Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Рішення Соледарської міської ради                                                                              25.10. 2012 № 6/28-395  

 

 

                     ПОЛОЖЕННЯ

                   про організаційний відділ Соледарської міської ради

                      І. Загальні положення

          1. Організаційний відділ  Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно  до  Закону України “ Про місцеве самоврядування у Україні ”. Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядко-ваним виконавчому комітету міської ради, міському голові та безпосередньо за розподілом обов»язків секретарю міської ради.

      2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади  через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції»«Про статус депутатів місцевих рад», «Про органи самоорганізації населення», актами Президента України , Кабінету Міністрів України; стандартом системи управління якістю ДСТУ ISO9001: 2009 і документацією системи управління якістю Соледарської міської ради; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів ; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської та Артемівської міських рад і їх виконавчих комітетів, розпорядженнями Соледарського міського голови,  цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами , що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

4. Положення про відділ , яким регулюється  його організаційно-правовий статус,  штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради; структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

5. Загальна чисельність відділу становить – 1 шт. одиниця:

начальник відділу   - 1 шт. од.

6. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

7.  Посадові інструкції працівників відділу , у тому числі начальника, розробляються начальником відділу та затверджуються за розподілом обов»язків секретарем міської ради.

8. Відділ правами юридичної особи не володіє, не має свого бланку.Має круглу печатку. Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування , організаціями, установами, підприємствами , громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується кругла печатка організаційного відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

 9. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської  міської ради .

10. Повне найменування відділу: організаційний відділ    Соледарської міської ради.

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область, м.Артемівськ, м.Соледар, вул.Леніна, 3-А.

Тел. (06274) 4-25-57 , адреса електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

                         ІІ. Основні завдання відділу

 12.   Впровадження та підтримка в актуальному стані системи управління якістю, забезпечення надійного і результативного функціонування ії процесів, прозорості, підвищення ії результативності та задоволеності суб`єктів територіальної громади.

13. Організаційне забезпечення пленарних засідань міської  ради, діяльності  депутатів, постійних комісій міської ради .

14. Аналіз суспільно-політичних процесів на території міської ради.

15. Сприяння  виконавчим органам міської ради в їх зв'язку з політич-ними  партіями,  громадськими  організаціями  і  засобами  масової інформації.

16. Координація діяльності органів самоорганізації населення.

17. Здійснення   контролю   за   виконанням   рішень   міської ради.

                                   ІІІ.Функції відділу

  18. Надання :

1) адміністративної послуги щодо видачі копії рішення Соледарської міської ради;

2) консультацій, правової допомоги  громадянам у межах наданих повноважень;

 3)практичної   допомоги депутатам  міської ради щодо здійснення ними повноважень і в організації звітів на зустрічах з виборцями (надає їм інформаційні і довідкові матеріали).

4) допомоги постійним комісіям міської ради у підготовці   їх   засідань,   організує   обговорення   проектів   рішень   ради, внесених на розгляд сесій, на спільних і роздільних засіданнях постійних комісій;

5) методичної  допомоги   в проведенні референдумів, зборів громадян, громадських слухань з актуальних питань життя громади.

19.Забезпечення:

підготовки і проведення сесій міської ради,депутатських днів;

реєстрації рішень міської ради;

оформлення документів сесій міської ради та направлення рішень міської ради виконавцям ;

контролю за виконанням рішень міської ради;

контролю за виконанням доручень виборців, внесених на зустрічах з депутатами;

доступу до публічної інформації відповідно до встановленого порядку,

своєчасного оприлюднення проектів рішень;

підготовки регуляторних актів для прийняття у межах наданих повноважень та відстежує їх виконання;

захисту персональних даних при їх обробці;

зберігання та оформлення документації відділу;

охорони особистих і майнових прав громадян ;

підготовки інформаційно – аналітичного матеріалу з питань внутрішньої політики;

підготовки документів щодо нагородження відзнаками міської ради та відзнаками вищого рівня;

спільно з іншими виконавчими органами міської ради підготовку міських урочистих зборів, свят, мітингів, інформаційних засідань та семінарів з питань організаційно – масової роботи;

моніторингу суспільно-політичних настроїв населення;

роботи органів самоорганізації населення ;

зберігання печатки відділу та правильність її використання;

роботи з ведення діловодства, складання та оформлення номенклатури справ;

ділового листування;зберігання документів;

20. Сприяння:

організації залучення територіальної громади Соледарської міської ради до участі у конкурсах проектів розвитку місцевого самоврядування;

виборчим комісіям в питаннях матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць при проведенні виборів всіх рівнів.

21.Здійснення:

аналізу діяльності політичних партій і громадських організацій у місті, розроблює пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на взаємодію Соледарської  міської ради та її виконавчих органів з політичними партіями і громадськими організаціями в справі здійснення соціально-економічних реформ, побудови демократичної правової держави;

розгляду звернень громадян,  підготовки відповідних довідок і пропозицій, у межах наданих повноважень;

передплати по міській раді;

координації діяльності органів територіально – громадської самоорганізації населення ( вуличні, домові комітети ) ;

особистого прийому громадян.

22. Організація:

проведення звітів міського голови перед територіальною громадою;

поздоровлень з державними та професійними святами установи, підпри-ємствва міста; з днем народження керівників міста, депутатів, ветеранів війни тощо.

          23.Складання:

          оперативного плану основних заходів міської ради та її виконавчих органів;

          статистичних звітів у межах повноважень.

 ІУ. Права  працівників відділу

            24. Працівники відділу у межах компетенції мають право:

підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;

представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах,  , установах ,організаціях , на підприємствах за дорученням керівництва міської ради;

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію , а у разі потреби -   відповідні документи;

здійснювати перевірки  підприємств, установ та організацій за дорученням керівництва міської ради;

проводити в установленому порядку наради та інші заходи;

вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботивідділу ;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами.

          У. Організація роботи відділу

 25. Робота відділу ведеться :

відповідно до Політики та цілі у сфері якості, Настанови управління якістю Соледарської міської ради;

згідно з квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

26. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділом і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

27.Відділ поліпшує результативність своєї роботи, застосовуючи результати аудитів, аналіз з боку керівництва та виконуючи коригувальні та запобіжні дії.

            УІ. Взаємодія працівників відділу

28. При вирішенні питань у межах наданих повноважень працівники взаємодіють з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних\інформаційних матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2)   виконавчими органами Соледарської міської ради: 

загальним відділом  щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію ; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах; виконання контрольних документів;    складання номенклатури справ , ведення діловодства і архівної справи ;

військово-обліковим бюро Соледарської міської ради щодо  поздоровлень з днем народження ветеранів війни тощо;

 юридичною службою  щодо погодження організаційно-розпорядчих документів та отримання правової допомоги при вирішенні завдань відділу;

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації; декларування доходів; оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення та нарахування заробітної плати;

відділом економіки та прогнозування щодо надання звітів про виконання квартальних планів та Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади міста;

3) організаційним відділом  Артемівської міської ради   щодо отримання методичної допомоги та обміну інформацією, відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва   міської ради;

4) іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади , місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами , організаціями та установами щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання основних завдань та доручень керівництва міської ради.

            УІІ. Відповідальність  працівників відділу

 32.Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов»язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

33. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

   

Яндекс.Метрика