Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

   

   

Увійти/Вийти  

   

 

ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ

 ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

         Вище керівництво Соледарської міської ради щодо підтримки високого рівня послуг, які надаються населенню, підприємствам, організаціям та установам міста бачить свою місію:

         у збереженні та примноженні культурно-морального, економічного, наукового та промислового потенціалу міста з метою забезпечення його процвітання і підвищення загального добробуту жителів;

         у демонстрації підприємствам, організаціям, установам міста прикладу в ділі впровадження сучасних результативних методів управління на основі міжнародних стандартів для збільшення інвестиційної привабливості міста.

         Вище керівництво Соледарської міської ради забезпечує розробку,

впровадження та підтримку системи управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ ІSO 9001: 2009, і заявляє, що в своїй діяльності керується наступними принципами:

        1)вдосконалення здатності завжди надавати послуги споживачам, які відповідають вимогам Конституції України, законам України, актам Президента України, іншим нормативно-правовим актам та вимогам споживачів;

        2)лідерство та авторитет міського голови щодо забезпечення єдності політики та цілей в області якості, а також висока відповідальність та компетентність у створенні внутрішнього середовища для залучення усіх працівників для досягнення поставлених цілей;

        3)повне залучення посадових осіб місцевого самоврядування та співробітників виконавчих органів Соледарської міської ради до процесу вдосконалення діяльності, максимальне використання їх здібностей, знань та досвіду;

        4)використання процесного підходу в управлінні діяльністю та ресурсами для ефективного досягнення бажаного результата кожного процесу, отримання результативно діючих процедур, які дозволяють стабільно контролювати якість виконання робіт виконавчими органами, а також досягати реалізації прийнятих рішень;

        5)вдосконалення системи взаємодії виконавчих органів Соледарської міської ради з державними органами, юридичними та фізичними особами для підвищення їх внесків у результативність та ефективність при досягненні цілей.

        6)постійне поліпшення організації роботи виконавчих органів Соледарської міської ради на основі результатів, які безпосередньо зв»язані з задоволенням наявних і очікуваних потреб споживачів послуг;

        7)підвищення ефективності управлінських рішень на основі регулярного моніторингу, виміру та аналізу результативності процесів діяльності, які включають оцінювання задоволеності користувачів якістю послуг виконавчими органами Соледарської міської ради та ефективного використання ресурсів;

        8)організація взаємодії з постачальниками, підрядниками та зацікавленими сторонами на основі взаємної вигоди та підвищення здатності обох сторін утворювати цінності.

         Справа честі кожної посадової особи Соледарської міської ради особистою працею брати участь у реалізації Політики в області якості, у функціонуванні та постійному вдосконаленні системи управління якості, у розробці та виконанні послуг, які відповідають вимогам споживачів та діючому законодавству України.

 

 

 

 

   

Яндекс.Метрика