучасний стан проблеми.

3.     Мета і основні завдання Програми.

4.     Основні канали взаємодії влади і населення при реалізації Програми.

5.     Очікувані результати.

     6. Організаційні заходи.

     7.Формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об`єктів житлового та громадського призначення.

     8. Створення належних умов для проживання людей з обмеженими фізичними можливостями.

     9. Планування забудови міста Соледара з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

     10.Графік виконання заходів  Програми по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м. Соледара на 2014-2015 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Паспорт Програми

 

Назва Програми:     Програма  по забезпеченню безперешкодного 

                                  доступу осіб з обмеженими фізичними

                                  можливостями та інших маломобільних груп

                                  населення до об`єктів  соціальної та інженерно-

                                  транспортної інфраструктури на території

                                  м.Соледара на 2014-2015 роки

 

Підстава до              -  Закон України від 21.03.1991 №875-ХІІ «Про основи

розробки                     соціальної захищеності інвалідів в Україні»  із

програми:                          внесеними до нього змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України від  29.07.2009 №784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних  груп населення на 2009-2015 роки «Безбар`єрна Україна» із внесенеми до неї змінами;

      - Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення  сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

                                        - Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007  «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

 

Замовник                   Соледарська міська рада

Програми:                

  

Головний                   Відділ архітектури та містобудування, відділ

Розробник                комунального господарства міської ради

Програми:                      

 

Головна мета              Поліпшення умов життєдіяльності осіб з обмеженими

     Програми:                  фізичними можливостями, створення умов для

                                  залучення їх в усі сфери суспільного життя, сприяння

                                  інтеграції у суспільство значної частки населення

  

Строки реалізації        2014 - 2015 роки;

Програми:

 

Джерела                      - бюджетні кошти;

фінансування:             - кошти підприємств;

                                     - інші джерела фінансування;

 

Обсяги фінансування:   державний бюджет – не передбачено;

                                         обласний бюджет – не передбачено;

                                         міський бюджет –      184,00 тис. грн.;

                                         залучені кошти –   10,00 тис. грн.;

                                         власні кошти власників об’єктів – 626,00 тис. грн.;                                        

                                         (всього – 820,00 тис.грн.)

 

Очікувані кінцеві           - створення умов для безперешкодного доступу

результати реалізації  інвалідів та інших маломобільних груп населення Програми:                         до об`єктів соціального призначення і громадського    

                                           транспорту, для вільного пересування їх по території 

                                           м.Соледара;

                                      - посилення соціального захисту людей з обмеженими                                               фізичними можливостями та створення сприятливих                                                умов для їх життєдіяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Сучасний стан проблеми

          

Слід зазначити, що за останні роки відбулися певні позитивні зрушення в місті Соледарі щодо посилення уваги до врахування потреб інвалідів при введенні об'єктів містобудування в експлуатацію, а також дообладнання необхідними засобами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до існуючих об'єктів соціальної сфери, транспортної та дорожньої мережі, елементів благоустрою населених пунктів.

Але, незважаючи на проведену роботу, питання створення безбар’єрного середовища для інвалідів залишається актуальним.

             Одним із основних напрямків заходів, спрямованих на адаптацію в суспільстві людей з обмеженими фізичними можливостями є створення умов безперешкодного доступу їх до об'єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення.

              У процесі містобудівної діяльності  запроваджено комплекс державних стандартів та норм щодо пристосування і будівництва житлових будинків, громадських будівель та споруд, планування та забудови міста, формування середовища життєдіяльності маломобільних груп населення.

 

3. Мета і основні завдання Програми

 

Мета розроблення Програми полягає у визначенні ефективних шляхів реалізації державної соціальної політики щодо створення доступного для людей з обмеженими фізичними можливостями середовища життєдіяльності та  повної їх інтеграції у суспільне життя.

Для досягнення основної мети передбачається посилити організаційно-правове, технічне, інформаційне та фінансове забезпечення виконання заходів.

Основними завданнями  Програми є:

1) обладнання житлових та громадських будинків і споруд допоміжним обладнанням і засобами інформації;

2) забезпечення доступності, зручності та безпечності перевезення пасажирів-інвалідів засобами громадського транспорту;

3) пристосування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;

4)  формування мережі спеціалізованого обслуговування;

5) обладнання об`єктів житлового та громадського призначення допоміжними спеціалізованими засобами інформації та орієнтації;

6) фінансове забезпечення за рахунок бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

4.     Основні канали взаємодії влади і населення при реалізації Заходів:

 

 

-                     направлення діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради на поліпшення умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями;

-                     прийняття участі у засіданнях обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Донецькій області, вдосконалення роботи служб міста враховуючи пропозиції представників громадських організацій інвалідів;

-                     проведення сумісних перевірок на відповідність будівельним нормам засобів доступності;

-                     розробка та розгляд перспективних програм щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, з урахуванням зауважень та пропозицій громадських організацій інвалідів;

-                     урахування вимог маломобільних груп населення при розробці проектно-кошторисної документації соціально–економічних об’єктів.

 

 

 

 

5.     Очікувані результати

 

          Виконання заходів Програми  дозволить учасникам її реалізації здійснювати формування середовища життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями відповідно до правових та соціальних стандартів, сприятиме створенню здорового соціально-психологічного клімату для адаптації маломобільних груп населення у всі сфери соціального життя, сприятиме рівномірному та всебічному розвитку кожної людини.

         Основні заходи  направлені на врахування вимог щодо забезпечення інвалідів стоянками для автотранспорту, спеціальними пристроями для переходу та переїзду вулиць, передбачають благоустрій територій з урахуванням інтересів інвалідів, влаштування при забудові спеціального житла для сімей з інвалідами та здійснення комплексу заходів щодо безперешкодного доступу інвалідів до об`єктів громадського призначення та комфортних умов їх перебування у цих закладах та надання відповідних послуг.

 

 

 

 

 

6. Організаційні заходи

 

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

Термін виконання

Виконавці

1

Проведення моніторингу щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями  об`єктів житлового та громадського призначення. Проведення аналізу ефективності роботи служб міста задля вдосконалення їх  роботи  враховуючи пропозиції представників громадських організацій інвалідів

 

Не потребує

Iквартал  2014 року

Члени комісії щодо забезпечення  доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території               м. Соледара

2

Надання звітів до головного управління житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації про стан роботи щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об`єктів житлового та громадського призначення в м. Соледарі

Не потребує

до 10 числа щоквартально

Відділ архітектури та містобудування Соледарської міської ради

3

При формуванні проекту міського бюджету на 2014-2015 роки передбачити кошти на обладнання засобами доступності закладів та установ, що фінансуються з міського бюджету

 

Міський бюджет

протягом року

Фінансове управління Артемівської міської ради

7. Формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об`єктів житлового та громадського призначення

 

 

 

 

 

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

Термін виконання

Виконавці

1

 

Здійснення робіт по обладнанню засобами доступності об`єктів, які підлягали першочерговому пристосуванню для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями в 2013 році, але роботи на них не були виконані

Бюджетні кошти, залучені кошти

 

Протягом 2014 року

 

Підприємства міста, виконавчі органи Соледарської міської ради

 

2

Забезпечення організації роботи по обладнанню об`єктів житлового та громадського, адміністративного, культурного, соціального, торговельно-побутового призначення необхідними допоміжними засобами, згідно графіку, визначеному в заходах

Міський бюджет, власні кошти власників об`єктів

Протягом 2014-2015 років

відділ архітектури та містобудування Соледарської міської ради, відділ комунального господарства Соледарської міської ради

3

Приведення у відповідність до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями дорожньо-транспортної мережі та інженерної інфраструктури

Міський бюджет, залучені кошти

Протягом 2014-2015 років

відділ архітектури та містобудування Соледарської міської ради, відділ комунального господарства Соледарської міської ради

4

Забезпечення контролю при будівництві та прийнятті в експлуатацію об`єктів архітектури щодо дотримання нормативних вимог безбар`єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об`єктів житлово-громадського призначення. Проведення сумісних перевірок  на відповідність будівельним нормам засобів доступності, якими обладнуються існуючі громадські будинки

 

Не потребує

Протягом 2014-2015 років

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області, громадські організації інвалідів  

5

Забезпечення необхідних умов для вільного доступу інвалідів  до культурно-видовищних закладів і спортивних споруд для занять фізкультурою та спортом, а також забезпечення спеціальним спортивним інвентарем

Міський бюджет, обласний бюджет

Протягом 2014-2015 років

Відділ культури Артемівської міської ради, комітет по фізичній культурі і спорту Артемівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Створення належних умов для проживання людей з обмеженими фізичними можливостями

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

Термін виконання

Виконавці

1

Проведення щорічного аудиту житлових будинків, в яких мешкають громадяни з обмеженими фізичними  можливостями, на відповідність їх  вимогам проживання інвалідів

Не потребує

Протягом 2014-2015 років

СКПРЖП "Ремонтник",   відділ комунального господарства Соледарської міської ради

2

Обладнання житлових будинків, в яких мешкають інваліди, спеціальними засобами і пристосуваннями, відповідно до індивідуальних програм реабілітації

Міський бюджет, власні кошти підприємств, які обслуговують житловий фонд

Протягом 2014-2015 років

Власники або балансоутримувачі житлових будинків

3

Забезпечення під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих об`єктів житлового і громадського призначення облаштування окремих квартир, спеціально обладнаних і пристосованих для проживання та (або) обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями

Бюджетні кошти, кошти підприємств, інші джерела фінансування

Протягом 2014-2015 років

Відділ архітектури і містобудування Соледарської міської ради, філія ДП "Укрдержбудекспертиза" в Донецькій області, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області

 

 

 

9. Планування забудови міста Соледара з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями

 

 

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

Термін виконання

Виконавці

 

1

Визначити в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельних ділянок на проектування об`єктів житлового і громадського призначення виконання замовниками (інвесторами) конкретних вимог щодо облаштування таких об`єктів необхідними допоміжними засобами та пристосування території забудови для забезпечення безбар`єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями і забезпечення контролю за їх  виконанням

Не потребує

 

Протягом 2014-2015 років

 

Відділ архітектури та містобудування Соледарської міської ради 

 

2

Забезпечення під час розроблення або коригування генерального плану міста Соледара, проектів забудови територій та земельних ділянок урахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, виділення місць для паркування автотранспортних засобів, які належать інвалідам, а також для розміщення тимчасових гаражів

 

Міський бюджет  

Протягом 2014-2015 років

Відділ архітектури та містобудування Соледарської міської ради, відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради

 

3

Забезпечення виділення земельних ділянок інвалідам із захворюванням опорно-рухового апарату під будівництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу від місця їх проживання

 

Не потребує

Протягом 2014-2015 років

Відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради

 

4

Створення у процесі формування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі, умови для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями

Міський бюджет, інші джерела фінансування

Протягом 2014-2015 років

 

Відділ архітектури та містобудування Соледарської міської ради, відділ комунального господарства Соледарської міської ради

 

5

 

Розробка  та розгляд перспективних програм щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

 

Не потребує

Протягом 2014 року

"Комітет доступності" при управлінні муніципального розвитку Артемівської міської ради

 

 

 

                           

 

 

                                                                  

 

 

 

 

10. Графік виконання заходів Програми по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м. Соледара на 2014-2015 роки

 

Графік виконання заходів на 2014 рік

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

Виконавці

Обсяг фінансування, тис. грн.

1

Установка пандусів та поручнів:

 

 

 

1.1

Аптеки:

 

- Аптека №18  по вул. 60 років Жовтня,4а

 

 

Власні кошти

 

 

 

МПП «Галеніка»

Ворожбянська Л.В.

 

 

 

 

9,00

1.2

Об`єкти  соціального призначення:

 

-будинок сімейного досугу (БСД)

- Соледарська міська рада по вул.Леніна,3-А

 

 

-стадіон «Соляник» по вул.Леніна,2а

 

 

-спортивний комплекс ДП «Артемсіль» по вул.52-ої Стрілкової

Дивізії,1

 

 

Міський бюджет

 

Міський бюджет

 

 

Обласний бюджет

 

 

Власні кошти

 

Відділ комунальної власності Соледарської міської ради

 

Комітет по фізичній культурі і спорту Артемівської міської ради

 

ДП «Артемсіль»

 

8,00

 

 

50,00

 

 

 

10,00

 

 

3,00

1.3

Об`єкти  громадського призначення:

 

- автобусні зупинки ;

-          загальноосвітні школи  І-ІІІ ступенів:

-           №13, по вул. 60 років Жовтня,10

-          №14, по вул.Червонофлотській,6

 

-          відділення зв`язку № 46 по вул.Залевького,39;

 

-          супермаркет «Брусничка»  устрій підйомника;

-          магазин «Центральний» по вул.Карпінського, 7;

 

-          магазин "Калач" по вул.Карпінського, 7;

 

-          магазин "Продукти" по вул.Карпінського,7

 

-          магазин «Домовичок» по вул.Леніна, 1;

 

-          приміщення ТОВ «Кабельні мережі колективного прийому телебачення» по вул. 60 років Жовтня,3

 

-           магазин «М"ясна весна» по вул. 60 років Жовтня,3

 

-          магазин «Каприз» по вул.Леніна

 

-          магазин «Госптовари» по вул.Леніна,1

 

-          магазин «Волна» по вул.Карпінського,4

 

-          АЗ з вбудованим торговельним павільйоном «Каламбур» по вул.Леніна,1а

 

-          Магазин «Хозяюшка» по вул.60 років Жовтня,4а

 

-          Магазин «Продукти» по вул.Жовтневій

 

 

Міський бюджет

 

 

Міський бюджет

Міський бюджет

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

 

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

 

 

Власні кошти

 

 

 

Власні кошти

 

 

СКП "Комунальник"

 

 

Відділ освіти Артемівської міської ради

Донецька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

 

Власник

 

Ступак Г.В.

 

 

Радіонов І.О. «Артемівський Х/К»

 

Щербина О.Я.

 

 

 Данілова К.О.

 

 

Власник

 

 

 

 

Власник

 

 

Огаркова С.Г.

 

Савенко М.О.

 

 

 

Бабкіна О.И.

 

Щербина А.О.

 

 

 

Ілащук О.В.

 

 

 

Барильникова С.І.

 

 

60,00

16,00

 

8,0

8,0

 

3,00

 

 

50,00

 

50,00

 

 

50,00

 

 

50,00

 

 

3,00

 

 

3,00

 

 

 

 

8,0

 

 

30,00

 

8,00

 

 

 

3,00

 

8,00

 

 

 

8,00

 

 

 

3,00

 

Графік виконання заходів на 2015 рік

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

Виконавці

Обсяг фінансування, тис. рн..

1

Установка пандусів та поручнів:

 

 

 

1.1

Аптеки:

-

-

-

1.2

Об`єкти  соціального призначення:

- міський Центр культури та народної творчості (МЦКтаНТ), вул.Леніна,3а;

 

 

 

 

 

Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

Відділ комунальної власності Соледарської міської ради

 

 

50,00

 

 

 

 

 

.3

Об`єкти  громадського призначення:

 

-          Магазин «Продукти» по вул.Паризької Комуни,1а, ;

-          Магазин «Продукти» по вул.Чапліна,1

-          Магазин «Продукти» по вул.Танкистів,1

 

-          Магазин  по вул.Комсомольській,1

 

-          Магазин «Мрія» по вул.Жовтневій,139

-          Магазин «Все для дома»

 

-          Магазин «Дружба» по вул.Гагаріна,4

 

-          Магазин «Орбіта» по вул. Карпінського,3

 

-          Магазин «Вєра» по вул.Залевського,37

 

-          Магазин «Світанок» по вул..Залевького,37

 

-          Магазин «Продукти» по вул.Артема, б/н

 

-          Магазин «Жаклін» по вул.Ломоносова,8

 

-          Магазин «Чарівниця» по вул.Горького 1а

 

-          Магазин «Вікторія» по вул.Горького,6а

 

-          Магазин «Ангел»

-          Перукарня «Меланж» по вул.Карпінського,10         загальний вхід

 

-          Перукарня «Іва» по вул.Карпінського,5        

 

-          Перукарня «Стиль» по вул.Луначарського,9   

 

-          Магазин «Талісман» ст.Сіль   по вул.Мічуріна, привокзальна площа

 

-          Магазин «Мрія» по вул.Мічуріна,6  ст.Сіль пр.пл.

 

-          Магазин «Вікторія»  по вул.Мічуріна,55 ст.Сіль

 

-          Магазин «Мода+» вул.Карпінського,4

 

-          Торгівельний комплекс «Зірочка» по вул.Карпінського,10а

 

-          Магазин «Світ рослин» по вул.60 років Жовтня,4

 

-          Торгівельний центр «Україна» по вул.Чкалова,18

 

-          Їдальня по вул.Жовтневій,13

 

-          Закусочна «Тонус» по вул.Карпінського,4-Б

 

-          Закусочна «Зустріч» по вул.Леніна,1

 

-          Закусочна «Сафарі» по вул.Носова,2

 

-          Закусочна «Провінція» по вул.Чкалова,12

 

-          Закусочна «Околиця» по вул.Конституції,23а

 

-          Закусочна «Янтарь» по вул.Жовтневій,98

 

-          Закусочна «Зірочка» по вул.Карпінського,10-а

 

-          Закусочна «Каприз» по вул.Леніна 1-В

 

 

 

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

Власні кошти

 

 

 

Слесаренко Ю.В.

 

Слесаренко.Ю.В.

 

Слесаренко.Ю.В.

 

 

Вакуліна Є.М.

 

ТОВ «Деметра»

Лавренова Н.І.

Лавренова Н.І.

 

Мелеганич В.М.

 

 

Мелеганич В.М.

Заботнова О.В.

 

 

Хоменко В.М.

 

Шулейко Л.Б.

 

 

Тютюнник В.А.

 

 

Меркулова І.О.

 

 

Вінник Г.І.

 

 

 Щербина О.Я.

 

 

Тесленко К.В.

Дуліна Г.П.

Зайченко І.Я.

Шепель С.О.

Бабенко І.В.

 

Іванова Т.С.

 

 

Філатова А.П.

 

 

Пластун Ю.Ю.

 

Чубатенко В.І.

 

 

Самойлова В.М.

 

 

Усков А.В., Бібік Л.Г.

 

Щебина О.Я.

 

 

Міхальченко Г.Г.

 

 

ДП «Артемсіль»

 Сичкова В.О.

 

ДП «Артемсіль»

 

 

Степаненко В.

 

Барильникова С.І.

 

 

Барильникова С.І.

 

 

ЧП Чигринець С.Ф

Маслюкова Л.Ф.

 

Гришаєв О.В.

 

 

Щербина О.Я.

 

 

Щербина О.Я.

 

 

Огаркова С.Г.

 

 

5,00

 

8,00

 

5,00

 

 

4,00

 

  8,00

 

8,00

 

5,00

 

 

8,00

 

 

 

30,00

 

30,00

 

 

30,00

 

 

3,00

 

 

7,00

 

 

3,00

 

 

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

 

8,00

 

 

15,00

 

 

10,00

 

5,00

 

 

5,00

 

 

15,00

 

 

30,00

 

 

15,00

 

 

5,00

 

 

10,00

 

 

5,00

 

5,00

 

 

5,00

 

 

5,00

 

 

5,00

 

 

5,00

 

 

5,00

 

 

5,00

Начальник відділу архітектури та містобудування                                            І.М.Соколенко

Секретар міської ради                                                                                            С.М.Редченко

   

Яндекс.Метрика