Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Рішення  міської ради

                                                                                     25.10.2012 № 6/28-390 

       

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з управління комунальною власністю

Соледарської міської ради

І. Загальні положення

1. Відділ з управління комунальною власністю Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно  до  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”. Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові та безпосередньо за розподілом обов’язків першому заступнику міського голови.

 2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади  через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції» ,   «Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності», «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про оренду державного  та комунального майна», Житловим кодексом Української РСР, актами Президента України , Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок; стандартом системи управління якістю ДСТУ ISO9001: 2009 і документацією системи управління якістю Соледарської міської ради; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів ; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської та Артемівської міських рад і їх виконавчих комітетів, розпорядженнями Соледарського міського голови,  цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами, що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

4. Положення про відділ, яким регулюється  його організаційно-правовий статус,  штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради; структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

5. Загальна чисельність відділу становить – 2 шт. одиниці:

начальник відділу   - 1 шт. од.

спеціаліст                - 1 шт. од.

6. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

7.  Посадові інструкції працівників відділу , у тому числі начальника, розробляються начальником відділу та затверджуються за розподілом обов’язків першим заступником міського голови.

8. Відділ правами юридичної особи не володіє, не має свого бланку та печатки. Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами, громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується кругла печатка загального відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

9. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської  міської ради .

10. Повне найменування відділу: Відділ з управління комунальної власності Соледарської міської ради.

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Леніна, 3-А.

тел. 44-30-06, 44-40-41, факс 44-20-65, адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

ІІ. Основні завдання відділу

12. Впровадження та підтримка в актуальному стані системи управління якістю, забезпечення надійного і результативного функціонування її процесів, прозорості, підвищення її результативності та задоволеності суб’єктів територіальної громади.

13. Реалізація державної політики та політики органів місцевого самоврядування на території Соледарської міської ради у сфері управління комунальною власністю; обліку та розподілу житла.

ІІІ. Функції  відділу

14. Надання :

1) адміністративних послуг:

видача довідки про перебування (неперебування) на квартирному обліку при Соледарській міській раді;

взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді;

зняття громадян з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов при Соледарській міській раді;

внесення змін до облікових справ громадян;

надання дозволу громадянам на зміну договорів найму на житлові приміщення в м. Соледарі;

надання житлових приміщень громадянам в м. Соледарі;

включення (виключення) квартир до (з) числа службових;

затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілок щодо заселення службового житлового приміщення  у м. Соледарі;

надання дозволу громадянам на обмін житлових приміщень;

надання дозволу громадянам на бронювання житлового приміщення;

2) консультації громадянам з питань, що належать до компетенції відділу;

3) методичної допомоги  окремим суб’єктам господарювання з питань ефективного використання об’єктів права комунальної власності та житлового законодавства.

 15.Здійснення:

 1) повноважень з обліку та розподілу житла:

         облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, проведення щорічної перереєстрації,  подання інформації для внесення до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов у порядку, визначеному законодавством;

          організація роботи  комісії з житлових питань  при виконавчому комітеті  Соледарської міської ради;

          підготовка проектів рішень   виконавчого комітету Соледарської міської ради щодо прийняття громадян на квартирний облік при виконкомі Соледарської міської ради, надання та обмін жилих приміщень у житлових будинках (гуртожитках), які є комунальною власністю територіальної громади м. Соледара, включення (виключення) жилих приміщень з числа службових, зміни договору найму, бронювання житлового приміщеннята інші;

             контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території м. Соледара, незалежно від форм власності;

          перевірка квартирних справ;

          обстеження житлово-побутових умов громадян;

          оформлення та видача ордерів на заселення житлової площі в будинках та гуртожитках комунальної власності, ведення обліку видачі ордерів.

2)  повноважень з питань орендних відносин:

внесення пропозицій щодо надання в оренду за конкурсом нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) для більш повного задоволення потреб територіальної громади міста;

організація та проведення конкурсів на право  оренди об’єктів права комунальної власності;

підготовка проектів договорів оренди  об’єктів права комунальної власності;

 передача в оренду об’єктів права комунальної власності відповідно до укладених  договорів;

контроль разом з балансоутримувачами  за виконанням договорів оренди та надходженням орендних платежів.

3)  повноважень з питань приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності:

підготовка та внесення на розгляд  міської ради питань щодо переліку об’єктів правакомунальної власності, що підлягають та не підлягають приватизації, порядку та умов відчуження комунального майна, звітів про хід та результати приватизації (відчуження) об’єктів права комунальної власності;

внесення пропозицій щодо створення конкурсних комісій для продажу об’єктів права комунальної власності та конкурсному відбору суб’єктів оціночної діяльності для незалежної оцінки об’єктів приватизації;

організація роботи по підготовці об’єктів до приватизації і проведення відчуження (приватизації)  об’єктів права комунальної власності в порядку, визначеному міською радою згідно з чинним законодавством;

організація та проведення конкурсів суб’єктів оціночної діяльності, аукціонів і конкурсів по відчуженню, приватизації об’єктів права комунальної власності;

підготовка проектів договорів купівлі-продажу об’єктів та їх укладання;

контроль та забезпечення надходжень коштів, отриманих від приватизації об’єктів права комунальної власності до міського бюджету;

ведення обліку об’єктів приватизації;

здійснення постприватизаційного контролю.

4)  повноваження з питань управління майном, що перебуває у комунальної власності:

облік комунального майна, внесення пропозицій щодо змін і доповнень до переліку об’єктів права комунальної власності, створення та ведення  інфор-маційної бази з питань комунальної власності;

організація, в разі необхідності, роботи по проведенню інвентаризації комунального майна;

контроль за збереженням, ефективністю та раціональністю використання майна комунальної власності, переданого в господарське ведення або оперативне управління підприємств, організацій, установ територіальної громади м. Соледара;

облік підприємств, установ та закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

внесення на розгляд  міської ради  пропозицій щодо списання основних засобів, які знаходяться на балансі комунальних підприємств, закладів, установ, та є комунальною власністю територіальної громади;

внесення на розгляд  міської рад пропозицій щодо передачі об’єктів комунальної власності з балансу на баланс та в постійне або тимчасове користування підприємств, закладів, установ комунальної власності;

приймання-передача у комунальну власність територіальної громади майна державної та інших форм власності та навпаки;

підготовка проектів контрактів з керівниками комунальних підприємств.

5) підготовки регуляторних актів та відстеження їх виконання;

6) своєчасного розміщення матеріалів з питань, що входять до повноважень відділу, на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради.

16. Ведення:

1) реєстрації та реєстру об’єднань співвласників багатоквартирного будинку ;

2) реєстру безхазяйного майна та відумерлої спадщини.

3) обліку споживання енергоносіїв та використання питної води бюджетними закладами.

4) бази даних щодо стану енергозбереження та впровадження енергозберігаючих заходів по бюджетних закладах та на підприємствах ЖКГ.

17. Організація:

1) роботи з надання методичної допомоги ініціативним групам по створенню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) у проведенні установчих зборів, підготовці документів до державної реєстрації.

18. Забезпечення:

1) конфіденційності та захисту персональних даних працівників відділу та заявників, інформування або повідомлення про дії з персональними даними суб'єкта персональних даних згідно вимог чинного законодавства;

2)  оперативного та повного розгляду запитів на публічну інформацію та надання відповідей на них;

3) в установленому законодавством порядку  доступу  до публічної інформації.

19.Складання:

1) статистичних звітів;

2) звітів та довідок з питань діяльності відділу у визначений термін за встановленною формою.

ІV. Права працівників відділу

 20. Працівники відділу у межах компетенції мають право:

підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;

представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах,   установах , організаціях , на підприємствах за дорученням керівництва міської ради ;

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію, а у разі потреби -   відповідні документи;

здійснювати перевірки  підприємств, установ та організацій за дорученням керівництва міської ради;

проводити в установленому порядку наради та інші заходи;

вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами.

V. Організація роботи відділу

21. Робота відділу ведеться :

відповідно до Політики та цілі у сфері якості, Настанови управління якістю Соледарської міської ради;

згідно з квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

22. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділом і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

23. Відділ поліпшує результативність своєї роботи, застосовуючи результати аудитів, аналіз з боку керівництва та виконуючи коригувальні та запобіжні дії.

VІ. Взаємодія відділу

24. При вирішенні питань у межах наданих повноважень взаємодіє з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних/інформаційних матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2)   виконавчими органами Соледарської міської ради:

загальним відділом  щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах; виконання контрольних документів; складання номенклатури справ , ведення діловодства та архівної справи;

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи відділу, участі у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах;

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації; декларування доходів ; оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення, проведення інвентаризації, списання та руху майна комунальної власності (приймання-передавання) ;

відділом економіки та прогнозування щодо подання пропозицій для складання міських програм соціально-економічного розвитку, звітів та інформації про виконання квартальних планів, програми соціально-економічного розвитку;

спеціалістом – юрисконсультом у процесах погодження проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, з питань здійснення  договірної та претензійно-позовної роботи;

3) відділом з управління комунальної власності Артемівської міської ради щодо отримання методичної допомоги , обміну інформацією та відповідною документацією;

4) відділом обліку та розподілу житла Артемівської міської ради щодо отримання методичної допомоги, надання інформації, звітів;

5) іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами , організаціями та установами комунальної власності, а також з іншими підприємствами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Соледарської міської ради.

VІІ. Відповідальність працівників відділу

25. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

26. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

   

Яндекс.Метрика