Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

ПРОЄКТ

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

51 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

23.01.2020 №7/51- _______

м. Соледар  

 

Про виконання Програми забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017 – 2019 роки за ІІ півріччя 2019 року

 

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. «Про виконання Програми забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017 – 2019 роки за ІІ півріччя 2019 року», затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 23.02.2017 №7/3-84, згідно з Житловим кодексом Української РСР від 30 червня 1983 року № 5464-Х, статтями 31, 33 Закону України від 13 січня 2005 року  № 2342- IV «Про забезпечення  організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування», пункту 64 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, зі змінами,  міська рада

 

ВІРІШИЛА:

 

  1. Інформацію начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. «Про виконання Програми забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017–2019 роки за ІІ півріччя 2019 року», затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 23.02.2017

№ 7/3 - 84,  взяти до відома.

 

2. Службі у справах дітей (Вілкова) забезпечити збереження житла, що знаходиться у  власності чи користуванні дітей- сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування; проводити методичну та інформаційно – роз'яснювальну роботу  із законними представниками дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо захисту їх житлових та майнових прав.

 

3. Фінансовому управлінню (Глущенко), відділу з управління  комунальною власністю (Чуйко), службі  у справах дітей (Вілкова) продовжити роботу щодо забезпечення у 2020 році житлом  згідно списку дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку.

 

4.Організаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань: економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик),   молодіжної політики, освіти, культури та спорту (Дергачова), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

51 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

 

       01.2020№7/51  -

м.Соледар

 

Про роботу військово - облікового бюро з січня 2019 року по грудень 2019 року 

 

         Заслухавши звіт завідувача військово-обліковим бюро Шикаревої Н.Г.про роботу бюро за період роботи з січня 2019 року по грудень 2019 року, на виконання рішення Соледарської міської ради від 19 квітня 2018 року № 7/24- 591 « Про затвердження графіку звітів про роботу управлінь, відділів, служб, спеціалістів Соледарської міської ради»,керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997року №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Звіт про роботу  військово-облікового  бюро Соледарської міської ради за період з січня 2019 року по грудень 2019 року  прийняти до відома.

 

2. Визнати стан роботи військово-облікового бюро Соледарської міської ради за період з січня 2019 року по грудень 2019 року   задовільним.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань   законності,   депутатської  діяльності і етики 

( Біленко ), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський  голова                                                                           О.М.Степаненко

 

ЗВІТ

про роботу військово-облікового бюро з січня 2019 року по грудень 2019 року 

 

        Військово-облікове бюро Соледарської міської ради (далі – ВОБ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно  до  Закону України « Про місцеве самоврядування у Україні». Бюро є виконавчим ор-ганом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпо-рядкованим виконавчому комітету Соледарської міської ради, Бахмутському об´єднаному міському військовому комісаріату ( далі – ОМВК), міському голові.

     Головною метою ВОБ є  забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов´язаних адміністративно- територіальних одиниць міської об'єднаної територіальної громади Соледарської міської ради  (далі-ОТГ).

         ВОБ у своїй діяльності керується:

         Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізацію та  мобілізаційну підготовку», Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов´язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  07 грудня 2016 року № 921,   наказами Міністерства оборони України, актами Президента України; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Соледарського міського голови, Положенням про ВОБ та іншими нормативно - правовими актами , що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

         Робота військово-облікового бюро здійснюється згідно з планами основних заходів роботи на рік, півріччя і щоквартальних.

         Основною задачею бюро є ведення військового обліку призовників і військовозобов´язаних адміністративно-територіальних одиниць Соледарської міської ОТГ, документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов´язаних,здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов´язанами встановлених правил військового обліку.

          На обліку в військово-обліковому бюро Соледарської міської ради знаходиться 3731  військовозобов'язаних, призовників і офіцерів , із них:

         офіцерів – 65;

         призовників – 459;

         солдат, сержантів і прапорщиків – 3207.

 

   На виконання   заходів із взяття на військовий облік, зняття та виклю-

чення з  нього військовозобов'язаних і призовників у   2019 році:

 

прийнято на військовий облік по Соледарській міській ОТГ – 154 особи;

вибуло- 85 особ;

померло- 26 осіб.

 

                За період з січня  – по березень  2019 року була проведена приписка юнаків 2002 року народження до призовної дільниці Бахмутського ОМВК в кількості – 68 особи.

 

         Згідно з наказом Міністерства оборони «Про призов на військову службу», відбулися  два призови на рік:                                             

 на весняному призові 2019 року підлягало призову – 334 призовника,

                                                         призвано – 15 юнаків;

на осінньому призові 2019 року підлягало призову – 316 призовника,

                                                         призвано – 7 юнаків.

      Здійснювали  облік змін у військовозобов’язаних і призовників адреси місця проживання, службового становища, освіти, сімейного положення і  вносили їх в п’ятиденний строк  в  облікові картки, картки первинного обліку  й оповіщалипро них  військкомат  повідомленнями:

           внесено змін до карток за звітний період- 184;

           надіслано - 47 повідомлень.

        Проводилась робота з картотекою військовозобов'язаних та призовників (заведення карток первинного обліку на військовозобов'язаних, які прибули  на облік з інших органів, внесення до карток змін облікових даних, робота з картками військовозобов'язаних, які вибувають в інші органи, помирають).

       Протягом 2019року оповіщено на вимогу військового комісаріату 106   військовозобов'язаних 1973-1960 р.н.   для відновлення на військовий облік і забезпечували своєчасне прибуття за цим викликом до військкомату.

          Складалися та надавалися  до Бахмутського ОМВК списки призовників 1992 - 2002 р.н. по формі – 14 два рази на рік.

          Проводили звіряння  карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами,господарськими книгамиіншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов’язаних та призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу.

         Всього охоплено- 58 подвір'я.

             За звітний періодздійснили:

      - 35поздоровленьподарунковими наборами( по 500 грн.),з нагоди днянародження,учасників – ювілярів Другої світової війни від 80 років і старше;

      - 16 поздоровлень (  по 1000 грн.кожному),з нагоди днянародження,інвалідамвійни та учасникамбойових дійДругої світової війнипо СоледарськійміськійОТГ.

         Брали участь у мітингах,  підготовці до свят.    

          У квітні та травні, жовтні та листопаді  місяцях відпрацьовували і   надали до ОМВК списки  призовників 1992- 2002 р.н., які не  з'явились на призовну дільницю для проходження медичної комісії .

          У травні  2019 року надалось звернення Соледарської міської ради до начальника Бахмутського   відділу Головного     управління Національної поліції  в Донецькій області щодо ухилення громадян ( призовників) від виконання військового обов'язку в кількості 169 осіб.

          Здійснили звіряння карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників, які перебувають на обліку, з даними військового комісаріату згідно з планом Бахмутського ОМВК.

              Два раза за рік проводилось звіряння списків призовників по Соледарській міській ОТГ 1992- 2002 р.н. зі списками Бахмутського ОМВК.

        Складались і формувались списки юнаків 2003 р.н., які будуть приписуватись на початку 2020 року до призовної дільниці Бахмутського ОМВК.      

                Облік військовозобов'язаних та призовників ведеться на картках первинного обліку.

          Ведеться облік усіх підприємств, організацій, установ, які знаходяться на території громади,  здійснюється систематичний контроль за їх військово-обліковою роботою і один раз на рік звіряються облікові дані карток первинного обліку з особовими картками типової форми Т-2 підприємств. За  результатами звіряння :

2019 рік

ДП « Артемсіль»

працівників-2777 ; в/з взагалі-793, по Соледарській міській ОТГ- 480;

призовників- 10,

офіцерів- 36.

«Кнауф Гіпс Добас»

працівників-408 ; в/з-218,

призовників- 2,

офіцерів- 1.

КНП« Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради»

працівників – 105; в/з- 26.

КНП  « Центр первинної медико – санітарної допомоги Соледар-ської міської ради»

працівників-38; в/з-27.

СКП « Комунальник»

працівників-28;в/з - 10

СК ПРЖП « Ремонтник»

працівників- 86; в/з-31.

ЗАО « БАС»

не проводилось

Станція Сіль, Депо Сіль

не проводилось

 

 

         Попереджено військовозобов’язаних запасу за порушення правил військового обліку по громаді – 21 особа.

Своєчасно подаються звітні документи про виконану роботу по військовому обліку та плани роботи.

          Працівники ВОБ підвищують кваліфікацію шляхом самоосвіти та відвідуванням занять, які проводить представник ОМВК на базі Бахмутського міськвійськкомату.

          Інформація про діяльність ВОБ оприлюднюється на сайті міської ради.

                                   

 

Завідувач військово-обліковим бюро Соледарської міської ради                                                                     Н.Г.Шикарева

   

Яндекс.Метрика