Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

22.08.2019 №7/45-

м. Соледар

Про затвердження в новій редакції «Положення про відділ з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради» затвердженого рішенням міської ради від 30.05.2019 № 7/40-972

 

              Розглянувши службову записку від 30.07.2019 №3065/18-26  начальника відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради Матченова А.В. щодо необхідності  внесення змін до Положення відділу  з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 30.05.2019 № 7/40-972, з метою організації та забезпечення діяльності міської ради у вирішені питань соціального захисту мешканців громади та реалізації підвищення якості соціальних послуг.

 

ВИРІШИЛА: 

1.                Затвердити в новій редакції  Положення про відділ з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 30.05.2019 № 7/40-972  згідно з додатками 1,2.

 

2.                Вважати таким що втратив чинність пункт 2 затверджений рішенням міської ради від 30.05.2019 № 7/40-972.

 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Глущенко), відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради   (Жердій ) передбачити видатки на утримання та забезпечення діяльності відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради. 

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на начальника відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради Матченова А.В..

5. Координаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О..

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради   з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик),   з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я (Горбань), секретаря міської ради  Редченко С.М..

 

Міський голова                                                                             О.М.Степаненко

 

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    

рішення міської ради

від 15.08.2019 №7/45-

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

Про відділ з питань соціального захисту населення

Соледарської міської ради

 

 

 

 

2019рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

від 15.08.2019 № 7/45-

 

Додаток 1

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради

 

1. Загальні положення.

1) Відділ з питань соціального захисту населення  (надалі – Відділ) є структурним підрозділом  Соледарської міської ради, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

 

2) Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби України, у банківських установах, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи та відповідні бланки із своїм найменуванням.

3) Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про соціальні послуги»,  та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України,   постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільного міністерства, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням, нормативними актами Департаменту соціального захисту населення  Донецької  обласної державної адміністрації.

 

       4) Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування.

 

5) Положення про Відділ, граничну чисельність та видатки на утримання затверджує  міська рада. Штатний розпис затверджує  міський голова.

6) Призначення та звільнення працівників Відділу здійснюється за розпорядженням міського голови у встановленому законодавством порядку.

     7) Місце знаходження Відділу: 84545, Донецька область, Бахмутський район, місто Соледар, вулиця Паркова,3А.

 

 8) Повна назва: Відділ з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради.

Скорочена назва: Відділ з питань соціального захисту населення.

 

                                                2. Мета

Метою діяльності Відділу є забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів об’єднаної територіальної громади в сфері соціального захисту   виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту та зайнятості населення, надання якісних соціальних послуг.

                                      3. Основні завдання

 

9) Основними завданнями Відділу є:

        Забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;

        створення ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг;

        планування та реалізація місцевих програм соціального захисту;

        організація та координація    діяльності робітників   установ, закладів і служб соціальної сфери, які надають адміністративні   послуги соціального напряму жителям громади;

        здійснення індивідуальної соціальної роботи відповідно до потреб і запитів громадян;

        загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

         Забезпечення виконання державних   програм соціального захисту населення.

        Сприяння  призначенню соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, у т.ч. компенсацій та допомоги громадянам, як постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, наданню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного, побутового палива;

        Розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними   соціальних послуг за місцем проживання.

        Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення осіб з інвалідністю   та дітейдітей з інвалідністю до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення.

        Розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком.

        Здійснення інших повноважень, покладених на  Відділ відповідно до чинного законодавства.

 

10) При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

 

        Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і

громадянина, які закріплені в Конституції і законодавстві України та Статуті об’єднаної територіальної громади.

        Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

        Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

 4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

11. Організовує безпосередньо  :

        Приймання та опрацювання документів з метою передачі їх до структурних підрозділів районної державної адміністрації для визначення права на надання адміністративних послуг соціального характеру;

        Приймання документів та їх опрацювання з метою вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

        Видачу громадянам:

        повідомлення про прийняте рішення відповідно до поданої заяви (щодо надання соціальної підтримки);

        посвідчення про встановлення статусу особи;

        дозволу опікуну недієздатної особи та піклувальнику особи, цивільна дієздатність якої обмежена (на підставі рішення суду), на вчинення правочину;

        подання про можливість призначення особи опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

        направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації та видачу технічних засобів реабілітації, які були в користуванні;

        направлення на реабілітацію, видане медичною установою;

        довідки для отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу;

        клопотання про направлення до будинку-інтернату;

         Реєстрацію:

        повідомлень про порушення прав дитини та інформування відповідних органів;

        звернень і повідомлень щодо дискримінації за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми та вчинення домашнього насильства;

        Консультування з питань застосування законодавства щодо призначення пенсій, страхових виплат, соціальної допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій за догляд (надання соціальних послуг), грошових виплат волонтерам, санаторно-курортного лікування, компенсаційних виплат за санаторно-курортне лікування та відшкодування вартості проїзду громадянам деяких пільгових категорій, оздоровлення та відпочинку дітей, отримання засобів реабілітації, захисту прав дитини, опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, надання соціальних і реабілітаційних послуг, встановлення статусу особи, з інших питань, пов’язаних із соціальною підтримкою населення;

        Надає інформації членам громади щодо діяльності структурних підрозділів з питань соціального захисту населення,   суб’єктів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги (у тому числі дітям і сім’ям, у яких виховуються діти), органів Пенсійного фонду України, робочих органів Фонду соціального страхування України, органів державної служби зайнятості та інших служб, що належать до сфери управління системи соціального захисту населення.

 

12)  Проводить роботу щодо: 

        визначення потреб громади в соціальних послугах;

        прийняття рішень про організацію надання соціальних послуг, у тому числі шляхом соціального замовлення, державних закупівель, державно- приватного партнерства, проведення конкурсу соціальних проектів тощо;

        виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

        організації надання соціальних, реабілітаційних послуг відповідно до потреб громади;

        призначення та виплати одноразової допомоги та компенсацій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади;

        вирішення відповідно до законодавства питань про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

        організації відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях.

        розв’язання питань надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках, передбачених законодавством (у тому числі одиноких);

        забезпечення захисту прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;

        забезпечення ведення обліку багатодітних сімей;

        профілактику бездомності та соціального сирітства;

        вжиття заходів реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми;

        вжиття заходів щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації;

        визначення потреби громади у надавачах соціальних і реабілітаційних послуг, у тому числі особам з інвалідністю, залежно від потреб громади у відповідних послугах, а також підготовку необхідного обґрунтування для прийняття рішення про створення або залучення відповідних надавачів;

        планування соціальних послуг і видатків на їх надання, підготовку відповідних пропозицій до проекту   програми економічного та соціального розвитку громади, проекту бюджету об’єднаної територіальної громади;

        моніторинг, оцінювання якості надання соціальних послуг.

 

13) Здійснює контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення.    

14) Сприяє у межах своєї компетенції роботі з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам,  надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

15) Аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань.

16) Сприяє наданню  відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги, здійсненню відповідно до законодавства, в межах наданих повноважень, грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.

17) Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування.

18) Сприяє роботі соціальних працівників.

19) Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги.

20) Формує відомості щодо обліку інвалідів, сприяє інтеграції інвалідів у суспільство, безперешкодному їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури, подає пропозиції   щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей – інвалідів.

21) Сприяє організації матеріально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортного лікування, в межах наданих повноважень забезпечує осіб з інвалідністю в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації.

22) Сприяє забезпеченню, у разі потреби, влаштуванню до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю   та дітей з інвалідністю.

23) Сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

24) Організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

25) Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції .

26) Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації.

27) Забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.

28) Подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

29) Вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

30) Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

31) Подає пропозиції органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту.

32) У межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг.

 

5. Відділ має право

    33) Брати участь у здійсненні контролю за наданням особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством.

    34) Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

     35) Подавати на розгляд міської  ради, Департаменту  соціального захисту населення ОДА, пропозиції з питань, що належать до компетенції Відділу.

   36) Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

6. Система взаємодії

    37)  Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

7. Структура Відділу

    38) Штатний розпис Відділу затверджується розпорядженням міського голови у межах загальної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням міської ради.

    39) Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням міського голови.

8. Керівництво Відділом

40) Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

41) Начальник відділу:

        Здійснює керівництво діяльністю Відділу та Служби з перевезення   осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які  мають  порушення  опорно – рухового  апарату.

        Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

        Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах, установах та організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

        Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

        Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуованням галузі.

        Надає пропозиції міському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

        Вносить подання щодо кандидатур керівників установ, що належать до сфери Відділу,  міському голові.

        Звітує про роботу Відділу перед Соледарською міською радою та профільною постійною комісією ради не менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час.

        Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому міської ради питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень виконавчого комітету та міської ради.

         Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повно­важень відділу.

         Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

42) Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

       

9. Фінансування діяльності Відділу

43) Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади, які виділені на його утримання.

44) Джерелами фінансування Відділу є: кошти бюджету об’єднаної громади; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

         45) Отримані доходи (прибутки) Відділу або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), працівників відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської роди   (крім    оплати   їхньої   праці, нарахування єдиного соціального внеску), інших пов’язаних з ними осіб.

 Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим положенням.

 

 

10. Заключні положення

46) Відділ   є неприбутковою організацією.

Відділ  може одержувати кошти та майно з інших джерел відповідно до чинного законодавства про неприбуткові установи та організації.    47) Припинення діяльності Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

48) У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення  Відділу його майно передається одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу міського бюджету.

49) Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням Соледарської міської ради.

 

Заступник міського голови

з гуманітарних питань та

соціальної політики                                                                    О.О.Рагоза  

 

Секретар міської ради                                                               С.М.Редченко   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

від 15.08.2019 №7/45-

 

Додаток 2

 

 

 

СТРУКТУРА

  відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради (юридична особа)

 

 №п/п

Найменування виконавчих органів та посад

 

Кількість штатних одиниць

 

1.

 

2.

 

3.

 

Начальник відділу

 

Головний спеціаліст

 

Спеціаліст – бугалтер І категорії

1

 

1

 

1

 

Разом:

3

 

 

Заступник міського голови

з гуманітарних питань та

соціальної політики                                                                   О.О.Рагоза  

 

Секретар міської ради                                                               С.М.Редченко

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

______.2019  №

м. Соледар

 

Про затвердження звіту провико-

нання бюджету об’єднаної терито-

ріальної громади за І півріччя 2019 року

 

         Заслухавши звіт в. о. начальника фінансового управління Глущенко Т.І. про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VIіз внесеними змінами, керуючись  статтями 26, 52 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з внесеними до нього змінами,  міська рада

 

ВИРІШИВ:

 

          1.Затвердити звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 року (додається).

 

          2.Організаційне виконання рішення покласти на в.о. начальника фінансового управління міської ради Глущенко Т.І..

 

          3.Контороль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Степаненка О.М., постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик).

 

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

Додатки до проекту рішення

 

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

15.08.2019 №7/45-

м. Соледар

 

Про визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності  для продажу права на них на земельних торгах, підготовку лотів до проведення земельних торгів та реалізацію земельних торгів  з продажу права оренди на земельні ділянки

 

              Розглянувши службову записку від 04.06.2019 № 2116/18-26 начальника відділу земельних ресурсів Худобець О.В. про включення земельної ділянки до Переліку земельних ділянок для продажу права на них на земельних торгах,з метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет, для економії коштів місцевого бюджету, керуючись статтями 12, 134, 135,136,137 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року  № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

              1.  Включити до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу права на них на земельних торгах, підготовку лотів до проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельних торгах наступні земельну ділянку орієнтовною площею 6,5707 га (кадастровий номер 1420981000:01:011:0014), яка розташована за межами населених пунктів (колишньої Васюківської сільської ради) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області.

                2.  Відповідно до п.5.ст.135, п.5 ст.136 ЗКУ фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах та проведення земельних торгів здійснити без використання бюджетних коштів, за рахунок коштів виконавця земельних торгів, на підставі договору про підготовку лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону між Організатором торгів та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат Виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

                3. Доручити міському голові Степаненку О.М. укласти Договір із спеціалізованою організацією – Виконавцем земельних торгів про підготовку лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку (Ляшенко).

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

15.08.2019 № 7/45-

м. Соледар

 

Про передачу в оренду невитребуваної земельної частки (паїю)

 

              Розглянувши клопотання  від 18.07.2019 № 2808/18-26 СТОВ «ІЛЮС» про передачу в оренду невитребуваних земельних часток (паїв), керуючись статтею 13 Закону України від 05 червня 2003 року «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» з внесеними змінами, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

              1. Надати сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «ІЛЮС» (ЄДРПОУ ХХХХ) в оренду земельну ділянку загальною площею 7,0226 га ріллі (кадастровий номер 1420987000:01:014:0006), із земель невитребуваних земельних  часток (паїв) на території Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за межами населених пунктів колишньої Парасковіївської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01) терміном на 7 років або до моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. 

           

                2. Встановити СТОВ «ІЛЮС» орендну плату за користування земельними ділянками загальною площею 7,0226 га  у розмірі ____% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить _______ грн. (_____________ грн. _____ коп.) за рік.                                                                    

 

 

 

               3. Рекомендувати СТОВ «ІЛЮС» :

1)       в місячний термін укласти  з  Соледарською  міською радою  в особі Соледарського міського голови Степаненка О.М. договір оренди земельної ділянки та зареєструвати його відповідно до  чинного законодавства;

2)       в п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки, надати копії договору до Бахмутської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області;

              2) дотримуватися обов’язків землекористувача відповідно до вимог статей  96, 211 Земельного кодексу України.

 

               4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко).

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

15.08.2019 № 7/45-

м. Соледар

 

Про передачу в оренду земельної ділянки

 

              Розглянувши заяву  від 24.06.2019 № 2393/18-26 фізичної особи-підприємця Борисенко В.В. про передачу в оренду земельної ділянки, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №  від       , керуючись статтею 12, пунктом 5 статті 116, пунктами 1,2 статті 120, абзацом 5 пункту 1 статті 123 Земельного кодексу України,  абзацом 3 статті 7, статтею 31 Закону України «Про оренду землі"  від 06 жовтня 1998 року №161-ХІV«Про оренду землі» з внесеними змінами , статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

              1. Надати фізичній особі-підприємцю Борисенко В. В. (ІПН ХХХХ) в оренду терміном на 10 років земельну ділянку загальною площею 0,1398 га (кадастровий номер 1420980300:02:000:0035), за рахунок земель житлової та громадської забудови у  с. Бахмутське, ХХХХ Бахмутського старосинського округу №1 на території  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (нежитлової будівлі магазину №102) (В 03.07). 

 

              2. Встановити ФОП Борисенко В.В. орендну плату за користування земельною ділянкою загальною площею 0,1398 га  у розмірі ___% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить _____ грн. (____________) за рік.                                                                    

.                                                                    

 

            

             3. Зобов’язати ФОП Борисенко В.В.:

 

1)       в місячний термін укласти  з  Соледарською  міською радою  в особі Соледарського міського голови Степаненка О.М. договір оренди земельної ділянки та зареєструвати його відповідно до  чинного законодавства;

2)       в п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки, надати копії договору до Бахмутської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області;

              2) дотримуватися обов’язків землекористувача відповідно до вимог статей  96, 211 Земельного кодексу України.

 

                4. Вважати припиненим договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,1398 га (кадастровий номер 1420980300:02:000:0035) зареєстрований Артемівським районним відділом ДРФ ДП «ЦДЗК» від 20.01.2010 року №04101480023 у зв’язку з набуттям іншою особою права власності на об’єкти нерухомого майна (нежитлова будівлі магазину №102) у с. Бахмутське, пл. Перемоги, 2 Бахмутського старосинського округу №1  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області.

             

               5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Ляшенко).

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

15.08.2019 № 7/45-

м.Соледар

 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Карпинського, 1-10 Г у м. Соледарі

 

             Розглянувши заяву від 20.06.2019р.  № 2315/18-37 ФОП Кожушка І.Р., керуючись    статтями 26, 56 Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року № 858-ІVстаттями 12, 79-1 Земельного кодексу України від                        25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади площею 0,3179 га (кадастровий номер 140370300:00:001:0257) по вул. Крпинського, 1-10 Г у                м. Соледар Бахмутського району Донецької області.

              

 2. Надати фізичній особі-підприємцю Кожушку І. Р.  (ІПН ХХХХ) дозвіл виступити замовником технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

 

 3. Рекомендувати ФОП Кожушку І.Р. замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку(Ляшенко).

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

15.08.2019 № 7/45-

м.Соледар

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам України

 

             Розглянувши заяви 15.07.2019 № 2703/18-26 гр. Никифорова С.П., від 15.07.2019 № 2702/18-26 гр. Никифорова С.П., від 15.07.2019 № 2704/18-26 гр. Никифоровой Л.Х., від 15.07.2019 № 2705/18-26 гр. Нікіфорідіса В.П., від 01.07.2019 року  № 2477/18-26 гр. Федосєєва С.О., від 01.07.2019 року                            № 2475/18-26 гр. Федосєєвой І.І.,  від 01.07.2019 року № 2476/18-26                               гр. Федосєєва Ю.О., керуючись ст. 12, 81, 192, 118, 121, 122, 123 пунктами 16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, Законом України від 05 червня 2003 року № 899-IV«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» з внесеними змінами,   статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

        1. Надати дозвіл на виготовлення   технічної   документації   із   землеустрою   щодо   встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок гр. Федосєєву С. О.  (ІПН ХХХХ); гр. Федосєєвій І. І. (ІПН ХХХХ) гр. Федосєєву Ю. О. (ІПН ХХХХ) (ділянки № 60 та № 142) загальною площею 7,09 умовних кадастрових гектари,  із земель колишнього КСП ім. Тімірязєва за межами населених пунктів, на території колишньої Никифорівської сільської ради  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

                 2.  Надати дозвіл на виготовлення   технічної   документації   із   землеустрою   щодо   встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки  загальною площею до 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (В.02.01) із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади за адресою: вул. ХХХХ, с. Васюківка Васюківського старостинського округу №3 для подальшої передачі у власність співвласникам житлового будинку гр. Никифорову С. П. (ІПН ХХХХ), гр. Никифорову С. П. (ІПН ХХХХ), гр. Нікіфорідісу В. П. (ІПН ХХХХ) та гр. Никифоровой Л. Х. (ІПН ХХХХ).

  

             3. Рекомендувати громадянам, зазначеним у даному рішенні, замовити виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

               4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку(Ляшенко).

 

 

Міський голова                                                                              О.М. Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

15.08.2019 № 7/45-

м.Соледар

 

Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель

 

             Розглянувши клопотання від 01.07.2019р.  № 698/18-37 директора ТОВ «Агроінвест» Басовой В.І.,  від 01.07.2019  № 2473/18-26 та від 01.07.2019 № 2474/18-26 виконавчого директора ТОВ «Бахму-Агро» Нагрудного С.В., заяву від 12.06.2019 №2232/18-26 гр. Соколенка І.Л., керуючись    статтею 57 Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року № 858-ІVстаттями 11, 13 Закону України від 05 червня 2003 року № 899-IV«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» з внесеними змінами, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

       1. Надати дозволи на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель:

              

                 1) ТОВ «Агроінвест» (ЄДРПОУ ХХХХ)  земель невитребуваних часток (паїв) колишнього КСП «Володимирівське» загальною площею 118,15 га за межами населених пунктів, на території колишньої Володимирівської сільської ради  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01);

      2) ТОВ «БАХМУТ-АГРО» (ЄДРПОУ ХХХХ)   земель невитребуваних часток (паїв) КСП «Володимирівське» загальною площею 148,8 га за межами населених пунктів, на території колишньої Володимирівської сільської ради  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01);

3) гр. Соколенку І. Л. (ІНН ХХХХ)   земель невитребуваних часток (паїв) КСП «Володимирівське» загальною площею 22,0 га за межами населених пунктів, на території колишньої Володимирівської сільської ради  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (А 01.01).

 

 2. Рекомендувати юридичним та фізичній особам замовити виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до законодавства.

 

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва,   житлово-комунального   господарства,   екології,  транспорту  і зв'язку(Ляшенко).

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

15.08.2019 № 7/45-

м.Соледар                                                              

 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 

Розглянувши заяви від,від 15.07.2019 № 2700/18-26 гр. Василенко В.О., від 15.07.2019  № 2698/18-26  гр. Василенко Т.С., від 15.07.2019 № 2687/18-26 гр. Ярмиш О.В., від 15.07.2019 № 2696/18-26 гр. Ярмиш Т.В., від 15.07.2019 № 2695/18-26 гр. Савенко С.К., від 15.07.2019 № 2701/18-26 гр. Незбрицького М.М., від 16.07.2019 № 2735/18-26 гр. Литвиненко Г.В., від 16.07.2019 № 2733/18-26 гр. Литвиненка В.О., від 16.07.2019 № 2733/18-26 та від 16.07.2019 № 2731/18-26 гр. Литвиненка Ю.В., від 21.06.2019 №2383/18-26 гр. Гасинець Б.В., від 21.06.2019 №2387/18-26 гр. Поліщука О.М., від 21.06.2019 №2388/18-26 гр. Поліщук В.О., про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , керуючись статтями 12, 92, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ, статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

1.1 гр. гр. Василенко В. О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею  до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Спірне колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

1.2 гр. Василенко Т. С. (ІПН ХХХХ) – загальною площею  до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Спірне колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність.

1.3 гр. Савенко С. К. (ІПН ХХХХ) – загальною площею  до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Спірне колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність.

1.4 гр. Ярмишу О. В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею  до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Спірне колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність.

1.5 гр. Ярмиш Т. В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею  до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Спірне колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність.

1.6 гр. Незбрицькому М. М. (ІПН ХХХХ) – учаснику бойових дій, загальною площею  до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Берестове колишньої Берестівської сільської ради, для подальшої передачі у власність.

1.7 гр. Литвиненко Г. В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Трипілля колишньої Володимирівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

1.8 гр. Литвиненку В. О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Трипілля колишньої Володимирівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

1.9 гр. Литвиненку Ю. В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Володимирівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

1.10 гр. Литвиненку Ю. В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 5,0000 га для сінокосіння та випасання худоби (А 01.08) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів колишньої Володимирівської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

1.11 гр. Гасинець Б. В. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Бондарне колишньої Васюківської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

1.12 гр. Поліщуку О. М. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Бондарне колишньої Васюківської сільської ради, для подальшої передачі у власність;

1.13 гр. Поліщук В. О. (ІПН ХХХХ) – загальною площею до 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (А 01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області за межами населених пунктів с. Бондарне колишньої Васюківської сільської ради, для подальшої передачі у власність.

 

2. Рекомендувати громадянам, зазначеним у даному рішенні,замовити розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність суб’єкту господарювання, який має право виконувати даний вид робіт відповідно до  закону.  

 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію  міської ради з питань комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку(Ляшенко).

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

15.08.2019 № 7/

м. Соледар

Про хід виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2019 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка М. В.,керуючись статтями 26, 59  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада 

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка М. В. прийняти до відома.

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради (Рудченко).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                       О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

15.08.2019 № 7/

м. Соледар

Про хід виконання Програми про відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік

Заслухавши начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка М. В., керуючись статтями 26, 59  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада 

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка М. В., прийняти до відома.

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради (Рудченко).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                   О.М.Степаненко

 

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

15.08.2019  №7/

м. Соледар

Про хід виконання Програми забезпечення питною водою мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка М. В., керуючись статтями 26, 59  Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»  із внесеними до нього змінами, міська рада 

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради Рудченка М. В. прийняти до відома.

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради (Рудченко).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Боровик), комунальної власності, землі, приватизації, будівництва, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та зв’язку (Ляшенко), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А. О.

 

 

Міський голова                                                                      О.М.Степаненко

 

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

м. Соледар

 

Про затвердження рішень вико-

навчого  комітету  міської  ради

з питань  використання  коштів,

прийнятих за період з 16.05.2019

по 16.07.2019

 

          Заслухавши інформацію  начальника відділу бухгалтерського  обліку та звітності Жердій Л.Ю., керуючись статтею 26  Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі  змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердитирішення виконавчого комітетуміської радиз питань використання коштів, прийнятих за період з16.05.2019 по 16.07.2019 /додається/.

 

 

Секретар міськоїради                                                                     С.М.Редченко    

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                    рішенняміської ради

 

                                                                                      22.08. 2019  № 7/45 -

 

ПЕРЕЛІК

 

рішень виконавчогокомітетуміської ради з питань використання коштів, прийнятих за період з16.05.2019по 16.07.2019

 

 

 

 1. Рішення від 16.05.2019 №92  «Про надання матеріальної допомоги».
 2. Рішення від 06.06.2019 №108 «Про надання матеріальної допомоги».
 3. Рішення від 04.07.2019 №126 «Про надання матеріальної допомоги».

 

 

 

 

Начальник  відділу

бухгалтерського обліку та звітності                                        Л.Ю.Жердій

 

 

Секретар міської ради                                                               С.М.Редченко

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

15.08.2019 №7/45–

м. Соледар

 

Про хід виконання Комплексної програми соціального захистумалозабезпечених верств населення та інших пільговихкатегорійСоледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019рр, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 №7/3 –88

 

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради Матченова А.В. про виконання у 2019 роцізаходів Комплексної програми соціального захисту малозабезпечених верствнаселення та інших пільговихкатегорійСоледарської міськоїоб’єднаної територіальної громади на 2017-2019рр, затвердженої рішеннямміської ради від 23.02.2017 №7/3 – 88, керуючись статтею 26 ЗаконуУкраїни від 21 травня 1997 року №280/97 - ВР «Про місцевесамоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію начальника відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради Матченова А.В. про виконання заходів Комплексноїпрограми соціального захисту малозабезпечених верств населення та іншихпільговихкатегорійСоледарської міської об’єднаноїтериторіальної громади на 2017-2019 рр, затвердженої рішенням міськоїрадивід 23.02.2017 №7/3 - 88, взяти до відома.

 

2. Визнати роботу виконавчих органів міської ради щодо виконання Комплексної програми соціального захисту малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019рр, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2017 №7/3 - 88, задовільною.

 

3. Виконавчим органам міської ради продовжити роботу по виконанню запланованих заходів.

 

4. Організаційне виконання рішення покласти на начальника відділу з питань соціального захисту населення Соледарської міської ради Матченова А.В..

 

5. Координаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О..

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Соледарської міської ради: з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), з питань соціального захисту та охорони здоров’я (Горбань).

 

 

Міський голова                                                                          О.М. Степаненко

 

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

15.08.2019  №

м. Соледар

Про внесення змін до рішення міської ради  від 29.12.2016 №7/1-39 «Про створення виконавчого комітету  Соледарської міської ради, визнання  його      чисельності  та  затвердження  персонального складу» 

 

Розглянувши службову записку від 30.07.2019 №3051/18-26 керуючого справами виконавчого комітету Рогаченко Н.Л. щодовнесення змін до рішення міської ради  від 29.12.2016 №7/1-39 «Про створення виконавчого комітету  Соледарської міської ради, визнання його чисельності  та  затвердження  персонального складу» та лист від 24.06.2019 №1417 виконуючого обов’язки командира військової частини А4176 Савенкова Р. щодо пропозиції  включення до складу виконавчого комітету заступника командира військової частини А 4176 Оніщенка Дмитра Віталійовича,  керуючись пунктом 3 ст. 26 Закону України від 21травня 1997року  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами

 

ВИРІШИЛА:

    1.Внести зміни до  рішення міської ради  від 29.12.2016 №7/1-39 «Про створення виконавчого комітету  Соледарської міської ради,  визнання  його      чисельності  та  затвердження  персонального складу»:

 

 1. ввести до персонального складу виконавчого комітету Соледарської міської ради:

Іванушкіну Марину Сергіївну, заступника міського голови з питань економічного розвитку та інвестицій;

Оніщенка Дмитра Віталійовича, заступника командира військової частини А4176.

 

 

2.Пункт 1 рішення від 29.12.2016 №7/1-39 викласти у новій редакції:

«Створити виконавчий комітет Соледарської міської ради  та визнати його чисельність у кількості 23 осіб».

 

            3.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко) та секретаря міської ради  Редченко С.М.

 

 

 

 

Міський голова                                                                           О.М. Степаненко

 

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

22.08.2019  №7/45- _____

 

м. Соледар

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку  Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на  2019 рікта основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 20.12.2018 №7/34-844

 

          Розглянувши службові записки від 29.07.2019 №3045/18-26 начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Рудченко І.І., від 02.07.2019 №2508/18-26, від 23.07.2019 №2865/18-26, від 23.07.2019 №2885/18-26 та від 24.07.2019 №2940/18-26 начальника Управління освіти Соледарської міської ради Замараєвої Т.О., від 04.07.2019 №2538/18-26 заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О.,  керуючисьЗаконом України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

Внести та затвердити наступні зміни до Програми:

1)                 таблицю 3.2.6 «Дорожньо-транспортний комплекс» підрозділу 3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році розділу 3. «Шляхи розв’язання проблем розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та досягнення поставлених цілей» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 1.

 

2)                 таблицю 3.2.7 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» підрозділу 3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році розділу 3. «Шляхи розв’язання проблем розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та досягнення поставлених цілей» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 2.

 

3)                 таблицю 3.1.20 «Освіта» підрозділу 3.1. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми  розділу 3. «Шляхи розв’язання проблем розвитку Соледарської міської об'єднаної територіальної громади та досягнення поставлених цілей» Програми  викласти у новій редакції згідно з додатком 3.

 

4)                 таблицю 3.2.20 «Освіта» підрозділу 3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році розділу 3. «Шляхи розв’язання проблем розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та досягнення поставлених цілей» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 4.

 

5)                 розділ 5 «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 5.

 

6)                 розділ 6 «Фінансове забезпечення проектів регіонального розвитку Програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 6.

 

2. Організаційне виконання цього рішення покласти на відділ економічного розвитку торгівлі та інвестицій (Рудченко) та фінансове управління (Глущенко).

 

3. Координаційне забезпечення цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик), заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Черняєва А.О..

 

 

Міський голова                                                                             О.М. Степаненко

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

15.08.2019  №7/45- _____

м. Соледар  

 

Про виконання Програми забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017 – 2019 роки за І півріччя 2019 року

 

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. «Про виконання Програми забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017 – 2019 роки за І півріччя 2019 року», затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 23.02.2017 №7/3-84, згідно з Житловим кодексом Української РСР від 30 червня 1983 року № 5464-Х, статтями 31, 33 Закону України від 13 січня 2005 року  № 2342- IV «Про забезпечення  організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування», пункту 64 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, зі змінами,  міська рада

 

ВІРІШИЛА:

 

 1. Інформацію начальника служби у справах дітей Вілкової О.О. «Про виконання Програми забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017–2019 роки за ІІ півріччя 2019 року», затвердженої рішенням Соледарської міської ради від 23.02.2017

№ 7/3 - 84,  взяти до відома.

 

2. Службі у справах дітей (Вілкова) забезпечити збереження житла, що належить на праві приватної власності чи користування дітям - сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування; проводити роботу щодо взяття на квартирний облік  дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  по досягненню ними 16- річного віка; забезпечити ведення персоніфікованого обліку нерухомого майна, яке належить дітям – сиротам та дітям, позбавленим  батьківського піклування.

 

3. Фінансовому управлінню (Глущенко), відділу з управління  комуналь-ною власністю (Чуйко), службі  у справах дітей (Вілкова) забезпечити в 2019 році придбання житла згідно списку дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку.

 

4.Організаційне виконання рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Рагозу О.О.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань: економічної політики, бюджету і фінансів (Боровик),   молодіжної політики, освіти, культури та спорту (Дергачова), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

 

Міський голова                                                                              О.М.Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

   .08. 2019 №7/   -

м. Соледар

 

Про затвердження рішень вико-

навчого  комітету  міської  ради

з питань  використання  коштів,

прийнятих за період з 16.05.2019

по 16.07.2019

 

          Заслухавши інформацію  начальника відділу бухгалтерського  обліку та звітності Жердій Л.Ю., керуючись статтею 26  Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі  змінами, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердитирішення виконавчого комітетуміської радиз питань використання коштів, прийнятих за період з16.05.2019 по 16.07.2019 /додається/.

 

 

Секретар міськоїради                                                                     С.М.Редченко    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                    рішенняміської ради

 

                                                                                      .08. 2019  № 7/45 -

 

ПЕРЕЛІК

 

рішень виконавчогокомітетуміської ради з питань використання коштів, прийнятих за період з16.05.2019по 16.07.2019

 

 

 

 1. Рішення від 16.05.2019 №92  „Про надання матеріальної допомоги».
 2. Рішення від 06.06.2019 №108 «Про надання матеріальної допомоги».
 3. Рішення від 04.07.2019 №126 «Про надання матеріальної допомоги».

 

 

 

 

Начальник  відділу

бухгалтерського обліку та звітності                                        Л.Ю.Жердій

 

 

Секретар міської ради                                                               С.М.Редченко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

15.08.2019  №

м.Соледар

 

Про  роботу відділу з реєстрації

місця проживання фізичних осіб

за період з вересня 2018 року   

по серпень 2019 року

 

Заслухавши звіт начальникавідділу з реєстрації місця проживання фізичних осіб Тарасової І.С.  про роботу відділу, за період з вересня 2018 року по серпень 2019 року на виконання рішення Соледарської міської ради від 19 квітня 2018 року  №7/24-591 «Про затвердження графіку звітів про роботу управлінь, відділів, служб, спеціалістів Соледарської міської ради», керуючись статтею 26 Закону України від 21 травня 1997року №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Звіт про роботу відділу з реєстрації місця проживання фізичних осіб  Соледарської міської ради за період з вересня 2018 року по  серпень  2019 рокуприйняти до відома.

 

 1. Визнати стан роботи  відділу з реєстрації місця проживання фізичних осіб  Соледарської міської ради за період з вересня 2018 року по  серпень 2019 року задовільним.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Біленко), секретаря міської ради Редченко С.М.

 

 

Міський голова                                                                        О.М.Степаненко

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

46 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Про призначення перших виборів

старост

 

15.08.2019 №7/46–

м. Соледар

 

Розглянувши службову записку секретаря міської ради Редченко С.М. від 14.02.2018 №7/21-511 «Про призначення перших виборів старос, на виконання рішення міської ради від  відповідно до абзацу 2 пункту 6 статті 14 Закону України  від 14 липня 2015 року №595 VIII«Про місцеві вибори» із внесеними до нього змінами, статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВРвід 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Призначити перші вибори старост в старостинських округах №1.Бахмутський  (до складу входять населені пункти село Бахмутське, селище Підгородне);

№2.Берестівський  (до складу входять населені пункти село Берестове, селища Виїмка, Нагірне, Спірне);

№3.Васюківський  (до складу входять населені пункти  села Бондарне, Васюківка, Пазено, Сакко і Ванцетті, Федорівка, Хромівка);

№4.Володимирівський (до складу входять населені пункти села Володимирівка, Пилипчатине, Стряпівка, Трипілля);

№5.Міньківський  (до складу входять населені пункти села Голубівка, Дубово-Василівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля);

№6.Никифорівський  (до складу входять населені пункти села Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга);

№7.Парсковіївський  (до складу входять населені пункти  села Благодатне, Залізнянське, Парасковіївка);

№8.Роздолівський   (до складу входять населені пункти  села Краснополівка, Миколаївка, Роздолівка);

№9.Яковлівський (до складу входять населені пункти села Білогорівка, Василівка, Веселе, Липове, Яковлівка), що входять до Соледарської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році.

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Глущенко) передбачити видатки на проведення перших виборів старост населених пунктів Соледарської міської об’єднаної територіальної громади в  бюджеті міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.

 

3. Надіслати дане рішення Соледарській міській та Бахмутській районній територіальній виборчим комісіям для організації виборчого процесу згідно чинного законодавства.

 

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської радиРедченко С.М., постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики (Біленко).

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                    О.М. Степаненко

 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

 СОЛЕДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

45 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

15.08.2019 №7/45-

м. Соледар

   

Яндекс.Метрика