Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

27.09.2012 № 6/27-379

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради

 

І. Загальні положення

1. Відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування у Україні ”. Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові та безпосередньо за розподілом обов’язків першому заступнику міського голови.

2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», «Податковим кодексом України», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, стандартом системи управління якістю ДСТУ ISO 9001: 2009 і документацією системи управління якістю Соледарської міської ради, інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів, регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської та Артемівської міських рад і їх виконавчих комітетів, розпорядженнями Соледарського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами, що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

4. Положення про відділ , яким регулюється його організаційно-правовий статус, штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради, структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

5. Загальна чисельність відділу становить – 1 шт. одиниця:

начальник відділу - 1 шт. од.

 

6. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

 

7. Посадові інструкції працівників відділу, у тому числі начальника, розробляються начальником відділу та затверджуються за розподілом обов’язків першим заступником міського голови.

8. Відділ правами юридичної особи не володіє, не має свого бланку та печатки. Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами, громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради. Для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується кругла печатка загального відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

 

9. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської міської ради.

 

10. Повне найменування відділу: Відділ земельних ресурсів Соледарської міської ради.

 

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Леніна, 3-А.

Тел. 442562, фак. 442065,адреса електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

ІІ. Основні завдання відділу

12. Впровадження та підтримка в актуальному стані системи управління якістю, забезпечення надійного і результативного функціонування її процесів, прозорості, підвищення її результативності та задоволеності суб’єктів територіальної громади.

 

13. Регулювання земельних відносин на території Соледарської міської ради, виконання за дорученням і в межах, визначених міською радою, повноважень з управління земельними ресурсами територіальної громади м. Соледара.

 

14. Здійснення контролю за належним використанням та охороною об’єктів земельних відносин територіальної громади м. Соледара.

 

15. Підготовка і внесення на розгляд міської ради питань стосовно здійснення заходів щодо розвитку ринку землі на території міської ради.

 

16. Здійснення продажу земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Соледара.

 

17.Здійснення в межах своєї компетенції контролю за додержанням вимог земельного законодавства, у тому числі встановлення порядку викупу земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок землекористувачами відповідно до їх цільового призначення та умов надання.

 

18. Координація здійснення землеустрою та контроль за використанням і охороною земель комунальної власності територіальної громади.

 

19.Реалізація державних та регіональних програм раціонального використання та охорони земель.

20.Реалізація інших наданих державою, а також делегованих міською радою повноважень у галузі земельних відносин.

 

ІІІ. Функції відділу

21. Надання :

1) адміністративних послуг:

надання довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку;

надання у постійне користування земельних ділянок у м.Соледарі;

затвердження документації із землеустрою (проекту\технічної документації) щодо відведення (складання документів,що посвідчують право на) земельної(у) ділянки (у) у м.Соледарі та передача її безоплатно у власність;

затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання

документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою у м.Соледарі, при поділі чи об’єднанні земельної (их) ділянки (ок);

затвердження проекту землеустрою щодо відведення (частини) земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. надання довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку;

надання у постійне користування земельних ділянок у м.Соледарі;

затвердження документації із землеустрою (проекту\технічної документації) щодо відведення (складання документів,що посвідчують право на) земельної(у) ділянки (у) у м.Соледарі та передача її безоплатно у власність;

затвердження документації із землеустрою (проекту\технічної документації) щодо відведення (складання документів,що посвідчують право на) земельної(у) ділянки (у) у м.Соледарі та надання її на умовах оренди;

надання дозволу на розробку документації із землеустрою (проекту\технічної документації) щодо відведення (складання документів,що посвідчують право на) земельної(у) ділянки (у) у м.Соледарі ( на умовах оренди та на умовах оренди з наступним викупом, постійного користування, шляхом викупу);

надання дозволу на розробку документації із землеустрою (проекту\технічної документації) щодо відведення (складання документів,що посвідчують право на) земельної(у) ділянки (у) у м.Соледарі, для безоплатної приватизації земельної ділянки;

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою у м.Соледарі, при поділі чи об’єднанні земельної (их) ділянки (ок);

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення (частини) земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється;

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та (або) затвердження документації із землеустрою;

продаж земельної ділянки у м.Соледарі;

подовження дії договору оренди земельної ділянки у м.Соледарі.

припинення оренди земельної ділянки у м.Соледарі;

припинення права постійного користування (частини) земельної ділянки та (або) (затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м.Соледарі або технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою у м,Соледарі, при поділі земельної ділянки);

внесення змін до рішень міської ради щодо земельних відносин.

 

2) консультацій, правової допомоги у межах наданих повноважень.

 

22. Організація:

порядку викупу, вилучення і надання земельних ділянок в оренду, постійне користування;

 

режиму використання землекористувачами і власниками відповідно до цільового призначення та цільового використання і умов надання земельних ділянок, згідно з чинним законодавством.

 

підготовки матеріалів на розгляд міської ради.

 

23.Здійснення:

підготовки проектів договорів оренди земельних ділянок;

контролю за виконанням рішень міської ради;

контролю у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів будівництва ( тощо ) та внесення пропозицій щодо погодження місця їх розташування;

продажу земельних ділянок та аукціонів на вільні земельні ділянки з метою продажу цих ділянок та прав на них , проведення аукціонів ( конкурсів) і координація відповідних заходів щодо їх проведення, стосовно продажу та оренди земельних ділянок територіальної громади м. Соледара;

перевірок на підприємствах, установах, організаціях, додержання вимог земельного законодавства, складати та розглядати відповідно до законодавства, із залученням державних інспекторів з використання та охорони земель, протоколи про адміністративні порушення, у разі потреби ставити перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства.

 

24. Підготовка звітів за підсумками роботи відділу відповідно до запитів вищих організацій.

 

25. Здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

ІУ. Права працівників відділу

26. Працівники відділу у межах компетенції мають право:

підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;

представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, судах, установах та організаціях, на підприємствах за дорученням керівництва міської ради;

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію, а у разі потреби - відповідні документи;

здійснювати перевірки підприємств, установ та організацій за дорученням керівництва міської ради;

проводити в установленому порядку наради та інші заходи;

вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами.

 

У. Організація роботи відділу

27. Робота відділу ведеться :

відповідно до Політики та цілі у сфері якості, настанови управління якістю Соледарської міської ради;

згідно з квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

 

28. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділу і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

 

29.Відділ поліпшує результативність своєї роботи, застосовуючи результати аудитів, аналіз з боку керівництва та виконуючи коригувальні та запобіжні дії.

УІ. Взаємодія відділу

30. При вирішенні питань у межах наданих повноважень взаємодіє з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних та інформаційних матеріалів щодо підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2) виконавчими органами Соледарської міської ради:

загальним відділом щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію, участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, виконання контрольних документів, складання номенклатури справ, ведення діловодства та архівної справи;

відділом економіки та прогнозування щодо надання звітів про виконання квартальних планів та Програми соціально-економічного розвитку;

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи відділу, участі у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах;

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації, декларування доходів, оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення;

юридичною службою щодо погодження організаційно-розпорядчих документів та отримання правової допомоги при віришенні завдань відділу;

3) іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади , правоохоронними органами, підприємствами , організаціями та установами комунальної власності, а також з іншими підприємствами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Соледарської міської ради.

4) відділом земельних ресурсів Артемівської міської ради та відділом Держкомзему у м.Артемівську Донецької області щодо отримання методичної допомоги , обміну інформацією та відповідною документацією.

 

УІІ. Відповідальність відділу

31.Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

32. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

 

   

Яндекс.Метрика